Szegedi Írók Társasága


Székhelye: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 6720, Szeged, Dóm tér 1-4


Egyesületünknek, a Szegedi Írók Társaságának alapszabálya 1998. április 24-én keletkezett. Az ezt követő időszakban az egyesület a Szegeden és környékén élő, valamint a Szegedrol elszármazott írók, költők, művészeti írók, esztéták, irodadom- és zenetudósok, illetve különféle művészeti ágak elméletírói, könyvkiadási és könyvkereskedelmi, valamint az irodalmi eseméyek szervezésével foglalkozó szakemberek szakmai, esztétikai és érdekvédelmi szövetségét tekintette legfőbb feladatának. Részt vesz pályázatokon, könyvkiadásban, irodalmi estek szervezésében, jó kapcsolatot ápolva nem csak a Magyarországon belüli, de a határainkon túli (Erdély, Vajdaság) művészeti, szakmai élet prominens szereplőivel, csoportjaival, kiadóival, művészeti folyóirataival.


Elnöke Veszelka Attila, alelnöke Szabó Pál Dr., titkára Zsoldos Sándor.


Elnökségi tagok: Döbör András, Dr. Majzik István, Pásty Júlia, Sándor János, Szabó Pál, dr, Zsoldos Sándor, Veszelka Attila

A Szegedi Írók Társasága közhasznúsági jelentése

A Szegedi Írók Társasága jogállását tekintve közhasznú szervezet, mely legfontosabb feladatainak Szeged irodalmi életének serkentését, a szegedi és a Szegedről elszármazott, valamint a határainkon túl élő írók, költők, művészeti írók publikációs lehetőségének bővítését, alkotásaik minél nagyobb számban, minél színvonalasabb megjelentetését, Szeged irodalmi, művészeti, kulturális hagyományainak megőrzését, ápolását, a szegedi értékek, alkotói életművek széles körben való megismertetését, az irodalmi nevelést, a közművelődés inspirálását, támogatását tekinti.


A Szegedi Írók Társasága bevételei 2009-ben a következő forrásokból származtak: Nemzeti Civil Alapprogram: 400 000 Ft; Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata: 150 000 Ft; Szegedért Alapítvány: 150 000 Ft. Ezen összegeket a Szegedi írók Társasága a tárgyévben maradéktalanul felhasználta.


A Szegedi Írók Társasága megalapítása (1998) óta együttműködési szerződés keretében mindenkori lehetőségeihez mérten anyagilag támogatja a Szegedtől Szegedig Antológiának a szegedi Bába Kiadó által való megjelentetését, mely antológia helyt ad a szegedi, a Szegedről elszármazott, a határainkon túli, ám Szegedhez kötődő írók, valamint az ifjú pályakezdők műveinek sokrétű, színvonalas bemutatására, így a társaság a 2009-évi kiadványt is támogatta. A befolyt pályázati összegekből a könyvelést végző iroda éves díját a Szegedi Írók Társasága 2009-ben is maradéktalanul ki tudta fizetni, zökkenőmentes működése érdekében irodaszereket tudott vásárolni, fedezni tudta a telefonköltségeket, a levelezést, a meghívók nyomtatását, a banki költségeket, a kulturális programok, a megemlékezések költségeit, valamint a meghívott írók, költők, előadók útiköltségét is finanszírozni tudta. Ezen felül a társaság új székhelyén, a szegedi Somogyi-könyvtárban (6720 Szeged, Dóm tér 1-4), 2009-ben, letétbe helyezett egy, a Szegedi Írók Társasága által vásárolt, a társaság tulajdonát képező, ellenben a könyvtár által saját irodalmi rendezvényeiken is használható, ezen, illetve a tásaság saját rendezvényeinek színvonalasabbá tételére vásárolt korszerű kihangosító szettet (erősítő, hangfal, mikrofonok, mikroportok, állványok, kábelek, csatlakozók). Egyben a Szegedi Írók Társasága a pályázati pénzeket folyósító intézmények (NCA, Szegedért Alapítvány, Szeged Megyei Jogú Város) felé a tárgyévben hiánytalanul elszámolt.

Összegezve: a Szegedi Írók Társasága 2009-ben közel negyven szegedi, hazai és külhoni kulturális programot, író-olvasó találkozót, könyvbemutatót, szervezett, illetve ugyanennyiben vett rész vagy tartott, kiemelt hangsúlyt fektetve a Magyar Kultúra Napja méltó megünneplésének, a Szegedi Vers Napja, valamint a Szegedi Dráma Napja rendezvényeinek.


Szegedi Írók Társasága

A Szegedi Írók Társasága 2009-ben sikeres pályázatok útján a Nemzeti Civil Alapprogramtól 400 000 Ft-ot, a Szegedért Alapítványtól 150 000 Ft-ot, Szeged Megyei Jogú Várostól 150 000 Ft-ot nyert. Ezen összegből 150 000 Ft-ot a Bába Kiadónak utalt, a Szegedtől Szegedig Antológia kiadásának támogatására, illetve 60 000 Ft-ot a társaság könyvelését végző irodának. 220 000 Ft-ért hangosító eszközöket (mikroportok, mikrofonok, mikrofonállványok, erősítők, hangfalak, kábelek, csatlakozók) vásárolt, 30 000 Ft-ért pedig egy külső merev lemezt (winchstert). A fennmaradt összegből a Szegedi Írók Társasága működési költségeit, illetve rendezvényeinek költségeit fedezte úgymint: író-olvasó találkozókra meghívott előadók utazási költségei, a társaság tagjainak utazási költségeit, koszorúk, irodaszerek, papírok, patronok, borítékok, meghívók, fénymásolásolt anyagok, nyomdai áruk nyomtatási költségeit, a postai költségeket, valamint a telefonköltségeket és a meghibásodott technikai eszközök javításának költségeit, illetve hiánytalanul elszámolt azon intézmények felé, NCA, Szegedért Alapítvány, Szeged Megyei Jogú Város, melyektől a támogatási összegeket nyerte, egyben – ha szükséges - ezen kiadások számlái szabadon megtekinthetők a társaság könyvelőjénél.