SZABÁLYZAT
Aki a versenyre nevez, automatikusan elfogadja a szabályzatot, és tudomásul veszi, hogy annak megsértése azonnali kizárással jár.

A Versenyzők
A csoportmunkában készült alkotások esetében minden készítőt fel kell tüntetni a nevezéskor. Az életkori kategóriáknál az adott év december. 31-ig betöltött életkor számít. A kiemelt kategóriákba életkortól függetlenül bárki nevezhet.
A versenyzőket a regisztrációs szám alapján lehet azonosítani, ez biztosítja a zsűrizéskor az anonimitást. A regisztrációs szám a nevezés során kerül meghatározásra.
 
A makettek
Minden olyan makett esetében, ahol prototípusról, ritka járműről, egyedi, vagy kísérleti festésről, stb. van szó, kérünk dokumentációt. Ajánljuk, hogy a kérdéses képről készítsenek fénymásolatot, vagy nyomtassák ki, mert a nálunk leadott könyvekért, fotókért, és elektronikus adathordozókért felelősséget vállalni nem tudunk. Kérjük a nevezőket, hogy az építési útmutatót csak abban az esetben mellékeljék, ha semmilyen más dokumentáció nem áll rendelkezésre.
A versenyen nevezett munkát csak a készítője nevén lehet nevezni, versenyeztetni, ellenkező esetben a versenyből kizárásra kerül!
A makett azonosítására sorszám szolgál, melyet a nevezéskor a rendezőség határoz meg.
Minden olyan makett nevezhető, amely 2007-2019-ben nem volt díjazott Zalaegerszegen. Ez alól KIVÉTELT képeznek és nevezhetőek a kiemelt kategóriában indított makettek, valamint a korábban díjazott maketteket átépítve (pl. diorámába helyezve) szintén lehetőség van az új kategóriájuknak megfelelően indítani a versenyen. (Természetesen a szervezők szívesen látják a korábban győztes maketteket is a kiállítási részen!)

A kiemelt kategóriába szánt maketteket először a jellegnek és méretaránynak megfelelő normál kategóriába kell benevezni, és külön kell jelölni, hogy a versenyző indítja azt a kiemelt kategóriák valamelyikében is. Ezek a makettek tehát kétszer lesznek minősítve. Egyszer a normál kategóriában a jellegnek és méretaránynak megfelelő hasonló makettek közt, míg másodszor a kiemelt kategóriában. Így ugyanazon makett két díjat is kaphat.
 
A maketteket a nevezéskor le kell adni, ettől kezdve a versenyző nem mozgathatja makettjét, kivételt képez, ha a rendezők vagy a zsűri egyik tagja erre megkéri. A maketteket az eredményhirdetés után, a verseny bontásakor adjuk vissza. Rendkívüli esetben, előzetes egyeztetés alapján ettől el lehet térni.
 
A nevezés
A nevezés történhet a helyszínen, vagy előre on-line nevezés formájában. A nevezés és a belépés ingyenes!
Az on-line nevezést a verseny kezdete előtt bármikor ki lehet egészíteni újabb űrlap kitöltésével! Elrontott nevezés esetén újabb űrlapot kell küldeni a helyes adatokkal. A rontott makett nevezésre kérjük egy rövid e-mailben hívd fel figyelmünket!
 
A zsűri
A zsűri a klub tagjaiból és meghívott makettezőkből áll. A zsűrinek joga van a meghirdetett kategóriák összevonására, és új kategóriák meghirdetésére, a rendezőséggel való egyeztetés után. Amennyiben egy adott kategóriában a makettek száma nem éri el az 5 darabot, úgy a kategória egy másik kategóriával összevonásra kerül. A zsűrinek továbbá joga van a rossz kategóriába nevezett makett átsorolására, illetve ha azt jónak látja, bármely makett kizárására. A zsűrizés szemrevételezéssel történik. A zsűrizés befejeztével a makettezők a zsűri tagjainak kérdéseket tehetnek fel versenymunkáikkal kapcsolatban, de ez a korábban meghatározott eredményt nem befolyásolhatja!
 
A díjazás
Minden kategóriában arany, ezüst és bronzérmet osztunk, kategóriánként akár többet is. Csak a versenyre nevezett makettet kaphatnak díjat. Amennyiben a zsűri indokoltnak látja, kevesebb érmet is kioszthat, így például előfordulhat, hogy arany és ezüst mellett, nem kerül kiosztásra bronzérem. Egy versenyző kategóriánként csak egy érmet nyerhet.
Díjazásra kerülnek továbbá a "Best of" kiírás győztesei és természetesen a támogatók különdíjait is kiosztjuk. Ezek mennyisége és a díjak milyensége előre nem határozható meg.
 
Fontos információk a börzések, kereskedők számára
- A szervezők térítés mentesen biztosítják a az árusok számára a helyet, asztalt, székeket.
- Az elárusító helyek kijelölésének jogát a szervezők fenntartják.
- A kereskedelmi tevékenységet folytató személyek, vállalkozások elfogadják a magyarországi kereskedelmi előírásokat és azokat be is tartják. (Pl. számla kiállítása)
- A börzén árult makettek, kiegészítők származásáért, jogtisztaságáért, továbbá a kereskedelmi előírások betartásáért az árus felel, ezekért a szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.
- A Wolfpack nem támogatja a jogosulatlan másolatok árusítását!
- A szervezők nem vállalnak felelősséget a börzén esetlegesen eltűnt tárgyakért, értékekért.
- Mindennemű lőfegyvert, szúró-, vágó-, robbanó eszközt, testi épséget veszélyeztető eszközt a börzére bevinni és árusítani tilos!
 
- Az árusok az árusító hely elfoglalásával a fentieket elfogadják és vállalják azok betartását.


Mail

FB


© Wolfpack 2002-2020