HTML alapok.
Szükségünk lehet rá a sablonok átszerkesztésénél nem kell feltétlenül tudni,de azért nem árt ha tudunk néhány egyszerű fogást. Magamról csak annyit hogy nem vagyok sem informatikus sem számítógép guru csak egy számítástechnikát szerető ember,lehet hogy pont olyan mint te kedves olvasó.Nézd el nekem ha valami szakkifejezést esetleg nem jól írtam le. Hátakkor vágjunk is bele.
A HTML a HyperText Markup Language (hiperszöveg leírónyelv) rövidítése. Az a nyelv, amelynek segítségével weboldalakat lehet létrehozni. Szabványosítását egy független szervezet, a World Wide Web Consortium (W3C) végzi. A W3C az interneten elérhető a http://www.w3c.org címen. A nyelv jelenleg a 4.0 változatnál tart, amely 1997-ben jelent meg. Egy HTML-oldal folyamatos ASCII-szöveget tartalmaz, amelyet az oldal tartalma és a megjelenítéséhez szükséges elemek vegyesen alkotnak. Az oldal végső formája a böngészőben jelenik meg (alakul ki), mert az értelmezi ezeket a megjelenítést szabályozó elemeket. Ezek az elemek a tag-ek (ejtsd: “tegek”). A tag-eket tulajdonságokkal lehet ellátni, ezek az attribútumok. Formailag a tag-eket az attribútumaikkal együtt hegyes zárójelek közé < > kell írni, pl. < HR >. A tag-ek többsége két részből áll: egy nyitótag-ből pl. < HTML > és egy zárótag-ből pl. < /HTML >, amelyek között a formázandó, megjelenítendő stb. tartalmi rész van (az, amire a tag vonatkozik, ill. amit megjelenít). A tag-eket egymásba lehet ágyazni. Helyesírás: kis- és nagybetű nem megkülönböztetett, szövegtagolás: a forráskódban található ismételt szóközöket és sortöréseket nem veszi figyelembe a böngésző. (Csak egy szóközt fog megjeleníteni, mindegy, hogy mennyi szerepel a forrásban).
Egy HTML oldal felépítése
< HTML > .. < /HTML > meghatározza a HTML dokumentumot. Az oldal teljes egésze e tag-ben van. < HEAD > .. < /HEAD > megadja a HTML dokumentum fejrészét. A fejrészben olyan ún. metainformációk találhatók (ld. később), amelyek az oldal készítőjére, formátumára, stb. vonatkoznak és nem fognak megjelenni a böngészőben. Egyetlen kivétel a < TITLE > .. < /TITLE >, ami az oldal címét adja meg és a böngésző címsorában jelenik meg. < BODY > .. < /BODY > az oldal törzse. Az oldalon megjelenő alkotórészeket ide kell beágyazni.
Egy alap HTML oldal elkészítése
Pl.:
< html >
< head >
< title >Az oldal címe< /title >
< /head >
< body >Ez az első oldalam!< /body >
< /html >
Speciális elemek a fejrészben
DOCTYPE: pl. < !DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > megadja az oldal formátumát, HTML verziószámát stb. META: olyan oldalelemek, amelyek az oldal leírását, besorolását segítik, készítőjét azonosítják, stb. Nem jelennek meg a böngészőben (csak forráskód nézetben látszanak).
Formátuma:
< META NAME="név" VALUE="érték" LANG="használt nyelv megadasa" CONTENT="dok. tartalmara utal" HTTP-EQUIV="http valtozatra utal">
Példák:
Az oldal szerzője nevét és e-mail címét így adhatja meg:
< META NAME="AUTHOR" CONTENT="szerző neve">
< LINK REV=”MADE” HREF=”mailto: nev@email.cím”>
Regisztrálás a keresőkben
Ha az oldalt regisztráljuk a keresőkben, a keresők az itt megadott kulcsszavak alapján fogják indexelni az oldalt (nem érdemes 25-nél több kulcsszót megadni). Ez elviekben azt jelenti, hogyha valaki a keresőbe beírja pl. a Dreamweaver szót (és ezt mi kulcsszóként megadtuk a frissen regisztrált oldalunkon), akkor a kereső találatainak listájában meg fog jelenni oldalunk a látogatónak. Pl.
< META name="keywords" content="Dreamweaver, HTML, CSS, JavaScript, webfejlesztés, webtervezés">
az előző helyett inkább angolul ugyanezt:
< META name="keywords" content="Dreamweaver, HTML, CSS, JavaScript, webdeveloping, webdesign">
vagy másképp:
< META name="keywords" lang="hu" content=" Dreamweaver, HTML, CSS, JavaScript, webfejlesztés, webtervezés ">
< META name="keywords" lang="en" content=" Dreamweaver, HTML, CSS, JavaScript, webdeveloping, webdesign">
A keresés eredményének listájában a keresők a kulcsszó és az oldalak elérési útjai mellett azok rövid leírását is megjelenítik. Ehhez a description metaelemmel el kell helyeznünk oldalunk leírását (néhány mondatos ismertetését) a regisztrált oldal forrásában. Pl.
< META name="description" content="Dreamweaver leírás, HTML, CSS, JavaScript segédletek, cikkek a webfejlesztés, webtervezés témákban.">
Az oldal kódolási formátumának megadása Erre a böngészőknek van szüksége, hogy a megfelelő kódtáblát használják az oldalak dekódolásakor, megjelenítésekor. Pl.
< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
Az iso8859-2 a magyar karakterkészlet beállítását jelenti.
Az iso8859-1 a latin1 karakterkészlet beállítását jelenti.
Az oldal tartalmának frissítése megadott idő lejárta után, illetve automatikus átirányítás létrehozása:
< META http-equiv="Refresh" content="5, url=http://valahol.az.interneten.hu/">
(arra utasítja a böngészőt, hogy cserélje le 3 mp múlva a látott oldalt az általunk megadottra
< META http-equiv="Expires" content="Tue, 10 Apr 2001 12:00:00 GMT">
(megadhatjuk, hogy mikor veszti érvényét a dokumentum, ez most 2001 ápr. 12-ét déli 12 órát jelent, a greenwich-i idő szerint, vagyis Magyarországon 13 órát).
Az oldal legfontosabb tulajdonságai
Az oldal megjelenítendő tartalma a < BODY > és a < /BODY > tag-ek között szerepel. Az oldal tulajdonságai, mint pl. háttérkép vagy háttérszín, hivatkozások, bet színe, margótávolságok stb. a < BODY > attribútumai.
Margók, háttérszín, háttérkép, linkek színének megadása: < BODY TOPMARGIN=”felső margótávolság, csak Netscape-ben” LEFTMARGIN=”bal margótávolság, csak Netscape-ben”MARGINWIDTH=”margószélesség, csak Internet Explorerben” MARGINHEIGHT=”margómagasság, csak Internet Explorerben” BACKGROUND="háttérképfájl elérési útja és neve" BGCOLOR=”háttérszín” TEXT="betűszínkód" LINK="hivatkozások színe”ALINK="aktív linkek színe" VLINK=”látogatott linkek színe”>
pl. < body bgcolor="black" text="#CCCCCC" link="#33FF00" vlink="#33CC66" alink="#FFFFFF">
A színek megadás történhet angol nevükkel (pl. black), vagy RGB-értékükkel (pl. #000000, ami szintén a feketét jelenti). A hexadecimális értékeket megtalálhatjuk bármelyik jobb rajzolóprogramban (pl. Adobe Photoshop, Macromedia Fireworks stb.).
Szövegek formázása és tagolása
Bekezdések létrehozása: a kívánt bekezdést az oldal törzsrészében, vagyis a < BODY > után és a < /BODY > előtt írjuk a < P > és < /P > tag-ek közé! Pl. < P > Ez itt egy egész bekezdés.< /P >
Ha függőlegesen igazítani szeretnénk a bekezdést, használjuk az ALIGN attribútumot. Pl.
< P ALIGN=”left”> Ez itt egy egész bekezdés balra igazítva.< /P >
< P ALIGN=”right”> Ez itt egy egész bekezdés jobbra igazítva.< /P >
< P ALIGN=”center”> Ez itt egy egész bekezdés középre igazítva.< /P >
< P ALIGN=”justify”> Ez itt egy egész bekezdés sorkizárt formában. Ez itt egy egész bekezdés sorkizárt formában. Ez itt egy egész bekezdés sorkizárt formában. Ez itt egy egész bekezdés sorkizárt formában. Ez itt egy egész bekezdés sorkizárt formában.< /P >
Ez utóbbi csak a 4-es HTML-ben jelent meg, ezért a meglehetősen régi böngészőkben nem fog működni. Az alapértezett a balra igazítás, vagyis ha nem adjuk meg az ALIGN attribútumot, a böngésző a szöveget balra fogja rendezni. Sortörések: mivel a HTML forráskódban a begépelt szóközök és végejelek (vagyis ha az Entert leütjük) figyelmen kívül maradnak, egy sortörést a < BR > tag segítségével helyezhetünk el az oldalon. Pl. Ez itt egy
< BR > sortörés. Ha azt szeretnénk, hogy a begépelt szöveg változatlan formában, vagyis a szóközökkel Enterekkel együtt jelenjen meg, helyezzük el a < pre > és a < /pre > tag-ek (jelentése: preformatted, vagyis előformázott) között. Ha sordobás nélküli formázást szeretnénk, pl. hosszabb szövegekre, használjuk a < DIV > tag-et (az ALIGN attribútummal együtt is):
< DIV ALIGN=”center”> Ezt is középre igazítottuk, de nem követi sordobás. < /DIV >
Betűjellemzők megadása
A < FONT > tag segítségével megadhatjuk a betűcsaládot (egy konkrét betűtípus használata nem szerencsés, mert nem biztos, hogy a látogató gépén is telepítve van az adott fontkészlet), betűméretet, betűszínt. Formátuma:
< FONT FACE="név" COLOR="színkód" SIZE="szám">szöveg< /FONT >
< font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" font color="green" size=”4”>Egy kicsit nagyobb betűs szöveg, ami Verdana (vagy Arial, vagy Helvetica, vagy egyéb talnélküli) betűtípussal jelenik meg, ha az telepítve van, zöld színben.< /font >
A betűméret egy –7 és +7 közötti skálán állítható be. A böngészők által megjelenített alapértelmezett betűméret a 3-as, a nagyobb, vagy pozítív előjeles szám ennél nagyobb, a kisebb vagy negatív előjeles szám pedig kisebb méretet eredményez.
1212 212112