Önkormányzati választás
2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eger

12. választókerület

 
VALLUSNÉ  FARKAS ANDREA

képviselőjelölt

 

 

 

 

Bemutatkozó

 

Vallusné Farkas Andrea vagyok, 7 éve élek családommal a Pirittyó utcában. Idén végeztem művelődésszervezőként az egri főiskolán. 16 éve a közigazgatásban dolgozom ügykezelőként és ügyintézőként is, rálátást szereztem szociális, szabálysértési, gyámügyi, népesség-nyilvántartási és építéshatósági ügyekre. Egész felnőtt életemet átszőtte a szervezés, az ügyintézés, a panaszok kivizsgálása és a segítségnyújtás. Mindig számíthattak és számíthatnak rám.

 

Itt az ideje, hogy Felnémet településnek teljes 24 órában legyen képviselője, érdekérvényesítője.

Vannak most olyan képviselőjelöltek, akik évek óta nem csinálnak semmit Felnémetért, vagy aki harmadik feladataként vállalja a képviselőséget, de olyan is van, aki csak addig hűséges egy szervezethez, amíg saját, vagy gyermeke érdeke úgy kívánja, és most szerencsevadászként belecsöppent a választásba. Mindenki döntse el, kiről beszélek.

Én és a párom már jó ideje állítjuk az emberek segítésére és szolgálatába tudásunkat, nem választási ciklushoz igazítjuk az életünket, hanem folyamatosan a közösségért dolgozunk.

 

Hitvallásom szerint a jogokhoz a kötelezettségeken keresztül visz az út. Ideje, hogy újra szövetséget kössünk, kezdjünk el közösen alkotni, hiszen a külföldről kapott pénzeket a gyermekeink fogják többszörösen visszafizetni.

A Magyarok Szövetsége olyan civil szervezet, melynek értékrendszere megegyezik a sajátommal.

Kérem Önt, adja bizalmát nekem és a Magyarok Szövetségének.

 

Tisztelettel: VALLUSNÉ FARKAS ANDREA

 

 

 

 

Mit képvisel a Magyarok Szövetsége

 

A Magyarok Szövetsége társadalmi szervezet, a célokkal egyetértő emberek szövetsége. Nem áll mögötte sem párt, sem gazdasági érdekcsoport.

 

Mögöttünk a nemzet azon tagjai állnak, akik tenni akarnak, azért, hogy fiaink, unokáink megtarthassák - évezredeken át őrzött – jogos örökségüket. Azokat az értékeket, amelyet őseinktől kaptunk. Az elmúlt időszak nemzeti értékeink idegen érdekek által diktált kiárusításáról, eltékozlásáról szólt. Úgy gondoljuk, megálljt kell parancsolni az esztelen, nemzetünket rabszolga sorba süllyesztő – politikai pártok által vezényelt - rabló gazdálkodásnak. „Minden magyar ember felelős minden magyar emberért.” Nekünk teremteni kell, mint ahogy tették azt évezredeken át dicső őseink. Ideje szóba állni az értékteremtő emberekkel, akik még képesek egyéni érdekeiket félretéve, hazánk boldogulásáért fáradozni.

 

Vegyük kezünkbe saját sorsunkat!

 

A civilek a társadalom legalább 95 %-át teszik ki. Nekik ma nincs központi képviseletük. Ezt szeretné megvalósítani a Magyarok Szövetsége. Ebben és további, nemzetünket szolgáló törekvéseinkben kérjük az Ön segítségét.

 

Az MSZ eddigi közösségi munkája

 

·        A megalakulásunk óta eltelt másfél év alatt az ország legnagyobb és legerősebb civil szervezetévé nőttük ki magunkat,

·        Az olcsó és jó magyar áruk terjesztését segítendő megalapítottuk az Aranykorona Szövetkezetet, és a gazdaboltokat,

·        Hetente jelentetjük meg a Szilaj Csikó folyóiratot, tagjaink tájékoztatása érdekében,

·        Másodízben rendeztük meg az ország valaha volt legnagyobb szabadtéri, kulturális, hagyományőrző rendezvényét, a Magyarok Országos Gyűlését, több mint 200000 résztvevővel,

·        Országszerte - így Egerben is - havonta tarjuk több ezer fő részvételével a Magyarok Vásárát,

·        Székely-magyar rovásos helységnév táblákat helyeztünk ki több településen, így Egerben is,

·        Nem engedtük - más szervezetekkel egyetértésben - elherdálni az egri Szent József forrás vizét,

·        Felléptünk és fellépünk minden törekvés ellen, mely ivóvizünk, földjeink, erdeink és Eger város érdekei ellen irányulnak.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmét, kérem, hogy támogasson a szavazatával.

 

                                W W W . M A G Y A R O K S Z O V E T S E G E . H U

 

Kapcsolat: Eger Pirittyó út 58., www.vallus.atw.hu , email cím: vallusmeister@gmail.com

                                                                                                                                                                  

 

                                                    Ajánlott felbontás: 800x600