A Kuki VíziBázis Házirendje:
 

1. Jelen szabályzat a nagykállói Szabadidősport és Természetbarát Egyesület /SZATE/ Nagykálló-külterület, 030/4 hrsz-ú ingatlanon levő Kuki VíziBázisának a Házirendje.
 

A VíziBázis területe a Magyar Állam tulajdona, kezelője a FETIKÖVIZIG, bérlője a SZATE.
• A VíziBázis látogatói számára a VíziBázis területe, és a Harangodi-tó vízfelülete (a Házirend betartásával) csak szabadidős tevékenység, és Erdei Iskolai oktatás céljára használható!
• A látogató VíziBázison való tartózkodása a Házirend tudomásul vételét jelenti.
 

2. A VíziBázist használhatják:
• A Egyesület tagjai, és azok közvetlen családtagjai a tag jelenlétében.
• A Egyesület pártoló tagjai.
• A tagok vendégei, a meghívó tag kíséretében, akikért a kísérő tag teljes anyagi és erkölcsi felelősséget vállal.
• Vendégek a telepet rendszeresen csak az elnökség engedélyével,a
 "pártoló tagdíj" befizetése után látogathatják.
• A Nagykállói Erdei Iskola diákjai. Csak az oktató felügyelete alatt!!!
• Az SZATE elnöksége által kiadott engedéllyel rendelkező személyek.
 

3. A VíziBázist NEM használhatják:
• Alkohol, kábítószer vagy más tudatmódosítószer befolyásoltsága alatt állók, cselekvőképességükben, vagy mozgásukban korlátozottak.
• Idegenek a VíziBázis területén nem tartózkodhatnak.
 

4. A házirend szabályait és a tűzvédelmi szabályokat, a VíziBázist használó minden személy köteles betartani!
• TILOS: a VíziBázis területén minden olyan tevékenységet folytatni, amely a környék csendjét, látogatók nyugalmát, pihenését zavarja.
• TILOS: a VíziBázis növény- és állatvilágának károsítása, tájképi értékeinek rongálása.
• TILOS: egyszerre 6, vagy több embernek a stégen tartózkodnia.
 

5. A VíziBázis általános rendje:
A VíziBázis napkeltétől - napnyugtáig látogatható.
Csak alkalmas időjárási viszonyok mellett szabad vízre szállni, szélsőséges időjárási viszonyok mellett tilos! Ha vízen tartózkodás alatt már várható és látható az időjárás romlása, akkor az időjárásból fakadó kockázatok növekedése miatt, azonnal partra kell szállni.
• A Egyesület keretein belül sporttevékenység csak a sportoló saját felelősségére - a kártérítés terhe mellett - folytatható, a baleset és tűzvédelmi szabályok betartásával.
• Mindenki köteles a VíziBázisra sajátjaként vigyázni!
• A VíziBázist tartsuk tisztán! Rendjének betartása és betartatása közös érdekünk.
• Kulcsot csak a tagok, és a Nagykállói Erdei Iskola oktatói kaphatnak, azokat másra átruházni tilos!
• A telep elhagyásakor, ha más már nem tartózkodik ott:
• - Az ajtókat, bejárati sorompót kulcsra kell zárni. (Vízre szállás esetén is!)
• - A nem használt berendezéseket ki kell kapcsolni.
• A VíziBázisra gépjárművel csak hajószállítás, vagy a VíziBázis karbantartása céljából szabad behajtani!
• Az VíziBázis területén autót mosni szigorúan tilos!
• A VíziBázis területén tűzet gyújtani, és dohányozni tilos!
• Háziállatot a VíziBázisra lehetőleg ne hozzunk.
(Esetenként lehet, de csak saját felelősségre, felügyelet mellett, ha az mások nyugalmát nem zavarja. A VíziBázis területére bevezetett háziállatot a tóban füröszteni tilos.)
 

6. A hajók használatának rendje:
 

6.1. A vízre szállás feltételei:
• Vízre (mentőmellény nélkül) csak igazoltan úszni tudó, 16 év feletti ember mehet.
• Minden 16 év alatti fiatalnak, illetve minden úszni nem tudónak kötelező mentőmellényt viselnie
• Csak azok a megfelelő gyakorlattal rendelkezők mehetnek korlátozás nélkül, önállóan vízre, akik úszni, evezni biztosan tudnak, helyi vízismerettel rendelkeznek és ismerik a vízi közlekedés szabályait!
• A "Gyakorlott evezősök" kezdőket is kivihetnek magukkal, értük teljes felelősséget vállalva.
• Csak az egyesület gyakorlott evezősei adhatnak engedélyt arra, hogy felügyeletük alatt, a kezdők hajót kivihessenek.
• A Harangodi tavon TILOS HORGÁSZNI!!!
 

6.2. A használható sporteszközök:
• A "Szabad"-jelzésű hajók előzetes egyeztetés nélkül vízre vihetők.
• A "Foglalt"-jelzésű hajók csak a VíziBázis vezetőjének engedélyével vihetők vízre.
• A "Sérült, nem használható" -jelzésű hajók vízre vitele szigorúan tilos.
 

6.3. A hajók, lapátok használata:
• A hajót vízre szállás előtt át kell vizsgálni, s amennyiben azon sérülés található, azt nem szabad használni, valamint a hibanaplóba a sérülést be kell jegyezni, s a VíziBázis vezetőjét értesíteni kell.
• Vízre szállás előtt, az egység hajókapitányát ki kell jelölni.
• Vízre szállás előtt és után a Hajónapló pontos kitöltése kötelező!
• A hajókon semmiféle átalakítást, javítást a VíziBázis vezetője beleegyezése nélkül nem szabad végezni.
• A hajókat (és a lapátokat) használat után "kicsurgatva", megtisztítva, szárazra törölve kell a helyükre tenni.
• A hajók, és a lapátok tárolási helyét megváltoztatni tilos.
 

6.4. Teendők a hajó, lapát sérülése esetén:
• A hajónapló megjegyzés rovatába a sérülés tényét be kell jegyezni.
• A hibanaplóba részletesen le kell írni a sérülést, és annak módját.
• A hajóra, illetve a lapátra kell erősíteni egy "Sérült, nem használható!" táblát.
• Jelenteni kell a hajó, illetve lapát felelősének az eseményt.
• A VíziBázis vezetöjének gondoskodnia kell a hajó, illetve a lapát rendbehozataláról.

7. Egyéb, nem sportcélú helységek használata:
• A VíziBázis egyéb helyiségei (társalgó, öltöző, raktár stb.) az elnökség által kiadott használati engedély vagy bérleti szerződés alapján vehetők igénybe, az abban megfogalmazott feltételek betartása (és az esetleges költségek megtérítése) mellett.
• A telepen saját tulajdonú sporteszközöket tárolni, csak az elnökség engedélyével szabad.
 

8. A házirend megszegése esetén a SZATE elnökségének feladata az adott ügyben eljárni.
 

9. A Házirend a Kuki VíziBázison történő kifüggesztés napján lép hatályba.
 

Nagykálló, 2010. július 10.

        

 

                                              Torma László
                              A VíziBázis vezetője, a SZATE titkára
 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 A Kuki VíziBázis és a harangodi erdő látogatói számára.

 
Kedves Vándor, ha erre a helyre tévedsz, sok szeretettel köszöntünk a nagykállói SZATE  (Szabadidősport és Természetbarát Egyesület) természetjárói által létrehozott, és üzemeltetett, (a SZATE második elnökének, Dr. Szabó Imrének) az emlékét őrző Kuki VíziBázison. Azok számára, akik még nincsenek tisztában az ilyen helyeken szokásos viselkedési formákkal, csokorba foglaltunk néhány gondolatot, melyek betartása elengedhetetlen a természetben járók számára.


Íratlan  magatartási szabályok.  (Erdei  illemtan.)

"Az erdőben egyre több az állat, és egyre kevesebb a vad"

Az erdőben a növények és az állatok vannak otthon, mi csak vendégek vagyunk. Tehát illik úgy viselkedni, hogy ne zavarjuk a háziak nyugalmát, és vigyázzunk otthonukra.

Hagyd szóhoz jutni a természetet.   Tartózkodj a kiabálástól, a hangos énekléstől, a csendet megzavaró zajkeltéstől!

A Kuki VíziBázison TÜZET RAKNI TILOS! Tüzet, csak a kijelölt tűzrakó helyen rakj!  Ha elfogyott az oda készített tüzelő, szedjél rőzsét, az élő fát ne bántsd. Távozáskor a tűzet oltsd el.  A tűzrakó hely nem szemétgyűjtő.

Ne rongáld a kirándulókat szolgáló létesítményeket, (utakat, útjelző táblákat, jelzéseket, esőházakat, padokat, asztalokat, kiépített tűzrakó helyeket stb. ). Ha már autóval jöttél, próbálj meg a kijelölt helyen leparkolni, s nem mindenen átgázolni.

Hagyd tartózkodásod helyét olyan állapotban, amilyenben legközelebb találni szeretnéd.  Itt jártad maradjon észrevétlen mások számára.

Értelmes ember nem szemetel, a többinek meg tilos!

Ha még itt se tudsz a cigiről lemondani, legalább a csikket ne dobáld szét. Leéghet az erdő, meg elég macerás összeszedni!!!

Az általad keletkezett hulladéktól ne a természetben szabadulj meg, még akkor sem, ha szemétgyűjtőt  találsz. Vidd haza!!

Itt nem az "állam bácsi" takarít, hanem pár lelkes természetbarát, aki (pénzét, energiáját és szabadidejét) feláldozva igyekszik a kirándulók számára kellemes környezetet biztosítani.

Tartsd tiszteletben a helybeliek szokásait.

Ha jól érezted itt magad, tetszik a hely, akkor a Kuki VíziBázisnak keltsd jó hírét a világban!

Minden kedves kirándulónak szép időt, és szerencsés hazatérést kívánnak a nagykállói SZATE természetjárói.

Amennyiben számodra elfogadhatatlanok ezek a gondolatok, és ez a viselkedésforma, úgy szépen kérünk, menj tovább, hagyd el a VíziBázis területét.

SZATE Nagykálló