ási

 

 

 

A település neve: Algyõ

 

 

 

Lélekszám: 5360 fõ
Polgármester neve: Dr Piri József
Jegyzõ neve: Dr. Duzdecz György
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Dr. Varga Ildikó
Polgármesteri Hivatal címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 40.
Telefon: 06-62/517-517
Fax: 06-62/517-516
E- mail: algyoionkorm@mail.tiszanet.hu , algyo@csmkozig.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ Cím / Telefon-Fax
Szociális információ szolgálat: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) Szállást Biztosító Idõsek Klubja
.............................................Jankovicsné Veres Katalin, 6750 Algyõ, Piaca tér 17., 06-62/267-048, e.sz.i@invitel.hu
Étkeztetés: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) Szállást Biztosító Idõsek Klubja
.............................................Jankovicsné Veres Katalin, 6750 Algyõ, Piaca tér 17., 06-62/267-048, e.sz.i@invitel.hu
Házi segítségnyújtás: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) Szállást Biztosító Idõsek Klubja
.............................................Jankovicsné Veres Katalin, 6750 Algyõ, Piaca tér 17., 06-62/267-048, e.sz.i@invitel.hu
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) Szállást Biztosító Idõsek Klubja
.............................................Jankovicsné Veres Katalin, 6750 Algyõ, Piaca tér 17., 06-62/267-048, e.sz.i@invitel.hu


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / E-mail /Férõhely
Idõsek klubja: Egyesített Egészségûgyi és Szociális Intézmény, Jankovicsné Veres Katalin , Algyõ, Piac tér 17.,
.........................06/62-267-048, e.sz.i@invitel.hu
.........................40 fõ


Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

Idõskorúak átmeneti gondozóháza

Az intézmény neve: Egyesített Egészségûgyi és Szociális Intézmény (EESZI) Szállást Biztosító Idõsek Klubja
Fenntartója: Algyõ Nagyközség Önkormányzata
Az intézményvezetõ neve: Jankovicsné Veres Katalin
Cím: 6750 Algyõ, Piac tér 17.
Telefon, Fax, E-mail: 06/62-267-048, e.sz.i@invitel.hu
Az intézmény típusa: Szállást Biztosító Idõsek Klubja
A szolgáltatás célja: Átmeneti elhelyezés (végleges elhelyezés elõtt) bentlakással
Férõhelyek száma: 11 fõ
A bekerülés módja: Személyes jelentkezés az intézetben.
Látogatási idõ: Folyamatosan


A település neve: Ambrózfalva

 

 

Lélekszám: 546 fõ
Polgármester neve: Tuska György
Jegyzõ neve: Dr. Ványai László
Általános Humán Központ vez.: Zatykóné Szabó Ibolya
Polgármesteri Hivatal címe: 6916 Ambrózfalva, Dózsa u. 1.
Telefon: 06/62-521-010
Fax: 06/62-298-051
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon
Étkeztetés: Konyha Ambrózfalva, Rokolya Zoltán, Ambrózfalva Dózsa u 37., 06/62-298-027
Házi segítségnyújtás: Általános Humán Központ, Korda Lászlóné, Ambrózfalva Dózsa u 25.,
.....................................06/62-298-025
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Ambrózfalva: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat,
Rizsány Róbertné,Csanádpalota, Kelemen L tér 10., 06-62/263-001
Falugondnoki Szolgálat: Ambrózfalva-Csanádalberti Önkormányzat,
........................................Antal Mihályné Ambrózfalva Luther u 25., (falugondnok) 06/62-298-029
...................................... Csanádalberti, Fõ u. 38., 06-62/299-025


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõn / Cím / Telefon / Férõhely
Idõsek klubja: Általános Humán Központ, Korda Lászlóné, Ambrózfalva Dózsa u 25.,
.........................06/62-298-025
.........................20 fõ


.......
A település neve: Apátfalva község

 


Lélekszám: 3443 fõ
Polgármester neve: Szentesi József
Jegyzõ neve: Sajtos László
Szociálpolitikai iroda vezetõje: -----
Polgármesteri Hivatal címe: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Telefon: 06-62/260-001
Fax: 06-62/260-033
E- mail: ---

A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Napközi Otthonos Óvoda és Alapszolgáltatásii Központ, Kerekes Gézáné,
....................Apátfalva Maros u. 39., 06-20/260-9379
Házi segítségnyújtás: Napközi Otthonos Óvoda és Alapszolgáltatásii Központ, Kerekes Gézáné,
....................Apátfalva Maros u. 39., 06-20/260-9379
Családsegítõ és gyemekjóléti szolgálat:Napközi Otthonos Óvoda és Alapszolgáltatásii Központ, Faragó Erzsébet,
....................Apátfalva Maros u. 39., 06-20/260-9379

A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja:Napközi Otthonos Óvoda és Alapszolgáltatásii Központ, Faragó Erzsébet,
....................Apátfalva Maros u. 39., 06-20/260-9379

 

 

 

Település neve: Árpádhalom

 


Lélekszám: 635 fõ
Polgármester neve: Froman Róbert
Jegyzõ neve: Stibál Róbert
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Tamás Józsefné
Polgármesteri Hivatal címe: 6623 Árpádhalom, Petõfi u.17.
Telefon: 06-63/456-057
Fax: 06-63/456-059
E- mail: ---


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím
/ Telefon
Étkeztetés: Török és Társa KKT,6623, Árpádhalom, Sallai u.3
Házi segítségnyújtás: Polgármesteri Hivatal, Liszkai Jánosné, Árpádhalom, Árpád u.4.,
Családsegítés: Árpádhalom Község Önkormányzata , Mangáné Ternai Eszter,6623, Árpádhalom, Petõfi u.17
06-63/456-057A település neve: Ásotthalom

 


Lélekszám: 4162 fõ
Polgármester neve: Petró Ferenc
Jegyzõ neve: Nagy János
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Dobák Sándorné
Polgármesteri Hivatal címe: 6783 Ásotthalom, Szabadság tér 1.
Telefon: 06-62/591-560
Fax: 06-62/591-581
E- mail: polghiv@asotthalom.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Ásotthalom Község Önkormányzat Gondozási Központja, Kása Gabriella,
....................Felszabadulás út 2-6., 06-62/291-085, 06-62/291-556.
Házi segítségnyújtás: Ásotthalom Község Önkormányzat Gondozási Központja, Kása Gabriella,
............................. .......Felszabadulás út 2-6, 06-62/291-085, 06-62/291-556
Családsegíõ és gyermekjóléti szolgálat : Ásotthalom Község Önkormányzat Gondozási Központja, Kása Gabriella,
............................. .......Felszabadulás út 2-6, 06-62/291-085, 06-62/291-556
Gondozási Központ: Ásotthalom Község Önkormányzat Gondozási Központja, Kása Gabriella,
..................................
Felszabadulás út 2-6., 06-62/291-085, 06-62/291-556
Falu és tanyagondnoki szolgálat: Ásotthalom Község Önkormányzat Gondozási Központja, Kása Gabriella,
............................. .......Felszabadulás út 2-6, 06-62/291-085, 06-62/291-556
Támogató szolgálat:Ásotthalom Község Önkormányzat Gondozási Központja, Kása Gabriella,
............................. .......Felszabadulás út 2-6, 06-62/291-085, 06-62/291-556
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás:Ásotthalom Község Önkormányzat Gondozási Központja, Kása Gabriella,
............................. .......Felszabadulás út 2-6, 06-62/291-085, 06-62/291-556


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Ásotthalom Község Önkorm.Gondozási Központja, Kása Gabriella,
.........................6783 Ásotthalom, Felszabadulás út 2-6., 06-62/291-085, 06-62/291-556
.........................50 fõ

ÁPOLÁST, GONDOZÁS NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:

Idõsek Otthona

Intézmény neve: Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ
Fenntartója: Ásotthalom Község Önkormányzata
Az intézményvezetõ neve: Kása Gabriella
Vezetõ ápoló: Rácz Józsefné
Cím: 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/291-085, 62/291-556
Az intézmény típusa: Tartós bentlakású idõsek otthona
A szolgáltatás célja: Idõskorúak szociális ellátása elhelyezéssel
Férõhelyek száma: 33 fõ
Bekerülés módja: Kérelem alapján Ásotthalom közigazgatási területérõl
Az intézmény bemutatása: Tartós bentlakású elhelyezést biztosító Idõsek Otthonában azokról a személyekrõl gondoskodunk, akik önmagukról otthonukban nem képesek gondoskodni, ápolást, gondozást, állandó felügyeletet igényelnek. Az ellátás során biztosítjuk a napi háromszori étkezést, a nappali és éjszakai felügyeletet, az alapvetõ higiéniai szükségletek kielégítését, a mentálhigiénés gondozást és az orvosi ellátást.
Külön térítéses szolgáltatás: nincs
Fizikai ellátás: van
Egészségügyi ellátás: van
Pszichés, mentálhigiénés foglalkozás: van


Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

Az intézmény neve: Csongrád Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Részlege
Fenntartója: Csongrád Megyei Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Szöginé Domokos Mária
Cím: 6783 Ásotthalom II. 121.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/291-460
Az intézmény típusa: Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete
A szolgáltatás célja: Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációja
Férõhelyek száma: 50 fõ
Az intézmény bemutatása: Az intézmény Mórahalomtól 6 km-re a bajai út mellet, szép erdõs környezetben található. Az 50 fõbõl 24 fõ lakóotthoni ellátásban részesítünk, kétszintes épületben töltik mindennapjaikat. A többi lakót hagyományos ellátás keretében gondozzuk. Enyhe és középsúlyos lakók ellátásának az egyéni fejlesztési terv alapján önálló életvezetési lehetõsége ( Kecskemét Humán Kft Seprûüzeme, illetve Szegedi Fonalfeldolgozó Rt. ) és a háztáji gazdálkodás az intézmény területén ( növénytermesztés, állattenyésztés ) is hozzájárul az önállóbb életvitel kialakításához. Célunk, hogy a sérült lakók kívánságait, döntéseit figyelembe véve normális életritmusban teljenek napjaik, és lehetõségük legyen ideális fejlõdési folyamat megtapasztalására, az egész életciklusuk folyamán.
Külön térítéses szolgáltatások: telefon, televízió
Fizikai ellátás: 2-3-4 ágyas szobák, napi négyszeri étkezés, szükség szerint diéta biztosítása
Egészségügyi ellátás: Folyamatos gondozónõi felügyelet, rendszeres orvosi ellenõrzés
Foglalkoztatás: A lakók családi kapcsolatainak ápolása, egyéni és csoportfoglalkozások szervezése, képességfejlesztõ és munkajellegû foglalkoztatás szervezése a rehabilitációra való felkészítés.A település neve: Baks

 

 

Lélekszám: 2374 fõ
Polgármester neve: Balogh Lajosné
Jegyzõ neve: Dr. Purgel József
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Kócsó Mihályné
Polgármesteri Hivatal címe: 6768 Baks, Fõ u. 92.
Telefon: 06-62/269-233
Fax: 06-62/269-272
E- mail: baks@vnet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Gondozási Központ, Kócsó Ferencné, Baks, Fõ u. 114., 06-62/269-288
Házi segítségnyújtás: Gondozási Központ, Kócsó Ferencné, Baks, Fõ u. 114., 06-62/269-288
Családsegítés: Gondozási Központ, Kócsó Ferencné, Baks, Fõ u. 114., 06-62/269-288
Gondozási Központ: Gondozási Központ, Kócsó Ferencné, Baks, Fõ u. 114.,
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás:Gondozási Központ, Kócsó Ferencné, Baks, Fõ u. 114., 06-62/269-288


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Gondozási Központ, Kócsó Ferencné, Baks, Fõ u. 114., 06-62/269-288
.........................30 fõA település neve: Balástya

 

Lélekszám: 3567 fõ
Polgármester neve: Ujvári László
Jegyzõ neve: Magyar Mihályné
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Tari József
Polgármesteri Hivatal címe: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Telefon: 06-62/278-222, 06-62/278-320
Fax: 06-62/278-320
E- mail: hivatalbalastya@vnet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Alapszolgáltatási Központ és Területi Gondozási Központ,Túriné Török Ilona,
6764,Balástya,Rákóczi u. 5.; 06-62/278/222
Falu és tanyagondnoki szolgálat:Alapszolgáltatási Központ és Területi Gondozási Központ,Túriné Török Ilona,
6764,Balástya,Rákóczi u. 5.; 06-62/278/222
Házi segítségnyújtás: Alapszolgáltatási Központ és Területi Gondozási Központ,Túriné Török Ilona,
6764,Balástya,Rákóczi u. 5.; 06-62/278/222
Szociális infromáció szolgáltatás:Alapszolgáltatási Központ és Területi Gondozási Központ,Tari József
6764,Balástya,Rákóczi u. 5.; 06-62/278/222
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Alapszolgáltatási Központ és Területi Gondozási Központ,Zakáné Seres Mónika,
6764,Balástya,Rákóczi u. 5.; 06-62/278/222
Támogató szolgálat:Alapszolgáltatási Központ és Területi Gondozási Központ,Zakáné Seres Mónika,
6764,Balástya,Rákóczi u. 5.; 06-62/278/222


 

A település neve: Bordány

 


Lélekszám: 3094 fõ
Polgármester neve: Balogh Ferenc
Jegyzõ neve: Dr. Kerekes Tibor
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Gyurisné Papp Irén
Polgármesteri Hivatal címe: 6795 Bordány, Felszabadulás u. 44.
Telefon: 06-62/588-510
Fax: 06-62/588-520
E- mail: bordany@mail.tiszanet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

 

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Integrált Nappali és Szociális Központ,Farkasné Lippai Ágota,6795, Bordány, Szt. István tér1.;
06-62/288-187
Házi Segítségnyújtás: Integrált Nappali és Szociális Központ,Farkasné Lippai Ágota,6795, Bordány, Szt. István tér1.;
06-62/288-187
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Integrált Nappali és Szociális Központ,Farkasné Lippai Ágota,6795,
Bordány, Szt. István tér1.;06-62/288-187
Falu és tanyagondnoki szolgálat:Integrált Nappali és Szociális Központ,Farkasné Lippai Ágota,6795, Bordány, Szt. István tér1.;
06-62/288-187
Szociális információs szolgáltatás:Integrált Nappali és Szociális Központ,Farkasné Lippai Ágota,6795, Bordány, Szt. István tér1.;
06-62/288-187
Támogató szolgálat:Integrált Nappali és Szociális Központ,Farkasné Lippai Ágota,6795, Bordány, Szt. István tér1.;
06-62/288-187
Gondozási Központ: Gondozási és Családsegítõ Központ, Gyurisné Papp Irén, Szent István tér 1.
...................................06-62/288-187, 06/62-588-520


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Férõhely
Idõsek klubja: Integrált Nappali és Szociális Központ,Farkasné Lippai Ágota,6795, Bordány, Szt. István tér1.;
06-62/288-187

 


A település neve: Csanádalberti

 Lélekszám: 525 fõ
Polgármester neve: Szabó Lajos
Jegyzõ neve: Dr. Ványai László körjegyzõ
Általános Humán Központ vez.: Zatykóné Szabó Ibolya
Polgármesteri Hivatal címe: 6915 Csanádalberti, Fõ út 30.
Telefon: 06-62/522-810
Fax: 06-62/299-022
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Konyha-Ambrózfalva, Rokolya Zoltán, Dózsa Gy. u. 37., 06-62/298-027
Házi segítségnyújtás: Idõsek Klubja Általános Humán Központ, Mandák Istvánné,
....................................Csanádalberti, Fõ út 30., 06-62/299-024
Családsegítés: Általános Humán Központ Ambrózfalva-Csanádalberti, Prisztavok Jánosné,
..........................Fõ út38, 06-62/299-141
Falugondnoki Szolgálat: Általános Humán Központ Ambrózfalva-Csanádalberti, Mandák István,
.........................................Fõ út 30, falugondnok 06-62/299-024


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Általános Humán Központ, Mandák Istvánné, Csanádalberti Fõ út 30.,
.........................06-62/299-024
.........................30A település neve: Csanádpalota

 

Lélekszám: 3316 fõ
Polgármester neve: Perneki László
Jegyzõ neve: Erdélyi Sándorné Dr.
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Gulyás Jánosné szociálpolitikai ügyintézõ
Polgármesteri Hivatal címe: 6913 Csanádpalota Kelemen tér 10.
Telefon: 06-62/263-015
Fax: 06-62/263-105
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax

Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat:
Étkeztetés: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Egysége
Mihaleczki Mihályné, Csanádpalota,Kálmány L u. 9. 06-62/264-120,263-061
Házi segítségnyújtás:Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Egysége
Mihaleczki Mihályné, Csanádpalota,Kálmány L u. 9. 06-62/264-120,263-061
Szociális információ szolgálat:Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Egysége
Rizsány Róbertné, Csanádpalota,Kálmány L u. 9. 06-62/264-120,263-061


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Területi Gondozási Központ, Kaiser Szilárd, Délibáb u.2., 06-62/263-116
.........................20 fõ
................... .....Mihaleczki Mihályné, Kálmány L. u. 9., 06-62/263-061
.......... ..............30 fõ

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények


Idõskorúak gondozóháza


Az intézmény neve:Naplemente Idõsek Átmeneti Otthona
Fenntartója: Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata
Az intézményvezetõ neve: Kriván Magdolna
Vezetõ ápoló neve: Zsurka Éva
Cím: 6913 Csanádpalota, Délibáb u. 2.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/263-116,naplementegondh@freemail.hu
Az intézmény típusa: Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
A szolgáltatás célja: A településen élõ 24 órás felügyeletet ápolást-gondozást igénylõk ellátása
Férõhelyek száma: 16 fõ
A bekerülés módja: Intézményvezetõ döntése alapján
Látogatási idõ: Délután 15-17 óra között, sürgõs esetben bármikor

 

 

 

A település neve: Csanytelek

 


Lélekszám: 3001 fõ
Polgármester neve: Forgó Henrik
Jegyzõ neve: Kató Pálné
Népjóléti iroda vezetõje: Lajkó Norbert
Polgármesteri Hivatal címe: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
Telefon: 06-63/578-510
Fax: 06-63/578-528
E- mail: csanytelek@index.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax

Szociális információ szolgáltatás:Remény Szociális Alapszolgáltató Központ,Dr.Forgóné Magyar Marianna,
....................Kossuth u. 39.,+ Kossuth u. 34, 06-63/478-004, 06-63/578-517,remeny@freemail.hu
...
Étkeztetés: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ,Dr.Forgóné Magyar Marianna,
....................Kossuth u. 39.,+ Kossuth u. 34, 06-63/478-004, 06-63/578-517,
..remeny@freemail.hu..............
Házi segítségnyújtás Remény Szociális Alapszolgáltató Központ,Dr.Forgóné Magyar Marianna,
....................Kossuth u. 39.,+ Kossuth u. 34, 06-63/478-004, 06-63/578-517,
..remeny@freemail.hu..
Csalásegítés:
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ,Dr.Forgóné Magyar Marianna,
....................Kossuth u. 39.,+ Kossuth u. 34, 06-63/478-004, 06-63/578-517,
.remeny@freemail.hu..
Gyermekjóléti szolgálat:Remény Szociális Alapszolgáltató Központ,Dr.Forgóné Magyar Marianna,
....................Radnóti út. 4., 06-63/478-004, 06-63/578-517,
.remeny@freemail.hu..
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás:Remény Szociális Alapszolgáltató Központ,Dr.Forgóné Magyar Marianna,
....................Radnóti út. 4., 06-63/478-004, 06-63/578-517,
.remeny@freemail.hu.


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ,Dr.Forgóné Magyar Marianna,
......... ..... ..... ...Kossuth u. 39.,+ Kossuth u. 34, 06-63/478-004, 06-63/578-517,
remeny@freemail.hu..
.........................40 fõ

ÁPOLÁST, GONDOZÁS NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:

Idõsek Otthona:


Az intézmény neve: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
Fenntartója: Csanytelek Község Önkormányzata
Az intézményvezetõ neve: Dr. Forgóné Magyar Marianna
Vezetõ ápoló neve: Koncz Istvánné
Cím: 6647 Csanytelek, Radnóti út 4.
Telefon, Fax, E-mail: 06-63/478-004 , 06-63/578-517,
.remeny@freemail.hu..
Az intézmény típusa: Ápolást-gondozást nyújtó intézmény
A szolgáltatás célja: Az önmaguk ellátására nem, vagy folyamatos segítséggel képes személyek
napi legalább háromszori étkeztetése, szükség szerint ruházattal való ellátása, mentális gondozás, egészségügyi ellátás,
lakhatás.
Férõhelyek száma: 21 fõ
A bekerülés módja: kérelem, szükséges orvosi vizsgálatok megléte
Az intézmény bemutatása: A település központjában helyezkedik el, tömegközlekedési eszközzel
jól megközelíthetõ 4db 1 ágyas, 2 db 2 ágyas, 3 db 3 ágyas 1 db 4 ágyas elhelyezést biztosít az intézmény
a beköltözõknek. Egyszeri hozzájárulást nem kell fizetni.
Külön térítéses szolgáltatások: nincs
Fizikai ellátás: teljeskörû
Egészségügyi ellátás: szakdolgozók látják el, az otthonorvos dr. Csehpál Etelka
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: naponta csoportos foglalkozások

 

 

 

A település neve: Csengele

 


Lélekszám: 2017 fõ
Polgármester neve: Sánta Ferenc
Jegyzõ neve: Dr. Tóth Tibor
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Tóth Istvánné szociális ügyintézõ
Polgármesteri Hivatal címe: 6765 Csengele, Petõfi u. 13.
Telefon: 06-62/586-571
Fax: 06-62/586-041
E- mail: csengele@vnet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Csengele Község Önkormányzata. Sánata Frenc, 6765, Csengele, Petõfi u. 13
jegyzo.csengele@t-online.hu

Falu és tanyagondnoki szolgálat:Csengele Község Önkormányzata. Sánata Frenc, 6765, Csengele, Petõfi u. 13,
jegyzo.csengele@t-online.hu

Szociális információ szolgáltatás:Csengele Község Önkormányzata. Sánata Frenc, 6765, Csengele, Petõfi u. 13,
jegyzo.csengele@t-online.hu
Házi segítségnyújtás:Csengele Község Önkormányzata. Sánata Frenc, 6765, Csengele, Petõfi u. 13,
jegyzo.csengele@t-online.hu
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Csengele Község Önkormányzata. Sánata Frenc, 6765, Csengele, Petõfi u. 13,
jegyzo.csengele@t-online.hu

 

 


A település neve: Csongrád

 


Lélekszám: 18.830 fõ
Polgármester neve: Bedõ Tamás
Jegyzõ neve: Dr. Berkes István
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Uzsoki Zsuzsanna
Polgármesteri Hivatal címe: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Telefon: 63/570-900
Fax: 63/570-901
E- mail: csongrad@csongrad.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax

Szociális információ szolgáltatás: Szociális Ellátások Intézménye , Honfiné Vas Judit,
6640, Csongrád , Síp u. 3.; 06-63/483-152
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat:Szociális Ellátások Intézménye , Honfiné Vas Judit,
6640, Csongrád , Síp u. 3.; 06-63/483-152
Támogató szolgálat:Szociális Ellátások Intézménye , Honfiné Vas Judit,
6640, Csongrád , Síp u. 3.; 06-63/483-152
Étkeztetés: Szociális Ellátások Intézménye, Kocsis Andrásné, 6640, Csongrád Fõ u. 63,06-63/483-016
Falu és tanyagondnoki szolgálat:Szociális Ellátások Intézménye, Kocsis Andrásné, 6640, Csongrád Fõ u. 63,06-63/483-016
Házi segítségnyújtás: Szociális Ellátások Intézménye, Kocsis Andrásné, 6640, Csongrád Fõ u. 63,06-63/483-016
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás:Szociális Ellátások Intézménye, Kocsis Andrásné, 6640, Csongrád Fõ u. 63,06-63/483-016

A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Szociális Ellátások Intézménye I.sz .Idõsek Klubja, Kocsis Andrásné, 6640, Csongrád Fõ u. 63,06-63/483-016
.........................Szociális Ellátások Intézménye II.sz.Idõsek Klubja, Kocsis Andrásné, Csongrád
.........................Bem u. 2., 63/483-016
.........................20 fõ

 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

Idõskorúak gondozóháza

Az intézmény neve: Szociális Ellátások Intézménye Átmeneti elhelyezést Nyújtó Szociális Ápoló Otthon
Fenntartója: Csongrád Város Önkormányzata
Az intézményvezetõ neve: Szabóné Tóth Irén
Vezetõ ápoló: Szabóné Tóth Irén
Cím: Csongrád 6640 Vasút u. 92. (6641 Pf.: 51.)
Telefon, Fax, E-mail: 63/482-902 (Tel/fax)
Az intézmény típusa: Átmeneti elhelyezést nyújtó Szociális Ápoló Otthon
A szolgáltatás célja: Ápolást- gondozást nyújtó intézmény, átmeneti elhelyezések
Férõhelyek száma: 30 fõ nõ
A bekerülés módja: Intézményvezetõ döntése alapján
Látogatási idõ: Korlátlan

 

 


ÁPOLÁST, GONDOZÁS NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:

 

Idõsek Otthona:

Az Intézmény neve: Szociális gondviselés háza
Fenntartója: Csongrád Város Önkormányzata
Az intézményvezetõ neve: Szabóné Tóth Irén
Vezetõ ápoló: Szabóné Tóth Irén
Cím: Csongrád 6640 Vasút u. 92. (6641 Pf.: 51.)
Telefon, Fax, E-mail: 63/482-902 (Tel/fax)
Intézmény típusa: Idõsek ápolást-gondozást nyújtó otthona
A szolgáltatás célja: Ápolást- gondozást nyújtó intézmény, átmeneti elhelyezések
Férõhelyek száma: 30 fõ nõ
A bekerülés módja: Intézményvezetõ döntése alapján
Látogatási idõ: Korlátlan

Az intézmény neve: Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona
Fenntartója: Csongrád Megyei Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Harmatos Ibolya
Vezetõ ápoló: Fodor Irén
Cím: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.
Telefon, Fax, E-mail: 06-63/484-263, 06-63/484-237, 06-63/484-664, Fax: 06-63/484-544
E-mail: aranysz@csongrad.hu , modszertan@vnet.hu
Web: aranysziget.ini.hu

 

Fogyatékos személyek otthona: Kisréti Otthon

Az intézmény neve: Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona
Fenntartója: Csongrád Megyei Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Harmatos Ibolya
Vezetõ ápoló: Fodor Irén
Cím: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.
Telefon, Fax, E-mail: 06-63/484-263, 06-63/484-237, 06-63/484-664, Fax: 06-63/484-544
E-mail: aranysz@csongrad.hu , modszertan@vnet.hu
Web: aranysziget.ini.hu

 

KAPCSOLJA KI ZENÉT A VIDEO ANYAG ELINDÍTÁSA ELÕTT

 

 

 

Az intézmény típusa: Ápolást gondozást nyújtó idõsek otthona
A szolgáltatás célja: Idõs emberek számára biztonságos otthon és szakszerû ellátás nyújtása
Férõhelyek száma: 180 fõ
A bekerülés módja: Az intézményben és a polgármesteri hivatalokban is igényelhetõ kérelem és adatlapon
Ügyfélfogadás: H, K ,Sze : 8-12-ig, Csütörtök 8-16-ig
Az intézmény bemutatása: Az Aranysziget Otthon 1993. december 20-án nyitotta meg kapuit az idõsek elõtt. A város szélén épült, zöld övezetben, csendes helyen, a holt - Tisza partján. Buszközlekedéssel könnyen elérhetõ a város központja. A hagyományos elhelyezést biztosító részlegünkben 130, a kiemelt elhelyezést nyújtó Apartman részlegben 46 lakó számára nyújtunk biztonságos Otthont, szakszerû ellátást. Az Apartmanban 1 és 2 férõhelyes, fürdõszobával, fõzõfülkével, terasszal ellátott lakrészek kerültek kialakításra, mely az önállóbb életvitel folytatásához nyújt biztonságos teret idõseink számára. Fõ feladatunknak, hogy a bekerült idõs embernek a megváltozott életkörülményei mellett biztosítsuk az emberhez méltó, tartalmas életet. Az intézményünkben már eddig is kialakult, mûködõ programok, szabadidõs tevékenységek körének az egyéni gondozásnak megfelelõ bõvítésével kívánjuk az együtt töltött idõt kellemessé, kiegyensúlyozottá tenni. Szakdolgozóink 24 órában látják el munkájukat. Az egészségügyi és fizikai ellátás mellett nagy hangsúlyt fektetve a mentálhigiénés ellátásra, a hozzátartozókkal való kapcsolattartásra. A teljes körû ellátás részeként az intézet saját orvosa biztosítja az egészségügyi ellátást, segíti az egészséges életmód kialakítását. A szakorvosi ellátást, gyógyszert, gyógyászati segédeszközök beszerzését intézetünk szervezi. Modern, jól felszerelt konyhánkban biztosított az idõs ember igényeinek, ízlésének megfelelõ étkeztetés, valamint az egészségügyi állapotnak megfelelõ diéta. A szolgáltatáshoz még a ruházat tisztítása, javítása. Az apartman lakások bebútorozva kerülnek átadásra, de természetesen saját bútor elhelyezésére is lehetõség van, megbeszélés alapján. A használatbavételi és gondozási díj évente változik. Bízunk benne, hogy idõseink számára magas színvonalú ellátást, kiegyensúlyozott életvezetést biztosítunk, hogy békességben, szeretetben élhessék intézményünkben életüket.


Az intézmény neve: Piroskavárosi Idõsek Otthona KHT.
Fenntartója: KHT.
Az intézményvezetõ neve: Kállainé Fodor Marianna
Vezetõ ápoló: Szrinka Jánosné
Cím: Csongrád, Szent I. u. 19
Telefon, Fax, E-mail: Tel/Fax: 63/483-307 E-mail: szoci@mail.tiszanet.hu
Az intézmény típusa: Idõsek Otthona
A szolgáltatás célja: Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmény
Férõhelyek száma: 50 fõ
A bekerülés módja: Intézményvezetõ döntése alapján
Az intézmény bemutatása: Az intézmény a városközponthoz közel helyezkedik el, könnyen megközelíthetõ. Római katolikus templom és piac található a lakókörnyezetében. Az utóbbi években folyamatos felújítási és karbantartási munkák eredményeképpen a tárgyi feltételek jelentõs javulása következett be, mely eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy az 50 férõhelyes otthon valóban otthonossá vált. A lakók összetétele heterogén. Ellátási területek Csongrád és környéke. Várakozók száma 7-8 fõ átlagban. Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy otthonként mûködjünk a szó legigazibb értelmében és a lakóink részére komplex ellátást nyújtsunk.
Külön térítéses szolgáltatások: Térítés ellenében manikûr, pedikûr, fodrász, kávé
Fizikai ellátás: Háromszori étkezés biztosítása, ruházat textília biztosítása, mosatás, javíttatás
Egészségügyi ellátás: Rendszeres orvosi felügyelet biztosítás, szakorvosi ellátás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz biztosítása
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: keretében fontosnak tartjuk a személyre szóló bánásmódot, a szabadidõ kultúrált eltöltésének feltételeit, szükség szerint pszichoterápiás foglalkoztatást, a lakók családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását. Foglalkoztatási célunk a tartalmas idõskor biztosítása, az eugerázia. A foglalkoztatás megszervezésével céljaink a következõk: hasznos idõtöltés, felesleges energia lekötése, szórakoztatás biztosítása lehetõséget adni új ismeretek szerzésére, nevelni és reformálni a személyiséget.

 

Az intézmény neve: Piroskavárosi Idõsek Otthona KHT
Az intézmény típusa:Pszichiátriai betegek nappali intézménye, Kállainé Fodor Marianna,
Fenntartója: KHT.
Az intézményvezetõ neve: Kállainé Fodor Marianna
Vezetõ ápoló: Szrinka Jánosné
Cím: Csongrád, Fõ u. 74
Telefon, Fax, E-mail: Tel/Fax: 63/483-307 E-mail: szoci@mail.tiszanet.hu

 

Az intézmény neve: Piroskavárosi Idõsek Otthona KHT
Az intézmény típusa:Munka -rehabilitációs szociális foglalkoztatás
Fenntartója: KHT.
Az intézményvezetõ neve: Kállainé Fodor Marianna
Vezetõ ápoló: Szrinka Jánosné
Cím: Csongrád, Szent Imre u. 19.
Telefon, Fax, E-mail: Tel/Fax: 63/483-307 E-mail: szoci@mail.tiszanet.huA település neve: Derekegyház

 

Lélekszám: 1858 fõ
Polgármester neve: Szabó István
Jegyzõ neve: Kosztolányiné Tóth Ildikó
Szociálpolitikai iroda vezetõje: -------
Polgármesteri Hivatal címe: 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.
Telefon: 06-63/453-003
Fax: 06-63/453-003
E- mail: ----


A településen biztosított szociális alapellátások:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Tel. / Fax
Étkeztetés: Derekegyház Községi Önkormányzat,Szabó István,, 6621, Derekegyház, Kossuth u.4.;
06-63/453-019
Házi segítségnyújtás: Derekegyház Községi Önkormányzat,Szabó István,, 6621, Derekegyház, Kossuth u.4.;
06-63/453-019
Gyermekjóléti szolgálat:Derekegyház Községi Önkormányzat,Mikeczné Töröcsik Éva,, 6621, Derekegyház, Kossuth u.4.;
06-63/453-445
Családsegítés: Gyermekjóléti Szolgálat, Szabó Lászlóné, 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4/a.,
..........................06-63/453-445, 06-63/453-003


Ápolást, gondozás nyújtó intézmények:

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA

Az intézmény neve: Csongrád Megyei Önkormányzat Ápoló Otthona
Fenntartója: Csongrád Megyei Közgyûlés
Az intézményvezetõ neve: Mihály János igazgató
Székhelye: 6621 Derekegyház, Köztársaság tér 9.
Telephelye: Lakóotthon: 6621 Derekegyház Petõfi u. 40.
.................... Lakóotthon: 6621 Derekegyház Petõfi u. 42.
Ellátási körzete: Csongrád megye
Telefon, Fax, E-mail: 06-63/453-009, 06-63/453-144, fax: 06-63/453-009,szocotthon@invitel.hu
Az intézmény típusa: Fogyatékos személyek otthona, valamint fogyatékos személyek lakóotthona (1993.III.tv. 69-70 §. 85/A.p.)
A szolgáltatás célja:
Ápoló otthon: azoknak a felnõtt korú súlyos és középsúlyos személyeknek az ápolása, gondozása, akik nem vagy csak részben oktathatók, képezhetõk, foglalkoztathatók és gondozásukra csak intézményi keretek között van lehetõség. Indokolt esetben enyhe értelmi fogyatékos személy is elhelyezhetõ. Az intézmény biztosítja a lakó fogyatékosságának megfelelõ képességfejlesztõ, terápiás vagy munka jellegû foglalkoztatás lehetõségét, a képezhetõ fogyatékosok oktatását.


Lakóotthon: azoknak a 16. életévet betöltött, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem ért fogyatékos személyeknek az elhelyezése, akik önmaguk ellátására részben képesek. A lakók részére életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátásuk mértékének megfelelõ ellátást biztosít.

Férõhelyek száma: Intézményben: 170 fõ, Lakóotthonban: 10 fõ, illetve 12 fõ
A bekerülés módja: Ápoló otthon: A személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekbe történõ ellátás MEGÁLLAPODÁS megküldésével jön létre. A bekerülés módját elõsegíti a helyi önkormányzat valamint az intézmény igazgatója illetve az általa megbízott szociális ügyintézõ.
Ügyfélfogadás: csütörtöki napon 9-14 óráig
Lakóotthon: A lakóotthoni életformában való tartós részvétel és együttmûködés szerzõdés alapján jön létre.
Térítési díj: Az intézményi és a lakóotthoni ellátásért a jogszabályok elõírásai és a Csongrád Megyei Közgyûlés alapján térítési díjat kell fizetni.
Szolgáltatások: Az intézmény az ellátást igénybevevõ részére teljes körû ellátást biztosít (Sz.t.67.§/1) napi legalább háromszori étkezés, ruházat, textília, mentális gondozás, egészségügyi ellátás
Gondozási tevékenység: az igénybevevõ személy részére nyújtott fizikai mentális és életvezetési segítség amelynek során a szociális testi és szellemi állapotának megfelelõ egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévõ test - szellemi funkciók helyreállítására kerül sor.
Ápolási tevékenység: a gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülõ és az intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenység.
Egészségügyi ellátás: keretében gondoskodik orvosi felügyeletrõl az intézmény szakorvosi ellátásról, kórházi kezelésrõl, szükség szerinti ápolásról, gyógyszerellátásról és a gyógyászati eszközök biztosításáról a hatályos jogszabályokank megfelelõen
Mentálhigiénés ellátás: személyre szabott bánásmód, konfliktuskezelés, szabadidõ, családi közösségi, társas kapcsolatok kialakítása
Foglalkoztatás: az intézmény szervezi a munkavégzésre képes ellátottak foglalkoztatását, meglévõ képességek fejlesztését, szintentartását a lakó életkorának és egészségi állapotának megfelelõen
Típusai: munkavégzési és terápiás célú, képességfejlesztõ. A lakó korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezi az intézmény: az aktivitást segítõ fizikai tevékenységet ( séta, sport ), szellemi és szórakoztató tevékenységet (olvasás, felolvasás, zene), kulturális tevékenységet (színház, kirándulás, üdülés, névnap ) stb.


 

A település neve: Deszk

 


Lélekszám: 3199 fõ
Polgármester neve: Simicz József
Jegyzõ neve: Kovácsné Erdõs Katalin
Szociálpolitikai iroda vezetõje: --------
Polgármesteri Hivatal címe: Deszk, Tempfli tér 7. 6772
Telefon: 06-62/271-405
Fax: 06-62/271-230
E- mail: ph@deszk.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax


Étkeztetés: Családsegítõ -,Gyermekjóléti-,Védõnõi Szolgálat, Csiszárné Kónya Tünde, Deszk, Tempfli tér 10.,06-62/271-458
Házi segítségnyújtás: Családsegítõ -,Gyermekjóléti-,Védõnõi Szolgálat, Csiszárné Kónya Tünde, Deszk, Tempfli tér 10.,
06-62/271-458
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Családsegítõ -,Gyermekjóléti-,Védõnõi Szolgálat, Csiszárné Kónya Tünde, Deszk,
Tempfli tér 10., 06-62/271-458
Szociális információ szolgálatatás: Családsegítõ -,Gyermekjóléti-,Védõnõi Szolgálat, Csiszárné Kónya Tünde, Deszk, Tempfli tér 10.,06-62/271-458
Idõsek klubja: Családsegítõ -,Gyermekjóléti-,Védõnõi Szolgálat, Csiszárné Kónya Tünde, Deszk, Tempfli tér 10.,06-62/271-458

 

 

 

 


A település neve: Dóc

 

Lélekszám: 808 fõ
Polgármester neve: Belovai Pál
Jegyzõ neve: Magyar Mihályné
Szociálpolitikai iroda vezetõje: -------
Polgármesteri Hivatal címe: 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.
Telefon: 06-62/270-231
Fax: 06-62/270-231
E- mail: docank@vnet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Községi Önkormányzat, Belovai Pál, 6766 Dóc, Alkotmány u.17.,
....................06-62/270-231, 06-62/270-231A település neve: Domaszék

 

Lélekszám: 4200 fõ
Polgármester neve: Börcsök Lajos
Jegyzõ neve: Gulácsiné Somogyi Ilona
Szociálpolitikai ügyintézõ: Németh Zoltánné
Polgármesteri Hivatal címe: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Telefon: 06-62/284-011
Fax: 06-62/284-187
E- mail: domaszek@t-online.hu
Honlap: www.domaszek.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / E-mail
Étkeztetés: Családsegítõ Gyermekjóléti Védõnõi Szolgálat, Ótott K. Józsefné, 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
.................. 06-62/584-240 , domaszek@t-online.hu
Házi segítségnyújtás:Családsegítõ Gyermekjóléti Védõnõi Szolgálat, Ótott K. Józsefné, 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
.................. 06-62/584-240 , domaszek@t-online.hu
Családsegítés: Családsegítõ Gyermekjóléti Védõnõi Szolgálat, Ótott K. Józsefné, 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
.................. 06-62/584-240 , domaszek@t-online.hu
Szociális információs szolgáltgatás:
Családsegítõ Gyermekjóléti Védõnõi Szolgálat, Ótott K. Józsefné, 6781 Domaszék,
Köztársaság tér 1.,06-62/584-240 , domaszek@t-online.hu
Falu és tanyagondnoki szolgálat: Családsegítõ Gyermekjóléti Védõnõi Szolgálat, Ótott K. Józsefné, 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1,.06-62/584-240 , domaszek@t-online.huA település neve: Eperjes

 

 

Lélekszám: 715 fõ
Polgármester neve: Kollár János
Jegyzõ neve: Dr. Szabados Edit
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Németh Jánosné fõelõadó
Polgármesteri Hivatal címe: Eperjes, Petõfi Sándor u.1.sz
Telefon: 06-63/455-527
Fax: 06-63/455-527
E- mail: hivatal.eperjes@vnet.hu


A településen biztosított szociális alapellátások:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Polgármesteri Hivatal, Németh Jánosné, 6624 Eperjes Petõfi S.u.1.,
....................06-63/455-527, 06-63/455-527
Házi segítségnyújtás: Polgármesteri Hivatal, Szalainé Kiss Anita, 6624 Eperjes Petõfi S.u.1.,
.....................................06-63/455-527, 06-63/455-527
Gyermekjóléti Szolgálat: Polgármesteri Hivatal, Líbor Antalné, Egészségház Eperjes Béke u.19.,
..........................................06-63/455-303, 06-63/455-527
Falugondnoki Szolgálat: Polgármesteri Hivatal, Molnár István, 6624 Eperjes, Petõfi S.u.1.,
.........................................06-30/306-2331, 06-63/455-527
Útcai szociális munka: Polgármesteri Hivatal, Németh Jánosné, 6624 Eperjes Petõfi S.u.1.,
....................06-63/455-527, 06-63/455-527A település neve: Fábiánsebestyén

 

 

Lélekszám: 2405 fõ
Polgármester neve: Dr. Kós György
Jegyzõ neve: Dr. Tóth István
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Bodzás Sándorné
Polgármesteri Hivatal címe: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
Telefon: 06-63/366-557
Fax: 06-63/366-557
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ,Kivált István , 6625, Fábiánsebestyén
Úttörõ tér 3.; 06-63/366-585
Szociális információs szolgáltatás: Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ,Dancs Ferencné,
6625, Fábiánsebestyén,Szabadság u. 1. 06-63/366/538
Házi segítségnyújtás: Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ, Fábiánsebestyén,Dancs Ferencné,
Szabadság u, 4,06-63/366/538,06-63/366-170
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ,Darabos Anita,
Fábiánsebestyén, Szabadság u, 4,06-63/366/538,06-63/366-170
Támogató szolgálat:Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ, Márténé Pap Klára,Fábiánsebestyén, Szabadság u, 4,
06-63/366/538,06-63/366-170


ÁPOLÁST, GONDOZÁS NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:

Idõsek Otthona:

Az intézmény neve: Erzsébet Otthon
Fenntartója: Fábiánsebestyén Község Önkormányzata
Az intézményvezetõ neve: Dancs Ferencné
Cím: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság u. 1.
Telefon, Fax, E-mail: 06-63/366-538
Az intézmény típusa: Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
A szolgáltatás célja: Ápolás, gondozás, rehabilitáció
Férõhelyek száma: 30 fõ
A bekerülés módja: Beutaló határozat alapján
Az intézmény bemutatása: Azoknak az idõskorúaknak az ápolása, gondozása, akiknek
egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de életkoruk, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt önmaguk ellátásáról gondoskodni nem tudnak.
Az intézmény múködési területe: Fábiánsebestyén község közigazgatási területe.
Szolgáltatások: napi háromszori étkeztetés, ruházat, mosás, ágynemû és egyéb textília biztosítása, orvosi alapellátás helyben, kórházi Szentes, Rendelõ Intézet, gyógyszerellátás, fodrászati alapszolgáltatás
Külön térítéses szolgáltatások: kozmetikai szolgáltatás, kirándulás
Fizikai ellátás: élelmezés, ruházat, lakókörnyezet, berendezés
Egészségügyi ellátás: rendszeres orvosi felügyelet, kórházi ellátás, gyóyszerellátás, gyógyászati segédeszközökkel való ellátás
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: bánásmód, lakók kapcsolatai, lelki irányítás, stb. szabadidõs tev., fizikai, szabadidõs tev., fizikai foglalkoztatás,hobby foglalkoztatás.

 

 


A település neve: Felgyõ

 

 

Lélekszám: 1445 fõ
Polgármester neve: Ábel István
Jegyzõ neve: Petkovné Tápai Márta
Szociálpolitikai ügyintézõ: Lajos Istvánné
Polgármesteri Hivatal címe: 6645 Felgyõ Széchenyi út 1.
Telefon: 06-63/580-060
Fax: 06-63/580-061
E- mail: pmhv@felgyo.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím /Telefon / Fax
Étkeztetés: Felgyõ Község Önkormányzata:, Ábel István, 6645 , Felgyõ , Szécsényi u. 1, 06-63/580-060
Szociális információs szolgáltatás: Felgyõ Község Önkormányzata:, Ábel István, 6645 , Felgyõ , Szécsényi u. 1, 06-63/580-060
Házi segítségnyújtás: Felgyõ Község Önkormányzata:, Ábel István, 6645 , Felgyõ , Szécsényi u. 1, 06-63/580-060
Családsegítés: Szociális ellátások intézménye Családsegítõ és Gyermekjóléti Int., Honfiné Vass Judit,.Csongrád, Síp u. 3.,
.........................06-63/483-152, 06-30/283-3575
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás:Szociális Ellátások Intézménye, Kocsis Andrásné, 6640, Csongrád Fõ u. 63,06-63/483-016

 

 

A település neve: Ferencszállás

 

 

Lélekszám: 674 fõ
Polgármester neve: Faragó István János
Jegyzõ neve: Dr. Gácsi Zoltán
Szociálpolitikai ügyintézõ: Márkusné Rutai Katalin
Polgármesteri Hivatal címe: 6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53. sz.
Telefon: 06-62/279--922,06-62/279-990
Fax: 06-62/279-922
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: EESZI,Kádárné Szakáll Márta +Szõke László,Szh.: 6775 Kiszombor, Szegedi u.2 06-62/297-156
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: EESZI,Kádárné Szakáll Márta +Szõke László,Szh.: 6775 Kiszombor, Szegedi u.2 06-62/297-156
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás: ENI, Rózsa Istvánné,6900, Makó , Béke u .9, 06-62/213-420
06-62/213-986, 06-62/209-910A település neve: Forráskút

 

 

Lélekszám: 2186 fõ
Polgármester neve: Fodor Imre
Jegyzõ neve: Dr. Szentirmay Sára
Szociálpolitikai iroda vezetõje: -------
Polgármesteri Hivatal címe: 6793 Forráskút, Felszabadulás u.74.
Telefon: 06-62/287-222
Fax: 06-62/287-323
E- mail: fkut@mail.tiszanet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Családsegítõ és Tanyagondnoki Szolgálat, Jenei Hajnalka mb,
....................Forráskút, Felszabadulás u.74/a., 06-62/287-222
Házi segítségnyújtás: Családsegítõ és Tanyagondnoki Szolgálat, Jenei Hajnalka mb,
.................................... Forráskút, Felszabadulás u.74/a. 06-62/287-222
Családsegítõ és Gyermekjóléti szolgálat: Családsegítõ és Tanyagondnoki Szolgálat, Jenei Hajnalka mb,
.........................Forráskút, Felszabadulás u.74/a., 06-62/287-222
Szociális információ szolgáltatás: Családsegítõ és Tanyagondnoki Szolgálat, Jenei Hajnalka mb,
.................................. Forráskút, Petõfi u. 3. ., 06-62/287-222
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
:Családsegítõ és Tanyagondnoki Szolgálat, Jenei Hajnalka mb,
.................................. Forráskút, Felszabadulás u.74/a., 06-62/287-222
Közösségi ellátás: Családsegítõ és Tanyagondnoki Szolgálat, Jenei Hajnalka mb,
.................................. Forráskút, Felszabadulás u.74/a., 06-62/287-222
Támogató szolgálat:Családsegítõ és Tanyagondnoki Szolgálat, Jenei Hajnalka mb,
.................................. Forráskút, Felszabadulás u.74/a., 06-62/287-222
Közösségi ellátás:Családsegítõ és Tanyagondnoki Szolgálat, Jenei Hajnalka mb,
.................................. Forráskút, Felszabadulás u.74/a., 06-62/287-222
Falu és tanyagondnoki Szolgálat:Családsegítõ és Tanyagondnoki Szolgálat, Jenei Hajnalka mb,
.................................. Forráskút, Petõfi u. 3., 06-62/287-222

A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Családsegítõ és Tanyagondnoki Szolgálat, Jenei Hajnalka mb,
........................ Forráskút, Felszabadulás u. 74/a, 06-62/287-222
.........................25 fõ

 

 

A település neve: Földeák

 

 

Lélekszám: 3401 fõ
Polgármester neve: Vass Imre
Jegyzõ neve: Wéberné Bandur Rozália
Szociálpolitikai iroda vezetõje: -------
Polgármesteri Hivatal címe: 6922 Földeák, Szent László tér 1.
Telefon: 06-62/524-092
Fax: 06-62/524-090
E- mail: foldeak@csmkozig.hu

A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Vízhányóné Kurunczi Henrietta,
................... 6922 Földeák, Szent L. tér 1., 06-62/295-463
Házi segítségnyújtás: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Vízhányóné Kurunczi Henrietta,
.....................................6922 Földeák, Szent L tér 1., 06-62/295-463
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat : Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, Vízhányóné Kurunczi Henrietta,
......................... 6922 Földeák, Szt.László tér1., 06-62/295-022
Szociális információ szolgáltatás: Földeáki Körjegyzõségi Hiatal, Wéberné Bandur Rozália,
......................... 6922 Földeák, Szt.László tér1., 06-62/295-022


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Vízhányóné Kurunczi Henrietta,
.... ................... 6922 Földeák, Szent L tér 1., 06-62/295-463
........................ 25 fõ

 

 


A település neve: Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város

 

 

Lélekszám: 49926 fõ
Polgármester neve: Dr. Lázár János
Jegyzõ neve: Dr. Korsós Ágnes
Népjóléti iroda vezetõje: Kiss Andrásné
Polgármesteri Hivatal címe: 6801 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.
Telefon: 06-62/530-000
Fax: 06-62/530-192
E- mail: pmh@hodmezovasarhely.hu

A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: H.M.J.Város Szociális Gondozási Központ, Tatárné Kapus Éva,
................... 6800 Hódmezõvásárhely, Arany J.u.8., 06-62/242-085
Házi segítségnyújtás: H.M.J.Város Szociális Gondozási Központ,Tatárné Kapus Éva,
................................6800 Hódmezõvásárhely, Arany J.u.8., 06-62/242-085
Jelzõrendszeres házi segítsgnyújtás:H.M.J.Város Szociális Gondozási Központ,Tatárné Kapus Éva,
................................6800 Hódmezõvásárhely, Arany J.u.8., 06-62/242-085
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat:
Hódmezõvásárhelyi Pedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
Túri Csaba , Simon János, 6800, Hódmezõvásárhely,Bajcsy Zs. u. 70.; 06-62/249-489
Gondozási Központ: H.M.J.Város Szociális Gondozási Központ, Balázs Sándorné,
..................................6800 Hódmezõvásárhely Arany J.u.8., 06-62/242-085
Támogató szolgálat:H.M.J.Város Szociális Gondozási Központ,Gálné Szõke Margit,
................................6800 Hódmezõvásárhely, Arany J.u.8., 06-62/242-085


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: H.M.J.Város Szociális Gondozási Központ, Balázs Sándorné,
........................ 6800 Hódmezõvásárhely, Arany J.u.8., 06-62/242-085
.........................40 fõ
.........................6800 Hódmezõvásárhely, Szerencse u. 20., 06-62/246-358
.........................20 fõ
.........................6800 Hódmezõvásárhely, Királyszék u.92., 06-62/249-762
........................ 20 fõ
Fogyatékosok nappali intézménye: H.M.J.Város Fogyatékosok Nappali Intézménye, Gyürky Klára,
.......................................................... 6800 Hódmezõvásárhely, Andrássy u.54., 06-62/249-630
.......................................................... 22 fõ
Nappali melegedõ: H.M.J.Város Hajléktalanokat ellátó Egyesített Intézm., Pikali Sándorné,
................................6800 Hódmezõvásárhely, József A.u.40/a, 06-62/241-927
................................20 fõ


Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények


ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:


Idõsek Otthona:

Az intézmény neve: H.M.J.V. Idõskorúak Szociális Otthona
Fenntartója: H.M.J.V. Önkormányzata
Az intézményvezetõ neve: Gila Andrásné
Vezetõ ápoló: Török Sándorné
Cím: Hódmezõvásárhely, Serháztér u. 6. 6800
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/244-023, kovacskury@invitel.hu

Az intézmény típusa: Idõskorúak ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos otthona
Az intézmény feladata: idõsek teljes körû ellátása, fizikai- és pszichés gondozása, célszerû és hasznos tevékenység megszervezése az egyéni szükségletekhez igazodó komplex gondozás keretei között.
Férõhelyek száma: 200 fõ
A bekerülés módja: Kérelem (önkéntes) alapján, melyet határozat alapoz meg.
Beutalási körzet: alapvetõen Hódmezõvásárhely és közigazgatási területe, de a megye más területeirõl is fogad beutaltakat.
Az intézmény bemutatása: 1989-ben átadott szociális otthon, 200 férõhellyel mûködik a város belterületén.
A fentjáró lakók szobái 1-2 ágyasak, a fekvõké 4 ágyasak. Az összdolgozói létszám: 84 fõ, ebbõl nõvér 61 fõ szakdolgozó. Az orvosi rendelések (belgyógyász,fogorvos, ideg-elme orvos ) folyamatosak. Gyógytornász, pedikûrös, fodrász szolgáltatás is biztosított.
Gondozási díj: 31.800,-Ft/hó
Külön térítéses szolgáltatások: fodrász
Fizikai ellátás: folyamatos
Egészségügyi ellátás: orvosi ellenõrzés + szûrõvizsgálatok évente
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: folyamatos

 


Fogyatékos személyek otthona

Az intézmény neve: H.M.J. Város Szivárvány Szakosított Szociális Otthon
Fenntartója: H.M.J.V. Önkormányzata
Az intézményvezetõ neve: Dr. Kovács Ildikó
Vezetõ ápoló neve: Aradi Ferencné
Cím: Hódmezõvásárhely, Klauzál u. 185/a.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/238-351
Az intézmény feladata: Súlyos, Középsúlyos és enyhefokban értelmileg sérült emberek ellátása, ápolása-és gondozása, foglalkoztatása, otthonuk helyettesítése.
A szolgáltatás célja: Elsõsorban Csongrád megye területén a középsúlyos és súlyos fogyatékosok bentlakásos ellátása.
Férõhelyek száma: 124 fõ
........................ ........Lakóotthoni 8 fõ
Ellátó személyzet száma: 70 fõ, ebbõl szakdolgozó 58 fõ.
A bekerülés módja: Kérelemre határozattal.
Beutalási körzet: alapvetõen Hódmezõvásárhely és közigazgatási területe, de a megye más területeirõl is fogad beutaltakat.
Az intézmény bemutatása: 2000 májusában nyílt helyileg új helyen a régi kútvölgyi otthon lakóival. 124 férõhelyes, a mai kor követelményeinek megfelelõen épült. Rendszeres az orvosi ellátás. Nagy súlyt fektetnek a szabadidõs tevékenységek megszervezésére.( zene, ének, sport, kirándulás stb.) Személyre szabottan végzik az otthonlakók pszichés és szomatikus ellátását.
A lakóotthonban: A Lakóotthon 2003-ra épült fel pályázati forrásból, melyhez az önrészt Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította. A Lakóotthon 8 fõ középfokban sérült lakó otthonává vált. A lakók mellett 4 fõ segítõ van kint váltott mûszakban, akik a mindennapi, ház körüli teendõket segítenek nekik elsajátítani, megtanítják a pénzkezelésre, bevásárlásra õket, a helyes közlekedésre, szabadidõ hasznos eltöltésére. A segítõk végzettsége: szociális gondozó és ápoló, illetve gyógypedagógiai asszisztens. A Lakóotthonnak önálló vezetõje nincs, szakmai vezetését az ,,anyaintézmény'' egyik osztályvezetõje látja el. A Lakóotthon mûködését a lakóotthoni Házirend szabályozza. A lakók fejlesztése, illetve foglalkoztatása részben az anyaintézményben, részben a Lakóotthonban történik, az Egyéni Fejlesztési Tervek alapján, a segítõk irányításával. A lakók szerzõdéses munkát is végeznek, napi 6 órában az anyaintézményben.
Gondozási díj: 23.400,-Ft/hó
Szolgáltatások: Fodrász , pedikûr, manikûr
Fizikai ellátás: folyamatos
Egészségügyi ellátás: 2 fõ - pszichiáter, belgyógyász
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: folyamatos


Hajléktalanokat ellátó intézmény

Az intézmény neve: Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény
Fenntartója: H.M.J. Város Önkormányzata
Az intézményvezetõ neve: Pikali Sándorné
Cím: Hódmezõvásárhely, József A. u. 38-40/a
Telefon, fax, e-mail: 06-62/241927
Az intézmény feladata: Hódmezõvásárhely és közigazgatási területén élõ hajléktalan személyek, leányanyák, bántalmazott anyák, valamint szociális okból hajléktalanná vált családok elemi létfeltételeinek biztosítása, önálló életvitelének segítése a munkavégzõ képesség, az egészség és a normális családi élet fenntartása céljából.
Telephelyei: 1., Átmeneti Szállás
Cím: Hódmezõvásárhely, József A. u. 38.
Telefon: 06-62/241-927
Férõhelyek száma: 22 fõ (12 férfi és 10 nõ)
Térítési díj: 250,-Ft/nap
.......................2., Nappali Melegedõ
Cím: Hódmezõvásárhely, József A. u. 40/a
Telefon: 06-62/241-927
Férõhelyek száma: 20 fõ (férfi)
......................3., Éjjeli Menedékhely
Cím: Hódmezõvásárhely, József A. u. 40/a
Telefon: 06-62/241-927
Férõhelyek száma: 20 fõ (férfi)
.......................4., Anya- Gyermek Szállás
Cím: Hódmezõvásárhely, Szántó K.J. u. 132.
Telefon: 06-62/237-174
Vezetõ neve: Tóth Margit
Férõhelyek száma: 21 fõ (10 anya, 11 gyermek)
Térítési díj: 210,-Ft/nap, gyermek 105,-Ft/nap
.......................5., Téli Krízis Szállás
Cím: Hódmezõvásárhely, Jókai u. 165.
Telefon: ---
Férõhelyek száma: 20 fõ (férfi)
Nyitvatartási idõszak: adott év november 01-tõl - következõ év április 30-ig tart
Férõhelyek Összesen: 103 fõ
Ellátó személyzet száma: 15 fõ
Ellátátsi körzet: Elsõsorban Hódmezõvásárhely és közigazgatási területe, de az ország bármely településérõl fogad hajléktalanokat. Az Anya-Gyermek Szállás azonban csak max. a Csongrád megyei települések családjait fogadja.A település neve: Királyhegyes

 

 


Lélekszám: 737 fõ
Polgármester neve: Horváth Lajos
Jegyzõ neve: Lovászné Borbás Erika
Szociálpolitikai iroda vezetõje: ------
Polgármesteri Hivatal címe: 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
Telefon: 06-62/287-968
Fax: 06-62/287-968
E- mail: orgonas@freemail.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Királyhegyes Község Önkormányzata,Horváth Lajos,6911, Királyhegyes Jókai u. 38., 06-62/287-945
Házi segítségnyújtás: Királyhegyes Község Önkormányzata,Horváth Lajos,6911, Királyhegyes Jókai u. 38., 06-62/287-945
Szociális információ szolgáltatás: Királyhegyes Község Önkormányzata,Horváth Lajos,
6911, Királyhegyes Jókai u. 38., 06-62/287-945
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Királyhegyes Község Önkormányzata,Horváth Lajos,
6911, Királyhegyes Jókai u. 38., 06-62/287-945A település neve: Kistelek

 

 


Lélekszám: 7697 fõ
Polgármester neve: Nagy Sándor
Jegyzõ neve: Dr. Jenei Rózsa Pálma
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Kiss Andrásné
Polgármesteri Hivatal címe: Kistelek, Árpád u. 1-3.
Telefon: 06-62/598-100
Fax: 06-62/598-102
E- mail: polgarmesterkistelek@deltav.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / E-mail.
Étkeztetés: Kistelek Város Önkormányzat Gondozási Központja és Családsegítõ Szolgálat,
.........................Piacsekné Kurucsai Erzsébet, Tisza u. 1. , 06-62/259-440.gondozasikp@invitel.hu....

Házi segítségnyújtás: Kistelek Város Önkormányzat Gondozási Központja és Családsegítõ Szolgálat,
.........................Szántóné Fazekas Éva, Tisza u. 1. , 06-62/259-440.gondozasikp@invitel.hu....

Információ szolgáltatás:
Kistelek Város Önkormányzat Gondozási Központja és Családsegítõ Szolgálat,
.........................Piacsekné Kurucsai Erzsébet, Tisza u. 1. , 06-62/259-440.gondozasikp@invitel.hu....

Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat:
Kistelek Város Önkormányzat Gondozási Központja és Családsegítõ Szolgálat,
.........................Piacsekné Kurucsai Erzsébet, Tisza u. 1. , 06-62/259-440.gondozasikp@invitel.hu....
Támogató szolgálat:Kistelek Város Önkormányzat Gondozási Központja és Családsegítõ Szolgálat,
........................Ciumandru Angéla , Tisza u. 1. , 06-62/259-440.gondozasikp@invitel.hu....A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Férõhely
Idõsek klubja: Kistelek Város Önkormányzat Gondozási Központja és Családsegítõ Szolgálat,
........................Zuh Ilona, Tisza u. 1. , 06-62/259-440.gondozasikp@invitel.hu....

........................ 15 fõ


Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

Idõskorúak gondozóháza

Az intézmény neve: Kistelek Város Önkormányzat Gondozási Központja és Családsegítõ szolg.
Fenntartója: Kistelek Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Piacsekné Kurucsai Erzsébet
Cím: Kistelek, Tisza u.1.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/259-440
Az intézmény típusa: Idõskorúak átmeneti ellátást nyújtó intézménye
Férõhelyek száma: 20 fõ
A bekerülés módja: kérelemre
Látogatási idõ: rugalmas

ÁPOLÁST, GONDOZÁS NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:

Idõsek Otthona:

Az intézmény neve: Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona
Fenntartója: Csongrád Megyei Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Dr. Berta Árpádné
Cím: Kistelek, Kossuth u. 41., Th.: 6786 Ruzsa, Pipacs tér 9.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/598-010,06-62/598-011 napsugarotthon@axelero.hu
Az intézmény típusa: Költségvetési szerv
A szolgáltatás célja: Idõskorúak ellátása, gondozása, ápolása
Férõhelyek száma: 100 fõ Kistelek, ebbõl 60 fõ hagyományos és 40 fõ apartman elhelyezés 100 fõ Ruzsa.
A bekerülés módja: Beutalás - intézményi hatáskör alapján
Az intézmény bemutatása: A Csongrád megyei Önkormányzat Napsugár Otthona kisteleki székhellyel és ruzsai telephellyel ( Ruzsa Pipacs tér 6. Tel/fax: 62/285-369 ) mûködõ intézmény. Az intézmény kisteleki központja 1995. Július 1-én, ruzsai telephelye 1996. Október 1-én kezdte meg A kisteleki és ruzsai intézmény is tágas világos jó elrendezésû épület, melyben lift és portaszolgálat mûködik. A fõépületben találhatók az ellátottak lakószobái, szintenként társalgó, betegszoba, nõvérszoba valamint könyvtár, tornaszoba, foglalkoztató és személyzeti helyiségek. Saját korszerûen felszerelt konyha kínál ízletes változatos étrendet az ellátottaink egészségügyi állapotának megfelelõ diétát. A kisteleki apartmanházban az átlagot meghaladó minõségû elhelyezési körülményeket tudunk biztosítani, így önállóbb életvitel folytatásához ad ez az ellátási forma segítséget. Itt 26 lakóegység található, ebbõl 12 szoba 1 férõhelyes a többi 2 férõhelyes. A lakószobák bútorozottak, szoba, elõszoba, fürdõszoba, WC, és erkély összeállításúak. Elõttük ,,pihanõudvarok'' biztosítják az ellátottak gondtalan, nyugodt pihenését. A földszinten és emeleten egyaránt található teakonyha, társalgó, és természetesen igénybe vehetik a fõépületben már mûködõ szolgáltatásoka illetve közös helyiségeket is.Lakóegységenként van felszerelve a víz, villany fogyasztásmérõ és van telefoncsatlakozás is. A kisteleki székhelyû ,, Ruzsai telephelyen ''az épület földszintjén 8 db un. emelt szintû ellátást biztosító, 2 személyes fürdõszobával is rendelkez lakószoba lett kialakítva. Ezekbe a részekbe mind a kisteleki, mind a ruzsai Otthonba is azok az ellátottak nyerhetnek felvételt akik a beköltözésüket megelõzõen befizetik a mindenkori jogszabályoknak megfelelõ összegû egyszeri hozzájárulást. Szolgáltatásainkkal a teljes körû ellátás biztosított. Szívesen fogadunk minden érdeklõdõt akik az ellátottakat minden nap 8 és 18 óra között látogathatják meg.
Szolgáltatások: Büfé, fodrász
Külön térítéses szolgáltatások: Pedikûr, manikûr
Fizikai ellátás: Gyógytornász - aki a tornaszobában és a lakószobákban egyaránt tart mozgásterápiát.
Egészségügyi ellátás: A rendszeres orvosi ellátásról egy részmunkaidõben háziorvosi szakvizsgával rendelkezõ háziorvos gondoskodik.
A szakdolgozók vezetõ ápoló irányításával kétmûszakos váltásban 24 órán át látják el feladataikat, amely a fizikai és a lelki gondozást is magába foglalja. Minden szoba a - kisteleki apartmanszobák - is fel vannak szerelve nõvérhívóval.
Pszichés, mentálhigiénés gondozás foglalkoztatás: A szabadidõ eltöltéséshez az otthon ellátottai részére foglalkoztatásról a mentálhigiénés csoport gondoskodik, melyen az ellátottak egyéniségüknek és egészségi állapotuknak megfelelõen önkéntesen vesznek részt.

 

 

 

A település neve: Kiszombor

 

 

Lélekszám: 4300 fõ
Polgármester neve: Szegvári Ernõné
Jegyzõ neve: Dr. Morvai Márta
Polgármesteri Hivatal címe: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.sz. 6775
Telefon: 06-62/297-003
Fax: 06-62/297-003
E- mail: phkiszombor@vnet.hu

A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / E-mail


Étkeztetés: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) - Területi Gondozási Központ, Kádárné Szakál Bernadett,
.................. .6775 Kiszombor, Óbébai u. 11., 06-62/297-074,eeszi.kiszombor@gmail.com
Házi segítségnyújtás: EESZI Területi Gondozási Központ, Kádárné Szakál Bernadett,
................................... 6775 Kiszombor, Óbébai u. 11., 06-62/297-074,eeszi.kiszombor@gmail.com
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat:Klárafalva: EESZI Területi Gondozási Központ, Kádárné Szakál Bernadett,
................................... 6775 Kiszombor, Óbédai u 11, 06-62/297-156,eeszi.kiszombor@gmail.com
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás: EESZI Területi Gondozási Központ, 6900, Makó Béke u. 8. , 06-62/213-420

A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Férõhely
Idõsek klubja: EESZI Területi Gond.Közp. Idõsek Klubja, Kádárné Szakál Bernadett,
........................ 6775 Kiszombor, Óbébai u.11., 06-62/297-074
.........................30 fõ


Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények


Idõskorúak gondozóháza


Az intézmény neve: EESZI/ Területi gondozási Közp./Átmeneti elh. Biztosító Intézmény
Fenntartója: Kiszombor Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Kádárné Szakál Bernadett
Cím: 6775 Kiszombor, Óbébai u. 11.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/297-074
Az intézmény típusa: Átmeneti
A szolgáltatás célja: A család tehermentesítése, rászorulók ellátása
Férõhelyek száma: 10 fõ
A bekerülés módja: Saját kérésre, család kérésére
Látogatási idõ: 8-20 h-ig


ÁPOLÁST - GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

Idõsek otthona

Az intézmény neve: Mentál Alapítvány Szociális Otthon
Fenntartója: Csongrád megyei Mentál Gondozási Alapítvány
Intézményvezetõ neve: Bedõ Tiborné
Vezetõ ápoló neve: Bedõ Tiborné
Cím: 6775 Kiszombor Rákóczi u. 8.
Telefon, fax, e-mail: 06-62/297-025,mentalotthon@freemail.hu
Intézmény típusa: Ápolást-gondozást nyújtó intézmény
Férõhelyek száma: 23
A bekerülés módja: az intézményvezetõhöz benyújtott kérelem alapján
Szolgáltatások: Fizikai, pszichés, mentálhigiénésA település neve: Klárafalva

 

 

Lélekszám: 516 fõ
Polgármester neve: Fekete József
Jegyzõ neve: Dr. Gácsi Zoltán
Szociálpolitikai iroda vezetõje: -----
Polgármesteri Hivatal címe: 6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.
Telefon: 06-62/529-000
Fax: 06-62/529-000
E- mail: klafonk@vnet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon
Étkeztetés: Egyesített Oktatási Nevelési Kult.Egészs.Int., Erdélyiné Arany Márta,
....................6773 Klárafalva, Kossuth u.170., 06-62/279-632
Házi segítségnyújtás: Klárafalva Önkormányzata, Fekete József,
............................ ....... Kossuth u. 171., 06-62/529-000
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat:Klárafalva:
Egyesített Egészségügyi és Szoc. Int., Kádárné Szakáll Bernadett,
Kiszombor,6775, Óbédai u. 11, 06-62/297-074,eeszi.kiszombor@gamil.com
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás: Klárafalva: Egyesített Egészségügyi és Szoc. Int., Rózs Istvánné
6900, Makó, Béke u 9 , 06-62/210-848
Gondozási Központ: EESzI Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egysége, Kiss Gézáné,
..................................6775 Kiszombor Óbébai u. 11., 06-62/297-074
Falu és tanyagondnoki szolgálat: Klárafalva Községi Önkormányzat , Domokos Istvánné, 6773, Klárafalva
Kossuth u. 171., 06-62/529-000

 

 


A település neve: Kövegy

 

 


Lélekszám:
494 fõ
Polgármester neve: Takács Zoltán
Jegyzõ neve: Lovászné Borbás Erika
Szociálpolitikai ügyintézõ: Csontos Lászlóné
Polgármesteri Hivatal címe: 6912 Kövegy, Kossuth u. 29.
Telefon: 06-62/523-820
Fax: 06-62/523-821
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon
Étkeztetés: Kövegy:Alapszolgáltatási Központ,Rizsány Róbertné,
6913,Csanádpalota Kálmány L. u. 9.; 06-62/263-061
Házi segítségnyújtás: Kövegy:Alapszolgáltatási Központ,Rizsány Róbertné,
6913,Csanádpalota Kálmány L. u. 9.; 06-62/263-061
Szociális infromáció szolgáltatás:Kövegy Község Önkormányzata, Lovászné Borbás Erika,
6912, Kövegy, Kossuth u. 29., 06-62/523-820
Családsegítés: Polgármesteri Hivatal, Döngölõ Károly, 6912 Kövegy Kossuth u. 29., 06-62/523-820


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Férõhely
Idõsek klubja: Idõsek Gondozóháza, Takácsné Hám Hajnalka, 6912 Kövegy Kossuth u.34., 06-62/263-889
........................,20 fõ

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

Idõskorúak gondozóháza

Az intézmény neve: Idõsek Gondozóháza
Fenntartója: Kövegy község önkormányzata
Az intézményvezetõ neve: Czene Gyuláné
Cím: 6912 Kövegy, Kossuth u. 34.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/263-889
Az intézmény típusa: átmeneti elhelyezés
A szolgáltatás célja: átmeneti elhelyezés
Férõhelyek száma: 13 fõ
A bekerülés módja: jelentkezés alapján - felvételA település neve: Kübekháza

 

 

Lélekszám: 1560 fõ
Polgármester neve: Boldog Krisztina
Jegyzõ neve: Balázsné Dr. Mihalecz Ilona
Szociálpolitikai iroda vezetõje: ----
Polgármesteri Hivatal címe: 6755 Kübekháza, Petõfi - tér 2.sz.
Telefon: 06-62/254-514
Fax: 06-62/254-514
E- mail: info@kubekhaza.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Családsegítõ-,Gyermekjóléti-,Védõnõi Szolgálat,Csiszárné Kónya Tünde,
....................Kübekháza Petõfi tér 2., 06-62/254-514
Házi segítségnyújtás: Családsegítõ-,Gyermekjóléti-,Védõnõi Szolgálat,Csiszárné Kónya Tünde,
....................Kübekháza Petõfi tér 2., 06-62/254-514
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Családsegítõ-,Gyermekjóléti-,Védõnõi Szolgálat,
...................Csiszárné Kónya Tünde, Kübekháza Petõfi tér 2., 06-62/254-514


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Községi Önkormányzat Idõsek Napközi Otthona,Balázsné Dr. Mihalecz Ilona,
........................ 6755 Kübekháza Petõfi tér 2., 06-62/254-514,
........................ max.20 fõA település neve: Magyarcsanád

 

 


Lélekszám: 1681 fõ
Polgármester neve: Farkas Jánosné
Jegyzõ neve: Dr. Bagi Mária
Szociálpolitikai iroda vezetõje: -------
Polgármesteri Hivatal címe: 6932 Magyarcsanád Templom tér 1.
Telefon: 06-62/261-801
Fax: 06-62/261-801
E- mail: mcspmhiv.@freemail.hu

A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Magyarcsanád Község Önkormányzata,Domokos Gáborné,6932, Magyarcsanád, Templom tér1
06-62/520-630
Házi segítségnyújtás: Magyarcsanád Község Önkormányzata,Domokos Gáborné,6932, Magyarcsanád, Templom tér1
06-62/520-630
Családsegítés: Ált. Humán Szolgáltató Központ, Döngölõ Károly, Templom tér 3., 06-62/261-809


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Férõhely
Idõsek klubja:Magyarcsanád Község Önkormányzata,Domokos Gáborné,6932, Magyarcsanád, Templom tér1
06-62/520-630
...................... ..40 fõA település neve: Makó

 

 

Lélekszám: 25600 fõ
Polgármester neve: Dr. Buzás Péter
Jegyzõ neve: Dr. Bánfi Margit
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Csomor Ágnes
Polgármesteri Hivatal címe: 6900 Makó Széchenyi tér 22.
Telefon: 06-62/213-255
Fax: 06-62/211-221
E- mail: info@mako.hu

 

.

A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax

Falu és tanyagondnoki szolgálat:Egyesített Népjóléti Intézmény, Rózsa Istvánné,
....................6900 Makó Béke u.2., 06-62/213-420, 06-62/213-986, 06-62/219-910
Étkeztetés: Egyesített Népjóléti Intézmény, Rózsa Istvánné,
....................6900 Makó Béke u.2., 06-62/213-420, 06-62/213-986, 06-62/219-910
Házi segítségnyújtás: Egyesített Népjóléti Intézmény, Rózsa Istvánné,
....................6900 Makó Béke u.2., 06-62/213-420, 06-62/213-986, 06-62/219-910
Jelzõrendszeres házisegítségnyújtás:
Egyesített Népjóléti Intézmény, Rózsa Istvánné,
....................6900 Makó Béke u.2., 06-62/213-420, 06-62/213-986, 06-62/219-910
Támogató szolgálat: Egyesített Népjóléti Intézmény, Rózsa Istvánné,
....................6900 Makó Béke u.2., 06-62/213-420, 06-62/213-986, 06-62/219-910
Idõsek klubja:
Egyesített Népjóléti Intézmény, Rózsa Istvánné,
....................6900 Makó Béke u.2., 06-62/213-420, 06-62/213-986, 06-62/219-910
Családsegítés: Egyesített Népjóléti Int.és Pedagógiai Szakszolgálat, Rózsa Istvánné,
....................... .6900 Makó Deák F.u. 57., 06-62/209-910, 06-62/210-848


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Férõhely
Idõsek klubja:
.........................Egyesített Népjóléti Intézmény,Rózsa Istvánné,
.........................Makó Királyhegyesi u.24., 06-62/211-749
.........................30 fõ
,........................Egyesített Népjóléti Intézmény,Rózsa Istvánné,
........................ Makó Munkás u.19-21., 06-62/211-661
.........................25 fõ
Nappali melegedõ: Egyesített Népjóléti Intézmény,Rózsa Istvánné,
............................... 6900 Makó Béke u.9., 06-62/213-420, 06-62/213-986, 06-62/219-910


Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények


Idõsek átmeneti otthona


Az intézmény neve: Egyesített Népjóléti Intézmény
Fenntartója: Makó Város Önkormányzata
Az intézményvezetõ neve:Rózsa Istvánné
Cím: Makó Béke u. 9
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/213-420
Az intézmény típusa: Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
A szolgáltatás célja: Magukról gondoskodni részben képtelen idõsek gondozása, ápolása
Férõhelyek száma: 32 fõ
A bekerülés módja: Intézményvezetõhöz benyújtott kérelem
Látogatási idõ: naponta 8 - 19 óráig


Hajléktalanok éjjeli menedéke és átmeneti otthona


Az intézmény neve: Egyesített Népjóléti Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
Fenntartója: Makó Város Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Rózsa Istvánné
Cím: 6900 Makó Ardics Tanya 4.
Telefon, Fax, E-mail: ----
Az intézmény típusa: Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
A szolgáltatás célja: A krízishelyzetbe került férfiaknak szállás biztosítása
Férõhelyek száma: 22 fõ
A bekerülés módja: A szálló igénybevételének feltétele 3 hónapnál nem régebbi tüdõszûrõ igazolás


ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK


Idõsek otthona:

Az intézmény neve: Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Idõsek Otthona
Fenntartója: Csongrád Megyei Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Kelemen Lajosné
Vezetõ ápoló neve: Kisné Szeréni Ágnes
Cím: 6900 Makó, Batthyány u. 23.
Telefon, Fax, E-mail: Tel:Fax: 06-62/510-860
makoszoc@vnet.hu
Az intézmény típusa: Idõseket ápoló és gondozó otthon
A szolgáltatás célja: Ellátásban részesülõ személyek teljeskörû ellátása
Férõhelyek száma: 135 fõ, ebbõl 20 fõ emeltszintû ellátása
A bekerülés módja: 2001. január 01-tõl kérelem alapján
Az intézmény bemutatása: A város központjához közel, jól megközelíthetõ helyen található. Ellátási körzete: Makó város és a környéken fekvõ települések, illetve a megye más település lakói. Az épület mûszaki adottsága révén két részre osztható: a pavilon, ahol minden lakószobához vizes helyiség is tartozik a régi épület, ahol a kiszolgáló helyiségek közösek. Ennek megfelelõen a gondozási díj is eltérést mutat. Az ellátást igénybevevõk teljes ellátásban részesülnek. A jelenleg folyamatban lévõ felújítás befejezése után még humánusabb környezetben élhetnek otthon lakóink.
Szolgáltatások: Fizikai, egészségügyi ellátás, pszichés gondozás és foglalkoztatás
Külön térítéses szolgáltatások: manikûr, pedikûr, valamint az alapszolgáltatáson felüli fodrász
Fizikai ellátás:
Egészségügyi ellátás:
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: önköltséges kirándulások, színház látogatások és kulturális rendezvények látogatásaA település neve: Maroslele

 

 

Lélekszám: 2230 fõ
Polgármester neve: Szõnyi Erzsébet
Jegyzõ neve: Baráth Anna
Szociálpolitikai iroda vezetõje: ------
Polgármesteri Hivatal címe: 6921 Maroslele, Szabadság tér 1.
Telefon: 06-62/256-033
Fax: ----
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon


Étkeztetés: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Opre Józsefné,
................... Maroslele,Petõfi u. 6., 06-62/256-014
Házi segítségnyújtás: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Opre Józsefné,
................... Maroslele,Petõfi u. 6., 06-62/256-014
Szociális információ szolgáltatás:Maroslele Község Önkormányzata,Szõnyi Erzsébet,6921,Maroslele,
Szabadság tér 1., 06-62/256-033

A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Férõhely
Idõsek klubja: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Opre Józsefné,
................... Maroslele,Petõfi u. 6., 06-62/256-014
........................ 10 fõ


 

A település neve: Mártély

 

 

Lélekszám: 1319 fõ
Polgármester neve: Balogh Jánosné
Jegyzõ neve: Horváth Istvánné
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Kecskeméti János
Polgármesteri Hivatal címe: 6636 Mártély, Rákóczi tér 1.
Telefon: 06-62/528-050, 528-062
Fax: 06-62/528-063
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Gondozási Központ, Joóné Bene Aranka, Községház u.17., 06-62/228-038
Házi segítségnyújtás: Gondozási Központ, Joóné Bene Aranka, Községház u.17., 06-62/228-038
Családsegítés: Hmvhelyi Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat, Kovácsné Bálint Gabriella,
..........................6800 Hódmezõvásárhely Hóvirág u. 4/A., 06-62/249-489
Gondozási Központ: Gondozási Központ, Joóné Bene Aranka, Községház u.17., 06-62/228-038
Falugondnoki Szolgálat: Gondozási Központ, Joóné Bene Aranka, Községház u.17., 06-62/228-038
Szociális információ szolgáltatás:Gondozási Központ, Joóné Bene Aranka, Községház u.17., 06-62/228-038


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Gondozási Központ, Joóné Bene Aranka, Községház u.17., 06-62/228-038
.........................40 fõA település neve: Mindszent

 

 


Lélekszám: 7641 fõ
Polgármester neve: Dr. Zsótér István
Jegyzõ neve: Dr. Hajdú Imre
Általános Igazgatási Osztály: Zsadányi Béláné, Gálné Lovászi Erzsébet
Polgármesteri Hivatal címe: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
Telefon: 06-62/527-010
Fax: 06-62/527-027
E- mail: mindszent@vnet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon
Étkeztetés: Mindszent Város Gondozási Központ, Dr. Oczelláné Kis R. Márta,Mindsznt, Kõrösi Cs. S. u. 2., 06-30/670-7580
Házi segítségnyújtás: Mindszent Város Gondozási Központ, Dr. Oczelláné Kis R. Márta,Mindsznt, Kõrösi Cs. S. u. 2.,
06-30/670-7580
Családsegítés: Mindszent Város Gondozási Központ, Dr. Oczelláné Kis R. Márta,Mindsznt, Kõrösi Cs. S. u. 2., 06-30/670-7580
Szociális információs szolgáltatás: Mindszent Város Gondozási Központ, Dr. Oczelláné Kis R. Márta,Mindszent, Kõrösi Cs. S. u. 2., 06-30/670-7580
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás: Mindszent Város Gondozási Központ, Dr. Oczelláné Kis R. Márta,Mindszent,
Kõrösi Cs. S. u. 2., 06-30/670-7580
Gondozási Központ: Mindszent Város Gondozási Központ, Tóth Józsefné, Kõrösi Cs. S. u. 1., 06-62/225-205

A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Férõhely
Idõsek klubja: Mindszent Város Gondozási Központ, Dr. Oczelláné Kis R. Márta,Mindszent, Kõrösi Cs. S. u. 2., 06-30/670-7580
.........................12 fõ

ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:


Idõsek otthona:


Az intézmény neve: Mindszent Város Gondozási Központ Idõsek Otthona
Fenntartója: Mindszent Város Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Tóth Józsefné
Cím: 6630 Mindszent, Kõrösi Cs.S. u.2.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/225-205, gkozpont@freemail.hu
Az intézmény típusa: Ápolást gondozást nyújtó idõsek otthona
A szolgáltatás célja: Idõs emberek számára biztonságos otthon és szakszerû ellátás nyújtása
Férõhelyek száma: 27 fõ
A bekerülés módja: Az intézményben igényelhetõ kérelem és adatlapon
Az intézmény bemutatása: Az idõsek otthona 1991-ben kezdte meg mûködését, mint szállást biztosító idõsek klubja. 2004. február 01-tõl tartós bentlakást biztosító intézmény lett. Az otthonban 9 férfi és 18 nõ számára tudunk elhelyezést biztosítani. A várakozók száma nagyon alacsony átlagban 1-2 fõ, de jellemzõ, hogy azonnal tudunk helyet biztosítani. Otthonunkban a legfontosabb elvárás lakóink számára családias körülmények között koruknak és egészségi állapotuknak megfelelõ korszerû ellátás, pszichés gondozás, hasznos tevékenység szervezése. A lakók ellátását egy fõ fõosztályvezetõ ápolónõ vezetésével 6 fõ szakképzett gondozónõ végzi.
Külön térítéses szolgáltatások: Térítés ellenében, manikûr
Fizikai ellátás: Háromszori étkezés biztosítása, ruházat, textília biztosítása, mosása, javítása
Egészségügyi ellátás: Rendszeres orvosi felügyelet, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz.
Pszichés gondozás, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: keretében fontosnak tartjuk a személyre szóló bánásmódot, szabadidõ kultúrált eltöltésének feltételeit, a lakók családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását. Otthonunkban minden hónapban rendszeresen istentiszteletet tartunk.
Látogatási idõ: Naponta 20 óráigA település neve:
Mórahalom

 

 


Lélekszám: 5669 fõ
Polgármester neve: Nógrádi Zoltán
Jegyzõ neve: Dr. Szántó Mária
Szociális és Igazgatási Osztály: Rozsnyainé Hódi Mária
Polgármesteri Hivatal címe: 6782 Mórahalom Millennium sétány 2.
Telefon: 06-62/281-022
Fax: 06-62/281-244
E- mail: info@morahalom.hu
Honlap: www.morahalom.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon


Szociális és információs szolgáltatás:Gondozási Központ, Dr Fábricz Károlyné, Zákányszéki u. 21., 06-62/521/916
Étkeztetés: Gondozási Központ, Dr Fábricz Károlyné, Zákányszéki u. 21., 06-62/521/916
Házi segítségnyújtás: Gondozási Központ, Dr Fábricz Károlyné, Zákányszéki u. 21., 06-62/521/916
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Gondozási Központ, Dr Fábricz Károlyné, Zákányszéki u. 21., 06-62/521/916
Tanyagondnoki Szolgálat: Gondozási Központ, Dr Fábricz Károlyné, Zákányszéki u. 21., 06-62/521/916
Támogató szolgálat:Gondozási Központ, Dr Fábricz Károlyné, Zákányszéki u. 21., 06-62/521/916


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Férõhely
Idõsek klubja: Gondozási Központ, Dr Fábricz Károlyné, Zákányszéki u. 21., 06-62/521/916

ÁPOLÁST, GONDOZÁS NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:


Idõsek otthona:


Az intézmény neve: Csongrád Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona és
Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Részlege

Fenntartója: Csongrád Megyei Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Szöginé Domokos Mária
Cím: 6782 Mórahalom, Szegedi út 1.,6783 Ásotthalom II. 121. ; 06-62/281-038,06-62/291-460
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/281-038,idosekottonamorahalom@axelero.hu
Az intézmény típusa: Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Férõhelyek száma: 120 fõ
Az intézmény bemutatása: Az Otthon Mórahalom központjában a városi fürdõ mellett található. Az ellátást fennjáró és fekvõbeteg részlegben, valamint elkülönített házaspári részlegben közös fürdõszobákkal biztosítjuk. A beköltözést követõen az elõre meghatározott havi térítési díjat fizetik lakóink, egyszeri hozzájárulás nincs. Állandó nõvéri felügyelet rendszeres orvosi ellátást biztosítunk. A fizikai ellátás mellett a lelki gondozásra is angy hangsúlyt fektetünk. Fontosnak tartjuk, hogy lakóink meghitt, családias környezetben töltsék mindennapjaikat, egymással és az intézmény dolgozóival harmonikus kapcsolatban legyenek. A város intézményeivel rendszeres kapcsolatot tartunk fenn, rendezvényeinket õk is segítik. A városi önkormányzattal jó kapcsolat fenntartásásra törekszünk.
Fizikai ellátás: 2-3-4-5 ágyas szobák, napi háromszori étkezés, szükség szerint diéta biztosítása.
Egészségügyi ellátás: 24 órás felügyelettel, folyamatos ápolással-gondozással valósítjuk meg az egészségügyi rehabilitációt. Rendszeres orvosi felügyeletet, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátást biztosítunk az elõírt jogszabályok szerint.
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: Egyéni és csoportos foglalkozások szabadidõs programok szervezésével a lakók családi kapcsolatainak ápolásával gondoskodunk lakóinkról.

 

A település neve: Nagyér

 

 

Lélekszám: 638 fõ
Polgármester neve: Lõrinc Tibor
Jegyzõ neve: Bernula Zsuzsanna
Szociálpolitikai iroda vezetõje: -------
Polgármesteri Hivatal címe: 6917 Nagyér, Szabadság u. 33.
Telefon: 06-62/521-910
Fax: 06-62/521-911
E- mail: lorinc@vnet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Egyesített Oktatási Nevelési és Egészségügyi Intézet, Lõrincz Zoltánné,
....................Petõfi S. u.17., 06-62/521-916
Házi segítségnyújtás: Egyesített Oktatási Nevelési és Egészségügyi Intézet, Lõrincz Zoltánné,
.....................................Petõfi S. u.17., 06-62/510-916
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat,
Rizsányi Róbertnén,6917, Nagyér, Szabadság u. 33, 06-62/521-910

A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Férõhely
Idõsek klubja: Szociális Alapszolgáltatási Feladatokat Ellátó Intézmény,Balogh Tiborné,
6917, Nagyér, Petõfi u. 17., 06-62/521-916
.........................30 fõA település neve: Nagylak

 

 


Lélekszám: 657 fõ
Polgármester neve: Kocsis István
Jegyzõ neve: Nagy-György Józsefné
Szociálpolitikai iroda vezetõje: ----
Polgármesteri Hivatal címe: 6933 Nagylak, Petõfi u.14.
Telefon: 06-63/279-140
Fax: 06-63/515-310
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon

Étkeztetés:Nagylak Község Önkormányzata,Nagy György Józsefné,6933, Nagylak, Petõfi u. 14
06-62/279-140
Házi segítségnyújtás: Nagylak Község Önkormányzata,Nagy György Józsefné,6933, Nagylak, Petõfi u. 14
06-62/279-140
Családsegítés: Nagylak Község Önkormányzata,Nagy György Józsefné,6933, Nagylak, Rózsa sor 71.,
06-62/279-138

 

 


A település neve: Nagymágocs

 

 


Lélekszám: 3481 fõ
Polgármester neve: Dr. Czabarka János
Jegyzõ neve: Dr. Brusznyiczkyné Varga Ilona
Szociálpolitikai iroda vezetõje: ----
Polgármesteri Hivatal címe: 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.
Telefon: 06-63/363-002
Fax: 06-63/363-719
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon
Étkeztetés: Szociális Szolgáltató Központ, Hegedûsné Nagy Anikó, 6622, Nagymágocs, Szentesi u.30.;
06-63/363-014
Házi segítségnyújtás: Szociális Szolgáltató Központ, Hegedûsné Nagy Anikó, 6622, Nagymágocs, Szentesi u.30.;
06-63/363-014
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Szociális Szolgáltató Központ, Hegedûsné Nagy Anikó,
6622, Nagymágocs, Szentesi u.30.;06-63/363-014
Szociális és információs szolgáltatás: Szociális Szolgáltató Központ, Hegedûsné Nagy Anikó, 6622, Nagymágocs, Szentesi u.30.;
06-63/363-014
Gondozási Központ: Gondozási Központ, Faragó Lászlóné, Petõfi u.32., 06-63/363-014


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon
Idõsek klubja: Szociális Szolgáltató Központ, Hegedûsné Nagy Anikó, 6622, Nagymágocs, Szentesi u.30.;
06-63/363-014


ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

Idõsek otthona:

Az intézmény neve: Csongrád Megyei Önkormányzat Kastélyotthona
Fenntartója: Csongrád Megyei Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Joó Károlyné
Vezetõ ápoló: Kovács Ferencné
Cím: 6622 Nagymágocs, Szentesi út 2 sz.
Telefon, Fax, E-mail: Tel.: 63/543-015., Tel/fax: 63/543-016
E-mail: nagyotthon@vnet.hu
Az intézmény típusa: Idõsek Otthona
A szolgáltatás célja: Az intézmény az ellátást igénybevevõ részére teljeskörû ellátást biztosít.
Férõhelyek száma: 365 fõ
A bekerülés módja: beutalás
Az intézmény bemutatása: A kastélyépület 1897-aben épült, gróf Károlyi Imre tulajdona volt. Az 52 holdas park közepén, melyet 16 hold tó tesz szebbé 1954. Óta szociális otthon mûködik. Az otthonban összesen 365 lakót tudnak ellátni, három épületrészben. Aszobák 2-14 ágyasak. Az otthon feladata az intézményben elhelyezett lakók gondozása, koruknak, egészségügyi állapotuknak megfelelõ fizikai és egészségügyi ellátása, pszichés gondozása, valamint célszerû és hasznos tevékenységük megszervezése. Az ellátást 159 fõ személyzet biztosítja. A szakorvosi és kórházi ellátást a lakók számára Szentes látja el. A pszichés gondozást, foglalkoztatást, rehabilitációs feladatokat és programok szervezését a mentálhigiénés csoport biztosítja.
Szolgáltatások: Egészségügyi szolgáltatás gondozás keretében biztosítjuk a rendszeres orvosi felügyeletet, gyógyító-megelõzõ tevékenység végzése.
Külön térítéses szolgáltatások:
Fizikai ellátás:
Egészségügyi ellátás: Házirendben foglaltak szerint + fodrász, pedikûr
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: A mentálhigiénés gondozás egyéni gondozási terv alapján történik, ennek keretében a foglalkoztatás célja célszerû és rendszeres fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szervezése - egyéni és csoportos formákban a gondozóink, és a mentálhigiénés csoport irányításával.


 

A település neve: Nagytõke

 

 

Lélekszám: 517 fõ
Polgármester neve: Kis Nándor
Jegyzõ neve: Dr.Dóczi Margit
Szociálpolitikai iroda vezetõje: -----
Polgármesteri Hivatal címe: 6612 Nagytõke, Széchenyi tér 6.
Telefon: 06-63/450-609
Fax: 06-63/450-068
E- mail: nagytoke@szentes.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon
Étkeztetés: Napközi Otthonos Óvoda, Borosné Kaó Márta, 6612, Nagytõke, Széchenyi tér 9., 06-63/450-609
A település neve: Óföldeák

 

 


Lélekszám: 542 fõ
Polgármester neve: Barlai József
Jegyzõ neve: Wéberné Bandur Rozália
Szociálpolitikai iroda vezetõje: -----
Polgármesteri Hivatal címe: 6923 Óföldeák, Bajcsy-Zs. u.2.
Telefon: 06-62/295-603
Fax: 06-62/295-603
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény,Vízhányóné Kurunczi Henrietta
6923, Óföldeák, Bajcsy Zs. u. 2. , 06-62/295-603
Étkeztetés:Óföldeák Község Önkormányzata ,Vízhányóné Kurunczi Henrietta
6923, Óföldeák, Bajcsy Zs. u. 2. , 06-62/295-603
Házi segítségnyújtás:Óföldeák Község Önkormányzata ,Vízhányóné Kurunczi Henrietta
6923, Óföldeák, Bajcsy Zs. u. 2. , 06-62/295-603
Szociális információ szolgáltatás: Kõrjegyzõségi Hivatal, Wéberné Bandur Rozália,
6923, Óföldeák, Bajcsy Zs. u. 2. , 06-62/295-603


ÁPOLÁST, GONDOZÁS NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:

Idõsek otthona:

Az intézmény neve: Csongrád Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona
Fenntartója: Csongrád Megyei Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Vass Józsefné
Vezetõ ápoló neve: Varga Mária
Cím: 6923 Óföldeák, Návay L. u. 2.
Telefon, Fax,: 06-62/524-910, Fax:06-62/295-719
E-mail: idotthonofoldeak@invitel.hu
Az intézmény típusa: Ápolást gondozást nyújtó idõsek otthona
A szolgáltatás célja: Idõs, rászorult emberek számára teljes körû ellátás biztosítása
Férõhelyek száma: 137 fõ
A bekerülés módja: egyéni kérelem alapján
Az intézmény bemutatása: Az intézmény 3 épületbõl áll, ahol 137 otthonlakóról gondoskodunk. A kastély épület 1949 óta mûködik, az átalakítása, felújítása 2000-ben történt meg. Ebben az épületben vannak elhelyezve az állandó ápolást, felügyeletet, segítséget igénylõ lakóink. A szobák 3-4 ágyasak, külön férfi és nõi vizesblokkal felszerelve. Az épületben található társalgó, teakonyha, orvosi szoba és a gazdasági irodák, valamint teraszok. A pavilon rész 1977-ben épült, 1994-ben korszerûsített kétszintes épület, ahol a segítséget igénylõ, részben önellátó lakóink vannak elhelyezve. Ebben az épületben 2-4 ágyas, terasszal ellátott szobákban történik az elhelyezés, minden szobához tartozik vizesblokk. Mindkét szinten található társalgó, valamint ebben az épületben mûködik a büfé. Az új hotel szárny 2000-ben készült el, ahol az önellátó, kevés segítséget igénylõ lakóinknak tudunk családias környezetet biztosítani 2-4 ágyas, fürdõszobás, teraszos szobákban. Mindkét szinten található társalgó és teakonyha, lifttel rendelkezik, így nem jelent gondot az emelet, sem a pavilon, sem a hotel szárnyban. Az épületet park veszi körül, lehetõséget adva a sétára, szabadban való tartózkodásra.
Szolgáltatások: 24 órás teljes körû ellátás
Külön térítéses szolgáltatások: pedikûr, manikûr, büfé, alapszolgáltatáson felüli fodrász, önköltséges színház látogatás, kirándulás.
Fizikai ellátás: étkeztetés, diéta biztosítása, ruházat tisztítása, javítása, biztosítása. Szépen berendezett lakószoba, rendezett környezet.
Egészségügyi ellátás: rendszeres orvosi felügyelet biztosítása, szakorvosi ellátás, gyógy szer, gyógyászati segédeszköz biztosítása.
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: A fizikai ellátáson felül nagyon fontos a lelki gondozás, hogy lakóink a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni tudjanak, tartalmas közösségi életet éljenek. E célt szolgálja az egyén személyiségére épülõ személyre szabott bánásmód, családi, közösségi, társas kapcsolatok kialakítása, a konfliktusok kezelése. A szabadidõ, foglalkoztatás az ellátottak egyéniségének, egészségi állapotának szemelõtt tartásával.
Az ellátásért fizetendõ térítési díj évente kerül megállapításra, felülvizsgálatra.A település neve: Ópusztaszer

 

 

Lélekszám: 2248 fõ
Polgármester neve: Makra József
Jegyzõ neve: Dr. Hoffmann Zoltán
Szociálpolitikai iroda vezetõje: ------
Polgármesteri Hivatal címe: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.
Telefon: 06-62/275-011
Fax: 06-62/575-131
E- mail: onkormanzat@deltav.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Öregek Napközi Otthona, Révész Ferencné Tóhajlat 133., 06-62/275-177
Házi segítségnyújtás: Öregek Napközi Otthona, Révész Ferencné, Tóhajlat 133., 06-62/275-177
Családsegítés: Öregek Napközi Otthona, Révész Ferencné, Tóhajlat 133., 06-62/275-177
Gondozási Központ: Öregek Napközi Otthona, Révész Ferencné, Tóhajlat 133., 06-62/275-177


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Férõhely
Idõsek klubja: Öregek Napközi Otthona, Révész Ferencné, Felszabadulás u.44., 06-62/275-487


ÁPOLÁST, GONDOZÁS NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:


Pszichiátriai betegek otthona

 


Az intézmény neve: Csongrád Megyei Közgyûlés Pszichiátriai Otthona Ópusztaszer
Fenntartója: Csongrád Megyei Közgyûlés
Az intézményvezetõ neve: Lajos Tibor
Vezetõ ápoló neve: Papp Sándorné
Cím: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 133.
Telefon,Fax,E-mail: :06-62/575-575;06-62/575-588 opuszi@freemail.hu
Az intézmény típusa: Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye
A szolgáltatás célja: ápolás, gondozás, rehabilitáció
Férõhelyek száma: 310 fõ, Lakóotthon: 2 x 12 fõ
A bekerülés módja: beutalás
..................................Lakóotthonokba: intézménybe történõ beutaló határozat útján elõgondozás során történõ megegyezés alapján
Az intézmény bemutatása: Az intézmény 16 ha-on fekszik, park és erdõ veszi körül. A régi grófi kastély 160 férõhelyes, 2-6-7-10 ágyas szobákkal. 1981-ben épült a kastélyhoz kapcsolva egy pavilon, melyben 1-2-4 ágyas szobákban történik az elhelyezés, 150 férõhelyen. Most épül egy 12 férõhelyes lakóotthon a rehabilitált betegeknek, majd készül még egy ugyanilyen. Jelenleg 285 pszichiátriai és 25 rehabilitált gondozott lakik az intézetben.
Lakóotthonok: Az ,,A'' lakóotthon vezetõje Simon Györgyi, 2003.03.06-al, a ,,B'' épület vezetõje Csizmadia Éva, 2004.02.16-al kezdte meg mûködését. A 12 fõs lakóotthonokban az ellátottak 2 ágyas szobákban lettek elhelyezve. A lakóotthon által nyújtott védett környezetben a lakók életminõségének javítása, a hiányzó vagy korlátozottan meglévõ funkciók helyreállítása, mindennapi életre való felkészítés, a rendszeres foglalkoztatás révén valósul meg. A pszichiátriai rehabilitáció folyamatos és céltudatos tevékenység, melynek során kialakítjuk és fenntartjuk az optimális pszichés állapotot és pszichoszociális helyzetet, foglalkozásbeli valamint szabadidõ-kihasználási készséget, reintegrálva az adott társadalmi környezetébe. A pszichiátriai rehabilitáció magába foglalja az adekvaát gyógykezelést, a korszerû gondozást és a speciális rehabilitatív módszerek alkalmazását.
Külön térítéses szolgáltatások: egyéni gyógyszerszükséglet ATC kód szerint
Fizikai ellátás: munkaterápiás foglalkoztatás
Egészségügyi ellátás: belgyógyász és pszichiátriai szakorvosi ellátás
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: van

 

A képek alattt egy másik kép is van

- Kastély fõbejárata................................................- A két Lakóotthon épületegyüttese
- Kastély kocsifeljárója /eredeti bejárat/.................
..- Pavilon épülete
A település neve: Öttömös

 

 


Lélekszám: 826 fõ
Polgármester neve: Bata Ferenc
Jegyzõ neve: Gárgyán István
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Módra Júlia
Polgármesteri Hivatal címe: 6784 Öttömös, Felszabadulás u. 12.
Telefon: 06-62/289-544
Fax: 06-62/289-544
E- mail: ottomos@mail.tiszanet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Öttömös Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Bata Ferenc, Felszabadulás u.12., 06-62/289-544
Házi segítségnyújtás: Öttömös Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Bata Ferenc, Felszabadulás u.12., 06-62/289-544
Falu és tanyagondnoki szolgálat: Öttömös Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Bata Ferenc, Felszabadulás u.12., 06-62/289-544
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat:Öttömös Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Bata Ferenc, Felszabadulás u.12., 06-62/289-544
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás:Öttömös Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Bata Ferenc, Felszabadulás u.12., 06-62/289-544
Szociális és információs szolgáltatás: Öttömös Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Bata Ferenc, Felszabadulás u.12., 06-62/289-544
Támogató szolgálat:Öttömös Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,Kása Gabriella, Felszabadulás u.12., 06-62/289-544

 

 


A település neve: Pitvaros

 

 


Lélekszám: 1608 fõ
Polgármester neve: Dégi György
Jegyzõ neve: Dr. Sarkadi Péter
Szociálpolitikai iroda vezetõje: -----
Polgármesteri Hivatal címe: 6914 Pitvaros Kossuth Lajos utca 30.
Telefon: 06-62/522-411
Fax: 06-62/522-412
E- mail: phpit@deltav.hu

A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon
Étkeztetés: Pitvaros:Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti szolgálat,Dr. Balás Gáborné,
Szh.: 6913 Csanádpalota, Kelemen L tér 10. 06-62/263-001
Helyben elérhetõ: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 34., 06-62/522/419
Házi segítségnyújtás: Pitvaros:Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti szolgálat,Dr. Balás Gáborné,
Szh.: 6913 Csanádpalota, Kelemen L tér 10. 06-62/263-001
Helyben elérhetõ: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 34., 06-62/522/419
Családsegítés: Pitvaros:Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti szolgálat,Dr. Balás Gáborné,
Szh.: 6913 Csanádpalota, Kelemen L tér 10. 06-62/263-001
Helyben elérhetõ: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 34., 06-62/522/419
Gondozási Központ: Gondozási Központ, Dr. Balás Gáborné, Kossuth u. 34., 06-62/522-419

A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Férõhely
Idõsek klubja: Pitvaros:Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti szolgálat,Dr. Balás Gáborné,
Szh.: 6913 Csanádpalota, Kelemen L tér 10. 06-62/263-001
Helyben elérhetõ: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 34., 06-62/522/419
..........................45 fõ

 


A település neve: Pusztamérges

 

 


Lélekszám: 1243 fõ
Polgármester neve: Börcsök Antal
Jegyzõ neve: Ótott-Kovács József
Szociálpolitikai ügyintézõ: Szekeres Istvánné
Polgármesteri Hivatal címe: 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.
Telefon: 06-62/286-770
Fax: 06-62/286-711
E- mail: pmerges@mail.tiszanet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon
Étkeztetés: Szociális Alapszolgáltatási Központ, 6785, Pusztamérges, Petõfi U. 47,, 06-62/286/851
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Szociális Alapszolgáltatási Központ, 6785, Pusztamérges, Petõfi U. 47,, 06-62/286/851
Házi segítségnyújtás:Szociális Alapszolgáltatási Központ, 6785, Pusztamérges, Petõfi U. 47,, 06-62/286/851
Jelzõrendszeres házi segítségnyútás: Szociális Alapszolgáltatási Központ, 6785, Pusztamérges, Petõfi U. 47,, 06-62/286/851
Támogató szolgálat:Szociális Alapszolgáltatási Központ, 6785, Pusztamérges, Petõfi U. 47,, 06-62/286/851
Falu és tanyagondnoki szolgálat: Szociális Alapszolgáltatási Központ, 6785, Pusztamérges, Petõfi U. 47,, 06-62/286/851
Szociális és információs szolgáltatás:Szociális Alapszolgáltatási Központ, 6785, Pusztamérges, Petõfi U. 47,, 06-62/286/851

 

 


A település neve: Pusztaszer

 

 


Lélekszám: 1664 fõ
Polgármester neve: Kertész László
Jegyzõ neve: Zsótérné Makra Ibolya
Szociálpolitikai elõadó: Mészáros Ferencné
Polgármesteri Hivatal címe: 6769 Pusztaszer Kossuth u. 45.
Telefon: 06-62/276--597
Fax: 06-62/276-597
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Pusztaszer Község Önkormányzata, Máté Gábor, Kossuth u. 45., 06-62/576-510
Házi segítségnyújtás: Pusztaszer Község Önkormányzata, Máté Gábor, Kossuth u. 45., 06-62/576-510A település neve: Röszke

 


Lélekszám: 3274 fõ
Polgármester neve: Magyari László
Jegyzõ neve: Dr. Szûcs József
Szociálpolitikai iroda vezetõje: -----
Polgármesteri Hivatal címe: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.
Telefon: 06-62/573-031
Fax: 06-62/573-042
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon
Falu és tanyagondnoki szolgálat: Röszke Község Önkormányzatat, Csiszárné Kónya Tünde, Rákóczi u.22, 06-62/573/820
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás: Röszke Község Önkormányzatat, Csiszárné Kónya Tünde, Rákóczi u.22, 06-62/573/820
Szociális információs szolgáltatás: Röszke Község Önkormányzatat, Csiszárné Kónya Tünde, Rákóczi u.22, 06-62/573/820
Étkeztetés: Röszke Község Önkormányzatat, Csiszárné Kónya Tünde, Rákóczi u.22, 06-62/573/820
Családsegítés: Röszke Község Önkormányzata, Csiszárné Kónya Tünde, Röszke, Felszabadulás u. 84., 06-62/573/820
Házi segítségnyújtás: Röszke Község Önkormányzata, Csiszárné Kónya Tünde, Röszke, Felszabadulás u. 84., 06-62/573/820


A település neve: Ruzsa

 

 

Lélekszám: 2849 fõ
Polgármester neve: Papp János
Jegyzõ neve: Lábecz László
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Szakál Ágnes
Polgármesteri Hivatal címe: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
Telefon: 06-62/285-011
Fax: 06-62/585-519
E- mail: ruzsa@mail.tiszanet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Egészségügyi és Családgondozó Központ, Makra Ágnes, Szegedi út 8., 06-62/285-037
Házi segítségnyújtás: Egészségügyi és Családgondozó Központ, Makra Ágnes, Szegedi út 8., 06-62/285-037
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Gyermekjóléti szolg. Egészségügyi és Családgondozó Központ,
Makra Ágnes,.Szegedi út 8., 06-62/285-037
Gondozási Központ: Egészségügyi és Családgondozó Központ, Makra Ágnes, Szegedi út 8., 06-62/285-037
Falu és tanyagondnoki Szolgálat: Egészségügyi és Családgondozó Központ, Makra Ágnes, Szegedi út 8., 06-62/285-037
Szociális és információs szolgáltatás: Egészségügyi és Családgondozó Központ, Makra Ágnes, Szegedi út 8., 06-62/285-037


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Egészségügyi és Családgondozó Központ, Makra Ágnes, Szegedi út 8., 06-62/285-037
.........................25 fõ


ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:


Idõsek otthona:


Az intézmény neve: Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Idõsek Otthona
Fenntartója: Csongrád Megyei Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Dr. Berta Árpádné
Vezetõ ápoló neve: Somosköviné Burka Ildikó
Cím: 6786 Ruzsa, Pipacs tér 9.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/285-369, 06-62/285-370
Az intézmény típusa: bentlakásos
A szolgáltatás célja: bentlakásos, személyes gondoskodást nyújt
Férõhelyek száma: 100
A bekerülés módja: kérelemre
Az intézmény bemutatása Otthonunk 1996. Októberében nyitotta meg kapuit. Bentlakásos személyes gondoskodást nyújtó intézményként mûködik. 100 ággyal rendelkezik, melyek között 1, 2, 3 és 4 ágyas szobák találhatóak. A 2 ágyas szobák közül 16 emelt szintû (fürdõszoba + WC + szoba). Az otthonhoz egy nagy gondozott park tartozik. Az intézményen belül büfé és fodrász, valamint az alábbiakban felsorolt járóbeteg szakellátások üzemelnek.
Szolgáltatások: Étkeztetés, mosás, takarítás, havonta 1x hajvágás
Külön térítéses szolgáltatások: pedikûr, fodrász
Fizikai ellátás: -----
Egészségügyi ellátás: Szemészet, fül-orr-gégészet, pszichiátria, bõrgyógyászat
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: Pszichiátriai szakrendelés, Mentálhigiénés munkacsoport

 


A település neve: Sándorfalva

 

 


Lélekszám: 8079 fõ
Polgármester neve: Darázs Sándor
Jegyzõ neve: Muhiné Dr. Boruzs Ilona
Szociálpolitikai iroda vezetõje: ------
Polgármesteri Hivatal címe: Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Telefon: 06-62/572-961, 572-962
Fax: 06-62/572-976
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon

Falu és tanyagondnoki szolgálat: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Vári Istvánné,
....................Dózsa György u. 2., + Szabadság tér 4/A. 06-62/250-004
Szociális információ szolgáltatás: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Vári Istvánné,
....................Dózsa György u. 2., + Szabadság tér 4/A. 06-62/250-004
Étkeztetés: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Vári Istvánné,
....................Dózsa György u. 2., + Szabadság tér 4/A. 06-62/250-004
Házi segítségnyújtás: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Vári Istvánné,
....................Dózsa György u. 2., + Szabadság tér 4/A. 06-62/250-004
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Vári Istvánné,
....................Dózsa György u. 2., + Szabadság tér 4/A. 06-62/250-004


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Férõhely
Idõsek klubja: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Vári Istvánné,
..... ... ..... ..... . .Dózsa György u. 2., + Szabadság tér 4/A. 06-62/250-004
.........................20 fõ

 


Település neve: Szatymaz

 

 


Lélekszám: 4409 fõ
Polgármester neve: Gyömbér László
Jegyzõ neve: Mákos Istvánné
Szociálpolitikai iroda vezetõje: ----
Polgármesteri Hivatal címe: 6763 Szatymaz Kossuth u. 30.
Telefon: 06-62/583-560
Fax: 06-62/583-560
E- mail: pmhivatal@szatymaz.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax

Falu és tanyagondnoki szolgálat: Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ, Makra Sándorné,
..... ... .. ... . .Szatymaz, Kossuth u. 11., 06-62/283-169
Szociális információ szolgáltatás:Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ, Makra Sándorné,
..... ... .. ... . .Szatymaz, Kossuth u. 11., 06-62/283-169
Étkeztetés: Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ, Makra Sándorné,
..... ... .. ... . .Szatymaz, Kossuth u. 11., 06-62/283-169
Házi segítségnyújtás: Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ, Makra Sándorné,
..... ... .. ... . .Szatymaz, Kossuth u. 11., 06-62/283-169
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ, Makra Sándorné,
..... ... .. ... . .Szatymaz, Kossuth u. 11., 06-62/283-169
Idõsek klubja :Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ, Makra Sándorné,
..... ... .. ... . .Szatymaz, Kossuth u. 11., 06-62/283-169


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Gondozási Központ: Bodó Györgyné Kossuth u. 11., 06-62/283-169
..................................20 fõA település neve: Szeged Megyei Jogú Város

 

 


Lélekszám: 164713 fõ
Polgármester neve: dr. Botka László
Jegyzõ neve: dr. Mózes Ervin
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Novkov Veszelinka
Polgármesteri Hivatal címe: 6745 Szeged, Széchenyi tér 10.
Telefon: 06-62/564-364
Fax: 06-62/564-341
E- mail: nepjoleti.iroda@polgm.v.szeged.hu

 

 

A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Cím / Vezetõ / Telefon / Fax / Fenntartó / Ellátottak száma / Önkormányzati Rendelet Száma

Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

Szociális Információs Szolgáltatás:


Humán Szolgáltató Központ, Tabán Családsegítõ Közösségi Ház, 6723 Szeged, Kereszttöltés u.13,
Zomboriné Botás Mária, 62/493-111, 62/487-941, 62/498-111(fax),
Családsegtõ Ház: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Bölcs u.11, Király Endréné, 62/461-890,
Alsóvárosi Családsegítõ Ház: 6725 Szeged, Rákóczi u. 11., Baginé Nagy Éva, 62/443-655, Széchenyi tér 10.
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged Széchenyi tér 10.,Pf 473
5/2000.(II.18.) Kgy. rend.

 

Étkeztetés:


Humán Szolgáltató Központ,
-I.sz. Gondozási Központ, 6722 Szeged, Dáni u. 2-4. Paluska Vilmosné, 62/420-467,
-II sz. Gondozási Központ, 6723 Szeged, Gáspár Z. u. 8, London Vilmosné 62/458-589
-III. sz. Gondozási Központ, 6724 Szeged, Kossuth L. sgt.115. Szénásy Józsefné, 62/489-086
-IV. sz. Gondozási Központ, 6724 Szeged, Vértó út 3., Czank Mária, 62/489-634,
-V.sz Gondozási Központ, 6726, Szeged, Alsó-Kikötõ sor 5., Bajkán Tivadarné, 62/434-162,
-Családsegítõház, 6791, Szegeg-Kiskundorozsma, Bölcs u. 11., Király Endréné , 62/461-890,
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged Széchenyi tér 10.,Pf 473
Szociálisan rászorultak. -240 fõ hétfõtõl péntekig,
-600 fõ hétfõtõl szombatig
-400 fõ hétfõtõl vasárnapig
Aki a hét többi napján idõsek klubja ellátásban részesül : 100 fõ szombat, vasárnap és ünnepnapokon

5/2000.(II.18.) Kgy. rend.

 

Házi segítség nyújtás:

Humán Szolgáltató Központ,
-I. sz. Gondozási Központ, 6722, Szeged, Dáni u. 2-4. ,Paluska Vilmosné, 62/420-467,
-II. sz. Gondozási Központ , 6723 Szeged, Gáspár Z. u. 8. London Vilmosné, 62/485-589
-III. sz. Gondozási Ktözpont, 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 115 , Szénásy Józsefné 62/489-086
-IV. sz. Gondozási Központ 6724 Szeged, Vértói út 3., Czank Mária, 62/489-634
-V. sz. Gondozási Központ 6726 Szeged, Alsó-kikötõ sor 5., Bajkán Tivadarnén, 62/434-162
-Családsegítõ Ház, 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Bölcs u. 11., Király Endréné, 62/461-890
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged Széchenyi tér 10.,Pf 473
800-850 fõ
5/2000.(II.18.) Kgy. rend.

 

Családsegítés:

Humán Szolgáltató Központ, Tabán Családsegítõ Közösségi Ház, 6723 Szeged, Kereszttöltés u.13,
Zomboriné Botás Mária, 62/493-111, 62/487-941, 62/498-111(fax),
Családsegtõ Ház: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Bölcs u.11, Király Endréné, 62/461-890,
Alsóvárosi Családsegítõ Ház: 6725 Szeged, Rákóczi u. 11., Baginé Nagy Éva, 62/443-655, Széchenyi tér 10.
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged Széchenyi tér 10.,Pf 473
5/2000.(II.18.) Kgy. rend.

 

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás:

-III. sz. Gondozási Ktözpont, 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 115 , Szénásy Józsefné 62/489-086, 62/464-346 (fax),
-IV. sz. Gondozási Központ 6724 Szeged, Vértói út 3., Czank Mária, 62/489-634, 62/464-346 (fax),
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged Széchenyi tér 10.,Pf 473
40 fõ
5/2000.(II.18.) Kgy. rend.

 

Közösségi pszichiátriai ellátás:

Humán Szolgáltató Központ, -IV. sz. Idõsek klubja. 6727 Szeged, Bánk Bán u. 8., Varján Györgyné 62/471-468
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged Széchenyi tér 10.,Pf 473
5/2000.(II.18.) Kgy. rend.
Közösségi Pszichiátriai Ellátó Szolgálat, 6721 Szeged, Bocskai u. 9., Kakujáné Söszler Gertrúd, 62/465-578
Támasz Segélyezést Felvállaló Önsegélyezõ Egyesület, 6721 Szeged, Bocskai u. 9.

 

Támogató szolgáltatás:.

Támogató Szolgálat, 6721 Szeged, Bocskai u. 9, Pócza Edit, 62/465-578,
Támasz Segélyezést Felvállaló Önsegélyezõ Egyesület, 6721 Szeged, Bocskai u. 9
Támogató Szolgálat, 6721 Szeged, Teleki u. 3.,
Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezete Közhasznú Egyesület, 6721 Szeged, Teleki u. 3.
Támogató Szolgálat, 6725 Szeged, Veresács u. 17/b., Fekete Albertné, 62/444-897,
Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete, 6725 Szeged, Veresács u. 17/b.
Alternatív Támogató Szolgálat, 6725 Szeged, Veresács u. 17/b. Fekete Albertné, 62/444-897,
Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete, 6725 Szeged, Veresács u. 17/b.
Mozgássérültek Támogató Szolgálata 6725 Szeged, Veresács u. 17/b. Fekete Albertné, 62/444-897, tamasz1@vnet.hu
Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete, 6725 Szeged, Veresács u. 17/b.

 

Utcai szociális munka:

Humán Szolgáltató Központ: Nappali Melegedõ és Népkonyha Utcai Szociális Gondozó Szolgálat, 6727 Szeged, Algyõi út 3.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1125, Szarvas Gábor u. 58-60.

 

Nappali ellátást nyújtó idõsek klubja

Humán Szolgáltató Központ: -6723 Szeged Sás u. 2. , Papp Istvánné ig. , 62/464-346,
-6722 Szege Dáni u. 2-4., Palucza Vilmosné, 62/420-467,
-6725 Szeged Vám tér 5., Palucza Vilmosné, 62/442-528,
-6724 Szeged Gáspár Z. u. 8., London Vilmosné, 62/485-589,
-6723 Szeged Kereszttöltés u. 29/b., London Vilmosné, 62/469-046,
-6724 Szeged Kossuth L. sgt. 115., Szénásy Józsefné, 62/489-086,
-6724 Szeged Kálvária tér 8., Szénásy Józsefné, 62/420-076,
-6727 Szeged Bánk Bán u. 8., Varjou Györgyné, 62/471-468,
-6724 Szeged Vértói út 3., Csauz Mária, 62/489-634,
-6726 Szeged Alsó-kikötõ sor5., Frankóné Varga Erzsébet, 62/434-162,
-6771 Szeged-Szõreg Szerb u. 54., Frankóné Varga Erzsébet, 62/405-312,
-6791 Szeged-Kiskundorozsma Bölcs u. 11., Király Endréné, 62/461-890
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged Széchenyi tér 10.,Pf 473
391 fõ
5/2000.(II.18.) Kgy. rend.
Közösségi Háza Evangélikus Idõsek Klubja , 6721 Szeged Osztrovszky u. 5.
Szegedi Evangélikus Egyházközösség 6721 Tisza Lajos krt. 16., 50 fõ
5/2000.(II.18.) Kgy. rend.

Fogyatékosok nappali intézménye

Humán Szolgáltató Központ: Fogyatékosok Nappali Intézménye, Szeged Kálvária tér 8., Balogh Csabáné, 62/420-076,
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged Széchenyi tér 10.,Pf 473
20 fõ
5/2000.(II.18.) Kgy. rend.
Dr Altrorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézménye, 6725 Szeged, Felhõ u. 1/b., Fekete Albertné, 62/436-353, 62/436-355, 62/436-353 (fax)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged Széchenyi tér 10.,Pf 473
5/2000.(II.18.) Kgy. rend.

Szenvedélybetegek nappali intézménye: Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum FÛ-VÉSZ Klubja, 6726 Szeged Fésû u. 4.
Zelenay Károly, drogcentrum@axelero.hu, 62/436-353, 62/436-355, 62/436-353 (fax)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged Széchenyi tér 10.,Pf 473
5/2000.(II.18.) Kgy. rend.

 

 

Nappali Melegedõ: Humán Szolgáltató Központ, Hajléktalanokat Ellátó Hálózat, 6727 Szeged, Algyõi út 3., Kovács Tamásné, 62/471-478,
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged Széchenyi tér 10.,Pf 473
50 fõ
5/2000.(II.18.) Kgy. rend.

2007 okt 21 frissítve
A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOT T SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax

Étkeztetésés házi segítségnyújtás: Humán Szolgáltató Központ, Papp Istvánné,
..........................................................6723 Szeged Sás u. 2. 06-62/464-345, 06-62/464-346
.I.sz.Gondozási Központ, Paluska Vilmosné, 6722 Szeged Dáni u. 2-4., 06-62/420-467
II.sz.Gondozási Központ, London Vilmosné, 6723 Szeged Gáspár Z.u.8., 06-62/485-589
III.sz. Gondozási Központ, Német Ida, 6724 Szeged Kossuth L.sgt.115., 06-62/489-086
IV.sz. Gondozási Központ, Czank Mária, 6724 Szeged Vértói út 3., 06-62/489-634
V.sz Gondozási Központ, Bajkán Tivadarné 6726 Szeged Alsókikötõ sor 1., 06-62/434-162
Családsegítõ Ház, Király Endréné, 6791 Kiskundorozsma Bölcs u.16., 06-62/461-890


Családsegítés: Tabán Családsegítõ Közösségi Ház, Zomboriné Botás Mária,
..........................6723 Szeged Kereszttöltés u.13., 06-62/498-111
Alsóvárosi Családsegítõ Ház, Mihálka Mária, 6725 Szeged Rákóczi u. 11., 06-62/443-655
Családsegítõ Ház, Király Endréné, 6791 Kiskundorozsma Bölcs u. 11, 06-62/461-890


Gondozási Központ: I. sz. Gondozási Központ, Paluska Vilmosné, 6722 Szeged, Dáni J. u., 2/4. 06-62/420-467
.II. sz. Gondozási Központ, London Vilmosné, 6723 Szeged Gáspár Z. u. 8., 06-62/485-589
III. sz. Gondozási Központ, Német Ida, 6724 Szeged Kossuth L.sgt.115., 06-62/489-086
IV. sz. Gondozási Központ, Czank Mária, 6724 Szeged Vértói út 3., 06-62/489-634
V. sz. Gondozási Központ, Bajkán Tivadarné, 6726 Szeged Alsókikötõ sor 5., 06-62/434-162

A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ /Cím /Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: I. sz. Gondozási Központ Idõsek Klubja, Tóthné Barócsi Katalin,
.........................6722 Szeged Dáni J.u.2/4., 06-62/420-467,, 06-62/420-346
........................
I. sz. Gondozási Központ Idõsek Klubja, Vasné Zsigmond Lídia,
.........................6725 Szeged Vám tér 5., 06-62/442-528
.........................II. sz. Gondozási Központ Idõsek Klubja, Koór Judit,
........................ 6723 Szeged Gáspár Z.u.8., 06-62/485-589
........................
II. sz. Gondozási Központ Idõsek Klubja, Baginé Nagy Éva,
........................ 6723 Szeged,Kereszttöltés u. 29/b., 06-62/469-046
........................
III. sz. Gondozási Központ Idõsek Klubja, Szénásy Józsefné,
........................ 6724 Szeged,Kossuth L.sgt.115. 06-62/489-086
........................
III. sz. Gondozási Központ Idõsek Klubja, Gyebnár Attiláné,
........................ 6724 Szeged,Kálvária tér.8., 06-62/420-076
........................
IV. sz. Gondozási Központ Idõsek Klubja, Gárgyán Miklósné,
........................ 6724 Szeged, Vértói út 3., 06-62/489-634
........................
IV. sz. Gondozási Központ Idõsek Klubja, Varján Györgyné,
........................ 6727 Szeged, Bánk Bán u. 8., 06-62/471-468
........................
V. sz. Gondozási Központ Idõsek Klubja, Márkus Krisztina,
........................ 6726 Szeged, Alsókikötõ sor 5., 06-62/434-162
........................
Családsegítõ Ház, Király Endréné,
........................ 6791 Kiskundorozsma, Bölcs u. 11, 06-62/461-890
........................
Összesen 391 fõ
Fogyatékosok intézménye: Fogyatékosok Nappali Intézménye, Börcsök Józsefné,
........................ ....................6725 Szeged, Kálvária tér 8., 06-62/420-076
........................ ....................20 fõ
Szenvedélybetegek intézménye: Dr.Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum "Fû-Vész Klubja, Zelenai Károly,
........................ ..............................6726 Szeged, Fésû u. 4., 06-62/436-353
........................ ..............................20 fõ

Nappali melegedõ: Nappali Melegedõ, Szabó Katalin, 6727 Szeged Algyõi út 3., 06-62/471-478
........................ .......50 fõ


Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények


Hajléktalanok éjjeli menedéke és átmeneti otthona

Az intézmény neve: Hajléktalanok Átmeneti Szálláshelye
Fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Jenei Kornél mb.
Cím: 6725 Szeged, Indóház tér 3.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/464-346, 06-62/420-476, humanum@deltav.hu

Az intézmény típusa: Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
A szolgáltatás célja: Hajléktalanok (férfi-nõi) átmeneti szálláshelye térítési díjfizetési kötelezettséggel.
Férõhelyek száma: 31 fõ (21 fõ férfi 10 fõ nõ)
A bekerülés módja: Egységvezetõ döntése alapján
Látogatási idõ: Minden nap 8.00-18.00


Az intézmény neve: Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum Átmeneti Szállása
Fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Zelenay Károly
Cím: 6726 Szeged, Fésû u. 4.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/436-353, 06-62/436-355
Az intézmény típusa: Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
A szolgáltatás célja: Önellátásra képes hajléktalan személyek elhelyezése
Férõhelyek száma: 10 fõ
A bekerülés módja: intézményvezetõ intézkedése
Látogatási idõ: -


Az intézmény neve: Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye és Átmeneti Szállása
Fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Ekker Éva
Cím: 6728 Szeged, Bajai út 9
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/491-319, 06-62/464346, humanum@deltav.hu

Az intézmény típusa: Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. Éjjeli menedékhely, valamint átmeneti szálláshely
A szolgáltatás célja: Éjszakai szállásnyújtás tisztálkodás biztosításával
Férõhelyek száma: 41 fõ, valamint 20 fõ
A bekerülés módja: Egységvezetõ intézkedése alapján
Látogatási idõ: minden nap 8.00-18.00


Az intézmény neve: Idényszálló - Hajléktalanok krízis ellátása
Fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Joó Magdolna
Cím: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 3.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/464346, humanum@deltav.hu
Az intézmény típusa: Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, éjjeli menedékhely
A szolgáltatás célja: Éjjszakai szállásnyújtás, tisztálkodás biztosításával
Férõhelyek száma: 50 fõ (20 fõ nõi és 30 fõ férfi)
A bekerülés módja: Egységvezetõ intézkedése alapján

ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:


Idõsek Otthona:

Az intézmény neve: Egyesített Szociális Intézmény
Fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az intézményvezetõ neve: Zsótér Antal
Cím: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 43.
Telefon,Fax,E-mail: 06-62/312-700, 06-62/425-177
Az intézmény típusa: ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmény - Idõsek otthona és Emeltszintû idõsek otthona
A szolgáltatás célja: Rászorult személyek szakosított ellátása
Férõhelyek száma: 470 fõ, ebbõl:
Emeltszintû Idõsek Otthona
................................6724 Szeged, Kálvária sgt. 47., 110 fõ

 


Idõsek Otthona
....................... 6724 Szeged, Kálvária sgt. 43., 150 fõ

 


....................... 6724 Szeged, Acél u. 1., 160 fõ

 


....................... 6724 Szeged, Alsókikötõ sor 13., 50 fõ

 


A bekerülés módja: Emeltszintû Idõsek Otthonába Egészségügyi és Szociális Bizottság beutalása alapján, Idõsek Otthonába intézményvezetõ döntése alapján

Az intézmény típusa: Emeltszintû Idõsek Otthona
Cím: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 47.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/321-700
Igazgató: Zsótér Antal
A szolgáltatás célja: Idõskorúak ellátása
Az intézmény bemutatása: Az Intézményben 55 garzonlakás található. Minden garzon lakásban van egy kb. 20 m2-es két ágyas szoba, fürdõszoba WC-vel, fõzõfülke, elõszoba, erkély. A szobák teljesen berendezettek, de lehetõség van saját bútor behozatalára. A napi háromszori étkezésnél két menüsorból választhatnak a lakók, szükség szerint diéta is biztosított. Fodrászat, pedikûrös, kozmetika mûködik. A tornatermet mindenki ingyenesen veheti igénybe. A lakók saját ruhájukat használják. Háro mûszakos nõvéri felügyelet van. Gyógytornász és mentálhigiénés csoport mûködik az intézményben.

Az intézmény típusa: Szociális Otthon
Cím: 24 Szeged, Kálvária sgt. 43.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/321-700
Igazgató: Zsótér Antal
A szolgáltatás célja: Idõskorúak ellátása
Az intézmény bemutatása 2-3-4 ágyas szobákban tudják elhelyezni a lakókat. A folyosókon található a közös vizesblokk. A teljeskörû ellátás keretében az intézet napi háromszori étkeztetésrõl ( orvosi elõírásra diétáról ) ruházattal való ellátásról, mentális ellátásról valamint egészségügyi ellátásról gondoskodik. Az orvosiellátást belgyógyász ( minden nap rendel ) valamint ideg-elmegyógyász biztosítja. A mentális ellátás keretében a lakók személyre szóló bánásmódban részesülnek, hasznos idõtöltésüket szervezik. Ruházkodás a lakó egészségügyi állapotától függ. Használják a saját ruhájukat, de szükség szerint biztosítanak ruházatot. Mentálhigiénés csoport mûködik az intézményben.
Solgáltatások: Fodrász, pedikûr, fiziotherápia
Fizikai ellátás: Teljes körû ellátás
Egészségügyi ellátás: Háziorvos, reumatológus, ideggyógyász, pszichiáter, 24 órás nõvéri felügyelet
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: Eü.i állapotnak megfelelõ egyéni és csoportos ellátás

Az intézmény típusa: Szociális Otthon
Cím: 6724 Szeged, Acél u. 1.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/321-700
Igazgató: Zsótér Antal
A szolgáltatás célja: Idõskorúak ellátása
Az intézmény bemutatása: Az intézmény 3 hektár területen fekszik, amelynek 3/4 része õspark. Két pavilonban vannak lakószobák. "Az egyik pavilon a ,,papok tanyája" néven ismert egyházi épület volt, míg a másik pavilont szociális otthon céljára építették 1960-ban. Az otthonban 160 fõ ápolása - " gondozása folyik, általában 3-4 ágyas szobákban. Az intézményben betegszoba és házaspári szoba is található. A lakószobákban heverõ, ágy, fotel, éjjeli- és ruhásszekrény, könyyvespolc, a folyosón zárható élelmiszer- és hûtõszekrény áll rendelkezésre. A lakószobákban mosdókagyló, a folyosókon zuhanyzó és WC van elhelyezve. A pavilonokban 2-2 társalgó, TV, videó, rádiók, könyvtár, büfé valamint fodrász szalon található. Napi háromszori étkezés (igény szerint diéta) van. Ruhanemût, tisztálkodási eszközt, egyéb felszerelést az intézet biztosít. Az új lakónak lehetõsége van, hogy egy-egy személyes tárgyat magával hozzon. Az egészségügyi ellátást belgyógyász, ideggyógyász és reumatológus szakorvos végzi, az õ munkájukat gyógytornász segíti. Az intézet biztosítja lakói számára a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátást. Kulturális foglalkoztatás keretében filmvetítések, mozi-, múzeum, színház látogatások és nyáron kirándulások vannak. A rendszeres fizikai foglalkozásra ház körüli munkák, takarítás, parkgondozás, varrás ad lehetõséget. A lakók - egészségügyi állapotuk függvényében - a városba kijárhatnak. A hozzátartozó látogatása 8-19 óra között mindennap lehetséges.


Az intézmény típusa: Szociális Otthon
Cím: Szeged, Alsókikötõ sor 13.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/321-700
Igazgató: Zsótér Antal
A szolgáltatás célja: Idõskorúak ellátása
Az intézmény bemutatása Az 50 férõhelyes idõsek otthona szobái 2-4 ágyasak. A folyosókon található a közös vizesblokk. Az intézmény napi háromszori étkezést, ruházattal, textíliával való ellátást, illetve mentális és egészségügyi ellátást biztosít. Ruházkodás a gondozott állapotától függ, a betegeknek betegruhát biztosítanak.

Az intézmény neve: Bethesda Alapítvány az Idõs Magányosokért
Fenntartója: Bethesda Alapítvány Kiemelten Közhasznú Szervezet
Az intézményvezetõ neve: Dr. Herpai Sándor
Cím: 6725 Szeged, Ybl Miklós u. 4.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/444-510, 06-62/443-989, Fax: 06-62/441-944
Az intézmény típusa: Kiemelten Közhasznú Szervezet Nonprofit Magánalapítvány
A szolgáltatás célja: Személyes gondoskodás nyújtása
Férõhelyek száma: 60 fõ
A bekerülés módja: jelentkezés
Az intézmény bemutatása: A Nazarénus Öregek Otthona az itt lakók szabad közösségének fizikai ellátását, egészségügyi és lelki gondozását keresztény szeretettel történõ ápolását kívánja megvalósítani. 8 apartman 24 egyágyas, 12 kétágyas szoba van.
Szolgáltatások: Háziorvos, szakorvosi ellátás, tüdõ - belgyógyász, urológus, fül - orr - gégész
Külön térítéses szolgáltatások: Pedikûr
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: Hitélet gyakorlása, Istentisztelet, Bibliaóra stb.

 

 

Az intézmény neve: Szegedi Õsz Idõsotthon
Fenntartója: Õszidõ Közhasznú Társaság
Az intézményvezetõ neve: Dr. Bálint András ( Tel: 30/235-0230 )
Fõnõvér neve: Ráczné Gráfik Anna ( Tel.:30/341-8025)
Cím: 6724 Szeged, Zákány u. 25.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/553-640 Fax/üzenetrögzítõ: 06-62/407-740, oszido@vnet.hu
Az intézmény típusa: Emelt szintû idõsek otthona
Férõhelyek száma: Emelt szintû idõsek otthona 40 fõ, Gondozóház : 10 fõ
Az intézmény bemutatása: A Szegedi Õsz Idõsotthon 2003. decemberében nyitotta kapuit.
Gondozóházi elhelyezés esetén 2 ágyas, közös fürdõszobás Szolgáltatások: -A gondozott által választott 1 illetve 2 ágyas lakrész zavartalan használatát. A telefonnal, TV csatlakozóval ellátott lakrészek 15-34 m2 alapterületûek. A lakószobákhoz elõtér és saját fürdõszoba tartozik, valamennyi helyiségben központi nõvérhívó berendezés üzemel.
szobákban történõ ellátást.
Lakrészek, lakószobák és közös helyiségek teljes közmûellátását ( víz, csatorna, fûtés, villamos energia ).
A szobák, lakrészek és a teljes épület megfelelõ karbantartását, takarítását, õrzését. Központi elektronikus tûzjelzõ valamint tûzivíz hálózat került kialakításra.
Az épületben található közösségi helyiségek használatát: étterem, foglalkoztató, imaszoba, orvosi rendelõ, szintenkénti társalgók, stb. A épület korszerûen felszerelt, kerekes kocsival is használható lift, saját fõzõkonyha, parkosított udvar, stb.
A gondozott ápolását, mentális gondozását - folyamatos ( éjjeli-nappali ) nõvéri felügyeletet.
A gondozott ruházattal, textíliával történõ ellátását, annak mosását, szárítását, vasalását, tisztálkodó szerekkel történõ alapellátását.
Egészségi állapotnak megfelelõ, legalább napi háromszori étkezést, melybõl egy alkalommal meleg ételt biztosít ( fõétkezés ).
A gondozott orvosi ellátását, gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel történõ ellátását a hatályos jogszabályoknak megfelelõen.
Gondoskodik a lakók értékeinek megõrzésérõl ( a Házirend szabályai alapján )
A gondozott és hozzátartozói közötti személyes kapcsolattartás kultúrált és zavartalan körülményeirõl, a gondozott személyi jogainak védelmérõl.
Az Otthonban foglalkoztatott dolgozók titoktartási kötelezettségének érvényesítésérõl.
Az Otthon Házirendjének megismertetésérõl, annak hozzáférhetõ helyen történõ kifüggesztésérõl.
Térítési díjak: Az emelt szintû részen fizetendõ egyszeri hozzájárulási díj összege a kiválasztott lakrésztõl függ - 1.956.000,-Ft illetve 3.912.000,-Ft közötti összeget tesz ki. A havi térítési díj megegyezik a Szeged MJV Önkormányzatának Kálvária sgt.-i emelt szintû idõsek otthonának mindenkori térítési díjainak 90%-ával ( 35.100,-Ft illetve 54.000,-Ft között ) nyugdíjtól illetve lakrésztõl függõen.
A gondozóházi elhelyezés esetén nem kell egyszeri hozzájárulási díjat fizetni, csak térítési díjat, mely havi 86.000,-Ft.

Az intézmény neve: Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona
Fenntartója: Szegedi Zsidó Hitközség
Az intézményvezetõ neve: Király Benjámin
Vezetõ Ápoló: Sallai Judit
Cím: 6722 Szeged, Jósika u. 12. / Gutenberg u. 20.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/425-402, Fax: 06-62/550-817,idosekotthona@t-online.hu
Az intézmény típusa: Idõsek Otthona
A szolgáltatás célja: Teljes körû fizikális, pszichés és mentális ellátás biztosítása idõsek számára
Férõhelyek száma: 20
A bekerülés módja: intézményvezetõi döntés alapján, a fenntartó jóváhagyásával
Az intézmény bemutatása: Szeretetotthonunk Szeged belvárosában található, az Európai hírû új Zsinagóga szomszédságában. Intézményünk a Szegedi Zsidó Hitközség székháza elkülönített helyiségeiben mûködik, 12 szobában, 1 betegszobával. A lakók ellátását biztosító szakszemélyzet 100 %-ban szakképzett. Szobáink 2 illetve 3 ágyasak, vizesblokkot nem tartalmaznak, nem apartman jellegûek. Gondozottainknak kósher étkezést biztosítunk, különös hangsúlyt fektetve a rituális elõírások szigorú betartására. Lakóink aktívan bekapcsolódhatnak a hitközség életébe pld. Istentiszteleteken való részvétel, rendezvények látogatása, könyvtár használata stb.
Szolgáltatások: a vonatkozó jogszabályi és rendeleti elõírásoknak megfelelõen teljes körû.
Külön térítéses szolgáltatások: egyéni igények és elõzetes egyeztetés alapján pld. Fodrász, manikûr, pedikûr
Fizikai ellátás: teljes körû
Egészségügyi ellátás: hetente belgyógyászati és pszichiátriai szakrendelés, állandó nõvéri felügyelet
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: egyéni foglalkoztatás, pszichés gondozás a szegedi rabbi közremûködésével.

 

Az intézmény neve: Egyházmegyei Krízishelyzetmegoldó Szeretetotthon

 

 


Fenntartója: Szeged-Csanádi Püspöki Hatóság
Az intézményvezetõ neve: Dr. Laluskáné Ritz Judit
Vezetõ Ápoló: Kispéter Tiborné
Cím: 6725 Szeged, Harmat u. 2-4.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/420-463, 06-62/442-551
szeretetotthon@t-online.hu

 

Az intézmény típusa: Szociális Otthon
A szolgáltatás célja: Az idõskor minél további meghosszabbítása emberi életkörülmények biztosításával.
Férõhelyek száma: 70 fõ
Az intézmény bemutatása: A Szeged-Csanádi Egyházmegye és Szeged város régiójában az idõsek gondozásában , ápolásában az Egyházmegyei Szeretetotthon meghatározó szerepet betöltõ intézmény. A Szeretetotthon a fenntartó kezdeményezésére, annak felügyelete alatt mûködõ olyan intézmény, amely életkoruk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló személyekrõl gondoskodik. A Szeretetottho egész tevékenységét áthatja az emberi gondoskodás iránti igény, mely szerint: legfõbb küldetésünk az életkor, az egészségi vagy szociális helyzet miatt rászorult személyek részére olyan idõskori életminõség biztosítása, amely megfelelõ etikai körülmémyek mellett biztosít hitbeni, és az emberi méltóság megtartásával megfelelõ környezetet, gondoskodást és szükség szerinti felügyeletet. Mindezt barátságos, kényelmes lakhatással, egyénre szabott gondozással, foglalkoztatással igyekszünk megvalósítani. Ebbõl ered a Szeretetotthon munkakultúra filozófiája, meghírdetett minõségpolitikája.
Szolgáltatások: szakosított ellátás, ápolás, gondozás


Fogyatékos személyek otthona:


Az intézmény neve: Dr. Waltner Károly Otthon
Fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Dr. Szûcs Péter
Cím: 6723 Szeged, Agyagos u. 45.
Telefon, Fax, E-mail: Tel/Fax:06-62/484-518, 62/480-780, 62/541-970, .................................. .waltner@tiszanet.hu
Az intézmény típusa: ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmény, fogyatékos személyek otthona
A szolgáltatás célja: rászorult személyek szakosított ellátása értelmi fogyatékosok teljes körû ellátása
Férõhelyek száma: 180 fõ
A bekerülés módja: intézményvezetõ intézkedése
Az intézmény bemutatása: Az intézmény parkosított környezetben 15046 m2-en terül el. A lakók elhelyezése több épületben történik. 180 fõ elsõsorban súlyos, közép- és halmozottan súlyos gyermek és fiatal fogyatékos teljes ellátását biztosítják állapotuk és betegségük súlyossága alapján. Az intézmény szakmai tevékenysége összetett: ápolás, gondozás, fejlesztés, konduktív terápia, képzés és lehetõség szerint rehabilitáció. A lakók járhatnak óvodai, gyógypedagógiai, konduktív és munkaterápiás csoportba. A szabadidõ praktikus és hasznos eltöltése élvezetesebbé teszi a lakók életét. Programok: kirándulások, nyári táborozások, mozi, séta, kiállítások, könyvtár, múzeum stb. szervezése életkortól és értelmi szinttõl függõen megfelelõ képzés és a szintentartás biztosítása. A lakók rendszeres egészségügyi ellátásban részesülnek, amely magába foglalja az egészségi állapotuk folyamatos ellenõrzését, szûrõvizsgálatok és a szükséges gyógykezelések elvégzését. Biztosított a rendszeres szakorvosi felügyelet( gyermekgyógyász, pszichiáter, neurológus, pulmonológus, bõrgyógyász).
Szolgáltatások: ápolás, gondozás, alap-és szakorvosi ellátás biztosított
Külön térítéses szolgáltatások: nincs
Fizikai ellátás: teljes körû
Egészségügyi ellátás: teljes körû
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: konduktív, óvodai, gyógypedagógiai szintentartó foglalkozások, munkaterápia.


Fogyatékos személyek otthona:


Az intézmény neve: Csongrád Megyei Önkormányzat Vakok Otthona
Fenntartója: Csongrád Megyei Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Szûcsné Káté Mónika
Vezetõ ápoló: Ördög Józsefné
Cím: 6726 Szeged, Torontál tér 1.
Telefon, Fax, E-mail: Tel. 06-62/434-034,
Fax: 06-62/435-259, 06-62/434-390
vakokotthona@invitel.hu

 

 

Sok készségfejleszto játék áll a gonozottak rendelkezésére.

.Az intézmény típusa: Felnõtt Fogyatékosok Ápoló Otthona
A szolgáltatás célja: Halmozottan fogyatékos személyek ápolása, gondozása
Férõhelyek száma: 122 fõ
A bekerülés módja: Felvételi kérelem alapján
Az intézmény bemutatása: Otthonunkat 1912-ben alapították, kizárólag vak és gyengénlátó férfiak számára. 1981 óta max 140 fõ vak, gyengénlátó és halmozottan sérült embert gondozunk. Otthonunkba az ország bármely részérõl fogadunk, illetve veszünk fel jelentkezõket. A magas színvonalú ellátásról 78 dolgozó gondoskodik. Nagy hangsúlyt fektetünk a személyre szóló empatikus gondozásra. Otthonlakóink egészségi állapotát belgyóyász, szemész és ideggyógyász rendszeresen ellenõrzi.

Az intézmény neve: Kálvária Védõotthon Bárczy Gusztáv Ház
Fenntartója: Szeged - Csanádi Egyházmegye Püspöki Hivatal
Az intézményvezetõ neve: Gajdosné Szálkai Erzsébet
Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 108.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/445-475; 06-62/445-856

Az intézmény típusa: értelmi fogyatékosok rehabilitációs lakóóthona
A szolgáltatás célja: értelmi és halmozottan fogyatékos személyek bentlakásos rehabilitációs ellátása
Férõhelyek száma: 38 fõ
A bekerülés módja: kérelem, szakorvosi vélemény és szakértõi bizottság javaslata alapján
Szolgáltatások: szállás, étkeztetés, ápolás, foglalkoztatás
Külön térítéses szolgáltatások: fodrász, manikûr, pedikûr, gyógytornász
Fizikai ellátás: 4 fõ gondozó 3 mûszakban
Egészségügyi ellátás: szakorvosi ellátás, szakképzett nõvérek
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: mentálhigiénés csoport

Rehabilitációs intézmények:


Pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye:

Az intézmény neve: Dr.Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum Rehabilitációs Otthona
Fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Zelenai Károly
Cím: 6771 Deszk, Tanya 1.
Telefon, Fax, E-mail: 06-30/326-4176
Az intézmény típusa: Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
A szolgáltatás célja: Sikeres elvonókezelésen átesett volt narkománok részére újrakezdési lehetõség
Férõhelyek száma: 22 fõ
A bekerülés módja: Intézményvezetõ intézkedése
Az intézmény bemutatása: A felvételt minden estben elbeszélgetés elõz meg a rehabilitációs programban résztvevõk, valamint azt segítõk jelenlétében. A program fõ részei: elõkészítõ, vagy izoláció szakasza: idõtartama 1 hónap, a közösségbe még nem nyer felvételt. Leteltével saját kérésére és a közösség javaslatára felvételt nyerhet. További idõszak: 4 stádiumból, általában 3-3 hónapból áll. Minden stádium egyre több feladatot, kötelességet és jogot ad a bentlakónak. A közösség minden tagjának tevékenysége értékelés alá esik, napi szinten a napi felelõs, heti szinten a terapeuta, havi szinten a közösség által. A rehabilitációs fejlõdés értékelésének alapján dönti el a közösség a következõ stádiumba lépést.
Szolgáltatások: --
Külön térítéses szolgáltatások: nincs
Fizikai ellátás: teljes körû
Egészségügyi ellátás: 1, 1,5 éves ellátás
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: egyéni és csoportos terápia, munkaterápia, szmélyiség és készségfejlesztõ csoportok, kötelezõ fizikai tornagyakorlatok

 


A település neve: Szegvár

 

 


Lélekszám: 5100 fõ
Polgármester neve: Szenczi Sándorné
Jegyzõ neve: Dr.Sztantics Csaba
Szociálpolitikai iroda vezetõje: ---
Polgármesteri Hivatal címe: Szegvár, Szabadság tér 2.
Telefon: 06-63/364-800
Fax: 06-63/364-800
E- mail: polghiv@szegvar.hu

A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Gondozási Központ, Pintér Lászlóné, Hunyadi u. 27., 06-63/364-860
Házi segítségnyújtás: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Gondozási Központ , Pintér Lászlóné, Hunyadi u. 27., 06-63/364-860
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Gondozási Központ , Pintér Lászlóné, Hunyadi u. 27., 06-63/364-860
Szociális információs szolgáltatás:Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Gondozási Központ , Pintér Lászlóné, Hunyadi u. 27., 06-63/364-860
Jelzõrenszeres házi segítségnyújtás:Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Gondozási Központ , Pintér Lászlóné, Hunyadi u. 27., 06-63/364-860
Gondozási Központ: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Gondozási Központ , Pintér Lászlóné, Hunyadi u. 27., 06-63/364-860


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Gondozási Központ, Pintér Lászlóné, Hunyadi u. 27., 06-63/364-860
polghiv@szegva 50 fõA település neve: Székkutas

 

 


Lélekszám: 2654 fõ
Polgármester neve: Vígh Viktor
Jegyzõ neve: Hunyák Zsuzsanna
Szociálpolitikai iroda vezetõje: ----
Polgármesteri Hivatal címe: 6821 Székkutas, Béke u. 2.
Telefon: 06-62/593-050
Fax: 06-62/593-050
E- mail: szekkutas@mail.delfin.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax
Étkeztetés: Területi Szociális Gondozási Központ, Szentiné Ludányi Rozália, Erkel F. u.8., 06-62/293-758
Házi segítségnyújtás: Területi Szociális Gondozási Központ, Szentiné Ludányi Rozália, Erkel F. u.8., 06-62/293-758


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely

Étkeztetés: Területi Gondozási Központ, Ludányi Rozália,6821, Székkutas, Erkerl F. u. 8. 06-30/278-0173
Területi Gondozási Központ, Ludányi Rozália,6821, Székkutas, Erkerl F. u. 8. 06-30/278-0173
Idõsek klubja: Területi Gondozási Központ, Ludányi Rozália,6821, Székkutas, Erkerl F. u. 8. 06-30/278-0173
.........................20 fõ
Szociális információs szolgálat: Székkutas Község Önkormányzata, 6821, Székkutas,Béke u. 2.; 06-62/593/050

 


A település neve: Szentes

 

 

Lélekszám: 31164 fõ
Polgármester neve: Szirbik Imre
Jegyzõ neve: Dr. Sztancsics Csaba
Szociálpolitikai osztály vezetõje: Lencséné Szalontai Mária
Polgármesteri Hivatal címe: 6601 Szentes, Kossuth tér 6.
Telefon: 06-63/510-300
Fax: 06-63/313-836, 06-63/311-814
E- mail: polghiv@szentes.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / E-mail / Férõhely

Gondozási Központ: Gondozási Központ, Szebellédi Anna Horváth M.u.10,
06-63/312-352, 06-63/316-991, 06-30/2060-994
E- mail: gondozkpszentes@freemail.hu
Étkeztetés: Gondozási Központ, Puskásné Halál Ágnes, Horváth M.u.10., 06-63/312-352,
Szociális információs szolgáltatás:Gondozási Központ, Puskásné Halál Ágnes, Horváth M.u.10., 06-63/312-352,
Népkonyha: Kocsiné Takács Ildikó, Rákóczi F.u.183., 06-63/311-382
.....................30 fõ
Házi segítségnyújtás jelzõrendszeres házigondozás: Gondozási Központ, Puskásné Halál Ágnes, Horváth M.u.10., 06-63/312-352,
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Családsegítõ Központ, Gál Antal, Csollány G.Part 1, 06-63/561-510
Tanyagondnoki szolgálat:Családsegítõ Központ, Gál Antal, Csollány G.Part 1, 06-63/561-510
Közösségi ellátás: Nosza 2005 Szociális Szolgáltató KHT.: Kovácsné Gila Erzsébet, 6600, Szentes,
Csallány G. part 1.; 06-20/576-8999
Támogató szolgálat:Nosza 2005 Szociális Szolgáltató KHT.: Kovácsné Gila Erzsébet, Szentes,
Horváth M. u. 10., 06-63/401-384
Támasz KHT, Baranyi Ferenc, 6600, Szentes, Soós u 8, 06-70/450-1844


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:


Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
I.sz. Idõsek klubja: Gondozási Központ, Puskásné Halál Ágnes, Horváth M.u.10.,
.................................06-63/312-352, 06-63/316-991
.................................80 fõ
II.sz. Idõsek Klubja: Gondozási Központ, Szatmári Nagy Lajosné, Nagyörvény u.53.,
...................................06-63/312-391
...................................50 fõ
III.sz. Idõsek Klubja: Gondozási Központ, Tököli Ildikó, Dózsa Gy.u.86/a.,
.....................................06-63/322-940
.....................................30 fõ
Fogyatékosok nappali intézménye: Gondozási Központ, Puskásné Halál Ágnes, Horváth M.u.10.,
...........................................................06-63/312-352, 06-63/316-991
...........................................................10 fõ
Nappali melegedõ: Gondozási Központ, Kocsiné Takács Ildikó, Rákóczi F. u. 183.,
.................................06-63/311-382
.................................30 fõ


Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények


Idõskorúak gondozóháza


Az intézmény neve: Átmeneti Szállást Biztosító Idõsek Klubja
Fenntartója: Szentes Város Önkormányzata
Klubvezetõ: Szatmári Nagy Lajosné
Cím: 6600 Szentes, Nagyörvény u. 53.
Telefon, Fax, E-mail: 06-63/312-391
Az intézmény típusa: Idõsek átmeneti otthona
Férõhelyek száma: 10 fõ
A bekerülés módja: intézményvezetõ döntése alapján


Hajléktalanok éjjeli menedéke és átmeneti otthona


Az intézmény neve: Hajléktalanok éjjeli menedékhelye
Fenntartója: Szentes Város Önkormányzata
Szakmai vezetõ: Kocsiné Takács Ildikó
Cím: 6600 Szentes, Rákóczi F. u. 183.
Telefon, Fax, E-mail: 06-63/311-382
Az intézmény típusa: személyes gondoskodás
A szolgáltatás célja: éjjeli menedék
Férõhelyek száma: 16 férfi, 4 nõi
A bekerülés módja: kérelemre
Látogatási idõ: 18-20 óra között

Az intézmény neve: Hajléktalanok átmeneti otthona
Fenntartója: Szentes Város Önkormányzata
Szakmai vezetõ: Kocsiné Takács Ildikó
Cím: 6600 Szentes, Rákóczi F. u. 183.
Telefon, Fax, E-mail: 06-63/311-382
Az intézmény típusa: személyes gondoskodás
A szolgáltatás célja: átmeneti szállás biztosítás
Férõhelyek száma: 22 férfi, 8 nõi
A bekerülés módja: kérelemre
Látogatási idõ: 18-20 óra között


ÁPOLÁST, GONDOZÁS NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:


Pszichiátriai betegek otthona

Az intézmény neve: Pszichiátriai Ápoló Otthon
Fenntartója: Csongrád Megyei Önkormányzat
Az intézményvezetõ neve: Bolyánné Szamosközi Gabriella
Vezetõ ápoló neve: Kiss Tamásné
Cím: 6600 Szentes, Sima F. u. 6-10.
Telefon,Fax,E-mail: 06-63/314-245,
Fax:06-63/400393,psziotthon@vnet.hu
Az intézmény típusa: pszichiátriai betegek otthona
A szolgáltatás célja: Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes pszichiátriai betegek teljes körû ellátása, therápiás foglalkoztatása és pszichés gondozása.
Férõhelyek száma: 97 fõ
A bekerülés módja: Az ellátást igénylõ, ill. törvényes képviselõje kérelmének beérkeztetése után, elõgondozás végzésével, az intézmény általi helykijelölés útján
Az intézmény bemutatása: Otthonunk Szentes város belterületén található. 1948-ban szeretetházként kezdte mûködését, majd az évtizedek során bõvülve jelenlegi feladatát 1960. óta tölti be. 97 fõ pszichiátriai beteg ellátását biztosítjuk Csongrád megye közigazgatási területérõl 52 munkatársunkkal, a létszám fele az ápolást és a mentálhigiénés feladatokat látja el. Épületeink adottságai nem teszik lehetõvé a szakmai követelményeknek megfelelõ kialalkíítást. Ennek ellenére mindent megteszünk annak érdekében, hogy ellátottaink minden tekintetben otthonuknak érezhessék intézményünket.
Szolgáltatások: mosás, hajvágás, borotválásról az intézet gondoskodik.
Külön térítéses szolgáltatások: gyógymasszõr, pedikûr, kávéfogyasztás
Egészségügyi ellátás: Biztosított a rendszeres orvosi felügyelet, gyógyító-megelõzõ tevékenységet végzünk. Szakorvosi ellátás keretében pszichiáter szak fõorvos által biztosított az ellátottal alapbetegsésébõl adódó felügyelet, ellenõrzés, gyógyító munka. Rendszeres szûrõvizsgálatok végzésére ( pl.: tüdõszûrés, cukor, stb.) is gondot fordítunk. A komplex gondozást, ápolást szakképzett ápolók végzik. A gyógyszerrel való ellátást részben az intézet biztosítja, részben annak költségeit az otthonlakó viseli. A mentálhigiénés gondozás és foglalkoztatás keretében nagy hangsúlyt helyezünk a személyre szóló bánásmódra, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartására, a foglalkoztatás megszervezésére, szórakoztató, kulturális tevékenységek biztosítására.
Fizikai ellátás: napi háromszori étkezést biztosítunk, szükség szerint diétával kiegészítve.A település neve: Tiszasziget

 

 

Lélekszám: 1715 fõ
Polgármester neve: Bodó Imre
Jegyzõ neve: Tóth Józsefné
Szociálpolitikai ügyintézõ: Szegedyné Siskó Éva
Polgármesteri Hivatal címe: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.
Telefon: 06-62/594-040, 594-041
Fax: 06-62/254-166
E- mail: tiszasziget@vnet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / E-mail
Étkeztetés: Tiszasziget Község Önkormányzata, Csiszárné Kónya Tünde, 6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10.
....................06-62/254-022, tiszasziget@vnet.hu
Házi segítségnyújtás: Tiszasziget Község Önkormányzata, Csiszárné Kónya Tünde, 6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10.
....................06-62/254-022, tiszasziget@vnet.hu
Családsegítés: Gyermekjóléti,- Családsegítõ - Védõnõi Szolgálat, Röszke Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
.. ... .... .......... ..Csiszárné Kónya Tünde, .6758, Röszke Felszabadulás u. 84., 06-62/573-031

 


A település neve: Tömörkény

 

 


Lélekszám: 1981 fõ
Polgármester neve: Fekete Gábor
Jegyzõ neve: Seres Ilona
Szociálpolitikai iroda vezetõje: ----
Polgármesteri Hivatal címe: 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.
Telefon: 06-63/577-020
Fax: 06-63/577-020
E- mail: ----


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / E-mail.
Étkeztetés: Gondozási Központ,Rózsafüzér Szociális Othon, Pálfi Ilona, Ifjúság u. 8.,
06-63/477-152, 06-63/577-020,tomorkeny@freemail.hu
Házi segítségnyújtás: Gondozási Központ,Rózsafüzér Szociális Othon, Pálfi Ilona, Ifjúság u. 8.,
06-63/477-152, 06-63/577-020,tomorkeny@freemail.hu
Jelzõrendszeres házi segítség nyújtás:Gondozási Központ,Rózsafüzér Szociális Othon, Pálfi Ilona, Ifjúság u. 8.,
06-63/477-152, 06-63/577-020,tomorkeny@freemail.hu
Családsegítés: Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, Ternai Levente, Ifjúság u. 8., 06-63/477-152
Gondozási Központ: Gondozási Központ, Fehér Mónika, Ifjúság u. 8., 06-63/477-152


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények


Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Gondozási Központ, Fehér Mónika, Ifjúság u. 8., 06-63/477-152


ÁPOLÁST, GONDOZÁS NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:


Idõsek otthona:

 


Az intézmény neve: Gondozási Központ, Rózsafüzér Szociális Otthon
Fenntartója: Tömörkény község önkormányzata
Az intézményvezetõ neve: Pálfi Ilona
Vezetõ ápoló neve: Körmendi Judit
Cím: 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.
Telefon, Fax, E-mail: 06-63/477-152,06-63/577-020, tomorkeny@freemail.hu
Az intézmény típusa: Idõsek bentlakásos otthona
A szolgáltatás célja: Gondozottak teljes körû ellátása
Férõhelyek száma: 44 fõ
A bekerülés módja: Beutalás
Az intézmény bemutatása: Az intézmény jelenleg maximális létszámmal mûködik. Alap illetve emelt szintû ellátásban a lakók fele-fele arányban részesül. Alapszintû ellátás két fõ férõhelyes szobában, wc és fürdõszoba a folyosón lévõ közös helység. Emelt szintû elhelyezés két fõ férõhelyes szoba hozzá tartozó fürdõszobával, wc-vel. Ide a belépési díj jelenleg 550.000 Ft. A térítési díj egységesen 27.100 Ft.
Szolgáltatások: Étkeztetés, tisztálkodás biztosítása, mosás, vasalás, lakhatási feltételek biztosítása
Külön térítéses szolgáltatások: fodrászat, pedikûr
Fizikai ellátás: Orvosi ellátás, ápolás, gyógyszerelés
Pszichés, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás: Mentálhigiénés szakasszisztens végzi a mentálhigiénés gondozást, a szabadidõ hasznos eltöltésének biztosítása napi foglalkoztatás keretén belül, illetve kirándulások, ünnepek közös megünneplése

 

A település neve: Újszentiván

 

 

Lélekszám: 1591 fõ
Polgármester neve: Dr. Talpai János
Jegyzõ neve: Dr. Martinák Imre
Szociálpolitikai iroda vezetõje: -----
Polgármesteri Hivatal címe: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 06-62/277-021
Fax: 06-62/277-021
E- mail: ----

A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax

Szociális információ szolgáltatás: Családsegítõ Gyermekjóléti Védõnõi Szolgálat, Csiszárné Kónya Tünde,
.. . . . . . .. .Újszentiván Felszabadulás u. 7., + Rét sor 9., 06-62/277-021
Étkeztetés: Családsegítõ Gyermekjóléti Védõnõi Szolgálat, Csiszárné Kónya Tünde, Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
.. . . . . . .. ..+ Rét sor 9., 06-62/277-021
Házi segítségnyújtás: Családsegítõ Gyermekjóléti Védõnõi Szolgálat, Csiszárné Kónya Tünde, Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
.. . . . . . .. ..+ Rét sor 9., 06-62/277-021
Caládsegítõ és gyermekjóléti szolgálat.: Családsegítõ Gyermekjóléti Védõnõi Szolgálat, Csiszárné Kónya Tünde, Újszentiván, .. . . . . . .. .Felszabadulás u. 7. ..+ Rét sor 9., 06-62/277-021A település neve: Üllés

 

 

Lélekszám: 3230 fõ
Polgármester neve: Dr. Nyáriné Tajti Anna
Jegyzõ neve: Dr. Nyerges Ildikó
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Egri Zoltánné
Polgármesteri Hivatal címe: 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40.
Telefon: 06-62/282-122
Fax: 06-62/582-050
E- mail: ullés@mail.tiszanet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon, / Fax
Étkeztetés: Területi Gondozási Központ, Kolonics Mária, Szabadság tér 3., 06-62/282-063
Házi segítségnyújtás: Területi Gondozási Központ, Kolonics Mária,
.................................... Szabadság tér 3. 06-62/282-063
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat: Területi Gondozási Központ, Kolonics Mária, Szabadság tér 3., 06-62/282-063:
Gondozási Központ: Területi Gondozási Központ, Vörösmartyné Sári Csilla,
................................. Szabadság tér 3., 06-62/282-063
Falu és tanyagondnoki szolgálat: Területi Gondozási Központ, Kolonics Mária, Szabadság tér 3., 06-62/282-063
Szociális információs szolgáltatás: Területi Gondozási Központ, Kolonics Mária, Szabadság tér 3., 06-62/282-063
Támogató szolgálat: Területi Gondozási Központ, Kolonics Mária, Szabadság tér 3., 06-62/282-063


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Területi Gondozási Központ, Kolonics Mária, Szabadság tér 3., 06-62/282-063
.........................20 fõ

 


A település neve: Zákányszék

 

 

Lélekszám: 2817 fõ
Polgármester neve: Dr. Kovács József
Jegyzõ neve: Dr.Papp Róbert
Szociálpolitikai iroda vezetõje: Kiss Zoltánné
Polgármesteri Hivatal címe: 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.
Telefon: 06-62/590-490
Fax: 06-62/590-491
E- mail: zakany@mail.tiszanet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / E-mail
Étkeztetés:Zákányszéki Gondozási Központ, Csótiné Ördög Edti mb, 6787,Dózsa Gy.u.44.,
06-62/290-680,gondozasikozpont@zakanyszek.hu
Házi segítségnyújtás: Zákányszéki Gondozási Központ, Csótiné Ördög Edti mb, 6787,Dózsa Gy.u.44.,
06-62/290-680,gondozasikozpont@zakanyszek.hu
Falu és Tanyagondnoki szolgálat: Zákányszéki Gondozási Központ, Csótiné Ördög Edti mb, 6787,Dózsa Gy.u.44.,
06-62/290-680,gondozasikozpont@zakanyszek.hu
Szociális információs szolgáltatás:Zákányszéki Gondozási Központ, Csótiné Ördög Edti mb, 6787,Dózsa Gy.u.44.,
06-62/290-680,gondozasikozpont@zakanyszek.hu
Gondozási Központ: Gondozási Központ, Gyimesi Tünde mb, Dózsa Gy.u.44.,
..................................06-62/290-681, 06-62/590-491
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat :Zákányszéki Gondozási Központ, Csótiné Ördög Edti mb, 6787,Dózsa Gy.u.44.,
06-62/290-680,gondozasikozpont@zakanyszek.hu
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás:Zákányszéki Gondozási Központ, Csótiné Ördög Edti mb, 6787,Dózsa Gy.u.44.,
06-62/290-680,gondozasikozpont@zakanyszek.hu


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK:

Nappali ellátást nyújtó intézmények

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Zákányszéki Gondozási Központ, Csótiné Ördög Edti mb, 6787,Dózsa Gy.u.44.,
06-62/290-680,gondozasikozpont@zakanyszek.hu

ÁPOLÁST GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

Idõsek otthona

Az intézmény neve: Zákányszéki Gondozási Központ - Idõsek Otthona
Fenntartója: Zákányszék Község Önkormányzata
Intézmény vezetõ neve: Cótiné Ördög Edit mb
Vezetõ Ápoló: Molnárné Adamik Mária
Cím: 6787 Zákányszék, Dózsa Gy.u 44.
Telefon, Fax, E-mail: 06-62/290-681, 62/590-491,gondozasikozpont@zakanyszek.hu
Az intézmény típusa: Bentlakásos idõsek otthona
Férõhelyek száma: 16 fõ
Bekerülés módja: (vonatkozó rendeleteknek megfelelõen)
A szolgáltatás célja: A bentlakásos idõsek otthona szakosított ellátás keretén belül ápolást, gondozást nyújt elsõsorban az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénye, önmaguk ellátására nem vagy csak segítséggel képesek, valamint szociális helyzetük miatt szûkösségben szenvednek. A lakók számára a szociális gondozást egyénre szabottan, a szükségletekhez igazodva komplex módon szervezzük.

 

 


A település neve: Zsombó

 

 

Lélekszám: 3181 fõ
Polgármester neve: Dr. Faragó M. Vilmos
Jegyzõ neve: Dr. Roth Imre
Szociálpolitikai iroda vezetõje: --------
Polgármesteri Hivatal címe: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
Telefon: 06-62/255-401
Fax: 06-62/255-401
E- mail: zsombojegyzo@vnet.hu


A TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax

Falu és tanyagondnoki szolgálat:Zsombó Községi Önkormányzat, Gyuris Zsolt, 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3., 06-62/595-555,
06-62/464-345
Étkeztetés: Zsombó Községi Önkormányzat, Gyuris Zsolt, 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3., 06-62/595-555,
06-62/464-345
Házi segítségnyújtás: Zsombó Községi Önkormányzat, Papp Istvánné, 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3., 06-62/595-555,
06-62/464-345
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat:
Zsombó Községi Önkormányzat, Papp Istvánné, 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.,
06-62/595-555,
06-62/464-345

 


A TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK

Nappali ellátást nyújtó intézmények:

Intézmény / Vezetõ / Cím / Telefon / Fax / Férõhely
Idõsek klubja: Polgármesteri Hivatal, Ocskó Ignác, Alkotmány u.1., 06-62/255-401
....................... 124 fõ