A Culevit tablettáról

felfedező: dr.Kulcsár Gyula
www.culevit.hu
immunal@immunal.hu

Dr. Kulcsár Gyula biokémikus, orvosegyetemi adjunktus kutatásairól számos tudományos cikk jelent meg nemzetközi szakfolyóiratokban, találmányát
a világ számos országában szabadalom is védi.
Felfedezése méltán tart igényt a szakma, a laikusok, valamint a daganatos betegségben szenvedők érdeklődésére.
1987-től Pécsett, a Biokémiai Intézetben dolgozik.

Kulcsár Gyula a kísérletek során végül arra a felismerésre jutott, hogy 16 olyan tápanyagmolekula létezik, amelyik ha "nyakló nélkül" a daganatos sejtbe jut
- és ott egymás hatását erősíti -, végső soron a sejt(ek) pusztulását idéz- heti elő, miközben az egészséges sejtekre, mivel azok szabályozottan "étkez- nek", ártalmatlan.
Kísérleteivel sikerült bizonyítani, hogy az emberi szervezetben létezik 1 SPECIÁLIS - a daganatos betegségeket megakadályozó - VÉDELMI RENDSZER,
amely eltér az eddig ismert védekező mechanizmusoktól.

Mi ez a rendszer, és hogyan működik?

Tudományosan ismert, hogy a rosszindulatú daganatok sejtjei -szemben az egészséges sejtekkel- nagyobb mennyiségben és korlátozás nélkül vesznek fel
a rendelkezésükre álló tápanyag-molekulákból. Ismert az is, hogy az egészséges szervezetben is keletkeznek daganatos sejtek, melyek legtöbbünkben
mielőtt bajt okoznának, elpusztulnak.
A daganatos sejteket a keringési rendszerünkben meglévő bizonyos aminosavak, vitaminok és néhány, a sejt anyagcseréjében szerepet játszó egyéb tápanyag
együttes hatása pusztítja el.
Ezen 16 anyagnak együttes, nagy mennyiségű jelenléte a tumorsejtben, annak pusztulását okozza; miközben az egészséges sejtekre semmilyen káros hatással
nincsenek, mert azok csak szükségleteiknek megfelelően vesznek fel ezekből a tápanyag-molekulákból.

A védekezőrendszert alkotó anyagok keverékének szelektív tumorsejtölő hatását sejtkultúrákon és állatokon végzett kísérletekkel is igazolták.
A védelemben működő 16 féle molekula keverékével kezelt daganatos állatok jelentős fokú javulást mutattak.
A keverékből emberi daganatok kezelésére használható infúziós gyógyszer csak a gyógyszerfejlesztés nemzetközileg szabályozott, kötelező lépéseit betartva
több év alatt fejleszthető ki.

A kutatások alapján az Immunal Kft. irányításával már folyik 1 infúziós ké- szítmény fejlesztése.
Remélhetőleg néhány éven belül ez már a gyógyításban is szerepet kaphat.
Jelenleg a gyógyszertárakban és fitotékákban már kapható CULEVIT étrend-kie- gészítő tabletta, amely tartalmazza a felfedezés során daganatok elleni
védekezésben részt vevő tápanyag-molekulákat: a majdani infúzió anyagát kisebb mennyiségben.

Kiknek ajánlható a tabletta szedése? Megelőzési céllal bárki szedheti.
A CULEVIT tablettát alkotó anyagok kiegészítik a táplálkozásunk során felvett mennyiséget, illetve a táplálékunkból esetlegesen hiányzó tápanyag-molekulákhoz
is hozzájuttatják szervezetünket, abból a célból, hogy a daganatok elleni védekezésünket segítsék.
Különösen kívánatos lehet azonban a szedése az emésztési zavarban szenvedők, a fogyókúrázók vagy más szigorú diétát követők számára,
az ő táplálkozásukból ugyanis a jelzett anyagok egy része valószínűleg hiányzik.
Lehetnek olyan állapotok is, amikor egyéb okból megnő a szervezet igénye ezen anyagok iránt (pl. betegségben, leromlott állapotban, műtétek, sérülések után, illetve a lábadozás időszakában.

A daganatos betegeknek ajánlható-e a CULEVIT tabletta szedése? A daganatos betegek közül is sokan szedik a tablettát.
Az eddigi tapasztalatokról tudományos igényű összegzés még nem készült, de pozitívak a visszajelzések.
A daganat eltávolítása után lévő betegek az áttétképződés megakadályozására, a kemoterápiával vagy besugárzással kezelt betegek pedig a kezelés kiegészí- téseként,
valamint a mellékhatások intenzitásának csökkentése céljából szedik.
Azok közül, akiknek a kórházi kezelésük befejeződött, de nem sikerült teljes gyógyulást elérniük, szintén sokan szedik, életminőségük, életkilátásaik javítása érdekében.
Azt mondhatjuk, hogy előnyös változásokról számolnak be.
FONTOS, hogy a gyógyultnak nyilvánított volt betegek is rendszeresen szedjék a CULEVIT tablettát.
Hangsúlyoznunk kell, hogy a CULEVIT tabletta nem gyógyszer.
Ez egy olyan ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, amely a természeteshez hasonló módon erősíti a szervezet védekezőrendszerét azzal, hogy a védekezéshez szükséges anyagok mennyiségét növeli,
esetleges hiányukat pótolja.

A CULEVIT-krémről
A CULEVIT-krém 1 olyan kozmetikum, amely hatóanyagaiban megegyezik a tablettával.
A tapasztalatok, és a klinikai tesztelés azt mutatja, hogy a száraz és normál bőr napi kezelésére és megújítására, a nagyfokú bőrszárazság, repedések
és a száraz ekcéma ápolására, a bőrkeményedések mérséklésére, valamint a viszketés és az enyhe bőrgyulladások csillapítására is alkalmas.
Nem elhanyagolható a krém hatása a sugárkezelések során keletkező bőrpanaszok enyhítésében, valamint a műtéti hegek kezelésében.

A passzív tumorellenes védelmi mechanizmus és a CULEVIT
Amennyiben az eddig ismert immunrendszer lényeges tumorellenes hatással ren- delkezik, akkor az várható, hogy az AIDS-es betegekben az összes
vagy legalábbis a legtöbb tumortípus gyakorisága megnövekszik.
Jól ismert ugyanis a szakirodalomban, hogy AIDS esetén összeomlik az immun- rendszer.
Ennek mértékét jól demonstrálja az a megfigyelés, hogy olyan betegeknél, akikről a veseátültetés után kiderült, hogy AIDS-es, nem lökődött ki
a transzplantátum, holott visszavonták az ilyenkor szokásos immunszuppresszánsokat.
A klinikai megfigyelések azonban azt mutatják, hogy az immunrendszer összeomlása ellenére mindössze néhány tumortípus fejlődik ki gyakrabban az AIDS-es betegekben,
elsősorban a Kaposi-szarkóma és a non-Hodgkin lymphoma.
A homoszexuálisoknál, kábítószereseknél és a gyerekeknél tapasztalt nagy (több százszoros) gyakoriságbeli különbségek viszont azt bizonyítják,
hogy még ezen tumorok esetében sem az immunrendszer összeomlása a gyakoriság növekedésének az oka.
Összefoglalva: összeomlik a feltételezett védelem és mégsem lesz nagyobb a tumorgyakoriság. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a daganatkeletkezés elleni védelemben
az eddig ismert immunrendszernek nincs abszolút szerepe. Ez összhangban azon megfigyelésekkel, miszerint a spontán tumorok, és így a klinikailag gyakori tumorok zöme nem immunogén.

Az a tény tehát, hogy az emberek többségében nem alakul ki tumor az élete során, csak az eddig ismert immunmechanizmusoktól eltérő védelmi mechanizmus vagy mechanizmusok létezésével magyarázható.
Nyilvánvaló, hogy 1 általános hatású, felügyeletszerű védelmi rendszer (surveillance) komponenseit a keringési rendszerben kell keresnünk.
Az irodalomban rengeteg adat található arról, hogy a keringési rendszerben előforduló kismolekulák (aminosavak, nukleobázisok, vitaminok, monoszacharidok, membrán permeábilis intermedierek, stb.)
közt sok olyan van, amelyek bejutnak mind a normál, mind a tumorsejtekbe. Amíg azonban a normál sejtek esetén ezeknek a molekuláknak a bejutása
szabályozott, a szükségleteknek megfelelő, addig a tumorsejtek olyan sokat vesznek fel belőlük, amennyihez hozzájutnak.
(A tumorsejteknek ezt a tulajdonságát a gyakorlatban is alkalmazzák, pl. a pozitron emissziós tomográfiában.)
A kutató hipotézise szerint a keletkező tumorsejtek számára az a tulajdonság, hogy szabályozás nélkül vesznek fel és felhalmoznak bizonyos kismolekulákat,
végzetes lehet, mivel a tumorsejtekbe nagy mennyiségben bejutó kismolekulák között lehetnek olyanok, amelyek egymás hatását szinergikusan erősítve el tudják pusztítani a tumorsejteket.

Már 3 molekula esetén kimutatható a sejtpusztító hatás, de a molekulák számának növekedésével növekszik a hatás erőssége.
Természetesen a leghatásosabb a 16 komponensű aktív keverék.

Mivel a tumorsejtek különbözőképpen térnek el a normál sejtektől, valószínű, hogy az ellenük leghatásosabb keverék összetétele bizonyos mértékben eltérhet.
Az viszont valószínű, hogy 1 olyan sok komponensű keveréknek, mint az aktív keverék, eléggé általános a hatása.
Nagyon lényeges eredmény, hogy az aktív keverék hatásos volt nemcsak az emlő adenocarcinoma, hanem annak .

A kísérletek alapján, figyelembe véve a lényeges egyenes arányosságot az aktív keverék mennyisége és az észlelt hatás között,
a keverék komponenseinek koncentrációját a kísérleteink során, az elpusztított sejtek mennyiségét, a komponensek szinergikus hatását,
valamint azt, hogy a keringési rendszer többi molekulája nem befolyásolta a hatást, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ezek az anyagok, amelyek normál körülmények között együtt fordulnak elő a keringési rendszerben, az élő szervezetben is képesek elpusztítani bizonyos mennyiségű tumorsejtet. A molekuláknak ezt az akcióját nevezzük PASSZÍV TUMORELLENES VÉDELMI MECHANIZMUSnak.

Ez a védelmi mechanizmus a következőképpen működik:
A keringési rendszerben az eddigiekben emlegetett, védelemben részt vevő molekulák mennyisége táplálkozástól, betegségektől, életmódtól, stb. függően ingadozik.
A keletkező tumorsejtek azonban mindaddig elpusztulnak, amíg a számuk 1 bizonyos érték alatt marad, mivel ilyenkor a keringési rendszerben
az ingadozás ellenére elég magas az adott molekulák koncentrációja ahhoz, hogy el tudjanak pusztítani minden keletkező tumorsejtet. Ez történik az emberek többségében egész életük során.
Néha viszont, valamilyen hatásra (pl. erőteljes karcinogén effektus, vírus- hatás, öröklött hajlam, stb.) a keletkező tumorsejtek száma meghaladhat 1 kritikus értéket,
amikor is a sejtszaporodás sebessége már túlkompenzálja a sejtpusztulás sebes- ségét, és ilyenkor minden valószínűség szerint kialakul a tumor.

Természetesen az említett molekulák a kritikus érték felett is pusztítják a tumorsejteket, csak ekkor már több keletkezik, mint amennyi elpusztul.
Lehetséges 1 másik eset is, amikor a keletkező tumorsejtek száma nem nagyobb ugyan az átlagosnál, viszont a védelemben részt vevő molekulák koncentrációja,
tehát a passzív tumorellenes védelmi mechanizmus hatásfoka csökken le jelen- tősen valamilyen okból (pl. alultápláltság, stressz, betegségek, stb.),
és a tumorsejtek ezért léphetik át a kritikus értéket.
Természetesen a molekulák endogén forrásai miatt a védelem hatása soha nem csökkenhet nullára, csak nem mindig működik optimálisan.

A fent vázolt mechanizmust kísérletekkel bizonyítani is tudták.
1 másik kísérletben bizonyították azt, hogy a sejtpusztulás sebessége a védelemben részt vevő anyagok koncentrációjától függ.
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a sejtszaporodás sebességét pedig a tumorsejtek koncentrációja határozza meg.
A sejtszaporodás és a sejtpusztulás állandó versenyben van egymással.
A kritikus érték alatt a sejtpusztulás sebessége a nagyobb, felette pedig a sejtszaporodásé, a kritikus értéknél pedig éppen egyensúlyban van a kettő.

Sikerült bizonyítani azt is, hogy a védelmi mechanizmusnak egy már kiala- kult daganat esetén is van hatása, csak ilyenkor nem tudja elpusztítani
az összes tumorsejtet, mert a sejtszaporodás sebessége nagyobb a sejtpusztu- lás sebességénél.
---
Ha folyamatosan magas szinten tartjuk ezeknek a molekuláknak a számát a szervezetünkben, akkor megelőzhető a rák?
Ha valaki szedi a Culevit tablettát, akkor valóban csökkentheti a daganat kialakulásának valószínűségét. És nyugodtan szedhetjük megelőzési céllal ,
hiszen kísérleteink igazolták, hogy ez a Passzív Tumorellenes Védelmi Mecha- nizmus mindenféle tumoros sejttel szemben működik,
de egészséges sejteket nem bánt, ahogy az egy védelmi rendszertől elvárható.

Ez egy táplálékkiegészítő-tabletta, melyet a gyógyszertárak forgalmaz- nak.
Megelőző hatása: rendszeresen szedve kiküszöböli a védelem ingadozásait, különösen veszélyeztetett csoportoknak ajánlott, de bárki szedheti.
Nemrég fejeződtek be azok a kísérletek, amelyekben azt vizsgálták, hogy az aktív keverék hogyan befolyásolja a citosztatikumok és a sugárkezelés hatását.
Az eredmények azt mutatták, hogy növeli a kezelés hatásfokát, csökkenti a mellékhatásokat, és ami talán a legfontosabb, elpusztíthatók a rezisztens sejtek,
ezáltal megakadályozható lehet a későbbi áttétek kialakulása.
A tumoros sejtek ugyanis okosak: a citosztatikumban felismerik az idegen molekulát, ekkor találnak rá valamilyen módszert, amivel kipumpálják magukból,
s így megmaradnak. Viszont az aktív keverék molekuláit nem ismerik fel, mert ezek a szervezet saját molekulái. Tehát ajánlható a kemoterápia és a sugár- kezelés ideje alatt,
illetve a primér daganat eltávolítása után, mert megakadályozhatja az át- tétek kifejlődését.
Ezek, mivel a mai legmodernebb műszerekkel is csupán a legalább 1 milliárd sejtből álló daganat mutatható ki, sokáig láthatatlanok tudnak maradni.
Késői stádiumban már kicsi a valószínűsége annak, hogy gyógyuláshoz vezessen -bár ekkor is folyamatosan pusztítja a tumoros sejteket-, de az életminőséget jelentősen javítja.

Normális esetben az egészséges emberi szervezet mintegy félmillió beteg sejt elpusztítására képes, ám előrehaladott daganat (akár több százmillió kóros sejt megjelenése) esetén ez már nem elegendő.
---
    A rák keletkezésének lehetséges okai

Az egészséges sejtnek rákos sejtté történő átalakulása a sejtek öröklött információkat hordozó anyagában, a DNS-ben történő változás következménye.
Az öröklött információk egész sor jól ismert hatás (faktor) következtében változást szenvedhetnek:
  --öröklött hibák
  --kémiai anyagok: rákkeltő anyagok vagy indirekt módon, a szervezet anyagcseréjét megváltoztató anyagok
  --sugárzás: radioaktív sugárzás (kőzetekben, reaktorbalesetek kapcsán), kozmikus sugárzás (repülőgépben) vagy UV-sugárzás (napon)
  --kórokozók: például az öröklött tulajdonságokat megváltoztató vírusok
!Minden sejt rendelkezik azonban olyan helyreállító mechanizmusokkal, amelyek az ilyen károsodások megszüntetésére képesek.

A rák keletkezésében szerepet játszó okok sokaságát hosszú ideje kutatják.
Bebizonyosodott, hogy a rák keletkezéséhez TÖBB TÉNYEZŐ EGYÜTTES HATÁSA szükséges.
Tény az is, hogy a káros környezeti hatások és a helytelen táplálkozás a rákos megbetegedések közel 90%-áért felelősek.
A maradék 10%-ban ismeretlen okok, kórokozók és a szülőktől öröklött hajlam segíthetik elő a rák kialakulását.
S mivel a káros hatásokra az emberek nem egyformán reagálnak, ezért általában nem károsító tényezőkről, hanem inkább RIZIKÓFAKTOROK-ról beszélünk.

A betegséget előidéző OKOK ISMERETE az egészségesek és a rákos betegek számára egyaránt FONTOS.
Ugyanis a teendők a betegség megelőzése céljából azonosak a műtét, sugár- kezelés és kemoterápia utáni teendőkkel,
amikor a tumor (kiújulásának) vagy a rákos sejtek más szervekbe történő szó- ródásának (metasztázis képződése) a megakadályozása a cél: csak az anyagcsere-folyamatok optimális működése és az immunrendszer épsége képes az életünk során állandóan újraképződő daganatsejteket sakkban tartani .
---
Rizikófaktorok

KESZ! Az orvos minden olyan káros hatást, mely rákot idézhet elő, karcinogén nek vagy karcinogén anyagnak nevez.
Az ismert karcinogének listája igen hosszú és ezt még tovább növelik az emberek által előállított új kémiai anyagok és sugárforrások.

A rizikófaktorokat szemléltető példák:
  --az ipari gázok és a közlekedés következtében létrejött levegő-, talaj- és vízszennyezettség
  --az ivóvizek és a táplálék nitrát- és nitritszennyezettsége
  --oldószerek, fatisztítószerek, rovarirtó-és gyomirtó szerek
  --azbesztterhelés
  --a bőrt érő gyakori UV-sugárzás (pl. túlzott napozás)
  --a bőr és a légzőszervek állati termékekkel való kapcsolata
  --sugárterhelés
  --rendszeres alkoholfogyasztás
  --dohányzás (aktív és passzív)
  --helytelen táplálkozás
  --mozgáshiány és élsportolás
  --lelki problémák és stressz
  --krónikus gyulladásos reakciók a szervezetben (gócok)
  --a gyógyszerek és a kezelések hatásai

  A rizikófaktorok kiiktatása

Könnyen beláthatjuk, hogy a korábbi visszaélések (pl. káros hatású anyagok, helytelen táplálkozás, stressz) késleltethetik vagy akadályozhatják a gyógyu- lást.
--A lakóhelyen és a munkahelyen előforduló káros anyagok
VIGYÁZZUNK A KÁROS HATÁSÚ ANYAGOKKAL
--Szellőztessünk alaposan, elsősorban új épületekben!
--Bútorvásárláskor figyeljünk arra, hogy ne vegyünk pozdorjalemezből készült bútort!
--Ne hagyatkozzunk a környezetvédő emblémára: ezek csak hozzávetőleges biztonságot nyújtanak--vannak cégek, amelyek saját környezetvédelmi szabályokat" alkotnak.
--Ne használjon a háztartásában, a szabadidős tevékenysége kapcsán vagy a kerti munkában káros hatású anyagokat (oldószereket, permetezőszereket)!
--Zavaró mezők: a KRÓNIKUS GYULLADÁSI GÓCOK lekötik az immunvédelmet és mérgező bomlásterméket bocsátanak a szervezetbe: ezáltal blokkolják a belső gyógyító erőket.
! SZÜNTESSÜK MEG A ZAVARÓ MEZŐKET! --a rossz fogakat javíttassuk meg
Ellenőriztessük a gyökérkezelt (nem élő) fogakat, hogy nem szolgálnak-e gócként.
A károsodott amalgámtöméseket lehetőleg cseréltessük ki, az eltávolításkor tegyük meg a szükséges biztonsági előkészületeket.
A testen lévő hegeket (még a kicsiket is) vizsgáltassuk meg a zavaró mezők szempontjából.
---   A gyógyszerek és a különböző kezelések hatásai

Fájdalomcsillapító szereket csak természetgyógyászatban járatos terapeutával történő megbeszélés után szedjen!
Nem kell minden megfázást antibiotikummal gyógytani! A szükségessé váló kemo- vagy sugárterápia után szükséges a vastagbélflóra helyreállítása.

  Alkohol
Fontos tudni, hogy ahhoz, hogy a vérben az alkohol lebontása megtörténhessen, vitaminokra és nyomelemekre is szükség van, ezért az alkoholt, mint a "létfontosságú anyagok rablóját" is szokás emlegetni, ezen kívül az alkoholfogyasztás szerepet játszhat különböző tumorok (máj, végbél, nyelőcső, mell) kialakulásában.

  Dohányzás
Mivel a dohányfüstben igen sok rákkeltő és anyagcsereméregnek számító anyag van/b>, rákos megbetegedés esetén semmilyen más megoldás nem jöhet szóba, mint a DOHÁNYZÁS VÉGLEGES ABBAHAGYÁSA!

  Drogok
Mindenféle drogfogyasztás gyengíti az immunrendszert, a drogok bomlástermékei károsítják a májat és az anyagcserét.

  Káros hatású élelmiszerek
Lényegesen csökkenthetjük a szervezetünk szennyező anyagokkal való terhelését, ha biotermelésből származó gyümölcsöket és zöldségeket fogyasztunk.
A konzerválószerek okozta toxikus hatás csökkentése céljából kerüljük a konzervek és a mélyhűtött készételek fogyasztását is.

  A szervezet méregtelenítése
A lerakódott méreganyagokat és salakanyagokat a legtöbb esetben beöntések, béltisztítás vagy a káros anyagok kiürítésével távolíthatjuk el.
A diétákat és a böjtkúrákat legjobb, ha orvosi felügyelet mellett végezzük.
----     Az immunrendszer és a rák

A szervezetünk legjelentősebb védőrendszere az immunrendszer, amely több milliárd különálló sejtből áll, és a hozzá tartozó szervekkel együtt közel 5-8 kg-t nyom.
Egy jól működő immunrendszer jelentősége felbecsülhetetlen, ugyanis elegendő tudományos bizonyítékunk van arra, hogy szervezetünkben naponta több 1.000 új rákos sejt képződik.
Ezért az immunsejtek az egészséges emberekben is állandó készültségben vannak, hogy az újonnan képződött rákos sejteket megsemmisítsék.
Legyengült vagy túlterhelt immunrendszer esetén sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy a rákos sejtek akadálytalanul szaporodhassanak és daganatot alkossanak.

  A szervezet védekezőrendszerének meghibásodásai


A szervezet saját védekező erőinek a gyengülése a káros anyagokkal és a kórokozókkal szembeni ellenállóképességet csökkenti és gátolja a rákos sejtek felismerését és elpusztítását.

Hogyan alakulhat ki a védekezőrendszer gyengesége?
Számos oka lehet: fokozódó környezetszennyezés, de saját szokásaink is (rizikófaktorok) megsokszorozhatják a káros anyagok és káros hatások (mint pl. a stressz okozta problémákat).
Ilyenkor a szervezet anyagcsere-folyamatait és az immunrendszerét is a normálisnál nagyobb terhelés éri.