Főoldal | Régi oldalak |

                     
találatok: 1452; csoport: mindenhol

tortenelem / 1/A TÉTEL

1/A TÉTEL

         AZ ÓKORI GÖRÖG DEMOKRÁCIA KIALAKULÁSÁNAK
  FOLYAMATA ATHÉNBAN. A DEMOKRÁCIA ÁLLAMBERENDEZKEDÉSE PERIKLÉSZ IDEJÉN


   Az athéni állam kialakulása

   Az athéni állam kialakulása agrártársadalomból kiinduló társadalmi
küzdelem eredménye volt. A társadalom fejlődésének további menetére nagy
hatással volt a görög gyarmatosítás. A földmagántulajdon általánossá vált,
önálló tulajdonosok képződtek...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 1. tétel

1. tétel


               Ókori GörögországA görög történelem kezdetei


A polisz születése

Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban.

Spárta


A görög-perzsa háborúk


Az athéni demokrácia fénykora és bukása
             A görög történelem kezdetei


Földrajzi körülmények

Balkán félsziget, Kis Ázsia, Égei-tenger, Forró nyár, enyhe tél

Kréta

Neolit leletek, Ke. 3000 körül telepesek, bronz, Ke. 2000,..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A/1

A/1
               Az ókori Egyiptom

Földrajzi, gazdasági tényezők
     . Kiváló termőföldek
     . Öntözéses gazdálkodás (Nílus)
     . Gabonatermelés
     . Faluközösségek (sűrűn a folyóparton)
     . Építőanyagok, ásványok:
        o Kő (gránit, márvány)
        o Fa, papirusz
        o Ércek - Sínai-félsziget
        o Elefántcsont
Társadalom

     . Fáraó
     ...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 1. Görögország

1. Görögország


I. Az athéni demokrácia kialakulása


1. Előzmények

ie. 2. évezredben az ókori Hellaszban törzsenként telepednek le
dór vándorlás
nincs egységes Görögo.

2. Poliszok

görögök hegyvidékes részen telepednek le, ahol csak a kis völgyek
művelhetőek meg; nincs szükség nagy államra ( poliszok, önálló városállamok
(kisebb egység központi települése és a központi falvak)
önálló jogrendszer, katonaság és gazdaság
lakossága:..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / II. József uralkodása és a felvilágosult abszolutizmus A felvilágosult

II. József uralkodása és a felvilágosult abszolutizmus

A felvilágosult abszolutizmus a XVIII. századi Európa több országában is
megjelenik; a rendszer a feudalizmus fenntartására törekszik, de emellett a
kor gazdasági követelményeihez is igazodni kíván.  Jozefinizmus:  II.
Józsefnek, a legtöbbet vitatott  Habsburgnak  elveit  és  kormányzási
gyakorlatát értjük alatta. Jellemzői:
  - merkantilista jellegű gazdaságpolitika..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 1. tétel

1. tétel
          Két ókori-keleti állam összehasonlítása
         A Sumer állam és Egyiptom összehasonlítása

Államtípus:
Sumerek: rabszolgatartó társadalom.
Egyiptom: rabszolgatartó társadalom.
Államforma:
Sumerek: despotikus királyság.
Egyiptom: despotikus királyság.
Állam kiterjedése:
Sumerek: Tigris és Eufrátesz folyók között, Mezopotámiában terül el. I.e.
3000 körül jön létre.
Egyiptom: Nílus völgyében fekszik. I.e...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 1. Az ókori Görögország

1. Az ókori Görögország

A1. Mutasd be miért vált szükségessé és hogyan zajlott le a démosz harca az
arisztokráciával az i.e. VIII-VI században a politikai hatalomért.

1. görög társadalom /i.e. VIII-VI. sz./
földmagántulajdon általánossá válik-- árutermelés-- vagyoni különbségek--
földbirtokos arisztokrácia hatalma megnô--adósrabszolgaság--
kivándorlás/görög gyarmatosítás (Szicília,Égei-tenger,Dél-Itália)/
A gyarmatosítás fejlesztôen hat az..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 1. "A" tétel

1. "A" tétel

Mutassa be az athéni demokrácia kialakulását


 Polisznak nevezték a városállamokat (ez a leggyakoribb fordítás) tágabb
ér-
telemben jelentette a benne kialakult politikai rendszert, a kultúrát stb.
Az igazán szűk értelemben vett polisznak azt a települést nevezték amely
minimum három feltételnek megfelelt.

1. Autonómia: Ez azt jelenti, hogy önálló alkotmánnyal, belső jogrenddel
  rendelkezik,
2. Önálló (önellátó) gazdasággal..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 1. tétel

1. tétel
  Mutassa be a folyam menti civilizációk sajátosságait általában, és egy
           civilizáción keresztül (Egyiptom)


Általános jellemzés

Mezőgazdaság

A termelés kibontakozása
 . Először a termékeny félholdon következett be. A termékeny félhold: Nílus
  völgyétől Közel-Keleten át Mezopotámiáig ill. Iránig tartó térség
 . megvoltak a búza, árpa, köles vadon élő ősei > ezek táplálóak, könnyű
  volt raktározni, és..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 19. Tétel

19. Tétel


Az első világháború története

- Melyek voltak az első világháború kirobbanásának okai? Mutassa be a
háború menetét 1914 és 16 között!
- Miért következett be a fordulat az I. világháborúban, és miért nyeri meg
a háborút az antant?
- Ismertesse és értékelje a versailles-i-washingtoni békerendszert!

      Melyek voltak az első világháború kirobbanásának okai?

Az  első  világháború  kitörésének  hátterében  az  európai..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 1 tétel Az első világháborút lezáró

1 tétel                Az első világháborút lezáró
Versailles - i békerendszert
1918 őszére bizonyossá vált a Központi Hatalmak katonai veresége . Az
antant hatalmak elveszitették keleti szövetségesüket , Oroszországot .
1917 áprilisában az Egyesült Államok hadt üzen Németországnak . Az antant
támadás a német hadsereg ,, fekete napját .. eredményezte , és
megkezdődött a Központi Hatalmak összeomlás sorozata .
1918 - ban..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 20. tétel

20. tétel
           A Horthy-rendszer konszolidációja


1. Horthy hatalomra jutása
  1919. nov.: Huszár - kormány hatalomra jutása.
  1919. nov. 16: Horthy bevonulása Budapestre.
  Kritérium: 1920. Jan.: Nemzetgyűlési választások -> kisgazda győzelem
                    KNEP- Keresztény Nemzeti Egyesülés
  Pártja
  Király nélküli királyság, élén kormányzóval ( Horthy M. ( kormányzói
  jogkör
  Horthy -..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A szent szövetség Európája

A szent szövetség Európája

  A lipcsei győzelem után a szövetségek az új erőviszonyoknak megfélően
  igyekeznek ura rendezni 2 elv alapján a katolicizmus és a dinasztizmus
 vagyis ezen u.-t isten kegyelméből uralkodó családok, kell, hogy irányítsák
  ezen elvnek megfelelően, ül össze a bécsi kongresszus és igyekszik újra
 rendezni Európát. Fro-t vissza kényszerittik a forradalom előtti határai
  mögé, Belgiumot Hollandiához csatolják...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 20. tétel

20. tétel

              Bethlen István kormánya

Bethlen István erdélyi arisztokrata családból származik. 4-5 évesen kezdte
 tanulmányait. Jelleme mértéktartás, visszafogottság, elhivatottság-tudat.
 Tudott az emberekkel bánni. Német, angol, görög nyelven beszélt. Jogi
 egyetemet és gazdasági akadémiát végzett. A XX. szd legkiemelkedőbb
 politikusa volt. Felesége kifeléforduló, életvidám teremtés volt...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 20. tétel

20. tétel
          A modern világ létrejöttének kezdetei
               a múlt században

A XIX. század második felében az ipari forradalom kiterjedt egész Európára.
Ezt, a klasszikus ipari forradalmat meghaladó fejlődést "második ipari
forradalomnak nevezzük. A gazdasági hatalom alapja a nehézipar lett. A
gazdaság szerkezete is átalakult: a kisműhelyek helyét a gyárak,  a
kereskedők szerepét a..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 20/A Hogyan biztosította Bethlen István a renszer

20/A Hogyan biztosította Bethlen István a renszer
          bel- és külpolitikai konszolidációját ?

Külpolitikai bonyodalmak: a nemzetgyűlés ratifikálta a trianoni diktátumot
- megkezdődött az ország új határainak kijelölése. 1921-ben IV. Károly
második restaurációs kisérlete is sikertelen  marad,  novem-berben  a
nemzetgyűlés kimondja a Habsburg-ház ttrónfosztását. A 20-as évek elején a
külpolitikai helyzet..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / XX. Ismertesse Horthy Miklós hatalomra jutását és a be

XX. Ismertesse Horthy Miklós hatalomra jutását
         és a bethleni konszolidáció főbb elemeit!


Az ellenforradalom győzelme Magyarországon:

A párizsi békekonferencia tanácskozásának eredményeként 1919 szeptemberében
aláírták az osztrák, novemberében a bolgár békeszerződést. Magyarország
ügye azonban elakadt, ugyanis 1919 márciusától nem volt az antant által
elismert kormánya, amely  képviselte  volna  a  magyar..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 20. Tétel

20. Tétel


Magyarország a két világháború között

- Hogyan vezetett az "őszirózsás forradalom" kísérlete a kommunista
hatalomátvételhez 1919-ben Mo.-n?
- Melyek voltak a Horthy-rendszer konszolidációjának legfontosabb elemei?
- Mutassa be a jobbratolódást és a német befolyás növekedését a harmincas
évek Magyarországán!

   Hogyan vezetett az "őszirózsás forradalom" kísérlete a kommunista
         hatalomátvételhez 1919-ben..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 20.b. Melyek voltak az 1848-49-es magyar szabadságharc főbb hadieseményei?

20.b. Melyek voltak az 1848-49-es magyar szabadságharc főbb hadieseményei?

(30/a.b.)    1848.szeptember 11.  Jelasics 35 ezer fônyi sereggel elfog-
            lalja a Dunántúlt.
         29.  Pákozdi csata: Jelasics veresége, szö-
            kése. Ozoránál Görgey-Perczel gyôzelme.

       október 4.  V. Ferdinánd feloszlatja az országgyü-
            lést, és hazánk katonai..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 20. Tétel Politikai válság 1918. okt. 17.-én gróf Tisza István a képvi

20. Tétel  Politikai válság
1918. okt. 17.-én gróf Tisza István a képviselőházban bejelentette, hogy a
központi hatalmak elvesztették a háborút.
A Károlyi-párt (Egyesült Függetlenségi és 48-as párt - 1916 júl.), az
Országos Polgári Radikális Párt, (1914, elnök - Jászi Oszkár; programja -
"Keleti Svájc") és az MSZDP okt. 24.-én létrehozta a Nemzeti Tanácsot,
amelynek elnöke Károlyi Mihály lett.
Programjuk: - háború azonnali..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / II/XI

II/XI

       A rendi anarchia és a Dózsa vezette parasztháború.

Mátyás hiába jelölte ki utódát, halála után több trónkövető lépett föl. A
főurak olyan királyt akart, akinek más országai, külföldi tartományai is
vannak. Amelynek katonai erejére támaszkodva, foglya megvédeni az országot
a törököktől. Így esett a választásuk Ulászló cseh királyra, aki a lengyel
trón várományosa is volt. II. Ulászló 1490-1516 az oligarchia megfékezésére
nem..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 21. tétel

21. tétel
      Az 1929-32-es gazdasági világválság és következményei
A világválság

1920-as években gazdasági konjunktúra. USA vezető gazdasági szerepe
(kölcsönök, hatalmas fogyasztópiac).
Nőtt a spekuláció (részvényekkel való üzletelés). Az értékpapírok árfolyama
megsokszorozódott.
1929 második felében csökken az építkezések száma és a fogyasztási cikkek
eladása.
Mezőgazdaságban értékesítési gondok...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Az ipari forradalom a 18. században

Az ipari forradalom a 18. században


    A 18. század 2. Felében, Angliában gyorsan fejlődik a mezőgazdaság,
  amely felesleget termel és viszonylag kevés munkaerőt, foglalkoztat.
 Ennek következtében a mezőgazdaságban megmaradt népesség viszonylag jól él,
      vagyis fizetőképes keresletet jelent az ipar számára.
 A feleslegesé vált népesség olcsó munkaerőként jelenezik az iparban, ezért
 iparnak igényi kielégitésére..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 21. tétel

21. tétel

     USA , Németország és Olaszország a két világháború között

1929 október 24-én összeomlott a New Yorki tőzsde, ami egy soha nem látott
 négyéve válságot vont maga után. Oka: túltermelés, eladhatatlan áruk a
 raktárban, csökkentik a termelést, bezárják  az  üzemeket.  Nő  a
 munkanélküliség, szűkül a belső piac. Ezen okok miatt az USA ipari
 termelése 50%-kal, Németországé 40%-kal csökken. Őket érinti..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 21/A A gazdasági világválság és a

21/A A gazdasági világválság és a
           politikai-társadalmi következményei

Az 1920-as évek második felének kedvező politikai folyamatait mindenekelőtt
az amerikai gazdaság töretlen fejlődése és a német demokrácia erősödése
alapozta meg. Ha e két pillérnek csak egyike is kidől, az egész folyamatnak
vége. Az 1929 és 1933 közötti világválaság szétzilálta azt a békülési
folyamatot, ami a húszas évek közepétől a világ..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 21/A A gazdasági világválság és a

21/A A gazdasági világválság és a
           politikai-társadalmi következményei

Az 1920-as évek második felének kedvező politikai folyamatait mindenekelőtt
az amerikai gazdaság töretlen fejlődése és a német demokrácia erősödése
alapozta meg. Ha e két pillérnek csak egyike is kidől, az egész folyamatnak
vége. Az 1929 és 1933 közötti világválaság szétzilálta azt a békülési
folyamatot, ami a húszas évek közepétől a világ..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A parasztság helyzetének változásai a 18. századi Magyarországon A

A parasztság helyzetének változásai a 18. századi Magyarországon

  A 18. században a jobbágyság jogilag két csoportra oszlott: örökös és
szabad költözésű jobbágyságra. A szabadon költöző, ha elvégezte a kötelező
munkát, elhagyhatta a birtokot, míg az örökös jobbágynak erre csak ura
adhatott engedélyt.
  A 18. század elején a munkaerőhiány miatt megindultak a telepítések,
melyeket a helytartótanács kedvezményekkel segített. A..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 21.b. Az "áprilisi törvények" a márciusban kivivott függetlenség és polgári

21.b. Az "áprilisi törvények" a márciusban kivivott függetlenség és polgári
átalakulás dokumentuma.
    A 31 cikkelybôl álló 1848-i törvénykönyv a márciusban kiví-
    vott függetlenség és polgári álalakulás dokumentuma.

    A törvénycikkek bár formailag a meglévô jogokat fejlesztik
    tovább, nem mutatnak tartalmi rokonságot a rendi elôzmények-
    kel. Nem túlzás az áprilisi törvényeket, mint alkotmányt
    jellemezni...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / XXI. Ismertesse a német fasizmus hatalomra jutását, berendezkedését és

XXI. Ismertesse a német fasizmus hatalomra jutását, berendezkedését és
                külpolitikáját!

Színre lépnek a nácik: Németország történetét 1919 és 1923 között zűrzavar
jellemezte. Puccskísérletek zajlottak, pártok  szerveződtek.  A  Német
Szociáldemokrata Párt és néhány polgári párt (Centrumpárt, Nemzeti Néppárt)
alkottak koalíciót. Szélsőbal oldalról megjelenik a Német Kommunista Párt.
NKP nagy..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Károly Róbert (1308-1342) és Nagy Lajos (1342-1382) 1301-1308: anarchi

Károly Róbert (1308-1342) és Nagy Lajos (1342-1382)


1301-1308: anarchikus korszak:   trónkövetelők
   tartományúri rendszer (senki sem szerzi meg a hatalmat, nem léptek
   szövetségre egymással
   közös cél: gyenge király hatalom
   egyéni cél: közjogi méltóságok szerzése, földek növelése
3 esélyes jelölt a trónra:
- Vencel, II. Vencel (1278-1305) cseh uralkodó fia, leányágon kapcsolódik
az Árpád-házhoz 1301-1305: megszerzi..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]