Főoldal | Régi oldalak |

                     
találatok: 344; csoport: irodalom

irodalom / Émlékezés egy nyári éjszakára - Ady Endre

Émlékezés egy nyári éjszakára - Ady Endre

Az ismétlődés szerepe Ady Endre Emlékezés egy nyár-éjszakára című versében
- Lírai műelemző érettségi tétel - Írta: Németh Gábor Sándor

 Érettségi Főoldal! 

Az ismétlődés egyike a legrégebbi nyelvi, stilisztikai eszközöknek.
Annyira ősi, hogy kialakulását a költészetével helyezik egy időpontra. A
versmondás szorosan..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / 12/ e

12/ e

                 Ady Endre

         ""Kik ezek?" S mi bús csöndben belépünk.
           Halál-arcunk sötét fátyollal óvjuk"

         Mutassa be Ady Endre első költői korszakát
              Ady Endre (1877-1919)

Élete:
 - 1877-ben, Érmindszenten született
 - Középiskoláit 1896-ban fejezte be Zilahon
 - 1896-tól 1900-ig jogász és újságíró Debrecenben
 - 1900-1903: újságíró..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / Irodalom írásbeli érettségi tételek címjegyzéke 1985-2003.

Irodalom írásbeli érettségi tételek címjegyzéke 1985-2003.
1985.
  1. A haza és emberiség gondolata a reformkor költőinek műveiben
   "Minden egyes ember, még a legparányibb is, parányi része az egésznek,
   s minden rész az egészért lévén alkotva: azért kell munkálnia is."
   (Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz)
  2. Értelmezze Radnóti Miklós Sem emlék sem varázslat című költeményét!
   "S hirtelen eszembe jut a János..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / Ernest Hemingway (1899-1961) I. Életú

Ernest Hemingway
                 (1899-1961)


I. Életútja
 II. Származása
  III. Chicago melletti Óak-parkban született
  IV. apja orvos ( nagy vagyon, nagy hatása volt - szenvedélyes halász
    vadász ( kalandvágyát örökli
   V. nincs iskolai végzettsége ( újságírónak állt 17 évesen
  VI. 1918. önkéntes egészségügyi szolgálatra bevonul Franciaország (
    Olaszország
   VII. megsebesül ( kitüntetik
 VIII...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / OĐ[?]?[?]ů=:'@H(AŞ!@I¨ó0'Y...%@"rBPE¨Z Ä ©?@f'"?[pic]?xă ?8Ä'9ţ÷?<Ó

OĐ[?]?[?]ů=:'@H(AŞ!@I¨ó0'Y...%@"rBPE¨Z   Ä
©?@f'"?[pic]?xă
?8Ä'9ţ÷?<Ó8Ŕá0
#0xÁÇç®®^n,L-Á·D¤
É)%<ÜÔ)Ç[?]BBBIII.sz.
 - XVIII. sz. az ész, a világosság százada, polgári forradalom
 - kapitalizmus, gyarmatosítás
  tudomány: heliocentrikus világkép (Kepler, Galilei, Newton -
tömegvonzás)
  technika: ipari forradalom, gőzgép - Watt
 - eszmerendszer: mechanikus materialisták: a világ mozgásban lévő anyag
        deisták: Isten..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / Magyar irodalom - Vizsgakérdések I. (200

Magyar irodalom - Vizsgakérdések I.

                (2000 - 2001.)


   1. A homéroszi eposzok
   2. A görög színjátszás sajátosságai, a görög dráma jellemzői
   3. A görög líra és a római irodalom
   4. A középkor kultúrája
   5. Dante: Isteni színjáték
   6. Villon
   7. Reneszánsz és humanizmus
   8. Balassi Bálint
   9. Az angol reneszánsz színház
  10. A barokk kor művészete és irodalma
  11. A..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / A FELVILÁGOSODÁS 1. A polgárság forradalom előtti ideológiája. A har

A FELVILÁGOSODÁS


1. A polgárság forradalom előtti ideológiája. A harmadik rend gazdasági,
  társadalmi, politikai és kulturális emancipációjáért küzdő szellemi
  mozgalom, mely akarva, akaratlanul a forradalom kitörését, a polgári rend
  győzelmét készítette elő.
2. Kant: Válasz a kérdésre: mi a felvilágosodás
  "A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából. A
  kiskorúság az arra való képtelenség, hogy..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / Irodalomi Fogalomtár

Irodalomi Fogalomtár


A betűvel kezdődő szavak


Adoniszi sor:

 A szapphói versszak negyedik sora. Egy daktilusból és egy trocheusból
 illetve spondeusból áll. Képlete: (-UU,--) vagy (-UU,-U)

Akció:

 A színészi cselekvés, mozgás, gesztus és mimika együttese.

Alba:

 A trubadúr- és a középkori lírában található meg. Ezek a \"hajnali dalok\"
 úgy keletkeztek, hogy a szerelmes lovagot a torony őre vagy őrködő..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / Franz Kafka (1883-1924) I. Életútja

Franz Kafka
                 (1883-1924)


I. Életútja
 II. Származása
  III. OMM-ban élt (Prágában) német nyelvű zsidó író
  IV. gazdag, polgári családban élt
   V. apa szegény sorból küzdötte fel magát - erős egyéniségű ember
  VI. Kafka gyenge, beteges ember - tüdőbaj
  VII. apja akarata szerint élt ( jogi egyetem ( baleset biztosító int.
    tisztviselője
 VIII. magányosan élt, kevés barátja volt, családjától..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / A GÖRÖG LÍRA ÉS A LÍRAI MŰNEM

A GÖRÖG LÍRA ÉS A LÍRAI MŰNEM

A líra a három alapvető műnem egyike. A szó jelentése eredetileg héthúrú
lanton előadott énekre utal. A görög költészetben kezdetektől fogva két
típusa alakult ki: a monodikus líra (egyénileg mondott, egyéni érzelmet
kifejező) és a kardal költészet (közösségi érvényű, közösen előadott).
Alapvető lírai műfajok:
1. Dal:
  Talán a legősibb lírai műfaj, leginkább megőrizte kapcsolatát a zenével
  és..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / Görög Mitológia : A világ keletkezése, a titánok és olümpusziak harca,

Görög Mitológia : A világ keletkezése, a titánok és olümpusziak harca,
Prométheusz és Pandóra, Héraklész
Írta: Nováki Ákos Tamás (Platschu)

Kezdetben csak a végtelen tátongó űr, a Khaosz létezett. A szelek még nem
kavarták habosra a borszínű vizeket, s a halas tenger zúgó hullámai sem
ostromolták a föld peremét. A mindenséget betöltötte a Nüksz, a roppant,
fekete szárnyú éj. A távolban légáram keletkezett és megtermékenyítette az
éj madarát...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / SZEMELVÉNYEK A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL

SZEMELVÉNYEK A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL


   Történelmi változások, világnézeti átalakulás

   A Római Birodalom betöltötte történelmi küldetését, majd hanyatlani
kezdett. A rabszolgatartásra épülő gazdaság fejlődése  megállt,  majd
megindult lassú hanyatlása. A Nyugatrómai Birodalom bukásától, 476-tól
számítja a történelemtudomány a középkor kezdetét, végét 1640-re, az angol
polgári forradalom  kirobbanásának  idejére..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / A MAGYAR BAROKK

A MAGYAR BAROKK


   Pázmány Péter

   A magyar prózastílus történetében kiemelkedő szerepet töltött be
Pázmány  Péter  (1570-1637).  Jezsuita  volt,  esztergomi  érsek,  az
ellenreformáció harcos irányítója. A nyelv egyik nagy művésze: nála lesz
először európai rangú kifejezőeszközzé a magyar prózai nyelv.
   Bőven él a barokk stílus díszítőelemeivel, de nagyszabású körmondatai
mindig tiszták,  áttekinthetőek...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / 17/ c

17/ c

                József Attila

         "...s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még,
          honnan uszulnak ránk új, ordas eszmék"

   József Attila az erőszak ellen szabadon választott versek alapján
             József Attila (1905-1937)

Élete:
 - 1905. április 11-én született Budapesten
 - Apja szappanfőző munkás, 1908-ban kivándorolt Amerikába, valójában
  azonban csak Romániáig..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / A GÖRÖG L(RA

A GÖRÖG L(RA


   A történelmi változások hatása

   A líra kialakulása az ókori Görögországban a Kr.e. 7-6. századra
tehető. A legtöbb poliszban megdöntötték az arisztokratikus köztársaságot,
s a régi ideálok is megrendültek. Az új, megváltozott lehetőségek az
egyéniség kibontakozásának kedveztek. A költő egyéni érzelmekről kezd
énekelni.

   Elégiák és epigrammák:

   Ma fájdalmas tárgyról kiengesztelődött..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / 11/ c

11/ c

                 Jókai Mór

 "Tanulni nem szégyen, és én szeretem tudni halottaimról, hogy miben haltak
                  meg."

 Jókai Mór írói munkássága egy szabadon választott regény elemzése alapján
              Jókai Mór (1825-1904)

Élete:
 - Komáromban született
 - Pozsonyban tanul, itt sajátítja el a német nyelvet.
 - 12 éves korában meghal édesapja.
 - Eleinte rokonainál tanul..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / 3/ c

3/ c

              Csokonai Vitéz Mihály

          "Denevér babona! bagoly vakbuzgóság!
         Meddig lesz körmöd közt a Mindenhatóság?"

     Jellemezze Csokonai Vitéz Mihály klasszicista költészetét
           Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)

Élete:
 - A felvilágosodás korának legnagyobb magyar költője
 - Debrecenben született
 - Apja borbély és seborvos volt, korán meghalt
 - Anyja..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / GOGOL: A KÖPÖNYEG

GOGOL: A KÖPÖNYEG

              Makai Imre fordítása


Az ügyosztályon történt, jobb, ha nem is nevezem meg, melyiken.
Nincs a világon mogorvább valami a mindenféle ügyosztályoknál,
kancelláriáknál, irodáknál, egyszóval a különféle hivatali
testületeknél. Ma már minden magánember azt hiszi, hogy az ő
személyében az egész társadalmat sértik meg. Azt mondják, a minap
is beadvány érkezett egy járási rendőrkapitánytól, már nem..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / Tárgy: Irodalom / Fogalmazás: Egy napom az oroszok realizmusában

Tárgy: Irodalom / Fogalmazás: Egy napom az oroszok realizmusában
Kapott értékelés: 5

           Egy napom az oroszok realizmusában

   Ez a nap sem kezdődött másképp, mint a többi. A téli hideg már
mindenhová befészkelte magát és már hetvenkilencedik napja, hogy a felhők
egyszer sem oszlottak szét. Unalmas, szürke reggel volt minden napkezdés, s
ugyanolyan színtelenül folytatódott. Nemcsak nekem: emlékszem..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / 25/ c

25/ c

     A XIX. század világirodalmának szépprózájából és drámájából

          "Az igazságot, a kíméletlen igazságot!"

 Az érvényesülés, a karrier lehetőségei a XIX. Századi francia társadalomban
       Balzac Goriot apó című regényének elemzése alapján
            Honoré de Balzac (1799-1850)

Élete:
 - Francia realizmus második legkiemelkedőbb alakja
 - Jogi pályára szánták
 - Párizsban álneveken írogatott..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / 4/ c

4/ c

               Berzsenyi Dániel


              "...Nem sokaság, hanem
          Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat"


            Az ódaköltő Berzsenyi Dániel
            Berzsenyi Dániel (1776-1836)

Élete:
 - 1776: Hetyén született, nemesi család egyetlen gyermekeként.
 - 1788: soproni evangélikus líceum, ahova nehezen illeszkedett be.
 - 1793: megszökött Sopronból és..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / A csinovnyik figurájának bemutatása Gogol vagy

A csinovnyik figurájának bemutatása Gogol vagy
      Csehov valamely szabadon választott novellája alapján

  Epikai / drámai műelemző írásbeli érettségi tétel - Írta: Forgó Szilvia


 A csinovnyik - a megnyomorított lelkű kishivatalnok - az orosz realizmus
irodalmának jellegzetes figurája. Az orosz realizmus szociális jellegéből
fakadt, hogy az írók felfedezték a szegényeket, az alázatosakat  és
megalázottakat, a..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / 18/ c

18/ c

                Radnóti Miklós

        "Régi, szelíd esték. Ti is emlékké nemesedtek!"

        Az idill szerepe Radnóti Miklós költészetében
             Radnóti Miklós: (1909-1944)

Élete:
 - Budapesten született zsidó polgári értelmiségi családban
 - Születése közben anyja és ikertestvére meghalt. Ez élete végéig állandóan
  nyomasztóan hatott rá.
 - 1921-ben apja is meghalt, a..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / 5/ c

5/ c

                Katona József

          "Udvarod átkozza minden, a hazád fiit!"


 Az idegen elnyomók jelleme és szerepe a Bánk bán című drámában, - a darab
          problematikája Katona József korában
             Katona József (1791-1830)

Élete:
 - Kecskeméten született
 - Iparos családból származott
 - A kecskeméti katolikus elemi iskola befejezése után középiskolai
  tanulmányait..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / XXIV. tétel

XXIV. tétel

  XX. sz. világirodalmának szépprózája (Hemingway vagy Kafka vagy Thomas
                  Mann)

Ernest Hemingway az amerikai irodalom képviselője. Pályafutása olyan, mint
egy romantikus kalandregény. Chicago közelében, Oak Parkban született 1899.
július 21-én. Apja kedvelt orvos volt, édesanyja vonzódott a művészetekhez.
Hat gyermeket nevelt, köztük Ernest a második. Jómódban életek, a fiú jól
tanult,..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / XXIII. tétel

XXIII. tétel

  XIX. század világirodalmának szépprózája (Tolsztoj, vagy Csehov, vagy
                  Balzac)

Orosz realizmus: a XIX. sz. az orosz irodalomban két irányzat élt egymás
mellett, a romantika és a realizmus. A század első felének alkotói a két
irányzatot egyesítették műveikben (Puskin, Gogol). A század második felének
nagy írói kritikai realistái Lev Tolsztoj (az orosz Lev  keresztnév..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / XXI. tétel

XXI. tétel

  A reneszánsz irodalmából Shakespeare vagy Petrarca vagy Bocacciao vagy
                Janus Pannonius

Reneszánsz: A középkor virágzó századaiban a gazdasági fejlődés tette
lehetővé egy új osztálynak, a polgárságnak a kialakulását és fokozatos
megerősödését. Észak-Itáliában fellendült  a  tengeri  és  szárazföldi
kereskedelem. Városállamok alakultak ki, a leghíresebb volt Firenze. A
gazdag..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / XXII. tétel

XXII. tétel

     Az avantgárd irodalmából Bertold Brecht vagy Apollinaire

Bertolt Brecht: német író. A német avantgárd expresszionista irányzatának
képviselője. A dráma műfajának megújítója, nevéhez fűződik az epikus
színház dramaturgiájának gyakorlati megvalósítása.
Élete és pályája (1898 - 1956): Augsburgban született. Apja egy papírgyár
igazgatója volt, jómódban éltek. Már diákként fellépett  a  müncheni..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / 24.

24.
    Voltaire: Candide mint a felvilágosodott világkép jellemzője

   Voltaire a francia felvilágosodás kimagasló egyénisége. Szilárdan
hitt az ésszerűség diadalában, s szenvedélyesen támogatta az egyházat, a
papságot. Műveinek többsége harcias, sziprkázóan  szellemes,  ironikus
alkotás,melyek csipős és keserű humorral, gúnyos modorban tárják fel
korának bűneit.
   Filozófiai regénye a Candide vagy..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

irodalom / 7/ c

7/ c

               Vörösmarty Mihály

              "Hazádnak rendületlenűl
              Légy híve, oh magyar;"

             A Szózat részletes elemzése
            Vörösmarty Mihály (1800-1855)

Élete:
1800. december 1-én született a Fejér megyei Pusztanyéken köznemesi
családban. 1811-ig otthon tanult, majd gimnáziumi tanulmányait
Székesfehérvárott és Pesten végezte. Aztán..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]