fejléc

EZ A HONLAP ELSŐSORBAN AZ ÓCSAI HALÁSZY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. OSZTÁLYOS TANULÓINAK NYÚJT SEGÍTSÉGET A FELKÉSZÜLÉSHEZ.

 

Kedves diákok, tisztelt honlaplátogatók!

A 2012-ben módosított Nemzeti Alaptanterv szerint a Hon- és népismeret tantárgyat az 5. évfolyamon tanítjuk.

Az egyes leckéket PowerPoint bemutató formájában dolgoztuk fel. A tanórákon is ezeket használjuk, ezek képezik az egyes leckék vázlatát is. Javasoljuk ezek használatát az otthoni felkészüléshez is!

A honlapon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük az egyes témazáró dolgozatok feladatlapjait is, melyeket a tanulók letölthetnek, segítségükkel még sikeresebb lehet a felkészülés.

Jó munkát kívánunk!

 

 

 

 

SZŰKEBB HAZÁNK – ÓCSA

helytörténeti-néprajzi pályázat 2013.

 

2013. június 4-én került sor a pályamunkák értékelésére, az eredményhirdetésre és a díjak átadására. A tizenhárom pályamunka közül hatot talált a zsűri (Buzek Zsuzsanna és Németh György) jutalomra érdemesnek. A készítők oklevelet és értékes néprajzi könyveket kaptak munkájukért.

Valamennyi pályázónak emléklappal és szóbeli gratulációval fejezték ki elismerésüket a bírálók.

A résztvevők meghallgathatták munkájuk részletes, jobbító, tanító szándékú kritikáját is azért, hogy az elkövetkezőkben még szebb, tartalmasabb és hasznosabb dolgozatok születhessenek.

Köszönjük mindannyiuk lelkesedését, munkáját!

 

A résztvevőkről, a díjazottakról és a legjobb pályamunkákról

itt
olvashatnak az érdeklődők.

 

 

 

 

Iskolánkban ezeket a könyveket használjuk.

A tankönyvek adatai:

Baksa Brigitta: Szülőföldünk
Hon- és népismeret Tankönyv 5. évfolyam
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó
Baksa Brigitta: Szülőföldünk
Hon- és népismeret munkafüzet 5. évfolyam
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó