Az alábbi kollégák korábbi e-mail címe az idők folyamán megváltozott vagy megszűnt.
Kérem, hogy aki a táblázatban szereplők új, érvényes e-mail címét ismeri, tudassa velem!
Köszönettel: Jobbágy Tibor


sorsz.  Név Részleg
 1.  Ablonczyné Markó Judit MAL
 2.  Álló Géza Dr. TAL, MAL
 3.  Baki Judit
 4.  Balassa András
 5.  Barthó László SOL
6.  Beiczer Ödön MAL,ELL,SMI
 7.  Beliczay Katalin HWL
 8.  Bíró József HRL
 9.  Bogdándy Györgyné (Ili) SZL
 10.  Boros Istvánné (Kati)
 11.  Czeglédi Péter SAL
 12.  Csathóné Prepelicza Gabriella MAL
 13.  Csiszér Ágnes SZL
 14.  Csúry Miklós SZL, SCI-L
 15.  Dzsida Eörs SZL
 16.  Esti Nóra  SRL
 17.  Faix Gábor HRL
 18.  Farkas Ernőné (Éva) SRL
 19.  Fehérvári László SZL, SOL
 20.  Filkey Ágnes SZL
 21.  Galló Gusztáv SRL, SCI-L
 22.  Gyenes Mária (Szőtsné) FŐIG
 23.  Harasztovich Edit SZL
 24.  Holubné Gál Ildikó KÖNYVT,UTAZT
 25.  Holzinger (Petényi) Andrea Ingeborg HRL
 26.  Horváth Gyula SZL
 27.  Imre Péterné (Gabriella) HRL, ÜIG
 28.  Imreh Gábor SOL
 29.  Jakobi László HRL
 30.  Kalmár Zoltán  SRL
 31.  Klotz Tamás ELL
 32.  Krem Alajos MAL
 33.  Lóránt Zoltán Dr. GIG
 34.  Majzik Istvánné (Mária) HWL
 35.  Molnár Katalin ELL
 36.  Nacsinák Brigitta (Tóth Lászlóné) HWL
 37.  Náday Zsuzsanna SCITEL
 38.  Paksiné Závotszky Zsuzsanna HRL
 39.  Pásztorniczky Péter MAL
 40.  Pomozi István SRL, SCM
 41.  Rátóti Zsuzsanna SRL
 42.  Rézmányi Annamária SZL
 43.  Roboz Péter SZL
 44.  Rózsa Sándor HRL
 45.  Szántó Tamás SOL
 46.  Szarvas Mária (Mása) HRL
 47.  Szilágyi Géza SRL, SCM
 48.  Terták Ádám SZL
 49.  Varga László SCITEL
 50.  Virágh Tamás HWL
 51.  Zala Zsolt SOL
 52.  Zarka Dénes SRL