KI VOLT PULAI LÁSZLÓ ?

Pulai László 1951 augusztus 22-én született Szentesen. 1970 június 6-án lett a Magyar Államvasutak munkavállalója. 1990 júniusában - az alapító elnök után - elsõként írta alá azt a szándéknyilatkozatot, mely Kecskemét vasútállomáson létrehozandó Munkástanács megalakítására vonatkozott

1990 november 8-án alapító tagja lett a Vasutasok és Közlekedésben Dolgozók Demokratikus Munkástanácsának, (alakuláskori nevén: MÁV Kecskemét Állomásfõnökség Munkástanácsa) melynek Számvizsgáló és Etikai Bizottsági elnöke lett. Ezen tisztségét a tagság bizalmából mindig újra és újra megválasztva 1998-ig, betegsége miatt történt nyugdíjazásáig becsülettel betöltötte.

Pulai László mindig lelkes szószólója volt a munkavállalói érdekek megvédésének, mindig minden esetben kiállt munkatársaiért, együttérzõ lelkét sohasem hagyta nyugodni, ha valakit igazságtalanság ért. A Munkástanács vezetésének õszinte, építõ jellegû kritikusaként nagyban hozzájárult a helyes döntések kialakításához.

1999 június 16-án vétlenül, közúti balesetben vesztette életét, ezzel a Munkástanács egyik leghûségesebb oszlopát veszítette el. Feledhetetlen emlékét - felesége engedélyével - a róla elnevezett díjjal (erkölcsi elismerés formájában) kívánjuk megörökíteni, ezzel tisztelegve emberi nagysága elõtt.