Európai Méhész

Trans

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Facebook

Régi oldal


Nagy mészárlás !

Bencsik József Bencsik József

Tisztelt Európai Méhész honlap olvasói, ( vagy húszan?) és tisztelt többiek, Kedves méhésztársak !

Újabb rovarirtó ellenes Írások, jelentek meg Franciában, és még csak nem is a szaklapokban, (“Liberation” országos napilap 2014/11/14!)

A. Lásd a mellékletben ! Melléklet I. google drive
Melléklet II.+ összefoglaló fordítás az alábbiakban!

1. Rovarirtók, a nagy mészárlás ! Sylvestre Huet írása

A neonikotinoidok tömeges alkalmazása, megtizedeli a talajban, a levegőben és a vizekben élőket!
A « Nature » című szaklapban, jelent meg, a Sydney-i Környezet és Mezőgazdálkodási egyetemen végzett és nyilvánosságra hozott több óriási tanulmány folytán. Az utóbbi két évben történt kutatások eredményei szerint újra és újra kiértékelésre szorul , a neonikodinoidok 20 év óta történő alkalmazása. Ma a gyártok által alkalmazott érvelések hamis állításokon alapulnak ! A gyártmányok alkalmazásának, több mint káros hatása a környezetre, a benne élőkre, a vizekre a levegőre, végzetes, így az emberi társadalomra is. Míg,1991- ben, az Orlean-i CHRS kutató intézet kutatója ; M Bonmatin még jó elgondolásnak vélte a csávázás alkalmazását. Ma teljesen megváltozott a tudományos véleményezése, de nem csak az övé !
Tömeges pusztulás a mikroélőlények között a termőföldben ! A csávázó méreg, csak 5 % szívódik föl a többi vízben oldódik. A kezelt magvak alkalmazása, ma már a háztáji kertekben is használatos. Ily módon nemcsak a mezőipari területek közelében élők, hanem, a lakosság is, teljes egészében érintett. A neonicotinoid-os rovarirtók, 8000 szorosan mérgezőbbek, mint a DDT valaha volt. A méhek élethossza a felére csökkent. A legfrissebb kutatások szerint a méhnépesség összeomlásának is egyik okozója. Az Avignon-I INRA kutató intézet szerint, a beporzó rovarok és még pillangósok is tömegesen pusztulóban . . . rövid időn belül, teljesen fölborul a környezet egyensúlya, kipusztulnak a rovarpusztító madarak, a szabadban élő állatok, a vízben a halak. . . Kimerül a talaj minőség, A termékenység mesterséges növelése és különböző kémiai szerekkel, történik. A szerek gyártóinak érdekösszefüggése, az ipari mezőgazdálkodással, végülis könyörtelenül a környezet lerombolása vezet. A mezőgazdasági ipar egyre magasabb hozamokra vágyik, mialatt kémia szeripar, pontosan, jövedelem többletet, egyre magasabb hozamokat ígér. Valóságos érdekösszefüggés a két ágazat között! Ily módon, a független környezet egyensúlyi kutatások, kimutatások hiányában, egyedül a mezőgazdaság-kémia ágazat érvelései érvényesülnek. Ugyanakkor és egyben, figyelmen kívül marad a közérdek.

A “Francia Tudományos Kollégium” megbízatásával, fölhívás;

Technológia demokratikus kihívása!
2013 -ban leközölt tanulmány számos nemzetközi tudományos specialista tollából közöttük, Nobel díjasok: hogyan fölfedezni összehangolni a demokráciát a technológiai fejlődéssel. Egyesek szerint a tudományos kultúra. . . jobb megosztásában, több tudományos vitatárgy ismertetésével, figyelmes pozitív hozzáállással. . . Újságírók, kutatók több társadalmi felelősség vállállása szükséges. . .


B. Ugyanakkor, hogyan ezen nehézségek, magyar oldalon ?
C. Például: Hol, milyen intézetekben (többen is ?) folynak méhészet-rovarirtók, összefüggési kutatások? Melyik méhészeti szaklapban olvashatok a magyar kutatásokról és eredményeikről írások, beszámolok, ebben, és hasonló ügyekben?
Igaz ugyan, a Méhészet szaklapban 2014/11, a 28-29 oldalon a Syngenta rovarirtó tröszt fizetett magának kétoldalas tudományos kutatásokra hivatkozó, “neonikotinoid” védő írást : Állításaik szerint, ezen szerek, ugyan rovarirtók, de a méhéket nem irtják! Azok tehát , akik a méheket is rovarok közé sorolják, azok, nagy tévedésben élnek? No lám nem így a Méhészet, szaklapban?
Mint tősgyökeres magyar méhészeti szaklap, tárgyilagosan tájékoztatta olvasóit amikor megjegyzés nélkül leközölte a Syngenta rovarirtó gyártó nemzetközi tröszt cikkét? Következés képpen, a szerkesztőség egyetért a leközölt szöveg tartalmával? Ja kérem, megtehette ! Először is Magyarországon szerencsére ma szabadság van! Másrészt, a Syngenta megfizette a leközlés díját ! Nem de, megfizette az olvasó, amikor is megvette a szaklapot? Olvashatja is a saját kárára? Ismét, mint mindig, nem a méhészek érdekvédelme a lényeges, hanem a “pénz beszél, a kutya ugat, a karaván halad“! Sajnos ilyen és hasonló eljárás, ma is általános szokás, ? Mint olyan súlyos következményekkel jár. Ki törődne azzal, ha nem a tömeghírközlő eszközök, sajtó, TV szerkesztőségek, a politika?
Nem kell elfelejteni, hogy a méhészet szaklap, független, és mint olyan, nem tartozik felelősséggel senkinek, legalábbis, semmilyen méhésszervezetnek, az egyetlennek se ! Könnyű a dolga, szabadon leközölhet, megjegyzés nélkül bármilyen szöveget. Senki sem tiltakozik, (a Greenpeace, és rajtam kívül?) Nem az első eset, volt ez így már máskor is és többszörösen? Lásd a korábbi , a Syngenta-val foglalkozó írásimban az Európai Méhész honlapon. Ez esetben és általában ezen a szaklapon a méhek és a méhészek védelme a fontos, és nem a pénz! Azokban, nem a rovarirtók mellett, hanem azok ellen a szó, az érvelés! Az eredmény, sajnos végzetesen reménytelen. Sehol senki nem hőbörög. Így lesz ez ezúttal is? Talán nem véletlen? “A karaván nyugodtan halad, nem ugatja a kutya se” (rajtam kívül?) nincs pénz, méhésztiltakozásra, kétoldalas ellenérvek leközlésére ! A szaklapokat olvasva, a magyar méhészek egyetlen szervezetében se gond az ilyen. Legalábbis nem lényeges akkor, amikor a támogatásokat kell osztogatni? Elvégre is, ott is a “pénz beszél de a kutya se ugat?. . .”
De hát, hol élnek a magyar méhészek? Hol vannak az érdekvédő szervezeteik ? Hogyan jár el, mit csinál az egyetlen monopol szervezet, akkor, amikor tömegesen pusztulnak a méhek az országban ? Így ez, de nem csak a rovarirtók hatására, hanem például “nyúlós” betegség folytán is. Egyes rossz nyelvek szerint dühöng “nyúlós”ragály, az országban, akár Gödöllőn is a KATKI -ban is ? Hol olvashatók írások, tanulmányok védekező eljárásokról, elővigyázatosságokról, intézkedésekről, melyik szaklapban, honlapon mikor leközölve ? Szívesen olvasnánk azokról, magyarul is, szívesen tanulnék azokból, magam is, holott 25 éve ismeretlen a környéken. De nem találtam ilyen, írásokat a közelmúltban, de még csak az Interneten se, legyen az a “vadhajtás” honlapjain. Hogyan lehetséges, az, hogy egyedül az Európai Méhész honlap bátorkodik ezen a téren megnyilvánulni ? Na és, hogyan lehetséges az tény is, amely szerint ezen merész honlap olvasottsága nem vált ki semmiféle növekedő visszhangot ? Például az október 17-én leközölt beszámoló, az INRA, Avignon-I méhészeti kutató intézetben történt tudományos kutató értekezlet beszámolót, egy hónap leforgása alatt mindössze 20 kíváncsi olvasta. Szinte mintha csak senki méhészt nem is érdekelne a méhészeti kutatások, a méhészet jövője ?
Valóban, a magyar méhészek elvesztették volna a tájékozódási képességeiket, mint méheik, a Syngenta-nenokotinoid csávázó szer hatására ? Egyes megfizetett tudományos megfigyelések szerint, (Syngenta!), ezek a szerek nem irtják a méheket. Legalábbis, ilyeneket lehet olvasni a magyar méhészeti szaklapokban. Így ez a méhészek szédítésére. No lám, nincs semmiféle méhmérgezés, hiszen nincsenek méhhullák a kaptár előtt, hangoztatott érvelések! Csak éppen a kint szorgoskodó méhek, útközben, munka közben,érintkezésbe kerültek valami szuper hatásos neonikodinoidos rovarirtóval, például, csávázott kukorica virágporral, avagy guttation cseppekben talált méreggel, majd részeg módon képtelenek hazatérni! Talán, így a méhészek is részegek? A bódító Syngenta írások hatására, teljesen eltájolódnak, rossz útra térnek, majd idővel, azon az úton el is pusztulnak? Kinek a gondja az ? A politikusok, a miniszter úr azt állíthatja ; ilyen jelzésekről, ilyen kérelmekről, még inkább követelményekről nem hallottak ! No lám, tessék fölébredni, értesüléseket szerezni, ha máshol nem, legalább a külföldi szaklapokból, avagy az Európai Méhész honlapból, tessék továbbítani azokat széles körben! Hogyan, megállítani a méhek pusztítását, a méhészet kimúlását, a természet lerombolását! Nem csak méhészérdek, közérdek is! A kutya pedig, ne ugasson, hanem, harapjon, állítsa meg a pusztító karavánt !
Megküldeni ilyen üzenetet a Méhészet szaklapnak, úgy mint a rokon, természetvédő szaklapoknak, természetvédő szervezeteknek, az országos napilapoknak , a TV szerkesztőségeknek. Mi vár az eljövendő nemzedékekre? Nem mindenki gondja? Legalábbis nem azoknak akik a Syngenta-val és hasonló trösztökkel együtt értenek, mi több, annak pénzelésével közreműködnek. Aki nem így, annak persze nincs a Syngenta- val versenyképes pénze. Képtelen akár a Méhészet szaklapban 2 oldalas méhvédelmi ellenérveket leközölni. Különben is, talán a szerkesztőség el se fogadná. Könnyű bizonyosságot szerezni ! Tessék egy rovarirtó ellenes kétoldalas rázós szöveg leközlését ajánlani, a kifogásokra válaszolni. Amennyiben, továbbra is vissza utasítva, bizonyíték a méhészet elárulására. Sajnos a megvesztegetés minden szinten divatos az országban;
Vajon a közvéleményt is elszédítette a neonikotinoid-okat gyártok és társai szemfényvesztegetése? Ezen a téren “a kutya se ugat”? Talán a nemzetközi “Greenpeace” nem így, de annak sincs pénze a Méhészet-hez beküldött két oldalas rovarirtó ellenes írás leközlését megfizetni. Tessék kipróbálni, megküldeni pl. ezen üzenetem, és bárkinek! Az eljövendő nemzedék jövője forog kockán!

Szabadon, bárhová, továbbítható!

joseph.bencsik@free.fr Lyon, 2014, November 22.
Volt “56”-os diák, Nyug. Építészmérnök,(1960, Strasbourg)
1960- óta Lyon-i lakos, szenvedélyes méhész 1970 -óta
Lásd : Ki fia, borja írásom Itt: Európai Méhész


Comments

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Név:

Ellenőrzőkód:
Ellenőrzőkód


Generálási idő: 0.05 másodperc