fejlec

Elérhetőség


Vásárosdombói Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

7362 Vásárosdombó
Szabadság tér 16.

Tel.: 72/553-013
Fax: 72/453-304

E-mail: vdombo.iskola@gmail.com

Általános Iskola

Iskola fotója

Az általános iskola 1991. évtől Vásárosdombón a falu központjában működik. Az ezt megelőző években Gerényesen volt az iskola székhelye, mivel az ottani körülmények nem voltak megfelelőek az általános iskola fenntartására és működtetésére, így az új iskola Vásárosdombón épült meg.
Iskolánk 1-8 évfolyammal működő alapfokú oktatást biztosító általános iskola, melynek keretében német nemzetiségi nyelvoktatás, angol nyelvoktatás, etnikai kisebbségi nevelés, valamint halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése folyik. Az általános iskolában heterogén osztályokban tanítunk.

Biztosítjuk minden tanuló számára a felekezete szerinti hit- és vallásoktatást. A rászoruló gyerekek helyben részesülnek gyógytestnevelésben, logopédiai fejlesztésben.

A délelőtti tanórák után délután színes, sokoldalú szabadidős tevékenységek várják a gyerekeket. A képességekre épülő, tevékenység központú, művészeti jellegű fejlesztő és terápiás foglalkozások új terepet jelentenek gyerekeinknek. Sikert, megbecsülést hoznak a hátrányos helyzetű gyerekek számára is, erősíti önbizalmukat, segítik beilleszkedésüket. Alternatívát mutatnak a szabadidő helyes eltöltésére.

A vásárosdombói iskola beiskolázási körzetéből minden tanköteles korú tanulót felvesz, ezen kívül bármely más környékbeli településről is fogadjuk a hozzánk jelentkező tanulókat. Tanulólétszámunk évek óta 180 és 200 fő között mozog.
Minden évben szervezünk osztálykirándulásokat, táboroztatjuk a gyerekeket, hogy tanulóink minél nagyobb számban jussanak el olyan helyekre, melyekre a családok szűkös anyagi körülményeik miatt nem jutnak el. Ha tehetjük pályázati pénzből valósítjuk meg ezeket, előfordul azonban hogy erre nincs lehetőségünk.
Szinte minden évben eljutunk a megyei és országos szintű versenyekre is, ahol szép eredményeket érnek el tanulóink.

Intézményünkben 13 tanterem, nyelvi labor, 2 számítástechnika terem, német nyelvű könyvtár tanulóközpont, 4 zeneterem, fejlesztő szoba, aula, tornaterem, műfüves sportpálya található.