Versenykiírás 2012versenytablakicsi

Sportszabályok

A versenyen versenyzőként azon magánszemélyek kerülnek értékelésre, akik a nevezési lap kitöltésével jelentkeztek a traktor versenyre, és aláírásukkal nyilatkoznak, hogy a jelen kiírásban foglalt szabályokat elfogadják.

Versenyek

A versenyek zártpályás, gyepes területen kerülnek megrendezésre.

A rendezőség által kijelölt pályákat, a megadott haladási iránynak megfelelően, a legrövidebb idő alatt kell teljesíteni.

Pótkocsi tolatás versenyszámban mindenki egyszer teljesíti a kijelölt pályát. A pótkocsit két lengő bója közé, azok érintése nélkül kell betolni, de a harmadik középső lengő rudat meg kell érinteni .    A szlalom verseny, két, egymás mellé felépített  szinkron pályán kerül lebonyolításra, több lépcsőben. Minden versenyző a selejtező futamok során egyszer teljesíti a pályát, és az itt elért időeredmények alapján  az első tíz legjobb  időt elért versenyző kerül az egyenes kieséses elődöntőkbe, ahol  az 1. melléklet alapján történik a versenyzők párosítása. A páros futamokon legalább kettő futamot kell megnyerni a továbbjutáshoz.

 A gyorsulás versenyen, a kettő selejtező futam két időeredményéből a jobbikat alapul véve kerül meghatározásra  az elődöntők párosítása, a tíz legjobb időt elért versenyző között. Az közép, és elődöntők lebonyolítása a szlalom versenyével megegyező módon történik, azaz két nyert futammal lehet továbbkerülni a következő fordulóba.

Ha a versenyző önhibáján kívül akadályoztatva van a pálya teljesítésében, akkor újra teljesítheti az adott kört. A műszaki hiba miatt kiállni kényszerült versenyző nem teljesítheti újra az adott körét.

A versenyzők rajtoltatása lámpával, a rajtlista (Rajtszám) szerint történik  

A verseny rajtja előtt a rendező versenyzői eligazítást tart.

Időmérés: A szervező által biztosított, és üzemeltetett fotócellás időmérő, és értékelő rendszer, mely ellen óvásnak helye nincs.

Kategóriák:  A versenyen a magyar gyártású traktorokat, és a női vezetőket külön kategóriában értékeljük

Egy ember versenyszámonként csak egy traktorral indulhat, kivéve a magyar gyártású traktorral induló versenyzőket, akik egyéb traktorral is indulhatnak ugyanabban a versenyszámban, de ebben az esetben csak az egyik traktorral elért eredménye számít bele az abszolút értékelésbe. A magyar traktorok a mezőny végén indulhatnak. Egy traktorral több versenyző is nevezhet, de azt a nevezés leadásakor jelezni kell. Abban az esetben, ha ugyanazon traktorral nevezett két versenyző, az egyenes kieséses közép, és elődöntőkben egy futamba kerül, akkor a két versenyzőnek egymás között kell eldöntenie, hogy melyikük jut tovább.

Költségek:

Nevezési díj versenyszámonként 1000 Ft, mely a nevezéssel egy időben a helyszínen fizetendő. Kettő versenyszámba való nevezés esetén a harmadikban ingyen lehet résztvenni. Minden nevezett versenyzőnek díjmentes ebédet biztosítunk.

Értékelés, díjazás:
Korai rajtért minimum 10mp büntetés jár ( A rajtbíró ítélhet többet is!) Az adott körből kizárható a versenyző, ha pályát téveszt, és nem korrigálja azt. A bójának feldöntése, a körberajzolt alapterületéről a teljes terjedelmében való kitérése , vagy a karók kidöntése számít bójadöntésnek, amely 5mp időbüntetéssel sújtja a versenyzőt. STOP vonalnál a megállás kötelező, oly módon, hogy a stop vonalnak az első, és hátsó tengelyvonal közé kell esnie. Elmulasztása 5mp időbüntetés. A versenyző nem jelenik meg időben a rajtnál (nem jelzett):minimum 5mp időbüntetéssel sújtható. Amennyiben a rajtideje előtt jelzi a késést, úgy az adott kör végéig szervizidő áll rendelkezésére. Ezen időn belül jelezheti szándékát a kör megkezdésére. Ha túllépi a szervizidőt, akkor az adott köre érvénytelen.

Versenyszámonként az első három helyezett serleg, és oklevél, a negyedik-hatodik helyezett oklevél díjazásban részesül. A női versenyzők, és a magyar traktorral indulók külön is értékelésre kerülnek versenyszámonként.

A versenyben az abszolút első helyet elért versenyző, serleg, és oklevél díjazásban részesül. Az abszolút első helyet a pótkocsi tolatás, a szlalom, és a gyorsulás versenyszámban elért helyezési számok alapján állapítjuk meg, oly módon, hogy a helyezési számokat összeadjuk, és az így kapott legalacsonyabb helyezési számot elért versenyző az abszolút első helyezett.

Rajtszámok:
 
Nevezéskor a rendező osztja ki. A rajtoltatás rajtszám szerinti sorrendben történik.  A jobb oldali ablakra kell felragasztani!!! Az éppen nem aktuális rajtszámot le kell takarni, vagy áthúzni!!!

Nevezések:
 
Nevezni a helyszínen, az adott versenyszám rajtjáig lehet. Itt kerül feldolgozásra a nevezési lap, és kiosztásra kerülnek a rajtszámok. A nevezési lapot pontosan kell kitölteni!  A nevezést a rendezőnek kell leadni, ahol a jogosítványt is be kell mutatni ellenőrzésre.  Junior versenyzők esetében a szülői felelősségvállalási nyilatkozatot is mellékelni kell!  A nevezési díjat minden esetben a helyszínen fizeti meg a versenyző a rendezőnek.

Részvételi, és nevezési feltételek:
 -
Nevezési lap kitöltése
 -A versenyzők a nevezési lap aláírásával kijelentik, hogy a verseny szabályzatát, valamint a rendezők utasításait betartják, és megfelelő magatartást tanúsítanak.
 -A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a rendezők felé semmiféle  követelést, és kárigényt nem nyújthat be.
 - Szándékos károkozásért az anyagi felelősség a versenyzőt terheli. Az okozott károkat köteles saját költségén helyreállítani.
 - Jelen szabályozást, és a versenyen kiadott egyéb szabályokat elolvasta, azokat megértette, és mindezt a nevezési lap aláírásával igazol.                                                                                                                                      

Általános sportszabályok: 
 
A verseny során a rendezők utasításait maradéktalanul be kell tartani. A depó területén tilos a veszélyes közlekedés. Ezen szabályok ellen vétők a rajtengedély megvonásával sújthatóak.

Technikai szabályok:
 
A traktoroknak szigorúan sorozatgyártású modelleknek kell lenniük, de a motor szabadon tuningolható.  Egyedi építésű traktorok, és benzin motoros traktorok  indulása nem engedélyezett.  A pótkocsi tolatásban résztvevő traktorokat szabványos pótkocsi vonófejjel kell felszerelni.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                                     Kikötések: 

-Néző csak a szalagon, kordonon kívül tartózkodhat, és a nézők, vendégek számára kijelölt helyen parkolhat!     

A versenyen mindenki csak a saját felelősségére  vesz részt, nevezésével vállalja a saját, gépjárműve,  és kisegítő személyzete által okozott mindennemű anyagi, erkölcsi kárért , személyi sérülésért, balesetért a felelősséget. A rendező biztosítást nem köt a nevezőkre, ha ezt igényli a versenyző, azt magának kell rendeznie a versenyen kívül. A rendezők felé a verseny kapcsán felmerült károkért, személyi sérülésekért a nevezők, vagy kisegítő személyzetük kárigényt nem nyújthatnak be.  Mindennemű méltatlan magatartás, rodeózás, veszélyes közlekedés mind versenyzői, mind nézői részről a pályán kívül is tilos! Ez a verseny leállítását, befejezését eredményezi!    Sportszerűtlen, veszélyeztető magatartás, a rendező utasításainak figyelmen kívül hagyása, szándékos pályarombolás, vagy más versenyző akadályoztatása azonnali kizárást von maga után.  A szabályokat a versenyzők megértették, tudomásul veszik, amit a nevezési lapon aláírásukkal igazolnak!

 

 

Nagyszokoly, 2012.