Magyarország vármegyéinek népe


 
 

Győr vármegye népe

Vas vármegye népe

Somogy vármegye népe

PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYe

Nógrád vármegye népe

Heves vármegye népe

SZABOLCS VÁRMEGYE NÉPE

Pozsony vármegye népe

Nyita vármegye népe

Bars vármegye népe

Hont vármegye népe

ESZTERGOM VÁRMEGYE NÉPE

Gömör-Kishont vármegye

Zemplén vármegye népe