BGSZC Vásárhelyi Pál Technikum

1212 Budapest, Széchenyi u. 95.

 

 

TANKÖNYVRENDELÉS

DSC00349-4

Iskola bemutatója ppt

Iskola bemutatója ppt / hosszú

Iskola bemutatója / zene

Iskola bemutatója / film

 

 

2023. augusztus

 

A 2023/2024. tanévben ingyenes tankönyvellátásban részesülnek a közoktatásban tanulók.

A tankönyvrendeléssel kapcsolatban a szülőknek nincs tennivalójuk, az iskola rendeli meg a szükséges tankönyveket.

A tankönyveket szeptember elején lehet átvenni az iskolában. A könyvek egy részét a tanulóknak nem kell visszaadniuk, ezekbe beleírhatnak. Néhány könyvet a tanév végén le kell adni, ezeket a következő tanévben más tanulók használják. Az érettségi tárgyak esetében a könyveket az érettségi vizsga után várjuk vissza a tanulóktól.

 

Tájékoztatásul:

A tanulók a tankönyvek átvételét aláírásukkal igazolják:

Térítésmentes tankönyvek átvétele                   

Átvettem a 2023/2024-es tanévre az alábbi térítésmentes tankönyveket. A felsorolt könyvek a BGSZC Vásárhelyi Pál Technikum tulajdonát képezik.

- A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 184/I. § (5) és a Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket - a munkafüzetek kivételével - az iskola könyvtári állomány­nyilvántartásába kell venni. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.

- Az átvett könyveket a tanuló köteles bekötni, és minden lehetséges módon védeni az elhasználódástól. 

- Amennyiben a tanuló tanév közben kiíratkozik az iskolából, az összes tankönyvet vissza kell adnia, a táblázatban látható jelöléstől függetlenül.

 

Az iskolánk által rendelt tankönyvek:

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

 

---

 

A KELLO tájékoztatója a szülők részére:

https://www.kello.hu/diakokesszulok/tankonyvellatassal%20kapcsolatos%20szuloi%20tajekoztato%202023-2024%20tanev

 

Hivatalos információk a KELLO honlapján:

https://www.kello.hu/

 

Törvényi előírások:

https://www.kello.hu/iskolaknak/jogyzabalyi%20%20eloirasok

 

                                                                                                Medveczki Katalin

                                                                                                tankönyvfelelős

                                                                                                medveczki.katalin@vasarhelyi.info

                                                                                               

                                                                                                iskolai telefonszám:

                                                                                                06-1-278-30-63

                                                                                                06-1-278-30-60 (titkárság)

 

---