Teut Os


A Teut Os klánjai

A clan skót szó és gyermekeket jelent. Ez mutatja a clan vérségi szerveződési alapját. Ebből is adódik a skót/ír névképző a Mac/Mc előtag, amely fiút, gyereket jelent, és amelyet a clan valamennyi tagja viselt. A Teut Osban a clanok nem csak konkrét vérségi kapcsolat alapján szerveződnek (habár jó néhány testvérpár is van bennük), ám a törzsi szintnél egy szorosabb kötődési szintet jelentenek. A clan tagjai egy szoros baráti, sőt clani közösséget alkotnak. Vezetőjük a conoclan, a clanfőnök, aki az idősebb testvér szerepét tölti be itt. A nevet még nem kapott harcosok a clan védelme alatt állnak és a clan nevét viselik. A közösség kifejezése az azonos színű tartan (szoknya vagy köpeny) viselése. Ha lehetséges a Teut Os clanonként vonul hadba, ám nagyobb háborúknál a clanok szerinti felvonulás helyett a fegyvernemek szerinti felállást választjuk. Ilyenkor jut fontos szerep a turgoknak, amelyek éppen e szerint szerveződnek. Ennek a vezetője a turgorix. Ha a turg és a clan viszonyát meg akarnám határozni, akkor azt mondanám, hogy úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a farakás és az élő fa. A turg a farakás, ahol megtalálhatóak a méret és rendeltetés szerint osztályozott fák, míg a clan az élő fa, ahol az egyes részek úgy követik egymást, ahogyan az a természet törvényei szerint adódik. Lehetséges, hogy a farakáson a hasábok ugyanúgy helyezkednek el, mint az élő fán, ám más a rendeltetésük.
A Teut Os clanjai:

 • Penclan (még a kék korszakból jövő harcosok clanja)
 • clan Danu (a még harcossá avatás előtt álló ifjak clanja)
 • clan Nantdan (a "kicsik")
 • clan Rhoddwr (a "nagyobbak")
 • clan Uí Scigelach (a lányclan)
A Penclan

A Penclanban, azaz a Főklánban található emberek azok a harcosaink, akik már a korábbi (kék) korszakban is a törzs tagjai voltak. Ők megélték a kék és a vörös korszak csatáit, háborúit is. Éppen ezért általában vezető szerepet töltenek be a Teuton belül. Ez a clanszervezet elsősorban testvéri közösség, így a szokásos alá- és fölérendeltségi viszony hiányzik belőle. A törzs feje a Penclan, ahol a clantagok egyenlő véleménnyel és tanáccsal intézik a Teut vezetését, ám a döntéseket általában a Teutorix mondja ki.
Tagjai:

 • Teutorix Aluran
 • Brenn
 • Bussomor
 • Noscoedwygwr
 • Manawydan


Teutorix Aluran az alapítók egyike, a X. év őszétől vezeti a Teut Os-t. Brenn jóbarátja. A törzs szinte összes felszerelése az ő keze munkáját dicséri. Gyakorlatias, kísérletezgető, a korabeli források alapján igyekszik rájönni, hogyan csinálhatjuk meg magunknak azt, amit mások készen vesznek. Véleménye szerint ebben rejlik az igazi hagyományőrzés.


A Nantdan

Ezt a clant Manawydan hívta életre a Vörös Korszak hajnalán, az I. év Samhain ünnepén. Ez a legharciasabb clanja a Teut Osnak, éppen ezért a színük a vörös. Itt nevelkedett Canol és Brwydrwr is. Ebben a clanban mindig a legreményteljesebb ifjak vannak, akiket harcosoknak és egyúttal vezéreknek is szánunk a jövőben. A clan neve "Tűzforrást jelent" és a clanba való belépést a Beavatás Kapuján való átlépés jelenti. Ha valaki belép a clanba, de még nincs neve, akkor kap nevet a clantól (a MacNantdant).
Tagjai:

 • Calen Bragio
 • Arthas Caswyllt
 • Ataliol Ataliod
 • Pydew Cordiadd


Calen Bragio - Ő már a Kék Korszak harmadik éve óta a törzzsel tart. Testvérei Aluran és Bussomor. Mivel már ifjú kora óta a törzzsel tart, ezért ügyességben és harci tudásban naggyá nőtt. Eredetileg az ifjak számára alapított Danu clan tagja volt, majd a II/I. év Beltainkor nevet kapott. A Nantdan clanba a II/II. év Samhainkor lépett be. Hosszú pallosát számtalan helyen félik, sok párharcban múlta már felül a nála jóval idősebbeket. A törzs tűzünnepein a nyugati tűz meggyújtásánál szokott segédkezni.

Arthas Caswyllt - Ő már a Kék Korszak utolsó évében is a törzzsel tartott. Ebben az évben, amely a Teut Os újjáéledésének hetedik éve volt, kitáborozott kétszer is Osodunba. Azóta tart velünk, ám ifjú kora okán csak a Vörös Korszak első évében, ekkor is Beltainkor kapott tartant, és lépett be az ifjak számára szervezett Danu clanba. Miután a harc és emberség terén sokat fejlődött megnyílt számára az út, hogy a Vörös Korszak hajnalán egy harcoshoz méltó clanba léphessen. Ekkor, a Samhain ünnepségen, lépett át a Nantdan clanba. Ekkor lett Brwyn Brwydrwr a Conoclan és kapott nevet Artas Caswyllt. Klántársai Calen és Atalnod lettek, akik a nevelkedésben eddig is társai voltak. Mióta a Teutba került csak olykor vett részt a törzs nagy harcaiban, mivel még ifjú volt és éretlen. Időközben azonban az egyik legjobb íjászunk lett és hirtelen megnőve, nagy termete arra enged következtetni, hogy hamarosan claddatként az első sorban fog küzdeni. A Teliholdünnepségeken még önállóan nem gyújtott meg egyetlen tüzet sem, ám a Vörös Korszak első Samhain-jakor Brennek segített a központi tüzet meggyújtani, Beltainkor Manawydan segéde volt a Keleti Tűznél, míg a második Samhainkor Brwydrwré szintén a Keleti Tűznél.

Ataliol Ataliod - becenevén Atalnod - Ő a Vörös Korszak hajnalán csatlakozott a törzshöz. A Vörös Korszak első évében táborozott ki a Teuttal Osodunba és a törzzsel tartott a nagy harcokban. Ekkor még az ifjak számára fenntartott Danu clan védelmét élvezte. A II/II. év hajnalán kapott végül nevet. Ekkor, a Samhain ünnepségen, lépett át a Nantdan clanba. Nagytestű, nagy humorú és a leglustább harcos, akit az anyaföld valaha a hátán viselt.

Pydew Cordiadd - becenevén antiszociális Homér, vagy sprinter - Ő a Vörös Korszak hajnalán csatlakozott a törzshöz. A clan Nantdanba a II/III. év Samhainkor lépett be. Ő dolgos kezével és a játékok szervezésében nyújtott segítségével tűnik ki clantársai közül. Aluran után a törzs fegyvergyártásának legaktívabb résztvevője. Gyakorlatias és vad.

 • Belépés