Főoldal | Régi oldalak |

                     
találatok: 1452; csoport: mindenhol

tortenelem / 9. A középkori magyar állam hanyatlása,bukása.A 3 részre szakadt ors

9. A középkori magyar állam hanyatlása,bukása.A 3 részre   szakadt ország
élete


A1. Az 1514-es Dózsa vezette parasztháború bemutatása és értékelése,az 1526-
os mohácsi csatához vezetô okok, csatavesztés,következmények

I. Dózsa-féle parasztháború

1. Trónbetöltés
Mátyás halála után több trónkövetelô lépett fel.A fôurak olyan királyt
akartak,akinek más országai,külföldi tartományai is vannak,amelynek katonai
erejére támaszkodva fogja-velük..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 9. Tétel

9. Tétel
 A középkori magyar állam hanyatlása, bukása, a három részre szakadt ország
                  élete.

- Mutassa be és értékelje a Dózsa vezette parasztháborút, a középkori
magyar állam bukását!
Mátyás halála után azonnal megindult a harc a koronáért. Ugyanakkor a
főurak megragadták a lehetőséget hatalmuk visszaállítására. Átvették a
király halálával megbénult kormányszervek  irányítását...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc Magyarországon A magyar po

Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc Magyarországon


A magyar polgári forradalom győzelme, az áprilisi törvények

1848 tavaszán forradalmi hullám söpört végig Európán. Ez  hatott  a
lefékeződött reformpolitikára is.
Március 3-án a pozsonyi országgyűlés elfogadta Kossuth felirati javaslatát,
amelyben jobbágyfelszabadítást, közteherviselést és  független  nemzeti
kormányt követelt.
Bécs ellenszegülésére (a főrendek nem..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 9/A Az önálló magyar állam bukása

9/A Az önálló magyar állam bukása

Mátyás halála után a bárók olyan királyt szerettek volna a magyar trónon
látni, aki gyengekezű, s helyette irányíthatják az országot. II. Ulászló
személyében találták meg erre a legmegfelelőbb embert. A bárók magasabb
méltóságokért, nagyobb jövedelmekért küzdöttek egymással, valamint óvták
hatalmukat a köznemesekkel szemben. Az állami bevételek csökkentek. A
bányák, vámok jövedlmét..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 9.a. Az önálló magyar állam bukása

9.a. Az önálló magyar állam bukása   41. A központosított királyi hatalom szétesése5

    Hunyadi Mátyás 1490 - ben bekövetkezett halála után megindult
    a harc a koronáért. A fôurak átvették a kormányszervek irányí-
    tását. Corvin János hadseregét leverték, Beatrix királynét
    félreállították, és a Jagelló - házból származó Ulászló cseh
    király jelölését fogadták el. A hatalom a fôurak kezébe ke-
    rült...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 9/A Az önálló magyar állam bukása

9/A Az önálló magyar állam bukása

Mátyás halála után a bárók olyan királyt szerettek volna a magyar trónon
látni, aki gyengekezű, s helyette irányíthatják az országot. II. Ulászló
személyében találták meg erre a legmegfelelőbb embert. A bárók magasabb
méltóságokért, nagyobb jövedelmekért küzdöttek egymással, valamint óvták
hatalmukat a köznemesekkel szemben. Az állami bevételek csökkentek. A
bányák, vámok jövedlmét..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 9. Tétel

9. Tétel
Az 1514. évi parasztfelkelés leverése után az ország belső életét továbbra
is a királyi hatalom meggyöngülése, és a politikai érdekcsoportok közötti
fokozódó harc jellemezte. Az 1516-ban megkoronázott gyermekkirály, II.
Lajos környezete sem volt képes erőskezű kormányzásra. A zavaros belső
állapotok a lehető legrosszabbkor állandósultak, mert a török terjeszkedés
ismét hazánk ellen fordult. Szulejmán szultán..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 9. tétel

9. tétel
 Ismertesse, hogy melyek voltak a nagy földrajzi felfedezések kiváltó okai
               és következményei


A felfedezések kiváltó okai:
 . A XIV. század nagy európai válsága után a XV. században egy fellendülési
  szakasz kezdődik a kontinensen.
 . Az igény a nemesfémek, a selyem, és a fűszerek (ez utóbbi igen fontos
  volt, hiszen az európaiak a hús tartósításához felhasznált borsot csak
  keletről tudták..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 9. "A" tétel

9. "A" tétel

Témakör:A középkori magyar állam hanyatlása, bukása a három részre szakatt
ország élete.
Tételcím: Mutassa be az ország két, majd három részre szakadását!


 Erdély élén ekkor Szapolyai jJjános állt, (1526) amikor is
felszólították,
hogy hadaival menjen a mohácsi síkra, és csatlakozzon az ott gyülekezô
magyar
csapatokhoz. Szapolyai elindult ugyan, de már nem tudott a török
megérkezése
elôtt megérkezni, ennek következményeként kb...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5. tétel

5. tétel

    A királyi vármegye felbomlása és a nemesi vármegye létrejötte

II. András (1205-1235) uralkodása alatt, a királyi birtokok  tömeges
 eladományozása miatt meggyengül a királyi hatalom, és megerősödnek a
 nagybirtokosok. A gazdasági élet, az árutermelés és a pénzgazdálkodás
 térhódításainak fő haszonélvezője a nagybirtokosság volt. Helyzetét
 megerősítették II. András tömeges birtokadományai. II...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A/1

A/1
               Az ókori EgyiptomFöldrajzi, gazdasági tényezők
     . Kiváló termőföldek
     . Öntözéses gazdálkodás (Nílus)
     . Gabonatermelés
     . Faluközösségek (sűrűn a folyóparton)
     . Építőanyagok, ásványok:
        o Kő (gránit, márvány)
        o Fa, papirusz
        o Ércek - Sínai-félsziget
        o Elefántcsont
Társadalom

     . Fáraó
     ...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A/2

A/2
 Az önálló zsidó állam létrejötte és az egyistenhit jelentősége az emberiség
          erkölcsi és kulturális fejlődésében!  I. Földrajzi viszonyok:


     . Északról Fönícia és Szíria,
     . Keletről a Szíriai sivatag,
     . Nyugatról a Földközi-tenger,
     . Délről a Dél Arab sivatag
    határolja.


     . Éghajlat: szubtrópusi mediterrán hatásokkal, kevés csapadék
      (télen van)..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A/3 Vázold fel az athéni demokrácia kibontakozásának folyamatát Sz

A/3


  Vázold fel az athéni demokrácia kibontakozásának folyamatát Szolóntól
                Periklészig!

Szolón reformjai (Kr.e. 594):
  . teherlerázás (adóságok elengedése)
  . az adósrabszolgaság eltörlése
  . az adóság miatt elvesztett földek visszaadása
  . az adósrabszolgák kiváltása
  . a gabonakivitel megtiltása
  . a nagybirtok területeinek megszabása
  . új mérték- és pénzrendszer..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A/4

A/4
 Az arisztokrácia fellegvárának, Spártának a gazdasági, politikai jellemzői
Földrajzi adottságok

     . Pelloponészosz-félsziget déli része
     . Eurotas-folyó völgye - mezőgazdaság
     . Taygetosz-hegy - Ny
     . Parnosz-hegyvidék - K
     . Mocsaras területek - D
A spártai társadalom


   Spártát a dórok alapították, 5 községből - Lakkónia

   A társadalom összetétele:
     . Spártiaták..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A/6

A/6
  Julius Caesar és Augustus tevékenysége - hogyan született meg a Római
                 CsászárságJulius Caesar (Kr. e. 100 - Kr. e. 44):
   . Patricius eredetű
   . Apja praetor
   . Anyja plebejus
   . Részt vesz Mitridátész és a kalózok elleni háborúban
   . Kitűnő hadvezér
   . Rhodosz szigetén tanult szónoklatot
   . Néppárti
   . 61-ben Hispania helytartója

Kr.e. 60 - az első..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Ismertesd a Frank állam történetét Chlodvigtól Nagy Károlyig. Sorold fel és

Ismertesd a Frank állam történetét Chlodvigtól Nagy Károlyig. Sorold fel és
        értelmezd a feudalizmus legjellemzőbb vonásait.1. A Frank állam története
  a. Chlodvig (481-511):
   - Törzsfőből vált királlyá
   - Birodalma a Loire-tól a Rajnáig terjedett
   - Új államszervezeti rendszert vezetett be: grófságok
     - Élükön grófok (feladatuk a  közigazgatás,  az  adófizetés
      ellenőrzése, a katonai..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Az arab birodalom kialakulása - Az iszlám legfontosabb elemei

Az arab birodalom kialakulása - Az iszlám legfontosabb elemei


A gazdaság, a társadalom és a politika jellemzői

     . Sivatagos, száraz területek
        o Beduinok
          . Nomád állattenyésztés (teve)
          . Bomló törzsi-nemzetségi társadalom
     . Tengerparti rész - Vörös-tenger
     . Tengerparti rész - Jemen és környéke
        o Oázisok:
          . Zöldségek..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Német Római császárság és a Római egyház - invesztitúraharc

Német Római császárság és a Római egyház - invesztitúraharc
  . Az egyház vezető szerepének kialakulása
     o Milánói Edictum - 313
     o Niceai Zsinat - 325
     o Az egyházvezetés a 4. és 7. század között megosztottá válik
     o Konstantinápoly, Antiochia, Jeruzsálem, Alexandria ( Patriarcha
      az egyházi vezető
     o Szíriában jönnek létre az első szerzetesközösségek
     o I. Leo (440-461)..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Rendi monarchia kialakulása Angliában és Franciaországban; 100 éves háború

Rendi monarchia kialakulása Angliában és Franciaországban; 100 éves háború
Franciaország:
  . Capet dinasztia (capetingek)
  . Kis területen uralkodtak - fő terület: francia hercegség
  . Franciaországban a grófok és hercegek függetlenek a királytól:
   tartományaikban uralkodói jogokat gyakorolnak
  . Capetingek mindig egy kis birtokot ragasztottak az ősi francia
   hercegséghez
Anglia:
  . VIII sz. - IX. sz. normann..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Ismertesd Csehország és Lengyelország fejlődését a virágzó feudalizmus

Ismertesd Csehország és Lengyelország fejlődését a virágzó feudalizmus
                  idején


1. Csehország
a. Kezdetben a Przemysl dinasztia (1306-ban kihal). Uralkodása alatt
  fordulópont - 1278-Morva-mező - II. Ottókár elveszti az összes osztrák
  területét
b. Csehország a hospesprogram része, a német telepesek a földek és a
  kedvezmények miatt jönnek Csehországba. Ez hosszútávon..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Oroszország fejlődése a XI.-XV. Század között A birodalom elő

Oroszország fejlődése a XI.-XV. Század közöttA birodalom előzményei

     . V. század: szlávok vándorlása
        o Nyugati ág
        o Déli ág
        o Keleti ág
     . Rurik megalapítja Novgorodot
     . Oleg (879 - 972) megalapítja Kijevet és a Ruszt - azaz a
      nagyfejedelemséget
     . Vlagyimir (978 - 1015) felveszi a bizánci kereszténységet, és
      határerődöket épít. Vele..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / |Egyszerű adattípusok: String, Real, Sorszámozott ( Felsorolt, Szabványos /Int., |

|Egyszerű adattípusok: String, Real, Sorszámozott ( Felsorolt, Szabványos /Int., |
|Boolean, Char/, Résztartomány)/succ, pred, ord/.                |
|Mutató adattípusok.                               |
|Struktúrált adattípusok: Array, Record, File, Set.               |
|                                        |
|Egész típusok: Shortint:..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Ismertesd a magyar feudális állam megszületésének és megszilárdulásának

Ismertesd a magyar feudális állam megszületésének és megszilárdulásának
         folyamatát Szt. Istvántól Könyves Kálmánig!1. Szt. István (997-1038)
  a. Géza fejedelem halála után hatalmi harcok. Ebben István ellenfelei
   Gyula (Erdély ura), Ajtony (Maros vidék ura) és Koppány voltak,
   segítői pedig Hunt, Pázmány, Vecellin és Ajtony. Ellenfeleit legyőzve
   Istváné lett a teljes hatalom és folytathatta..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Gazdaság, társadalom és politika a XII. századi Magyarországon

Gazdaság, társadalom és politika a XII. századi Magyarországon
Gazdaság és társadalom
     . A gazdaság alapja a föld
        o Királyi birtokok
          . Jelenleg a földek 75%-át adják
          . Ezt adományozza a király a földesuraknak és az
           egyháznak
        o Nagybirtokok
          . A XII-XIII. század fordulójára aránytalanul megnőnek
        o Egyházi földek..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Milyen előzmények után született meg az Aranybulla? Mennyiben határozta meg

Milyen előzmények után született meg az Aranybulla? Mennyiben határozta meg
           a társadalom további fejlődését?
a. II. András (1205-1235) politikája:
  - Sok háború (Halics, kunok elleni hadjárat), amelyek sok pénzt
   emésztettek föl
  - Szétosztogatja a vármegyéket, így azok jövedelme már nem a királyé. A
   vármegyék lakossága kiszolgáltatott lesz, az adomány nélküli főurak
   hátrányba kerültek...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 21. Tétel

21. Tétel


Diktatúrák és demokráciák a két világháború között

- Mutassa be a fasizmus hatalomrajutását és berendezkedését Olaszországban!
- Milyen lépésekben történik meg a weimari Németország bukása és a
nemzetszocialista állam kiépítése?
- Hogyan élte meg és hogyan lábalt ki a válságból az 1930-as években az
Amerikai Egyesült Államok?

          Mutassa be a fasizmus hatalomra jutását
           és berendezkedését..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Érettségi "A" tétel A bethleni konszolidáció Írta: dr. Gázmár Zoárd - M

Érettségi "A" tétel
A bethleni konszolidáció
Írta: dr. Gázmár Zoárd

- Magyarország a trianoni békeszerződés aláírása után
- a konszolidáció területei, folyamata: - belső rend helyreállítása
- az új politikai rendszer társadalmi bázisának megteremtése
- a folyamatos és egységes kormányzás biztosítása
- gazdaság működőképességének helyreállítása
- a konszolidáció egyéb területei: - külpolitika, nkultúrpolitika
- A konszolidáció eredményei...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A császárság és pápaság küzdelmei < A császárok és pápák küzdelme a 1

A császárság és pápaság küzdelmei


 < A császárok és pápák küzdelme a 11. században kezdődött
 < A Német - Római császárságot 962-ben I. Ottó hozta létre, őt Rómában
  koronázták császárrá, a császári hatalom ragaszkodott, ahhoz hogy apostol
  császárok, azonban így ápolniuk kellett Róma kultuszát
 < Kis Pippin a pápának adományozta Ravennát, ezzel jött létre a pápai
  állam, ami megalapozta a pápaság hatalmát, azonban az..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A démosz és az arisztokrácia polgárjogi harca. Démosz követelései: 1

A démosz és az arisztokrácia polgárjogi harca.

Démosz követelései:  1. írásos törvények
         2. adósrabszolgaság eltörlése
         3. törvény előtti egyenlőség
         4. jogegyenlőség (iszonómia)   a, vérségi elv
                       b, vagyoni elv (timokrácia)
                       c, területi elv
i.e. 621. Drákón írásos törvénye (minden gyilkosságot ki kell..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A démosz harca az egyenjogúsításért < Az ókor legvirágzóbb állama Gör

A démosz harca az egyenjogúsításért


 < Az ókor legvirágzóbb állama Görögország volt. Kiterjedése: Égei tengeri
  partvidék, Balkán félsziget, Kis Ázsia partvidéke Ide a Kr.e. II. évezred
  elején vándoroltak be a görögök. (halászat, hajózás, kereskedelem)
  Virágzó sziget: Kréta Knósszosz központtal
 < Mükénéi állam elpusztul, Polisz kialakulása
 < Fallal körülvett városi mag: Asztü, falusi jelegű földterület: Khóra
 < Saját alkotmány,..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]