Köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönetet szeretnék nyilvánítani azoknak, akik segítettek a lap szerkesztésében, összeállításában és terjesztésében.

  • Noé
  • Laurent Dalmasso
  • Lee Harris (Talk Talk, .O.rang)
  • Henrik A. Aalkjaer (Within Without)
  • Thomas Doelitzsch
  • Lady Aquarius
  • Nagy Líviusz
  • Csiga
  • Hideg János
  • Gyenese Zoltán