Főoldal | Régi oldalak |

                     
találatok: 1452; csoport: mindenhol

tortenelem / 10. "B" tétel

10. "B" tétel

Erdély jellemzői:Erdélyben európai szinten egyedülálló vallási tolerancia valósult meg, mind
az
állam mind a különféle vallások képviselői között. Négy fő vallási irányzat
je-
lent meg : katolikus, lutherátus, kálvinista és unitárius, ezek
mindeggyikét
szabadon lehetett gyakorolni. A vallások gyakorlása a különböző területeken
kü-
lönféle módon valósult meg. A tiszántúli területeken a kálvinista ág lett a
meg-
határozó.

A..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 10. Függetlenségi harcoko a XVII. századi Mo.-n és Erdélyben, a reformáció

10. Függetlenségi harcoko a XVII. századi Mo.-n és Erdélyben, a reformáció
és
ellenreformáció hazánkban

A1. Ismertesd a XVII. századi fügetlenségi harcok kiemelkedô
eseményeit
(Bocskai szabadságharc, Zrínyi Miklós elméleti és gyakorlati
tevékenysége,
Wesselénui-mozgalom és a Thököly-felkelés)

1. Bocskai szabadságharc (1604-1606)
1.1 Elôzmények
 - 15 éves háború (1593-1606)
Báthory István  fejedelem (1571-86) politikája : az..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 10. Tétel Függetlenségi harcok a XVII. századi Mo.-n és Erdélyben. Ref

10. Tétel


Függetlenségi harcok a XVII. századi Mo.-n és Erdélyben. Reformáció és
ellenreformáció hazánkban

- Mutassa be a tizenötéves háborút és a Bocskai-szabadságharcot!
- Ismertesse Erdély aranykorának történetét!
- Milyen célokért folyt, és milyen eredményeket ért el a Wesselényi-
mozgalom és a Thököly-felkelés?


2. Zrínyi tevékenysége
A Habsburgok hatalmuk növelése érdekében a végvárakba idegen zsoldosokat
helyeztek. Ebbe sokan nem..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 10. a-3. Milyen célokért folyt és milyen eredményeket ért el a

10. a-3. Milyen célokért folyt és milyen eredményeket ért el a
         Wesselényi-mozgalom és a Thököly-felkelés !1. 1664-ben megkötik a vasvári békét ( minden előző hódítást a törökök
kezén hagy a) - Zrínyi Péter májusban szövetségi ajánlatot tesz XIV. Lajos francia
   királynak a Habsburgok ellen

  - Wesselényi Ferenc nádor vezetésével rendi szervezkedés indul, majd
   halála után Zrínyi Péter ( horvát..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 10. a-3. Milyen célokért folyt és milyen eredményeket ért el a

10. a-3. Milyen célokért folyt és milyen eredményeket ért el a
         Wesselényi-mozgalom és a Thököly-felkelés !1. 1664-ben megkötik a vasvári békét ( minden előző hódítást a törökök
kezén hagy a) - Zrínyi Péter májusban szövetségi ajánlatot tesz XIV. Lajos francia
   királynak a Habsburgok ellen

  - Wesselényi Ferenc nádor vezetésével rendi szervezkedés indul, majd
   halála után Zrínyi Péter ( horvát..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 10. a-1. Mutassa be a " tizenöt éves " háborút és a

10. a-1. Mutassa be a " tizenöt éves " háborút és a
             Bocskai szabadságharcot !1. Báthori István fejedelemsége és politikai tervei

2. A törökellenes európai összefogás elképzelései

3. a) A bécsi udvar és a magyar rendek ellentétnek éleződése

 b) Bocskai István felkelése

4. A bécsi és a zsitvatoroki béke1. 1568 - drinápolyi béke ( Báthori István erdélyi fejedelem 1571-1568-ig,
 1576-tól lengyel király is,..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Anjuk kora

Anjuk kora


A.,
Károly Róbert:
  . 1301 III. András meghal (Árpádház kihal) => Trónviszályok => 1308
   Károly Róbert
Királyi hatalom megerősítése:
  . oligarchák (kiskirályok) legyőzése (Csák Máté, Aba Amádé, Borsa
   Kopasz, Kőszegiek) => 1312 Rozgonyi csata => felszámolja a feudális
   anarchiát
  . híveit az elkobzott földekből jutalmazza (mértékletesen) => új nemesi
   családok létrejötte (Lacfi, Garai, Báthory, Szécsi)..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 11. tétel

11. tétel
              A Rákóczi-szabadságharc
I. Előzmények:
a. A Wesselényi-féle mozgalom után I. Lipót abszolutizmusa megszüntette a
 rendi dualizmust, felfüggesztette az ogy.-t és a városi hivatalt.
 Kormányzóságok felállítása, létrehozása (megyék ellen), szélnek
 eresztette a végvári katonaságot. Kiadta a hírhedt adórendeletét (Mo.
 súlyos helyzetbe került). Protestáns üldözés.
b. Thököly Imre ellenállási mozgalma: a..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Az abszolutizmus fénykora Francia országban a 17. sz.-ban

Az abszolutizmus fénykora Francia országban a 17. sz.-ban

   A 17.-században Fro. Eu. Egyik leglangyobb állama, Fro. Eu. Egyik
  meghatározó nagyhatalma, ugyanakkor gond, hogy a társadalom csak lassan
                 változik.
 A föld ugyanis nem válik tőkévé, hanem megmarad a földesúr-jobbágy viszony
     ezért a mezőgazdaságban nem, valósul meg a tőkés termelés.
 Mivel a jobbágyok a földeken dolgoznak ezért kevés..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 11. tétel

11. tétel

          Mária Terézia és II. József uralkodása

                Mária Terézia

III. Károly 1711-1740-ig uralkodott. 1722-23-ban a magyar országgyűlésen
 elfogadják a Pragmatica Szankciót, azaz a nőági örökösödést. Így kerül
 Mária Terézia a trónra, aki 1740-1780-ig uralkodott.

1740-1748-ig tartott az osztrák örökösödési háború. II. Frigyes porosz cár
 betört Sziléziába. Ennek egyik oka az, hogy..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 11. Magyarország története 1660-1711 között

11. Magyarország története 1660-1711 között

A. A mellékelt forrásrészlet segítségével mutassa be a Rákóczi-
  szabadságharcot és bukásának okait!


Belpolitikai előzmény

 - 1697 hegyaljai felkelés
  - Thököly Imre és a bujdosók elfoglalják Sárospatak és Tokaj várát
  - szervezetlen, a rendek nem támogatják - hamar elbukik


Külpolitikai előzmény

 - 1701-1714 spanyol örökösödési háború
  - a spanyol Habsburg-ház kihal, trónra a..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A földrajzi felfedezések okai, menete és következményei A XV. század m

A földrajzi felfedezések okai, menete és következményei


A XV. század második felében kedvezőtlen jelenségek az európai árutermelés,
pénzgazdálkodás fejlődésében


 1. Gazdasági kényszer és lehetőség

 a) a nemesfémbányák kimerülése

 b) arab közvetítő kereskedelem - kiáramlik a nemesfém

 c) török megjelenése a Földközi-tenger térségében

 2. Az első utak

 a) Bartolomeo Diaz, Vasco de Gamma (1498) - Afrika megkerülésével India

 b)..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 11/a. A francia felvilágosodás és gazdasági, társadalmi hatása. Az a

11/a. A francia felvilágosodás és gazdasági, társadalmi hatása.


 Az abszolutizmus fénykora Franciaországban, XIV. Lajos a napkirály:

   Franciaország a XVII.sz. elsô felében Európa legnagyobb, össze-
   függô és lényegében egynyelvµ országa, amely népsµrµsége   is ma-
   gas. Az abszolutizmus franciaországban a XVII.sz. második felében
   XIV. Lajos uralkodása idején (1643-1715) érte el tetôpontját.
   XIV. Lajos..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 11/A A török kiűzése és a nemzeti egységtörekvések és kül-

11/A A török kiűzése és a nemzeti egységtörekvések és kül-
     politika a Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharcban

A Habsburgok fő ellensége Franciaország maradt, ezért arra törekedtek, hogy
a törkkel mindenkép-pen fenntatsák a békét. Megtiltották a  magyarok
törökellenes akcióit is. A végvárakban a hazai vité-zek helyett idegen
zsoldosokat helyeztek. A politizálás új vezére a költő, hadvezér, poltikus
Zrínyi..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 11. A törökök kiµzése és a Rákóczi-szabadságharc

11. A törökök kiµzése és a Rákóczi-szabadságharc

A1. Ismertesd a törökök kiµzésének folyamatát és értékeld jelentôségét!

1. Elôzmény
 - Tizenöt éves háború 1591-1606
  Török gyözelemmel zárul
 - Zrínyi M. téli hadjárata 1664
  Az eszéki híd felégetésével a török utánpótlási
  útvonal fontos láncszeme elpusztult.
  A szentgotthárdi gyôzelem megállította a török
  inváziót.

2. A törökök Bécs elleni hadjáratot indítanak 1683-ban..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 11 témakör:

11 témakör:
A törökk kiµzése és a Rákóczi szabadságharc
tételcím:
Étékelje a Rákkkóci szabadságharc menetéét, a nemzeti öszefogás
szempontjából.


         A Rákóczi szabadságharc és annak elôzményei 1664-ben a habzburgok vereséget mérnek a török csapatokra, az ezt követô
váradi béke jórészt semmi változást nem hozott. A törökök kezén hagyta a
török álltal megszálva tartott területeket. A magyar nádor Veselényi Ferenc
egy..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 11. Tétel

11. Tétel


A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc

- Ismertesse a török kiűzésének menetét, értékelje jelentőségét!
- Ismertesse a Rákóczi-szabadságharc menetét! Értékelje a szatmári békét!

    Ismertesse a török kiűzésének menetét, értékelje jelentőségét!

 A Habsburgok fő ellensége Franciaország maradt, ezért arra törekedtek,
hogy a törkkel mindenképpen fenntatsák a békét. Megtiltották a magyarok
törökellenes akcióit is...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 11. Tétel

11. Tétel


A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc

- Ismertesse a török kiűzésének menetét, értékelje jelentőségét!
- Ismertesse a Rákóczi-szabadságharc menetét! Értékelje a szatmári békét!

    Ismertesse a török kiűzésének menetét, értékelje jelentőségét!

 A Habsburgok fő ellensége Franciaország maradt, ezért arra törekedtek,
hogy a törkkel mindenképpen fenntatsák a békét. Megtiltották a magyarok
törökellenes akcióit is...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 11. A törökök kiµzése és a Rákóczi-szabadságharc

11. A törökök kiµzése és a Rákóczi-szabadságharc

A1. Ismertesd a törökök kiµzésének folyamatát és értékeld jelentôségét!

1. Elôzmény
 - Tizenöt éves háború 1591-1606
  Török gyözelemmel zárul
 - Zrínyi M. téli hadjárata 1664
  Az eszéki híd felégetésével a török utánpótlási
  útvonal fontos láncszeme elpusztult.
  A szentgotthárdi gyôzelem megállította a török
  inváziót.

2. A törökök Bécs elleni hadjáratot indítanak 1683-ban..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 11. tétel

11. tétel
          Felfedezések, a gyarmatosítás kezdetei

A Nyugat-Európai feudalizmus társadalmi és gazdasági struktúrája a XIV.
századra súlyos válságba jutott: parasztlázadások, feudális belháborúk,
pusztító járványok követték egymást. A XV. század közepétől lassú fejlődés
indult meg, az adott agrár- és kézműves  technika  mellett  relatív
túlnépesedés következett be. Nyugat-Európa már nem tudta elég..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 11. a-1. Ismertesse a török kiűzésének menetét, értékelje jelentőségét !

11. a-1. Ismertesse a török kiűzésének menetét, értékelje jelentőségét !1. Új török hadjárat Bécs ellen

2. A nemzetközi összefogás ( Buda felszabadul

3. A felszabadító háború további menete

4. A török kiűzésének jelentősége

5. Magyarország helyzete a karlócai béke után1. 1683-ban Kara Musztafát nevezi IV. Mehmed a császár elleni háború
parancsnokává

 - a császári katonaság visszavonul Bécs védelmére
2. - XI. Imre..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 11. a-1. Ismertesse a török kiűzésének menetét, értékelje jelentőségét !

11. a-1. Ismertesse a török kiűzésének menetét, értékelje jelentőségét !

1. Új török hadjárat Bécs ellen

2. A nemzetközi összefogás ( Buda felszabadul

3. A felszabadító háború további menete

4. A török kiűzésének jelentősége

5. Magyarország helyzete a karlócai béke után1. 1683-ban Kara Musztafát nevezi IV. Mehmed a császár elleni háború
parancsnokává

 - a császári katonaság visszavonul Bécs védelmére
2. - XI. Imre..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 11. a-1. Ismertesse a török kiűzésének menetét, értékelje jelentőségét !

11. a-1. Ismertesse a török kiűzésének menetét, értékelje jelentőségét !

1. Új török hadjárat Bécs ellen

2. A nemzetközi összefogás ( Buda felszabadul

3. A felszabadító háború további menete

4. A török kiűzésének jelentősége

5. Magyarország helyzete a karlócai béke után1. 1683-ban Kara Musztafát nevezi IV. Mehmed a császár elleni háború
parancsnokává

 - a császári katonaság visszavonul Bécs védelmére
2. - XI. Imre..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 12. tétel

12. tétel

             Az angol polgári forradalom


Az angol polgári forradalom a tőkés gazdaság kibontakozását segíti elő. Az
 előzményeket három pontra bonthatjuk. A  társadalmi  és  gazdasági
 előzményekre, az ideológiai előzményekre és a politikai előzményekre.
A társadalmi és gazdasági előzménye: megindult a tőkés átalakulás. A
 bekerítések során a földjüket vesztett parasztokból kialakul a bérmunkás
 és..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Felvilágosodás

Felvilágosodás

 A 17. Századi Angol filozófiában egyre inkább terjed a racionális gondolat,
 hogy az emberiség problémáit meg oldhatók az ész segítségével főként ezt a
  gondolatot választják alapgondolatuknak a 18. sz.-ban a Fro. Írói is
   alakítanak ki egy új gondolati irodalmi irányzatot a felvilágosodás
      előterébe, kerül az ember, illetve az a gondolat hogy
 Bármennyire is létezik isten csak teremtőként végső mozgatóként,..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 12. tétel

12. tétel
          Mária Terézia és II. József uralkodása
1711. Szatmári béke ( nyílt erőszak nem alkalmazható
Kancellária Bécsben, Kamara, Helytartótanács Pozsonyban
Az önállóság csak látszat. Óriási egyházi birtokok.
III. Károlynak nem volt fiú örököse(1722-23. Pragmatica Sanctio (leányági
örökösödés)

Mária Terézia (1740-80)
III. Károly halála után örökösödési háború tört ki (1740-48).
Mária Terézia Pozsonyban segítséget kér a..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Tárgy: Történelem / A 12 pont (leírás) + Az április törvények elemzése

Tárgy: Történelem / A 12 pont (leírás) + Az április törvények elemzése

                 A 12 pont


1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését
2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten
3. Évenkénti országgyűlést Pesten
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben
5. Nemzeti őrsereg
6. Közteherviselés
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján
9. Nemzeti Bank
10. A..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 12. Tétel A felvilágosult abszolutizmus a XVIII. századi Európa több

12. Tétel  A felvilágosult abszolutizmus a XVIII. századi Európa több
országában, a feudalizmus fenntartására törekvő rendszer. Hazánkban a
felvilágosodást 1772-től, Besenyei György Ágis tragédiája című művének
megjelenésétől számítjuk.
Jozefinizmus: II. Józsefnek, a legtöbbet vitatott Hb.-nak, elveit és
kormányzási gyakorlatát értjük rajta.
Jellemzői: - merkantilista jellegű gazdaságpolitika   - szociális és
egészségügyi..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 12. tétel

12. tétel
         Abszolutizmus Angliában és Franciaországban

A XIV. századtól fogva kiütköztek a feudális termelési mód korlátai. A
válság politikai következménye volt a XVI. század végén az abszolutisztikus
államberendezkedés kialakulása Nyugat-Európában. Franciaország,  Anglia,
Spanyolország központosított monarchiái sorra szakítottak a rendiséggel és
a hűbériséggel, de a feudális arisztokrácia  megmaradt  az..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 12. Tétel A felvilágosult abszolutizmus a XVIII. századi Európa több

12. Tétel  A felvilágosult abszolutizmus a XVIII. századi Európa több
országában, a feudalizmus fenntartására törekvő rendszer. Hazánkban a
felvilágosodást 1772-től, Besenyei György Ágis tragédiája című művének
megjelenésétől számítjuk.
Jozefinizmus: II. Józsefnek, a legtöbbet vitatott Hb.-nak, elveit és
kormányzási gyakorlatát értjük rajta.
Jellemzői: - merkantilista jellegű gazdaságpolitika   - szociális és
egészségügyi..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]