Ivóvíz desztillálók honlapja

Desztilláló PJT.

email: ujvizforras@freemail.hu


TISZTELT LÁTOGATÓNK!

Szeretettel köszöntjük Önt, mint honlapunk látogatóját. Reméljük, hogy nemsokára személyesen is üdvözölhetjük, az otthonukban desztillálással ivóvízet tisztító referencia partnereink baráti körében.

Honlapunk csupán egy témával kíván részletesen foglalkozni, s ez a téma a megbízhatóan méregmentes ivóvíz minél többeknek, minél hamarabb, s a lehetõ legkevesebb tisztítási költséggel és állandó jelleggel biztosítása.

Az alábbi tematikánk röviden, összefoglaló jelleggel ismerteti az általunk ajánlott, a kerti kutak vizének nitrát-, arzén- stb. mérgektõl mentesítésére is alkalmas, s a víztisztításnál visszanyert energia újrahasznosításával, vagyis ingyen háztartás melegvíz igényének a kielégítését is biztosító legkorszerûbb megoldást. A fontosabb részletek és a magyarázatok a szövegben lévõ aláhúzásokra kattintással jeleníthetõk meg.

TEMATIKÁNK:

A mérgektõl és egyéb "ásványi anyagoktól" mentes desztillált ivóvíz a legegészségesebb, kifejezetten gyógyhatású ital, AMELY az ételekkel való étkezési fiziológiás sópótlás esetént mindenkinél teljesen veszélytelen.

Elõállítása legolcsóbban és legmegbízhatóbban a modul rendszerû, radiátor-boileres energia-újrahasznosító frakcionált desztilláló DVÍZBOILER háztartási kislétesítményekkel lehetséges, amelynek már számos referencia példánya mûködik az alkalmazó partnerek megelégedésére hosszú idõ óta a legkülönbözõbb településeken.

A DVÍZBOILER KISLÉTESÍTMÉNYEK mûködõ modell formában realizált JOGVÉDETT TERVÉT (No. 980804001T) modell-másolási licencdíj ellenében bocsájtjuk a lakosok és az önkormányzatok rendelkezésére, a megfelelõ licencszerzõdések alapján.

1 példány másolat készítési jog biztosításunk licencdíja bruttó 130.000,-Ft, amelybõl max. 110.000,-Ft kedvezmény érhetõ el az egyéni vásárló részérõl, ha további vásárlókat szerez a részünkre, ill. ha a szerzõdésben általunk ellenõrzött teljes öntevékenységet vállal a saját modell másolatának az elkészítésében.

A tervet megtestesítõ jogvédett DVÍZBOILER kislétesítmény modellek személyes megtekintése a titkossági szerzõdés aláírása után lehetséges.

A gázfûtéssel mûködõ DVÍZBOILER-modell a konyhai gáztüzhelyre, ill. a radiátor-boiler egysége a gáztûzhelynél lévõ falra illeszthetõ, a villanyfûtéssel mûködõ pedig bárhol felállítható (falra szerelhetõ).

A DVÍZBOILER-MODELL AZÉRT IS SOKKAL OLCSÓBB MÛKÖDÉSÛ, mint a központi víztisztító létesítmények, mert megfelelõ szétválasztással, csak a vezetékes ivóvíz- vagy kútvíz ivási, étkezési és kozmetikai célra szolgáló részét desztillálja.

Mindazoknak, akik nem ismerik a hazai vízmûvek által alkalmazott víztisztító- és szennyvíztisztító rendszereket, s azok megbízhatósági kérdéseit és adatait, javasoljuk egy konkrét vízmû kiadvány és az azzal kapcsolatos észrevételeink tanulmányozását.

ÉRDEMES TANULMÁNYOZNI AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK MEGÁLLAPÍTÁSAIT IS, A HAZAI IVÓVÍZ EGYRE SZENNYEZETEBÉ VÁLÁSÁRÓL:

AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI- ÉS VÍZMÛLABOROKTÓL FÜGGETLEN, DE HIVATALOS ÁLLAMI ELLENÕRZÕ MÉRÉSEK, A VÍZMÛVEK DUNÁBÓL SZÁRMAZÓ NYERSVIZÉBEN TÖBB EZER SZÁZALÉKOS MÉRGEZÉSI HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPÉSEKET (!) LEPLEZTEK LE TÖBB MEZÕGAZDASÁGI IRTÓSZER ELLENÕRZÕ MÉRÉSEIK ALKALMÁVAL,.

CÉLSZERÛ MEGNÉZNI A HIVATALOS HATÓSÁGI VÍZMINÕSÉG KIFOGÁSOLÁSI STATISZTIKÁKAT, VALAMINT PÉLDÁUL AZT IS, HOGY MENNYI SZENNYEZÕT ELLENÕRIZNEK KONKRÉT LABORATÓRIUMI MÉRÉSEKKEL.

A MÉRHETETLENÜL SOKFÉLE VESZÉLYES VEGYSZER KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE, KÜLFÖLDÖN IS SOKAN DESZTILLÁLÓKKAL TISZTÍTJÁK A VIZET.

A REFERENCIÁT KÉPEZÕ DVÍZBOILER KISLÉTESÍTMÉNY TERV-MODELL MÁSOLATOK EGYEDI KÉSZÍTÉSÛEK. LEHET, HOGY VAN A PIACON OLCSÓBB DESZTILLÁLÓ KÉSZÜLÉK, DE ILYEN ENERGIATAKARÉKOS BIZTOSAN EGY SINCS!

LEHETÕSÉGET KÍVÁNUNK BIZTOSÍTANI ARRA, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLLALKOZÁSBAN IS ELÕÁLLÍTHASSÁK, PL. AZ ISKOLÁK TANMÛHELYEI IS KÉPESEK RÁ!

Honlapunk mindezekkel konkrét tájékozódási lehetõséget kíván biztosítani mind az egyéneknek, mind a családoknak (magánszférának), mint a települési önkormányzatoknak ahhoz, hogy mûszaki, tudományos és gazdasági szempontból alaposabban megismerhessék a hazai ivóvíz-szennyezettségi problémát, láthassák annak valamennyi (titkos és nem titkos) okát, s megismerhesék a lehetõ legjobb ivóvíz-méregtelenítési megoldást, s hogy ennek alapján megalapozottan tudjanak dönteni a legjobb vízjavítási megoldás megvalósításáról.

Mérnöki tanácsadás az ivóvízjavítást frakcionált desztillálással otthon megvalósítani óhajtók részére: Tel./fax: 36-1/250-6064, 36-27/380-665

BUDAPEST, 2005. november 25.

A lakossági felhasználók részérõl víztisztításra alkalmazott szûrõk és membránok, s a vízminõséget javítónak minõsített lágyító stb. adalékok szennyezõ- és/vagy szûrõ hatása sem ellenõrizhetõ az egészséget esetleg károsító valamennyi természetes és nem természetes komponensük vonatkozásában. A világ globális urai nyíltan hirdetik azt, hogy rövid idõn belül a tizedésre, századára fogják csökkenteni az emberiség létszámát, s e célra felhasználhatók a víztisztításhoz gyártott szûrõk és membránok és adalékok is!


Vissza a nyitó oldalra / Vissza a témajegyzékre / Vissza az elõzõ oldalra

Itt is kattinthat a témajegyzékre!

Vissza az oldal kezdetéhez