Untitled Document

MUNKÁSGYÛLÉS 2018 JANUÁR 26.

Röviden...

Szervezetünk 2018 január 26-án 14 órakor megtartotta évi rendes Munkásgyûlését.
Megtörténtek és elfogadásra kerültek a beszámolók az elnök és a bizottságok részérõl.
Elfogadásra került a 2017. évi pénzügyi beszámoló, és a 2018. évi pénzügyi terv is.
Tisztségviselõk újraválasztására is sor került:
az Etikai Bizottság elnöke 5 évre újra Ódor István lett.
A Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottságba megválasztásra került Czinkóci Ildikó és Lantos Lászlóné,
a bizottság elnöke Konkoly István lett, õket a Munkásgyûlés szintén 5 évre választotta.
Az elnökségbe Rózsa Sándor és Kõváry Antal került (Baranyi Balázs eddigi elnökségi tag
mellé), szintén 5 éves idõtartamra. A VKDM elnöki tisztségére ismét Kõváry Antal kapott
bizalmat. Minden tisztségviselõ maximális szavazattal került megválasztásra.

A VKDM elnöke a Munkásgyûlés megnyitásakor "Isten hozott közöttünk testvérem"
szavakkal szeretettel köszöntötte legújabb belépõ tagunkat, Ódor Gábort.

 

Konkoly István a PEB részérõl tájékoztatja a jelenlévõket a vizsgálat eredményérõl,
melyet a bizottság kifogástalannak minõsített, kiemelve a precíz nyilvántartást.

Az elnök megköszönte a Munkásgyûlés konstruktív munkáját, a résztvevõk utána még
együtt maradtak és jó hangulatú beszélgetést folytattak egymással.

 

Kedves Tagtársaink !

Elkészült szervezetünk 2018. évi kártyanaptára, amelyet most is a saját
elképzeléseink szerint terveztünk meg.
Aki kérni szeretne belõle, keressen elérhetõségeinken, vagy az irodánkban,
de folyamatosan fogjuk terjeszteni is.

 

EGYÜTTMÛKÖDÉS

2016 november 29-én a Vasúttörténeti Alapítvány Kuratóriumi titkárának,
Nagy József úrnak a meghívására a VKDM elnöke, és szövetségesünk, a
Vasútmodellezõ Alkotómûhely vezetõje, Csapó András projektmenedzser tett
látogatást a Vasúttörténeti Alapítvány székhelyén, Szegeden a MÁV palotában.

A megbeszélés szívélyes, baráti légkörben zajlott, ahol megegyezés született
egy hosszú távú együttmûködés alapjainak lefektetésérõl. Mind a VKDM, mind
a Vasútmodellezõ Alkotómûhely elkötelezett a vasúttörténeti emlékek eszmei
és gyakorlati jellegû megõrzésében.

Kérjük tagjainkat és szimpatizánsainkat, hogy adójuk 1%-ával támogassák a
Vasúttörténeti Alapítvány mûködését. Adószám: 18450716-1-06

Köszönjük !