Római Katolikus épületek


Az eleki Római Katolikus Templom Története


A templom védőszentje a Sarlós Boldogasszony, aki az 1993-ban felavatott település címerében is szerepel. A főoltárképen Mária látogatása Erzsébetnél. A kép Wagner 1815-ös alkotása. A régi templom körül 1785-ig temetkeztek is.

A mai templom alapkőletételére 1796. július 2-án került sor. A hagyomány szerint az új templomot a régi fölé építették, és csak az új elkészülése után bontották le a régit. A XVIII. Század elején 300-400, a végén pedig már 1400-1600 fő lehetett a hívek száma.


1904-ben nyerte el mai formáját a templom, ekkor bővítették a kereszthajóval. A szentély mögött félköríves apszis. A hajón lévő toronytörzs galériának van kiképezve, előtte karzat, melyen orgona áll, az építője az aradi Dangl József. Az 1872-ben elkészült orgonát 1938-ban a pécsi Angster József kibővítette és átépítette.

Az utólagosan épített kereszthajó-szárnyakat csehsüveg boltozattal, a szentélyt donga boltozattal, köríves záródásnál pedig negyed-gömb kupolával fedték. A templomhajó megvilágítását félköríves záródású ablakokon át kapja.


A 47 méter magas torony 1902-ben kapta a mai vörösréz sisakot. A harangok neve: Wittmann-, Szt. István-, Singer-, Hammer- és Lélek harang. Az első templom harangja csak 28 font (kb. 16 kg) tömegű volt, és 1735-ben szentelték fel Péter és Pál apostolok tiszteletére. A templom 1925 óta villanyvilágítással rendelkezik. 1934. május 4.-én Glattfelder Gyula püspök szentelte fel a templomot.


A templom szobrai, ablakai és táblái:A szentélyben Szent Joachim, Szent Anna, Szent Sebestyén, Szent Flórián szobrai, Szent Borbála és Szent Ferenc festményei láthatók. A szószék mellett Szent Antal szobra áll. A bal oldali kereszthajóban a mellékoltáron Jézus Szíve, a jobb oldali mellékoltáron Szent József szobra áll. A templomban a fájdalmas Szűzanya, Mária szeplőtelen fogantatás, Szent Vendel, Kis Szent Teréz és Lourdesi Szűz Anya szobrait. A főbejárattól jobbra a szent sír a holt Krisztus szobra, azt őrzi két római katona szobra, valamint a síroltalom két angyalszobra.


A templomot 1809-ben egykori kegyura, gróf Wenckheim Ferenc látta el padokkal. 1913-1914 telén a templomablakok barokk stílusú katedrális üvegeket kaptak. Az oldalhajó két ablakát Czirákyné Erzsébet, született gróf Almássy Erzsébet adományozta. Baloldalt Szent Erzsébet, kötényében az isteni segítséggel rózsává változtatott kenyérrel, jobboldalt Szent István király, jogarral látható. Az oldalhajóban jobbra Szent Antal és balra Szent Teréz, mindkettőt Hammer Antal és neje adományozta.

A fő homlokzaton Wenckheim Ferenc emléktáblája 1818-tól, illetve a műemlék jellegre utaló tábla. Az oldalhomlokzatokon Harruckern J. György emlékét megörökítő, illetve a németek kiűzésére utaló emléktáblák.