Kedves látogató !

Szeretettel köszöntöm szervezetünk honlapján.
Mint azt nyilvánvalóan fõlapunkon felfedezte, kinyilatkoztuk, hogy nem kötõdünk politikailag egyetlen párthoz sem, ami nem jelenti azt, hogy tagságunk és a vasutasság érdekében nem mûködünk együtt - szakmai kapcsolat formájában - nemzeti elkötelezettségû szervezetekkel, amennyiben az ideológiailag elfogadható számunkra.

Tagságunk szervezése nem kampányszerû toborzással, evés-ivásban kimerülõ csinnadrattával, vagy különféle üzleti (pl. mobiltelefon) kedvezmények formájában történõ "beetetésekkel," hanem pusztán érdekvédelmi tevékenységünk hatékonyságának - szerény módszereink és lehetõségeink általi - megismertetésével történik. Sajnos bizonyos feladatok - megfelelõ szakértõ hiányában - meghaladják lehetõségeinket.
Szervezetünk mindegyik tisztségviselõje és segítõ tagjai is a kezdetektõl fogva szabadidejükben, ingyen végzik érdekvédelmi tevékenységüket.

Szervezetünk szívós, kitartó, becsületes munka híve, ezt pedig a szilárd erkölcsi alapokon nyugvó kollektív szervezeti vezetés biztosítja, melynek erõs háttértámogatást ad a tagság bizalma. Az õ bizalmukból vezethetem immár negyedszázada ezt a szervezetet.
Köszönet érte mindannyiuknak.

Évtizedek alatt összekovácsolódott csapatunk érdekvédelmi eredményei ellenére sem lett elbizakodott, hisszük, hogy nem kizárólag a szlogenek, hanem az együtt-egymásért szolidaritás elve biztosítja hosszú távra viszonylag kis létszámú, de céljaiban eltökélt szervezetünk jövõjét.

Köszönöm, hogy látogatásával megtisztelte honlapunkat.