"Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere"

                             (Ulpianus)

DR. BODÓCS KRISZTIÁN

                                    

ÜGYVÉD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-CÉGJOG

INGATLANFORGALMI SZAKJOGÁSZ


 

1.§

KEZDŐOLDAL

2.§

SZOLGÁLTATÁSOK

3.§

ELÉRHETŐSÉG

4.§E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKTERÜLETEK

 CÉGALAPÍTÁS

 Cégjog, gazdasági jog

 - Gazdasági társaságok alapítása:

 

   betéti társaságok (bt.) alapítása, módosítása

 

   korlátolt felelősségű társaságok (Kft.) alapítása, módosítása

 

   részvénytársaságok (zRt., NyRt.) alapítása, módosítása 

 

 - társasági szerződések szerkesztése, módosítása, ellenjegyzése,

 

 - társaságok jogi képviselete cégbírósági-, egyéb bírósági-, illetve közigazgatási eljárásban,

 - társaságok általános jogi képviselete,

 

 - egyéb okiratok szerkesztése (üzeltrész-átruházási, tagi kölcsönszerződés)

 

 - társaságok megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos okiratok szerkesztése,

 

 - jogi képviselet végelszámolási, felszámolási eljárásban, csődeljárásban

 

 - jogi tanácsadás

 Ingatlanjog

 - ingatlan-átruházási szerződések készítése, ellenjegyzése (adásvétel, csere, ajándékozás, tartási

   szerződés)

 

 - földhivatali eljárásban képviselet,

 

 - egyéb, ingatlannal kapcsolatos szerződések, okiratok készítése, ellenjegyzése (bérlet, használat)

 - településrendezési és építési jog,

 - termőföldjog (mező és erdőgazdasági ingatlanok),

 - ingatlannal kapcsolatos polgári peres, polgári nemperes, valamint közigazgatási eljárásban való

   jogi képviselet, jogi tanácsadás

 

 

http://cegvarazslo.hu/

Dr. Bodócs Krisztián ügyvéd

H-1076 Budapest, Garay tér 15. II. 23. Tel/fax: 00-36-1-321-3465

drbodocs@t-online.hu