VIRÁGKÖTŐ

    A virágkötő szakma a virágkötészetre, mint tevékenységre épül. A virágkötészet mesterség és művészet.
    Iskolánk vállalja, hogy az érdeklődő gyermekeket saját egyéni lehetőségein, képességein belül eljuttatja a lehető legmagasabb szintű mesterségbeli tudáshoz.

A szakmai elméleti és gyakorlati elsajátítását segíti a dupla idejű képzés, a tudás mérését lehetővé tevő hármas vizsgarendszer és az egy vagy két éves virágüzleti gyakorlat.

    Ebben a képzési rendszerben tanulóink a szakma alapos megismerésén túl elképzeléseik, érzéseik, gondolataik magas szintű kifejezésére is lehetőséget kapnak, amennyiben fogékonyságuk, szorgalmuk, tudásvágyuk és fantáziájuk ezt lehetővé teszi. Egyéni fejlesztésük iskolánk alapvető célja és módszere.

 

Folytatás