Home

Iskolaigazgatói pályázati felhívás

Kivonat

Készült Szemere Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.december 27-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

62/2011.(XII.27) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „szemerei Általános Iskola igazgatói állás pályázatának kiírása „című előterjesztést. A Képviselő-testület az összevont intézmény igazgatói állására pályázatot ír ki a következő feltételekkel:

Szemere Község Önkormányzata

a ’’Közalkalmazottak jogállásáról szól’’ 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

pályázatot hirdet

Általános Iskola

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012.08.15.-től – 2017. augusztus 14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj Zemplén megye,3866 Szemere, Fő út 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása,a pedagógiai munka szakmai irányítása. Az általános iskola intézményvezetői feladatainak ellátása. Az intézmény tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a’’ Közalkalmazottak jogállásáról szóló’’ 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

· Főiskola, A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 17-18.-a szerint felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,pedagógusi szakvizsga,

· Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

· Pedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· Közoktatás vezető szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· Büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Képesítést, végzettséget igazoló közjegyző által hitelesített okiratmásolat,szakmai gyakorlatról szóló eredeti igazolás. Részletes szakmai önéletrajz, vezetési program. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Kötelezettségvállalási nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételére vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012.augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012.június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Boglárka jegyző nyújt, a 46/572-201,46/472-101-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

· Postai úton, a pályázatnak a Szemere Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3866 Szemere Fő út 63.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 542/2012 valamint a munkakör megnevezését :általános iskola igazgató.

· Személyesen: Nagy Boglárka jegyző , Borsod- Abaúj-Zemplén megye, 3866 Szemere Fő út 63.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő-testület döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

· Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény Szemere és Fáj község közös fenntartásában, Társulási Megállapodás alapján működik. További információt a www.szemerekozseg.atw.hu honlapon szerezhet.

Felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt pályázati kiírást a törvényi előírásoknak megfelelő módon tegye közzé.

Határidő: 2012.augusztusi testületi ülés

Felelős: Nagy Boglárka jegyző

 

Köszönjük a támogatást!

A Szemere Községi Önkormányzatot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

 

Segítségüket köszönjük!


 

Mini Galéria

Ki böngészi oldalainkat?

Oldalainkat 1 vendég böngészi

Névnap

Ma 2021. október 23., szombat, Gyöngyi napja van. Holnap Salamon napja lesz.