BGSZC Vásárhelyi Pál Technikum

1212 Budapest, Széchenyi u. 95.

 

 

Tájékoztató a Külföldi Nyelvtanulási Programról – 2021/2022

2022. január 8.

A koronavírus-járvány okozta bizonytalan helyzet miatt elhalasztják a 2022 nyarára tervezett Külföldi Nyelvtanulási Programot.

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/01/jovore-kezdodik-a-kulfoldi-nyelvtanulasi-program

 

2021. december 12.

A végleges döntés előtt:

Tanulók feladatai:

– jelentkezés, online regisztráció a szülőkkel együtt

– a Nyilatkozat aláírásának elintézése határidőre

– a felkészítő foglalkozásokon való részvétel a kiutazás előtt

– a szülők folyamatos tájékoztatása

– a pályázat beadása után a tanulók már nem léphetnek vissza, lemondásra, módosításra nincs lehetőség

– a nyelviskolában: részvétel a programon, a tanórákon és a szabadidős foglalkozásokon

– szabályok, előírások, házirend betartása

– a program után online beszámoló elkészítése előre megadott szempontok alapján

– a tapasztalatok továbbadása az iskolában

 

Szülők feladatai:

– tájékozódás a programról, kötelezettségekről (https://www.knyp.hu/hu/knyp)

– online regisztráció a tanulóval együtt

– Ügyfélkapus regisztráció (ha még nincs; mindkét szülő és tanuló)

– a Nyilatkozatok hiteles (Ügyfélkapun keresztül történő) aláírása - mindkét szülő és tanuló

az elektronikus hitelesítés útmutatója itt:

https://www.knyp.hu/hu/knyp/tudastar/utmutato-szuloi-nyilatkozat-elektronikus-alairasahoz

a Nyilatkozat mintája itt:

- kiskorú tanuló: https://www.knyp.hu/uploads/2021-2022_KNYP_NYILATKOZAT_CSOPORTOS_kiskoru.pdf

- nagykorú tanuló: https://www.knyp.hu/uploads/2021-2022_KNYP_NYILATKOZAT_CSOPORTOS_nagykoru.pdf

– nem teljesítés esetén visszafizetés (1500 euro vagy 1350 angol font + 280 000 Ft, össz. kb. 850 000 Ft)

– az utazáshoz szükséges iratok beszerzése, feltételek biztosítása:

      - érvényes személyi igazolvány – legalább még 3 hónapig legyen érvényes, tehát októberig

      - Nagy-Britannia esetében érvényes útlevél

      - szülői engedély aláírása kiskorú tanuló esetében

      - Európai Egészségbiztosítási Kártya beszerzése (Kormányablaknál)

      - a járvány miatti előírásoknak való megfelelés, pl. oltások megléte, uniós digitális Covid-igazolvány

 

 

2021. november 20.

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

2019. decemberében megjelent a 9. és 11. évfolyamos tanulók idegennyelv-tanulását támogató pályázat kiírása. A 2020 nyarára tervezett utazások a koronavírus-járvány miatt elmaradtak. Ezt a programot Magyarország Kormánya most újból meghirdeti.

 

A pályázó tanulók két hetes külföldi nyelvtanfolyamon vehetnek részt, a nyelvórák száma legalább 40 óra / 2 hét. A programot a Tempus Közalapítvány (TKA) szervezi, minden hasznos információt megtalálhatnak a https://www.knyp.hu/hu/knyp honlapon.

A pályázati felület várhatóan 2022. február elején nyílik meg, beadási határidő: 2022. február 28.

További információk:

Általános tudnivalók

A programon nyáron lehet részt venni. 11. évfolyam esetében a jelentkezéskor figyelembe kell venniük a nyári szakmai gyakorlat időpontját.

Természetesen figyelembe kell vennünk a járványügyi korlátozásokat. Általánosságban elmondható, hogy a teljesen beoltottak kevesebb korlátozásra számíthatnak. A nyelviskolák valószínűleg előírják a koronavírus elleni oltások meglétét.

 

→ Önök egyénileg is pályázhatnak, ez esetben a knyp.hu honlapon található információk alapján járjanak el. Az egyéni pályázatot a tanuló családja adja be.

Tudnivalók az egyéni pályázatról

Az egyéni pályázat menete

 

→ Ha csoportos utazásban szeretnének részt venni, akkor az iskola adja be a pályázatot.

Tudnivalók a csoportos pályázatról

Pályázat iskolai csoporttal

Minimális csoportlétszám: 8 fő. A kísérőtanár háttértámogatást nyújt külföldön, kapcsolatot tart a nyelviskolával, szükség esetén a hatóságokkal (rendőrség, konzulátus), illetve orvossal, kórházzal.

A nyelviskolákat a TKA választja ki, ezen intézmények kínálatából választhatunk kurzusokat. A szállást és ellátást a nyelviskola szervezi, a tanulók családokban vagy kollégiumban laknak.

A tanfolyam díját a TKA közvetlenül a nyelviskolának utalja át. Ezen összegen felül a tanulók támogatási átalányt kapnak, ennek egy részét az utazásra és biztosításra kell fordítani, a másik része megélhetési költségekre nyújtott támogatás.

 

Az iskolai pályázat menete:

1) Igényfelmérés: előzetes jelentkezés, időpont és helyszín kiválasztása

2) A csoportok kialakítása – Fontos, hogy a jelentkező tanulók komolyan gondolják részvételi szándékukat, mert ha ekkor valaki visszalép, azzal veszélyezteti társai részvételét a programban.

3) Kapcsolatfelvétel a választott nyelviskolával – az iskolának meg kell adnia a résztvevő tanulók számát, életkorát, nemét. A nyelviskola fogadónyilatkozatot küld.

4) A tanulóknak regisztrálni kell a KNyP online pályázati felületén – ez a végleges jelentkezés beadása. A regisztrálás menetét itt találják: Leírás a Felhasználói kézikönyben

Regisztrálhat a tanuló vagy a szülő. Először meg kell adni a regisztráló személy nevét, e-mail-címét, majd jelszót

(3-6. oldal). Ezután meg kell adni a tanuló adatait (7-12. oldal), majd a törvényes képviselők adatait (13-14. oldal). Végül véglegesíteni kell a regisztrációt.

5) Az iskola csak ezután tudja felvenni a tanulót az iskolai csoportos pályázatba.

6) Az online felületről letölthető a Szülői hozzájárulási és felelősségvállalási nyilatkozat. Ezt a nyilatkozatot alá kell írnia a tanulónak és mindkét szülőnek. (Csak abban az esetben elegendő egy törvényes képviselő aláírása, ha csak egy szülő gyakorolja a kizárólagos felügyeleti jogot (válás vagy elhalálozás következtében). Ezt a tényt a pályázói pályázati felületen a szülőnek az adategyeztetés során indoklásképpen büntetőjogi felelősség tudatában jelölni kell.)

A nyilatkozatot hiteles formában kell aláírni, Ügyfélkapus hitelesítéssel. Ezért kérjük, a pályázó tanulónak és mindkét szülőnek legyen Ügyfélkapu-hozzáférése.

Útmutató szülői nyilatkozat elektronikus hitelesítéséhez

 

 

Medveczki Katalin

igazgatóhelyettes

medveczki.katalin@vasarhelyi.info

 

 

 

 

TANKÖNYVRENDELÉS

DSC00349-4           2021. április 24.

 

A 2021/2022. tanévben ingyenes tankönyvellátásban részesülnek  a közoktatásban tanulók.

A tankönyvrendeléssel kapcsolatban a szülőknek nincs tennivalójuk, az iskola rendeli meg a szükséges tankönyveket.

A tankönyveket szeptember elején lehet átvenni az iskolában. A könyvek egy részét a tanulóknak nem kell visszaadniuk, ezekbe beleírhatnak. Néhány könyvet a tanév végén le kell adni, ezeket a következő tanévben más tanulók használják. Az érettségi tárgyak esetében a könyveket az érettségi vizsga után várjuk vissza a tanulóktól.

 

Tájékoztatásul:

az iskolánk által rendelt tankönyvek

 

---

 

A KELLO tájékoztatója a szülők részére:

https://www.kello.hu/diakokesszulok/tankonyvellatassal-kapcsolatos-szuloi-tajekoztato-2021-2022-tanev

 

Hivatalos információk a KELLO honlapján:

https://www.kello.hu/

 

Törvényi előírások:

https://www.kello.hu/iskolaknak/jogyzabalyi%20%20eloirasok

 

                                                                                                Medveczki Katalin

                                                                                                tankönyvfelelős

                                                                                                medveczki.katalin@vasarhelyi.info

                                                                                               

                                                                                                iskolai telefonszám:

                                                                                                06-1-278-30-63

                                                                                                06-1-278-30-60 (titkárság)

 

---

iskola bemutatása 1

iskola bemutatása 2

iskola - film