BGSzC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma                     iskola bemutatása 1 / ppt

1212 Budapest, Széchenyi u. 95.                                                        iskola bemutatása 2 / ppt

 

                                       2018. augusztus 23.

 

Tankönyvrendelés a 2018/2019-es tanévre

Iskolánkba rendben megérkeztek a tankönyvek és a számlák (csekkek).

 

A tankönyvek átvétele:  

A 9. évfolyamos tanulók (térítésmentes évfolyam) és a 10-11-12. évfolyamos ingyenes tankönyvre jogosult tanulói könyveiket az iskolai könyvtárból kapják meg szeptember elején, az első tanítási héten.

- Kérjük, a 10-11-12. osztályos tanulók hozzák magukkal a jogosultság igazolását: a nyáron lejárt rendszeres gyermekvédelmi határozat meghosszabbítását, illetve nagycsaládosok esetében az augusztusi családi pótlékról szóló bankszámlakivonatot vagy postai csekkszelvényt.

 

A 10-11-12. évfolyamos fizetős tanulók az alábbi időpontokban vehetik át a megrendelt könyveiket:

2018. augusztus 29. szerda

11.00-12.00

2018. augusztus 30. csütörtök

11.00-12.00

2018. augusztus 31. péntek

11.00-12.00

2018. szeptember 3. hétfő

8.45-11.30, osztályonként

külön beosztás szerint

2018. szeptember 4. kedd

14.30-15.00 (tanítás után)

2018. szeptember 5. szerda

14.30-15.00 (tanítás után)

 

A tankönyvek átvételekor meg kell adni az átvevő személyi igazolványának vagy diákigazolványának számát.

Az átvételkor kézhezkapják a számlát és a csekket.

 

Kérem, szeptember 6. csütörtökig minden tanuló vagy szülő vegye át a megrendelt tankönyveket, mert a KELLO felé az átadás-átvétel tényét igazolnunk kell.

 

Visszáruzási lehetőség:

Iskolai visszáruzási lehetőség nincs.

Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2018. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

Tehát azoknak is át kell venniük a megrendelt tankönyvcsomagot, akik iskolát váltanak vagy osztályt kell ismételniük.

Ebben az esetben a tankönyveket sértetlen állapotban, a KELLO-hoz kell visszaküldeni. Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Üllő, Budaörs, OLK 1000.

Az így postázott tankönyveket a KELLO ellenőrzi, visszaküldésük jogosságát kivizsgálja. Abban az esetben, ha nem indokolt a visszáruzás a szülő részéről (pl.: nincs iskolaváltás, osztályismétlés, költözés stb.; a tankönyvek nem a 2018/2019-es tanévre lettek megrendelve; kifogásolható a minőségük, pl.: pecsétesek, szakadtak, stb.) a KELLO nem visszáruzza a tankönyveket.

A visszaküldött könyvekkel együtt küldjenek egy elállási nyilatkozatot, a tankönyvek pontos listáját. Ha már befizették a csekket, kérjék az összeg visszautalását (lakcím vagy számlaszám megadásával). Ha a tankönyvcsomagot nem fizették ki, akkor sztornószámla kiállítását kérjék.

 

A tankönyvcsomagok árának kifizetése

Befizetési időszak: augusztus 21. – szeptember 15. között

(fizetési határidő: 2018. szeptember 15.).

A tankönyvek árának kiegyenlítésére több lehetőség van:

- készpénzzel a postahivatalokban, a tankönyvszámlához csatolt csekkel (a feladóvevényt őrizzék meg)

- banki átutalással a KELLO 64400068-30107825-11100049 számú számlájára. 
Banki átutalás esetén a közleményben mindenkor szerepelnie kell a tanuló nevének, 11 jegyű oktatási azonosítójának, vagy a számlán található ST-kódjának. 

Az átutalás után a banki bizonylatot őrizzék meg, online átutalás esetében nyomtassák ki.

- online a https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login honlapon

- iskolakezdési utalvánnyal több postahivatalban.

→ Itt megtalálhatják, mely iskolakezdési utalványokat tudják a tankönyvek megvételéhez felhasználni: http://konyv.kello.hu/diakokesszulok/utalvanyok

 

Ezeken a postákon lehet az utalványokat felhasználni:

http://konyv.kello.hu/diakokesszulok/postahelyek

 

A leendő 9. osztályos tanulók és szüleik figyelmébe!

A 9. évfolyamosok a tankönyvcsomagot térítésmentesen, az iskolai könyvtárból kapják meg. A tankönyvekbe nem írhatnak, a tanév végén használható állapotban vissza kell adniuk. Kivétel: az idegen nyelvi tankönyv és munkafüzet (angol és német).

 

Aki a kedvezmény ellenére saját könyveket szeretne vásárolni, ezt megteheti a KELLO webshopjában (http://webshop.kello.hu/), vagy a könyvesboltokban, pl.:

Kódex Tankönyvcentrum

1054 Budapest, Honvéd u. 5. ( a Parlament közelében, a Honvéd u. és Báthory u. sarkán)
Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig: 10-18 óráig, Szombat, vasárnap: Zárva
Telefonszám: Tankönyvek +36 1 237-6916; +36 1 237 6917; +36 1 237-6961; 
Idegen nyelvű könyvek, szótárak, nyelvkönyvek +36 1 237-6957

 

Az egyéni vásárláshoz szükséges tankönyvlistát itt találhatják:

rendelőlap, 9. évfolyam

 

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

32. § (5)46 Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket - a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.

 

---

 

Tájékoztatás az ingyenes tankönyvre jogosultak számára:

Ingyenes tankönyvre azok jogosultak,

- ahol a családban a szülők 3 vagy több gyermeket nevelnek,

- vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak,

- vagy a gyermek tartós betegségben szenved,

- vagy a gyermek sajátos nevelési igényű.

Ez esetben le kell adni a kitöltött Igénylőlapot és igazolni kell a jogosultságot:

- a Magyar Államkincstár friss (augusztusi) igazolásával vagy az augusztusi családi pótlékról szóló igazolással,

- az önkormányzat érvényes határozatával (legalább szeptember végéig legyen érvényes)

- érvényes szakorvosi igazolással,

- a nevelési tanácsadó szakvéleményével.

Iskolánkban az ingyenes tankönyvek könyvtári kölcsönzéssel vehetők igénybe; a könyveket a tanév végén használható állapotban vissza kell adni.

→ Amennyiben a Szülők az ingyenes könyvtári könyvek helyett szeretnének tankönyvet vásárolni, azt a webshop.kello.hu oldalon regisztrációt követően megtehetik.

 

Az ingyenes tankönyvre jogosultak a könyveket az iskolai könyvtárból kapják meg, szeptember elején.

→ Csak az veheti át a könyveket, aki igazolta a jogosultságát. Ehhez 3 vagy több gyermekes családok esetében szükség van az augusztusi családi pótlék igazolására. Ha a tavasszal leadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vagy a szakorvosi igazolás a nyáron lejárt, kérem, hozzák el az érvényes dokumentumot.

 

---

 

RENDELÉS (2018. április)

 

Tisztelt Szülők!

A mostani 9-10-11. évfolyamos tanulók 2018. április 5-én megkapták a következő tanévre szóló tankönyvrendelő lapokat.

A rendelés lezárása: 2018. április 26.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a rendelőlap leadásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megrendelt tankönyveket a tankönyvosztáskor (2018. aug. vége – szept. eleje) átveszik, a tankönyvek árát határidőre (2018. szept. 15.) kifizetik.

A rendelést 2018. június 27-ig lehet módosítani.

 

Iskolai visszáruzási lehetőség nincs, ezért kérem, rendelésüket alaposan gondolják át, ha szükséges, júniusban módosítsák, esetleg töröljék (javítóvizsga, osztályismétlés, iskolaváltás miatt).

 

Rendelőlapok osztályonként: (2018. áprilisi állapot)

Az osztályjelzések már a 2018/2019. tanévi osztályokat mutatják.

10. a, 10. b (kereskedő)

10. c (logisztika)

10. d (turisztika)

11. a, 11. b (turisztika)

11. c, 11. d (kereskedő)

12. a, 12. b, 12. c

 

Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók a márciusban leadott Igénylőlap alapján kapják meg tankönyveiket az iskolai könyvtárból.

 

A 2018/2019-es tanévre szóló végleges tankönyvlista

 

Tankönyvcsomag-árak (teljes csomag):

10. a-b (angol)

10 452

10. b (német)

8 710

10. c (angol)

9 452

10. c (német)

7 710

10. d (angol)

10 452

10. d (német)

8 710

11. a-b (angol)

9 414

11. b (német)

9 150

11. c-d (angol)

12 844

11. d (német)

12 580

12. a-b-c

2 100

 

Az iskola által megrendelt tankönyveket ellenőrizhetik a KELLO szülői ügyfélkapuján: https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login

(Először ki kell választani a települést: Budapest, majd az iskolát: Budapesti Gazdasági SZC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma, végül be kell írni a tanuló oktatási azonosítóját: 7-tel kezdődő 11-jegyű szám, megtalálható a diákigazolványon.)

 

---

 

A KELLO tájékoztatója a szülők részére:

http://kello.hu/diakokesszulok/a%202018%202019-es%20tanev%20tankonyvellatassal%20kapcsolatos%20szuloi%20tajekoztatoja

 

---

 

Hivatalos információk a KELLO honlapján:

http://konyv.kello.hu/

 

Törvényi előírások: a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

http://konyv.kello.hu/iskolaknak/torvenyi-eloirasok

 

Tájékoztatásul itt olvasható a tankönyvfelelős pedagógusnak szóló KELLO-tájékoztató .

 

 

                                                                        Medveczki Katalin

                                                                        tankönyvfelelős

                                                                        medveczki.katalin@vasarhelyi.info

                                                                       

                                                                        iskolai telefonszám:

                                                                        06-1-278-30-63

                                                                        06-1-278-30-60 (titkárság)

 

 

---