Dzongkha nyelven (dzongkha betűkkel):

འབྲུག་ཙན་དན་

འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།
དཔལ་ལུགས་གཉིས་བསྟན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་མགོན་།།
འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་།།
སྐུ་འགྱུར་མེད་བརྟན་ཅིང་ཆབ་སྲིད་འཕེལ་།།
ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་།།
འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤོག་།།

 
Dzongkha nyelven (latin betűkkel):

Druk tsenden

Druk tsenden koipi gyelkhap na
Pel loog nig tensi chongwai gyon
Druk ngadhak gyelpo rinpoche
Ku jurmey tenching chhap tsid pel
Chho sangye tenpa darshing gyel
Bang deykyed nyima shar warr sho.