BGSzC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma                  iskola bemutatása 1

1212 Budapest, Széchenyi u. 95.                                                      iskola bemutatása 2

 

                                       2017. augusztus 24.

 

 

Tankönyvrendelés a 2017/2018-as tanévre

 

Iskolánkba megérkeztek a tankönyvek és a számlák (tankönyvcsekkek).

 

A tankönyvek átvétele:  

A 9. évfolyamos tanulók (térítésmentes évfolyam) és a 10-11-12. évfolyamos ingyenes tankönyvre jogosult tanulói könyveiket az iskolai könyvtárból kapják meg szeptember elején, az első tanítási héten.

- Kérjük, a 10-11-12. osztályos tanulók hozzák magukkal a jogosultság igazolását: a nyáron lejárt rendszeres gyermekvédelmi határozat meghosszabbítását, illetve nagycsaládosok esetében az augusztusi családi pótlékról szóló bankszámlakivonatot vagy postai csekkszelvényt.

 

A 10-11-12. évfolyamos fizetős tanulók az alábbi időpontokban vehetik át a megrendelt könyveiket:

2017. augusztus 30-31. szerda-csütörtök, 12.00-13.30

2017. szeptember 1. péntek, az osztályfőnöki órák keretében, illetve 11.30-12.30

2017. szeptember 4-5. hétfő-kedd, 14.30-15.00 (a tanítás után)

Kérem, szept. 5. keddig minden tanuló vagy szülő vegye át a megrendelt tankönyveket, mert a KELLO felé az átadás-átvétel tényét igazolnunk kell.

 

Visszáruzási lehetőség:

Iskolai visszáruzási lehetőség nincs.

Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

Tehát azoknak is át kell venniük a megrendelt tankönyvcsomagot, akik iskolát váltanak vagy osztályt kell ismételniük.

Ebben az esetben a tankönyveket sértetlen állapotban, a KELLO-hoz kell visszaküldeni. Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Üllő, Budaörs, OLK 1000.

Az így postázott tankönyveket a KELLO ellenőrzi, visszaküldésük jogosságát kivizsgálja. Abban az esetben, ha nem indokolt a visszáruzás a szülő részéről (pl.: nincs iskolaváltás, osztályismétlés, költözés stb.; a tankönyvek nem a 2017/2018-as tanévre lettek megrendelve; kifogásolható a minőségük, pl.: pecsétesek, szakadtak, stb.) a KELLO nem visszáruzza a tankönyveket.

A visszaküldött könyvekkel együtt küldjenek egy elállási nyilatkozatot, a tankönyvek pontos listáját. Ha már befizették a csekket, kérjék az összeg visszautalását (lakcím vagy számlaszám megadásával). Ha a tankönyvcsomagot nem fizették ki, akkor sztornószámla kiállítását kérjék.

 

A tankönyvcsomagok árának kifizetése

Befizetési időszak: augusztus 21. – szeptember 15. között

(fizetési határidő: 2017. szeptember 15.).

A tankönyvek árának kiegyenlítésére több lehetőség van:

- készpénzzel a postahivatalokban, a tankönyvszámlához csatolt csekkel (a feladóvevényt őrizzék meg)

- banki átutalással a KELLO 64400068-30107825-11100049 számú számlájára. 
Banki átutalás esetén a közleményben mindenkor szerepelnie kell a tanuló nevének, 11 jegyű oktatási azonosítójának, vagy a számlán található ST-kódjának. 

az átutalás után a banki bizonylatot őrizzék meg, online átutalás esetében nyomtassák ki)

- online a  https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login honlapon

- iskolakezdési utalvánnyal több postahivatalban.

→ Itt megtalálhatják, mely iskolakezdési utalványokat tudják a tankönyvek megvételéhez felhasználni: http://kello.hu/diakokesszulok/utalvanyok 

Ezeken a postákon lehet az utalványokat felhasználni:

http://kello.hu/diakokesszulok/postahelyek

 

---

 

A KELLO tájékoztatója a szülők részére:

http://konyv.kello.hu/diakokesszulok/tankonyvatadas%202017%202018%20szuloi%20tajekoztato

http://konyv.kello.hu/diakokesszulok/szuloi%20tajakoztato%20a%202017%202018-as%20tanevhez

 

---

 

A leendő 9. osztályos tanulók és szüleik figyelmébe!

Palkovics László oktatási államtitkár május 13-i bejelentése szerint a következő tanévben a 9.évfolyamosok is térítésmentesen kapják tankönyveiket.

Ennek alapján a 9. évfolyamosok a tankönyvcsomagot az iskolai könyvtárból kapják meg. A tankönyvekbe nem írhatnak, a tanév végén használható állapotban vissza kell adniuk. Kivétel: az idegen nyelvi tankönyv és munkafüzet (angol és német).

 

Aki a kedvezmény ellenére saját könyveket szeretne vásárolni, ezt megteheti a KELLO webshopjában (http://webshop.kello.hu/) vagy a könyvesboltokban, pl.:

Kódex Tankönyvcentrum

1054 Budapest, Honvéd u. 5. ( a Parlament közelében, a Honvéd u. és Báthory u. sarkán)
Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig: 10-18 óráig, Szombat, vasárnap: Zárva
Telefonszám: Tankönyvek +36 1 237-6916; +36 1 237 6917; +36 1 237-6961; 
Idegen nyelvű könyvek, szótárak, nyelvkönyvek +36 1 237-6957

 

Az egyéni vásárláshoz szükséges tankönyvlistát itt találhatják:

Rendelőlapok a leendő 9. osztályok számára, az idegen nyelv szerinti bontásban:

9. évf. kereskedő, angol

9. évf. kereskedő, német

9. évf. logisztika, angol

9. évf. logisztika, német

9. évf. turisztika, angol

9. évf. turisztika, német

 

 

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

32. § (5)46 Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket - a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.

 

Tisztelt Szülők!

A mostani 9-10-11. évfolyamos tanulók 2017. április 5-én megkapták a következő tanévre szóló tankönyvrendelő lapokat.

A rendelés lezárása: április 30. volt.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a rendelőlap leadásával kötelezettséget vállaltak arra, hogy a megrendelt tankönyveket a tankönyvosztáskor (2017. aug. vége – szept. eleje) átveszik, a tankönyvek árát határidőre (2017. szept. 15.) kifizetik.

A rendelést 2017. június 27-ig lehetett módosítani.

 

Rendelőlapok osztályonként: (2017. áprilisi állapot)

Az osztályjelzések már a 2017/2018. tanévi osztályokat mutatják.

10. a, 10. b, (turisztika)

10. c, 10. d (kereskedő)

11. a, 11. b, 11. c

12. a, 12. b, 12. c, 12. d

 

Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók a márciusban leadott Igénylőlap alapján kapják meg tankönyveiket az iskolai könyvtárból.

 

A 2017/2018-as tanévre szóló végleges tankönyvlista

 

Tankönyvcsomag-árak (teljes csomag):

9. évf. kereskedő (angol nyelv)

15 657

9. évf. kereskedő (német nyelv)

13 875

9. évf. logisztika (angol nyelv)

17 872

9. évf. logisztika (német nyelv)

16 090

9. évf. turisztika (angol nyelv)

18 997

9. évf. turisztika (német nyelv)

17 215

10. a-b (angol)

10 432

10. b (német)

8 690

10. c-d (angol)

16 827

10. d (német)

15 085

11. a-b-c (angol)

16 529

11. c (német)

16 265

12. a-b-c-d

3 180

 

Az iskola által megrendelt tankönyveket ellenőrizhetik a KELLO szülői ügyfélkapuján:

https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login

(Először ki kell választani a települést: Budapest, majd az iskolát: Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma, végül be kell írni a tanuló oktatási azonosítóját: 7-tel kezdődő 11-jegyű szám, megtalálható a diákigazolványon.)

 

---

 

Az ingyenes tankönyvre jogosultak a könyveket az iskolai könyvtárból kapják meg, szeptember elején.

→ Csak az veheti át a könyveket, aki igazolta a jogosultságát. Ehhez 3 vagy több gyermekes családok esetében szükség van az augusztusi családi pótlék igazolására. Ha a tavasszal leadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vagy a szakorvosi igazolás a nyáron lejárt, kérem, hozzák el az érvényes dokumentumot.

 

Tájékoztatás az ingyenes tankönyvre jogosultak számára:

Ingyenes tankönyvre azok jogosultak,

- ahol a családban a szülők 3 vagy több gyermeket nevelnek,

- vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak,

- vagy a gyermek tartós betegségben szenved,

- vagy a gyermek sajátos nevelési igényű.

Ez esetben le kell adni a kitöltött Igénylőlapot és igazolni kell a jogosultságot:

- a Magyar Államkincstár friss (augusztusi) igazolásával vagy az augusztusi családi pótlékról szóló igazolással,

- az önkormányzat érvényes határozatával (legalább szeptember végéig legyen érvényes)

- érvényes szakorvosi igazolással,

- a nevelési tanácsadó szakvéleményével.

Iskolánkban az ingyenes tankönyvek könyvtári kölcsönzéssel vehetők igénybe; a könyveket a tanév végén használható állapotban vissza kell adni.

→ Amennyiben a Szülők az ingyenes könyvtári könyvek helyett szeretnének tankönyvet vásárolni, azt a webshop.kello.hu oldalon regisztrációt követően megtehetik.

 

Hivatalos információk a KELLO honlapján:

http://konyv.kello.hu/

 

Törvényi előírások: a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

http://konyv.kello.hu/iskolaknak/torvenyi-eloirasok

 

Tájékoztatásul itt olvasható a tankönyvfelelős pedagógusnak szóló KELLO-tájékoztató .

 

 

 

            Medveczki Katalin

            tankönyvfelelős

            medveczki.katalin@vasarhelyi.info

           

            iskolai telefonszám:

            06-1-278-30-63

            06-1-278-30-60 (titkárság)

 

 

---