Főoldal | Régi oldalak |

                     
találatok: 674; csoport: tortenelem

tortenelem / Hunfalvy János (1820-1888)

Hunfalvy János (1820-1888)

Hunfalvy János nem csak sokoldalú tudós, pedagógus volt, de nagy szerepet
vállalt a főváros közéletében is (különböző szakbizottságokban elnök,
felügyelő, bizottmányi tag, társaságok elnöke, a közmunkatanács vezető
tagja, a Budai kör elnöke, stb.) Az első magyar földrajzprofesszor sokat
tett iskolánknak, Buda első kereskedelmi középiskolájának létrejöttéért.
Nevét az 1926-27-es tanévben adományozta az intézménynek a..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Hunyadiak harca a török ellen < A 15. századi Magyarország lekiemelke

Hunyadiak harca a török ellen


  rendi állam
 < Török birodalom felemelkedik
 < Elfoglalja Brankovics György szerb fejedelem..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Hunyadi Mátyás kísérlete a rendi központosításra . Magyarország a XI

Hunyadi Mátyás kísérlete a rendi központosításra . Magyarország a XI-XV. században partimoniális királyság
 . Később kialakulnak rendek, de az irányító a király
 . XIII. századtól nem a földbirtokra, hanem az egyes társadalmi rétegekre
  támaszkodik
 . V. László meg akarta szűntetni a Hunyadi-párt befolyását, Cillei Ulrik
  kivégezteti Lászlót, Mátyás Prágába kerül fogságba
 . Garaiak és Szilágyiak egyezség: Mátyás a király, Szilágyi..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Hunyadi Mátyás kísérlete a rendi központosításra . Magyarország a XI

Hunyadi Mátyás kísérlete a rendi központosításra . Magyarország a XI-XV. században partimoniális királyság
 . Később kialakulnak versek, de az irányító a király
 . XIII. századtól nem a földbirtokra, hanem az egyes társadalmi rétegekre
  támaszkodik
 . Mátyás: Hunyadi János fia, László öccse, V. László halála után királlyá
  választják
 . Visszaszerzi a koronát, és 1464-ben megkoronázzák
 . 1. időszak szüksége van a rendek támogatására
 ...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / II. VILÁGHÁBORÚ (1939. szept.1- 1945. szept.2.)

II. VILÁGHÁBORÚ (1939. szept.1- 1945. szept.2.)
1. A lengyelországi hadjárat:
- 1939. szept. 1-jén Németország megtámadta Lengyelországot
- 1939. szept. 17-én Szovjetunió (a Vörös Hadsereg) támad keletről
- 1939. szept. 28.: szovjet-német határegyezmény ( Lengyelország negyedik
felosztása
2. A furcsa háború: (1939. szept. vége - 1940. április)
- Németország nyugati határán hadiállapot volt, de hadműveletek nem voltak
- ezzel egyidőben..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Nevek: Tozsó: Hadügyminiszter, majd miniszterelnök Pearl Harbor F

Nevek:


Tozsó:   Hadügyminiszter, majd miniszterelnök Pearl Harbor
Faragho Gábor:  tábornok, Horthy küldötte Moszkvába, sikertelen kiugrási
kísérlet
Pétain:   marsall, 40-ben a Vichy-Franciaország alapítója és elnöke
De Gaull:  Charles, tábornok, Szabad Franciaország vezetöje, németellenes
harc irányítója
Eisenhower: amerikai hadseregtábornok, afrikai-hadtest, normandiai
partraszállás irányítója
Paulus:   Friedrich von, táborszernagy,..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 2,

2,


  István, a magyarok első királya beírja a maga és nemzete nevét a
világtörténelem nagy könyvébe. Országában megtöri a királyi hatalom, az új
rend, az országnak, a nemzetnek boldogságát célzó, jövendő nagyságát
megalapító alkotások ellen lázadókat. Beiktatja országát a keresztény
országok rendjébe. Meggyökerezteti a ma is fennálló vármegyei intézményt,
mely később oly megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz az ország meg-
megtámadott..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / IV. Béla politikája a tatárjárás előtt és után

IV. Béla politikája a tatárjárás előtt és után

 . XIII. századi Magyarország rossz helyzetben
 . II. András Aranybullával megoldja, béke a besenyőkkel
 . Régi rend megbomlik
 . Fia IV. Béla (1235-1270)
 . Birtokadományok felülvizsgálata
 . Rendeletek a király személyének tiszteletére
 . Kérvények
 . Tatárjárás: Julianus barát útja, kunok befogadása 1236
 . 1240 első tatár támadás
 . 1241. ápr. 12. Sajó folyó, Muhi mellett nagy vereség a..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / IV. Béla politikája a Tatárjárás előtt és után . XIII. századi Magyar

IV. Béla politikája a Tatárjárás előtt és után


 . XIII. századi Magyarország rossz helyzetben
 . II. András Aranybullával megoldja, béke a besenyőkkel
 . Régi rend megbomlik
 . Fia IV. Béla (1235-1270)
 . Birtokadományok felülvizsgálata
 . Rendeletek a király személyének tiszteletére
 . Kunok befogadása 1236 (Kötöny), miután megverik őket a tatárok 1223-ban a
  Kalka-folyónál, de ellenszenv miatt, kivonulnak az országból, mivel..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / IV. Béla uralkodása

IV. Béla uralkodása

Az Aranybulla nem tudta megakadályozni, hogy a királyi hatalom ne gyön-
güljön tovább, s a főúri hatalom növekedjék.
II. András fia IV. Béla apja politikája ellen volt. Koronázása (1235)
után a királyi hatalom megszilárdítását vette célba. A birtokvisszavé-
telek egyre nagyobb mértéket öltöttek, azonban a tatárjárás (1241-42)
alapvetően megváltoztatta a király politikáját.
IV. Béla törekvése a királyi hatalom..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A magyar jakobinus mozgalom 1791-ben megállapodás született a magyar r

A magyar jakobinus mozgalom


1791-ben megállapodás született a magyar rendek és az udvar között ( 10.
törvénycikk. A megállapodás oka: a francia forradalom radikalizálódik és a
nemesség is megijed. A törvénycikk tartalma:

 . II. Lipótot (1790-92) magyar királlyá koronázzák, mert 25 év után először
  összehívta az országgyűlést
 . Kimondja, hogy Mao. önálló állam, melyet saját törvényei szerint kell
  kormányozni
 . Az adó- és..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Japán és Kína történelme

Japán és Kína történelme

1800-as évek végén Japánban a Meidzsi-féle reformok érvényesültek. Ez azt
jelentette, hogy az államban "gazdag ország erős hadsereg" elvét akarták
megteremteni 1868-ban. Ezzel eltörölték a régi rendet. Ezzel modernizálták
az országot. A szamurájok hatalma csökkent, de közben erősödött az állam.
pl.: a közigazgatást is megszervezték. , ezzel a régi rendet eltörölték.
Kínában 1851-64 között folyt a Tajping- felkelés...

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Darányi, Imrédy, Teleki kormányzók sikereket mutatnak fel. Pl.: gazdaságban

Darányi, Imrédy, Teleki kormányzók sikereket mutatnak fel. Pl.: gazdaságban
a fellendülés korszaka. Újra vannak szociális intézkedések: béremelés,
munkaerő maximálása 8 órára, heti 6 napon, társadalombiztosítás
kiszélesítése. Kultúrfölény még fennáll. Új képviselője Hónan Bálint (1945-
ben kivégezték), történész. Általános támogatottságot hoz.
 Darányi Kálmán (1936-8). A Bethleni kormányhoz akar visszanyúlni.
Tetszetős reformokat hoz: titkos..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Károly Róbert

Károly Róbert


 . Az Árpád-ház kihalása után trónöröklés kérdése
 . Anjou-ház Károly Róbert V. István dédunokája (1301-1342)
 . Támogatók egyház, köznemesek, és a feudális rendszer támogatói, városok
  falvak
 . Erős kp-i hatalom - kiskirályok leküzdése (Csákok, Abák, Subicsok,
  Kőszegiek)
 . rozgonyi csata 1312 - Abákat megdönti, Csák Mátéval szöv.
 . Hatalmának alapja a feudális nagybirtokosság
 . Felemelkedő családok..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Károly Róbert feudális monarchiája az Árpád-ház kihalása után < Az Á

Károly Róbert feudális monarchiája az Árpád-ház kihalása után


 < Az Árpád-ház kihalása után trónöröklés kérdése

 < Királyi hatalom gyenge

 < Anjou-ház Károly Róbert V. István dédunokája (1301-1342)

 < 3szor koronázzák meg 1301, 1309, 1310

 < Támogatók egyház, köznemesek, és a feudális rendszer támogatói, városok
  falvak

 < Erős kp-i hatalom - kiskirályok leküzdése (Csákok, Abák, Subicsok,
  Kőszegiek)

 < rozgonyi csata 1312..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Károly Róbert uralkodása

Károly Róbert uralkodása

1301-ben, III. András halálával kihalt az Árpád-ház, és véres küzdelem
indult meg a trónért. A 3 jelölt közül - Anjou Károly, a cseh Vencel, és a
bajor Ottó - Károly Róbert került ki győztesen.
Károly Róbert (1308-1342): első dolga Magyarországon a királyi hatalom
megerősítése volt, ugyanis a harcok alatt megerősödtek a tartományurak
(kiskirályok), akik területeik felett majdnem királyi hatalmat..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Fancsek Krisztina 10/B

Fancsek Krisztina 10/B

A Szent Korona története

1000 karácsonyán Esztergomban megkoronázták I. (Szent) Istvánt, a magyarok
első királyát. Ezzel a koronázással egyrészt kifejezésre jutott, hogy
országunk a kereszténységhez, a kereszténységnek ahhoz az ágához tartozik,
amelyet latin kereszténységnek nevezünk, amelynek vezetője a római pápa.
Másrészt: "Isten kegyelméből" való király, tehát az egyház beleegyezésével,
támogatásával..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Az Anjouk Magyarországon

Az Anjouk Magyarországon

a; Károly Róbert lépései a királyi hatalom megszilárdítása

Károly felszámolva a tartományúri hatalmat, visszaszerezte a királyi
birtokok jelentős részét és új bárói réteget hozott létre. A királyi
hatalom változtatása új vonásokat is tartalmazott:
  1. visszavette királyi várakat (150-200 vár fele) és a hozzájuk tartozó
   birtokállományt
  2. feladatköre elsősorban politikai, kormányzati jellegű volt (ennek..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5. a-1. Vázolja fel a magyar feudális társadalom kialakulását és az

5. a-1. Vázolja fel a magyar feudális társadalom kialakulását és az
             Aranybulla - mozgalmakat !

I. A feudális társadalmi rend megszilárdulásának folyamata

 1. István halála után


  a) birtokaiktól megfosztott nemzetségfők leszármazottai  kísérletet
   tesznek az uralkodói hatalom aláásására, a törzsi-nemzetségi szervezet
   visszaállítására ( szembefordulnak az egyházzal : 1046 Vata lázadás..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A dualizmus a gazdasági virágkor 1867-után. XIX. századtól kialakul a

A dualizmus a gazdasági virágkor 1867-után. XIX. századtól kialakul a
szabad versenyes kapitalizmus. Az állam szerepe nagy. Az állam törvényeket
hoz, kamatbiztosítást vállal. Az ipari forradalom is ekkor bontakozik ki (a
reformkortól). Tőke kell. Kevés a hitelintézet, de ezek között magyarok is
vannak. A terménykereskedők lesznek a bankárok.
Bankok: --Pesti Magyar Kereskedelmi Bank. Ez nyomta a Kossuth bankókat. A
tőke nagyobbik..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 4.a-1. Ismertesse a magyar nép eredetét,

4.a-1. Ismertesse a magyar nép eredetét,
            vándorlását és a honfoglalást !

1. A magyar nép kialakulásának folyamata :
   - az őstörténet forrásai,
   - nyelvrokonaink
2. Az őshazák és a vándorlás menete
3. A honfoglalás története

1. A magyar nép kialakulásának azt a többezer éves folyamatot nevezzük,
 amelynek során az urali népek családjából létrejött egy azonos nyelvet
 beszélő, azonos kultúrájú nép,..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Magyarország 1848-1914 között

Magyarország 1848-1914 között

- Hogyan épül ki a neoabszolutizmus Magyarországon 1848/49 után? Mutassa be
a nemzeti ellenállást!


Az egyes nemzetek udvarhű főrendei a birodalom föderalisztikus átszervezése
mellet foglaltak állást. Szószólójuk Windischgr(tz, azt hangsúlyozta, hogy
a rendi jogaiba visszahelyezett régi arisztokrácia elégséges a forradalmi
erők ellensúlyozására. Az azonos módon kormányzott, német államnyelvű,..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Magyarország a Habsburg Birodalomban Az ország népessége 1720 körül

Magyarország a Habsburg Birodalomban
Az ország népessége 1720 körül alig érte el a Mátyás korabelit. A lakatlan
tájak benépesítése a török kiűzésével azonnal megindult. A belső
vándorlásban magyar és szlovák jobbágyok vettek részt. A belső vándorlás
mellet fontos szerepet játszottak a bécsi kormányzat és nagybirtokosok
szervezett telepítései. A XIII. század folyamán Mo. benépesült, de a
magyarság kissebségbe szorult. A nyugati részeken..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 20. Tétel

20. Tétel
          Magyarország a két világháború között

- Hogyan vezetett az "őszirózsás forradalom" kísérlete a kommunista
hatalomátvételhez 1919-ben Magyarországon?
1918 októberében Mo.-n kormányválság alakult ki. 1918. október 24-én
megalakult a Magyar Nemzeti Tanács, a Károlyi-párt, az SZDP és a Polgári
Radikálisok részvételével. Elnöke  Károlyi  Mihály  lett.  12  pontos
programjában függetlenséget, békét..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 6. Tétel Magyarország az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idejé

6. Tétel
      Magyarország az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idején.

- Hogyan szervezte újjá a feudális monarchiát Károly Róbert?
 A XIII-XIV. század fordulóján a tényleges hatalom egyes megerősödő nagyurak
 kezébe került. Magánhadseregükre és familiárisaik  fegyveres  erejére
 támaszkodva kiskirályként uralták tartományukat. Kedvezett a tartományúri
 hatalom megerősödésének, hogy az Árpád-ház kihalása után évekig nem..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 12. Tétel Mo. újjáépülése és beilleszkedése a Habsburg Birodalomba

12. Tétel
   Mo. újjáépülése és beilleszkedése a Habsburg Birodalomba aq XVIII.
                 században

- Mutassa be Mo. újjáépülését és betagozódását a Habsburg Birodalomba!
Az ország népessége 1720 körül alig érte el a Mátyás korabelit. A lakatlan
tájak benépesítése a török kiűzésével  azonnal  megindult.  A  belső
vándorlásban magyar és szlovák jobbágyok vettek részt. A belső vándorlás
mellet fontos..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Magyarország a Habsburg Birodalomban Az ország népessége 1720 körül ali

Magyarország a Habsburg Birodalomban

Az ország népessége 1720 körül alig érte el a Mátyás korabelit. A lakatlan
tájak benépesítése a török kiűzésével  azonnal  megindult.  A  belső
vándorlásban magyar és szlovák jobbágyok vettek részt. A belső vándorlás
mellet fontos szerepet játszottak a bécsi  kormányzat és nagybirtokosok
szervezett telepítései. A XIII. század folyamán Mo. benépesült, de a
magyarság kissebségbe..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Magyarország 1848-1914 között

Magyarország 1848-1914 között

- Hogyan épül ki a neoabszolutizmus Magyarországon 1848/49 után? Mutassa be
a nemzeti ellenállást!

Az egyes nemzetek udvarhű főrendei a birodalom föderalisztikus átszervezése
mellet foglaltak állást. Szószólójuk Windischgr(tz, azt hangsúlyozta, hogy
a rendi jogaiba visszahelyezett régi arisztokrácia elégséges a forradalmi
erők ellensúlyozására. Az azonos módon kormányzott, német államnyelvű,..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A merkantilizmus XIV. Lajos (1643-1715) egyik legtehetségesebb szakmin

A merkantilizmus


XIV. Lajos (1643-1715) egyik legtehetségesebb szakminisztere Colbert volt.
Az általa kidolgozott gazdaságpolitikát merkantilizmusnak nevezzük. A
merkantilisták arra törekedtek, hogy a nemesfémet az országba vonzzák,
kiáramlását pedig megakadályozzák. Franciaországban ugyanis ekkor még nincs
bank- és hitelrendszer, mint Hollandiában, és a gazdaság működésének
fönntartásában nélkülözhetetlen a nemesfémből vert pénz.
Colbert a..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / |István |II.Mátyás |kancellária|

|István   |II.Mátyás |kancellária|
|1000-38  |1608-19  |---    |
|Orseolo  |II.Ferdinán|Bécs    |
|Péter1038-4|d     |kamara   |
|1     |1619-37  |---    |
|Alba Sámuel|III.Ferdiná|Pozsony  |
|1041-44  |nd     |helytartóta|
|Orseolo  |1637-57  |nács---  |
|Péter1044-4|IV.Ferdinán|Pozsony  |
|6     |d     |(II.József |
|I. András |1647-54  |után ---  |
|1046-60  |I.Lipot  |Buda)..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]