AZ I. VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNETE

(fejlesztés alatt)

SZARAJEVÓTÓL TRIANONIG
BÚÉK 1914-re. Nem igazán jött be... A piros kereszttel jelölt helyen ölte meg Gavrilo Princip Ferenc Ferdinándot A híd ma. Neve: Gavrilo Princip híd...
Ferenc Ferdinánd, rangon alúli neje, Chotek Zsófia és a 3 árva IV.Károly (1887-1922) és a Bourbon Zita (1892-1989) Sajátkezűleg írt lap a koronázásról.
Károly, Zita és a 4éves Ottó Paul Hindenburg, a keleti front parancsnoka, később közt. elnök Tisza István, aki ellenezte a háborút, mégis őt lőtték agyon a háború végén...
Vilmos császár hadüzenete (1914. VII.31.) Ferenc József gondban: az olaszok ellenünk léptek a háborúba "Bízom népeimben, s ügyünk igazságában"
A kis Habsburg Ottó, Károly és Zita fia A lap hátoldalát Ottó 81 évesen dedikálta Bp-en... A román front egy háborús térképen
Harcok a Kárpátokban Pillantás a nyugati frontra Tartalékosok hazavonulása Zeppelinen
A honvéd-huszárok (ún. vörös ördögök) Dunajecnél Keleti front: Petrikau ostroma 27 puskagolyó egyetlen fában
Nehéz várágyú a Dina mellett A híres 30 és feles mozsárágyú, a Monarchia legkorszerűbb fegyvere volt Az 1918. közepén torpedótalálat miatt elsüllyedt Szent István csatahajó
1.Lemberg:megsemmisített orosz tüzérségi állások,4.Skoda motorüteg,6.Przemysl 1914.okt.7.4.sz. hegyi tüzérezred,8.A Long Tom ágyú elfoglalása,11.A Misari magaslatoknál16.Bevonulás Obrenovacba,30.Ellenséges repülő,33.Híd helyreállítása