Benkő Ingatlaniskola

ingatlanos tanfolyamok

Ingatlanos tanfolyamok

Társasházkezelő Ingatlanközvetítő Ingatlanvagyon-értékelő Ingatlankezelő


Társasházkezelő

 

KEOR azonosító száma: 04134002
Megnevezése: Társasházkezelő
Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:
0413 Menedzsment és igazgatás

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: --
Egészségügyi alkalmassági követelmény: --
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: --

 
Munkaterület, munkakör rövid, jellemző leírása
 
A társasházkezelő az adott társasház adottságainak ismeretében – gazdasági elemzés alapján – ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan. A tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat. Ennek keretében a társasház üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatban adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat lát el. Javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben, e körben elszámolást, költségvetést, döntés-előkészítő javaslatokat, pályázatokat készít, szerződéseket köt, jogi eljárásokban vesz részt.

 


A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Betölthető munkakörök:

Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások (FEOR 5359)

Elhelyezkedési lehetőségek:
ingatlankezelő és társasházkezelő vállalkozásoknál-, és egyéb kezelő szervezeteknél alkalmazottként történő elhelyezkedés, továbbá társasházkezelőként önálló vállalkozási lehetőség.

A  munkaterület  leírása :

Iratkezeléshez szükséges eszközöket kezel (pl. pecsét, nyomtatvány, irodaszer)
Adatbázisokba adatokat tölt fel, frissít
Kezeli a beérkező dokumentumokat a helyi szabályozás szerint (pl. iktatja, fénymásolja, scanneli)
Határidős írásos ügyintézést végez
Ellenőrzi az aktuális pénzügyi helyzetet
Megállapítja a pénzügyi egyenleget
Lekönyveli a napi pénzügyi mozgásokat
Pályázati lehetőségeket keres
Pályázatokat ír, kiír
Bekéri az árajánlatokat
Javaslatokat készít a döntéshozóknak
Gondozza a nyertes pályázatokat
Elszámolást, beszámolót készít a közgyűlésnek
Kapcsolatot tart a döntéshozókkal
Átadja az információt
Panasz ügyekben eljár, visszajelzést ad

Tantárgyak:
1. Műszaki ismeretek
2. Jogi ismeretek
3. Gazdasági ismeretek
4. Társasházkezelés gyakorlata
5. Záró vizsgadolgozat készítése

Követelmények:
Szorgalmi időszakban a kiadott gyakorlati feladatok megoldása, benyújtása. Témazáró vizsga sikeres
(61 %) teljesítése.
 A szorgalmi időszakot követően a záróvizsga dolgozat elkészítése és benyújtása a megadott határidőre

Vizsga részei:
írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga

Áthallgatás:
Az egyes tanfolyamok között az átjárhatóság biztosított a jogi, gazdasági és műszaki tantárgyak kompatibilitása miatt, így a hallgató kedvezményes áron végezhet több tanfolyamot is.

Kapcsolódó képzések:

 • Ingatlanközvetítő
 • Ingatlanvagyon-értékelő
 • Ingatlankezelő
 • Társasházkezelő + Ingatlankezelő
 •  

  Egyéb szolgáltatásaink

  -Műszaki vezetés

  -Értékbecslés

  -Műszaki ellenőrzés

  -Ingatlan-szakértés

  -Műszaki szakértés

  -Állapotfelmérés

  -Diagnosztika

  -Kárérték megállapítás

  Legkeresettebb szavak: ingatlanközvetítő tanfolyam, értékbecslő tanfolyam, ingatlanvagyon-értékelő tanfolyam, ingatlankezelő tanfolyam, társasházkezelő tanfolyam