index
művészek tovább a következő művészhez      

H - 6000 Kecskemét,
Pázmány P. u. 8.


Telefon/Fax:
76/417-378; 30/287-2549

E-mail:
gyergyadeszzsu@t-online.hu 

ifj. Gyergyádesz László
művészettörténész

1972-ben született Kecskeméten. 1997-ben végzett az ELTE művészettörténet szakán. 1997 augusztusától művészettörténész muzeológusa, 2000 február–2006 június között vezetője a Kecskeméti Képtár/Cifrapalotának. Több mint 300 művel gyarapította a gyűjteményt, mindenekelőtt ajándékozás, részint pályázat útján. 1998-tól óraadó tanárként folyamatosan tanít a Debreceni Egyetemen (heti két előadás). Fő szakterülete a zománcművészet középkori története és kortárs jelenségei, a Magyar Szent Korona, de foglalkozik például Tóth Menyhért életművével, ill. a későközépkori Alpokon túli képző- és iparművészet keresztény ikonográfia kérdéseivel is.

Fontosabb társadalmi tisztségei, egyesületi tagságok:

2001-től alelnöke, majd 2004 áprilisától elnöke a TMT-nak. 2006-tól a Magyar Animáció Háza alapítványi kuratóriumának elnöke. Tagja a Tóth Menyhért Alapítvány kuratóriumának.

Legfontosabb kiállítás rendezések, kurátori munkák (105 alkalomból):

Kortárs magyar zománcművészet, Kecskeméti Képtár (1998); TMT országos kiállításai (2000, 2005, 2007); Kortárs magyar zománcművészet 1960–1995, Millennium Szalon, Budapest (2001); I–II. Nemzetközi Budafoki Tűzzománcművészeti Triennále, Budapest, Nagytétényi Kastélymúzeum és Jazz Galéria, ill. Millennium Szalon, Budapest (2001, 2012); I–VI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále, Kecskeméti Képtár (2002, 2005, 2006); Lantos Ferenc életmű-kiállítása, Kecskeméti Képtár (2006).

Válogatott könyvek (9-ből):

Kecskemét. A főtér és környékének művészeti emlékei és gyűjteményei. (Porta könyvek) Kecskemét, 2005;
Lantos Ferenc. Szerk.: Pinczehelyi Sándor. Pécs, 2006 (társszerzőként: Fábián Lászlóval, Lantos Ferenccel és Szöllősi Nagy Andrással);
„Mélységből kiáltok…”. Balanyi Károly. Kecskemét, 2006;
Játék a tűzzel - Hévizi Éva. Budapest–Kecskemét, 2006;
„Csavargó” - Mednyánszky László élete és művészete. Kecskemét, 2007.
Báron László, Kecskemét, 2011.

Válogatott cikkek, tanulmányok (kb. 60-ból):

Tizenöt éves a Kecskeméti Képtár. Egy XIX–XX. századi művészeti gyűjtemény és története. In: Új Művészet, IX, 1998/11. pp. 12–15.; Kortárs magyar művészeti lexikon I–III. Szerk.: Fitz Péter. Budapest, 1999–2001 (kb. 60 szócikk); „Sikongó gyökerekkel”. Goór Imre életművéről. In: Magyar Művészeti Fórum, III, 2000/1. pp. 34–38.; „A világ műalkotás”. II. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále Kecskeméten. In: Magyar Iparművészet, 2005/3. pp. 35–38.; Természeti törvényszerűségek jegyében. Lantos Ferenc zománcművészeti alkotásai. In: Magyar Iparművészet, 2006/3. pp. 41–43.

Ifj. Gyergyádesz László írásai a kortárs magyar zománcművészetről és annak jeleseiről:

ifj. Gyergyádesz László: A kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely. In: Magyar Múzeumok, IV, 1998/1. pp. 38–39.

ifj. Gyergyádesz László: Kortárs magyar zománcművészet – Ungarische Emailkunst der Gegenwart – L'Emaillerie hongroise contemporaine. Kiállítás a kecskeméti Cifrapalotában, 1998. III. 21.–IV. 26. Tanulmány-katalógus. Kecskeméti Képtár, Kecskemét, 1998

ifj. Gyergyádesz László: Kortárs magyar zománcművészet. Kecskeméti Képtár (Cifrapalota), 1998. március 21–április 26. In: Magyar Iparművészet 1998/2. pp. 2–16.

ifj. Gyergyádesz László: A Kortárs magyar zománcművészet címmel megrendezett kiállítás megnyitó programjairól. In: Magyar Iparművészet 1998/2. pp. 16–19.

ifj. Gyergyádesz László: A kortárs magyar zománcművészet kezdetei, különös tekintettel a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep előzményeire Kecskeméten az 1960–1970-es években. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun Megyében 1998. Szerk.: Romsics Imre és Wicker Erika. Kalocsa, 1999. pp. 219–226.

ifj. Gyergyádesz László: „A technika határa ott van, ahol a szellem elindul”. Móricz unoka Blaise Simonnak, a kortárs magyar zománcművészet kiválóságának vázlatos pályaképe. In: Magyar Művészeti Fórum, II, 1999/5. pp. 22–26.

ifj. Gyergyádesz László: Szín–játék. Kortárs magyar zománcművészet. In: Magyar Művészeti Fórum, II, 1999/6. pp. 59–65.

Kortárs magyar művészeti lexikon I–III. Szerk.: Fitz Péter. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1999–2001 (pl. Báron László; Bonyhád, zománcművészeti szimpózium; Hollósy Katalin; Kátai Mihály; Morelli Edit; Ötvös Nagy Ferenc; Blaise Simon; Sor Tibor; Stefániay Edit)

ifj. Gyergyádesz László: „Sikongó gyökerekkel”. Goór Imre életművéről. In: Magyar Művészeti Fórum, III, 2000/1. pp. 34–38.

ifj. Gyergyádesz László: Blaise Simon. In: Atelier, V, 2002/3. pp. 26–27.

ifj. Gyergyádesz László: Kortárs magyar zománcművészet. In: Atelier, V, 2002/3. pp. 6–13.

ifj. Gyergyádesz László: Blaise Simon. Kecskemét, 2003

ifj. Gyergyádesz László: In memoriam Morvay László (1947–2004). In: Magyar Iparművészet, 2005/1. pp. 67–68.

ifj. Gyergyádesz László: A kortárs magyar zománcművészet rövid története és jelenlegi helyzete. In: Zománc 1975–2005. A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep katalógusa. Szerk.: Pap Gábor. Kecskemét, 2005. pp. 33–39.

ifj. Gyergyádesz László: Szövött zománcok. Szűcs József zománcműveiről. In: Szűcs József: Tűzzománcok 1993–2005. Előszó a katalógushoz. Budapest, 2006

ifj. Gyergyádesz László: Szövött zománcok. Szűcs József zománcművei. In: Magyar Iparművészet, 2006/2. pp. 21–23.

ifj. Gyergyádesz László: Természeti törvényszerűségek jegyében. Lantos Ferenc zománcművészeti alkotásai. In: Magyar Iparművészet, 2006/3. pp. 41–43.

ifj. Gyergyádesz László: Megváltástöredékek. Pillanatképek Balanyi Károly zománcművészetéről. In: Magyar Iparművészet, 2007/1. pp. 50–52.

ifj. Gyergyádesz László: Félbeszakadt prófécia. Lantos Ferenc zománcművészeti alkotásai 1967–1976. Kecskemét, 2006

Fábián László – ifj. Gyergyádesz László – Lantos Ferenc – Szöllősi Nagy András: Lantos Ferenc. Szerk.: Pinczehelyi Sándor. Pécs, 2006

ifj. Gyergyádesz László: „Mélységből kiáltok…”. Balanyi Károly. Kecskemét, 2006

Játék a tűzzel. Hévizi Éva. Budapest–Kecskemét, 2006

ifj. Gyergyádesz László: „A természet rejtett arcai”. Szűcs József. Kecskemét–Budapest, 2007 (Torday Alízzal és a művésszel közösen)

ifj. Gyergyádesz László: „...a kétkedés is inspirál és az örök kísérletező kedv”. Hévizi Éva zománcművészetéről. In: Magyar Iparművészet, 2007/2. pp. 32–35.

„Mellembe tüzet tettem”. Goór Imre. Írta: ifj. Gyergyádesz László, Lezsák Sándor és Turai Kamill. Kecskemét, 2008

Művek lexikona I–III. Főszerk.: Szlávik Tamás. Budapest, 2008 (pl. Lantos Ferenc: Tettyei térelemek)

ifj. Gyergyádesz László: „Az orosz művészek Mekkája” – a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep. In: Magyar Iparművészet, 2010/1. pp. 50–54.

„Hiába él, aki másnak nem használ.” Makrai Zsuzsa. Szerk.: ifj. Gyergyádesz László és dr. Papp Klára. Előszót írta: ifj. Gyergyádesz László. Nyírbátor, 2010

ifj. Gyergyádesz László: Kecskemét 20. századi és kortárs művészetéről. In: Kapcsolat 2010. Nagybánya, Kecskemét, Szentendre. Kortárs képzőművészeti kiállítás katalógusa. Szerk.: Balanyi Károly. Kecskemét, 2010. pp. 13–22. (angolul és románul is)

ifj. Gyergyádesz László: Újrateremtés. Makrai Zsuzsa Báthory-címereiről. In: Magyar Iparművészet, 2011/2. pp. 59–61.

ifj. Gyergyádesz László: Számvetés – „Nem csak kenyérrel él az ember” (Mt 4,4-5). Papp György zománcművészetéről. In: Papp György tűzzománcai és grafikái. Szerk.: Kopasz Ildikó. Szeged, 2011. pp. 36–39.

ifj. Gyergyádesz László: Aranykor. In: Bábás Erika. Katalógus. Szerk.: Czomba Magdolna. Nyíregyháza, 2011. pp. 4–5.

ifj. Gyergyádesz László: „Evidencia a lehetetlenség” Strohner József képzőművész zománcművészeti munkásságáról. In: Magyar Iparművészet, 2011/4. pp. 44–47.

ifj. Gyergyádesz László: Báron László. Kecskemét, 2012

ifj. Gyergyádesz László: „Eltűnt. / Kezében tábla volt és fény a homlokán.” A magyar báb- és zománcművészet nagymesteréről, Báron Lászlóról (1931–2011). In: Magyar Iparművészet, 2012/2. pp. 56–59.

ifj. Gyergyádesz László: A kortárs magyar zománcművészet nagymestere – Turi Endre. In: Magyar Iparművészet, 2012/3. pp. 45–49.

ifj. Gyergyádesz László: „újra és újra megfeszítjük őt” – Egy kettős kiállítás elé. In: Kapocs ég és föld között. A Kapocs ég és föld között és a Tüzet viszek… című kiállítások katalógusa. Eger, Zsinagóga Galéria és Vitkovics-ház, 2012. szeptember 7–december 21. Szerk.: Bulla Márta és Baráz Csongor Dömötör. Eger, 2012. pp. 2–10. (angolul is)

ifj. Gyergyádesz László: A létezni akaró anyag hívása – Blaise Simon zománcművészeti életművéről. In: Magyar Iparművészet, 2013/9. pp. 24–29.

ifj. Gyergyádesz László: „Eltűnt. / Kezében tábla volt és fény a homlokán.” A magyar báb- és zománcművészet nagymesteréről, Báron Lászlóról. In: Atelier, 2014/1. p. 31.

ifj. Gyergyádesz László: Ómagyar Mária-siralom – Ravasz Erzsébet (1937–1991) zománcművészeti életműve. In: Magyar Iparművészet 2014/6. pp. 32–37.

ifj. Gyergyádesz László: A kortárs magyar zománcművészet fővárosa – Negyvenéves a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep. In: Magyar Iparművészet, 2014/8. pp. 9–14.

ifj. Gyergyádesz László: „Legyen meg a te akaratod…” H. Barakonyi Klára zománcművész szakrális alkotásai. In: Magyar Iparművészet, 2015/4. pp. 29–33.

ifj. Gyergyádesz László: A múló idő ablakai – Balanyi Károly. Kecskemét, 2016

ifj. Gyergyádesz László: „Tájékoztató formák” – Egy zománcművészeti kísérlet a „humanizált panelért”. In: Magyar Iparművészet, 2016/8. pp. 31–35.

ifj. Gyergyádesz László: A teremtés törvényei – Balanyi Károly elmúlt tíz évének zománc- és üvegművészeti alkotásairól. In: Magyar Iparművészet, 2016/9. pp. 2–6.

 

 


index
művészek tovább a következő művészhez      

oldal tetejére