Barcs vasútállomás biztosítóberendezése


A biztosítóberendezés a vonatoknak az állomásba való bejáratát, kijáratát és áthaladását biztosítja. A berendezés SH mechanikai bizosítóberendezés, amely a végponti oldalon fényjelzőkkel és fénysorompókkal van kiegészítve.
A biztosítóberendezés Barcs állomás vonatforgalomra megnyitott részét, A Barcs és Középrigóc állomások közé telepített nyíltvonali iparvágány kiágazást fedező berendezést és mindkét irányból 2-2 nyíltvonali fénysorompót felügyeli (AS635, AS647 illetve AS684, AS695).

A biztosítóberendezés részei:

Az Irodai blokk készülék és az Irodai kiegészítő nyomógombos kezelő készülék a felvételi épületben lévő Forgalmi Irodában található.

Az állomás kezdőponti oldalán felállított II. sz. állítóközpontban találhatók az állomás kezdőponti oldalán lévő váltóknak és jelzőknek a váltó- és jelzőállító berendezései és az állomás kezdőponti oldalán felállított állomási teljes sorompó kezelőkészüléke. Ide vannak visszajelentve az AS684 és AS695 nyíltvonali fénysorompók.

Az állomás végponti oldalán felállított I. sz. állítóközpontban találhatók az állomás végponti oldalán lévő váltóknak és jelzőknek a váltó- és jelzőállító berendezései, az állítóközponti nyomógombos készülék, amelyről a fényjelzőket lehet kezelni és erre is vannak visszajelentve. Szintén ide van visszajelentve a Barcs és Középrigóc állomások között található Kemikál iparvágány kiágazást fedező berendezés és az AS635 és AS647 nyíltvonali fénysorompók.

Az állomás A jelű, kezdőpont felőli bejárati jelzője háromfogalmú biztosított alakjelző, háromfogalmú biztosított kijárati előjelzővel egyesítve. A bejárati jelző háromfogalmú biztosított bejárati előjelzővel rendelkezik.

Az állomás végponti oldalán 2 biztosított fény bejárati jelző van. Ezek az R első bejárati jelző és az O második bejárati jelző.

Az állomás egyéni kijárati jelzői biztosított alak kijárati jelzők. Az állomás végponti oldalán van második, közös, biztosított fény kijárati jelző is. Ez a P jelző.

A Kemikál iparvágány kiágazást a mindkét irányból biztosított fényjelzők fedezik. Ezek a kezdőpont felőli A jelző és a végpont felőli B jelző.

A Kemikál iparvágány kiágazást fedező B fényjelzőnek és a P második fény kijárati jelzőnek külön fény előjelzője van.

A Kemikál iparvágány kiágazás fedezőjelzőinek a szabványos állása a továbbhaladást engedélyező állás. A többi jelző szabványos állása a továbbhaladást megtiltó állás. Az előjelzők szabványos állása a hozzá tartozó főjelző szabványos állásának megfelelő állás.

A váltók és alakjelzők állítását és a váltók reteszelését közvetítő acélhuzal vezetékeket részben vasbeton- és vascsatornákban, részben forrcső oszlopokra szerelt vezetéki csigákon építették ki az állítókészülék emeltyűi és az egyes berendezések között.

A forgalmi irodában elhelyezett rendelkező készüléket a váltókezelői szolgálati helyeken lévő blokk - készülékkel, a szigetelt síneket a feloldóberendezésekkel, a külsőtéri vasszekrényeket az állítóközponti készülékkel és az egyéb külsőtéri szerelvényekkel földbe, illetve kábelalépítménybe helyezett blokk - kábelek kötik össze. A földbe helyezett kábelek nyomvonalát betonból készített kábelnyomjelzők jelzik.

Az állomás összes vonatfogadó vágánya bejárati határbiztosító szigeteltsínnel és a Babócsa irányú irány kijárati határbiztosító szigeteltsínnel van felszerelve. A bejárati határbiztosító szigeteltsínek a fogadóvágányban a biztonsági határjelen belül minimum 4 méterrel végződnek. A kijárati szigeteltsín a II. sz. állítóközpont állítási körzetébe tartozó legutolsó kijárati váltó után lett elhelyezve.
Az állítóközponti készülék szerelőlapján elhelyezett jelfogó áramköre csak akkor záródik, ha a bejárati vagy kijárati jelző továbbhaladást engedélyező állásban van, ezért menetnél be- vagy kijárati jelzőt csak akkor szabad Megállj! állásba állítani, ha a vonat a szigeteltsínt már meghaladta (az O jelző esetében erről a feltételről külön műkapcsolás gondoskodik).
A végponti oldalon lévő szigeteltsínek egy része vissza van jelentve az Állítóközponti nyomógombos készülékre. A berendezés jelzi, hogy a szigetelt szakasz szabad, foglalt, vagy meghibásodott (látszólagos foglaltság).
A szigeteltsínek zúzottkő ágyazatának tisztántartására és megóvására nagy gondot kell fordítani, mert a feloldó berendezések zavartalan működésének elengedhetetlen követelménye. A szigetelt sínmezőkön a (gőz)mozdonyok salakozást (tűztisztítást) nem végezhetnek. Gondoskodni kell a szigetelt sínmezők időszaki tisztításáról, a hó letekarításáról és a megfelelő vízelvezetésről.
A nyíltvonali fénysorompókat szintén szigeteltsínek működtetik. A szigetelő sínkötéssel rendelkező szigeteltsínek 48 méter hosszúak és a sorompók zárását és felnyitását vezérlik. A hangfrekvenciás sínáramkörök (AS647) szigetelő sínkötést nem igényelnek, a zavarmentes megközelíthetőség (amikor még nem érzékeli a vasúti járművet) 30-70 méter.

Barcs vasútállomás torzított helyszínrajza. A torzított helyszínrajz mutatja az állomás vágányhálózatát, a váltók jelzők, sorompók, épületek elhelyezkedését. A helyszínrajz tartalmazza az állomás Lezárási táblázatát, az Elzárási táblázatokat, a váltók szabványos állását. A helyszínrajz nem méretarányos!

Vissza