Tesz-Vesz Kuckó Kisgyermekes Napközi és Játszóház - Emberke Családsegítő Alapítvány Pécs, Szent Mór u. 5.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újdonság!


Bővítjük szolgáltatásainkat, a Szent Mór utcában a Tesz-Vesz Kuckó mellett napközis tanulószobát indítunk a 2012/13. tanévben, naponta, hétfőtől-péntekig 12-17 óráig.

Tudjuk, hogy sok szülő elfoglaltsága miatt nem tud időt szakítani arra, hogy rendszeresen ellenőrizze gyermeke házi feladatát, iskolai felkészülését, de előfordulhat az is, hogy a nyugodt körülmények hiányoznak.

Ebben kívánunk mi segítséget nyújtani „Szóló-Szőlő” nevű Délutáni Foglalkoztató Napközinkben.

Szolgáltatásaink: max. 5 fő részére, kiscsoportban:

  • a házi feladat elkésztésében segítségnyújtás
  • ellenőrzés, kikérdezés
  • felkészítés dolgozatírásra
  • szintentartás, felzárkóztatás
  • helyes tanulási szokások kialakítása, kudarcélmény elkerülése

A szolgáltatás minden nap, vagy alkalmanként is igénybe vehető, de az eredményes tanulást a rendszeres napközibe járás garantálja.

Áraink:

„Szóló-Szőlő” délutáni foglalkoztató napközi

Árak

Havi díj

3 napi díj Napi díj Óradíj egyéni fejlesztés esetén Készenléti díj/nap
20 000,-Ft 4 800,-Ft 2 200,- Ft 2 500,- Ft 1 000,- Ft

A családi napközi árai 2012.09.01.-től visszavonásig érvényesek. Hiányzások esetén a lekötött napok után napi készenléti díjat számolunk fel, egész napos lekötés esetén 1000,-Ft.

Amit még nyújtani tudunk, egyéni fejlesztések:

Sindelar-Zsoldos I. diagnosztikai és terápiás módszer 5-7 éves korig
Iskola előtt, előzetesen felmérjük és fejlesztjük az íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz szükséges részképességeket: akusztikus, vizuális figyelem, megkülönböztetés, téri-idő tájékozódás, szerialitás, lateralitás.
Az óvodai nagycsoportban, de még az első két osztályban is eredményesen lehet javítani a helytelen ceruzafogáson, a jobb-bal oldal felismerésén, a helytelen sorrendiségen, amelynek fontos szerep jut az alaptantárgyakban is.

Tanulási nehézségek esetén:
igény szerint, egyéni fejlesztés keretében

Meixner –féle dyslexia prevenciós és reedukációs módszer, amely apró lépésekben, a gyermeki anyanyelvtanulás szakaszai szerint halad, tekintettel a menetközben fellépő problémákra.
Dékány Judit által kidolgozott dyslexia terápia, amely időben alkalmazva javítani tud a számolási nehézségeken.
Az egyéni fejlesztések estén kérjük, egyeztessenek Póth Beatrix gyógypedagógus szakemberünkkel.

Tel.:06/20/3118933
Email: teszveszkucko@gmail.com