JELENLEGI ÉS VOLT SZÖVETSÉGESEINK

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (FSzDL)
1990 november 20-án csatlakoztunk a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájához (FSzDL), de 1994-tõl passzivitásban voltunk, majd 2000 április 1-tõl ki is léptünk a konföderációból, mert az erõfölényével visszaélõ néhány nagyobb szakszervezet által kialakított irányvonal nem egyezett és ma sem egyezik meg demokratikus nézeteinkkel.

Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT)
Noha nem szövetség, de 1991 január 9-én alapító tagjai voltunk a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanácsnak. 1994-ig - míg a politika nyomására reprezentatív szakszervezetek a munkáltatóval karöltve ki nem szorítottak bennünket onnan, - rendszeres és kontruktív munkát folytattunk.

Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége (VFSzSz)
1991 január 22-én szövetségre léptünk a Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetségével, mellyel minden idõk legjobb együttmûködése alakult ki. 1994 július 24-én szervezetünk rendezte meg Kecskeméten a Szakszervezetek Házában a VFSzSz II. Kongresszusát, állva annak minden költségét. Szervezetünk 1995 január 14-én részt vett a VFSzSz szervezésében a Nemzeti Mozgalom a Vasútért Egyesület Lakiteleki, vasútbezárás elleni fórumán. (Errõl bõvebben: itt.) Késõbb egy sajnálatos gazdasági természetû nézeteltérés miatt 1996 október 24-én a szövetségi viszonyunk megszûnt.

LIGA Szakszervezetek Bács-Kiskun Megyei Uniója (LBU)
1991 március 22-én alapító tagja voltunk a LIGA Szakszervezetek Bács-Kiskun Megyei Uniójának, melynek 1992-re már 12 ezerre nõtt a taglétszáma. A szövetség a vállalatok, cégek idõközbeni átszervezésével és megszûnésével - ezzel együtt a munkahelyek megszûnése következtében - hatékonytalansága miatt szervezeti közgyûlési határozattal, 2001 március 29-ével bíróságilag is jogerõsen megszünetésre került.

Magyarországi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (MKSzSz)
1991 augusztus 16-án alapító tagjai voltunk, és ma is tagjai vagyunk a Magyarországi Közlekedési Szakszervezetek Szövetségének, mely ma is bejegyzett szövetségként mûködik.

Munkástanácsok Vasúti Ágazati Szövetsége (MVÁSz)
1998 június 18-án teljes jogú tagszervezetként csatlakoztunk a Munkástanácsok Vasúti Ágazati Szövetségéhez, ahol kezdetben konstruktív, építõ tevékenységet folytathattunk. Sajnálatos, hogy idõvel a szövetség mûködése elnehezült, majd mûködésképtelenné vált. 2006 május 14-én a szövetségesi viszonyunkat írásban felmondtuk, ezzel tagsági viszonyunk ott megszûnt.

Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSz)
1998 augusztusában Palkovics Imre elnök úr, és Király Lászlóné Szervezési és Információs ügyvivõ asszony szervezetünknél tett látogatása után, 1998 október 1-én csatlakoztunk teljes jogú tagszervezetként a Munkástanácsok Országos Szövetségéhez. Sajnos az elmúlt pár év alatt szembesülnünk kellett azzal, hogy a magát keresztény szellemiségûnek meghatározó szövetség nem felel meg a mi keresztény szellemiségrõl alkotott világképünknek, így 2010 január 1-tõl a MOSz-ból testületi határozattal kiléptünk, ezzel tagsági viszonyunk ott megszûnt.

Munkástanácsok Bács-Kiskun Megyei Uniója (MBMU)
1998 november 13-án alapítottuk a Munkástanácsok Bács-Kiskun Megyei Unióját, mely mint a MOSz megyei szervezete, a 2005. évi Kongresszusig aktívan mûködött a Munkástanácsok Országos Szövetségének Szövetségi Tanácsában. Ezen a kongresszuson történt néhány sajnálatos esemény, melyet nem tartottunk szakszervezetpolitikai világnézetünkkel összeegyeztethetõnek, ennek hangot is adtunk, mely a MOSz vezetésében egyesek nemtetszését váltotta ki. 2007 áprilisától - általunk ismeretlen okból - a MOSz megvonta megyénk pénzügyi támogatását (függetlenül attól, hogy mindig minden kötelezettségünknek eleget tettünk), ezzel a többi megyéhez képest hátrányos helyzetbe juttatva ellehetetlenítette mûködésünket. A megyét alkotó szervezetek 2007 július 19-i hatállyal a megyei szervezetet Közgyûlési határozattal megszüntették, majd a szövetség bíróságilag is jogerõsen megszünetésre került.

Magyar Közlekedési Klub (MKK)
2007 május 23-án csatlakoztunk intézményi tagként a Magyar Közlekedési Klubhoz, akik már korábban is segítségünkre voltak pl. a vasútvonalak bezárása elleni küzdelmünkben. 2007 június 20-án a Parlamentbe, és 2009 október 27-én Budapesten, a József körúti Apáczai Kiadó Konferenciatermébe szervezett szakmai fórumon biztosítottak lehetõséget számunkra, hogy a vasútvonalak megszüntetésével kapcsolatban álláspontunkat és tiltakozásunkat kifejthessük. Ennek keretében együttmûködtünk a Vasutas Települések Szövetségével (VTSz) is.