Mozilla Firefox 3.0-ra és 1280*1024-es felbontásra optimalizálva
A tartalom szabadon felhasználható a szerző (az én :p) külön engedélye nélkül is!
2009
CsürhE banda!
szóbeli tételek andorka kompatibilis változatban köszönjük kriszti ! :]

 1. 1.1. Az Anjou-kor gazdasága Magyarországon
 2. 1.2. A nagy földrajzi felfedezések és hatásuk a világgazdaságra
 3. 1.3. A nagy világgazdasági válság és következményei
 4. 2.4. A középkori városfejlődés
 5. 2.5. Az ipari forradalom és következményei
 6. 3.6. A római köztársaság válságjelenségei és megoldási kísérletei
 7. 3.7. Szent István és az államalapítás
 8. 3.8. A polgári átalakulás és a nemzeti önállóság kérdései a reformkorban
 9. 3.9. Hunyadi Mátyás kísérlete a rendi állam központosítására
 10. 4.10. Az ókori athéni demokrácia
 11. 4.11. A kommunista diktatúra kiépítése és működése Magyarországon
 12. 4.12. A parlamenti demokrácia működése Magyarországon
 13. 5.13. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon
 14. 5.14. A reformáció tanításai és irányzatai
 15. 6.15. A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi háttere és főbb eseményei
 16. 6.16. Az 1848-49-es szabadságharc nemzetközi háttere és katonai eseményei
 17. 6.17. A 2. világháború frontjai, fontosabb eseményei, folyamatai
 18. 6.18. A hidegháború kibontakozása és főbb jellemzői a 20. század 2. felében
 19. 7.19. A Garay János Gimnázium története
 20. 7.20. Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei hazánkban és Tolna megyében
Nyelvtan tételek (thx Hajni & endzsi :p)


 1. 1., 3. és 4. tétel
 2. I/2 Nyelvtípusok, nyelvcsaládok
 3. III/5 A magyar nyelv rokonsága
 4. III/6 A magyar nyelv története, nyelvemlékek
 5. III/7 A nyelvújítás mibenléte
 6. IV/8 A főbb nyelvváltozatok
 7. IV/9 Rajos-féle segédanyag (tételként: IV/9 Az információs társadalom hatása a nyelvre)
 8. V/10 Hangok találkozása, mgh és msh rendszere
 9. V/11 Szóelemek. Helyesírásunk rendszere
 10. V/12 Szószerkezetek. Egyszerű mondatok.
 11. V/13 Az összetett mondatok fajtái (Anna)
  V/13 Másik verzió (Hajni)
 12. VI/14 A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek
 13. VI/15 tétel: A szöveg szerkezeti egységei, szerkezettípusai (Anna)
  VI/15 Másik verzió (Hajni)
 14. VII/16 A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai
 15. VII/17 Az érvelés és fajtái
 16. VIII/18 A társalgási stílus ismérvei, műfajai
 17. VIII/19 A publicisztikai stílus főbb jellemzői, műfajai (8.os tk 167-181) +18-as tétel is ehhez kapcsolódik
 18. VIII/20 A képszerűség stíluseszközei (8.os tk 167-181)
Irodalom tételek (thx Kriszti & Móni ^^)

     Életművek:
 1. Petőfi szerelmi költészete
 2. Arany balladái
 3. Ady háborúellenes költészete
 4. Babits Ars poeticája  
 5. Kosztolányi Édes Anna
 6. József Attila utolsó vershármas

     Portrék:
    7.  Balassi Bálint költészete
    8. Kölcsey nemzet- és történelemszemlélete
    9. Mikszáth novellisztikája
    10. Radnóti Miklós eclogái

     Látásmódok:
    11. Janus Pannonius reneszánsz szemlélete
    12. Karinthy irodalmi paródiái
    13. Örkény István groteszk ábrázolás módja
 
     A kortárs magyar irodalomból
    14. Kányádi Sándor

    Világirodalom:
   15. Ókori görög eposzok
   16. Kisember ábrázolás az orosz irodalomban

    Színház- és drámatörténet
    17. Moliere - Tartuffe
    18. Madách: Az ember tragédiája
  Az irodalom határterületei
    19. Rokonok (könyv és film összehasonlítás)

   Interkulturális megközelítések és regionális kultúra
    20. Szekszárdi írók, költők

 

Érettségihez: