HÁLÓZATI PONTOK | FEJLESZTŐ MŰHELYEK | ELŐMINŐSÍTETT REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK | KAPACITÁSTÉRKÉP | SZOLGÁLTATÓK | NYERTES TÁMOP 3-AS PRIORITÁSÚ PÁLYÁZATOK |
www.nfu.hu | www.okmt.hu | www.korpi.hu | kosar.educatio.hu |


TÁMOP-3.2.2.-08/A/2-2008-0004
Hálózatkoordinációs Központ

Kedvezményezett adatai:
----------------------------------
Név: Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet
Cím: 2800 Tatabánya, Megyeháza, Fő tér 4., I. emelet
133-135. szoba
Telefonszám: 06-34/517-216
Fax: 06-34/517-186
E-mail: info@korpi322.hu

A projekt eredményeit bemutató konferencia

A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Hálózatkoordinációs Projektirodája tisztelettel meghívja Önt és Munkatársait a „Közoktatás-fejlesztést támogató hálózat kiépítése a Közép-dunántúli régióban” című projekt eredményeit bemutató konferenciára, melyet 2011 március 24-25-én tartunk Veszprémben a Betekints Hotelben.

Elkészült a Hálózatkoordinációs Projektiroda „Előminősített referencia-intézmények a Közép-dunántúli Régióban” című kiadványa

Régiónkban 2010 márciusában kezdődött meg a referencia-intézménnyé válás első lépcsőjeként a ”jó gyakorlatok” feltöltése. Minden leendő referencia-intézménynek legalább két „jó gyakorlattal” kell rendelkeznie. Nyár elejétől a regisztrálások is elindultak az Educatio Kft „Szolgáltatói kosarában”a referencia-intézményi feltöltő felületre, majd elkezdődtek az előminősítések, hiszen minden potenciális referencia-intézménynek vállalnia kell a minősítési eljárást. Ez tartalmazza többek közt az intézmények dokumentumainak elemzését, a „jó gyakorlatok” vizsgálatát, az intézményi fejlesztési terv elkészítését, a helyszíni látogatást.

2011. január 15-ig régiónkban 64 óvoda, általános- és középiskola szerezte meg a referencia-intézményi előminősítést. Kiadványunkban mind a 64 intézmény lehetőséget kapott, hogy bemutathassa saját óvodáját, iskoláját, felsorolja „jó gyakorlatait”, kiemelje a választott referenciaterületeit. Kötetünk megyénként és intézménytípusonként csoportosítva sok színes fotóval illusztrálva mutatja be régiónk 64 kiemelkedően működő előminősített referencia-intézményét, akikre méltán lehetünk büszkék.

A kiadvány Bartalos Zsuzsanna projektmenedzser bevezetőjével és Blazovicsné Varga Mariannának, a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet igazgató asszonyának ajánlásával kerül az olvasók kezébe. Reméljük, minél többen ismerhetik meg belőle leendő referencia-intézményeinket, hiszen hamarosan aktív résztvevői lesznek régiónk hálózatkoordinációs munkájának.

Közoktatás-fejlesztést támogató hálózat kiépítése a Közép-dunántúli régióban

A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet TÁMOP 3.2.2/08/A/02 nyertes pályázatának megvalósítására 2009 októberétől projektirodát, hálózatkoordinációs központot hozott létre. Az iroda alaptevékenysége a közoktatási intézmények közötti együttműködés ösztönzése, a hálózati tanulás kialakulásának elősegítése, koordinálás, tanácsadás és adatgyűjtés, egyfajta "interface" szerep.

Legfontosabb feladatok:

  • A közoktatási intézmények támogatása, elsősorban a TÁMOP 3-prioritású pályázati konstrukciókban részt vevő óvodák, iskolák szakmai segítése, különös tekintettel a kompetencia alapú oktatás megvalósítására
  • A  leendő referencia-intézmények minősítési eljárásának segítése
  • Regionális referencia- intézmény hálózat létrehozása
  • Szakmai szolgáltatók hálózatba szervezése, szolgáltatásaik ajánlása
  • Az iskolák, óvodák " jó gyakorlatainak" összegyűjtése
  • A " jó gyakorlatok"adatbázisának kialakítása, hospitálási lehetőségek koordinálásaA  közoktatás fejlesztésével kapcsolatos további, az Európai Unió által támogatott, források felhasználásának támogatása

Szakmai kérdésekben munkatársaink díjmentesen állnak a régió közoktatási intézményeinek rendelkezésére. Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal!

Elkészült a Hálózatkoordinációs Projektiroda saját innovációkat bemutató kiadványa

Régiónkban 48 fenntartó 131 feladatellátási hellyel vett részt a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázatban. A megvalósítás időszakában választott tanulócsoportjaikban bevezették a kompetencia alapú oktatást. Megszerveztek egy műveltségterületet tantárgyi bontás nélkül, legalább egy három hetet meghaladó projektet, egy témahetet, kidolgoztak egy moduláris oktatási programcsomagot és tantárgytömbösítést vezettek be néhány tantárgy bevonásával. Óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag került bevezetésre.

Kollégiumok esetében a szociális, életviteli és környezeti, valamint az életpálya-építési kompetencia alapú oktatási programot, programcsomagot vezették be. Az alapfokú művészetoktatási intézményekben olyan tananyagokat, tanulói és tanári segédanyagokat fejlesztettek, melyek hozzájárulnak a hatékony, önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztéséhez, a szociális és állampolgári kompetenciák erősítéséhez a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztése útján.

Mindegyik intézménytípusban sor került az iskolai dokumentumok felülvizsgálatára, átdolgozására, valamint a pedagógusok intézményükben jól használható saját innovációkat dogoztak ki.

Rengeteg tartalmas, pontosan kidolgozott, szépen dokumentált, mások számára is használható, kipróbálható munka készült el! Kiadványunkkal ezekre szeretnénk ráirányítani a figyelmet. Gyűjteményünk Marekné Dr. Pintér Aranka az Oktatási Hivatal regionális igazgató asszonya ajánlásával kerül az olvasó kezébe. Kínáljuk mind a TÁMOP 3.1.4. pályázatban résztvevő, mind az abból kimaradó intézményekben dolgozó kollégák figyelmébe! Forgassák érdeklődéssel, próbálják ki az új ötleteket, gondolják tovább azokat, és próbálkozzanak maguk is saját ötleteik kidolgozásával!

Kívánunk kellemes időtöltést az olvasáshoz, és jó munkát a továbbgondoláshoz!

A referencia intézmények feltöltő felülete

Az Educatio Kft. honlapja kosár felületén megnyitotta a referencia intézmények feltöltő felületét. A leendő referencia intézmények itt tölthetik fel adataikat, dokumentumaikat. Az intézmény ezzel a lépéssel jelzi hivatalosan, hogy indul a referencia intézményi címért! Előtte mindenképpen töltsék fel „jó gyakorlatukat” ugyanezen az oldalon! Segítségül itt olvashatják a kitöltendő adatlap World változatát.

Jó gyakorlatok listája

Bizonyára tapasztaltátok, hogy a „kosar.educatio.hu” felületen a mai napig sajnos nagyon kevés „jó gyakorlat” jelent meg a nyilvános felületen, holott már száznál is többet töltöttek fel az intézmények. Mivel a 3.1.4-es pályázóknak nagy szükségük lenne ezek megismerésére, ezért úgy gondoltuk, elküldjük Nektek az általunk ismert listát, amelyek már az Educatio felületén ott vannak, de még nem láthatóak, viszont így válogathattok belőlük.

Ha a kapcsolatfelvételben, hospitálás szervezésében segítségre van szükségetek, kérjük, hívjatok bennünket, szívesen állunk rendelkezésetekre. A frissített lista honlapunkon folyamatosan követhető lesz.

Jó munkát kívánunk!

Regionális EGYMIK szolgáltatásai

A régió közoktatási intézményeinek figyelmébe ajánljuk a TÁMOP 3.1.6 pályázatban nyertes egységes gyógypedagógiai intézmények szak és szakmai szolgáltatásait, „jó gyakorlatait”, kiadványait, rendezvényeit.