Ismét kinyitottuk meseládikónkat.

A TÁMOP – 3.4.2.A/11-2-2012-0001 „Inkluzív intézmények Sárbogárdon” projekt keretében  2016.05.31-én mesedélutánra hívtuk a pályázatban részt vevő intézmények óvodásait, iskolásait.

Az óvodapedagógusok a Kié a virág? című mesét bábozták el, ami nagyon tetszett a résztvevőknek. Az előadás után, a már hagyománynak számító, puzzle kereső-kirakó játék következett. Az óvoda udvarán  tavaszi virágok képdarabjait, és a „ Varázsköpeny” elnevezésű bábcsoport műsorában szereplő állatok képdarabjait kellett megkeresni, majd összerakni a gyermekeket. A szeles idő ellenére sikerült mindegyik képrészletet megtalálni, és a csoportok ügyesen kirakták és megnevezték a kirakott képeket. A jóleső futkározás után meghallgattuk a bábcsoport műsorát, melynek vezetője Huszárné Kovács Márta, aki gitározásával tette színesebbé az ovisok előadását.

Végezetül finom uzsonnával kínáltuk  meg vendégeinknek. Az uzsonna után a „régi” óvodásaink nosztalgiáztak egy kicsit: örömmel kukkantottak be ovis társaikhoz.

                                                                                                                                                                                                                      Borosné Ica óvó néni

                                                                                                                                                                                                                 Sárbogárdi Zengő Óvoda

Környezetvédelmi világnap a Sárbogárdi Zengő Óvodában

1972 óta minden év június 5.-e nemzetközi környezetvédelmi világnap. Célja:  széles körben felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, a közös cselekvés és együtt-gondolkodás elősegítése, a fenntartható fejlődés eszméjének terjesztése.

“A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” (Albert Einstein)

Így próbálunk tenni mi is, ezért a SárbogárdiZengő Óvoda Mikes közi épülete – Zöld Óvoda lévén – egyik legfontosabb feladatául tűzte ki a környezet védelmét és a környezettudatos magatartás kialakítását. Óvodásainknak az egész nevelési év folyamán számos lehetőséget biztosítunk a környezeti problémák megtapasztalására, észre vételére és arra, hogyan kell ellenük védekezni, mit kell tenni, hogy szűkebb és tágabb környezetünk rendjét, tisztaságát megőrizzük és miért fontos, hogy megóvjuk környezeti értékeinket. Az év folyamán megrendezett jeles zöld napok záró eseménye volt a környezetvédelmi világnap, melyen a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. - Öko Játszóházának jóvoltából a szelektív hulladékgyűjtés alapelveivel, szabályaival ismerkedhettek a gyerekek egy zenés – játékos délelőtt keretében. Kipróbálhatták a különböző érdekes játékokat és közben játszva sajátíthatták el a szelektív hulladék gyűjtéssel kapcsolatos legfontosabb ismereteket, melyeket bízunk benne, hogy a való életben alkalmazni is fognak szüleikkel együtt. Egész éves „zöld munkánk” nem valósulhatott volna meg segítő partnereink nélkül, így ezúton mondunk köszönetet mindenkinek akik programjaink színesítésében segítséget nyújtottak. Legnagyobb támogatóin természetesen a családok, a szülők, akik folyamatosan támogatják óvodánkat, segítséget nyújtanak a különböző Zöld jeles napok megünneplésében és szorgalmasan gyűjtik velünk a PET palackot, papírt, használt elemet, elektronikus hulladékot. Munkálkodjunk  háttovább EGYÜTT környezetünk megóvásáért, hiszen „A kis emberek, akik a világ különböző részén tevékenykednek, képesek megváltoztatni a Föld arculatát, és jobbá tenni az életet.” –( Jane Goodall )

                                                                                                  Toldy Miklósné

                                                                                                 óvodapedagógus

                   

Családi nap a Sárbogárdi Zengő Óvodában

Óvodánkban hagyományainkhoz híven az idei évben is családi napot szerveztünk az elmúlt szombaton a Mikes közben a szülői munkaközösség közreműködésével. Ezen a napon nyitott óvodánk, és szívesen láttuk vendégül volt, és leendő óvodásainkat is szüleikkel, rokonaikkal együtt. Örömünkre szolgált, hogy sokan elfogadták meghívásunkat. Nem véletlen, hogy a gyermeknap időpontjához kapcsolódik az esemény, hiszen az ünnep céljával azonosulva szeretnénk a figyelmet a gyermekek sajátos világára irányítani.

 A családi napot a „Varázsköpeny” bábcsoport műsora nyitotta zenés, verses bábos előadásával. Ezt követően pedig óvodánk „Egy húron pendülünk”elnevezésű néptánccsoportja népi gyermekjátékokat adott elő, és mutatta be tánc tudását magyar népzenére. A műsorban szereplő, és fellépő gyermekek óvodánkban tehetséggondozó foglalkozásaink keretében sajátíthatták el a báb-és drámajáték ismereteket, illetve a néptánc lépéseket, gyermekdalokat. A közönség nagy örömmel fogadta a gyermekek színes előadását.

A délelőtt folyamán többféle ügyességi játékot lehetett kipróbálni: „állatparkos” célba dobás, toronyépítő, és dobáló játék, memória játék, lengő teke, stb. A játékok érdekessége az volt, hogy újra hasznosítható anyagokból készültek, - az óvodapedagógusok kreatív ötleteiket megvalósítva készítették el ezeket az esztétikus, és szórakoztató fejlesztőjátékokat-, ezzel pedig a környezettudatosság fontosságára szerettük volna felhívni a figyelmet. A felkínált kézműves tevékenységek is népszerűek voltak köztük tapasztalatot lehetett szerezni arról is, hogy újrahasznosítható anyagokból csodás díszeket,és apró játéktárgyakat is lehet alkotni. A Kölyökidő Alapítvány biztosította a légvárat, trambulint, és arcfestést. Ez utóbbi nagyon vonzotta a gyermekeket, egy kis idő elteltével alig ismertük fel óvodásainkat, mert átváltoztak különböző mesehősökké, színes arcukkal mosolyogtak ránk. Homokvár építő versenyt is hirdettünk a csoportoknak, jutalmul mindegyik csoport - alapítványunk támogatásával- egy labdát, és a Hell Energy Magyarország Kft. által felajánlott XIXO gyümölcs italt kapott. A délelőtt folyamán a gyerekek izgatottan és kíváncsian ültek be a rendőrautóba, és a tűzoltóautóba, beszélgettek a szakemberekkel.

Az együtt töltött idő értékes pillanatai, reméljük minden család életében jó érzéseket keltett felnőttként és gyermekként egyaránt.

Az intézmény nevében köszönöm a Sárbogárdi Rendőrkapitányság, a Sárbogárd Hivatásos Tűzoltóság támogatását, a Közösségi szolgálat keretében közreműködő diákok segítő munkáját, a Szülői szervezet aktív részvételét és a szülők felajánlásait, mellyel nagyban hozzájárultak rendezvényünk sikeres megvalósításához.

Az intézmény gyermekei és dolgozói nevében:

                                                                                                                                                                                       Huszárné Kovács Márta

                                                                                                                                                                                            intézményvezető

 

 

Madarak és fák napja a Sárbogárdi Zengő Óvodában

 

„… évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében” /Herman Ottó/

 

A „Zöld Óvoda” címet büszkén viselő óvodánk Mikes közi épületében hosszú évek hagyományaként szerveztük meg a Madarak és fák napját. Ezzel is a természet tiszteletére és szeretetére nevelve a gyermekeket.

Május 10-én,ezen a jeles „zöld” napon az óvoda gyermekcsoportjai facsemetéket és különféle növényeket ültettek el az óvoda udvarán.

Bereczki Jenő galambász gyönyörű postagalambjaival örvendeztette meg a gyermekeket. Mesélt a galambokkal kapcsolatos tudnivalókról, az életmódjukról, a tájékozódó-képességükről. A gyermekek kíváncsiságát kielégítve szívesen válaszolt a kérdéseikre. A bátrabb gyermekek megsimogathatták a madarakat. Egy-egy gyermek pedig a saját tenyeréből engedett útjára egy-egy galambot, majd a többi postagalamb egyszerre repült ki a ketrecből. Nagy ováció fogadta a közös repülés látványát. Ezúton is köszönjük Bereczki Jenőnek az élménynyújtást.

A természet szeretete, védése, óvása és ápolása a mindennapok szerves része óvodánkban. A madarak és fák napja az egész természet ünnepe – ezt mindig tartsuk szem előtt!

 

Mészáros Márta

óvodapedagógus

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Megújult a töbörzsöki óvodánk udvara

Hegedüs János szülő kezdeményezésének köszönhetően óvodánk alapítványa részt vehetett az Alcoa Alapítvány ACTION nevű programjában. Ennek eredményeként, az Alcoa-Köfém Kft. dolgozóiból alakult önkéntes munkacsoport tette szebbé a Pillangó csoportban dolgozó kollégák és szülők támogató részvételével a töbörzsöki óvodánk udvarát, és újították meg festéssel az udvari játékok egy részét. A környezetrendezés nyáron még folytatódik, mert egy nagyobb összegű anyagi támogatásban is részesül az óvoda a program révén.

A Sárbogárdi Zengő Óvoda nevében köszönöm az önkéntesek tevékenységét és mindenkinek a munkáját, aki segítette a program megvalósulását. Külön köszönetemet fejezem ki Hegedüs Jánosnak, aki szülőként fontosnak tartja, hogy segítse óvodánkat, példát mutatva mindenkinek gyermeke közössége iránti felelősségérzetével, elkötelezettségével.

                                                                                                                                                                                    Huszárné Kovács Márta
                                                                                                                                                                                         Intézményvezető

„ Ákom-bákom hadsereg” címmel tartott előadást a Sárbogárdi Zengő Óvoda székhelyén Hargitai Enikő a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének vezetője. Sok hasznos, tanácsot, információt hallhattak az érdeklődő szülők, akiknek gyermekei szeptember 1-én megkezdik tanulmányaikat az első osztályban. Az intézmény óvodáiból a nyílt hét keretében hívtuk meg a szülőket erre a rendezvényünkre szakszerű  segítséget kínálva a jövőbeli helyzetek megfelelő „kézbentartására”. Tovább lépve az óvodából a sikeres iskolai évek biztosítéka, ha kellő időben a megfelelő segítséget kapja a gyermek a szülőtől és a pedagógusoktól, ha szükséges a gyógypedagógusoktól is. Ehhez azonban nélkülözhetetlen, hogy a tüneteket felismerjük, akár szülőként, akár pedagógusként foglalkozunk a gyermekekkel. Tudatos figyelemmel, és egyéni fejlesztéssel a tanulási problémák megszüntethetőek, illetve a megfelelő módszerekkel korrigálhatók. Azonban sohasem szabad elfelejtenünk, hogy a szeretet a legjobb orvosság, ezért a legjobb módszerek mellett hatékonyság növelő az érzelmi biztonság, a szülő feltétel nélküli szeretete a gyermeke iránt. Köszönjük Hargitai Enikőnek az előadást.

 Huszárné Kovács Márta

Intézményvezető

 


Óvodai beiratkozás

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a Sárbogárdi Zengő Óvodában 2016/17-os nevelési évre történő

beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 26-27-28. kedd-szerda-csütörtök  / 900 – 1600 óráig /.

A következő helyszíneken:

Sárbogárdi Zengő Óvoda (székhely) 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája 7003 Sárbogárd, Gesztenye sor 1.

                 Sárbogárdi Zengő Óvoda Telephelye 7000 Sárbogárd, Szent István út. 49.

            Sárbogárdi Zengő Óvoda Telephelye 7018 Pusztaegres, Hatvani u. 50.

 A beiratkozáshoz szükséges közokiratokat, dokumentumokat kérem, szíveskedjenek magukkal hozni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat v. személyi igazolvány)

 és  lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

                    - szülő személyi azonosítót (törvényes képviselő) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

                      - a gyermek TAJ számát igazoló hatósági bizonyítványt,

                      - orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe jöhet

 Amennyiben rendelkeznek a gyermekre vonatkozólag a következő dokumentumokkal, akkor annak eredetijét, kérjük szintén        bemutatni, illetve másolatát a jelentkezési lappal átadni. (jelentkezési lapot a beiratkozáskor kell kitölteni)

                                   -   Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény), tartós betegségről (orvosi igazolás)

                                 -    Nyilatkozat halmozottan hátrányos helyzetről

 

                                     Továbbá tájékoztatom a Kedves Szülőket a következőkről:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai f  oglalkozáson kell részt vennie.

 Tehát ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Az óvodakötelezettség teljesítése alól felmentést a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az illetékes jegyző az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2016. május 20-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Azon gyermekek esetében, akik 2013. szeptember 1-je után születtek és a 2016/17- os nevelési évben (mely 2016. szept. 1- 2017. aug. 31-ig tart) betöltik a 3. életévüket csak 2017. szeptember 1-je után kötelező az óvodába járás, de természetesen, ha a szülők szeretnék gyermeküket óvodába járatni a lehetőség adott. A jelzett beiratkozási időpont rájuk is vonatkozik!

A köznevelési törvény alapján lehetőség van az óvodai férőhelyek függvényében a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntésről határozati formában a szülő 2016. május 30-ig értesítést kap.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyző az Nkt. 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. A szülő az Nkt. 38. § (4) bekezdése alapján jogszabálysértésre hivatkozással a jegyző döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

   SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES SZÜLŐT, ÉS GYERMEKET !   

   Sárbogárd, 2016. március 29.                                                    Tisztelettel:                                                    Huszárné Kovács Márta                                                     

                                                                                                                                        intézményvezető

JELENTKEZÉSI LAP ITT TÖLTHETŐ LE!

BOZSIK  intézményi torna 2016.

 2016. április 19 - én ifjú focistáinkkal BOZSIK tornán jártunk Sárszentmiklóson. Szép számú csapatunk tagjai közül Ratkai Ádám és Papp Noel egész éves teljesítményükért különdíjban részesültek, egy - egy szép kupát kaptak. Elismerő oklevelet kapott Vinczellér Levente, Csőgör Balázs és Tóth Erik. Mindenki  kapott aranyérmet, csokit és üdítőt. Minden résztvevőnek köszönöm a jó teljesítményt, külön köszönöm a szülőknek a részvételt.

Szabó Attila edző

Kiszézés a Sárbogárdi Zengő Óvodában

 

 2016. február 29-éna kiszebáb égetésével egy régi néphagyomány megelevenítésére került sor a Sárbogárdi Zengő Óvoda Mikes közi épületében. A Süni és Bóbita csoportos gyermekek már hetek óta közösen készültek erre az alkalomra. A kiszéző mondókák,énekek és versek mellett a gyermekek közösen készítették el a kiszebábot és újrahasznosított anyagból az alkalomhoz illő zajkeltő eszközöket. A kiszebábbal együtt elégettük a korábban gondűző cédulákra felírt gyermeki félelmeket, így próbáltuk magunktól elengedi mindazt, ami rossz érzést kelt gyermekeinkben, mint például a rossz álmok, betegségek.

Az előkészületekben és a lebonyolításban segítségünkre volt egy Bóbita csoportos kisgyermek édesapja Kis Csaba, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni a közreműködést.

Nagy örömünkre szolgált a többi Zengő óvodás kisgyermekkel együtt megszólaltatni a ritmushangszereket. Reméljük, hogy sikerült a kiszebáb égetésével jó messzire kergetni a telet, elűzni minden rosszat és a betegségeket.

 

„ Jöjj el tavasz várva-várlak,

Hozz zöld ruhát, fűnek-fának!

Azt mondják a cinegék,

Itt a tavasz, nyitnikék!

Kék ibolya, hóvirág

Csupa öröm a világ!

Fúj szél, meleg szél

Jön a tavasz, fut a tél!”

 
Farkasné Tálai Gabriella

Bóbita csoport

Tájékoztatás a nyári óvodai nyitvatartás rendjéről

 

Kattintson ide

 

Mackónap és kiállítás a  Sárbogárdi Zengő Óvodában

 

Újra megnyitott egy egész hétre az idei Zengő ovis mackókiállítás. Az óvoda kis lakói az idén is lelkesen hozták otthonról kedvenc mackóikat, melyekből az aulában rendeztük be a mackó birodalmat. A legkülönfélébb mackók köszöntötték a gyerekeket óvodába érkezéskor: barna medvék, jeges medvék, panda macik egyaránt láthatóak voltak a gyerekek és szülők jóvoltából. A medvekiállítást második éve rendezzük meg és ötletét gyertyaszentelő napja adta. A népi hiedelem szerint gyertyaszentelő napján, ami február 2.-ára esik, kibújik a medve a barlangjából és körülnéz:  vajon milyen az idő? Ha napos idő fogadja: mackónk az árnyékától megijedve visszamegy a barlangba és tovább szundít még 40 napig. Ha borús az idő, kint marad és velünk együtt örül a tavasznak. A kiállítás zárásaként február 2.-án a Süni csoportosok egy rövid kis műsorral is kedveskedtek az óvoda többi „kis mackójának”. A nyolc csoport együtt mondogatta azokat a medvékről szóló mondókákat, dalocskákat amiket minden valamire való „medvebocs” már tanult az oviban.

Toldy Miklósné óvodapedagógus

 

Közösségi szolgálatban

 

A Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium két 10. c osztályos tanulójának segítő közreműködésével szépült meg aulánk fala. Huszár Boróka Márta és Horváth Dóra kitartó munkájának köszönhetően tettük óvodásaink örömére vidámabbá közösségi terünk főfalát.

                                                                                                                                                                 Huszárné Kovács Márta

 

                                                                                        

                                                    

                                    A Sárbogárdi Zengő Óvoda három óvodája is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet                    

Az okleveleket december 16-án vehettük át, ünnepélyes szakmai nap keretében, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárnak otthont adó Vajdahunyadvárban.
A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázat oklevél átadó ünnepségén
az okleveleket Román István, a Földművelésügyi Minisztérium agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkára, és Thaisz Miklós főosztályvezető, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Programok és Kapcsolatok Főosztályának vezetője adta át. A díjazottakat köszöntötte, és a címátadó ünnepséget megnyitotta Dr. Estók János, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár főigazgatója. A pályázat célja: az óvodai környezeti nevelés feladatai az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. A fenntarthatóságra nevelésnek az óvodába járó gyermekeink szülei is aktív részesei, legyen szó zöld jeles napok megvalósításáról, vagy hulladékgyűjtésről.  Ezért köszönjük a szülők együttműködését, hiszen ezzel ők is hozzájárultak ahhoz, hogy óvodáink a minősítési eljáráson elnyerték a Zöld Óvoda címet. A Sárbogárdi Zengő Óvoda székhelye (Mikes köz 3.) és  vidéki óvodái közül: Töbörzsökön (Szent István út 49.) és Pusztaegresen (Hatvani út 50.) 2018. 12. 31-ig jogosult a Zöld Óvoda cím viselésére. Kitűzött céljaink megvalósítása érdekében továbbra is számítunk a fenntartó, szülők és civil szervezetek együttműködő támogatására.Napjainkban egyre jobban előtérbe került a környezetvédelem, az egészségvédelem és a fenntartható életmód. Fontosnak tartjuk, így óvodai nevelésünkben is nagy szerepet kap a környezeti nevelés, a környezettudatos szemléletmód és magatartás, amit az óvodánkba járó gyermekeknek és rajtuk keresztül a családoknak is át szeretnénk adni. Nevelőmunkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonyának kialakítására. Támogatást nyújtunk a tapasztalatok megszerzéséhez, ha tehetjük tapasztalati úton, a természetben, élmények útján. A gyermekek környezeti nevelése az egész nap folyamán jelen van, beépül az óvodai életünk minden mozzanatába, valamennyi tevékenységünkbe. Környezettudatos szemlélet és magatartás közvetítésével kívánjuk a gyermekeket a természet tiszteletére, óvására, okos, jó cselekedetekre nevelni, valamint az értékeket átörökíteni.

Többször emlegetett közismert mondás, mely David Brower-től származik örök érvényű:
 

"A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön." Így közös célunk kell legyen, hogy mindenki számára váljon természetes igénnyé a környezet védelme.

 

                                                                            Huszárné Kovács Márta intézményvezető és Toldy Miklósné munkaközösség vezető   

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                    GE ! nap a Sárbogárdi Zengő Óvodában


November 27-én óvodáinkban a Gondolkodj egészségesen!- program keretében hívtuk fel a figyelmet az egészséges életmódra. Intézményünk csatlakozott a Gondolkodj Egészségesen Alapítvány országos programjához, melynek köszönhetően kiscsoportosaink szülei az alapítvány ajándékát egy „EgészségZsákot” vehettek át.
Az alapítvány programjának 7 pillére: táplálkozás, mozgás, gyermeklélek, környezetvédelem, biztonság, és testi egészség, művelődés, sokszínűség. A GE nap programjának forgatókönyve is erre a 7 pillérre épült, az idei évben a Mese a tökéletes Üveggolyóról c. alkotás feldolgozásával. A forgatókönyvet Dr. Bakonyi Anna, pedagógiai szakértő Bori-Fekete Ágnes, színész-drámatanár országosan ismert neves szakemberek állították össze, lehetőséget adva az óvodapedagógusoknak arra, hogy az óvodai csoportjukat jól ismerve, kreatív módon, szabadon használhassák fel a legnagyobb hatékonyságot elérve a gyermekekben.
A Gondolkodj Egészségesen Alapítvány honlapján sok jó, és praktikus tanácsot, receptet, olvashatnak az érdeklődő szülők arról, miként lehet óvodáskorú gyermekeiket az egészséges életmódra nevelni. Sok színes, játékos programmal is várják rendezvényeikre a családokat!
 

Huszárné Kovács Márta
     intézményvezető
 

 

 

 

 

Köszönetünket fejezzük ki Kalocsay Tamásnak, a sárbogárdi Tesco igazgatójának, hogy mikulás csomagokkal ajándékozta meg a Sárbogárdi Zengő Óvoda Micimackó csoportját.

Gyermekeink nevében is köszönjük szépen kedves támogatását:

 

                                                                                                           Kőrösi Erika és Huszárné Várhelyi Ildikó

                                                                                                                  a Micimackó csoport óvodapedagógusai

                                                                                          

 

 

 

„Rémisztő kezek” a Sárbogárdi Zengő Óvodában

 

Ijedelemre semmi okunk, a mi óvodásaink már biztosan tudják, hogyan lehet védekezni a bacilusok és vírusok ellen. Azt is tudják, hogy vannak jótékony baktériumok is. Az e-Bug nevű egészségfejlesztési „Játékos Tudomány- Rémisztő kezek”” modul alkalmazásával, látványos és interaktív foglalkozás alkalmával mutatta be Dr. Pásztor László, a Fejér Megyei Kormányhivatal osztályvezető főorvosa és Dr. Marton János a gyermekeknek, hogyan terjednek a bacilusok például egy tüsszentéssel, kézfogással. Óvodásaink arra is kaptak hasznos tanácsokat, hogy, hogyan tudjuk kivédeni a „támadásokat” alapos kézmosással hat lépésben. A mikroszkopikus felvételekről készült fotókon „közelről” is láthatóvá váltak ezek a lények, melyek mindennapi életünk hasznos vagy haszontalan velejárói.  A gyermekek sólisztgyurmából elkészíthették a mikrobák világába való betekintés után, a nekik legszimpatikusabb kórokozót, és hazavihették, mert ebben az állapotban nem fertőző.

A program létrejöttét az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága (DG SANCO) által kiírt európai uniós pályázat tette lehetővé, melyet az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) partnerintézményként támogat.

Köszönjük, Dr. Pásztor Lászlónak, és Dr. Marton Jánosnak, hogy elfogadták a meghívást, és óvodáinkban is lehetővé tették, hogy az egészséges életmódra nevelés ilyen módon is megvalósuljon.

Huszárné Kovács Márta

intézményvezető

 

 

Tájékoztató!

A 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó dokumentumok az alábbi linkekre kattintva letölthetőek:

Jövedelemnyilatkozat
Tájékoztató a jövedelemnyilatkozathoz

-

Étkezési igény a 2015/2016-os nevelési évre

 

 

 

 

Szüreti mulatság a Sárbogárdi Zengő Óvodában


2015. szeptember 18 –án idén is megrendeztük óvodánkban a már hagyománnyá vált szüreti mulatságot. Hetekkel az ünnep előtt lázas munka folyt a csoportokban. A gyermekek óvodapedagógusaikkal együtt díszítették a csoportszobákat, szürettel, ősszel kapcsolatos dalokat, dalosjátékokat, verseket tanultak. Barkácsoltak, kézműveskedtek. Felelevenítették a régi néphagyományt, beszélgettek a szüreti munkákról, a munka befejeztével tartandó bálról, mulatságról. Aztán elérkezett a várva várt nap. A szülők kora reggel óvodánk előtt szebbnél-szebb virágkompozíciókkal, szalagokkal díszítették a lovaskocsikat, meglepve ezzel gyermekeiket, akik csodaszép népviseletben, hagyományőrző ruhákban jöttek reggel óvodába. A mulatságot a Micimackó csoportosok rövid műsora nyitotta meg, akik egy övid dal erejéig bevonták társaikat is a közös éneklésbe. Ezután következett a nap fénypontja a lovaskocsizás, a szüreti felvonulás. Boldogan integettek a gyermekek a megjelent szüleiknek, ismerőseiknek. Szóltak a szüreti nóták, s felverte a kis utcák csendjét a kereplő hangja. A lovaskocsizás után táncház várta az apróságokat, ahol népzenére ismerkedhettek a kicsik egyszerűbb tánclépéssel, változatos térformákkal. Természetesen közben az udvaron folyt a szőlő darálása, préselése, az édes must és a szülők által készített finomabbnál finomabb sütemények kóstolgatása.

Köszönetünket fejezzük ki a szülőknek, akik megajándékoztak bennünket mindenféle jóval (ropogtatni valóval süteménnyel, pogácsával, szőlővel stb.), az apukáknak, nagypapáknak, akik megmutatták a darálás, préselés tudományát, és a lovaskocsisoknak: Bögyös Jánosnak,Gárdonyi Jánosnak Horváth Györgynek, Horváth Patriknak, Huszár Györgynek, Kiss Istvánnak, Puha Zsoltnak, Rigó Istvánnak, Rostás Attilának és édesapjának, Tatai Lászlónak, akik örömet okoztak gyermekeinknek.                                                                                                                                                                                   Huszárné Várhelyi Ildikó

                                                                                                                                                                                         Óvodapedagógus

 

 

 

Állatok világnapja a Sárbogárdi Zengő Óvodában


Az állatok a gyermekek kedvencei. Sokat érdeklődnek irántuk utánozzák a hangjukat, mozdulataikat. Szívesen beszélgetnek róluk, nézegetnek állatokról szóló könyveket, hallgatnak róluk szóló meséket. A Sárbogárdi Zengő Óvoda székhelyén, az Állatok világnapja keretében egy egész hét az állatok szeretetéről szólt. Programjaink célja az volt, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítsük, és felhívjuk a figyelmet az együttélés fontosságára és szabályaira. Az állatok szeretetét nem lehet könyvekből megtanulni, tanítani. A közvetlen élménynyújtás, tapasztalatszerzés a legjobb ,módszer arra, hogy az óvodás gyermekek az állatokkal közeli kapcsolatba kerüljenek és ezáltal kialakuljon bennük a szeretet, a gondoskodás, a védelmezés érzése. Az óvoda minden csoportjában állatos verseket, mondókákat tanultak, dalokat énekeltek. Szebbnél szebb állatokról szóló kreatív alkotások kerültek ki folyamatosan minden csoport faliújságára. A hét közepén egy állatokról szóló rajz kiállítás is nyílt, melyen a gyermekek otthon készült munkáik voltak láthatóak. Pénteken pedig az óvoda – a gyermekek nagy örömére - valódi állathangoktól zengett. Voltak itt papagájok, kis kacsák, nyuszik, teknősök, tengeri malac, hörcsög, kaméleon, kígyó és gekkók, melyeket a szülők hoztak be otthonról, hogy az óvoda kis lakóinak örömet szerezzenek. A program sorozat zárásaként hétfőre terveztük a Dog Plusz Egyesület kutyabemutatóját, ami sajnos a reggeli eső miatt elmaradt, de nem véglegesen. Várjuk az eső mentes napokat, hogy a kutyusokkal újra találkozhassunk és átadhassuk nekik a rengeteg szülők által összegyűjtött adományt: száraz – és konzerv kutyaeledeleket, kutya szalámikat, jutalom falatokat, plédeket, stb. Köszönettel tartozunk minden kedves szülőnek, hogy az óvoda eme programjaihoz bármilyen formában hozzájárultak, segítséget nyújtottak és ezzel a gyermekeknek nagy örömet szereztek.

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                        Toldy Miklósné

                                                                                                                                                                                      óvodapedagógus

 

 

A népmese napja a Sárbogárdi Zengő Óvodában

A népmese napját Benedek Elek születésének évfordulója alkalmából minden év szeptember 30.-án tartják hazánkban.

A nap célja, hogy könyvtárosok, óvodapedagógusok, tanítók, tanárok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek, és felnőttek, ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak a magyar népmese felé.

Ezen a napon a Sárbogárdi Zengő Óvoda Mikes közi épületében rendhagyó módon tartottuk meg a népmese napját.

A Gárembucka, Napos-holdas mesemondóitól, Gregus Lászlót hívtuk meg, hogy meséljen nekünk.

A mesemondás alatt a gyerekeket is bevonta a mesébe, dalokat, mondókákat tanulhattak együtt. A tarisznyából előkerültek a népi hangszerek is, mint például a furulya, tilinkó, doromb.

A gyerekek úgy hallgathatták a népmeséket, ahogy még a régi világban hallották az öregektől: élő szóval elmondva, mindig egy kicsit máshogyan kanyarítva.

Az előadó szavait idézve: „Az egyik legizgalmasabb dolog a mesélésben, hogy ez mindig is az élőszó művészete volt, a mesélőnek a hallgatók igényeihez igazodva kellett mesét választania, a mesét elmondania, színesítenie.” Így történt ez nálunk is. A gyerekek csillogó szeméből, mosolyából, örömteli tapsolásából érezhettük, hogy tetszik nekik a mese varázslatos világa, fantáziájuk segítségével sikerült elrepülniük a mesék birodalmába.


                                                                                                                                                                                           Fischerné Farkas Csilla

                                                                                                                                                                                               óvodapedagógus

 

 

 

Egészségünk kulcsa a helyes táplálkozás

Szakmai nap keretében Farkasné Horváth Ágnes az Eurest Kft. diák-és gyermekétkeztetés vezetője, volt vendége óvodánknak, aki előadásával színesítette, és gazdagította a nap programját. Az egészséges életmód kialakítása fontos, és egyik alappillére intézményünk Pedagógiai programjának is. Az egészséges életmód egyik eleme az étkezés, mely alapvetően meghatározza a gyermekek egészséges testi fejlődését. Óvodáinkban a gyermekek napi háromszori étkezését az Eurest Kft. biztosítja, a legnagyobb odafigyeléssel készített vitamindús ételekkel. A közétkeztetésre vonatkozó törvények, és rendeletek meghatározzák az életkorhoz szükséges tápanyagbevitelt, só és cukor csökkentett mennyiségét. Mindezt, azért, hogy a felnövekvő nemzedék egészségesebb legyen, mint a jelenlegi felnőtt generáció. A szív, és érrendszeri megbetegedések visszavezethetőek a helytelen táplálkozásra, és a mozgás szegény életmódra. A Köznevelési törvénynek köszönhetően ma már minden köznevelési intézményben biztosítani kell a speciális étrendű ( tej-és gluténérzékenyek, egyéb ételallergiás, cukorbeteg) gyermekek étkezését is. Abban a szerencsés helyzetben van intézményünk, hogy ez óvodáinkban az Eurest Kft.-nek köszönhetően nem jelent problémát. Az előadásból arról is tájékoztatást kaptunk, hogy mire kell ügyelni például a gluténérzékeny gyermekek ételeinek a felszolgálásánál. A sok elhangzott információ után, előadónk arra is felhívta a figyelmünket, hogy a faliújságjainkon elhelyezett heti étrend nemcsak tájékoztató jellegű, hanem azzal a céllal is készül, hogy segítse a szülőket abban, hogy az otthoni étkezést a napi óvodai étkezéssel harmonikusan alakítsák ki.

Az Eurest Kft. konyhájáról kerülnek ki reform ételek is, megismertetik az ízek világán keresztül a gyermekekkel más földrészek, tájegységek ételeit is, színesítve ezzel a hétköznapjainkat. A szakmai napunkon Gregovszki Vince a sárbogárdi Eurest konyha vezetője lepett meg bennünket teljes kiőrlésű lisztből készült, sárgarépás pogácsával,- mely nagyon finom volt,- ezúton is köszönjük.

Farkasné Horváth Ágnesnek az intézmény nevében ezúton is köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönöm a tartalmas, információ gazdag előadást.


                                                                                                                                                                             Huszárné Kovács Márta

                                                                                                                                                          Sárbogárdi Zengő Óvoda intézményvezetője

 

 

 

 

Szüreti mulatság a Pusztaegresi óvodában


Szeptember 18-án reggel napfényes időre ébredtünk.

A hagyományokhoz hűen minden év szeptemberében megrendezésre kerül a szüreti mulatság óvodánkban.

A gyermekek már kora reggel megérkeztek az óvodába. Öröm volt látni a népviseletbe felöltözött kislányokat, kisfiúkat és szülőket.

A szülők is nagy izgalommal várták az eseményt és előző nap délutánján sok szorgos kéz díszítette fel az óvodát.

A gyermekek minden évben nagy izgalommal várják ezt a napot, mert sok érdekes dologban lehet részük a nap folyamán.

A szüreti felvonulással kezdődött a mulatság, kis póni fogat és utánfutó segítségével jártuk be a falut szüreti dalokat énekelve. Néhány lelkes szülő gyalog kísérte a kis csapatot.

A gyermekek megismerkedhettek a szüreteléshez szükséges eszközökkel darálóval, préselővel és meg is kóstolhatták a méz édes mustot is.

Egy igazi nagy, családi összejövetel volt ez, ahol népi zene felvételeinek hallgatása és táncolása mellett fogyaszthatta mindenki a finom pogácsát, süteményt és gyümölcsöt.

Úgy értékeltük, hogy jól sikerült ez a rendezvény, mert azt láttuk, hogy nagyon jól érezte magát, aki eljött és a gyermekeknek is felejthetetlen élményt nyújtott.

Köszönjük minden kedves szülőnek, aki pogácsát, vagy süteményt, szőlőt, egyéb gyümölcsöt hozott, vagy segítségével hozzájárult az élmény-teli naphoz.

Külön köszönetemet fejezem ki Vájer Tamásnak, aki kis póni fogatával hozzájárult az esemény lebonyolításához.


Jövőre megismételjük!