Szlovák nyelven (hivatalos verzió):

Nad Tatrou sa blýska

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
Zastavme ich bratia, neď sa ony stratia, Slováci ožijú,
Zastavme ich bratia, neď sa ony stratia, Slováci ožijú.

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo,
Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.

 
Szlovák nyelven (eredeti verzió):

Nad Tatrou sa blýska

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
Zastavme ich bratia, neď sa ony stratia, Slováci ožijú.

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.

Už Slovensko vstáva putá si strháva,
Hej rodina milá, hodina odbila, žije matka Sláva.

Ešte jedle rastú na krivánskej strane,
Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nás vstane.