A VALLÁS SZABADSÁGÁÉRT - TILTAKOZÁS KIBOCSÁTÁSA ALÁÍRÁSRABevezető:

Mi, magyar demokraták felemeljük szavunkat A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló, 2011. július 12-én elfogadott 2011. évi C. törvény ellen.  


Tartalom:

A törvény

- felhatalmazza az államot, hogy vizsgálat alá vonja az egyházi státusra igényt tartó vallásfelekezetek hitelveit, ezzel durván megsérti az állam és az egyház szétválasztásának elvét;

- politikai döntéssel különböző jogállású osztályokba sorolja a vallási közösségeket, sértve a felekezeti egyenlőség elvét és a diszkrimináció tilalmát;

- az egyházként korábban már elismert vallásfelekezetek törvényes egyházi státuszának el nem ismerésével szerzett jogot sért;

- a bírósági bejegyzés helyett a törvényhozásra bízza valamely közösség egyházként való elismerését, ezzel megsérti a hatalmi ágak elválasztásának elvét, és azt az alapvető jogelvet, mely szerint a törvényhozó egyedi ügyekben nem dönthet, az általa alkotott törvény alkalmazásáról;

- elutasító döntés esetén nem biztosít jogorvoslatot, sértve a jogállamiság alapelveit.

A demokratikus jogállam világszerte elismert és ez ideig a Magyar Köztársaság által is tiszteletben tartott alapelvei olyan törvényt kívánnak, mely

- az egyházak nyilvántartásba vételét a bíróság hatáskörébe utalja;

- nem köti sem húsz év egyesületként való megelőző működéséhez, sem ezer tag személyi adatokkal igazolt meglétéhez az egyházként való bejegyzést, mivel (utóbbi esetében különösen is) ezzel veszélyeztetné a hit és meggyőződés kinyilvánításának és az attól való tartózkodásnak az alapvető jogát;

- valamennyi korábban már elismert egyház státuszát érintetlenül hagyja, illetve megerősíti;

- a végrehajtó hatalom által egyházi minőségükben megkérdőjelezett közösségek, felekezetek helyzetének tisztázását tisztességes és a jogorvoslathoz való jogot maradéktalanul biztosító bírói eljáráshoz köti;

- nemcsak általános frázisokban ismeri el, hanem rendelkezéseiben is tiszteletben tartja az egyházakhoz és felekezetekhez nem kötődő, de hívő, valamint a vallásos hitet elutasító polgártársaink lelkiismereti szabadságát.


Az aláírásokat 2011.szeptember 30-ig várjuk.


Budapesten, 2011. augusztus 25-énNépszámlálás - vallási hovatartozás, nemzetiségOktóber elsejétől népszámlálás kezdődik Magyarországon. A kérdőíveket kitölthetjük adatlapon és elektronikus úton egyaránt.

A megkérdezett személyes adatain túl nem köteles válaszolni arra a kérdésre, hogy melyik felekezethez illetve nemzeti kisebbséghez tartozónak vallja magát.

Amennyiben valaki mégis nyilatkozni akar erről, és egyházunkat a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget jelölné meg felekezeteként (erre valószínűleg az "egyéb" kategóriában válaszolhat), akkor arra a kérdésre, hogy: "melyik felekezethez/egyházhoz tartozik ön, ill. milyen vallású?", válaszolja azt, hogy: "a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséghez tartozom".

A nemzetiségi rovatban szép hitvallás lenne, ha olyan kisebbséget jelölnénk meg, melynek társadalmi megítélése kedvezőtlen, pl. beírnánk: "roma" vagy "cigány vagyok", ill. "zsidónak tartom magam". Ezeket az adatokat a szülő vagy gyám kiskorú gyermeke nevében is megjelölheti, de ne feledjük: az erről szóló adatszolgáltatás önkéntes.


Dr. Iványi Gábor
a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke
kelt: Budapeste, 2011. szeptember 30.


 Csatlakozom 


Név:
Email:
Foglalkozás:
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /index.php on line 101

Aláírták:


Szept. 30-ig: 6 037 fő
Okt. 1-től:
Összesen: 6037 fő


Szeptember 30-ig aláírták:


Iványi Gábor (lelkész), Kis János (filozófus), Dr. Majsai Tamás (református lelkész, theológiai tanár), Donáth László (a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség lelkésze), Dr. Raj Ferenc (rabbi, történész), Dés László (zeneszerző, előadóművész), Vásárhelyi Mária (szociológus), Fellegi Ádám (zongoraművész), Tarr Béla (filmrendező), Ludassy Mária (filozófiatörténész), Karafiáth Orsolya (költő, publicista), Majtényi László (jogász), Parti Nagy Lajos (író), Radnóti Sándor (filozófus), Wildmann János (rk. teológus, az Egyházfórum főszerkesztője), Závada Pál (író), Dr. Samu István (orvos), Mink Júlia (jogász), Halmai Gábor (egyetemi tanár), Jeney Zoltán (zeneszerző, egyetemi tanár), Fekete László (főkántor), Vasáros Andras (IT Rendszergazda), Balogh Anna (középiskolai tanár), Balogh Antal (politikai szakértő), Ónodi István (közgazdász-lelkész), Mink Júlia (jogász), Bedő István (újságíró, szerkesztő), Papp József (oktatástechnikus), Pécsi Vera (gazdaságtörténész), Csákó Mihály, szociológus (szociológus), Radomir Mária (teológushallgató), Dezsényi Katalin (szerkesztő, műfordító), Balatoni Péter (zongoraművész), Sallai Éva (munkaügyi előadó), Gulyás József (kutató), Fülep Sándorné (nyugdijas mérnök), Kalina Yvette (tanár), Szász István (újságíró), Cserba Julia (mukritikus), Sárhelyi György (tervezőszerkesztő), Kovács László (ügyvezető), Cserba Janos (kozgazdasz), Andrassew Iván (író, hírlapíró), B. Nagy Anikó (művészettörténész), kertész péter (újságíró), Boldizsár Gábor (nyugdíjas), kertész erzsébet (szociális munkás), Rideg Mária (Főiskolai hallgató), kertész endre (csellóművész), Flaskár Melinda (Phd hallgató), kertész dávid (angol tanár), Gáspár Zsuzsa (szerkesztő), Skuczi Roland (elemző), Kéry Zsuzsanna (szociális munkás hallgató), Lángh Júlia (újságíró), Sós István (IT Projektmanager), Murányi István (szociológus), Trencsényi László (tanár), Ervin Rosenberg (műforditó), Rév András (közgazda), Pajor Alex (eladó), St.Turba Tamás (sztrájkőr), Somlai Péter (szociológus), Erdélyi Ágnes (filozófus), Sós Vilmos (filozófus), dr. Solt János (okl. vegyész), Kenedi János (kritikus), Dr.Mályiné Rubé Katalin (Bölcsész, romológus,közoktatási szakértő), Marin Enikő (középiskolai tanár), Jónás Miklós (lelkész), Nyíri András (rokinyugi, könyvész), Szilárd József (főisk. adjuktus), Papp Éva (szociális segítő ), Breuer Katalin (jogász), Vetö János (képzömüvész), Kovács József (teológus), Nagy Ágnes Dorka (iparművész), Hodosán Róza (szociológus), Magyar Bálint (szociológus), Kálmán C. György (irodalmár), Szegő Péter (újságíró), Dulai Roland (lelkész), Nádas Artúr (Matematikus), Szilágyi Sándor (fotóművészeti író), Németh Tihamér (lelkész), Török Monika (újságíró), Kovács Éva (pszichológus), Tomka Márta (háztartásbeli), Trócsányi Anna (igazgató, pedagógia szakos előadó), Rainer M. János (történész), Palugyay Anna (jogász hallgató), Palugyay Márta (óvodapedagógus hallgató), Palugyay Lilla (környezetmérnök hallgató), Szalai Jenő Norbert (közgazdász), Kaló Attila (Szociális munkás, Családterapeuta-jelölt), Szabó Ildikó (lelkész), Penziás Ágnes (logopédus-gyógypedagógus), Nagy Zoltán (nyugdíjas, szociológus, orientalista, idegenvezető, etc), Csőke András (vámügyintéző), Miháltz István (építészmérnök, tervező), dr Votisky Péter (orvos), Erdélyi Katalin (könyvelő), Tomka Pál (építőmérnök), Kálmánczhelyi Gábor Zoltán (bölcsész), Molnár Gábor (pszichologus ), Haász Erzsébet (könyvtáros), Róna Erzsébet (orvos), SI-LA-GI (kepzömuvesz ), Júlia Péteri Paksiné (könyvtáros), dr. Solt Jánosné (fordító), Marton Adrien (szocialis munkas), Vadászi Ilona (nyugdijas lelkész), Hajósi Virág (vállalkozó), Dr Újhelyi Gabriella (nyugdíjas), Fábián Éva (nyugdijas jogtanácsos), László Éva (vállalkozó), Fried Erika (újságíró), Janicsekné Ádám Györgyi (nyugdíjas), Donka Bernadett (szociális munkás), Kecseti Emma (beszédfejlesztő), Sakadi Péter (grafikusművész), Bánk Judit (dekortőr), Hell István (újságíró), Horváth Edit (tanárnő), Stefán Józsefné (nyugdijas), Börzsönyi Erika (könyvtáros, író), Tarján András (tanár), Forgács Péter (álló- és mozgókép készítő), Antal István (segédtechnikus), Gál Ilona (nyugdíjas), Szabóné Farók Éva (alkalmazott), Dallos Ferenc (nyugdíjas), Vadászi Ilona (nyugdíjas lelkész), Iványi Miklós (lelkész), dr.Töreky Gábor (építészmérnök), Biro Andras (újságíró ), Hosszuné Irházi Mária (nyugdijas), Dr.Bán Éva (orvos), Bene Gyöngyi (masszőr), Kende László (nyugdíjas szerkesztő), Gábor Eszter (művészettörténész), Erdész Kata (szociális munkás), Szűcs László (szoc.munkás- IT rendszerépítő), dr.Fábián Éva (nyugdijas jogtanácsos), Tóth Ilona (főlevéltáros), Gusztos István (ny. tanár), Lukács Dénes dr (pszichológus), Kaposi Mária (ny.tanár), Faludy Ervin Péter (okl. építőmérnök, mérnök-közgazdász), Faludy Ervin Péterné Dormann Marian (könyvkereskedő), Rózsa Mihály (szociológus), Ilosvai Ferenc (gyógypedagógus), Kezdy Gyorgy (szinesz), Makovics János (író), Matalin Sándor (informatikus), Sebes Katalin (szerkesztő), Ruitner Rita (sajtódokumentátor), Imrő László (nyugdijas), Szolári Zsolt (Nyugdíjas), Szőke Lászlóné (gazdasági ügyintéző), Ballai László (író), Budai Zsolt (lelkész), Dr.Paksyné Varga Zsuzsanna (köztisztviselő), Vidákovich Réka (tanuló), Siklosi Gyula (Nyugdíjas), Velkei Zoltán (Nyugdíjas), Radnóti Eszter (eladó), Velkei Zoltánné (áll.o. szaksegéd), Mikes Vivien (DTP-grafikus), Budainé Rőczei Erika (lelkész), Kerék Imre (nyugdíjas), Bokrosné Csizmadia Éva (raktárkezelő), Bartus László (újságíró), Bokros Béla (tehergépkocsivezető), Kerecsényi Zoltán (pedagógus), Zséliné Csifó Klára (nyugdíjas számviteli vezető), Drégely Anna (alkalmazott), Pap-Seres Olga (fogászati asszisztens), Markhot Imréné (nyugdijas tanítónő), Lenhardt Annamária (elemző), Szalai Erzsébet (szociológus), Iványi Miklósné (tanár), FeHér AlpHréd (magánzó), karádi jázmin (egészségügy), Fodor Kálmán (nyugdíjas), Pintér Márta (ny.tanár), Szalóki Márta (nyugdíjas), Almásy György (nyugdíjas), Balogh Gábor (lelkész, politológus), Molnár Éva (nyugdíjas), Kuli Alexander (írö), Soós Péter (lelkész), Koudela Stanislavné (tanár), Jóna Andrea (szociális munkás hallgató), Takács Ferenc (lelkész), Szabó Attila (rendőr), Kóczán Andrea (koordinátor), Antal Zsoltné (asszisztens), Takácsné Scsurecz Júlia (népművelő), Takács Dóra (tanuló), Grushak Vasyl (őstermelő), Tétényi István (villamosmérnök), Szabadi Vera (sajtóinformatikus), Ungvári Mihály (nyugdíjas ), Szepesi Hajnal (tanár), Gubinyi Gábor (rokkantnyugdíjas), Orosz Tamás (tanár, teológus), Lantai András (újságíró), Cordierné Kovács Erzsébet (nyugdíjas), Ujvári Júlia (szociális munkás), Zsolt Angéla (szerkesztő), Pálné Kutasi Éva (nyugdíjas), Kürti Judit (szervező), Dávid János (szociológus), Lencse Zoltán Balázs (lelkész), Eva Barat (közgazdász), Rapai Ágnes (költő), B.Aczél Anna (pszichológus), Pincze Mária (könyvelő), Vadas Zsuzsanna (könyvelő), Szekfü András (főiskolai tanár), Niedermüller Péter (etnográfus), Dr. Bodó László (nyugdíjas), Horváth Ágnes (egyetemi oktató), Selmeczi Tibor (humorista), Vári György (újságíró), Csabai Tamás (műfordító, szerkesztő), Kovács Tímea (teológus), Rédey Árpád (műszaki menedzser), Lakatos Anka (theológus), Rupert Mária (ny.rendszerszervező), Horváth Sándor (lelkész), R. Szigeti Zsuzsa (Tanár), Ungvári Péter (mérnök), Takács Mónika (tanár), ifj. Iványi Gábor (lelkész ), Iklódy László (lelkész), Rédey Johanna (egyetemi hallgató), Garai Attila (biológus, szerkesztő), György Péter (esztéta), Veres Júlia (cipőtervező), Kovács József (válalkozó), Nyers Katalin (egyetemi hallgató), Szakály Csaba (misszionárius), Csiha Györgyné (nyugdijas), Folk Iván (lelkész), Szabó Ferenc (lelkész), dr Simon Maria (pedagogus), Velkei Tímea (rektori asszisztens), Zsolnai Júlia (színész), Tamás Attila (közmunkás), borókné fátyol erika (gyet), Bajomi Iván (szociológus), Róbert Zsófia (szerkesztő), Gyéresi Júlia (egyetemi tanár), Vattamány Gyula (vallástörténész, teológus), Eörsi László (történész), Vincze Judit (ny. mérnök), Cserepes Károly (zeneszerző), Gajdos Judit (pszichológus), Varga Attila ( teológus hallgató,lelkész ), Meszter Csilla (haztartásbeli), Molnár László (tördelőszerkesztő), Mizsányiné Lőkös Viktória (gyógymasszőr), Gálos Anna (nyugdíjas), Gergely Klára (közgazdász), Lakatos Béla (Lelkész), Szepes Erika (irodalomtörténész), kovács Tibor (vállalkozó), Kovács Tiborné (lelkész), Sárközi László (Nyugdíjas), Nagy Jenő (Lelkipásztor), Gervai Judit (kutató), Povázai László (alkalmazott), Márton Eszter (színész), Zumi Patrícia (alkalmazott), Rubint Sándor (teológushallgató), Haraszti Klára (tanár), Rubinek Etelka (villamosmérnök), Nagy Zoltán (szabad szellemű autószerelő), Cselényi András (villamosmérnök), Tréfás Krisztina (szerkesztő), Türke Beáta (gyógypedagógus-pszichopedagógus,pedagóia szakos tanár), Bérczi Beáta (tanuló 12. osztályos), Kolimár Éva (újságíró), Solymosi Klára (nyugdíjas, ingatlanközvetítő), Breuer Pál (mérnök), halász erika (nyugdíjas), Lázár József (vegyész), Cserbik János (lelkész), Rubint Sándorné (teológushallgató), Ungvári Györgyi (szociális asszisztens, révész), Jónás Miklósné (8 gyermekes édesanya), Pető Gabriella (egyetemi hallgató), Árvai Dániel (Villamosmérnök), Lőrincz Klára Mariann (tanár), erdélyi ágnes (pszichológus), Tarjányi Béla (független pénzügyi tanácsadó), Molnár Sándorné (nyugdíjas), Gönczi Zsolt (lelkész), Bódi Kati (grafikus), Kaskötő István (Kiadó-Szerkesztő), Walcha Istvánné (hivatásos gondonok), Toronyi Zsuzsanna (levéltáros), Kaskötő Klára (nyugdijas choreografus), Maros Judit (tanár), Booth Nóra (nyugdijas), ulbert ádám (képzőművész), Karádi Júlia (pszichológus), Görög Beáta (nyugdíjas), Kátai ildikó (újságíró), Hajdu Katalin (nyugdijas konyvtaros), Dobi Ildikó (nyugdíjas), Szénay Márta (közgazdász), Ember László (közgazdász), Sára Andrea (építész), Szász Antónia (kutató, tanár), Antalfi Gizella (fodrasz), Kurucz Erzsébet (ötvösművész), Sólyom Emmi (nyugdíjas közgazdász), Láng Attila (hallgató), Kiss Borbála (matematikus), Bajor Marianna (szellemi szabadfoglalkozású), erdős klára (nyugalmazott mérnök), Banki Katalin (zenész), Weith Katalin (a Szcientológia Egyház elnöke), Csillag Ádám (filmrendező), Dés Magda (gyógypedagógus), Schiffer Anna (ny. szerkesztő), Jámbor Szabolcs (Biblia-oktató), Kozák Gyula (szociológus), Bihari György (műfordító), Kardos Gábor (fotós), Arató János (újságíró), Jakovits Vera (tanár), Hetényi Zsuzsa (irodalomtörténész), Nemes Tamás (restaurátor), Sulyok Miklós (ellenzéki szakács), Somogyi Lajos (kerámikus), Galambos Éva (orvos), Havasi Kristóf (Egyetemi hallgató), Könczei György (közgazdász), dr. Krasznai Judit (orvos), Selmeczi Péter (mérnök), Gátai Hajnalka (szabad értelmiségi és egyetemi oktató), Bohus László (r. nyugdíjas), Demokratikus Polgári Ellenzék (politikai szervezet), Rajk László (Építész), Rajk Judit (zeneművész), fodor erzsébet (építész), Kékesi Zoltán (egyetemi oktató), Montvai Zoltán (könyvelő), Járóka Mari (háztartásbeli), Norman Károly (író), Sumonyi Zoltán (költő, író), Monori Gyula Zsolt (pedagógus-gyógypedagógus), Ranschburg Jenőné (gyógypedagógus), Feuer Mária (újságíró), Sipos Mária Zsuzsanna (rokkantnyugdíjas), Köves Viktória (ékszertervező és készítő), Nagy Dénes Lajos (fizikus, egyetemi tanár), Sebő Géza (nyugdíjar okl. szakmérnök), Hohlbaum Tivadar (Fellow Energy Institute, Anglia), Zelki János (szerkesztő), MAGYAR FRUZSINA dramaturg, MÉCS IMRE vilamosmérnök (dramaturg - villamosmérnök), Fazakasné Erdélyi Ilona (Rokkant nyugdíjas.), Bordás Bogi (csakén), Egri István (újságíró), Haraszti Anna (matematika tanár), Grám Rita (betanított munkás), szaszkó rózsa (......), szaszkó sándorné (nyugdíjas), Miklovicz Attila (közgazdász), Buchmuller Eva (festo), Csókási Pál László (oktató), Murányi Gábor (újságíró, történész), Kovács Balázs (tanuló), mama40 (nyugger), Andor Mihály (szociológus), Madarász Edit (gyógymasszőz), Czikk Lászlóné (Rokkantnyugdíjas), Schulek-Kahn Adrienne (nyugdijas), Korompay Olivérné (nyugdíjas könyvelő), Haszon Ágnes (vállalkozó), IZSÁK-BACIU JEREMIÁS (Mennonita Egyház Vezető- Pásztor), Deák Judit (tanár), Aszalós Sándor (nyugdijas építész), Arnoczki Mihalyne (kereskedo), Beck Gabriella (szociális munkás), Rejtő Zoltán (nyugdijas), ladányi-turóczy betti (rendszerszervező), Alex Hoer (informatikus), Mezei Gábor (pénzügyi tanácsadó), Dezső István (Tanár), FÜLÖP Sándor (ny. mérnök), Dr, Mészöly Pálné (nyugdíjas), Gerháth Csaba (programozó), Csapó Beatrix (nyugdíjas), hárs györgy péter (irodalomtörténész, esztéta), Ádámcsókné M Zsuzsa (rokk.nyugd.), Thurner Béla (nyugdíjas), Lunzer Ferencné (nyugdíjas), Kuncze Gábor (volt ogy képv.), FürLÁSZLÓ (SZAKMUNKÁS), Halas István (fotóművész), Kertész Ákos (Író), Heltai Zsuzsanna (pénzügyi tanácsadó), Koczkáné Zsuzsa (könyvelő), Kertész Éva (mérnök), Bérczi Péter (könyvtáros), S.Novotny Júlia (tanár), Sinka László dr. (orvos), Bánki András (orvos), Farkas Róbert (informatikus), Szentgyörgyi Zsuzsa (villamosmérnök), Piszker Éva (ny. koordinátor), Kovács Tamás (mérnöktanár), Schuller Mária (tanár), Gaal Zsuzsa (oktatási szerv. ügyvezető ig.), Aggod Józsefné (tanár), Kárpáti Attila (zenetanár), Domokos Katalin (tanár), Páhi Edina (könyvelő), Bánó Péter (nyugdíjas), Kamarás István OJD (szociológus), Kamarás Ágnes (tanár), Halász Edit (adventista kiadványszerkesztő), Pataki Eörs (nyugdíjas), Pataki Eörsné (nyugdíjas), Dr Szebenyi Gábor (nyugdíjas), Dr.Nádas Iván (orvos), Rubovszky Edit (ujságiró), Varju Mihály (operatőr, vágó), Kováts Kristóf (rokkant nyugdíjas), Kovalovszky Márta (művészettörténész), Bálint Zoltán (Szociális munkás), Kovács Péter (művészettörténész), Iványi Gábor jr. (lelkész), Forrai Gábor (filozófus), Vaskó Éva (gépkezelő), Frank Judit (nyugdíjas pedagógus), Döbrentey Zsolt (pszichológus), Lengyel Jánosné (gyógypedagógus tanár), Horváth Ágnes (Szociálpedagógus), Lengyel János (typografus grafikus), Bárány Andrea (szakszövegíró), Czeglédi-Kovács István (Belsőépítész), Dr Tátrai Erzsébet (orvos), Bársony Ágnes ( szerkesztő), Juhász Judit (informatikus), Gombkötő Róbert (Operátor), Fleck Gábor (szociológus), Csöngedi Péter (IT infrastruktúra mérnök), Kádár Zsuzsa (nyugdíjas), Katanics Sándor (tanár), Perczel Anna (építész), Molnár Irén (nyugdíjas), Bicskey István (munkaerő-piaci szakreferens), Wéber Kati (nyug. informatikus), Csernok Attila (nyugdíjas), Ónodi-Agócs Ildikó (asszisztens), Balog Éva (titkárnő), Bauer Tamás (közgazdász), Domokos Mária (tanár), Kálmán János (nyugdíjas, óraadó), Vattamány Gyuláné (nyúgdíjas), Stenczer Sári (művészettörténész), Petőcz György (újságíró), Volenszky Paula (könyvtáros), Csontos Erika (szerkesztő ), Szépné Kóbor Anikó (varrónő), Schiffer János (jogász), Ozorai Katalin (gyártásvezető), Nádas Éva (ötvös), Péteri Györgyné dr (nyugdijas), Kozmányi Katalin (mérnök), Erdős Virág (író), Kustánczi Erzsébet (nyugdíjas ápolónő), Farkas Gábor (nyugdijas tanár), S.Bodor Sándor (Gyermek lélek-mentő), Kaposvári Veronika (nyugdíjas tanár), Ladányi János (szociológus), Sipos György (nyugger), Szabó Ferenc (ügyvezető), Koléner Anita (kommunikáció, fotós), domján lászlöné (nyugdíjas), Belecz József (szociális asszisztens), Nagy Tibor (nyugdíjas), Takács Gábor (müszaki ügyintéz), Burján Árpád (menedzser, szakfordító), Kovács ILona (egyetemi oktató), Havasi Róbert (villamosmérnök), Mann-né Balika Judit (dél- amerikai referens), Mann Evelin (középiskolai tanuló), Torma Anita (filozófus, festő), Soós zoltán (Magyar Prevenciós Alapítvány ügyvezető), Vass Zoltán (építőmérnök), Zagyvai Péter (sugárvédelmi kutató), Siklósi Miklós (magyar állampolgár), Bakó Mariann (munkanélküli), Arató András (tanár), Tóth Virág Zsófia (anya), Kállay János (programozó), Kocsisné Bálint Ágnes (munkanélküli értelmiségi), Göde Imre (iró), Piszter Ervin (lelkész), Fükéné Walter Mária (tanár), dr. Zsoldos Péter (fogorvos), Piszter Ervinné (háztartásbeli), Bokor Ferenc (vállalkozó), dr. Zsoldos Péterné (dentalhygienukus), Bajor Tamás (Nyugdijas), Zadravecz Istvánné (nyugdíjas könyvtáros), Dr. Lukács Tamás (orvos), Erdődi József (nyugdíjas), Gáspár Sarolta (Családgondozó pedagógus), Kocsis Ferenc (szoftver mérnök), Maráczi Anna (pedagógus), Simon György (termelési vezető), Lőrincz Csaba (statikus vezető tervező), Drégely Pál (mérnök), Krokovay Zsolt (fordító), Murányiné Piszter Tímea (munkanélküli), tamás ervin (ujságíró), Piszter Hermina (kiemelt ügyfél referens), Karda Mária (nyugdíjas), Hajdu István (munkanélküli), Piszter Bernadett (felszolgáló), Póth Elemér (termelésirányítási asszisztens), Kállay János Miklós (rendszergazda), Dr. Erdély Éva (orvos), Ungvari Klaudia (Kereskedelmi eladó), Kovacs Ede (informatikus), Bódi Józsefné (nyugdíjas), Roósz Annamária (vállalkozó), Piszter Nikolett (adatrögzítő), Petschnig Mária Zita (közgazdász), Lénárt András (történész), Andai György (újságíró), Papp Éva (szabadúszó), Erdélyi Kati (szerkesztő), dr.Kárpáti György (filmrendező, ny.egy.tanár), Tóth Maxim (beszerző), Gelei Anna Dr. (ny. közgazdász), Bedő János (nyugdíjas), Pánczél János (ny. középiskolai tanár), Horgas Tamás (pálya-munkavállalási tanácsadó), Vékony Zoltán (munkanélküli), Kondor Adam (zeneszerzo), Vékony Zoltánné (gazdasági ügyintéző), Mészáros László (nyugdíjas, épitész), Jávor István (filmkészítő), Kelen Miklós (informatikus), Vékony Bernadett (10.oszt.tanuló), Tihanyiné Vékony Andrea (nagycsaládos anyuka), Egressy Klaudia (közép iskolai tanuló), Solt Ágnes (közgazdász), Havas Tamasne (ötvös), Pünkösti Árpád (újságíró), Váradi Éva (anyuka), Názer Anna (irodavezető), Kárász Péter (nyugdijas), Schlesinger Hanna (újságíró), Poldesz László (nyugdíjas), Havasi Petra (egyetemista), Nyéki Istvánné (ADMNISZTRÁTOR), Juhász Andrea (Nyugdíjas), zsolnai gábor (rendező), Riegg Gábor (szállítmányozási koordinátor), Majláth Attila (csoportvezető), Csimma Vilmos (Programozó), SUGÁRNÉ SCHMIDT ANIKÓ (nyugdíjas), Bak Jenő (mechanikus), Dr. Kun László (még szabad), Erdődi Éva (pénzügyes), Bóna Judit (nyugd.pénzügy), Hajdú Marianne (kereskedő), Birtalan Ferenc (költő), Záray István (mérnök), Iványi Júlia (pedagógus), dr Losonczy Anna (kulturantropologus), Wessely Anna (szociológus), Stollerné Tóth Katalin (nyugdíjas bér-munkaügyi ügyintéző), Kohári Zsolt (gépkezelő), Kovács Petronella (restaurátor), Mravik László (nyugdíjas művészettörténész), Farkas Zoltán (grafikus), Sárkány Annamária (nyugdíjas mérnök-tanár), Szakáczki Ádám (Idegenforgalmi szakember), Mező Ferenc (költő, szerkesztő), Újvári Mária (restaurátor, kulturális szervező), Rózsás Géza (Hívő keresztény), Ráduly Emil (muzeológus), Bélai György (informatikus), dr.Máté Mária (orvos), Barna Mária (pszichológus), Hajós Gabriella (jogász), Ács Pál (irodalomtörténész), Babics Ági (nyugdíjas), Ladányi Lili (gyógypedagógus), Debreceni László (lelkész), Kardos Julianna (vegyész), Boreczky Elemér (nyugdíjas tanár), Edelényiné Nagy Mária (nyugdíjas pedagógus-szakközgazdász), Füle Beáta (masszőr), Füle Ferencné (nyugdíjas), Tóth Orsolya (főikolai hallgató), Surányi Vera (filmszakértő), Veress Mariann (nyugdíjas-közgazdász), Iványi Márton (Üzletkötő), Nemes Judit (főiskolai oktató), Rózsa József László (politológus), Fodor Zsuzsa (m n.), Jónás Anna (tanuló), Jónás Áron (tanuló), Báron György (egyetemi tanár ), Turóczi József (Nyugdíjas), Ájpliné Mike Zsuzsa (terápiás munkatárs), Valuch Tibor (történész), Garai.Édler Eszter (kiadványszerkesztő), Hubai Péter (theol. egyetemi tanár), Turóczi Józsefné (Nyugdíjas), Csabai Máté (tanuló), Halász László (Nyugdíjas), Schweitzer Katalin (biokémikus), Hajdu Noémi (gyógypedagógiai asszisztens), Garai Balázs (informatikus), Brian McLean (nyugdíjas), Szilágyi Anett (tanuló), Matavovszky Tiborné (nyugd. könyvtáros), Bobek Sándor (műszaki előkészítő), Ferenczné Yolanda (közalk. nyugdíjas.), Patachich Judit (zenész), Stépán Balázs (újságíró), bornemisza rozi (grafikus, tipográfus), Dr. Mayer István (fizikus, c. egyetemi tanár), Istvánffi Zsuzsanna (intézményvezető - idősek otthona), Németh László (Lelkész), Újlaki-Nagy Réka (doktorandusz), Hlavathy Zoltán (fizikus), Silberhorn Agnes (nyugdijas), Lendvai László (tanár), Bodor Pál (vezetési tanácsadó), Spitzer Marianne (könyvelő), Medveczki János (Főiskolai hallgató), Horváth Alma (magyarországi lakos), Sós lászló (tréner), Molnár Éva (író), Benkovics Péter (okleveles műszaki menedzser), szappanos sándor (régiségkereskedő), Pánger Imre (biztostási tanácsadó), Pető Iván (nyugdíjas), Benyó Tamás (szociális munkás), Nyerges Zoltán (vállalkozó, villanyszerelő, épületgépész), dr. Törő Krisztina (bölcsész), Bognár József (lakatos), Orbán Ágnes Erzsébet (nyugdíjas), Berger Katalin (nyugdíjas), Iványi Réka (tanuló), Bogdán Mária (egyetemi oktató), Fischer Tamás (mérnök), SpátayTamás (tanár), Szőke Katalin (irodalomtörténész), Kis László (bitonságtechnikai mérnök), Pesti Zsuzsa (főadminisztrátor), Szemán Béla (színházcsináló), Halmai Zsuzsa (kultúraközvetítő), Árvai József (nyugdíjas), Palatitz András (elemző), dr Havas Péter (szakpszichológus), dr. Paveszka Lajos (jogász), Nagy Márta (lakberendező), Nagy Annamária (laboratóriumi szakasszisztens), Takácsné Lencsés Márta (rokkantnyugdíjas), Birtalan Balázs (költő, író, terapeuta), Molnár László (ny.könyvtáros), Nemes Mária (gyógyped. assz.), Cseh Angéla (szociális munkás), Czecze Katalin (szociális munkás), Harangozó Botond (DTP operátor), Biró Péter (Raktári dolgozó), Biró Péterné (Gyes), Opra Győző (tanuló), Maár Judit (egyetemi tanár), Czinege Ádám Balázs (zeneművész-hallgató, bölcsész), Ványi Julianna (szociális munkás), Heleszta Márton (idegenforgalmár), Recski Ágnes (tanár), Biró-Kaszás Éva (filozófus), Rusznyák József (bolti eladó), dr. Buzás László (ügyvéd), Galsai Peter (zenesz,zeneszerzö), Mentes Vilmos (pénztáros), Böjte József (filmrendező-producer), Popovics Zsuzsanna (egyetemista), Philipp László (Nyugdíjas), Vonnák Iván Péter (Repülő-mérnök), Andrási Istvánné (nyugdijas), Bürger Gábor (nyugdíjas), Pintér Lóránt (informatikus), Dr. Csehné Kiss Judit (könyvtáros), Czakó Péter (ügyvezető), Bahorecz Ilona (lelkigondozó), Dr. Szentpéteri Judit (gyermekgyógyász), Binkl Szabolcs Ferenc (reklámgrafikus), Erdei Sándorné (nyugdíjas), Jánossy András (környezetgazdász), László Istvánné (nyugdíjas), Surányi László (tanár), Takács Bálint (sportoló), Erdei Viktória (szakápoló), Szegi Ádám (korrektor, fordító), Borossné Katalin (nyugdijas), Kozma Judit (szociálpolitikus, szociális munkás), Kálmán Györgyi (nyugdijas), Lánczos Vera (jogász), Szekeres György (ny.tanár), DR CSONTOS EDIT (orvos), Barabás Péterné (eladó), Barabás Péter (lakatos), Vámos Istvánné (nyugdíjas), Borsányi Katalin (szociális munkás), Bartha Ágnes (zománcművész), Kovács Joli (biológus), Dr. Nagy József (irodalomtörténész), Liebhardt László Péter (lelkész), Neufeld Róbert (Nyugdíjas), Soós Károly Attila (közgazdász), Dr. Mandl Károly (gyógyszerész, az Európai Konzervatív Magyarok Egyesület alapító elnöke ), Póta László Ferenc (nyugdíjas), Kurthy Viktoria (szocialis munkas), Horsfall Cahrles Promise (sofor), Mya Farkas (ny.ht.), Kovács István Zsigmond (ápolási asszisztens), Kurthy Nikolett (kozgazdasz), Folkné Fülöp Zsuzsanna (GYET), Dr. Szőnyi Zsuzsa (nyugdíjas), Tokai Lászlóné (nyugdíjas), Sági Péter (informatikus), Török Zoltán (marketing tanácsadó), Bognár Péter (kulturális ügyintéző), Irsai Péter (vállalkozó), Nagy Csaba (főiskolai hallgató), Lengyel Gergő (Tanuló), Bulkainé Ádámosi Margit, okl. mérnök (okl. mérnök), Bulkai Tamás (okl. mérnök, rendszerszervező), Draskóczy Magda (pszichológus), Révész Jánosné (nyugdíjas), Gergely Beatrix (KKT tag), Futár Iván (informatikus), Koródi Péter (vállalkozó), Bán Dávid (kulturális antropológus), Lakatos Péter (villamosmérnök), Baranyi Eva (nyudijas), Monostori Mária (játékpedagógus), Pikó Szabina (tanuló), Dr. Pável Ivánné (közgazdász), Huschit János (fotós), Fabó Márta (fogtechnikus), Árvai Márta (lelkész), Szentiványi Kálmán (grafikus, ujságíró), Szentiványi Kálmánné (htb.), Szentiványi Dorottya (aranyműves, ötvös), Kertész Anna (nyugdíjas), Bellon Erika (közgazdász), Dr. Pável Iván (állatorvos), Erdődi Péter (teológus hallgató, lelkész), Erdődi Erika (védőnő), Somhegyi Béláné (tördelőszerkesztő), Mező Vera (ügyintéző), réti klára (közgazda), Urbán Zsombor (ügyvezető ápoló), Ackermann Ágnes (cégvezető), Görbicz Tamás (lelkész), Riegl Brigitta (személyi asszisztens), Görbiczné Győző Katalin (tanár), Végh Brigitta (diák), Várhelyi Márton nyugdíjas (nyugdíjas), Erős Ferenc (pszichológus), Tisza György (nyugdíjas jogász), dr. Farkas Réka (jogász), Rényi Judit (pénzügyi tanácsadó), Kapitány Éva (oktató, fényképész), Kriszt Veronika (diák), Wilczek- Nagy Levente (nyugdíjas), Halmos Judit (vegyészmérnök), Erős Máté (filozófia szakos előadó), Lubi Béláné (nyugdíjas), Novák Teréz (nyugdíjas vegyészmérnök), Harsányi László (nyugdíjas), Simonovits András (kutató), Menyhért István (pénzügyi tanácsadó), Solymár Márta (vegyész), Kotáné C. Andrea (titkárnő), TAMÁS Gáspár Miklós (filozófus), Bodor Mária Magdolna (nyugdijas), Dr Wallner Tamás (orvos), Hegedűs Tamás (ny mérnök), Fürjes Lajos (nyugalmazott gépészmérnök), Hegedűsné Tamás Tamara (nyugdíjas), Tóth László József (Tanuló), rédei lászló (mérnök), Gazsó Szabolcs (Területi képviselő), Bornai Tibor (zenész), Dr Csató Tamás (történész), Magyar Józsefné (nyugdíjas), Garai László (tudományos kutató, egyetemi tanár), Csató Éva (matematikus), Lányi Veronika Judit (tipográfus), Krokovay Attila (építőmérnök), Futó Péter (matematikus-közgazdász), Báthori Csaba (moralista), Alföldi Györgyi (szakfordító), Köcski Margit (tudományos kutató), Gőczéné Pankaczi Henriette (tanár), Gerlóczy Ferenc (újságíró), sugár péter (nyugdijas), Lőrincz János (nyugdíjas gépészmérnök), Dános Zsófia (orvostanhallgató), Zölei Józsefné (Nyugdíjas-közgazda), Lőrincz-Berki Valéria (nyugalmazott tanár), Hargitai Antalné (nyugdijas), Margittai Péter (érdekképviseleti vezető), Drevényiné Tóth Katalin (középiskolai tanár), Musitz Ágnes (mozgásművészetterapeuta), Simon Ágnes (nyugdíjas), gellért mária (nyugdíjas), Molnár Lajosné (nyugdíjas pedagógus), Tóth Ferenc (motorszerelő), dr Irsai Éva (orvos), Markovits Zsuzsa (alkalmazott), Somogyi Viktória (könyvelő), Tábor Ádám (író), Barsi Tekla (tanár), Csanádi Judit (egyetemi tanár, díszlettervező), Ujhelyi Attila (lektor), Sugár János (képzőművész), Galló Ádám (Fotográfus), Szalai Ágnes (nyugdíjas), Beck Éva (ny. kult. igazgató), Kákóczki Tamás (Csoportvezető), Veress Albert Jenő (nyugdíjas mérnök), Garai Péter (közgazdász), Deutsch Judit (fordító), Németh Lászlóné (közgazdász), Szentpétery Endre (nyugdijas), Dr. Erdélyi László (jogász, adventista presbiter), Cseh Károly (nyugdíjas), Németh László (nyugdijas), Csikós Etelka (nyugdíjas), Dalos Ágnes (nyugdíjas), dr Pataki Zoltán (orvos), Tószegi Attila (tanár), Hegyi Szabolcs (jogász), Velkey Gábor (tanár, szociológus), Domján László (nyugdíjas), Sebestyén Zsuzsa (tanár), Lipót Ferenc (nyugdíjas), Posztobányi László (programozó), Lipót Ferencné (nyugdíjas), Berke Barnabásné (ny. könyvtáros), Reis Zoltán (nyugdíjas bőrdíszműves), Reis Zoltánné (nyugdíjas), Csirmaz Szilvia (nyugdíjas), Oláh László (nyugdíjas), Tripe Katalin (haztartasbeli), Dr. Szatmári Marianna (orvos), Benedek E. (nyugdíjas), Dr. Berényi Marianne (orvos), dr.Hámori Katalin (orvos), Moldova Ágnes (filmrendező-szerkesztő), Vanyolai László (pedagógus), Várszeginé Burán Zsuzsa (műszaki titkár), Medveczki Gábor (nyelvtanár), Schüttler Tamás (folyóiratszerkesztő), Molnár Adrienne (nyugdíjas), Maretics József (nyugdíjas), Schromm Ervinné (nyugdijas), Rákosi Éva (munkanélküli), Homolya Dániel (diák), Karcsai Dávid (diák), Székely Judit (orvos), Hámori Anna (fogszakorvos), Horváth Dániel (nyugdíjas), Anamaria Pop (író, műfordító), Alföldy Zoltán (nyugdíjas mérnök), Matzkó Emma (ny. könyvtáros, újságíró), Németh Jánosné (Nyugdíjas pedagógus), Honti Mária (tanár), Bruzsa Katalin (adótanácsadó), Madár Mihályné (nyugdíjas pedagógus), Nagy László (nyugdíjas ), Attila dr. Császár (jogász), dr.Frigyesi Győrgy (orvos), Adám Józsefné (nyugdijas), Dr.Szegedi Judit (gyermekorvos), Pap Irén (védőnő), dr.Graf Marianna (orvos), Nagy István (lelkész, ügyvezető), Hermann Gábor (villamosmérnök), Vető József (nyugdíjas), Montagnese Catherine (biologus), Sándor Iván (író), Mártonffy Marcell (r.k. teológus, irodalomtörténész), Simon Mária (pedagógus), Keleti Ilona (tanár), Beatrix Jourdan Mészöly (fotós grafikus), Kakuk Sándorné (nyugdíjas), Mészöly Krisztina (építész), Koltai Tamás (kritikus), Horváth Tamásné (nyugdíjas, Hit gyülekezeti hívő), Huszár Ágnes (kutató), Horváth Gabriella (alkalmazott), Neményi Mária (szociológus), Várady Réka (közgazdász), Deák Péter (nyugdíjas egyetemi tanár), Takacs Sandor (okl. villamosmernok ny. egy.adjunktus), Szőnyi András (kézműves), Eckert Anikó (restaurátor), Frey Zsuzsa (nyugdíjas), Dr. Vető Ferenc (ny.biofizikus kandidátus), dr.Vargay Zoltán (nyugdíjas), Bessenyei Ferencné (nyugdíjas), Szabó Zsolt (tőkepiaci tanácsadó), Fodor László (Alkalmazott, presbiter), Szukits Rezső (vállalkozó), dr.Galambosné dr.Szokoly Mária (nyugdíjas), Strelisky János (nyugd.), Mezei Géza (gépészmérnök), Ölvedi Jolán (egyszerű állampolgár), Dick Csilla (szocialis szervezo), Budai Szulamit (tanár), Varga Krisztina (könyvelő), Sugar Gyorgy (szallodaipari dolgozo), Dr. Ladányi Andrea (biológus), Nagyné Bella Éva (jogász), Péntek Rudolf (villamosmérnök), Félix Iván (nyugdíjas), Törő Csilla (korrektor), Dés Rita (pszichológus), Farkas István (tanuló), Bolla Lászlóné (nyugdíjas), Horváth Mária (nyugdíjas mérnök), Iványi Mirjám (tanuló), Szabó Rezsőné (tanár), Netz Tivadar (munkanélküli), Szűcs Katalin Ágnes (szerkesztő-kritikus), Farkas István (keresztény), Sajó Csanád (egyetemi hallgató), Szabó Rezső (tanár), Csák Gergő (tanuló), Földes Gábor (nyugdíjas), Pinter Flóra (tanar), Nádasi Antal (Nyugdijas), Platschek Ida (nyugdíjas labor.asszisztens), Garai Lászlóné (nyugdijac), Névery Tibor (ny.villamosmérnök), Békési Györgyné (nyugdíjas), Mikula Gusztáv (nyugdíjas), Deák Anna (középiskolai tanár), Iványi Ruben (tanuló), Csizmarik Éva (vállalkozó), Iványi Simon (tanuló), Kivovicsné Horváth Ágnes (tanító), Veres József (recepciós), Iványi Miklós (tanuló), Bálint Zsófia (református vallástanár), Dr.Csonka Eszter (radiológus), Bálint Tibor (tanár), Iványi Benjámin (tanuló), Dr. Ráczkevy Eötvös Sándor (demokrata), Horváthné Földi Klára (sminkes), Widder Gábor (közgazdász, rendszerszervező), Budai Tibor (magyartanár), Molnár Judit Lilla (festő hallgató), Molnárné Vég Anna (nyugdíjas), Füzy István (nyugdíjas), Murányi Irén (nyug. üzemmérnök), Kovács Andrásné (htb), Tóth Magdolna (nyugdíjas), Benyada Jenő (fogtechnikus), Kassai Dorottya (nyugdijas), dr. Kovács Zsuzsanna (orvos), Révész András (informatikus), Bognár Róbert (műfordító), Vermes Péter (nyugdíjas gépészmérnök), Kabai Péter (nyugdíjas), Galambos Csaba (tanár), Radosné Kádas Mária (nyugdíjas, tanár), Tóth Andrea (Tanár), Baska Józsefné (pedagógus), Szabados Pál (blogger és szótáríró), Fikó Hajnal (pedagógus), Balla Zsófia (költő), NeubauerTibor (nyugdijas), Eitmann András (nyugdíjas tanár), Hargitai Gábor (területi vezető), Bódor Lilla (pedagógus), Balogh Attila (alkalmazott), Kardosné Nagy Mariann (pedagógus), Nyári László (tanulo), Fantó Lilla (kisnyugdíjas), Juhász Sándor (ny. programfejlesztő fizikus), Rónay Márta (ny. pedagógus), dr.Jancsi Gyuláné (ny. könyvelő), Hubácska Attila (rokkantnyugdíjas), Jónás Domonkos (tanuló), Szilasi - Gonda Judith (pszichologus), Magony Tünde (kézműves), Józsa Andrea (pedagógus), Fehér Teréz (nyugdíjas köztisztviselő), Iványi Sámuel (tanuló), Lengyel Katalin (nyugdíjas), Balogh Vera (épületgépész), Pfeifer Ferencné (könyvtáros), Bozó Zoltán (auditor), Kozák Márton (újságíró), Barna Lászlóné (nyugdíjas hálózatépítő), Dr.Szpirulisz Ildikó (közgazdász), dr Zoltán Zsófia (gyermekorvos), Lázár András (mérnök-közgazdász), Mészáros Gyöngyi (dramaturg), Molnár Péter (szólásszabadság-jogász), Szabó Bálint Sámuel (vegyész hallgató), Nagy Iván (tanár), Hűvös Imre (nyugdíjas mérnök), Lendvai Miklós (nyugd. informatikus), Valér Éva dr. (nyugd. tudományos kutató), László Lajosné (nyugdíjas), Bartók Zsolt (rendszerkezelő), Koleszár Zsuzsa (nyugdíjas), Komoróczy Géza (professor emeritus), Bartha Rudolfné (Nyugdíjas), Horváth György (alkalmazott), Szerencse Tamás (Mozdony vezető), Nagy László (hangtechnikus), Pintér Márta (nyugdijas), Horváth László (tanító), Dr.Várnai Ágnes (nyugdíjas), Mátyus Lászlóné (nyugdíjas könyvelő), Ballai Gyöngyi (állásnélküli), Szerencséné Csonka Anita (közönség ügyvezető), Dobos Erzsébet (vállalkozó), Prjevaráné Kiss Eszter (gazdasági agrármérnök), Farkas Margit (nyugdíjas könyvtáros), Weyde István (nyugdíjas), Szekeres György (orvos), Török Miklósné (gazdasági vezető), Deczki Sarolta (filozófus, irodalmár), Török Miklós (villamosmérnök), Ressné Révész Judit (nyugdíjas), Balassa Katalin (tanár), Berkes Anita (lektor, fordító), Fábián Attila (nyugdíjas), Berente Károly (nyugdíjas), Berente Károlyné (nyugdíjas), Shafit Marina (fordító), Bordás Józsefné (esélyegyenlőségi szakértő), Scher Péter (pénzügyi tervező), takács ferencné (nyugdíjas), Horváthné Hegedűs Beatrix (biztosítás-közvetítő), Erdey-Grúz Ágota (tanár), Süte Györgyné (nyugdíjas), Zsoldos Lehel (építész), Czinkóczki Gábor (marketing), Rácz Júlia (edző), Győry Györgyné (nyugdíjas), Benyó Pál (vállalkozó), Mach József (nyugdíjas közgazda), Dr. Nagy Rita (szociológus), Szabó Károly (eladó), Szebeni László (nyugdíjas), Tripsánszki József (tanácsadó), Gádor Ágnes (könyvtáros), Abaffy Balázs (Belső ellenőr), Ujváriné Veress Annamária (rendszerszervező), Jura Nanuk (religious worker), Portschy Tamás (építész), Lengyel Tatjána (nyugdíjas), Hajduné Csóka Éva (nyugdíjas), Markus Piroska (Szocialis Munkas), dr Mádi Csaba (közgazdász), Molnárné Dr. Kronekker Zsuzsa (állatorvos), Bódás Éva (nyugdíjas könyvtáros), Dr. Ladányi Andor (történész), Hevér János (Tanár), Kádár Imre (szociális munkás), Ladányi Andorné (nyugdíjas tanár), Faragó Erzsébet (nyugdíjas), Schrott Ferenc (nyugdíj elötti Munkanélküli), Horváth László (igazgatás-szervező), Békés Anna (tanár), Horváth Mihályné (egyéni vállalkozó, pedagógus), Péchy György (nyugdíjas), Havas Katalin (nyelvtanár), Péchy Györgyné (nyugdíjas), SZABÓ IMRE GÁBOR (nyugdijas közgazdász), Kamasz Kálmánné (nyugdijas), Stuber György (Lelkész), Kolep János (szellemi szabadfoglalkozású), Szenczi Anita (Vállalkozó), Csát Gézáné ( könyvelő , nyugdíjas), Schiller Kata (fotográfus), Téglás Péter György (Nyugdíjas), Teiermayer Andrea (főállású anya), Váradi Norbert (joghallgató), Tara Scott (Rokkantnyugdíjas), Bencze Józsefné (nyugdíjas), Patkó Sándor (Nyugdíjas), Menczelesz József és Menczelesz Józsefné (nyugdijasok), dr.Kiss Rozália (közgazdász,nyugdíjas), dr. Zeller István Károly (nyugdíjs főiskolai adjunktus, jogász), wiesner péter (asztalos), Diósi Lajos (fizikus), Regös József (nyugdíjas mérnök), Révész Árpád Rudolf (nyugdijas), Dr. Sólyom László (orvos), dr. Konrád Júlia (orvos), Szabó Ilona (középiskolai tanár), Révész Péter (számítástechnikus), Feje Ágnes (tanár), Szathmáry Zoltán (Informatikus), Dr. Futó Gábor (szemorvos), Sándor Anna (egyetemi hallgató), Matolcsi Zsóka (nyugdíjas), Solymosi Gábor (okl. gépészmérnök), Királyné Szabó Ágnes (állástalan művelődésszervező), Tatai Erzsébet (művészettörténész), Somogyi Dezso (vegyeszmernok nyugdijas), Horváth János (Informatikus), Szamák Margó (nincs állásom), Nagy Sándor (pék), Göncz Zoltán (zeneszerző), Tokaji Zoltán (értékesítő), FÜREDI FERENC (költő, szociológus), Almási József (alkalmazott), Helle Nóra (konzulens), Füredi Lajosné (nyugdijas), Gregor Pál (nyugdíjas), László Miklós (nyugdíjas), Füredi Lajos (nyugdijas), Gregor Pálné (nyugdíjas), Kurucsó Andrea (rendszer adminisztrátor, angol tanár), Göncziné Szánthó Enikő (tanár), Antos Péter (festőművész), Jelinek Katalin (nyugdijas ), Antosné Bajári Ágnes (nyugdíjas), Grondzsák János,Grondzsákné N.Beatrix,Nemeshegyi J (nyugdijas), Papp László (középiskola tanár), Haiser György (Public servant), Orosz Gábor (értékesítési vezető), tóta józsef (tanár), Illés Mátyás (nyugdíjas tanár), wesztl lászló (nyugdíjas), Mihaleczky Gyula (Nyugdíjas), Lázár Eszter (szerkesztő), Kovács Katalin (-), Szombathelyi Péter (agr.mérnök), Ér Adrienn (művész), dr. Faragó Klára (egyetemi tanár), Péli Mária (üzemmérnök), Szabo Zsuzsa (nyugdíjas), Rzsike Oláh (nyugger), Robert Horvath (fotográfus), Lutring Magdolna (angoltanár), Eric Helle (Company Owner in Budapest), Németh Enikő (közgazdász hallgató), Kékes Zsuzsanna (nyugdíjas tanár), Smid Gábor (Dianetikus), Ormai Istvánné (gyógypedagógus), H. Kolozsvári Ilona (tanár), Barabás Ildikó (Pedagógus), Magyari Edit (nyugdíjas), Dulin Sándorné (nyugdíjas), dr. Tokodi György (orvos), Sógor Ferenc (ny. népművelő- kulturális menedzser), Dulin Sándor (nyugdíjas), dr. Jóvér Béláné (nyugdíjas tanár), Szűcs János (villanyszerelő), Név Gácsi Gyuláné (nyugdíjas), lipotagi (leszázalékolt), László Ágnes (kker.üzletkötő), Kátai Gyula Béláné (nyugdíjas), feher aniko (tanar), Kiss Zoltán (tervező), Sziva Csaba (tanuló), tóth lászló (társadalomkutató), Dienesné Gál Viktória (fényképész), Dobos Emőke (pszichológus), dr. Mátrai Gáborné (kutató), Döbrőssy Barnabás (gépészmérnök), Pogány Orsolya (kismama), Tamasi Tibor (tanár), Baross Katalin (-), SZABÓ MÁRTA (ép.tech.), Rózsa Attila (szabadgondolkodó), Takács Bence (tanuló), Felicides Ildikó (fotográfus), Tardos Tibor (építész, belsőépítész), Kocsis György (nyugdíjas tanító), Boreczky Ágnes (család- és nevelésszociológus), Tiszóczi Tamás (szerkesztő), Bosányi Éva (dekoratőr-kirakatrendező), Végh Endre (nyugdíjas mérnök), Farkas Éva (gyógypedagógus), Csirke József - Simon Cs. József (pedagógus, újságíró), Karner Judit (tanár), Végh Endréné (nyugdíjas vegyésztechnikus), Dr. Kelemen András (nyugdíjas fizikus), Zsadányi Sándorné (nyugdíjas), Gáspárné Takáts Mária (szabadelvű gondolkodó nyugdíjas), Havasi László (Oktató), Szabó-M. László (képzőművész), Szomorkay-Lupszki Péter (technikus), Hegedűs László (matematikus, vállalkozó), Zsadányi Erzsébet (tanár), Juhászné Albert Mónika (szervező mérnök), Gyetvai Gergely (programozó), Falus Ferenc (orvos), Szombathelyi Szilvia (szociológus), Béldi Júlia (tanuló), Vég Kata (közgazdász, kisebbség védelmi szakértő, tanár), Tóth Gábor (szociális munkás), Lengyel Péter (lelkész), Bruckner Zsuzsa (ny. rendszerszervező), Farkas Mihályné (nyugdíjas), Béldiné Siroki Julianna (teológus), Ivancsó Krisztián (IT kutatási és fejlesztési munkatárs), Dévényi Imre (Gépészmérnök), Kende Péter (akadémikus), Geréb László (zongoraművész, tanár), Juhász Béla (villamosmérnök), dr. Romek Márta (pszichológus), Major Peter (matematikus), Lakatos Ernő (lelkész), Kiss András (villanyszerelő, presbiter), Reményi János (közgazdász), Csányi Sándor (cégvezető), fülöp viktória (szellemi szabad), Reményiné Bíró Mária (könyvelő), surányi andrás (filmrendező, tanár), Dr.Békési Ildikó (közgazdász), Nagy Tamás (szociológus-ügyvezető ig Szcientológia Egyház Budapest), Dr Siklósi Irma Éva (jogász), Kunfalvy Ákos (író), Jenei Tamás (könyves), Falus György (informatikus), Gombocz Eszter (tanár), Gecse Jolán (szabad szellemi fogl. előadóművész), Halász Eszter (nyugdíjas ), Molnár Judit (történész), Zágoni László (informatikus), Kincs Karolina Márta (nyugdíjas mérnök), Kövesdi Éva (középiskolai tanár), Gábor Éva (nyugdíjas), Miklós Péter (nyugdijas gépészmérnök), Kiss Zoltán (nyugdíjas), Mezei Anikó (Felsőfokú intézmény hallgatója), Véner András (közgazdász), Kertész Gábor (tanár, hitközségi elnök), Vass Katalin (ügyintéző), Kovács Anna (nyugdíjas), Kozák Márton (hangtechnikus), Czárán Lászlóné dr. (vegyészmérnök, tud. kutató), Horváth Júlia (biomérnök), főcze János (Faipari művezető), pinczel éva (nyugdijas), Molnárné Jakab Judit (nyugdijas), dr. Kerekes Zoltán (állatorvos), Tóth Imre (okl. mérnök, sportpilóta), Szabó Ágnes (könyvelő), Barna Vendely (újságíró), Gyulai András (matematikus), Szántó István (pályamunkás), Gyulai Andrásné (Külkereskedő), Dr. Nemes János (orvos), Naetar-Bakcsi Ildikó (szupervizor), Rohály István (kereskedő), Arató Gergely (tanár), Szabados György (rádiós szerkesztő műsorvezető), Szabó Lajos (bútor szerelő), Strausz Éva (nyugdíjas), Tóth Andrea (kereskedő), Fodor István (Nyugdíjas), Szabados Györgyné (állás nélküli), Simon Márk (hangmester), Somogyi István (Nyomdász), Dósai Istvánné (nyugdíjas közgazdász), dr. Vermes Péter (nyugdíjas gazdasági mérnök), Bóza Tünde (óvodapedagógus), Kota Péter (hardverfejlesztő), Dányi Mihály (biztosítási alkusz), dr. Szentesi Péter (orvos), Simándi Klára (tanár), Török Gyula (nyugdíjas), Németh Józsefné (nyugdijas), Réti Józsefné, (nyugdijas), Kraszkó Csaba (ATF hallgató), dr. Tamás Gyöngyvér (jogász), Scott Péter (állampolgár), Szabó Tibor (vállalkozó), Kapás Zoltán (nyugdíjas mérnök), Magda Attila (Testőr), Temesvári Éva (nyugdíjas informatikus), MORVAY JENŐNÉ (háziorvos- asszisztens), drexler vilmos (---), Liszka Zsuzsanna (könyvtáros), Tar Tamás Zsolt (PTI hallgató), Alaksza Dóra (egyetemi hallgató), Szomor Márta (nyugdíjas újságíró), György Ákos (zenetanár, zongoraművész), Énekes Ferenc (vállalkozó), László Ágnes (pedagógus), Rédey Eszter (építész hallgató), Andrassew Dávid Igor (újságíró), Sváby Lajosné (nyugdíjas tanár), Énekes Zsuzsa (nevelő), Harkai Ágnes (egyetemi hallgató), Sváby Lajos (festőművész), Kiss Gyula (munkanélküli tanár), Zengő Katalin (nyugdíjas), Margitta Nóra (fordító), Boros András (mérnök-közgazdász), Boros Andrásné (tanár), Pálmai Szilvia (vállalkozó), Gonda Zsuzsa (nyugdíjas mérnök), Boros Zsuzsanna (vendéglátós), Fok Márta (nyugger), Halász Gergely (programozó), Erdelyi Klara (közgazdász), Oszlányi Kincső (Agrár), Dr.Lengyel Zsuzsanna (orvos), Drótos Imre (Nyugdijas ), Szegedi János (szabadgondolkodó), O.Olah Karoly (balettpianist), Tóth Anna (nyugdíjas építész), Uitz Szilveszter (nyugdíjas), vass janos (nyugdíjas), Féner Tamás (fotográfus), Hann Endre (szociálpszichológus), Szőke László (Gépészmérmök), Tari Erika (titkárnő), Lelkes Anna (közgazdász), Szőke Zsuzsanna (Nyugdíjas), Hámori Tibor (nyugdíjas), Kínyó Norbert (újságíró), Nyirán Ferenc (Könyvelő), Pallai András (Operatív irányító), Zseli Csaba (üzletépítő), Majercsik Vilmos (egyházi személy), Dévényiné Nyeste Ágnes (vállalkozó), Herczeg Károly (nógrádi munkanélküli-egyesületi elnök), Törőcsik Péter (lelkész), Solymosi Erik (tanácsadó), Kovács Zsolt (álláskereső), Bácskai Tamás (gazasági üldözött), Körmendy Ferenc (zenei tanácsadó), Rényi András (művészettörténész), Völgyesi László (Szcientológia Egyház Budapest munkatársa), Fekete Csaba (Vállakozó), Zubornyák Zoltán (színművész), Konkoly Tamás (álláskereső), Arató András (fotográfus), Vigh Ferenc (fémforgácsoló), Angyal Eszter (vállalkozó), Korányi Tamás (nyugdíjas rádiós), Nagy Ferenc (Konyhafőnök), Márton László (író), Szende Iván András (újságíró, biztonságpolitikai szakértő), Őri László (adjunktus), Ambach Tamás (villamosmérnök, vállalkozó), Váradi Júlia (újságíró), Váradi András (biokémikus, kutató), dr. Varga Béla (ügyvéd), Csoka Erika (tanar), Bánki Vera (tanár), Földes Ágnes (alkalmazott), Fekete Mihály (nyugdijas), Bánki Stella (nyugdíjas dramaturg), Fodor Tamás (színész, rendező), Kádár András (Tanár), Molnár Enikő (Eladó), Molnár Gábor (fordító), Dalnoki László (angol tanár, cégvezető), bacsó iván (ny. vezető-főtanácsos), Pénzes Attiláné (nyugdíjas), Szirtes Anett Ildikó (asszisztens), Csáki Judit (kritikus), Bakti Tibor (tanuló), Mihalik Éva (szellemi szabadfoglalkozású), Pless M. István (gondnok), Bali János (zenész és tanár), zoltai andrea (vállalkozó), Peidlné Koren Gizella (Díszítő szobrász), Végh Attila (író, tanár), Schikowski Alexander (alkotó művész, tanár), Illés Gábor (magyar állampolgár), Cseh Borbála (tanár), Végh Zsuzsanna (Kozonsegkapcsolat), Szabó Kristóf (3D animátor), Király Ildikó (tipográfus), Vámos János (nyugdíjas), Kulcsár István (vállalkozó), Földes Imre (ny. egyetemi tanár), Schüttler Tamásné (nyugdíjas), Dr. Komlósi Zsolt Péter (nyugdíjas mérnökközgazdász), CSERNE István (orvos), Madarász Viktor (vállalkozó), Dr. Kulka Janina (orvos), Törteli Zoltán (Szoftverfejlesztő), Koncz Zsuzsa (fotóriporter), Knapp Klára (Kertészmérnök), Fetter József (nyugdíjas egyetemi doc.), Scheidl Zsuzsanna (háziasszony), Csorba Zsuzsanna (ügyfélreferens), Földesi Ádám (Előadóművész-Tanár), Hegedus Zsuzsa (Paraszt), Farkasné Kozma Erzsébet (háziasszony), Simon Anna (tanár), Kovács Ágnes (nyugdíjas), Pozsonyi András (szoftverfejlesztő), Völgyesi József (nyugdíjas tanár), Ratkóczi Éva (orvos), Kapovits Albert (a Köztársaság polgára), O.Szabó Csaba (katonapedagógus), Kiss István (villamosmérnök), Füstös András (ügyvezető igazgató), Fehérvári Gizella (gyártásvezető), Szabó Balázs Márton (esztéta, terepauta), Szekeres Csaba László (magyar állampolgár), Gergely Ervin (nyugdíjas), Székely András (zenetörténész, ny. szerkesztő), Székely Andrásné (ny. zenetanár), Sallai Zsuzsanna (okl.árszakértő), Radnai Judit (nyugdíjas), Pásztor Istvánné (nyugdíjas), Ablonczy Pál (mérnök), Fóris Tamás (lelkész), Sebestyén Ilona (nyugdíjas nyomdász), Varga Valéria (tanár), Sárkány Éva (könyvelő), Jozó Zsolt (Vállalkozó), Sostoricsné Tóth Ilona (Nyugdijas textiltechnikus), Szabó Atilla Ákos (asztrológus), Juhász Dávid (Tanuló), Novák András (festőművész), Kecskeméti Károly (újságíró), Görbics Mihályné (nyugdijas), Somogyi Ágnes (nyelvtanár), Módis Péter (építész), Simándi Szelim (politológus), Kovács Ildikó (korrektor), Nemeth Patricia (Website Designer), Maczák Sándorná (nyugdijas), Bendikné Hadobás Katalin Veronika (nyugdíjas), Dr. Szabó Tibor (orvos), Kutasi László (nyugállományú), Bognár Miklósné (nyugger), Angyalosy Ferenc (nyugdijas), Tóth Géza (nyugdíjas), Lehner Rezsőné (ny.ügyintéző), Fehér János (villanyszerelő), dr. Doubravszky Sándorné (nyugdíjas), Kálnay Adél (író, tanító), Néző László (Kung-Fu oktató), Nagy Bálint (Nyugdíjas Református), Mészáros Ferenc (edző), Geréby György (filozófiatörténész), Nagy István (tanító), Pap László (mérnök), Farkas Györgyné (könyvelő), Krisztian Pinter (karbantartó), juhos istvan ervin (munkanélküli), Recski András (egyetemi tanár), Borsa Judit (egyetemi tanár), Kovács Gábor (Vállalkozó), Fodor Andrea (ny. újságíró), Kertész Júlia (könyvelő), Bartus József (Állásnélküli), Miklos Brauner (nyugdijas), Busai Mária (nyugdíjas), Kiss László (középiskolai tanár), Baksa Katalin (védőnő), Márkovics Márk (gazdasági vezető), Balassa Piroska (nyugdíjas tanár), Seres János (Szobafestő), Dudás Attila (misszióvezető), Németh Rita (kereskedő), Miny Beatrix (egészségügyi), Mezei Judit (tanár), Lőrincz Tünde (angoltanár), Haas Róbert (nyugdíjas mech.müszerész), Lédergerber István (alkalmazott), Füzes Barnabás (munkabiztonsági szakmérnök), Szántó Judit (tanár), Madách Magdolna (nyugdíjas), Lakatos András (újságró), Fenyő Éva (nyugdíjas), Ruzicskáné Belák Andrea (nyugdíjas technikus), Rücker Béláné (nyugdíjas), Forgó Edina (gazdasági ügyintéző), Franku Tamás (tanuló), Csóti Margó (nyugdíjas pénzügyes), Adler Andrea (htb), Horváth László (jogász), Kiss Tamás (nyugdíjas), Magony István (nyugdíjas), Drucker Zsuzsa (előadóművész), Dr. Korn József (ügyvéd), Cserháti Éva (műfordító), Géczi Mária (forgalmi munkatárs), Horváth Vera (nyugdíjas minisztériumi szakmai főtanácsadó), Feth Ferenc (Fővizsgáló), Tárca János (nyugd.közgazda), Rózsás József (lelkész), Vasvári György (független informatikai szakértő, ), Deli Pál (nyugdíjas), Tátrai Ferenc (Vállalkozó), Faddi Ferenc (vállalkozó), Bense János (szakiskolai tanár), Kisdedné L. Etelka (mérnök, tanfolyamfelügyelő), Koósné Szakál Edit (személyügyi munkatárs), Lázárfalvi Lili (labor asszisztens), Roman Marianne (könyvtáros), Dr.Hidvegi Katalin (geriater), Zallel János dr. (orvos), Puskás Antal Pál (nyugdijas), puskás pálné sári katalin (nyugdijas), Bánszegi Zita (fordító), Viktoria Gelencser (vendéglátás), Salvi Nóra (zenész), Jóri István (ny. rendőr), Iván Gábor elemér IGe (valláskritikus), Friedrichné Szegedi Edith (rokkantnyugdíjas), H. Ács Kató (ref. vallású), Berényi Tamás dr. (orvos), id,Törőcsik Józsefné (nyugdíjas), Friedrich János (nyugdíjas), Józsa Zsuzsanna (Lelkész), Szabó Zoltán (Mérnök), S.Flank Márta (nyugdijas), Baitz Gábor (nyugdijas vegyészmérnök), Vince Schweitzer Judith (forditó), Darabos Peter (acs), Hollander Sándor Pál (nyugdijas), Gács Gábor (nyugdíjas), Puskás Annamária (gazdasági vezető), Léderer Lajos (nyugdijas), Iványi György (közgazdász), Gáspár Károlyné (fodrász), Rózsás Áron (tanuló), Tóth Sándor (vállalkozó), Gyalog Melinda (egyházi munkatárs), Lepsényi József (nyugdíjas gépésztechnikus), T.Dénes Tamás (kriptográfus), varga istvánné (gyógypedagógus), Sárközi Ilona (alkalmazott), Péter Ágnes (irodalomtörténész), Lucz Attila (alkalmazott), Homoki Beatrix (egyházi munkatárs), Markish-Bálint Judit (könyvtáros), Somló János (nyugdíjas), Somló Jánosné (nyugdíjas), Antal Ágota (nyugdíjas), Balla László Gábor (informatikus), Almasi Maria Anna (nyugdíjas közgazdász), Puszta Dániel (közgazdász), Pintér Klára (vállalkozó), Déri Júlia (állampolgár), Molnár Kati (szervező), Himer Monika (gyogyszerkiadó szakasszisztens), Litvai Nelli (dramaturg), Bene Koppány (szellemi szabadfoglalkozású), Maurer Dóra (képzőművész, em.egyet.tanár), Gyenis István (nyugdijas), Kovács Andrea (marketing asszisztens), Ádám Katalin (matematikus), Kovács Kálmán (programozó), Orbán Tamás (adminisztrátor), Ádám Magda (történész), Rimán Dóra (táncos), Venesz Piroska (alapítványi elnök), Bikádi Lászlóné (nyugdijas), Balassa Ágnes (munkaügyi referens), Alexander Kormos (költő, zeneszerző), Ács Sándor (ügyvezető igazgató), Takács András (nyugdijas), Kádár Mónika (szerkesztő), Kiss Csaba (teológus hallgató), Kaszás Ági (rtg.asszisztens), Zsemberi László (Építőmérnök), Fogarasi Lászlóné (nyugdíjas), Nozdroviczky Sándor (vállalkozó), Henczel Edit (tanár), Szabó József (Üzletkötő), Csővári Ágnes (közgazdász), Szabóné Gyuris Gabriella (Fodrász), Kormos Sándor (költő, zeneszerző), Tövisháti András (vendéglátás, marketing), Angler Éva (nyugdíjas), Tóth Lajos (lelkész), Méhész Zsolt (alkalmazot), Molnár Tibor (informatikus), Bárány Ilona (nyugdíjas), Henczel Eszter (kismama), Tóth Béláné Enci (szociális asszisztens), Ambrus János (műszaki igazgató), Kovács Illés (vállalkozó), Gyurka Adrásné (nyugdíjas óvodapedagógus), T. Szabó Gergő (webszerkesztő, grafikus), Hollos Laszlo (belsoepitesz), Folk Vilmos Dávid (Tanuló), Makó Gábor (konzultáns-tréner), Kende Gábor (nyugdíjas), Kiss Sándor (tanár), Tóth Zoltán (nyelvtanár), Dr. Tóth Zoltán (építészmérnök), Rékai Miklós (ethnográfus), Németh Lászlóné (tanácsadó), Voncze Terézia (külkereskedő), szabados Zsolt (müvész), Balogh Elek (CKÖ,Elnök), Rév Endre (vegyészmérnök), Holmár Sándor (Takarító), Utasi István (manager), Utasi Anita (manager), Balogh Csilla (Közös Esély Egyesület), Botos Géza (ingatlanközvetítő), Kiss Tímea (tanuló), Hámori István (nyugdíjas), Sávolyi Judit (Ügyvezető), Horváth Sándor (vállalkozó), Nemcsényi Zoltán (villamosvezető), Erdei Sarolta (Szcientológia Egyház Nyíregyházi Missziójának vezetője), Horváth Sándorné (nyugdíjas), Rózsa Gábor (mérnök), Szamosközi Márta (közgazdász), Papp Levente (informatikus, villamos járművezető), Juhász Ágnes (vállalkozó, szakképzési szakértő), Vági Zsuzsa (előadóművész, tanár), Tóth Ferenc, (nyugdíjas), Hommer Attila (kiadványszerkesztő, teológushallgató), Zörgő Istvánné (nyugdíjas), Lévai Noémi (diák), Czagány Ádám (programozó, IT specialista), Takács József (nyugdíjas), Csete Ottóné (mérnök), Szurdok Krisztina (könyvtáros), dr. Sebes Ágnes (nyugdíjas), Ruzsáné Cseresnyés Mária (matematikus), Juhász Edit (vállalkozó), Szabó Zsolt (természetgyógyász), Várszegi Márk (hivatásos tűzoltó), Donkó Erzsébet (szociális munkás), Nagy Sándor (értékesítési vezető), Haris T. Csaba (nyugdíjas szerkesztő, újságíró), Kutasi Frigyes (r.nyugdíjas), Takács Lili Vivien (tanuló), Bartha László (Programozó), Forgács Zsuzsa (Író, jogvédő), Takács Imre (szociológus), Szabó Erika (-), Szirmai Zsuzsanna (közgazdász), Mihu Gábor (villamosmérnök), Zagyvai Márton (biomérnök), Dr. Lukács Péter (oktatáskutató), Gergely György (közgazdász), Dr. Faragó Ágnes (honfitárs), Kiss Enikő (networker), Mikics Lajos (vállalkozó), Fóris György (építész), Lengyel Anna (koordinátor), Szabó Róbert (szakértő), dr.Horváth Ákos (ügyvéd), Kovács Katalin (munkanélküli), Sápi Lajosné (ápolónő), Nagy Bálint (operatőr), Sápi Szilvia (pedagógus), Helvei Judit (lakberendező), Török L. Géza (mérnök), Bóta Gergely (munkaügyi ea.), Gergely Béláné (nyugd.óvónő), Kenyeres Judit (ny. rendszerszervező), T. Szabó Csilla (értékesítő), Hozdik János (vámügyintéző), Hárshegyi János (újságíró), Németh Erzsébet (kommunikációs munkatárs), Martinkovits Judit (ügyvezető), Járos Zoltán (cégvezető), Dósa Géza (ügyvezető), Tárnoki János (weblapszerkesztő, festőművész ), Dochnal Róbert (építőmester szakmérnök), Dochnal Angéla (HTB), Dochnal Dávid (tanuló), Dochnal Ádám (tanuló), Pataki Beatrix (közgazdász), Takács Fanni Szonja (tanuló), Szentesi Balázs (kulturális antropológus), Székely Sz. Magdolna (kiadói szererkesztő), Horváth Gabriella Emeseh (szellemi alkalmazott), Belovai András (tervező-kivitelező), Szolnoki Zsuzsa (gordonkaművész), Barta Veronika (nyugdíjas ), Németh József (mérnök), Szabó Katalin (Szociális munkás), Hatvani Tibor (nyugdíjas), Honti Ágnes (terepkoordinátor), Latinovits Beatrix (manager), Kocsor Sándor (nyugdíjas ), Juhász Márk (közgazdász), Jólesz György (író), Forgách András (író), Dalos György (író), Dalos Mihály (villamosmérnök), Holmárné Skutai Zsuzsanna (alkalmazott), Petrovics Zoltán (közalkalmazott,), Dr.Szalay Viktor (orvos), Katona Zsolt (tanár), dr Kakuk Erzsébet (közgazdász), Herczeg Hajnalka (édesanya), Petrás-Iványi Mária (Rendezvényszervező), Gergely Pál (ügyvezető), Lombos Antal (szociológus), Márta Edit (tanár), Romhányi Edit (ügykezelő), Előd László (Jövedelem-Adó-szakértő, Közgazdász), Juhász Vera (fordító), Székely Antalné (nyugdíjas), Kis Andrea (szociális munkás), Kóts Kati (vállalkozó), Szántó Péterné Zsuzsa (könyvtáros-dokumentátor), Szakály Dániel (szakmunkás), Dr. Varga Irma (ügyvéd), Dr. Fekete Attila (fizikus), Hunyadváry Ferenc Károly (Biblia-oktató), Tihanyi Ottó (szoftverfejlesztő), Andrea Járiková (vállalkozó), Kincses Gábor (vállalkozó), Imre Lebovits dr. (ny. egyetemi docens), Trentin Katalin (nyugdíjas), Benedek Attila (Autós-szakújságíró), Dr.Szabó János Lajos (fordító, történész), Lebovitné dr. Kálmán Éva (ny. tud. főmunkatárs), Kincsesné Darabos Dóra (anyuka), drNagy Ilona (orvos), Vajda László (nyá. katona), Schenker Béla (munkanélküli), Gombás Katalin (diák), Vajda Péter (VÁLLALKOZÓ), Palotás Imre (mérnök), Szent-Királyi István (nyugdíjas), Grosser János (nyugdijas), Szántó Ildikó (tanár), Sághy András (természetgyógyász), Balogh Miklós (nyugdíjas tanár,volt parlamenti képviselő), Granasztói Szilvia (művésztanár), Matos Lilla (nyugdijas), dr.Rácz László (ügyvéd), Marián Béla (közvélemény-kutató), Bertha Veronika (tanár), Angyal Katalin (könyvtáros), Pasker Iván (nyugdíjas villamos üzemmérnök), Sas Attila (szállítmányozó), Bodanitz Anna (vállalkozó), Gyarmatiné Hernáczki Ibolya (Egyéni Vállalkozó), Fazekas Csaba (történész), CSONKA GYÖRGY (olk. villamosmérnök), Winkler Lajos (nyugdíjas szerkesztő), Dutka Ákos (üzletkötő), Juhász Bálint (Villamosmernok), Bak László (Nyudijas), Németh Sándor (nyelvtanár), Berei Klára (vegyész), Székely László (nyugdíjas tanár), Kiss Márta (nyugdijas), Babinszki Miklós (gyorséttermi dolgozó), Esze Krisztina (tanár), Jármi István (tördelőszerkesztő), Trentin Lajos (nyugdíjas), dr Pető Katalin (orvos), Várhalmi Ildikó (háztartásbeli), Banizs József (értékesítési vezető), Vincze Rita Veronika (szociális munkás hallgató), Tótpál Zoltán (mérnök), Gray István (állampolgár), Hernádi Gyula (mérnök), Dr.Szepesi Magdolna (Nyugdíjas gyermekorvos), Biró Ibolya (tanár), Köllő Márta (nyugdíjas tanár), Petrovicsné Bohus Erzsébet (könyvelő), Koleszár József (nyugdíjas), Fenyves Gabriella (festőművész), Barcza Judit (tanár), Koletár Klaudia (egyetemi hallgató), Koletár Dávid (szoftverfejlesztő), Komoly Judit (pszichológus), Dávid Szabolcs (Programozó), Mink András (történész, lapszerkesztő), Tumpek Andrea (HRs), Porjesz Tamas (Nyugdijas), Petrilla Gabriella (tanfolyam koordinator), Török Enikő (gyógytornász), Hernádi Katalin (nyugdíjas), Lakatos Anka (teológus, történész), Kardosné Sztana Edit (könyvelő), Udvarvölgyi Zsolt (történész, szociológus), Andrássy Csongor (mérnök), Homoki Zsolt (zenész), Vészi Ágnes (villamosmérnök), Tótpál Eszter (pénzügyi vezető), Baksa István (kultúratörténész), Somorjai Zsuzsi (tanár), Trautmann Györgyné (könyvtár-informatikus), Kádár Zsuzsa (nyugdíjas), Irsai Ágnes (pedikűrös), Juhász Gábor Sándor (Dj úti New Gear), Nochta Pál Attila (teológus lelkész), Győri Péter (szociálpolitikus), Lénárt Zsuzsanna (könyvelő), Pász Zsuzsanna (munkabiztonsági főmunkatárs), Hámori György (nyugdíjas), Bárdos Rita (német kapcsolattartó), Csóka István (raktáros), Dániel István (fizikus), Bőcze Ibolya Zsuzsanna (cégvezető főkönyvelő), Polgári Erika (vállalkozó), dr. Arató Gabriella (orvos), Bánhegyi Gyuláné (nyugdíjas könyvtáros), Czagányné Márföldi Éva (kereskedelmi területi képviselő), Berényi Konrád (online marketing tanácsadó), Szomvati Gábor (Vállalkozó), Lakatosné Kállai Julianna (Pedagógus), Falvay Dóra (műfordító ), Guti Péter (kiadóvezető), Gazdag János (nyomdász), Ványa István (tanár), Paksi Erzsébet (filozófus), Nemes Ádám (tanuló), Hegedűs Margit (tanító), Horváth Balázs (szociális munkás hallgató WJLF), Dr. Lévay Béla (vegyész, ny. egyetemi tanár), Gerő Zsolt dr. (mérnök), Barabás Mária (közgazdász), Kern Antal (felelős vezető), Eszes Péter (informatikus), Farkas Judit (nyugdíjas ), Pataky Ernőné (könyvtáros), Csengery Kinga (nyelvész), Révbíró Tamás (műfordító), Lázár Péter (mérnök), Madarassy Luca Réka (tanár), Stahl Eszter (kortárs), Dobos Anna (orvos), Békefi Antal (nyugdíjas), Hartai Ervin (nyugger), Diczkó Attila (Szcientológia Egyház Munkatársa), Pohárnok Mihály (nyugdíjas), Pataky Mária (orvos), Pataki Zoltán (szociológus, szociális munkás), Lázár Anna (Nyugdíjas), Pálfi Gyula (vállalkozó), Bereczky Géza (Lelkészi munkatárs, a rádió C Ahol ketten hárman című műsorának műsorvezetője), Richtscheid Imre (nemzetközi közgazdász), Turán János (megbízott vagyon kárszakértő), Turánné Román Éva (pedagógus), Virág Magdolna (ügyvezető igazgató), Sebestyén Judit (tanár), Polónyi István (oktatáskutató), dr. Balogh Judit (tanár), Lukács Istvánné (pedagógus), Eva Phillips (nyugdijas), Baghy Dezsőné (tanár), Vas Beáta (HR közgazdász), Noszticzius Judit (Nyugdíjas), Melkviné Tanító Erzsébet (tartósító mérnök, tanár), Nagy László (építész), Dr. Barta Kálmán (fogorvos, költő, író, könyvkiadó), Horváth Dávid (fotográfus), Lőrincz Judit (szociológus ), Dr. Csizmadia Marianna (pszichiáter), Berecz Tibor (pszichológus), Topán Eszter (tanár), Kovács Anita (tanár), Oláhné Takács Erzsébet (nyugd.gyermekápolónő), Dávid Anna (szerkesztő), Dr. Bozsár Gabriella (tréner, coach), Nagy Ferenc (Modelező), Harta László (zenész), Kána Tibor (kereskedő), Ruzsa Imre (matematikus, az MTA tagja), Dr. Tadesse Eyassu (Tanár), Dr.Madarassyné Dér Györgyi (nyugdíjas), Dr. Bodansky György (magánozó), Korn Edit (nyugdíjas), Kós Zsófia (fordító), Vas Gábor (halogató), Kis Attila (egyházi személy), Knausz Imre (pedagógus), Barna József (Nyug. lakatos), Lendvai Éva (nyugdíjas), Terézia Pál (nyugdijas), veszprémi gábor (gépész), Bánlaky Pál (főiskolai tanár), Kevy Beáta (szociális munkás, tréner), Stoller Orsolya (szállodás), Bürger Tamás (Marketing munkatárs), Jelinek Éva (nyugdíjas gazd. vezető), Besenyei György (szociológus), Radácsy László (doktorandusz), Balkányi György (mérnök), Ohly Éva (nyugdíjas oktató, szociális munkás), Berentés János (ny. mérnök), Demcsik László (nyugdíjas), Keresztes Katalin (ny. könyvelő), Varsányi Istvánné (nyugdijas), Badacsonyi György (jelenleg munkanélküli), gál jánosné (szociális-gondozó), Eszes János (nyugdíjas), GÁL JÁNOS (köműves), Nagy Zoltán (IT asszisztens-énekes), GÁL GABRIELLA (tanuló), GÁL ADRIENN (tanuló), Szimon (szakközgazda), Ország Erika (ápolónő), csapo.katalin (nyelvtanár), Zsiros Csilla (pedagógus), Melkvi Bea (színművész), Szeles Judit (rendszeradminisztrátor), Szertics Miklós (tanár), Balázsné Radics Ottilia (auditor), Révai Mariann (nyugdíjas), Kurmai Sándor István (Svájci Pénzügyi Tanácsadó), BERECZKI PÁLNÉ (nyugdíjas), Hannah Iske (N.J.K.), Markon Kata (Uzletvezeto), Szenes Andrea Judit (lakberendező), Jerabek Veronika (védőnő), Iványi Gyöngyvér (tanuló), Bánfalvi István (nyugdíjas), Kóródy László (alkalmazott állampolgár), kálló keisztián (munkanélküli), kálló krisztiáné (gyes), Sebestyén Ervinné (nyugdijas), Zakor jános (Cukrász), Vencel György (szociális munkás), Jónás Benedek (tanuló), Iványi Lídia (gyógypedagógus), Kővári Róbert (ateista), Geisz Mihály (kereskedelmi menedzser), Varró Veronika (nyugdíjas tanár), Folk Lina (diák), Kalla Éva (szerkesztő), Gavajda Pál (nyugdíjas), Rimay Albert (mérnök), Tornyossy Gábor (mérnök), Tumpek Zoltán (szcientológus), Rimay Erika (idegenforgalmi szakértő), Kelemen Katalin (rabbi), Katy Kovács (buddhista), Dr. Tamássy Györgyi (ny.egyetemi oktató), Becker András (újságíró), Boros Krisztina (tanuló), Kis Sándor (HR igazgató), Benke László (tolmács, fordító), Bolla Lászlóné (grafikus), Marik Noémi (jogi asszisztens), Bócz Ferencné (ny. tanár), Hollós János (nyugdíjas), Bócz Ferenc (ny. tanár), Cseke Lajos (nyugdíjas villamosmérnök), Váradi Jolán (htb.), Derdák András (Kultúraközvetítő), Návrádi Adrienne (nyugdíjas), Guba Gergely (ügyvezető), Pajor József (nyugdijas), Takács László és Takács Sonja (nyugdíjasok), DusikJános (nyugdijas), Fóti Péter (oktatáskutató), Baktiné Török Kornélia (tanár), Kovács Gáborné (ápolónő), Kiss Natália (nyugdíjas), Dr. Pikler Gyuláné (ny. gyermekgyógyász), Kováts Attila (nyugdíjas), Benedek István Gábor író (író, szerkesztő), Tóth Dávid (teológus-hallgató), Bánszeginé Hegedűs Etelka (nyugdíjas), Csonka István (középiskolai tanár), kis lászló (nyugdijas), Kulka János (szinész), Sólyom Andris (hívő), Enyedi Zsolt (politológus), Bozoki Andras (politologus), Lénárt Anikó (újságíró), Krausz Viktória (újságíró), Szedmák Béla (Gkv.), Paskó Györgyné (Nyugdijas pedagógus), Farsang Ildikó (eladó), Várnai Péter (fordító, szerkesztő), Ungvári Katalin (állampolgár), Fábry Ildikó (mérnök), Tóth Gábor Attila (jogász), Ragonese Maurizio (vallalkozó), Ruzsa Ágnes (szabadidő-szervező), Kisded Imre (Lelkész), Weiler Katalin (tanár), Erdősi Olga (alkalmazott), Jobbágy Péter (PhD. hallgató), Melkvi Dániel (légiforgalmi irányító), Keresztes Ildikó (auditor), Henczel Miklósné (nyugdíjas), Máté István (alkalmazott), Ipper Péter (újságíró), Fekete Erzsébet (Telefonos értékesítő), Juhász Istvánné (Operátor), Szücs Balázs (református lelkész), Vandulek Szilvia (a Szcientológia Egyház Fővárosi Missziójának munkatársa), Bárkány György, és Györgyné (ny. mérnök, könyvtáros), Kirs Eszter (egyetemi adjunktus), Horn Gábor (tanár), Ragonese Erzsébet (vállalkozó), Maróti Ildikó (nyugdíjas), Petrás Krisztián (tanácsaddó), Horváthné Balogh Edina (theológus), Antos Judit (dekoratőr), Jobbágy Tibor (nyugdíjas), Miklós Eszter (nyugdíjas), Bátaszéki Judit (nyugdíjas biologus), Boros Ernesztin (nyugdíjas), Kustosné Cs.Katalin (szoc.asszisztens), ULICZKI MIHÁLY (nyugdíjas , pék), Lévay Zsombor (Tanuló), Keleti-Fatér Dóra (szociális munkás), Lakatos Judit (közgazdász), Saddie LaMort (A KWHE főpapja), Felde Csilla (tördelő), Jónás István (nyugdíjas szerszámkészítő), Kárpáti Gabriella (nyugdíjas), Kara Pálné (nyugdijas), Schönberger Ádám (szervező), Réz Gábor (nyugdijas-villamosmérnök), Pálos Éva (nyugdijas), Korda Gábor (Nyugdijas), Sólyom Antal (diplomás ápoló), Slomo Kohen (nyugdijas), Kertész Endre (ügyintéző), Arnold Péterné (nyugdíjas tanító), Vince Ágnes (nyugdíjas tanár), Korda-Kanai Maria (gyszertari asszisztens), Kiss Ágnes (vegyészmérnök-tanár), Jankulár László (coach), Köves István (tanító), Szücs László Gergely (filozófus), Kádár Zsuzsa (nyugdíjas ), Mikes Dóra Zsófia (ügyfélkapcsolati asszisztens), Magda Judit (tanuló), Polnauer Márton (SD Agent ), Gordos Judit (nyugdíjas), Balogh Gyula (nyugdijas), Gruits Lászlóné (nyugdíjas), Siraky Tünde (recepciós), dr. Szántó Tamás (mérnök), Gubó Antalné (nyugdijas), Hegedűs Dániel (politológus, egyetemi oktató), Róna Róbert (nyugdíjas), Téri Sándor (színész), Katona Csaba (vállalkozó), Vidó Ildikó (tanár), Boros Júlia (alkalmazott), BirtalanJános (raktáros), Katonáné Dr. Szabó Erzsébet (házi gyermekorvos), Balázs Erzsébet (nyugdíjas fizikus), Tapaszi Gyöngyi Melinda (GYES), Kapitány Zoltán (vállalkozó), Szedlmayer Bea (tanár), Nagy Gábor (földmérő mérnök), Békési Róbert (grafikus), Halmos Sándor (ny egyetemi docens), Fenyvesi Mihály (műszerész), Rozsnyai Zsuzsanna (care assistant), Nemes-Nagy Szilvia (ügyvezető, coach), Szénási Mihály (nyugdíjas mentőtiszt), Klaniczay Gábor (történész), Boldizsár Judit (állampolgár), Breyer Gábor (nyugger), Ferencz Béla (mérnök), Gaál Zsuzsanna (tanár), Gál Márta (szervező,jelenleg htb), Csí-Komor Krisztina (képzőművész), Dukai Csongor (üzemi elektrotechnikus), Bóta Andrea (képzőművész), Pörcz-Pataki Gábor (képzőművész), Komor Jenőné (manikürös), hegedüs istvan (nyugdijas), Vetési Ernö (kirendeltségvezet), Csenke László dr. (ny.orvos), Péteri Annamária (pénzügyi tervező), Witzig Éva (nyugdijas), Szaniszlóné Barbi (Tanuló), Tóth Krisztián (egyházi dolgozó), Hézer Pál (nyugdíjas), Kovácsné Eperjesi Mária (nyugdíjas tanácsdó), Bajzik Vilmos (Informatikus), fehér zsuzsa (nyugdíjas), holocsi katalin (szülésznő), Orosz Adél (grafikus), Fürtös Károly (nyugdíjas gépész), Szabó Éva (nyugdíjas vegyészmérnök), Parrag Judit (mérnök), Dana Gramciuc (biologist), Farnady Szilvia (szociális munkás), Szilágyi László (nyögdijas), Milus Ildikó (gyógypedagógiai assz.), Kovács Zsolt (Tanácsadó), Nagy József (Ügyvezető), László Hajnalka (szociális munkás), Kósa Nikolett (grafikus), Farnady Gábor (szociális munkás), Kupi Zsuzsanna (ügyintéző), Kollarik Zsuzsanna (könyvtáros), Radvánszki Péter (mérnök), Váli Istvánné (bolti eladó), Pétervári Kinga (jogász), dr.Rév Judit (orvos), Lapu Lilla (Diák), Váradi Judit (Bolti eladó), Vacz Rita (marketing ugyvezeto), Tóth Lívia (anyuka), Friedmann Lajos (karbantartó), Dárdai Zoltán (nyugdíjas vegyész), Dárdai Zoltánné (nyugdíjas vegyész), Dr.Jancskár Sándorné (nyugdíjas pedagógus), Standi Károlyné (nyugdíjas), Kereszty Zsuzsa (tanár), Pór Gábor (könyvtáros), Horváth István (ny. agrármérnök), Erdődi Józsefné (alkalmazott), Winkler Lajosné (nyugdíjas védőnő), Vojnits Imre (író), Kovács Bernadett (tanuló), Lajtai Margit (nyugdíjas), Bersényi Iván (nyugdíjas), Vásárhelyi Lajosné (nyugdijas mérnök), Ádám Laura (tanuló), Urbánné Szép Anikó Éva (nyugdijas könyvelő), Dufek András (müszerész), Urbán Vilmos (lakatos), Gimes Katalin (nevelő), Hernádi Csaba (Vállalkozó), Regös Csaba (gépészmérnök), Hernádi Bernadett (Anya), Járó Imre (nyugdijjas nem hívő), Hernádi Katalin (Alkalmazott), Faludy Judit (művészettörténész), Zalavari Krisztina (Hotel Manager Asszisztens), Kovács Erzsébet (eladó), Szabó István (lelkész), Récsey András (vállalkozó), Kornéli Valéria (ny.tanár), Rideg Katalin (nyugdíjas), Kavalák Erika (igazgatásszervező), Lovas László (alkalmazott), Szamper László Gézáné (alkalmazott), B. Gáspár Judit (pszichoanalitikus), Nábrády Mária (pszichológus), Rozsnyai Márta (közgazdász), Hahn Lászlóné (nyugd.ápolónő), Árvai Csilla (virágkötő), Papp Balázs (Tanuló), Várdy Péter (nyugdíjas), Krasztev Péter (kultúrantropológus), Frank Róbert (őstermelő), Molnár Attila (marketing asszisztens), Vajda András (vegyészmérnök, nyugdíjas), Dudás-Szabó József (nyugdíjas, on-line lap tulajdonos), Nánay Tamásné (nyugdijas), Neubauer István (mérnök), Auer József (Területi üzemeltető), Nádas Péter (író), Olah Zsuzsanna (noi szabo), Mesterházi Mónika (költő, műfordító), Sasvari Imrene (nyugdijas), Váradi Balázs (közgazdász), Vagy: a hívők tartsák szépen el az egyházaikat, mindet (nagy ember), Fodor Éva (marketing és program manager), Schmidt János (villamos üzemmérnök), Sánta Csaba (joghallgató, tanár), Szirmai Iván (nyugdíjas nyelvtanár), Faragó Lívia (tanár), Bars Katalin (villamosmérnök,rendszergazda), Rózsás Andrea (gyógypedagógus), Szelei Dora (tanulo), Veres Judit (keramikus), Gelencsér Zsuzsa (nyugdijas), Bocsi Rita (újságíró), Kissné Kárpáti Éva (nyugdíjas), Rényi Ágnes (szociológus), Mogyorósi Zoltán (felszolgáló), Udvarhelyi Péterné (nyugdijas), Boris János (műfordító), Dr.Balla Rozália (orvos), Büttösi Csongor (Alkalmazott), Szendrei Julianna (tanár), Papp Márta (szoc munkás), Hadusfalvi Istvánné (nyugdíjas), Tüske Zsófia (informatikus könyvtáros), Balázs Zsoltné (gondozónő), Raschka Nathan Attila (szociális munkás ), Ludányi Csaba (geográfus), Vadkerti Ildikó (terepkoordinátor), Tóth Gábor (zenei előadó), Tálos Endre (nyelvész), Pintér Tibor (esztéta), Krisztina Katura (egyéni vállalkozó), Bodnár István (filozófiatörténész), Tóth Tamás (építész), Versits Richárd (Gépész), Szalay Álmos (rendező), Simon Kata (pszichológus), Máthé Elek (angoltanár), Tóth Péter (értékesítő), Sós-Schenker Katalin (nyugdíjas közalkalmazott), Szilágyi Eszter (asszisztens), Szántó Mária G. (lelkész), Kerekesné Pozsa Zsuzsanna (tanár), Tégi Béla (informatikus), Tégi Krisztina (tanár), Magosi Judit (értékesítő), Buglyo Csaba (Bolti Eladó), Vámosi Eszter (újságíró), Giczey Péter (közösségfejlesztő), Campos Noémi (tanár), Campos Noémi (tanár), Kiss Anett (tanuló), Vincze Anna (pszichoanalitikus), Székely Sándor (forradalmár), Tóth Mária (nyugdíjas), Znamenák István (színész), Dobó Katalin (orvos), PALDEAK ANITA (anya), Martini Zsolt (középiskolai tanár, lelkész), Szentpály Anita (kiadványszerkesztő), Martini Edit (asszisztens), Harcsa Tamás (üzemvezető), Vener Tánya (konyvtaros), Harcsa Szilvia (eladó), Ajtai L. Péter (nyugdíjas), Harcsa Noémi (tanuló), Nádori Lídia (műfordító), Szakács Emese (közgazdász), Sztripszky Tamás Miklós (marketing menedzser), Pawlik Ágoston (Nyugdijas), Nagy Konstantin (Munkanélküli), Bíró-Balogh Tamás (irodalomtörténész), Danninger György (sofőr), Gothár Emma (tanuló), Mayer László (grafikus), Dr. Somló Pál (orvos), Ozsvald Réka (szociális munkás), Dr. Schweitzer József (nyugalmazott országos főrabbi), berényi gábor (fordító, szerkesztő), Schein Gábor (író), Zádori Iván (nyugdíjas), Heckenberger Gábor (nyugdíjas), Litván Károly (újságíró), Kőrösi Sándor (nyugdíjas), Révész Jánosné (nyugdíjas), Koncz Tibor (Lelkész), Veress Mónika (ápolónő), Schreiber Csaba (angol nyelvtanár), Oroszlán Anikó (sk), Kovács Mónika (szociális munkás), király edit (irodalomtörténész), Bretz Annamária (irodalmár), Antal Andrea (adminisztrátor), Fehérvári Mária (Humánerőforrás menedzser), Salamon Ágnes (nyugd), Virág György (tipográfus), Ábrahám Vera (könyvtáros, temetőkutató), Tasnádi Gábor (mérnök), Fodor Éva (közgazdász), Izsák Zsolt (lakatos), D. Nagy Tamás (lelkész), Toronyai Gábor (filozófus), Kőrösi Sándorné (nyugdíjas), Füzi Attila (Kereskedelmi menedzser), Pusztafalvi Győzőné (ügyvezető), Kovacs Agnes (tanulo), Csörgő Istvánné (nyugdíjas), Szalkai Andrea (vállalkozó), Bedekovics Gizella (nyugdijas pénztáros), Tar Katalin (egyházi munkás), Kádár Judit (pszichológus), Bodor Ernó (az Ezoterikus Tanok Egyháza egyházfője, mágus-főpapja), Rethy Kinga (szociologus), Nyul György (nyugdíjas), Galambos Rita (oktatási szakértő), Spitzer Istvánné (oktatásszervező), Zsigri Györgyi (közgazdász), Jakab Sándor (egyetemista), Trautmann Miklós (ujságíró), Vince Mátyás (nyugdíjazott mti elnök), Mesés Péter (szerkesztő, műfordító), Szetey Ágnes (könyvelő), Faragó Pál (gépészmérnök), Moravcsik Katalin (tanár), Rácz Katalin (szellemi szabad), Biró Jánosné (nyugdíjas), Rádai Péter (tanár), Nagy Robert (ertekesito), dr.Pallai Péter (biokémikus), Faragó Fruzsina (egyetemi hallgató), Bella Éva (jogász), Csík János (közgazdász), Izsák-Baciu Ibolya (Presbiter), dr. Vajna Virág (ügyvéd), Vajó Lajos (Küldeményfeldolgozó), Marozsák Szabolcs (ügyvezető), Vajda János (idegsebész), Krepsz Ági (költő, festő, rádiós szerkesztő-műsorvezető), Baciu- Nicolae Razvan (Teologiai hallgaatő), Thomas Gabor (Retired Engineer), ÉRTELEM Ismeretterjesztő-és Művészeti Alapítvány (emberi jogok ismeretterjesztés), dr bence marianna (orvos), Fogarasi-Varga Kata (egyházi munkatárs, könyvelő), Baciu Victoria Crizantéma (szociális munkás), Oszvald Károly (Értékesítő), Kántor Péter (író), Eszes Beáta (üzletfejlesztési munkatárs), Nagy Orsolya (szociális munkás), Feuer Yvette (színész, drámapedagógus), Bekes Vera (Pszichologus), dr Vértes Péter (orvos), Tikkel Lajos (m.n.), Pintye Ákos (Mérnök), Pintyéné Horváth Ildikó (Pénzügyi titkár), Havran József (mérnök), Vincze Éva (ny. szerkesztő, műfordító), Gryllus Samu (zeneszerző), Kalina Lászlóné (nyugdíjas közgazdász), Ney Ferencné (nyugdíjas), Kovács Marianne (mediátor, filozófus), Deli Anna (lelkész), Wéber Tibor (lelkész), flesch andrea (jelmeztervező), Fehér József (programozó), Bocsor Krisztián (Lelkész), Faragó-Szabó István (egyetemi oktató), Milák Piroska (orvos), Cselkó Miklós (nyugdíjas), Vincze Orsolya (közgaszdász), Borlai Kinga (volt rádiós), Laczó Márta (magyar állampolgár), Szűcs István (hiradásipari technikus), Nemes Pál (lelkész, főszerkesztő), Habarics Éva (tanulmányi asszisztens), Páczai László (nyugdíjas gépész és gazd. mérnök), Szappanos András (Ügintézö), Marder Györgyné (nyugdíjas), Rockenbauer-Edmonds Nóra (újságíró), Hering Kinga Eszter (gyógypedagógus), Hering Samoel (misszionárius), Rákóczy Anna (zenész), Diossy Anna (iparmuvesz), Komlóüsi Sándor (ügyvezető), Papp Béla (szoftverfejlesztő), Nemes Katalin (zenetanár), Forrai Judit (egyetemi tanár), Pappné Dr. Szlovák Dóra (orvos), Ifj. Tóth györgy (válalkozó és jézus követő), Reiber Imre (ápoló), Bakó László (atomerőműgépész), Centgraf Tünde (gondozó), dr. Murányi Judit (jogász), Miczingerné Fuksz Ilona (tanár), Somogyi László (elgondolkodó), Csillag Róbert (értékesítési vezető), Nemes Gábor (diák), Csillag Brigitta (pénzügyes), Zsitva József (ügyvezető), Tóth Barnabás (Harcos), lengyel károly (Nyugdijas), Dr.Fenyvesi Tamás (orvos), Faragó Zsuzsa (dramaturg), Tőke Arianna (tanuló), Pécsi Zsófia (turizmus-vendéglátás hallgató), Petz Renáta (zenetanár), Arany István (ügyvezető), Kiss Csaba (Bibliaoktató), Baranyi Rózsa (nyugdíjas), Balogh Zsolt Zoltánné (tanítónő), Tóth Erdei Zsuzsanna (tanár), Czizel Borbála (diák), Záhonyi Enikő (tanár, énekes), Krizsán Juli (pénzügyea.), Petz Zoltán (pedagógus, lelkész), Balogh Zsolt (rokkantnyugdíjas), Bányai Sándor (élménypedagógiai tréner), Deák Robert (fizikus, matematikus), erzsebet nagy (Misszió vezetö), Demény János (alkotóművész), Tömösy Bence (vágó,diák), Lázár Balázsné (nyugdijas), Gálnlé Pék Eszter (középiskolai tanár), Dr. Hajdú János (orvos), Papp László - Tareq (muszlim), dr. Nagy Károlyné (szakafordítő, szállítmányozó), Szikora Ildikó (vegyész technikus), KóborGyörgy (matematikus), Krasznai Kata (szöveggondozó), Tyukász Blanka Andrea (egyetemi hallgató), keszthelyi Tamás (Informatikai tanácsadó), nagy zoltán (vállalkozó), Tömösy Imre (mérnök), Pató Selam (újságíró), Pécsi József (minőségirányítási vezető), Tömösy Imréné (tanító), Pécsiné Böcskei Krisztina (tanító), Kuszbel Györgyné (nyugdíjas mérnök), Pécsi János (egyetemi hallgató), Deák Annamária (Szociális munkás), Pécsi Dániel (diák), Czagány Júlia (tanuló), Pécsi Sámuel (diák), Berta Gyöngyi (alkalmazott), Káposztáné Berta Réka (kismama), csóka ágnes (tanár), Berta Ferenc (nyugdíjas), Puskás Nikolett (diák), Pári Zsolt (szcientológus), Gyuris Ferenc (meteorológus), Gyuris Gábor (kézbesítő), danyi.florian (vállalkozó), Dunavölgyi Tamás (egészségügyi dolgozó), Lózsy Bíró János (operaénekes), Nemes Ferenc (szcientológus), Kökény Lóránt (vállalkozó), Piroska Gyula (Üzleti tanácsadó), Barsi Klára (lelkész), Komondi Julia (énekes, szcientológus), Derjanecz Anita (Európa szakértő), Dénes Bernadett (Administration specialist), Mohamed Csilla (Közcélú gondozónő), Dercze Gábor (villamos mérnök), Domoszlai Ferenc (egyháztag), Domonkos Árpád (Üzletember), Szécsi Magdolna (Esélyegyenlőségi szakértő), Németh Annamária (művészettörténész), Gyepesi Gyorgy (matematikus), Maczuczáné Fenyvesi Viktória (Irodavezető, projektvezető), Dakó Terézia Éva (Asztrológus, parapszichológus, terapeuta), Kovács Katalin (ügyfélreferens), Mácsai István (nyugdíjas), Mácsai Istvánné (nyugdíjas pedagógus), Rozsályi Janka (angol tanár), Kertesi Gábor (közgazdász), Rozsályi Zsolt (építési vállalkozó), Bánáti Ferenc (középiskolai tanár-szociológus), Cseh Tímea (szcientológus), Borbély Balázs (diák, gyakornok), Kupsza Attila (gépészmérnök, szcientológus), Marai Julia (nyugdijas), Dobay Raymund (közgazdász), Iványi Enikő (anya), Kerdo Csilla (csecsemo es gyermekapolo), Nicholas Young (tanár), Lőrinc-Young Korinna (tanár), Ránki Júlia (szerkesztő), Máthé Hanga (tipográfus), Butkai Enikö (zenész), Bánki Erika (nyugdíjas tanár, szerkesztő, szociológus), Németh Ildikó (egyetemi hallgató), Esterházy Péter (író), Schmidt Szylvia (mérnök-közgazdász), Bárdos Zoltán (tanár), dr. Varga Antal (nyugdíjas), Prágai Edit (pszichológus), Feher Veronika (nyugdijas konyvelo,sda), Fekete Szilvia (vállalkozó), Farkas Helga (Képzőművész), Blandl Borbála (egyéb), Dobos Zsolt (tanár), Katalin Csonka Bacso (Onallo.), Maradics Vince (mérnök), Imrei Helga (recepciós), Bitó László (író), Uhereczky László (nyugdíjas), Vajda Gábor (informatikus), Mérő Mátyás (könyvvizsgáló), Záborszky Gábor (képzőmúvész), Feher Janos (nyugdijas lelkesz ,sda), dr Kovács Judit (fogorvos), Drevnó János (életvezetési tanácsadó), Gellériné Lázár Márta (nyug. főszerkesztő), Kurucz Ferencné (nyugdíjas), Debreceni János (csőszerelő), Debreceni Jánosné (munkanélküli), Kaczvinszky Barbara (újságíró, dokumentumfilmes), Kepecs Ferenc (újságíró), dr Tóth József (Vállalkozó), Bródy Mihály (nyelvész), Rajnai Nadinka (pszichológus), Bogár Edit (nyelvész), Szakasits Ágnes (gyógypedagógus), Széll-Muresan György (tanár), Horváth Béla (Szállodai recepciós), Katona Dávid (kommunikáció-technikai mérnök), Martin Ferenc (mérnök), Fazekasné Horváth Zsuzsanna (nyugdíjas), Lennert László (közgazdász), Rapai Márta (nemzetközi szakértő), Pintér Viktória (adminisztrátor), Pkrekopa Vilmos (Lelkész), Gyurcsány Ferenc (parlamenti képviselő), Nászta Katalin (biztosítási üzletkötő), Dobrev Klára (ügyvéd), Gelléri Gábor (szellemi szabadfoglalkozású), Kovács Lőrinc (informatikus), Morvai Tibor Zoltán (szobrászművész), Fazekasné Bosnyák Erika (ápolónő), Meggyesi Éva (közgazdász), Máté László György (muszlim), Bartha Katalin (alkalmazott), Sáfrán Zsolt (áruházvezető), Katona Ibolya (könyvkötő), dr Schalli Gábor (ügyvéd), orosz ferencné (nyugdíjas köztisztviselő), Kertész Ágnes (képzőművész), Nemes László (tervezőmérnök), Török Erzsébet (iroda vezető), Katona Pál (miszionárius lelkész), Droppa György (környezetvédő), Szontagh Márton (gordonkaművész), Békefi Henriette (vállalkozó), Kozmányi Tamás (nyugdíjas), Majorosné Tóth Éva (jövedelemelszámoló), tóth éva (felszolgáló), Gömöri Kati (médiafigyelő), szontagh tamás (nyugdíjas), Gózon Ferenc (Gumijavító), dr.Szöcs Gáborné Nagy Elenonóra (vállalkozó), Soproni György (épületgépész mérnök tervező), Ráncsik László (nyugdíjas), Császár Dalma (üzleti konzulens), Kulcsár Dalma (nyelvtanár), Birizdó Erika (tanuló), Nagy Andor (Kereskedő), Major Veres Gyöngyvér (reklámgrafikus), Holló Eszter (Asszisztens ), SZTOJKA ATTILÁNÉ (vállalkozó), Sztojka Attila (vállalkozó), Kelemen Magdolna (nyugdíjas), Kántor Károly (ügyvezető), Kántorné Rácz Katalin (tanító), Paulinusz Boglárka (Informatikus), Dr.Várfalvi Vilma (orvos), Borkáné Szőke Erika (szociális munkás), Holakovszki Genovéva (logisztikus), Hámori Éva (fazekas), Trajtler István (auditor, piacszervező,), Hollósi Mihály (nyugdíjas szaktanácsadó), Létay Katalin (pedagógiai tanácsadó), Varga Xénia (vállalkozó), Héjas Beáta (irodavezető, szociálpedagógus), Tyukászné Várnai Györgyi Hédy (informatikus), Fodor Zsolt (tanár), Demcsik Attila (iparművész), Mohos Agnes (project manager), Pfitzner Rudolf (pszichoanalitikus), Jakab Mária (könyvtáros), Mátyás Lászlóné (nyugdíjas), Illés Csaba (Videófilm készítő), Mátyás László (vállalkozó), Ferencz Mária (szinkrontolmács), Dr. Kereszturi János Ferenc (nyugdíjas), Oláh-Szücs Orsolya (tanár), Mohácsi Katalin (nyugdíjas pedagógus), Andor László (fizikus), Szeredi Tamás (programozó), Kálmán László (zenész, fordító), Hanák Dávid (informatikus mérnök), hugyecz zoltánné (terápiás munkatárs), Héjas Zoltán (szobafestő-mázoló), Lévay Örs (geofizikus), Erdei Szilvia (külkereskedelmi ügyintéző), Dr. Szigeti Jenő (emeritus professzor, lelkész), Némethy Szabolcs (szociológus), Wagner Margit (nyugdíjas), Dobos László (lelkész), Rácz Dániel (nyugdíjas vegyészmérnök), Rege Sándor (újságíró), Lázár Arpád (magán foglalkozó ), Berei Bence (terapeuta, zöld aktivista), Őri Gyuláné (nyugdíjas), Szente-Váradi István (programozó), Fodor Albert (mérnök), Erdős Judit (építész), Molnár Mária (takarítónő), Micheller Jánosné (nyugdíjas), Berend Richárd (okl.villamosmérnök EU. Tud.Akadémia Rendes Tagja ), Zsemberi Zsófia (filmrendező), Csordás Gábor (író, könyvkiadó), Fátyol Mihály (Nyugdíjas, ujságíró), Botosné Kóté Lilla (Főállású anya), Juhász Péter (vállalkozó, szcientológus), Gál Frigyes (egyeb), Féder Krisztina (lelkész), Kovács Levente (építészmérnök), Evenich Lászlóné (háztartásbeli), Evenich László (nyugdijas autószerelő), Pogány Anikó (környezeti közgazdász), Angster Erzsébet (szoftver elemző), Szederkényi András (szakértő), Ruskó Rita (szociális munkás), Raffai Richard (informatikus), Fritz Katalin (pénzügyi vezető), Kecskés Tibor (üzletkötő), Bán Éva (nyugdíjas pedagógus), Szentes A lfréd (nyugdíjas), Dávid Attila (méhész), Schafarek József (vállalkozó), Sellyei Anna (ujságiró), Somogyi Katalin (nyugdíjas), Vajda Vera (Szakiro), Gazdag Ferenc (szervező), Kovacs Viola (Önkéntes lelkész), Fekula Zoltán (üzemmérnök), Kapronczai Enikő (Vállalkozó), Koska Eszter (beszerző), Karszt Mariann (irodai dolgozó), Ambruzs Zita (egészségügyi dolgozó), Halász Zoltán (kaszkadőr), Göde Ferenc (építész), Závodszky Szonja (x), Gál Béla (pszichológus), Forczek Ákos (projektmenedzser), Dr. M. Tóth Balázs (jogász), Szalay Krisztián (informatikus), Huszti Mária (egyházfő helyettes), Gombaszögi Ildikó (közgazdász), Márku János András (Fény és Szetetet Szabadkeresztény Egyház Egyházfő, vallásalapító), Biro Judit (nyugdijas közgazda), Dr. Hegedüs Andrásné (nyugdíjas pedagógus), Kántor Anita (judaisztika tanár), Rákos András (szociális munkás), Papp Sándorné (alkalmazott), Szabó István (egyetemi hallgató), Tóth Gergely Bálint (egyetemi hallgató, kutató), Bokor Ádám (tanuló), Fleischer Bertalan (nyugdijas), Vidácsné Demeter Annamária (idősgondozó), Kocsi Károlyné (nyugdíjas), Kiss László (lelkész hitoktató), Gátiné Barta Erzsébet (szociális munkás), Kertész Győző (tanár - lelkipásztor), Toókos Jonatán (Zenetanár), dr. Lakatos Zsuzsanna (biofizikus), Molnár Illés (adásszerkesztő, kritikus), Berki Judit (tanár), Varga Tibor (informatikus), Jakab Emese (páláyzatíró, civil tréner), Tatár Angéla (matematika tanár), Barta Tamás (ny. élemiszeripari mérnök), Lehotay Kéry Anna (tanuló), Sonkoly Jánosné (gondozónő), Szántó Anna (életművész), Viosz Károly (nyugdíjas), dr Bóc Imre (nyugdíjas), Pál Attila (Ügyvezető), Bernáth István (irodalomtörténész), Gebri Csilla (auditor), Orban Szabina (vallalkozo , hivö), Szentpáli Ildikó (táncművész), Fedor István (A Budapesti Szcientológia Egyház munkatársa), Székely Judit (tanuló), Szabó Péter (Cégtulajdonos), Karácsonyi Zsuzsanna (fordító), Varga Ilona (középiskolai tanár), Dániel Júlia (tanár), Pap Judit (könyvelő), Slezák Magdolna (vállalkozó), Földeák Klaudia Erzsébet (irodavezető), Sátek Károlyné (vállalkozó), Timár Sándorné (nyugdíjas), Bugán Adél (régész), Buday Andrea (nyugdijas tanár), Nagy Erzsébet (gondozó), Tengelyi László (filozófus, egyetemi tanár), Pallagi Anna (gyógyszerész), Ferenczi Sándor (mérnök), Belia Anna (műfordító), dr. Ponikfor-Gazda Gergely (jogász), Szakács Péter (nyugdíjas mérnök), Erdősi Judit (gyógytornász), Hevesi Attila (magánzó), Szántó Istvánné (roppant nyugdíjas), Hézső Bálint (nyugdíjas), Báti István (nyugger,sportlövész szakedző), Baráth Péter (Vállalkozó), Baráth Krisztina (Tanító), Faller Zsuzsanna (ügyvezető), Salavec Enikő (kismama), Dr. Ress Zoltán (ügyvéd), Horváth Csaba (kertész), Erdősi Zoltán (építőmérnök), Egenhoffer Daniella (tanuló), dr. Jurczáné Gazdag Ilona (nyugdíjas), dr. Jurcza Imre (nyugdíjas orvos), Mészáros László (tanító), Végh Erzsébet (műsorvezető), Rózsa Zsuzsanna (könyvelő), Tóth Zoltán (vasutas), Trautmann Erzsébet (menedzser), Faller Dénes (űgyvezető), Rapcsák Valéria (ingatlanközvetítő), Juhász Pál (kögazda), Németh Andrea (konzultáns), Patrik Éva (vállalkozó), Gyurka András (ügyvezető), Szendrő Zsuzsa (nyugdíjas, A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány alapítója, folyamatszervező, ), Havasi Ágnes (meteorológus), Major Márton (alkalmazott), Szabó Gábor (informatikus), Pankász Zsuzsanna (Szcientológus), Knappné Magda Valéria (teológiai hallgató,munkanélküli), Süvegesné Hajdu Katalin (--), Major Gyula (gépész vállalkozó), Kis Ildikó (irodai munkatárs), Dr.Bolgár Péter (gyógyszerész), Nagy Andrea (idegenvezető), Mérei Anna (nyugdijas), Benda Mária (nyugdíjas), Pfundt Szilvia (tanító), Benda Kálmán (nyugdíjas), Palluch József (nyugdíjas agrármérnök), Ifjú László (zenész), Mészáros János (ügyvezető), dr.Tóth László Ferenc (ügyvéd), Tóth Melinda (adminisztrátor), Szeness Imre (szociális gondozó), VARGA LÁSZLÓ (KÉZBESÍTŐ), Petrovics Dávid (Főiskolai hallgató), Ittzés Nóra (nyelvész), Sebők Magda (nyugdíjas újságíró), Varga Eszter (tanuló), Lőrincz Borbála (egyetemi hallgató), varga lászlóné (asszisztens), Északi Jenő (networker), varga péter (tanuló), Mészáros Alexisz (tanuló), Biró Eszter (biológus), Magyar Attila (újságíró, tördelőszerkesztő), Mártonfi Attila (nyelvész), Angyal Irén (KETA diák), Kovács Gábor (adminisztrátor), Kovács Marika (közalkalmazott), ruszó andrás (Raktáros), Dr Sándor Antal (orvos), Kovács Zita (pénzügyes), Hajdu István (nyugdíjas), Rusznyák Józsefné (leszázalékolt), László Györgyné (vegyész), Foki Etelka (Nyugdijas Számviteles), Engel Rozália (ügyintéző), Dr. Engel Györgyné (nyugdíjas), Dr.Lamm György (nyugd. orvos), Kasza Tamás (lezárási specialista), Dr.Östör Erika (nyugd.orvos), Puskás Zsolt (gondolatfaragó kézműves), Kósné Murányi Valéria (segítő gondozó), Balázs János (nyugdíjas fizikus), Göndöcs Szilvia (projektmenedzser), Borsovai-Lengyel Judith (nyugdijas), Komlósiné Schlett Anikó (szociális munkás), Városi Gabriella (Üzleti konzultáns), Kincses Mariann (vállalkozó), Böszörményi Zsuzsa (vállalkozó), Reményi Andrea (vállalkozó), Guth Attila (Hegesztő), Szőke Edit (rendszerszervező), Horváth Tibor (Informatikus), Valachi Anna (irodalomtörténész), Kötél Emőke (kutatásszervező), Bálintné Reiszki Zsuzsa (ifjúsági védőnő), Geisz Krisztián (diák), iván gizella (újságíró), Balázs János (mérnök-közgazdász), Kati néni (Villanypásztor), Pápay Klára (óvónő), Sipőcz Brigitta (tanár), Montágh Imréné Nelli (nyugd.pedagógus), Montágh Balázs (tanár), Tóth Irén (nyugd.pedagógus), Bányász Ferencné (nyugd.pedagógus), Kleinheincz Ferenc (nyugdíjas villamosmérnök), Szabó István (nyugdíjas), Fedor Ferenc (mérnök), Magyar Katalin (könyvtáros), Deák Katalin Fáni (nyugdijas idegenvezető), Lányi Sarolta (nyugdijas grafikus), B. Kovács György (villamosmérnök), Makó Vanda Éva (bölcsésztan hallgató), Telekesi Judit (helyettes ügyvezető), Tutuntzisz Ákos (parképítő), Bodóczky István (képzőművész), Hegyi Balázs (lelkész, tanár), Dr. Lévay Levente (marketing igazgató), Farkas György (lelkész), Farkas Viktória (Irodavezető), Bethlenfalvy Ádám (Színész-drámatanár), Somogyi Jánosné (nyugdíjas tanár), Janurik Zita (tanácsadó), Darabont Zoltán (hangszerkészítő), Nagy Zsuzsa (szabadfoglalkozású), Králl Csaba (kritikus), Schmidt Teréz (nyugdíjas vegyészmérnök), Boronkay Lászlóné (nyugdíjas), Kecskés Mihály (tanuló), Tátrai Zita (operaénekes), Mihaly Gyula Toronicza (vállalkozó), Fellner Andrea (kereskedő), pócsi györgy (leendő forradalmár), Nagy Antal (üzletember), Kertész Barnabás (tanuló), Diósi György (szociológus), Kertész Boglárka Teodóra (tanuló), Huba Csongor (pedagógus), Kertészné Kozma Boglárka (tanítónő), Ipacs János (vállalkozó), Molnárné Mezei Vera (vállalkozó), Kovács Imréné (nyugdíjas), strommer mihályné (nyugdijas), Nemeth Nikoletta (Ingatlan Kozvetito), Horváth Attila (Informatikus), Tamásiné Ónódi Andrea (könyvelő), Dr. Radnai Márton (közgazdász), Bányay Judit (HCO. Exp.), Gyémánt Erzsébet (ügyvezető), Halász Sára (egyetemista, pszichológia), Martin Ferenc (Vállalkozó), Kern Ferenc (vállalkozó), Pataki Veronika (nyugdíjas), Gesztesi Erzsébet (mérnök), Moro Tamás (műszerész), Kuznecov Péter (vendéglátás), Varsányi Anikó (rendező), Hozdikné Nagy Gizella (aneszteziológusaszisztens), Pál Istvánné (nyugdíjas), Czerok Attila (Pék), Fürth Éva (tanár, szerkesztő), Brassai Gyöngy (Értékbecslő), Seffer Pál (Építész), Dr. Mandler Dávid (író, angoltanár), Szabó Lilla (gyes), Plichta Anikó (ügyvezető igazgató), harum gábor (nyomdász), Kívés Zsuzsa (tanársegéd), Tóth Richárd (vill. mérnök), Zörényi Miklós (vegyész technikus), Burján Jánosné (ügyintéző), Gábor János (restaurátor), Takács Annamária (pszichológus), Szaniszlo Saandor (Fogteknikus Mester.), Veress Erzsii (fotóriporter), Hanák Katalin (tipográfus), Novák József (baptista lelkipásztor), Szabó Attila (dramaturg), Sopp László (nyugdíjas mérnök), Sipos Kolos (közgazdász), Csörgő Judit (menedzser), Halmi Béla (nyugdíjas, üzemmérnök), dr.Komlódi Gábor (jogász), Csizmadia Zoltán (projekt menedzser), Németh László (Vállalkozó), Suha Mónika (tanár), Spira Veronika (tanár), Lázár Csaba (Üzleti tanácsadó), Dr.MajorJánosné (Nyugdijas tanár), Vörös Árpád (Gépész Technikus), Sámi Lajosné (laboráns), T. Szabó Szilvia (Cégvezető), Rentsendorj Erdenechimeg (Varrónő), techmen (Nyugdijas), Bencze Jánosné (nyugdíjas), Horváth László (Nyugdíjas), Dr.Telekesi Ágnes (jogtanácsos), Bárdos Marianna (pedagógus), saját lászló (postás), Sajátné Rábai Krisztina (hitoktató), Ráczné Veress Zsuzsanna (nyugdíjas), Kerekes Péter (oktató), Ribling Robert (Önkéntes lelkész), Ujj Éva (vállalkozó), Kukorelli Ottokár (önkéntes mérvadó, szociológus), Hajnal György (ügyvezető), dr. Vadász Gábor (ny. orvos), Elek Attila (tanár), Fazekas Tamás (Zenész), Nagy Eszter (raktári dolgozó), Pap Gergely (nyomdász), Pap Dávid (tanuló), Sebő Attila (mérnök), Szepeshelyi Lívia (humánpolitikai munkatárs), Nagy Ilona (gondozó), Dunás Varga Lajos (külkeres), Zubornyák Tibor (tanácsadó), Kökényné Antal Rita (életmód tanácsadó), Vincze Gábor (lelkész), Radvány László (közgazdász), Harsányi Eszter (tanácsadó), Molnár Mariann (homeopata gyermekorvos), Horváth Zoltánné (nyugdíjas humánmenedzser), Haraszti László (ember), Katona Valéria (párttól és vallási felekezettől független tanár), Bajor Piroska (pedagógus), Fenyvesi Ágnes (vállalkozó), Tóth István (műszaki ügyintáző), Csatlós Csaba (vállalkozó), Liebermann András (kereskedő), Tölli Noémi (vállalkozó), Liebermann Orsolya (könyvtáros), Fődi Attila (buddhista tanító), Kiss Marianna (misszionárius), Szabó István (építőipari vállalkozó), Orbán Ágnes (szerkesztő), Szétag Lajosné (nyugdijas), Buffó Rigó Sándor (Zenesz), Petőh Judit (eladó), Frideczky Katalin (zongorista, író), Németh Gábor (Asztalos, Villanyszerelő, ), Dr.Szekely Anna Maria (kutato orvos), Horváth Szabolcs (kereskedő), Pakulárné Bérdi Klára (Szakápoló), Dr. Pintér János (okl. vegyész), egyed lászló (képzőművész), Kövesi Károlyné (nyugdíjas), Kisded Kinga (diák), Horváth Jánosné (alkalmazott), Mengel Ica (szakértő), airélavave ykánesz (egy lélek ), L. Csaba (postai kezbesito), Barta Orsolya (kiadványszerkesztő), Trexler Krisztián (munkanélküli), Gecsényi András (nyugdíjas), Erdeiné Árvai Terézia (nyugdijas), Füredi Gábor (pénzügyi tanácsadó), Kaszti Kinga (Tanuló, HTB), Penczi András (eln.), Stadler László (tanár), Gyurka Szilárd (vállalkozó), Csákyné dr. Rőhrig Krisztina (gyógyszerész), Sztepanek Andrea (eladó), Lyra Ahlam (grafikus), urvári sándor (program szervező), Karádi Éva (eszmetörténész), Vidorné Szabó Györgyi (v), Szil Zsolt (tréner), Kabáczy Annamária (restaurátor), Helméczy Mátyás (Üzemgazdász), POLÓNYI GYULÁNÉ (nyugdíjas), Pál Luca (tanuló), Dr. Varannai Lajos (orvos), Norbert Kozma (forradalmár), Szabó Tiborné (nyugdíjas), Jónai Zsolt Balázs (diák), Vadnai Anita (Tanuló), Császár Barbara (szociális munkás), Hadházi Tibor (vállalkozó), Szücs László (Szcientológus lelkész), Ginter Zsolt (lelkész), Tisza György Attila (vállalkozó), Szabo Csongor (tancos), Dánielné Móni (családpedagógus ), Bárkányi Imre (nyugdíjas), Pataky Péter (rendszergazda, geofizikus), Csányi Viktor (érettségizett munkanélküli jelenleg), Juhász Etelka (ügyvezető), Ginter Dániel (tanuló), Varga Gabriella (alkalmazott ), Salát Zsuzsanna (alkalmazott), Marczis Réka (értékesítési vezető), Balogh Imréné (nyugdíjas), Ginter Zsoltné (hit oktató), Fekete Juidt (nyomdasz), Fullér Csaba (network marketing), Szabó Péter (független vállalkozó), Horváth Balázs (építészmérnök), Kovácsné Julianna (network marketing), Varga Andrea (levéltári kutató), Polgár Tamás (újságíró, botrányhős), Csizmadia-Fáth Edit (4 gyermekes anya), Dr. Sándor Márta (fogorvos), Békés Vera (filozófus), Virág Árpád (úriszabó), Szabó Géza (nyugdijas), Bede Katalin (5 gyerekes anya, szociológus, szociológus, nyugdíjas, munkanélküli lelkész-orvostanár), Erdős ferenc (nyugdíjas), Messel Gáspár (nyugdíjas), Csekő Balázs (diák, blogger), Klecska Ernő (mérnök, közgazdász, újságíró), Tömösy Péter (Programtervező informatikus), Laki Andrea (főiskolai hallgató), Vesztergom Matild (nyugdíjas), Laki Ádám (egyetemi hallgató), Csik Ferencné (nyugdíjas), Németh Anna (gyógypedagógus, művészhallgató), Kiss Károlyné (nyugdíjas óvodapedagógus), Balogh Zsolt (pénzügyi tervező), Fekete Lászlóné (nyugdíjas), Horváth Katalin (programozó), Pintér Ferencné (nyugd. könyvtáros), kálnay adél (író, tanító), Ruzsa Sándor (gépkocsivezető), Benke Kálmán (Vállalkozó), Szabó Éva (eladó), Hajdu Barnabás (festő), Benkéné György Ágnes (pénzügyi előadó), Gavajda Pálné (nyugdíjas), Gáspár Erzsébet (vegyész), Gáspár Laura (tanuló), dr Podoski Istvánné (nyugdíjas tanár), Borók Zsuzsi (gimnazista), Pach János (matematikus), Katona Ildikó (egyházi személy), Gáspár Nóra (tanuló), Borók Veronika (tanuló), Katona Andrea (GYES-en lévő anya), Lőrincz Erika (műtősnő), Hoffmann Andrea (tanár), Bella Árpád (kommunikációs munkatárs), Tóth Spenot Zoltán (Hajtás Pajtás), Kertész Péter (Szociálpedagógus), NÉMETH ANDREA (Angol tanár, NAGY CSALÁDOS ANYA), Demecs István (természetgyógyász), Dr.Kiss Erika Márta (Főorvos), Bősz Anett (Tour manger), Czeglédi András (eszmetörténész), Faludi Kristóf (x), Gosztonyi Géza (szociális munkás), Christiaan Tripe Janssen (diak), ifj.Fátyol Mihály (szociálismunkás), Borókné Fátyol Erika (könyvelő), Szilágyiné Zoltán Éva Zoé (képzőművész), Sörös Béla (ny. igazgató), Bánóczy Zoltán (KÖZGAZDA), Tatai Szilvia (öltöztető), Lukács András (geofizikus), Szép József (Szakszervezet elnöke), Mészáros Csaba (technikus), Csilla CSEJTEI (kozgazdasz), Fekécs Tímea (vállalkozó, lakberendező), Fürné Szászin Mária (háztartásbeli, munkanélküli), Fürjesné Molnár Erzsébet (szociális munkás), Dessislava Dimitrova (cégvezető), Kovács Sándor (területi auditor), valent andrea (tanár), Kovács-Hegedűs László (Bibliaoktató), Bolgár Eszter (jóga oktató), Pach Ferenc (üzleti konzultáns), Nagy Mária (tanuló), Vájsz Balázs (bibliaoktató), Ágoston Gábor (vállalkozó), Forgács Erika (kereskedő), greskovits bela (egyetemi oktato), Tóth Iván (misszionárius), Parajdi János (nyugdíjas), kovács mária (cukrász), Lange László (lelkész), SzekeresDezsőné (Nyugdíjas tanár), Walter Anita (pénzügyi asszisztens), Bolonyai Gábor (egyetemi oktató), Sesztákné Endreffy Katalin (nyugdíjas), Győri Éva (táncművész, gyógytornász hallgató), Csuhai István (szerkesztő), dr Elek István (okl. gépészmérnök), Bán István (nyugdijas köztisztviselő), Kovács Zoltán (ügyvezető), G.Tari Ágnes (tanár), Halasz Bertalan (cegvezeto), Zsúdel Gábor (egyetemi hallgató), Zánkay András (pszichológus), Szindekovics Mónika (felszolgáló), Kárpáti Annamária (PR, Marketing), Rétfalvi Anna (adminisztrátor), Budai Miklós (tanár), Fendrik Peter (ejendom service), Palánkiné Török Mária (szociális munkás), baroti zsazsa (nyugdijas), Tokodi Attila (project manager), Béres Rita (dolgozó), dr. Flandera Marita (korrektor), bárdos deák ági (zenész), Baldauf Aladár (hírügynökség ig, VSZ elnök,), Gosztonyi Vera (szociálpolitikus, nemzetközi szakértő, MGFA, TSZSZSZ.), Szél Júlia (tanár, újságíró), Nagyváradi Hajnal (MUNKANÉLKÜLI.), Kovács Mária (üzletvezető), Nagy László (hajós), Göbölyös Attila (Alkalmazott), Báthory Nándor (Rendszergazda), Nádorné Palotai Éva (nyugdíjas), Gál Istvánné (nyugdijas agrármérnök), Matheidesz Péter (Vállalkozó), Szente Tamás (nyugdija), Bálványos Levente (szobrász), Soóky Andrea (szerkesztő), Dvorszky Gábor (cégtulajdonos), Juhász József (tanár), Ercsényi Ferenc (vállalkozó), Hujber János (angol oktató), Péterszegi Zoltán (kereskedő), Tarjányi Tibor (nyugdijas), Gheorgheff János (mezőgazdasági gépész technikus), Varga István (bridzsoktató), Hajdu Adam (régész), Varga Ferenc (álláskereső), Kelemen Lajos (nyugdíjas tanár), Kovácsné Facskó Veronika (teológus), Freyberger Sándor (Rokkant nyugdíjas), Takács Márton (projekt adminisztrátor), Lászlóné Bauer Nóra (könyvtáros), Nagy Veronika (könyvelő), Borkuti Endre (ny. hivatalnok), Komlósi Sándor Béla (vállalkozó), Kovács Csilla (ügyvezető), Potoczkiné Gutyina Éva (nyugdíjas), Balogh József (nyugdíjas), Dalmady Éva (nyugdíjas), Szegedi Anikó (nyelvtanár), Gáti Júlia (közgazdász), Falus Tamás (nyugdíjas), Dr. Bayer Éva (ügyvéd), Loraszkó Andrea (ügyintéző), Koczor Tamás (evangélikus lelkész), Vígh Zsolt (vállalkozó), Fazekas Jánosné (nyugdíjas), Pólyik Ottília (Misszióvezető), Ódorné Mátyássy Ágnes (gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember), Kertész Anna (újságíró), Kulcsár Zsuzsa (Ügyvezető titkár), Szvetlik Mária Ágnes (nyugdíjas), Nagy Lajosné (nyugdijas), Nagy Lajos (nyugdijas), Frick István (álláskereső), Halmikovács Gyula (Biztonsági szakember), Sáfár Szabolcs (vállakozó), Kovács Ferenc (gépészmérnök kereskedő), Szabadi László (nyugdíjas), Zoltán Mária Flóra (festő), Bede Sándor (közgazdász), Orlik János (nyugdijas), Komjáthy Zsolt (kereskedő), Tóth László (társadalomkutató), bartalné weisz gizella (nyugdíjas), Simon Tibor (Hajós), Boros Katalin (háziasszony), Wolf Péter (Ügyvezető), Bársony Dávid (diák), Gál János (vegyészmérnök), Nagy Ibolya (Biztosítások, befektetések, illetve bináris MLM, Xocai, mint az egészséges csokoládé területeken.), Bereczk Miklós (üzletágvezető), Demeter Dénes (műszerész), Szilágyi Anita (cégvezető), dr. Kis Barbara (orvos-természetgyógyász), Tóth Attila (gépész- és közlekedés üzemmérnök), Krizsány Anna (múzeumi szervező), Bernáth Sándor (teológus, tanár), Kajtárné Botár Borbála (nyugdíjas tanár), Bényei Balázs (műszaki rajzoló), Katona Ildikó (diplomás ápoló, tolmács), Diczházi Lajos (informatikus), Gogolya Péterné (háromgyermekes családanya, dokumentum-kezelő), Zentai Csilla (oszt.vez.), Jády Beáta (kutató), Huppán Gabriella (nyugdíjas), Faludi Judit (nyugd.), dr.Domján Márta (orvos), Hugyecz Enikő (magyar szakos bölcsész), Valkó Csaba (raktári munkás), Goldgruber Györgyné (nyugdijas olvasószerkesztő), Nyirő László (pedagógus), Rimóczi Béla (lelkipásztor), Kern Tímea (tanuló), Győrbíró Károly (vállalkozó), Szentpályné Porpáczy Erzsébet (nyugdíjas), Bicsák Erzsébet (nyugdíjas), Lázi István János (szociális munkás), Sinkó Istvánné (adminisztrátor), Arató Andrea (pszichológus), Vásárhelyi Júlia (újságíró), Dobos József (nyugdíjas, vállalkozó), Bogár Péter (nyugdijas), Körner Júlia (szociológus), Makány Imre (nyugdíjas), Rozgonyi Dóra (sajtóinformatikus újságíró), Bagonya Józsefné (nyugd.), Kovács Istvánné Czeglédi Éva (Nyugdíjas), Gróf András (tanuló), Berta Zoltán (vállalkozó), Abaffy Zsolt (IT SYSTEM SUPERVISOR), Hummer András (lelkész, mérnök), Szilágyi Zsuzsa (nyug.vez.fötanácsos), Kóbor Edina (vállalkozó, közösségszervező), Gyimesi László (munkanélküli), Szabóné Baintner Ágnes (gyes), Somogyi László (nyugdíjas), Koszeghy Lajos (vezeto), Holics Gábor (szellemi szabadfogl.), Máté István (Nxugdíjas), Kemény Márton (muzeológus), Tóth Ildikó (szellemi szabadfoglalkozású), Szabó Gábor (oktató), Molnár Éva (könyvtáros), Potencsik Szilárd (vállalkozó), sütő csaba (szociális munkás-szociálplolitikus), Magyar Ferencné (nyugdíjas), Hantos Julianna (nyugdijas), Jakab György István (ny.köztisztviselő), Tompa Borbála (tanuló), Urbán Gyöngyi (tanár), Mucsi Mária (mindeki vallását tisztelő), Pálfi István (cégvezető), Urbán Tamás (értékesítő és vallás szabadság hívő), Turek László (nyugdíjas), Flotz Jánosné (nyugdíjas), Szentistványi Rita (tanár), Molnár Ernő (nyugdíjas), Babics Ági (nyugdíjas), Németh Judit (nyugdijas), Kovács Mihály (lelkész), Koleszár Noémi Lilla (tanuló), KisbánMária (építészmérnök), Herman Istvánné (nevelő), Pap László (Taxi sofőr), István Miklósné (pénzügyi és gazdasági üi.), Molnár Krisztián (vállalkozó), Szilágyi Györgyné (nyugdíjas), Prókai Attila (villamosmérnök), Kiss Anikó (okl.gépészmérnök), Gombaszögi Béla (nyugdíjas), Gombaszögi Béláné (nyugdíjas), Herman István (autószerelő), kovács pálné (nyugdíjas), Schweitzer Gábor (jogász), Kovács Pálné (nyugdíjas), Szilágyi András (Informatikus), Máténé Vietórisz Ágnes (családgondozó), Ulrich Jolán Anna (nyugdíjas), Tar Judit (asszisztens), Pozsgainé Sáfár Anikó (oktató), Nagy Mária (nyugdijas), Dr. Párkányi Ferenc (jogász), Dede Tamás (fotóriporter), Gócsa Katalin (egyetemi hallgató), Pataky János (vállalkozó), Stewart Ryan ODLROYD (ügyvezető igazgató), Kellermann Péterné (építész), Kellermann Péter (nyugdíjas agrármérnök), Nagy Éva (biológus), Kürtös Laborc (egy kisember), Lukács Ferenc (igazgató, informatikus,), Tóth-Bagi Krisztina (munkanélküli), Hernádi Bonita (A Főnök), Szeredi Györgyi (tanár), Juhos Balázs (Asztalos), Boros Györgyi (szociális munkás), Zemplényi Artúrné (egy kisember), Barnabás Sztruhár (Vállalkozó ), Bakó Boglárka (kulturális antropológus), Apor Péter (történész), Balla István (cégvezető), Bencze Júlia (nyugdíjas), Farsang Teodor (projekt vezető), Bíró Ágnes (HR), bojtos tamás (karbantartó), Kecskés Gábor (informatikus), Varga Zsuzsanna (mérnök), Müller Júlia (szociális), Kallós Lilla (pultos,felszolgáló), Kovács Zoltán (Ügyvezető), Tóth István (vállalkozó), Bogdán István (hitoktató), Dr. Kocziszky Eva (egyetemi tanár), Siflis András (képzömüvész), orsós zoltán (szociális asszisztens), Lefkovits Norbert (Szent Kamill Keresztény Egyház gyülekezeti elnöke), Hidvégi Andrea (fordító, a Szcientológia egyház munkatársa), Lefkovits Lászlóné (szociális munkás), Lefkovitsné Lovas Annamária (Szent Kamill Keresztény Egyház gyülekezeti elnök helyettes), Varga Imre (költő), Tugyi János (Főiskolai hallgató), Lefkovits László (Szent Kamill Idősek Otthona vezetője), Kuli Zoltán (Vállalkozó), Ágfalvi András (földmérőmérnök), Wehli Emese (tanár), Szabó László (lelkész), Tugyi Jánosné (Főiskolai hallgató), Langer László (nyugdijas), Erős Katalin Anikó (könyvelő), Kovács Béla (nyugdijas köztisztviselő), Szentannai Zsuzsa (egyetemi hallgató), Kaszás Andi (közgazdász), Balázs Józsefné (nyugdijas), Szalay Csaba (nyugdíjas), Máthé Katalin (környezetmérnök), Forgács Jánosné (Nyugdijas), Valentin Magdolna (művelődésszervező), Mohácsi Márta (mérnök), László Györgyné (nyugdijas), Pálmai Katalin (tanár), Kőváriné Bíró Anna (nyugdíjas), Kollárné Vida Ágnes (könyvelő), Özv.Vida Józsefné (nyugdíjas ), drBolman Katalin (ny. orvos), Farkas Géza (Szoobafestő), dr. Kis-Katos Natália (jogász), lukacselemer (postás), Trunk Éva (háztartásbeli), Vidákovich Emilia (szcientológus lelkész), Szabó Dávid Barnabás (tanuló), Kiss Erika (feleség), Siegfried-Tompson Erika (konyvvizsgalo), Kóta Béla (gépészmérnök), Komlós János (méhész), Szabó Tünde (ügyfélkapcsolati vezető), Hoffmanné Welker Györgyi (nyugdijas), Sziva Ibolya (vállalkozó), dr. Sas Ágnes (mediátor), Györffy István (nyugdíjas), Láng István (zeneszerző, nyugd. egyetemi tanár), Kasch Anikó (pénzügyi ügyintéző), Mucsi Sándor (nyugdíjas művezető), papp miklos (nyugdijas), Müllerné Takács Erika (vállalkozó), Trajtlerné Erdélyi Csilla (titkár), Miskei Mária Magdolna (könyvelő), Margit Baranof (Nyugdijjas ), Gardos Julia (nyelvtanar), Dr Ramotsa Julianna (idegenvezető), Bajnóczy Zoltán (tanár), Gombos Barna (egyhaz rendi vezeto), Lévay T. Erzsébet (lélekgyógyász), Szabó Zsoltné (gyógyszertári szakasszisztens), Bognár Gyöngyi (tanító - magyar szakos tanár - nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus), Lasanczné Bíró Jolán (szociális munkás), Baski József (informatikus), szilagyiné simon mária (nyugdijas), Lukács Judit (tanár), Kádárné Lévai erzsébet (nyugdijas), Maus Róbert Péter (nonprofit tanácsadó), Péter-Bérces Brigitta (Kerámikus), Pécz Gabriella (tanár), Bándi Zsanett (auditor), Gulyás Csaba (munkanélküli), Schuller Erzsébet (közgazdász), Szabó Judit (ügyvezető helyettes), Matók Zoltán (marketing vezető), Miklós Lívia (tanár), Molnar Katalin (konyvelo), Szátó Huba (nyugdíjas), Mózes Katalin (festőművész), Varga Éva (kommunikációs szakember), Deák Anikó (asszisztens), Vargha Márton (informatikus), Váradi Norbert (lelkész), Kaszás László (ápoló), Háromszéki Zsolt (digitális projekt tanácsadó), Török tibor ( evangélista), zsiros anita (bibliamunkás), Peterszegi Zoltanne (ugyintezo), Deákvári Antal (munkás), Török tiborné ( nyugdijas), Maróti György (tanár), Németh Emilné (Vendégház tulajdonos), Laukó Erika (Alkalmazott), Dancs László (nyugdíjas), Márkusné Fehér Mária (nyugdíjas), Horváth János (MEO-s), Koczó Gyula (asszisztens), Erdélyi József (nyugdíjas rendvédelmis), Szűcs-Torma Mária (konzultáns), Hábetler Helga (kom.ig), Tar Csabáné (nyugdíjas közgazdász), Szabo Jozsef (misszionarius), Szekeres-Varsa Vera (tanár), Gerstner Tamás (Vállalkozó), Böröcz Klaudia (Virágkötő), Kovács István (nyugdíjas), Windisch Anna (nyugdijas), Botos Zoltan (Isten embere), Fábián Istvánné (nyugdijas), Szabó Beáta (könyvelő), Fábián István (nyugdijas), Szabó Lászlóné (m.n.), Gyalókay Frigyes (tanár), Tóth Csaba (Vállalkozó), Welker Péter (vállalkozó), Köveskuti Péter (tanár, népművelő), Láposi Katalin (testtetováló), Kovácsné Magyari Ilona (kereskedelem), Németh Tibor (kereskedelem), Vászovicsné (nyugdíjas vegyész), Törő Zoltánné (pénzügyi közvetítő), imre lengyel (competens), Bokán Rita (és ha igen mér nem), Jeney Attila (nyugdíjas), Ranga Éva (APS csoportvezető), Darics Mária (adatrögzítő), Kereszturi Jánosné (nyugdíjas), Rózsa Judit (-), Jaskó István (Gyógymasszőr), Bognárné Horgosi Anikó (könyvelő), Kocsmárszki Marianna (általános iskolai tanár), Frank Mária (gordonkaművész), Hernádi Adrienn (tanár), Vigh Krisztina (tanár), Suba Gábor Krisztián (boltvezető), Márton János (tanár), Kelemen Andrásné (tanár), Pócsikné Bornai Kamilla (rendszeradminisztrátor), Marits István (informatikus), Hosszú Gyula (nyugdíjas tanár), Sós Péter (színező), Haranginé Dénesfalvy Judit (eladó), Gács János (köztisztviselő), Harsányi Andrásné (rnyugdíjas), Kóti Ilona (pszichológus), Kiska Judit (grafikus), Kovács Róbert (auditor), Csató Éva (szerkesztő), Rózsa Éva (nyugdíjas), Borbély László (Nyugdíjas), Csató Éva (szerkesztő), Zsadon Lajos (vállalkozó), Benedek Tibor (bibliaoktató, pedagógus), Siklósiné Patay Edit (biológus), SSzabó Zsuzsanna és Kaszás Györgyk (hívők), Kaposvari Krisztian (allampolgar), Pongrácz Ilona (könyvtáros), Tömösy Dorina (Tanuló), Tömösy Eszter (Tanuló), Berényi György (történész phd hallgató), Zoltán Mária Flóra (festő), Ujlaki Zsuzsanna (nyugdíjas), Szöllősi Tamás (Vállalkozó, Sportvezető), Kriski Zoltán (ötvös iparművész), Takács Györgyi (tanfolyamfelügyelő), Garics Renáta (vállalkozó), Ormándyné Nagy Anna (alkalmazott), Hajdú-Ráfis József (Üzletember), Dr Viola Zoltán (jogász), Petz Olivér (Tanuló), Petz Barnabás (Tanuló), Daróczi Ágnes (kisebbségkutató), dr. Bársony János (jogász), Balázs Lilla (baleseti helyszínelő), Nagy Istvánné ( Üdvösséghirdetői Egyház vezetője ), Rubinszkiné Hambalkó Magdolna (ingatlanközvetítő), Tamás Zsolt (cégtulajdonos, bankár), Juhos Nándor (vállalkozó), Tatár György (filozófus, egyetemi docens), Németh Dániel Szilveszter (Pincér), Tanosné Rabár Zsuzsa (forditó), Tóth József (vállalkozó, ügyvezető), Hennel András (zongoratanár), Szabó András (szoftverfejlesztő), Agárdi Péter (művész), Walesi Shayana (kirúgott és foglalkozás nélüli tanár), Ropolyi László (filozófus), Pintér Zoltán (válallkozó), Vattai Andrásné (nyugdíjas), Szklenár Judit (tanár), Barát Tamásné (közgazdász), Élő Zoltán (nyugdijas technikus), Horváth Károly (taxis), Ágai Ágnes (költő), Molnár Gábor (nyugdijas), dr. Kende Péter (ügyvéd-közíró), Tarján Zsolt (vállalkozó), Luda Mónika (adminisztrátor), Szabo Kinga Judit (közgazdász), Vízvári Albert (faipari mérnök), Vas Gyuláné (tanítónő), Rácz Vince (vállalkozó), Orsós János (Waldorf pedagógus, egyház vezető Dzsaj Bhim Közösség), Kósi Mária (tanár), Dénes Györgyné (nyugdíjas), Bölkény Rafael (koordinátor), toldi-adamis eszter (tanuló), Szántóné Vali (Technikai dolgozó), Kormos András (Kereskedelmi Igazgató), Batti Bernadett (recepciós), Sinka Zsuzsanna (ügyintéző titkár), Csurgai Éva (nyugdíjas bv-s), Szász Zsuzsanna (nyugdíjas), Rimóczi Béla (lelkipásztor, mozdonyvezető), Holbok István (nyugdíjas villamos-mérnök), Kis Károly (tanár), Minczér Kálmán (Nyugdíjas), Sarkadi Judit (rokkantnyugdíjas), Bartók Ágnes (szociális munkás), surányi andrás filmrendező (filmrendező,adjunktus), Reményi Sándor (Operátor), Fehér Katalin (nyugdíjas), Mikó Sándor (művész), Selmeczi Ferenc (ateista), Dr. Pintér János (normális magyar állampolgár), Berkesi Olívia (konzultans), Kovács Gábor (műszerész), Dr.Szécsi Katalin (pszichiáter), Friedmann Tamás (vállalkozó), Szakács Ferencné (nyugdíjas), Bertalan Imre (Mérnök), Zoltán Tamás (ötvös), Vajda Mihály (professor emeritus), Péri Györgyi (tanár), kövári jános (lelki munkás), Pogány Péter (nyugdijas mérnök), Horvát Jenő Imre (nyugamazott igazgató,hegedűművész), SOMLYÓ pÉTER (NYUGDÍJAS), Peter Gayer (Uzleti elado), Gayer Agnes (Iroda asszisztens), Böjte Károly (méhész), molnár regina (forditó), Dr. Kúti Zsolt (programozó), molnár sándorné (nyugdijas ), Kovács László (Nyugdíjas), Tóth Tibor (blogger), Török Erzsébet (diák), Fejes Gáborné (postai alkalmazott), Révai Károly (ügyvéd), Kertész Gabriella (ételmintás), Jánosi Dávid (vállalkozó), Gargya Katalin (korházi dolgozó), Fehér Katalin (munkanélküli), Kovács Noémi (GYES), Kovács Veronika (áll.teny.mérnök), Kárpáti Annamária (alkalmazott), Szabóné Kovács Ildikó (tanár), katona judit (tanár), Szabó Eszter (tanuló), Ribling Heléna (anya), Himfy József (filozófus), Birgit Canpolat (Könyvelö), Papp Györgyi (előadóművész), Hortay Vilmos (nyugdijas), Országh Ferenc (Nyugdíjas vegyészmérnök), Sné.Simon Ilona (pedagógus), Kovács József (Nyudijjas), Tóth Tímea (vállalkozó), Ilona Petre (nyugdijas), Kiss Lászlóné (nyugdíjas), Varga Gábor (webdesigner), Ifcsics Gabriella (mérnöktanár), Korbuly Ágnes (pszichológus), Evelley Ferenc (Biztosítási szakember ), Kőszegi Gábor (nyugdíjas), dr. Dömötörné Wallaszky Teodóra (mentálhigiénikus), Zakar Zoltán (vállalkozó), Tóth Sára (egyetemi oktató, irodalomkritikus), Hegedűs Lajosné (óvónő), Becsei Anna (pedagógus), Tőkés Zoltán (targoncás), Sinkáné (író), Nagy László (hidszerkezet karbatartó), Nagyné Katona Éva (adminisztrátor), Makovi Zita (osztályvezető), Marosszéky Máté (középvezető), Várkonyi András (mentor), Kun-Szabó Andrea (pedagógus), Füzéki Bálint (pszichiáter), Szentirmay Judit (tanár), Vinczéné Harangozó Aranka (középiskolai tanár), Perjés Paméla (alkalmazott), Vincze Géza (nyugdíjas), Gádor Anna (pszichológus, tanár), Mischler Melinda (aszisztens), Pálmay Csaba (informatikus), Árvai Józsefné (rokkantnyugdíjas), Zsarnai Mária (közgazdász), Andrásik Eszter (nevelőszülő), Simon Barbara (tanuló), Békefi Tibor (Vállalkozó), Dobos Ferencné (nyugdíjas), Lakatos Béla (látszerész), Both Imre Zsolt (adminisztrator), Judy Michael (író), Borbély Mihályné (nyugdíjas), Mihályi Adrienn (tanuló), Nikolett Delafraye (auditor), dr. Pál Nimród (gyógyszerész), Mihályi Ervinné (szabad szellemi), Karpf Zoltán (cégvezető), Szöllőssy Ágnes (művészettörténész), Piszter Henriett (Háztartásbeli), Zeke Rudolfné (munkanélküli), Bacskó Norbert (rendszergazda), Detrekői Ákosné (nyugdíjas), Klimóné Csongovai Hilda (tanár), Musits Márta (nyugdíjas), Szebényi Judit (restaurátor), Sándor Zsuzsa (újságíró), Freud Róbert (matematikus), Gyarmati Edit (matematikus), Kónya Olga (pszichológus), Molnár Endre (lelkész), Váradi László (informatikus), Molnár Krisztián (köztisztviselő), Varga Sándorné (kisgyermekgondozó), A.Gergely András (társadalomkutató), Merényi Judit (nyugdíjas), Petkes István (vállalkozó), Koncsolné Kovács Julianna (nyugdijas), Koncsol Béla (nyugdijas), Elekes Attiláné (Értékesítő), Zolnay János (szociológus), Arany Istvánné (vállalkozó), Biermann Béla (közalkalmazott), Marton Imre (mérnök), Szécsi Krisztina (menedzser), Biborné Veres Dorottya (anyuka, grafikus), Ilies Teofil (vállalkozó), Kiss Ádám (tanuló), Nagy-Kasza József (zenész, tanár), Szabó Attila (tanár), Kuti Zsuzsa (vállalkozó), Badinka András (elektronikai műszerész), Bodonyi-Kovacs Gabor (orvos), Rágyánszki Balázs (ügyvezető), Dr. Tenner György (közgazda), Takács Márta (nyugdíjas, fordító), Ecsedi Éva (pszichopedagógus), Kecskeméthy Géza (gépészmérnök, sokszoros feltaláló), Nagy Ferenc (alkalmazott, MSZP pátyi szervezetének elnöke), Rákosi Attila (nyugdíjas), Simon Barbara (zenetanár), Pál Zoltán (Logisztikus), Zink Adél (vállalkozó, tanító, művész), Sándor György (nyugdíjas újságíró), Zinkné Várhegyi Éva (zenekari művész), Lóky Dénesné (nyugdíjas), Szövényi László (nyugdíjas mérnök), Pázsit Mária (nyugdíjas), Dévényi Katalin (nyugdíjas), Csányi Kata (tanító), dr. Balogh Ágnes (jogász), Somos Iván (ügyvéd), Laczkovich Miklós (matematikus), Csemez Júlia (lektor), Kovács Gabriella (kiadványszerkesztő), Rába György (tanító, tanár), Takacs Bori (kozgazdasz), Zelei Istvánné (nyugdíjas), Gedó László (nyugdíjas), László Gedó (Kisgép szerelő), Harsányi Iván (prof. emeritus), Harsányi Ivánné (ny. történelemtanár), Pap Attila (egyházi személy), Vekerdy Tamás (pszichológus), Forintos Györgyné (nyugdíjas), Szilvás István (nyugdíjas ), Kovács Zoltán dr. (orvos, informatikus), Hódos Mária (művészettörténész), Kissné Pasa Anikó (nyugdíjas), Mokánszki Anikó (háztartásbeli), Pulay Éva (ügyintéző), Arnóczki lajos (nincs), Tóth Zsuzsanna (nyugdíjas), Agárdi Péter (irodalomtörténész, egyetemi tanár), Agárdiné Malek Zsuzsanna (pszichológus), Dienes Gábor (ügyvezető), Dvorszky Krisztina (kereskedő), Melinda pirgi (Tanulo), Horváth Norbert (gépészmérnök), Karall Barbara (Nyelvtanár ), Fedoszov Júlia (egyetemi hallgató), Fehér Gabriella (műszaki előkészítő), Dr. Fébó László (ny. főszerkesztő), Bálint Anna (egy.hallg.), Ócsai Imre (lelkész), Babos Norbert (tanító hallgató), Ócsainé Bartalos Klára Katalin (telefonos kapcsolattartó, ifjúságsegítő), Nádas Zsuzsa (egyházi munkatárs), Fodor Szilárd (szcientológus), Szalay Sándorné (nyugdíjas vegyész), Marinovné Marussy Mária (nyugdíjas), Telekesi Edit (tanár), Knoll Julia (orvos), Fülöp Gyula (tűzoltó), Szántó Huba (nyugdíjas), dr kelemen Ilona (gyermekorvos), Hegedűsné Vértes Andrea (korrepetítor), Bárkány Eszter (fotós), berkiné budai erzsibet (gondozó), berki ernö (tanulo), berki milán (tanulo), BERKI ERNO (szerelo), berki liliána (tanulo), Garamhegyi Bela (szerelo), Farkas Laura (lakberendező), Honti Jánosné (nyd. technikus), Heller Tímea (asszisztens), Ország Ferencné (vegyészmérnök), Iványi András (szociálpolitikus), Huber Tünde (alkalmazott), Farkas Ágoston (nyugdíjas), Bíró Judit (ateista), Pálné Habony Alida (ügyintéző), Winkler - Nemes Gábor (képzőművész), Szász Anna Lujza (szociológus), Winkler Agárdi Fruzsina (pszichológus), Balogh Csaba (mérnök), karczub erika (felszolgáló, pultos, kereskedő), Fábián Zoltán (építész), Fábián Anett (óvónő), Lakos Mária (fő referens), Balazsits Gedó Margit (pedagógus), Lakos Melinda (közgazdász), Lakos Dezső (rokkant nyugdíjas), Lakos Andrea (kőzgazdász), Danyi-Erdős Dávid (művész), Kosaras Edina (eladó), Kóczián László (nyugdíjas), Babinszki Krisztina (irodai asszisztens), Kosaras Péter (gépészmérnök gyakornok), Hevesi Katalin (pedagógus), Kiss Lilla (Tanuló), Dorcsák Tibor (Ügyvezető), Jánosi Katalin (képzőművész), Csiznier-Kovács Andrea (tanár), Csiznier Tibor (ügyintéző), Ifj. Erdélyi Attila (tanuló), Hallgat Krisztián (teológus), Gulyás Jánosné (ny.zeneterapeuta), Nagy-Kasza Hentietta (zenész, tanár), Balogh Csilla (üzletkötő), Erdélyi Gáspár (szoftverfejlesztő), Radnóti Zsuzsa (dramaturg), Rácz Eszter (cégvezető), dr Czeglédi Ágnes (orvos), Szilágyi Judit (nyugdíjas, spirituális pap), Szolnoki Sándor (vállalkozó), Dr.Héczey András (orvos), Tölcsér Mihály (Élelmiszr mérnök), Haraszti Gabriella (restaurátor), saszet szilard (mernok), Kincses János (nyugdíjas), Matastik János (üzemvezető), Kollár Rezsö (programozó), Timea Varga (pénzügyi elemző), Püspöki Zsolt (vezető mérnök), Móré Sándor (lelkész), Naszvadi Réka (szociális munkás), Szántó Bettina (adminisztrátor), Glavanits Steven Ottone (kreativ szabaduszo), Varga Róbert (létesítmény őr), Szabó Ildikó (szociológus), Molnár Miklós (lelkész), Molnárné Kaposi Ildikó (adminisztrátor), Bogdánné Bácskai Éva (távközlési üzemmérnök), Dr. Tóth Mária Magdolna (orvos), Ágoston György (mérnök), Bányai István (nyugdíjas), szepes gizella (kultur-kocsmáros), Ravasz Ferenc (Egyházi alkalmazott), Katona Péter (tanuló), Veres Kati (tanító), Dénes Ottó (vállalkozó), KOPECZKY IBOLYA (Gyógyszertári szakasszisztens), NAGY ZOLTÁN (fogtechnikus mester), Nemes Dénes (szerkesztő), NagyZoltánné (fogtechnikus), Keresztes Miklós (nyugdíjas), Sipos Attila (grafikus designer), Knopp János (nyugdíjas), Simon Zsuzsa (nyugdíjas), balogh timea maria (tanulo), Győriné Mária Magdolna (ápolok), Lontai Éva (jogász), Somogyi János (szakmunkás), Dőtsch-Tolnai András (órás, vállalkozó), Trencényi Borbála (nyugdíjas tanár), Ujvári Katalin (állampolgár), Jedovszky Balázs (Internet Marketer), Lövenberg Gábor (vállalkozó, mérnök), Dr Molnár Csaba (állatorvos), Bognár Norbert (katona), Dorcsák Melinda (Gyed), Fodor Eszter (tanár), Tóth-Bitófalvi Anikó (oktató), Litván Katalin (építészmérnök), Szombati Anita (pénzügyi menedzser, képzőművész), Kiss Jánosné (egyéni vállalkozó), Majer Ferenc (rokkantnyugdíjas), Koncz Imre (mérnök), Hornyák Zoltán (természetgyógyász), Földvári Lászlóné (könyvelő), Szivák Judit (pedagógus), Nagy Tímea (fényképész), Karsai Józsefné (rokkantnyugdíjas), Adrien Byrne (egyházi munkatárs), lex lászlóné (vállalkozó), Derzsi Ilona (programozó), Horváth József (Külkereskedő), Oláhné Kiss Ilona (nyugdijas), Munkácsi Lilla (rendezvényszervező), Csajbók László (mn), Barna Edina (tanár), Pogány Gabriella (nyugdíjas vegyész), Tatai Mária (építész), Bodnár Ibolya (festő), Lakatos Péter (zongoraművész, lelkész), Dr Nagy Balázsné (jogász), Dr. Varga Zsuzsa (pszichológus), Sipos Ágnes (nyugdíjas), Szőke Tamás (vállalkozó), Bús Edina (asszisztens), Ser Gergely (mérnök), Kövi Réka (Dianetika Központ Vezeto), Berndt Andrea (adminisztrátor), Dr. Molnar György (orvos), Farsang Tibor (ügyvetető igazgató), Gyürüs Máté (fejlesztő), Petrovics Ágnes (adminisztrátor), Majoros Endre (fejlesztő), Szuhay Péter (antropológus), Nagy András (könyvelő), Kovács Zoltán (újságíró), Gyori Orsolya (Drogrehabilitacio), Horváth Éva (kiadványszerkesztő), Bürg Judit (családkutató), Gyürüsné dr. Pintye Alexandra (jogász), Bakti Kornélia (tanár), Sitku Dóra (könyvesbolt vezető), Vankó Zsuzsanna (teológus, főiskolai tanár), Pintér Éva (kertész), Fekete Carmen (üzletkötő), Gondi János (addiktológiai konzultáns), Tóth Mária (ügyviteli mentor), Iványi Éva (ápolónő), Rajnai Gábor (mérnök-közgazda), Fazekasné Guth Marianna (ápoló), Márkus Attila (szcientológus), Sebestyén Éva (hímzőprogram tervező), Iványi Margit (újságíró), Bakó Judit (alkalmazott), Dr. Zalaba Zoltán (orvos), Varga Ágnes (kismama), Pócza SándorI István (Szakaszmérnökségvezető), Lövei Éva (gyógyszergyártó), Loska Szilvia (adó és pénzügyi ellenőr), Kerekes Edit (tanító), Bakó Gyula (Közgazdász), Litván Györgyné (történész), Lázár Judit (nyugdíjas), Nógrádi László (Nyugdíjas mérnők ), Kri Éva (nyugdijas), Pajorné dr. Tóth Ilona (ny. főiskolai docens), Bogdán Erzsébet (Gondozónő), Bogyorné Szlama Ágnes (adminisztrátor), Fegyveres Krisztina (adminisztrátor), Hegedűs Sándor (újságíró), Virág Mária (lelkész), Diószegi Csaba (Vállalkozó), Diószegi Bence (Tanuló), Bácskai T. Júlia (nyugdíjas tanár), Ita Balázs (IT), Albrecht Eva (konyvelo), Pál Hajnalka (htb), Lázi Melinda (bibliaoktató), Rácz AnnaLotti (aktív nyugdíjas), Gálosi György (ny.vegyészmérnök), Nemes Szilárd (marketing manager), Kalmár Anita (festőművész), Németh Borbála (pr manager), Ulbert Erzsébet (tanár), Bokor Gyula (agrár), Haring György (Műszaki ellenőr), Gaján Éva (tanár), Varga Istvánné (nyugdíjas), rajkai katalin (jogász), Péter Gabriella (Ügyvezető), Müller Bence (ügyvezető), Fodor Zsuzsanna (őstermelő), Dienes-Oehm Tivadar (nyugdíjas), Dienes-Oehm Tivadarné (nyugdíjas), Lehotzky József (családgondozó), Lehotzky Józsefné (iskola igazgató), lehotzky Dávid (egyetemista), Lehotzky Abigél (egyetemista), Ispány János Zsolt (rendész), Ispány-Martin Marianna (kismama), Szabó Bertalan (cégvezető), Sztepanova Viktória (főiskolás), Stuber Zoltán (zenetanár), Cserna Katalin (szakács), Kardos István (biológus-mérnök), Fogarasi László (nyugdíjas), Lendvai Ildikó (országgyűlési képviselő), Réczey Béláné (nyugdíjas), Hornyák Orsolya (felszolgáló), Kurdi Peter (Vallalkozo), Harsányi Zsolt (ingatlan közvetítő), Bihari Tamás (Újságíró), Budán Ibolya (ápőlónő), Orbán István (Értélesítő), Németh István (Informatikus), Bencsik Gyula (újságíró), Gonda Tímea (munkanélküli), Dorcsák Zoltán (adminisztrátor), Pölöske Norbert (kamionsofőr), Juhász Zénó (auditor), Pajor Róbert (ny. tanár), Piroska Noémi (HRs), Nagy Nikoletta (lelkész), Marton Tamás (Mesterfodrász), Steiner Lajos (építész), Papp Krisztina (Értékesítő), Kerékné Nagy Erzsébet (hallgató), Göncz Edina (hallgató), Madár Andrea (mozgás-és masszázsterapeuta), Kerék András (nemzetközi gk.vez.), Wirth Gyula (közgazdász), Császár Józsefné (óvónő), Mosonyi József (mérnök-közgazdász), Mosonyiné Tarján Terézia (közgazdász), Nagy Antal (Egyházi személy), Varga Donát (Marketing Igazgató), Varga-Berényi Mária (Egyetemi Hallgató), Mikus Ilona (ingatlan közvetítő), Francsicsné Sáfár Éva (börtönmisszionárius), Gebri Marica (nyugdíjas tanár és könyvtáros), Kulich Márta (ügyvezető), Feketéné Szilvási Katalin (nyugdijas), Madarasz Anna (újságíró), Zsurka Zsófia (egyetemi hallgató), Herceg Petra (Ingatlan közvetítő), Teleki Dávid (Manager), Kertész-Gruber Judit (tanár), Tóth Péter (villamosmérnök), Csákvári Norbert (Marketing szakember), Almádi László (nyugdíjas), Mizsányi Katalin (ápolónő), Iván Imre (tanuló), Ugyan Gábor (ápoló), Harszti Veronika (tanár), Csuka József (vállalkozó), Izsák Andrea (fényképész), Mátyusné Molnár Mária (nyugdíjas közgazda), Mag. Hutterer-Pogány Irene (nyugdíjas egyetemi oktató), Csikós Róbert (Villanyszerelő), Juhos Albert (középiskolai tanuló), Szaniszló István (lelkész), Csobádi Lajos (nyugdíjas mérnök), Vojtilla Ilona (Ovono), Gárdus Edina (személyi asszisztens), Barna István Elemér (nyugdijas), Helt István (ügyvezető), Kulcsár Tünde (lelkész), Kádár Tibor (gyógymasszőr), Kádár Ági (személyi edző), Varga Györgyné (könyvelő), Gálfi Péter (informatikus), Ferencz Józsefné (ügyvezető), Nagy Árpádné (óvodapedagógus), Balázs Sára (management tanácsadó), Sára János (szoftvermérnök), Dr. Varga Zsuzsa (pszichológus), Sajti Levente (villamosmérnök), Szamosközi Kata (vezető pénztáros), Csepreghy János (személyi tréner), Geiger Zoltan (alkalmazott), Hompó Zsolt (Ügyeletes), Lőrincz Lajos (vállalkozó, webmarketinges), Vida Pálné (nyugdijas), Péter Zsolt (programozó), Csehi Irén (nyugdijas), Csővári Nóra (közgazdász), Tolnai Zoltán (tanár), Köllő Bálint (vállalkozó), dr Lerner Péter (orvos), Zimányi Bori (nyugdíjas), Fekete Sándor (tolmács), Bálint Zsuzsanna (adminisztrátor), Császár Kata (óvodapedagógus), Kiss Tamás (Szellemi szabadfoglalkozású), Stenszky Gábor (ügyvezető), Szanszló Elemérné (nyugd.gyógypedagógus-logopédus), Facskó Ferenc (egyetemi oktató), Iriczfalvi Gábor (aranyműves), Varga Kornél (villamosmérnök), Frenyo Andrea (közgazdász), Bertai Erzsébet (tanító), László Józsefné (nyugdijas), Győrffy Tibor (Takaritó), Czeroven Sándor (sportoktató), Braun Mónika (drogprevenciós szakember), Oláh Melinda (alkalmazott), Iványi Ábel (szociális munkás), Harmos Rózsa (cukrász), Farkas Balázs (Kézműves), Baksa Péter (zenész), Nagy Zsolt (Vállalkozó), Békefi László (programozó), Bognár Attila (önkéntes lelkész), Béres Gábor (ügyvezető), Zsolnai Rita (értékesítő), Makara Ágnes (tanár), Varga Róbert (manager), Fekete Roland (festőművész), Megyesiné Fodor Ildikó (lakberendező), Fabók Ferenc (Vállalkozó), Boros László (ügyvéd), Kátai László (Területi vezető), Németh Éva (babyszitter), angyalnekocsisildiko (családgondozó), Molnár Krisztina Rita (költő, tanár), Tóbel Nikoletta (hitelügyintéző), Tóbel Miklós (banki adminisztráció), Vályi Györgyi (kozmetikus), Jármai Ágota (szociológus), Angyal Attila (vállalkozó), Rízné Kucsera Hajnalka (recepciós), Csomor Aron (eladási ügynök), Kosik László (Projektvezető villamosmérnök), Micsinyei Károly (ügyvezető igazgató), Zágonyi Mónika (író, költő), Szentandrássy Zoltán (Logisztikus), Mezo Erzsebet (vendeglatos), Varga Katalin (vállalkozó), Balogh István (Vállalkozó), Pádár Marcsi (könyvelő), wesolowska iwona. (administrator), Menyhárt László (üzletkötő), Székely Zsolt (zenész), Valent László (üv.igazgató), Mátics Péter (kereskedő), Hrncsár József (vállalkozó), Rigler Norbert (harcművészeti oktató), Barna Györgyi (nyelvtanár, újságíró), Kőnigné Rigler Szilvia (fodrász), Fekete Miklós (cégvezető), Keresztes Tamás (rendvédelmi nyugdíjas), Récsey Manyi Eszter (egyetemi hallgató), Mihu Nikolett (cégvezető), Bajnok Antal (vállalkozó), Novák Csaba (író), Szűcs László (kereskedő), Burget Péter (Pénzügyi tanácsadó), Csernai Judit (szcientologus), Gasparik Gyöngyi (nyugdíjas), Farkas Levente (Jogasz), Dr. Szabó Brigitta (gyógyszerész), Hefner Ildikó (vállalkozó), Báthori Diana (vállalkozó), Héjjas Nikolett (rendezvényszervező, oktató, ), Gottschall Péterné (nyugdíjas), Köller Zoltán (művezető), Robert Tölli (vállalkozó), Tokár Eszter (Belső ellenőrzési és minőségbiztosítási vezető), Hámori Béláné (nyugdíjas), Nagy Tibor (Vállalkozó), Pálfi Annamária (médiapedagógus, egyszerű állampolgár), Nagy Zsolt Csaba (fizikus,szoftver fejlesztő), Bedecsné Kerekes Antónia (cégtulajdonos), Dr. Lenkei György (orvos, lelkész), Vesztergombi Mária (könyvelő), Péter Melinda (koordinátor), Nagy Gábor (ügyvezető), Strausz Gábor (oktató), Kincses Ervin (vállalkozó), Fülöp Pál (vállalkozó), Gelencsér György (vállalkozó), Kovács Kálmán (Szoftverkonzulens), Varga László (történész), Radics Ferenc (vállalkozó, szcientológus), Molnár Kata (tanár), Horváth Krisztina (vállalkozó), Csiki Éva (konzultáns), Gáspár Róbert (Manager), Seres Viktória (közmunkás), Varga Gyorgyi (fordító), Dömötör Tibor Attila (mérnők), Horváth Renáta (Irodaveztő), Almássy János (Ügyvezető), Eklics Gábor (költő), Kubinyi Károly (lelkipásztor,képkereskedő), iványi Tamás (művelődésszervező, zenetanár), Nagy Noémi (mérnök), Szegi Ibolya (munkanélküli), Belle Ágnes (diszpécser), Hegedüs Tamás (kertész), Balogh Katalin (tanár), Fráter Ágota (nyugdíjas gimnáziumi tanár), Matovics Klára (közgazdász), Kiss Bernadett (egyetemi hallgató), Ferencz József (ügyvezető), Sziklai László (egyetemi hallgató), Wohlfarth Csilla (Vállalkozó), Ribáry Márton (egyetemi hallgató), Takács Judit (tanító, hittanoktató), Bárány Tibor (filozófus, kritikus), Novák Ferenc (tanár), Veress László (vállalkozó), Zsolnai Rita (értékesítő), Keresnyeiné Sasvári Olga (igazgatási ügyintéző), Batta Katalin Sarolta (tanítónő), I.Ankh (vezető,ANKH egyház), Nagy János (elnök,Magyar Egyházszövetség), Molnárfi Tibor (fizikus), Dr. Tolnai Zsolt (ügyvédjelölt), Böjte Edit (vállalkozó), Olah Laszlo (alkalmazott), Dr.Arató Géza (orvos, pszichiáter), Palik Henrietta (operatív ügyvezető), Kovács István (munkás), Ipacs János (közmunkás), Spendel Zsuzsanna (tanár), Horváth Lajos (szabadúszó), Harkály László (Vállalkozó), Mika Anikó (masszőr, szülésznő, reflexológus, szcientológus), Takács Mária (alkalmazott), Tóth Zoltán (adatkezelő munkatárs), Mika Attila (tanuló), Jenei Anna Virág (nem vallásos üzemgazdász), Patkós Csaba (hajviselet kialakító), Fáczán József (Esztergályos), Somos Ágnes (villamosmérnök), Krisztina Kabai (Camera man), Martyin Tivadar (nyugdíjas), szántó tamás (eladó), Galambos Károly és Károlyné (nyugdíjas), Makai Éva (egyetemi docens), szántó tamás (elado), Lóczi Sándor (nyugdíjas), Hídvéghy Gitta (telemarketing), Keresnyei Csilla (ügyvezető), Imola Kristof (onkentes lelkesz), Radocsai Imre (géppkocsivezető), Vályi István (statisztikus), Barinkai Zsuzsanna (ügyvéd), Schádi Tamás István (munkanélküli), Bruder Erika (eladó), Glavina Vera (nyugdíjas), Prekesztics Zoltán (nyugdíjas), Mayer Balázs (orvostanhallgató), SUGÁR FERENC (MKSZ BIZTONSÁGI.SZ.), Altmann Lajos nyugdíjas (nyugdíjas), Kis-Lengyel Szilvia (projekt menedzser), Bőni Gina (újságró MKSZ), Szeles Edit (alkalmazott), Vajda Géza (nyugállományú tűzoltó), Vajda Gézáné (ápolási dijon), Vajda Zsolt (gépkocsivezető), Kovács Zsolt (nyugállományú határőr), Gárdus Bence (edző), Kelemen Csanád (Szakápoló), Kocsis Karoly (Designer), Balogh Soma (Közgazdász), Palotai Istvánné ( MKSZ), Horváth Józsefné (nyugdíjas), Répás Gyula (GKV.), Harsányi Péter (diák MKSZ), Széki Csaba (kertész), Somogyi Lászlóné (nyugdíjas), Szabó György Balázs (Ügyvezető), Stock Péter (szoftver fejlesztő), Németh Nikolett (Ügyfél kapcsolattartó), Kuczi Csaba (Szcientologus), Facskó Mátyás (audio-vizuális gép szerelő), Szöllősi Viktor (egyházi alkalmazott), Baracs Nóra (tanár), B. Kiss Tamás (közgazda, újságíró, költő), Dr. Szikinger István (ügyvéd), Pap Ágnes (újságíró szociológus), Bálint Zoltán (Szabadúszó), Sávolyi Bence (Auditor), Noé Krisztina (gyógypedagógus), Nagy Márta Katalin (tanár), Farády Zoltán (orvos), Balogh Zsuzsanna (beveteli igazgato), Sallai Zoltán (tanár), Vonyó József (történész), Mezriczky Beáta (MKSZ), Fekete Mihály (nyugdíjas), Borbás Attila (tanár), Csonka Ernő (nyud. villamos mérnök), Janko Jutka (eladó), Kopcsik István (tanár), Tiegelmann Viviven (Jog hallgató), Ljudmila Luca (kertész), Borza Endre (építész), Kádár Éva (adminisztrátor), Chlebovits Tamara (háztartásbeli), Jancsik Péter (vállalkozó), Márffy Réka (diszpécser), Szilágyi Győzőné (Tanfolyam Felügyelő), Mészáros István (MKSZ, film és színházi rendező, nyugdíjas-nyugger), Simon Zsuzsanna (szakfordító), Martini Magdi (MKSZ), Orosz Mária (Leszázalékolt nyugdíjas MKSZ), Hanti Vilmos (pedagógus-újságíró), Rubinszki Tibor (esztergályos), kalabza-balogh emese (szobalany), kiss jozsef andras (tanulo ANKH), Rónyai Róbert Antal (auditor), Rónyai-Varga Éva (ügyintéző), Kecskés Zsolt (Vállalkozó ), Telek Éva (természetgyógyász, ANKH), GulyásAttila (szociálismunkás), Tóbiás László (szociális munkás), ANKH (géjármü vezetö,), Bazsó Árpád (Fűtésszerelő ), Progresszív Blog (blogger - MKSZ), Koszta Gabriella (színművész), Szabó Mária (könyvelő), Miklósi László (tanár), Bogdány Miklósné (ny. könyvtáros), Rajtik Zoltan (gkvez.), Linusz Szilvia (területi képviselő), Bezzeg Edit (pincér), Pál Ildikó (angoltanár), Antal Anna (ANKH), Sztankó Károly (tanár), Herenyi Hajni (válalkozó), Danziger Dániel (kiadványszerkesztő), Szántó Ágnes (nyg.értékesitési szakember), Tátrai Ferenc (vállalkozó), id. Tátrai Ferencné (nyugdíjas), Tátrainé Edina (vállalkozó), Skotnyárné Benedek Erzsébet (nyugdíjas), Skotnyár Ferenc (nyugdíjas), Farkas Sándor (Nyugdigas), Tátrai Krisztofer (tanuló), Fekete Attila (Műszerész), Fekete Anikó (Fodrász ANKH), Fekete Csaba (vállalkozó), Szacsuri István (tanuló), Benedek Iván (tanár), Szabó Balázs (informatikus), a merlin-kör egyháza (papnő), István Bernadett (tanuló), Utassy Éva (Főellenőr), Szénási Zsolt (Takarító), Horvath Józsefné (nyugdíjas), Holló Péter (egyháztörténész), Csernyák József (Nyugdíjas Tűzoltó.), Bácsi István MKSZ (rokkantnyugdíjas), Bácsi Istvánné (MKSZ), Erdei Lajos (nyugdíjas), horváth lívia (hallgató), Szucs Peter (flotta-karbantarto), Lovas Gabriella (gyógyszertári assz.), Gyorgy Barany (kitchen porter), Magyari Szabolcs (mérnök), Mesterházy Andrásné (nyugdíjas), Bányai Tiborné (idősgondozó), Klenjánszky Tamás (művészeti szaktanácsadó), Kertész Ágnes (nyugdíjas), Kovili József (nyugdijas), Regős Péter (Lelkész), Battáné P.F.Katalin (könyvelő), Mocsan Gabor (elado), Tamás-Feth Krisztina (egyházi személy), Negyedi TIbor (Pogány főpap), Harasztosi László (Cosmos Egyház), Gold Beáta (könyvelő), Esperger Zsófia (pszichológus), Subai Ildikó (szociális munkás), Paczkó Roland (tervezőgrafikus), Temesvári Éva (ny.informatikus), Runa Zoltán (vállalkozó), Ráczkevy Sándorné (nyugdíjas), Runáné Krizsán Cecília (vállalkozó), Heindl Péter (tanár, jogász), Krehnyay Béláné (MLM Akadémia tanfolyamfelügyelője), Stefáni Tünde (változó, mikor mi), BALÁZS LEVENTE (egyházi alkalmazott), Murányi Tamás (rokkantnyugdíjas), Kukorelly Katalin (auditor), Kis Zoltán (villamosmérnök), Szép Júlia (közszolga), Fehér Imre (bonsai specialista), Bihari Péter (tanár), Puhó Melinda (tanár, zenész), Garics Mátyás (Vállalkozó), Rácz-Kristály Barbara (Szcientológus), Boros László (informatikus, konzultáns), Pálos Erika (irodai asszisztens), Molnar Andrea (Vallalkozo), Lipinka Attila (állampolgár), Bihariné Kék Andrea (vállalkozó), Bada László (esztergályos), Puskás Éva (nyugdíjas), Rendlné Polgár Erzsébet (ANKH), Ternyák-Sylla Éva Anna (ANK), Kakas Éva (pedagógus), Mia Havasi (Alternatív terapeuta), Balog Lidia (munkanélküli,), Pap Margaretta (kényszervállalkozó), Bredák Erzsó (Masszőr), Dancs Enikő (eladó), Gulyásné Smajda Katalin (diszpécser ANKH), Német Szilvia (menedzser asszisztens, ANKH), dr. Szilvási Katalin (nyugdíjas szakgyógyszerész), Lendvai Tamás (vállalkozás szervező), Antal András (Social Media Manager ), Kollárné Homolya Erzsebet (Ápolónö ANKH), Udvardy Sándor (Üzemmérnök, ANKH), Nagy Zoltán (vállalkozó), Dr Reindl László (ANKH), Laukó Barbara (recepciós, marketinges), TÓTH GÁBRIEL (Faszobrász), Tóthné Kuti Brigitta (Fodrász), Erdei Gyöngyi (Ankh), Hamala Éva (varrónő- modellező), Hegedűs Péter (Ügyvezető Igazgató), Bazsó Attila (Technikus), Fazekas Szilvia (Felszolgáló), Takács Magdolna (Kereskedö ANKH), Wolfné Dr Makai Melinda (gyógyszerész), Pénzes László (tanuló), Gerő Péter (rendező), Ürmös Józsefné (nyugdíjas tanár), Kovács Tibor (kutató-fejlesztő), Bojtos Katalin (ANK), Nemec Mariann (Szociálpedagógus), Kiss Eszter (tanuló), Dósa Imre (Könyvelő), Balogh Árpád (Igazgató), Spanics Gábor (ankh), Székely Sándor (ókatoliku), Nellie Collins (Fodrasz ANKH), Scuka Krisztina (ANKH), Hosser Mária (ANKH), Mészáros Gabriella (kulturális szervező), Nagyné Balogh Éva (Admin), Nagy Péter (ANKH), Dénes Balázs (jogvédő), Kerekes Gabriella (adószakértő), Kalincsák István Krisztián (gyógymasszőr), Oravecz Ágnes (programvezető), Takács István Gábor (Pszichológus, filmkészítő), Tarcsi András (nyugdíjas tanár), Szabó Ákos (vállalkozó), Schlichter Ágnes (Rokkantnyugdíjas), Lőrincz Andrea (ápoló), Sass Marianna (nyomdász), Lukács Bence (programozó), Gellért Péter (nyugger), Balatonné Murányi Piroska (ANKH ), Krizsán Viktor (szerkesztő), Szládek Katalin (szociális munkás), Barczikay László (informatikus), Langmár Péter (kutató), Németh Botond (építőmérnök), Patkó Sándor (ANKH), Molnár Bálint (politológus), Peták Emil Bendegúz ( tanuló), Szekszárdi Péter (informatikus), Mihucz Gábor (szellemi szabadfoglalkozású), andras ( munkanelkuli), Pápai Bálint (Vállalkozó), Tóth S. Tibor (Rádiós szerkesztő műsorvezető), Gottdank Tibor (informatikus mérnök), Tóthné Nagy Katalin (ITO felnőtt szakápoló), Balogh Ákos (Internet marketing), Herédi András (rokkant), Bíró Gábor (műhelyes), Pocsuvalszki Aliz (tanár), Nánási Gergő (Tanuló), Horváth Ferenc (nyugdíjas), Bócz Péter (informatikus), Hopp Győző (könyvtáros), Kardos György (zenei producer), Bíró Zoltán (tanár), Léhi Judit (ÁNKH ), Bálint Gergely (szociálpolitikus), Sas Ágnes (zenetörténész), Kiss Kolos (Kereskedelmi Igazgató), Sándor Anikó (gyógypedagógus), Treier Gabriella (óvónő), szügyi mari (háztartásbeli), Domokos Botond (Szocialis Munkas), garai péter sándor (gondnok gondok nélkül), Nagy Cecília (irodavezető), Nagy Anna (egyetemi hallgató), Korpás János (RTV. műszerész), Németh Miklós (alkalmazott), Dobos Éva (műfordító), Tóth Bence (közgazdász, operatőr-vágó), Grabow Elisabeth Katalin (újságíró), Deák Anna (közlekedésgépész ), Tarr Bori (szabadúszó kocsmáros közgazdász), Aranka Somogyi (vagyonor), Gyócsos Csaba (Diák), Aranka Somogyi (ANKH), Szennay Ferenc (népművelő), Kalous Antal (filozófus-ruszista hallgató), Hencz József (technikus), Csákvári Hédy (kertész), Hegedűs István (szociológus), Juhász Imre (mérnök), Daróczi Valéria (ANKH), Dora Judit (designer), Balás Balázs (Építész), Fehérvári Zoltán (művészettörténész), Bozó Aniko (pszichologus ), Molnár Kata (szakfordító, tolmács), Bodó István (hálózatépítő), Bodnár Balázs (asztalos), Hering Valéria (gyerek felügyelő), Onofer-Köteles Zsuzsánna (műszaki szinkrontolmács), Győri Beáta (ügyintéző, bibliaoktató), Tomán Erika (értékesítő), Papp Máté (újságíró), Farkas Roland (Hegesztő), Széplaki Gyöngyi (pénzügyi asszisztens), Pardeep Attri (Engineer), Somogyi Tibor (oktató), Szucsik Lili (tanuló), Mészáros Matild (szellemi szabadfoglalkozású), Hencsné Galyas Rózsa (geográfus), Huisz Andrea Gabriella (Szcientológus), Kiss Zoltánné (ügyintéző és főiskolai önkéntes), Darócziné Danku Erika (tanító), if.Somogyi Tibor (teológus), Nagy Erzsébet (tanár, közoktatási vezető ), Somogyi Anna (diák), Trammer Zsuzsa (könyvvizsgáló), Benke Norbert (szakszervezeti vezető), von Neuhaus Judit (író, tanácsadó), Bihari György (műfordító), Novák Zsuzsy (építész), Peter Hadobas (Informatikus), Szilágyi Zsolt (vállalkozo), Kilián Lajos (telepvezető), Kilián Zsuzsanna (egyéni vállalkozó), Kis Anikó (HR szakember), istenes imre (szerszámkészítő , őstermelő), Hajdu Bia (tanuló), Kovács Brigitta (tanuló), Tóth J. Ágnes (gyógypedagógus), Nagy Mátyás (tanuló), Beró László (középiskolai tanár), Győri Dénes (közgazdász), Verebélyiné Ivancsó Enikő (lelkész), Fazekas Tamás (jogvédő, ügyvéd), Cseh Júlia (pszichiáter), Baltay Levente (jogvédő), Varga Barnabás (tanító, gyógypedagógus), Tóth Szilárd ( ), Nemes Tünde (Fogorvos), Csege Judit (fogtechnikus), Vahl Viktor (fényképész), Varga Barnabásné (ápoló), Pap Máytás (éjjeli őr), Papné Kató Judit (pénzügyi tanácsadó), Pap Dániel (informatikus), Boros Petra (manager), Czinkóczi Gábor (vállalkozó), Rákóczi Ferenc (nyugdíjas), Sambodhi Arayika Prasrabdhí (Buddhista, ANKH támogató), Szentessy Éva (tanár), Dömper Ármánd (ateista), Demku József (munkanélküli), Halmai Fanni (egyetemi hallgató), dr. Herczeg Rita (jogvédő), Csonka Éva (laboratóriumi asszisztens), Scherer Ildikó (háztartásbeli), Oros Eszter (rokkantnyugdíjas), Fazekas Flóra (jogász), kiss istvan (festo), Kás Gábor (diák), Lula László (Egyházalapító lelkész), Szilágyi Emese (jogász), Horváth Ernő (villanyszerelő), Tatai Márta (Coordinátor), Juhász Károly (mentő-gépkocsivezető, MKSZ), Szokol Hubert (villamosmérnök), Kovács Judit (pszichológus), Tóth Csaba Tibor (történész), Soós Csilla (Magántanár), Homoki István (Író, grafikus), Sebestyén Sándor (Vállalkozó), Szűcs Anna (tanuló,ANKH), Dr Vereczkey Zsuzsanna (orvos), Penics Erzsébet (alkalmazott), Rasztovits Marietta (Ügyvezető Igazgató), Kertészné Jelinek Katalin (villamosmérnök), Szabó Attiláné (ügykezelő), Szabó Attila (alkalmazott), Csilléry Józsefné (üzemgazdász), Farkas István (Nyugdíjas), Verebélyi Tibor (lelkész), Hencs István (elektro-technikus), Kovács Zoltán (elektonikai műszerész), Dr.Várhalmi Zsolt (fogszakorvos), Marx Gábor (informatikus), Széles Zsuzsa (közgazdász), Lázár Anita (ANKH), Mindum Károly (mérnök), Kalán Helga (főállású anya), Szabó Tamás (főiskolai hallgató), Kovácsné Boros Ilona (főállású anya), Czinke Zsuzsa (Iparművész), Kovács Edit (logisztikus), Baittrok Vanda (ügyvezető), Juhász Anett (Pénzügyi szakértő), melkvi tibor (mérnök), Sugár Gábor (mérnök), Kiss Zoltán (Oktató), Kelemen Zoltán (IP-hálozat tervezö), Németh Zsófia (pszichológus), Hutter Józsefné (nyugdíjas), Kőrösi Orsolya (tanár), Nyőgér Balázs (mérnök), Kiss Tiborne (Szcientologus), Tamás Ferenc (lelkész), Varga Szilárd (Emberi Jogi aktivista), Pálfy György (internet, kábeltévé hálózatszerelő), Szabo Ildiko (festo), Till Zoltán (Informatikus), Papp Dániel (mérnök), Lipták Lilla Erika (nyugdíjas), Kovács Lajos (ügyvezető), Bartháné Boga Ildikó (ny. pedagógus), Molnárné Éva (ANKH ), Benics László (Mérnöktanár), Molnár Ibolya (ruhatervező), Benicsné Thuróczy Erika (könyvtáros-tanár), kapusi dániel (ANKH), Gász Gabriella (Személyes Konzultáns), Andrea Veress (Penzugyi vezetö), Schmidt Zsófia (tanuló), Hegedős Ákos (nyugdíjas), Klecska Mátyás Bertalan (Szociális Munkás tanuló), Leveleki Lajos (nyugdíjas villamos mérnök), Vilányi László (titkár), Leveleki Lajosné (nyugdíjas), Szeredi Éva (tanár), Rácz Sándorné (nyugdíjas), Csiki Attila (vállalkozó), DALMADI Istvánné (nyugdíjas), Kiss József (operátor,MKSZ), rapcsák Valéria (ingatlanközvetítő), Varga Gyöngyi (hitoktató-lelkigondozó), Klecska Ernő Márton (szuperhős), Zsákai Márk (kereskedő), Keébe László (nyugd. üzemgazdász), Marton Daniel (informatikus), Sólyomváriné Szabó Ágnes (a Krisztus Szeretete Egyház pásztora), Márjánovics Judit (webdesigner), Kozma Veronika (angoltanár), Polyecskó Ibolya (Virágkötő), Pete Józsefné (nyugdijas), Marázi Sándor (programozó), SZERVÁC Attila (zeneszerző, az Avista mozgalom alapítója), Haskó György (nyugdíjas tanár), Kiss László József (Nyugdíjas), Patrik Nábndor (nyugdíjas házkezelő), Kiss Balázs (szociológus), Peltán Zsolt (tipográfus), Forray Béláné (könyvelő), barczi gábor (mindig más), Schmidt Flóra (Tanuló), Schlenker Adam (Politológus-Kulturális Antropológus), Kovacs-Sane Marta (Gyogyito), Matejcsik Sándor (nyugdíjas), Szász Anna (újságíró), Wolf Péter (Leszázalékolt), Nagy János (Kereskedelmi ügyvezető), Helembai Ildikó (ügyvezető), Lukács Jánosné (ny. mérnök), Szabó János (szerelő,ANKH), Botos Eszter (sport oktató), Horváth Zsoltné (operator), Juhász Mihály (technikus), Dunai Zoltán (EZO), Tamasi Ferenc (nyugdíjas), TÓTH JÁNOS (nyugdíjas közgazda,adószakértő), Kalmár Ibolya (tanuló), Ábel Lívia (nevelő), Richard Velasco (retired), Babarik Péter (Paraphszihológus EZO), Kovács István (szabadidő szervező), Szabóné Hasenfracz Orsolya (rendszerszervező), Steffel Krisztina (recepciós), Bartalos-Szakál Kitti (andragógus), Knapp János (lakatos-hegesztő), Bartalos Béla (programozó matematikus), Kovács Zoltán (festo-mázoló), Leveleki Zsolt (válalkozó), Záborszky Dénes (Csicska), Várkonyi Judit (utazásszervező), Szilágyi Ferenc (nyugdijas), Ungár Klára (közgazdász), Elterné Kunos Irén (tanár), Érsek Éva (tanuló, EZO), Sulyok Béláné (eladó), Lauly Géza Zoltán (gépjárműtechnikus, auditor), Papp Sandor (Muszeresz), Kuntzer Gergely (vállalkozó), Parászka Péter (nyugdíjas), Nagy Helena (egyéni vállalkozó), Gyurik Lajos (előadóművész), Gál Judit (nyugdíjas), Bugán Attila (Gépebeállító finommechanikai műszerész), Dr. Zombori György (nyugdíjas közgazdász), Klenjánszky Sarolta (történész doktorandusz), Hazai Vera (gyógypedagógus), KOSS ADRIENNE (GRAFIKUS), N. Kovács Tímea (kulturális antropológus), Fodor Lajos (ügyvez.), MARIA BARSI (Scientologist-Sea Org member), Didier Muller (Scientologist-Sea Org member), Pistyúr Péter (Szcientológus), Patrik Pistyur (Szcientológus), Novák András (festőművész), Palotás Judit (területi auditor), Fejes Zsolt (Tanuló), Nagy László (vállalkozó), Búza Judit (természetgyógyász-kineziológus, spirituális fejlesztő, az Árkádia Spirituális Egyház tagja), Turchányi Piroska (nyugdíjas), Gyuricza Anna (nyugdíjas), Dr.Szászik Erzsébet (fogorvos), Kruzslák Erzsébet (nyugdíjas), Kovács János (nyugdíjas,ANKH), Újvári Lajosné (nyugdijas), Varga Veronika (fogászati asszisztens), Rácz György (tördelőszerkesztő), Bíró Zsolt (Ügyvezető Igazgató), Mityókné Győrösi Ibolya (könyvelő), Mityók László (fűtésszerelő), Mityók Anna (ovodás), Szász Katalin dr. (nyugdíjas), Gyulai Zsuzsanna (festőművész), Szalkay Dávid (trombitaművész), Szczaurski Eszter (szabad ember), Tóth István (egyházi munkatárs), Nagy Georgina (pedagógus), Krizsán Réka (alkalmazott), Gyömbér Katalin (banki ügyintéző), Sápi Zoltánné (tanár), Sápi Zsófia (egyetemi hallgató), Sápi Zoltán (tanár), M.Szabó Árpád (jogász), Szabóné Szilády Erika (jogász), Kovács Mária (gazdasági ügyintéző), Szabó Krisztina (egyetemi hallgató), Széles Gábor (tanár), FeketeLászlóné (takaritónö), FEKETE LÁSZLÓ (gépjármüvezetö), Berecz Sándor (ügyintéző), Berecz Sándorné (takaritó), Sipos-Fekete Tünde (fuvarszervező,ANKH), Sipos Norbert (hálózati villanyszerelő,ANKH), dr. Nagy Péter (nyugd. orvos), Fekete Ferenc (nyugdíjas), Ferencz Csaba (Diák), darvas zsuzsa (masszor), Koós Gábor (új kihívásokat kereső), Freidinger Renáta (jogász), Széll András Mihály (joghallgató), Pohl Pálma (nyelvtanár), Kabán Eszter Anna (tervezőszerkesztő), Nagy Katalin (MKSZ nnyugdíjas), Pétery Dóra (orgonaművész, tanár), Rapi-Legény Zsuzsa (újságíró), Rapi Tamás (taxisofőr), Pável Ádám (diák), Halasz Marta (etteremvezeto), Takács Edit (ápoló), Hajnal Zoltán (fotós), Szikra Mihályné (nyugdíjas mérnök), Balog Ágnes (ANKH), Rozgonyi M. Botond (lelkész, teológus), Szentiványi Imre (nyugdíjas mérnök), Bíró Emese (iskolatitkár), Geiger Zsuzsanna (tanító- gyógypedagógus), Tóth Hajnalka (tanító-gyógypedagógus), Blaskóné Borsi Elvíra (tanító), Nagy István (tanító), Szikra Dorottya (szociálpolitikus), Pintér Tamás (üzletvezető), Bancsi Balázs (napelemtechnológus), Dán Zsuzsa (informatikus), Polgár Péter (Tanuló), Polgárné Kathi Andrea (pedagógus), Nagy Zsolt (nyugger), Hederics Alice (könyvelő), Livia Balint (oktató), Kiss Klára (antikvárius), szilagyine simon maria (nyugdijas MKSZ), Ormándiné Nógrádi Erika (tanár), Kelemen Petra (termelesi manager), Rojko Goran (ugyvezeto), Kertész Lilla (előadóművész), Wicha Eva (tanar), Molnár F. Árpád (Betiltott Keresztény Emberjogvédő, Újságíró), Mandl Erika (ötvös), Pálfalvi Mária (nyugdíjas könyvtáros), Rádi Csaba (gépkezelő), Hajdu Ferenc (mentő gkv. és ápoló), Tamáska Zoltán (angoltanár), Forgács Zoltán (mérnök), Alpek Csenge (tauló), Tisza Katalin (szerzetesrendi tag), Piroska Dóra (tanuló), Merczel Diána (szállítmányozási ügyintéző), Dr. Hajdu Péter (egyetemi oktató), Varga Piroska (építész), Pirgi Melinda (tanulo), Breitschaedel Rudolf (nyugger), Énekesné György Zsuzsa (szakgondozó), Budai Józsefné (egyéni vállalkozó), Erdei Gergely (burkoló), Polgár Tibor (gépészmérnök), Egervári Krisztina (pénzügyi igazgató), Katona Júlia EZO (parapszichológus), Szikra Mihály (gépészmérnök), Vékás Magdolna (fotóművész), Németh Géza (elektrolakatos), Egervári Tivadar (szociális munkás), Németh Andrea (tanuló), Bakos Ivett (tanuló, ELTE -TÁTK), Pap Balázs (szakács,harcművészet oktató. szociális munkás tanuló), Zahora Attila (épitésvezető), Selymes Laszlo MKSZ (Ugyvezeto igazgato Alfa Pharma Medicine Ltd.), Deak Adrienn (misszionarius), Ondok Anna (MKSZ), Sklenár János (nyugdíjas építész), Hideg Tiborné (nyugdíjas könyvelő), Horváth Tímea (MKSZ), Peter Vizel (Marketing), Bíró Tünde (életmód tanácsadó), Schiszler Miklós (Tanuló), Gilányi Attila (nyugdíjas honvéd pedagógus), Horváth Annamária (MKSZ Masszőr ), Zoltan Schraub (ugyintezo), Varga Tamás Tibor (MKSZ speciális terapeuta), Mády Attila (Főpap), Szabadosné Horváth Ágnes (köztisztviselő), Molnarne Kardos Eva (viragkoto), Molnar Sandor (melyepito- technikus), SimonTóthÁgnes (mama MKSZ), Tugyi Mária Héliosz (parapszichológus), Urbán Jánosné (adminisztrátor), Kerekes Lészló (Boli eladó), Zandler László (Pék), Zoltan Polyoka (kerttervezo), Mikó ferencné (ügyintéző), Gajó Zsolt (üzletkötő), Mikó Ferenc (nyugdíjas), Szekercés Sandorné (szociális segély), Bogdán Csaba (alkalmazott MKSZ), Szekercs Sándor (gépkezelő), Szekercés Sándor (segély), Baracsi Eleonóra (asszisztens MKSZ), László Ferenc (gépészmérnök), Monostoryné Tóth Ágnes (építész), Kovácsné Erzsébet MKSZ (nyugdíjas), Hídvégi Klára (jogvédő), Mócsán Krisztina (nyelvtanár), Piriné Paizs Ildikó (tanítónő MKSZ), Mürkl Mónika (Képviseletvezető), Dr. Györi Péter Iván (jogtanácsos- pszichológus), Dr. Győriné Hincs Éva (grafikus), Dr. Bódi Magdolna (szociológus), Dr. Gerlach Álmos Botond (orvos), Dr. Weiler Sándor Péter (orvos), Dr. Pándi Eszter Sarolta (orvos), Szikszai Salamon (parapszichológus, terapeuta), Papp Zsuzsanna (szoftverfejlesztő), Ben Bou Ali Zsuzsanna (fizikai munkás), Kormos Gábor (biztonsági őr), Bendl Judit (állampolgár), Szabó Gyöngyi (rendezőasszisztens), Cserkész Ferenc (vegyész Mksz), id.Hrabovszky Pál (nyugdíjas), György Károly (szakszervező polgár), Kovács Éva (Bőrdíszműves), Babucs Erika (Asszisztens), Leveleki Anita (vállalkozó), Saly Noémi (várostörténész), Ócsai Gyula (nyugdijas), Farkas Lászlóné (MKSZ Nyugdijas), Bakos István (munkásőr), Nagy Aranka (próbaidős alaptörvény gondozó,ANKH), Kérdő Ágnes (restaurátor), Vendég István (Nyugdíjas), Király Miklósné (MKSZ), Gyimesi István (MKSZ internet szerelő), Cseke Ágnes Zsófia (nyelvtanár), Merényi György, művészeti író (művészettörténész), Vincze Sándorné (háztartásbeli), Dr Gaál Endréné (nyugdíjas), Hoffmann Kata (nyugd), Kozák Anikó (közgazdász), Galambos Márton (MKSZ), Polinszky Márta (szociológus), Jalsovszky Katalin (muzeológus), Tomku Tamás (Szcientológia egyház munkatársa), Tóth Attila (mksz üzletkötő), Kovács Boróka (anya), Simon Imola (nyugdíjas), Szendrei Csaba (vállalkozó), Marsovszky Magdalena (antiszemitizmukutato), Czum Klára (Személyzet felvételi szakértö), Dienes Attila (Ügyvezetö), Horváth Gergely (kutató), Jávor Tamás (szociális munkás), Gereben Istvan (oceanografus), Csolák Béla (fizikai munkás), Kovács Imre (vállalkozó), Kovács Péter (gépészmérnök), Nagyné Véber Lívia (kereskedelem), Támer Gabriella (egyházi dolgozó), Tamasi Ferencné (nyugdíjas), Nagy Benedek (Tanuló), Medgyaszai Melinda (orvos), Harmath Krisztián (üzletviteli tanácsadó), Krebsz Tibor (lelkész ), Rádai Eszter (újságiró), Somorjai Kinga (csoport vezető), Szolnoky Norbert (angol tanár), Komlósi János (logisztikus), Papné Dancsó Gabriella (angol tanár), Marx József (esztéta), JÁmbor Ágnes (munkanélküli, ruhaipari technikus), Sávolyi György (fotográfus és méhész), Mikó Nóra (nyelvtanár), Egyud Andras (karbantarto), Udvari Kerstin (szociálpolitikus), Dr Berta Ágnes (orvos), Kovács Ilona (konyhalány), Varga Attila (iparművész), Husz Rózsa (tanár), Kovács Endréné (nyugdíjas), Kuruocsó Zsolt (szellemi szabad foglalkozású), Józsa Ferenc (pályázati szakértő), Tóth Mária (nyugdíjas), Németh Imre (nyugdíjas), Lénárt Zsuzsanna (nyugdíjas tanító), Téglás György (informatikus vegyészmérnök), Albert-Tóth Gábor (lelkész), Sandor Pataki (egyhazi dolgozo), Kreiczer Krisztián (villanyszerelő), Kun Julianna (nyds.), Fekete Ferenc (PROGRAMOZO), Paulinusz Péter (Informatikus), Tarján Julianna (tanár), Makai Ferenc (Naight Maneeger), Pongrácz Erzsébet (szakíró), Dr Laszlone Tóth Éva (nyugdijas), Bálint Szilvia (asszisztens), Fehér Mária (eladó), György Éva (diák), Fejes Jánosné (Gyermekevangélista), Szőllősi Tibor (NYUGDÍJAS), Nattán László (nyugdíjas), Jagadics Gábor (konzultáns), Kovács Zoltán (Munkanélküli), Csizmadia Endre (nyugdijjas), Demeter Katalin (tanár), Varga Gyula (tanár), Venczel Károly (szakoktató), Visóczki Zsanett (tanító), Viszovszki Zsuzsanna (iskolatitkár), Zádeczki Lajos (szakoktató), Szűcs Ottó (kollégiumi nevelő), Tamásné Szigetvári Éva (tanár), Monoki Endre (agrármérnök), Timár Ilona edit (tanár), Timár Lászlóné (tanító), Tóth Andrea (tanár), TóthJózsef (szakoktató), TóthJudit (tanár), TóthTibor (kollégiumi nevelő), Tóthné Rabóczi Györgyi (tanár), Tóthné Veréb Éva (kollégiumi nevelő), Tőkészki edit (óvónő), Török Rita (tanító), Turnánszki Lajosné (tanár), Untiszné Gajdos Anna (tanár), Váraljai Tímea (tanár), Sinkó József (gyógypedagógus), Szoby Zsoltné (tanár), Soltész János (kollégiumi nevelő), Soltészné Gulyás Ilona (kollégiumi nevelő), Soós Györgyné Varga erika (tanító), Sóvári Imre (karbantartó), Sóváriné Kiss Éva (kollégiumi nevelő), Spisák Károlyné (Konyhai alk.), Szabó Melinda (tanár), Benkovics József (MKSZ), Szabóné Hédervári Krisztina (kollégiumi nevelő), Szívós Gyula (karbantartó), Szopkó Ferencné (tanár), Sztrik Lépolt Ildikó (tanító), Németh Lászlóné (tanár), Orosz Andrea (tanár), Oravecz Istvánné (tanár), Pásztorné K. Szabó Mária (tanár), Pálinkás Tünde (tanár), Paulovics Katalin (tanár), Pecsnyéné Lippai erka (Konyhai alk.), Pongrácz Edit (tanító), Pothurszki László (szakoktató), Pontos Istvánné (tanár), Prunyi Istvánné (szakoktató), Radi Andrae (irodai alk.), Rivnyák Györgyi (szakoktató), Rivnyák Istvánné (szakoktató), Ruszó Mónika (tanár), Mádi Melinda (tanegység vezető), Márkus Judit (tanító), Mihalik Csaba (tanegység vezető), Mika László (karbantartó), Milánszki Istvánné (pedagógiai asszisztens), Molnár Attila (tanár), Molnár Zoltán (tanár), Molnárné Bogár Tímea (gyógypedagógus), Éber Mária (pedagógus), Ember Magda (nyugdíjas), Hollós László (nyugdíjas), Juhász Vivien (tanuló), Juszkó Brigitta (tanuló), Kéri Katalin (tanuló), Kovács Adrienn (tanuló), Nagy Máté (tanuló), Németh Richárd (tanuló), Novák Richárd (tanuló), Péter Miklós István (tanuló), Sokhegyi Milán (tanuló), Spisák Géza (tanuló), Szabó Ádám Lajos (tanuló), Szabó Szabina (tanuló), Szabó Zoltán (tanuló), Varga Dávid (tanuló), Vizsolyi Gábor (tanuló), Viszovszki Gábor (tanuló), Vizsolyi Károlyné (tanuló), Aczél Beáta (tanuló), Csendi Erzsébet Elza (tanuló), Győrfi Dániel (tanuló), Kalocsai Edina (tanuló), Kalocsai Vince (tanuló), Kis Lili (tanuló), Konyecsnyik Martin (tanuló), Lakatos János (tanuló), Novák Heléna (tanuló), Lakatos Krisztina (tanuló), Landenberger Edina Mária (tanuló), Leczó Erika (tanuló), Leczó Katalin (tanuló), Pusztai Teréz (tanuló), Szabó Szilvia (tanuló), Vizsolyi Viktor (tanuló), Zarnai Dávid (tanuló), Agócs Alexandra Vivien (tanuló), Bártfai Katalin (tanuló), Beer Zoltán (tanuló), Csizmár Andrea (tanuló), Dragony Istvánné (tanuló), Gergely Tamás (tanuló), Gulyás Gabriella (tanuló), Takács Szilvia (tanuló), Jene Ilona Magdolna (könyvelő), Hanyecz Zsolt (tanuló), Héderváry Gyula (tanuló), Héderváry Roland (tanuló), Hegedűs Zsolt (tanuló), Horváth Barna (tanuló), Horváth Róbert (tanuló), Horváth Viktor (tanuló), Bártfai Beáta (tanuló), Bartha Sándorné (tanuló), Bujtor Gyuláné (tanuló), Dávid Tibor (tanuló), Dobos Róbert (tanuló), Dudás Richárd (tanuló), Halász Alfréd Nándorné (tanuló), Horváth Terézia (tanuló), Kiss Tibor (tanuló), Kissné Bodnár Ildikó (tanuló), Kovács Ferenc Gábor (tanuló), Leczó Enikő (tanuló), Tóth Csaba (tanuló), Valovics Balázs Tamás (tanuló), Barna István (tanuló), Barna Istvánné (tanuló), Batyi Szabina (tanuló), Drapcsik Sándor (tanuló), Godláné Kállai Nelli (tanuló), Horváth Barnabás (tanuló), Jordán Hajnalka (tanuló), Kállai Attila (tanuló), Korotkiné Gulyás Szabina (tanuló), Kovácsné Palkó Ludmilla (tanuló), Lipták Tibor Zoltánné (tanuló), Murguly Zoltán (tanuló), Olejnyikné Koscsák Mária (tanuló), Pamula Istvánné (tanuló), Soltész Jánosné (tanuló), Tóth Gyula (tanuló), Tóth József (tanuló), Molnárné Kristóf Judit (gyógypedagógus), Murgulyné Szénégető Márta (tanár), Nagy Józsefné (tanár), Kiss Dezsőné (tanár), Kiss László (tanár), Kiss Norbert (kollégiumi nevelő), Kocsis Péter (tanár), Kosztrub Ferencné (gyógypedagógus), Kovács Inez Zsuzsa (tanár), Kovács Júlia (gyógypedagógus), Kovács Sarolta (tanár), Kun Sarolta (tanár), Kun Beatrix (tanító), Lengyel Gézáné (pedagógiai asszisztens), Lévai Péter (tanár), Lipcsei Ákos Miklósné (tanár), Luteránné Juhász Judit (tanár), Mádi Kálmánné (gyógypedagógus), Juhász Jácint (szakoktató), Juhász Józsefné (Konyhai alk.), Kacsmarik Tímea (kollégiumi nevelő), Kádasné Vajkó Zsuzsanna (tanár), Kállai Mihály (karbantartó), Kállai Mihályné (Konyhai alk.), Kamenyiczki Tibor (tanár), Kertészné Rusz Ágnes (tanár), Kicsiné Balogh Margit (kollégiumvezető), Kiska Lászlóné (pedagógiai asszisztens), Görcsös Lajosné (szakoktató), Hanák Józsefné (Konyhai alk.), Hanákné Iván Rita (technikai alk.), Hegedűs Csilla (tanár), Hegedűsné Árvai Melinda (tanító), Hornyák Anikó (tanító), Horváth Dániel (karbantartó), Horváth János (tanító), Huszár Gábor (tanár), Hunyorné Nagy Szilvia (tanár), Hunyor Zsolt (tanár), Hudák Imre (autóbuszvezető), Iván Miklósné (gondnok), Juhász Endre (tanár), Juhász Endrené (tanár), Csengeriné Rékasi Brigitta (tanár), Csoltó Lajos (tanár), Csoltó Lajosné (tanár), Drapcsik Adrien (tanító), Ducsainé Fodor Edit (gyógypedagógus), Dudás Tamás (kollégiumi nevelő), Erdődi József (szakoktató), Farkas Zoltán (tanár), Ficsor Csaba (mérnöktanár), Ficsorné Májer Katalin (pedagógiai asszisztens), Fónyad Zoltán (tanár), Gál Zoltán Andrásné (tanító), Geletóczi Istvánné (Óvodapedagógus), Godó Éva (irodai alk.), Ács Istvánné (kollégiumi nevelő), Ádám Zsoltné (Óvodapedagógus), Balázsné Hegedűs Andrea (szakoktató), Balogh Gézáné (konyhavezető), Barnáné Krajnyák Tímea (gyógypedagógus), Bartek Józsefné (gyógypedagógus), Bartók Ágnes (tanegység vezető), Bata Kinga (Óvodapedagógus), Gáspár Tamás (nyugdíjas biztosítási tanácsadó), Bende Gyula (szakoktató), Bisztriczki János (tanár), Bodnár Gábor (tanár), Bodnár Katalin (tanár), Bodnár Tiborné (tanár), Budai Sándor (intézményvezető), Tószegi Annamária (tanuló), Csécsi Kitti (tanuló), Kiss István Zoltán (tanuló), Almási ZsoltnéDanyikó Mária (tanuló), Molnár Monika (tanuló), Cseszmyk Lajosné (tanuló), Paráda Csabáné (tanuló), Papp Tiborné (tanuló), HOrváth Béla (tanuló), Kádasné Szeszák Emese (tanuló), Fekete Tünde (tanuló), Hudácskó Bertalanné (tanuló), Butykainé Vajtó Erka (tanuló), Kristóf Eszter (tanuló), Gajdos Gábor (tanító), Szolga Csaba (szoftverfejlesztő), Tőszegi Judit Erzsébet (tanuló), Horváth Tamásné (tanuló), Tímár Imréné (tanuló), Buzás Józsefné (tanuló), Bodnár Erika (tanuló), Tisza Tiborné (tanuló), Gulyás József (tanuló), Lakatos Béla (tanuló), Kissné Berki Szabina (tanuló), Rontó Zoltán (tanuló), Váradi Katalin (tanuló), Horváth Józsefné (tanuló), Gulyás Ibolya (tanuló), Gulyás János (tanuló), Boda Zoltánné (tanuló), Lakatos Dániel (tanuló), Lakatos Elvira (tanuló), Gulyás Richárd (tanuló), Gulyás Zsolt (tanuló), Molnár Tamás (tanuló), Lakatos Mihály (tanuló), Bancsók János (tanuló), DR.DOBI KORNÉLIA (orvos), Gál Ágnes (nyugdíjas közgazdász), Kovacs Eva (ingatlanos), Harsanyi Robert (Hotel alkalmazott), Németh Zsuzsanna (Szcientológus, lelkész), Orgona Annamária (tanuló), Péter Edvárd (tanuló), Ruszó Attila Gergő (tanuló), Ónodi Noémi (tanuló), Tomory Csaba Erik (tanuló), Zupkó Máté (tanuló), Albert Klára (tanuló), Batyi Angelika (tanuló), Bódi László (tanuló), Bóni Márk (tanuló), Csóli Mária Katalin (tanuló), Dávid Erzsébet Anna (tanuló), Dávid Sándor (tanuló), Dudu Oszkár (tanuló), Borbély Gábor (cégvezető), Rontó Bettina (tanuló), Erdei-Nagy József (tanuló), Galyas Hajnalka (tanuló), Glonczi Nikolett (tanuló), Suha Dávin (tanuló), Gulyás Adrienn (tanuló), Gulyás Evelin (tanuló), Gulyás Patrik (tanuló), Barcsa Andrea (tanuló), Gyurcsányi Gergő (tanuló), Gyurcsányi Olivér (tanuló), Horváth Dávid (tanuló), Horváth Gyula (tanuló), Buri Richárd (tanuló), Horváth Péter (tanuló), Janó László (tanuló), Horváth Roland (tanuló), Sóvári Máté (tanuló), Szopkó Beáta (tanuló), Varga Martina (tanuló), Szabó Sándor (tanuló), Béres Erzsébet (tanuló), Dolányi Kálmán (tanuló), Glonczi Zsanett (tanuló), Kéri Dávid (tanuló), Szilágyi Anita (tanuló), Kiss Tamás Sándor (tanuló), Vadászi Richárd Márk (tanuló), Maczó Mária (tanuló), Nagy András (tanuló), Orgona Alexandra (tanuló), Vilk István (tanuló), Pongrácz Máté Gergő (tanuló), Tilimon Anita (tanuló), Árvai Zoltán (tanuló), Balogh Eszter (tanuló), Batyi Aladár (tanuló), Batyi Leon (tanuló), Csikó Tibor (tanuló), Dudu Ábrahám (tanuló), Bártfai Martin (tanuló), Gulyás Gusztáv (tanuló), Horvát Tamás (tanuló), Horváth Tibor (tanuló), Batyi Nikolett (tanuló), Jakab István (tanuló), Juhász Csenge (tanuló), Kánászi Ildikó (tanuló), Kótai Dávid (tanuló), Drótár Bianka (tanuló), Bódi Gergely (tanuló), Budai Rajmund Attila (tanuló), Gyömbér Beáta (tanuló), Dandás Martin László (tanuló), Horváth Edina (tanuló), Gulyás Izabella (tanuló), Gulyás Mihály (tanuló), Matisz Evelin (tanuló), Horváth Dániel Gergely (tanuló), Juhász Imre (tanuló), Kavasánszki Anett (tanuló), Váradi Mónika (tanuló), Péter Ádám (tanuló), Repka Béla (tanuló), Batyi Rozália Katalin (tanuló), Réti Roland (tanuló), tóth Lilla (tanuló), Tóth Patrik (tanuló), Varga Diána (tanuló), Batyi Beatrix (tanuló), Galyas Alexandra (tanuló), Császár Zsuzsanna (tanuló), Dányi Nóra (tanuló), Galyas Tünde (tanuló), Dávid Emil (tanuló), Fazekas Alexandra (tanuló), Galyas Vivien (tanuló), Gulyás Zita Edit (tanuló), Horváth Barbara (tanuló), Lakatos Borbála (tanuló), Horváth Beáta (tanuló), Horváth Terézia Beáta (tanuló), Lakatos Szandra (tanuló), Lehoczki Dávid (tanuló), Mata Evelin (tanuló), Mata Natasa (tanuló), Mata Dávid (tanuló), Ruszó Tamara (tanuló), Mázik Etelka (tanuló), Moczó László (tanuló), Stefán Bertalan (tanuló), Zaveczki Szilvia (tanuló), Balogh Alex (tanuló), Barati Henrietta (tanuló), Barna Norbert (tanuló), Csendi Emma Magdolna (tanuló), Gazsi Barnabás (tanuló), Fodor Nikolett (tanuló), Horváth Éva (tanuló), Mata Bence (tanuló), Galambos Tibor (tanuló), Mata Ibolya (tanuló), Mata Róbert (tanuló), Nyitrai Márk (tanuló), Oláh Tamás (tanuló), Galyas Eszter (tanuló), Ónodi László (tanuló), Sándor Matild Noémi (tanuló), Galyas István (tanuló), Szabó Péter (tanuló), Szesztai Györgyi (tanuló), Glonczi László (tanuló), Vadászi Márk (tanuló), Vadászi Tamás (tanuló), Kisfalvi Roxana (tanuló), Varga Eszter (tanuló), Varga Rita (tanuló), Balogh Zsolt (tanuló), Krakkai Péter (tanuló), Lévai Léna (tanuló), Gazsi Andrea (tanuló), Horváth Alexandra (tanuló), Horváth Anita (tanuló), Ónodi Aranka (tanuló), Horváth Dóra (tanuló), Ónodi Katalin (tanuló), Ianau Alexandra (tanuló), Kótai Tibor (tanuló), Somosi Kitti (tanuló), Krajnyák Tímea (tanuló), Varga Atilla (tanuló), Mata Attila (tanuló), Opalkó József (tanuló), Opalkó Zsolt (tanuló), Balogh Bettina (tanuló), Szabó Tímea (tanuló), Tóth Szandra (tanuló), Dányi Marianna (tanuló), Vadászi Dezső (tanuló), Vilk Zsolt (tanuló), Zsarnai Péter (tanuló), Baba Zsolt (tanuló), Batyi Imre (tanuló), Gaburi Cintia (tanuló), Berki Attila (tanuló), Berki Géza (tanuló), Glonczi Ágnes (tanuló), Dávid András (tanuló), Dávid Vivien (tanuló), Ganyi Richárd (tanuló), Horváth Nelli (tanuló), Horváth Norbert (tanuló), Kiss Szabina (tanuló), Horváth Sándor (tanuló), Mata Katalin (tanuló), Magyar Ilona (tanuló), Babos Pál Attila (tanuló), Batyi Mária (tanuló), Ortó Ágnes (tanuló), Horvát Gyula (tanuló), Horváth Richárd (tanuló), Jónás Tibor (tanuló), Kis Brigitta (tanuló), Kuzsof Balázs (tanuló), Lakatos Bettina (tanuló), Lakatos Orsolya (tanuló), Lukács Andor (tanuló), Máté Julianna (tanuló), Kiss Edina (tanuló), Nagy Barbara (tanuló), Szajkó Valér (tanuló), Balogh Edvárd Tamás (tanuló), Balogh Evelin (tanuló), Bányai László (tanuló), Borai Ágnes (tanuló), Budai Klára (tanuló), Krajczár Boglárka (tanuló), Galambos Krisztián (tanuló), Mata József (tanuló), Balogh József (tanuló), Balogh Dezső (tanuló), Csikó- Kalocsai György (tanuló), Csendi Lajos (tanuló), Tóth Ferenc (tanuló), Lévai Gyula (tanuló), Petró József (tanuló), Albert Heléna (tanuló), Balog Dávid (tanuló), Stefán Aladár (tanuló), Balog Péter (tanuló), Bodnár István (tanuló), Jakab Gergő (tanuló), Bastyur Richárd (tanuló), Csömör Zsolt (tanuló), Jeszenszki Erik (tanuló), Filyó Barnabás (tanuló), Jeszenszky Roland (tanuló), Glonczi Henrietta (tanuló), Lakatos Barna (tanuló), Horváth István (tanuló), Jámbor Béla (tanuló), Konyha Mihály (tanuló), Rontó Zsolt (tanuló), Lapcán-Szaniszló Krisztián (tanuló), Balogh Tibor (tanuló), Berki János (tanuló), Fekete János (tanuló), Galyas Dániel (tanuló), Galyas Tibor (tanuló), Laczkó andrás (tanuló), Hankó Tamás (tanuló), Markovics Attila (tanuló), Markovics Nóra (tanuló), Hankóczy Gergely (tanuló), Lukács Erik (tanuló), Horváth Elemér (tanuló), Mihályi Benjámin (tanuló), Ortó Dániel (tanuló), Mihályi Roland (tanuló), Vadászi Ödön (tanuló), Ricsák Csilla (tanuló), Galyas Krisztián (tanuló), Bodnár Máté (tanuló), Gulyás Attila (tanuló), Farkas Alexandra (tanuló), Káló Anasztázia (tanuló), Máté Gábor (tanuló), Muller Zoltán (tanuló), Nagy József (tanuló), Ricsák Nikoletta (tanuló), Drótár Erzsébet (tanuló), Berki Tamás (tanuló), Drótár Melinda (tanuló), Encsi Anita (tanuló), Gulyás Ádám (tanuló), Kovács Gergely (tanuló), Kuszkó Bianka (tanuló), Kanalas Anna Ramóna (tanuló), Lakatos Alexandra (tanuló), Lakatos Noémi (tanuló), Mata Angéla (tanuló), Mata László (tanuló), Molnár Krisztián (tanuló), Putnoki Dávid (tanuló), Putnoki Ferenc (tanuló), Szajkó Renáta (tanuló), Vadászi Györgyi (tanuló), Bányai Dávid (tanuló), Batyi Zoltán (tanuló), Jámbor Ferenc János (tanuló), Kiss Béla (tanuló), Mata Béla (tanuló), Mata Gergő (tanuló), Szabó Tibor (tanuló), Ónodi Zsigmond (tanuló), Pogonyi László (tanuló), Vaskó Erzsébet (tanuló), Buku János (tanuló), Fehérvári Imre (tanuló), Mihalik József (tanuló), Oláh Krisztina (tanuló), Suha László (tanuló), Tóth Zita (tanuló), Csomó Boglárka (tanuló), Vizi Gergő (tanuló), Dániel Anett Daniella (tanuló), Bakos Sándor (tanuló), Galyas Emese (tanuló), Bitó Tamás (tanuló), Lengyel Balázs (tanuló), Boros Róbert (tanuló), Dudás László (tanuló), Mata István Krisztián (tanuló), Fügei Máté (tanuló), Putnoki Roland (tanuló), Szarka Ferenc (tanuló), Gagyi József (tanuló), Galyas Imre (tanuló), Lévai Gábor (tanuló), Bakó Gábor (tanuló), György Orsolya (tanuló), Bojtár Norbert (tanuló), Bóni János Gábor (tanuló), Horváth Piroska (tanuló), Fügödi Henrik (tanuló), Kocsis Piroska (tanuló), Horváth Attila (tanuló), Tirpák Anna (tanuló), Balogh Dávid (tanuló), Budai Máté (tanuló), Glonczi János (tanuló), Kovács Krisztina (tanuló), Glonczi Norbert (tanuló), Gulyás Márk (tanuló), György Ferenc Vince (tanuló), Moczó Norbert (tanuló), Mata Nikoletta (tanuló), Ónodi Róbert (tanuló), Bancsók Márta (tanuló), Balogh Csilla (tanuló), Galyas Hermina (tanuló), Mata Ildikó (tanuló), Dósáné Bajnai Katalin (nyugdíjas), Réti Eszter (tanuló), Tóth Evelin Emese (tanuló), Réthi Nikolett (tanuló), Schmidt Attiláné (nyugdíjas), Szabó Edit (gazdasági előadó), Szolnokiné Liber Melinda (kertészmérnök), magyarné szilárd szandra (jelenleg GYES-en lévő édesanya), Virág Gergely (hallgató), Pócsi Sándor (nyugdíjas tanár), Knoll József (orvos), Bandi Katalin (bibliaoktató), Lajtai Gábor (költő, szerkesztő), Szalay Miklós (vízépítőmérnök), Varga Péter (nyugdíjas mérnök), bácskai júlia (pszichológus, író), Tóth Sándor (nyugdíjas), Tóth Istvánné (álláskereső), Lukács Gina (vállalkozó), Vámos Sándor (nyugdijas), Huszár Éva (képviseleti igazgató), Dr Várterész Tamás (fogszakorvos), Schnur János (orvos), Szalkai Ferenc (informatikus), Rédling Mihály (üzletkötő), Huszer katalin (ápolónő), Vereczkei Mária (Alkalmazott), Vereczkei Mária (Alkalmazott), Kaposvári Tamás (műszerész), Csabai István (lelkész), Gál Péter (közgazdász), Pintér Andrea (Fittness tréner), szabariné pistik angéla (szabad szellemü), Viczián Lenke (Ingatlanközvetítő), Baranyi Péter (nyugdíjas), Barna István (főtitkár), Kiss Mária (restaurátor), HORVÁTH LAJOSNÉ (NYUGDÍJÍS), Török Róbert (gépszerelő), Schön Mária (tanuló), Sánta Endre (operációs vezető), Roncsák József (rokkant nyugdijas), Graf Gábor (Nyugdíjas), Gerendás Paula (gazdasági mérnök), Iványi Magdolna (zenetanár), Tóth Boglárka Orsolya (tanuló), Vági Péter (grafikus), Oláh Csaba (kézbesítő), Divinyi Zsolt (Vállalkozó), Pallag Katalin (népművelő), Gajdos Ferenc (vezető termékképviselő), Vincze Boglárka (tanuló), molnár andrea (MKSZ), Tóth Zsófia Regina (egyetemi hallgató), Tóth Anna Imola (Room attendant), Mécs László (mezőgazdasági munkás), Priskin János (nyugdijas), Priskin Jánosné (nyugdijas), Németi Zoltán (pedagógus), Hausel Tamás (eladó), Papp Zsófia (fordító), Bencze Kálmánné (nyugdijas), Ignácz Piroska (tanfolyam-felügyelő, értékesítő), Barta István (üzleti tanácsadó), Macher Tivadar (baptista lelkipásztor), Gyarmati Attila (fordító), Pap Ágnes (újságíró szociológus), Porubszky György (auditor), Szabóné Oszvald Erika (Kozmetikus), Szabó Csilla (anya), Irlandáné Iványi Anna (tanár), Fenyvesi László (informatikus), id.Kováts Györgyné Monory Ágnes (nyugd, épitészmérnök), Irlanda Zsolt (szociális gondozó), Dr. Gácsi-Iványi Zsuzsanna (egyetemi oktató, nyelvész), Kupsza Anna (tanuló ), Kupsza Réka (tanuló), Mohácsi Eszter (hallgató), Csák Zoltán (szakmunkás), Oláh Angéla (takarítónő), Berecz Imre (munkanélküli), KtaHoffmann (nyugd), Ródl Adrienn (közgazdász), Horányi István (bányamérnök), Tóth József (Munkanélküli tanár), Hosszu Viktória (Válalkozó), Siteri Lajos (szoc.gondozó), Torkosné Kottner Erzsébet (okl. táj-és kertépítész), Megyaszai Hajni (anya), Falvai Andras (biztonsagi munkatárs), Mátyás Judit (alkalmazott), Virágvölgyi Nóra (masszőr), edina peteri (hotel), Utasi István (vezető manager), Anita Viktória Utasi (hálózatépítő), Menyhárt Aranka (alkalmazott és vállalakozó), Balla József (kereskedő), Varga Antal (nyugdijas), Tari Mária (pszichiáter), Mogyorósi Ágnes (pénzügyi tanácsadó), Vojtilla Tímea (színész), Daimon Philipp ( rendező, tanár), Fanó Éva (mérnök), Kovács László (postai dolgozó), Vörös Miklós (szociológus, antropológus), Magyar Terézia (nyugdíjas), Kazár Katalin (női szabó), Szabóné Szabó Zsuzsanna (környezethigiéniai manager), Mayerné Mikó Ágnes (szellemi szabadfoglalkozású), Zalavári Árpád (Nyugdíjas), Balog László Tibor (nyugdíjas), Erdélyi Kati (nyugdíjas), koczkáné Zsuzsa (könyvelő), Váczy Ludmilla (nyugdíjas), Mátrai Ágnes (főállású anya), Buda Borbála (egyetemi hallgató), Rétyiné László Éva (masszőr), mariatari (NYUGDÍJAS), Bukács Ferencné (nyugdíjas), Jecs Tibor (kalácsos), Kota Csaba (mérnök), Bényei Éva (takarítónő), Rábainé Lőrincz Erzsébet (informatikus), Varga Tamás (tanár), Németh Istvánné (nyugdíjas vegyészmérnök, kiadványszerkesztő), Buday Nagy Anna (keramikus), Barta Károlyné (tanár), Onofer-Köteles Zsuzsánna (nyugdíjas szakfordító), Rostás Lajos (demokráciára vágyó állampolgár), Mészáros Mátyás (diák), Esti Nóra (waldorfpedagógus), Papp Gábor (művészettörténész), gavriel fejer (Tora-masolo), Fodor Marcell (informatikus), Csomai Tünde (munkanélkül), Bajtai Gábor (asszisztens), Tóth Imre (Rokkant nyugdíjas), Kiss Ida (pszichológus), Demeter Gyula (nyugdíjas), Orbán Zsuzsanna (tanár), Tóth Erzsébet (tanácsadó), Gombás Krisztina (Szervezeti vezető, tanfolyam-felügyelő), Petrilla Attila (Mérnők - Szoftver fejlesztő), Simor György (rokkantnyugdíjas), Fógel Dorottya (adásmenet szerkesztő), Nagy Mária (ügyviteli alkalmazott), Gacs Tibor (egyetemista), Szőke Sándor (forgatókönyviró), Fodor Ágnes (ujságíró), Kovács Dániel (Biztonsági szakember), Korcsmáros Róbert (vállalkozó), Salamon Imréné (irodavezető), Gergely Gabriella (filológus, tanár), Patai István (vállalkozó), Csizmár Péter (magánzó), Lackó Zsuzsa (pszichológus), Tóth Mónika (újságíró), Szohátzky Anna (orvosírnok), Sello Kata (Nyugdijas), kornyei zsuzsa (munkanelkuli), Tóth Balázs (Szaktechnikus), Roth Róbert (nyugdijas), Rigó László (Vállalkozó), Ácsla Gyukov (megélhetési munkanélküli), Kiss Katalin (tanár), Szentmiklóssy Zoltánné (tanár), Takács Katalin (szocialis munkas), Varga Katalin (bölcsődei szakgondozónő), nagy péter tibor (szociológus), Simon Csilla (ápoló), Karetka Eniko (közgazdász), Bárdos-Féltoronyi Miklós (ny. egyetemi tanár), Sidló Mariann (tanár), Lajosné Pozsonyi Eszter (édesanya, főiskolai hallgató), Lajos Zsolt (gépészmérnök), Forró Csaba (ügyintéző), Horváth Lászlóné (rokkantnyugdíjas), Balázs Matild (Munkanélküli, pedagógiai asszisztens), Gyula Judit (szociális munkás, szociofotós ), Laczkó Gyula (Üzletember,Kuratóriumi Elnök), Hegedüsné Rozsnyai Emese (iskolatitkár), Szilágyi Balázs (tanuló Wesley János Lelkészképző Főiskola), Földi István (főiskolai hallgató), Kántor Dalma (Tanuló), Soós Csaba (szerelő), Reicher Tamásné (szociális munkás), Bodó Beatrix (szociális munkás főiskolai hallgató), Vargha Andrea (-), Oravecz Józsefné (nyugdíjas), Géczi Róbert (geográfus), Oláh Borbála (adminisztrátor), Bartók Béla József (műszakibeszerő), Wágner-Lakatos Melitta (szociális munkás, animátor), Rácz Zoltán (vállalkozó), Kántor Boglárka (alkalmazott), Török Ani (gazd. vezető), Szoboszlai Kitti (egyetemi hallgató), Dr. Tápai Mária (orvoslátogató), Kálmán Julianna (gondozónő), Bertalan Judit (hallgató), Mády Zoltán (üzemvezető), Szeszenka Teréz (szociális aszisztens), Géczi Edit (főiskolai hallgató), Gábor Anna Sára (tanuló), Lévai László (üzletkötő), Tamaskovics Balázs (mérnök), Tabáni Marianna (Customer Representative), Csiki Lóránt (kézműves oktató), Csikiné Sári Adél (klubvezető), Csiki Boróka (főiskolai hallgató), Csiki Virág (hallgató), Németh Nóra (szociális munkás), Sári Béláné (nyugdíjas), Majoros Melinda (-), Honti Péterné (gyógyszerész), Sárik Edina (főiskolai hallgató), Dávid Tünde (kerámikus), Jozó Tamás (önkormányzati képviselő), Csizmadia Ildikó (Segítő), Gyurgyák Tamás (tanuló), Igás György (nyugdijas), Tóth Márton (egyetemi hallgató), Csepregi Eszter-Gyongyi (nyugdijas), Sági Nándor (nyugdijas), FÁTYOL TIVADAR (zeneszerző ), Ilovits Adrienn (privát bankár), Pallos Lívia (nyugdíjas banki dolgozó), Egri Tímea (pszichológus), Alvincz Ilona (nyugdijas), Szamosi Katalin (jogász), Békefi Gyuláné (nyugdíjas), Fazekas Sarolta (kollégiumi szobaasszony), Kálmánné Szendrő Katalin (könyvtáros), Balogh Beatrix (Szociális munkás), Őri Edit (nyugdijas), Kapás Antalné (szociális munkás), Farkas Klári (Üzletkötő), Szöllősyné Németh Andrea (szociális munkás), Holczer Katalin (köztisztviselő), Vasvári Terézia (nyugdíjas), Kocsis Anikó (szerkesztő,műfordító, alternatív gyógyász), Tálasné Őri Róza (asszisztens), Varga Péterné (nyugdijas), Kocsis Péter (gépészmérnök, szabadalmi ügyvivő), Vojnich Erzsébet (festőművész), Flogny Piroska (nyugdíjas), Róka Ágota (szakfelelős), Gál Veronika (szerkesztő), Kovács Ágnes (tanár), Bánfalvy Veronika és Ákos (textil és festőművész), Szántó Istvánné Klári (Nyugdijas Gyermekgondozó), Tar Adelina Ramóna (egyetemi hallgató), Kajári Zsanett (főiskolai hallgató), Nagy László (tervező), Farkas József (Rokkantnyugdíjas), Váradi Istvánné (ügyintéző), Szakály Edit (nyugdíjas újságíró), Lónyai Zsuzsanna (pedagógus), Pándi Ani (szoc. munkás, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó), Dr. Várnai Andrásné (iskolaigazgató), Bikádi Lászlóné (nyugdijas), Tóth Istvánné (könyvelő), Katona Csilla (óraadó), Iványi Álmos (diák, zenész, mindenféle), dr Hedvig Zsuzsa (.vegyészmérnök), K. Tóth Klára (tanár, vállalkozó), Szabóné Bátorfi Mária (óvónő), Fabó Katalin (tanár), Ferenczfi Tamás (Szociális munkás), dr. Csorba József (pszichiáter, addiktológus), Kulcsár Krisztina (tanuló), Cser Károlyné (videó-kódoló), Árva Zsuzsa (szociális munkás hallgató), Bácskai Gábor (szociális munkás), dér istván (diák), Mocker Szilveszter (Személy és vagyonőr), Andrási Zita (Szociális munkás hallgató), Radácsy Györgyi (középiskolai tanár), Holczer Eszter (egyetemi hallgató), Molnárné Harsányi Ibolya (szociális munkás), Őze Béla (teherautósofőr), Simon András (egyetemi oktató), Gábor Éva (hallgató), hárrs györgy péter (irodalomtörténész, esztéta), Dettre Gábor (filmrendező), Székely János (diszpécser), Dalmadi István (gépbeállító, basszusgitáros), Radácsy Farkas (Nyd.művezető), Szécsi Zoltán (Épületgépész), Radácsy Farkasné (ny. tanár), Földvári Andrea (szociális munkás, szociálpolitikus), Szénégető László (szociális munkás hallgató), Ájpli Tibor (anyagbeszerző), Bakos Krisztina (egyetemi hallgató), Ájpli Zsuzsanna Viktória (egyetemi hallgató), B.Kádár Zsuzsanna (történész), Szika Noémi (vendéglátós), Csöme Adrienn (tanuló ), Vigh Imre (Vevőszolgálati pultos), Farkas Sándorné (nyugdíjas), 5739 (FILOZÓFUS), Bárd Edit (pr és marketing munkatárs), Jávorszki István (informatikus), Csillag Ferenc (közoktatási szakértő, tanár), Botta Péter (Szoftverfejlesztő), Bodor Margit (nyugdíjas főmunkatárs), Arató Gusztávné (nyugdíjas), Buda Júlia (lelkész), Horvátné Kencsán Flórika Mária (adminisztrátor,kottatáros, jelenleg: munkanélküli), Pánczél Adrienn (egészségügyi dolgozó), Rátkai Gergő (könyvtáros), LászlóKatalin (szellemi szabad), Nyers Etelka (Főiskolai hallgató), Harkai Tamás (épületgépész mérnök), Dr. Harkai Nóra (szociológus, közösségfejlesztő), Csohány Magdolna (környezetmérnök), Vörös Zsanett (tanuló), Baán Katalin (fotós), Kapitány Éva (oktató,fotós), Szalai Andrea (főiskolai hallgató), Kása Renáta (oktató), Muskatal Szabolcs (beszerző), FAZEKAS SAROLTA (kollégiumi szobaasszony,gondnok), Koppány Cecília (középiskolai tanár), Mester Lászlóné (adótanácsadó), Szuhanyikné Kelemen Anna (kereskedemi asszisztens), Bélai Istvánné (nyd. tanítónő), Jámbor Kinga (tanuló), Kelemen Andrea (előadó), Feyér Ákos (illusztrátor), Hájas Andrea (köztisztviselő), Majorosné T. Mária (munkanélküli), liling.tamas (villamosmérnök), Fehérné Schlág Veronika (bölcsődevezető-helyettes), Barabás Márk (Adminisztrátor,Percussion Men), Dávid Mária (tanuló), Banai Mária (postás), Dubóczki Éva (szociális munkás), dr. Grossman Eszter (ügyvéd), HALÁSZ HORTENZIA (TANÁR), Pravin H Khobragade (Doctor), Fónai Judit (vállalkozó), Irlanda Bálint (tanuló), Kovács Judit (jelenleg tgyás-on), Orosz Hanna Flóra (tanuló), Rudolf Ottó (nyugdíjas pedagógus), Horváth Csilla (Hittanár-Nevelőtanár hallgató), Sárosi Péter (jogvédő), Páhi Celesztina (nyugdíjas), Sári Adél (klubvezető, kézműves oktató), Kurcz Ferenc (üzletvezető), Molnár Zsuzsanna (irodai asszisztens), Stempelné Marosvölgyi Katalin (fogászati asszisztens), Királyné Vágvölgyi Tímea (cukrász), Becseiné Kiss Erzsébet (tanár), Lasancz Ferenc (tanár), Győrfi Henriett (mn), Hrotkó Larissza (nyelvésznő, kultúratörténésznő), Galambos László (nyugdíjas), Mészáros Zsolt (műszaki vezető), Boródi Erzsébet (nyugdíjas), Pap Ferenc (Gépkocsivezető), Papné Lovászi Szilvia (Főállású anya ), Bodor Johanna (Koreográfus), Csapó Bernadett (egyetemi hallgató), Pásztor Balázs (Újságíró), Vizkeleti Szabolcs (Szociálpolitikus), Böjte Ágnes (rádiós műsorvezető), Kardos Imre Gábor (egyetemi hallgató), Hernádi Mariann (szcientológus), Ráczné Tölli Valéria (szervező mérnök), Felföldi András (Egyéni Vállalkozó), Fejesné Iványi Anna (nyugdíjas köztisztviselő), kostyal laszlo (tervezo), Fekete Ferenc (nyd.egyetemi oktató), Madaras Gyöngyi (keramikus), Rékasi Lászlóné (.), Dr. Felkai Vilmosné (nyugdíjas), Rékasi Ádám (.), Rékasi Renáta (.), Molnár Ferenc (ács), Iványi Gáborné (aszisztens), Vizi Dóra (ápolónő,lelki gondozó), Szabó Olga (gyógypedagógus), Kerékjártó péter (értékesítő), Zsigmond Gábor (történész), Pákozdy Ákos (állatorvos), Belléncs Ágnes (kozmetikus), Iványi Gáspár (tanár), Gyimesi Virág (kereskedő), Szele Éva (nyomdász), Schifferné W Zsuzsanna (orvos), Schiffer Sándor (nyugdíjas lovasedző), Schiffer Ádám (tanuló), Jancsovics Klára (ny. raktáros), Lizicska Nóra (.), Lackovich Dorottya (pedagógus), Olasz Pap Kriszta (nyugdíjas), Bertalan Ágnes (jogász), Jászberényi Zsolt (kertész), Belléna György (informatikus), Belléna András (informatikus), Belléna Bori (.), Áhel Ágnes (nyugdíjas), Vitéz János (tanár), Homonai Márta (nyugd.bölcsész), Homonai Ágnes (fogorvosi aszisztens), Mészáros Brigitta (tanuló), Feketéné Fejér Zsuzsanna (tanár), Dudás Enikő (zenetanár), Korcsok Erika (kisgyermekgondozó-nevelő), Dudás Lukácsné (nyugdíjas tanár), Mészáros Viktor (műfordító), Szabó Nóra (lelkész, tanár), Vicsekné Jakab Zsuzsa (nyugdíjas), Imecs Sándor (diák), Deliága Anna (szociális munkás hallgató), Korom Lászlóné (nyugdíjas), Mádiné Pix Judit (GYET), Géri Erika (környezettan hallgató), Kenessey Emma (kisgyermek nevelő,szakgondozónő), Újszászi Györgyi (szemléletformáló), Dr. Bozsár Judit (nyugdíjas állatorvos), Hegyesdi Norbert (könyvelő), Varga Éva Anikó (Szociálpedagógus), Benedek Katalin (ügyintéző), Tóth Györgyné (Nyugdíjas), Tóth Nikolett (házibetegápoló), Hirch Ferenc (darus), Tóth Zsolt (segédmu nkás), Tóth György (nyugdíjas), Tóth György Gyula (sofőr), özv.Strubl Jánosné (Nyugdíjas), dr Horváth László (jogász), Gulyás Józsefné (nyugdíjas), Agócs Antal (kereskedelmi referens), Szalai Éva (egyetemi hallgató), Vággvölgyi B. András (filmcsináló), Szabó Máté Dániel (jogász), Hum Gábor (tanuló), Almási Ádám (nyugdíjas médiamunkás), Kürthy Lászlóné (nővér), Kocsis Sándorné (nyugdíjas), Böjte Józsefné (szociológus), Krizsán Mária (nevelőtanár), Kürthy Nikolett (Közgazdász), Botos Ádám (Politológus), Erdei Lajos (nyugdíjas), Vári Péter (műszerész), Vári Júlia (könyvelő), Gregor Viktória (ügykezelő), Burján Erzsébet (dajka), harangi judit emese (adminisztrátor), Szepesvary Andrea (egyhazi munkatars), Tatrai Peter (egyhazi munkatars), Kantár Dániel (...), Tomori Alexandra (Egyházi Területi Munkatárs, Szakács), Császár Gyula Balázs (szociális munkás), Németh Zsóka (nyugdíjas), Bartáné Kladács Emőke (nyugdíjas), Rajkai Zsolt (tervező mérnök), Farsang Vencel (mérnökhallgató), v. Horváth Antal (nyögdíjas), Vargha Ákos (ügyvezető), Paraszt Valéria (könyvelő), Rózsakerti Anita (Művész), Tőrösné Fehér Ildikó (pszichológus), Bakonyi Anna (vegyész), Szilágyi Tamás (bibliaoktató), Schiszler Jozsef (Careassistant), Csurgó Nóra (tanuló), Soós Ágnes (építész), Demeter Judith (tanuló, anya.), Verbay Erzsébet (szociális munkás), Kovács Tímea (takarító), Váradi Monika Mária (szociológus), Barkóczi Krisztina (GYES), Vári András (diák), Csurgó Tamás (zenész), Szántó Istvánné (állampolgár), Tóth György (Nyugdíjas), Bajusz Péter (Nyugdíjas), Bajusz Péterné (nyugdíjas), Horváth Krisztina (Teológiát végzett), Dr.Tamasi József (orvos), Tóth Vivien (tanuló), Szántó Lázár (MÁV alkalmazott), Gramantik Gabriella (ügyintéző), Horváth Mihály (középvezető), Verbőczy Edit (szociális munkás), Szabó Olga (gyógypedagógus), Ócsai józsefné (nyugdíjas), Jabronka Richárd (főiskolai hallgató), Schreiter Lászlóné (művelődésszervező), Kuti Éva (közgazdász), Tóth Réka (egyetemi oktató), Gyürüs István (lelkész), Papp Gyöngyvér (adminisztratív asszisztens), Jakal Györgyné (háztartásbeli), Nádházi Attila (vállalkozó), Gurmai Éva (tanár), Vogl Gerda (tanuló), Krecz Attila (közgazdász), Hessler Erika (gyógypedagógiai asszisztens), Sápi Zoltán (egyetemi hallgató), Szőllősi Katalin (gépésztechnikus), Szabó Balázs (geográfus), Megyeri Gábor (főiskolai hallgató), Mező Tímea (gyerekápoló), Beatrix Petőfalvi (nyugdijas), Stéger József Rudolf (állampolgár), molnár jános (szobafestő), Kirsten van Norel (student), Sándor Krisztina (tanulmányi asszisztens), Szabados Judit (nyugdíjas könyvelő), Rokob Tibor (nevelőtanár), Rajnoha Éva (szociális munkás), Mészáros László (.), Mészáros Mónika (tanuló), Kerék Judit (Főiskolai Hallgató - WJLF), Dr. Kiss József (tanár), Boros István (textil végeselem modell deformációtalanító), Rózsáné Arany Erika (tanár), Altorjay Tamásné (tanár, gyógypedagógus), Iványi Tamásné (zenetanár), Sulcz Zsuzsanna (tanfolyamfelügyelő), Heinrich Levente (Diák), Gáncs Krisztina (főiskolai hallgató, szociális aszisztens), Szabó Gézáné (ügyintéző), Erdélyi Lászlóné (nyugdíjas), Győri Anna (tanuló), Darányi Erzsébet (nyugdíjas pedagógus), Pergánczi Viktor (nyugdíjas), Tóthné Szűcs Edit (pedagógus), Ésik Edina (pedagógus), Szalai Márta Szilvia (főiskolai hallgató), Simon Béláné (tanító), Tiba Ágnes (zenetanár), Mandzák Adrienn (pedagógus), Szalai Kálmán (pedagógus), Kocsis Tímea (pedagógus), Szántó Tamás (Window cleaner), Vad Helga Ágnes (assistant), Dés Julcsi (Phd hallgató), Váczi Borbála (szociális munkás), Dr. Kotsis Domokos (informatikus), Győri László (újságíró), Barát Éva (közgazdász), Pokoly Judit (fordító), Szabadi Péter (szabadúszó), Boross Éva (pedagógus), Bernáth Adrienn (ügyintéző), Kopiás Gábor (közgazdász), Frend László (lelkész), Lakatos Zsófia (gimnazista), Blaschke Erika (pedagógus), Fodor Zsuzsa (szinkrondramaturg), Balla Attila (diák), Kanizslai Gábor (vendéglátós), Székely Júlia (magyartanár), Göncz Lajosné (nyugdíjas), Ilosvay Eszter (könyvelő, lelkész), dr Csernus Zoltán (orvos), dr. Deák György (orvos), Kovács István (gépészmérnök), Fodor Katalin (irodavezető), Farkas Barnabás (szociális munkás, szupervízor), Ducza István (szociális asszisztens), Petrányi Ilona (Auditor), Rigó Edit (ügyvezető), Balog János (tanácsadó), Földiák András (szakszervezeti vezető), Derdák Tibor (iskolaigazgató Dr. Ámbédkar Iskola), Mink Györgyné (nyug. jogtanácsos), özv. Miereisz Lászlóné (anya), Monori Csenge Réka (diák), Tamás Ferenc (tanár, író), Dobner Győző (baptista lelkipásztor), Dr.Mihály Ilona (orvos), Majoros Miklós (nyugdíjas okl.gépészmérnök), Konecsni Józsefné (nyugdíjas), Varga József (ügyvezető), Lange Zsofia (angol tolmacs), Szucs Katalin (tanulo), Iványi Benjámin (tanuló), paldeakne hegedus viola valeria (nyugdijas), Kiss Tünde (postás), Antali Mihályné (nyugdíjas), Brinning Vivien (tanuló), Nacsa Tamás (Szerzetes), otto duzmath (Elöado tanc müvesz,oktato.), Andorkó Julianna (auditor), dr. Nosztrai Judit (jogász), Bognár Attila (ügyvezető), Szoboszlai Katalin (ügyvezető), Bayer Judit (jogász), Bózsó János (ügyvezető), Zollye Saab (Kepzomuvesz), Barna László (vállalkozó)

Október 1-től írták alá:Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /index.php on line 1983