Kártyanaptár-katalógus


A kezdetektől 1949-ig
1950-1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
SPORT 1953-1999
SPORT 2000-2023
FILM
FOCI
SAKK
LEPKE
STATISZTIKA

FONTOS!
Elérhetőség:Szigeti András szi-a@freemail.hu

Régi igény a komoly kártyanaptár-gyűjtők körében egy jól használható katalógus. Az erre irányuló kísérletek eddig kudarcot vallottak, hiszen míg például a bélyegkiadás a Magyar Posta privilégiuma (s ezért pontos kimutatás van a megjelent bélyegekről) addig kártyanaptárt még a centralizált szocialista időkben is bármely cég kiadhatott. Ezért bármiféle jegyzék , dokumentum felkutatása a naptárkiadásokról, járhatatlan útnak bizonyult.
Most Rácz Péter barátommal és gyűjtőtársammal mégis nekivágtunk egy kártyanaptár-katalógus készítésének. Bázisa saját gyűjteményeink és a velünk együttműködő gyűjtőtársak anyagai.Ezeket összegyűjtjük, rendezzük és az általunk legjobbnak tartott logika szerint a megfelelő informatikai lehetőségeket felhasználva szerkesztjük a katalógust.
A célszerűség és a lehetőségek kompromisszumaként a következő elveket rögzítettük:
1. A katalógus csak a magyar kiadású naptárakat tartalmazza. Feltüntetjük még az NDK által kiadott magyar nyelvű naptárakat is
2. Katalógusunk első változata a kezdetektől 1965-ig megjelent naptárakat tartalmazza
3. A késöbbiekben szándékunkban áll az időhatárt legalább 1969-ig kibővíteni
4. A katalógusban lehetőség szerint minden naptárat kép is illusztrál
5. A naptáras oldalakat csak ritkán, indokolt esetben, elsősorban a régi naptáraknál ábrázoljuk
6. Közzétesszük a tév(gyárilag hibás)naptárakat is. Szintén számontartjuk a jelentősen eltérő színváltozatokat.
7. A lekerekített és lekerekítetlen naptárokat nem különböztetjük meg.Katalógusunk a lekerekített változatot közli.
8. A hátoldali feliratváltozatokat általában nem jelöljük külön ábrában, csak az alatta levő szövegben utalunk rá
9. A szöveg után röviden jelezzük, hogy az adott naptárból ki(k)nek van példánya
10.A katalógushoz eddig anyagot adó gyűjtőtársak:
SziA= Szigeti András (gyengébb minőség esetén az utolsó nagy betű, nagyon rossz állapotúnál mindkét nagybetű kicsivel van írva)
RP = Rácz Péter
Csi = Búzás József
KT = Kovács Tibor
SJ = Sánta József
SM = Sándor Mariann
BJ = Bárdos József
JI = Juhász István
KS = Kádár Sándor
BTI = Bognárné Tolonits Ibolya
BÁ = Borsányi Ákos
VL = Vágó László
11. Figyeljük az árveréseken felbukkanó, múzeumok és könyvtárak állományában levő naptárakat is. Ennek alapján a jelölések:
v=vatera
h=hodobay
múz=múzeumok
oszk=Széchenyi Könyvtár
12. Előfordul, hogy valaki nem akarja,hogy tulajdonosként szerepeljen, ebben az esetben a naptár alatt "?" szerepel.
13. A naptárakat évenként sorszámozzuk, bár a bélyegkatalógussal ellentétben naptárkatalógusunk sosem tekinthető teljesnek, s ezért a sorszámok folyamatosan változhatnak.
14. Egy adott naptárra tehát a következő hivatkozást ajánljuk: év, sorszám. Még egyszer hansúlyozzuk, hogy a katalógus bővítése során a sorszám változhat, pontosabban növekedhet.Anyagunk azonban már elért egy olyan bőséget, hogy a sorszámok csak ritkán változnak.
15. Az egyes naptárakra értékbecslést nem adunk, de az alábbiakban néhány fő szempontot rögzítünk.
16. Egy naptár értékét kora, állapota és ritkasága,jóval kisebb mértékben a témája határozza meg.
17. A naptár korát illetően a következő értékkategóriákat javasoljuk:
- 1. II. világháború előtti
- 2. Negyvenes évek
- 3. Ötvenes évek
- 4. Hatvanas évek
- 5. Az 1970 utáni naptárak gyakoriságuk miatt nem értékelhetők többre a mai naptáraknál.
18. A naptár értékét rossz állapota jelentősen csökkenti. Ha nem is "verdefényes", de hibátlan állapotúra kell törekedni. A régi naptáraknál persze némi töredezettség, firkálás, tintafolt, kisebb szakadás még elnézhető
19. A ritkaság megállapításához sajnos nincsenek olyan adataink, hogy egy adott naptár hány példányban jelent meg. De katalógusunk azért sokat segít. Ha egy naptár alatt csak egyetlen tulajdonos neve olvasható, bizonyára ritka. Ha majdnem mindenki monogramja ott szerepel, bizton állíthatjuk, nem unikumról van szó.
20. A monogramok feltüntetése kiválóan alkalmas a cserék megkönnyítésére.Pontosan láthatjuk, hogy esetleges duplikátjaink mely gyűjtőknek nincsenek meg, kiknek érdemes felajánlani.
21. A katalógust folyamatosan bővítjük, ezért érdemes rendszeresen idelátogatni a gyűjtőknek és az érdeklődőknek.
22. A hetvenes évektől a kártyanaptárak olyan bőségben jelentek meg, hogy katalogizálásuk szinte lehetetlen. Ezért inkább egy-egy téma teljes feldolgozására törekszünk, annál is inkább, mert sok gyűjtő nem évszám szerint, hanem tematikusan rendszerezi gyűjteményét.
23. Elsőként Szigeti András fő témája, a SPORT került feldolgozásra.Az évszám szerinti rendezésen túlmenően a FOCI és a SAKK altémakörök tematikusan is rendezettek
24. Második kedvenc témaként a FILM témakört katalogizáltuk.
25. Ha bármi észrevétele, javaslata, kérdése van katalógusunkkal kapcsolatban, esetleg szeretné, ha gyűjteménye is szerepelne benne,örömmel várjuk jelentkezését a szi-a@freemail.hu e-mail címen