Európai Méhész

Trans

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Facebook

Régi oldal


Az atka szaporodási utakon ?

Bencsik JózsefBencsik József

Az atka szaporodási utakon ?
Télen, a fiasítás hiányában, az atka, a hordozója testén élősködik. Ott meleg is van, és ennivaló is bőven. Semmi szükség, fölöslegesen leszállni a hordozó hátáról . Nem így tavasszal, amikor beindul a fiasítás a méheknél, úgy mint beindul, a szaporodási vágy is, úgy az élősködőknél is. Az etető méhek már elkezdték a tápanyag gyártását, mi több, elkezdték a kikelt lárvák etetését is. Ezen tevékenységek, máris sajátságos illatokat árasztanak szerte a kaptárban. A gyakorló méhész már ismeri is ezeket az illatokat amikor kiemel egy friss fiasításos keretet, messziről megérezheti, fölismerheti az onnan kiáramló illatokat. Sajátságos, különleges illatok ezek,amelyeket könnyedén fölismerhet az élősködő atka is, annál is inkább mert a szagló szervei érzékenyek, hatásosak. Érdemes megjegyezni, hogy a lárvák tápanyaga, közel se az atkák étele. Semmi közük egymáshoz. Mi több, az egyenesen undorító az atkáknak. Az atka, kérem, nem táp tejet szopik, hanem vért! Ráadásul a lárva tej ragadós, könnyen beleragadhat az atka lábai is, és olyankor valódi mozgás gátló is lehet, igazi borzalom. Következésképpen az élősködő részére a lárva közelsége, de csakis akkor izgalmas, amikor már fölnőtt, “megérett”. Akkor már nincs szüksége táplálkozásra, már a sejtje lefedelezését várja. No persze nem könnyű azt kivárni, de annál könnyebb fölismerni. A felnőtt lárva ugyanis értesíti, a táplálással megbízott egyedeket, “nincs szükségem táplálékra, tessék lehet lefedelezni a bölcsőmet” Márpedig ezen értesítés hogyan is történhet, ha nem éppen, és pontosan egy különleges illat feromon kiárasztásával. Mi több ezen különleges értesülés megerősítésére, pontosítására a felnőtt lárva akár különleges rezgés jeleket is leadhat.
Ezen állapot helyzet különleges jeleit az élősködő is fölismeri. Mint ahogy fölismeri a táplálékot szolgáltató, szállító egyed is, pontosan, és könnyen a táplálék illatok alapján. Amikor ilyen egyénnel találkozik az atka hordozó, olyankor könnyedén átszállhat egy “megállóban”a « jó irányba », közeledő hátára . Történik az így, nyilvánvalóan nem meggondolás folytán, hiszen az élősködőnek nincs esze, nem gondolkodik, és nem megfontolás folytán cselekszik. De a kaptár térben szállongó illatok esetenként több mint csábítóak. Azokkal találkozva, majd azokat követve, messze elvezethetik, egészen az illat forrásig. Nagyon is lehetséges, hogy amikor a lárva éhes, amikor már az élelmet kéri, akkor rezgésekkel is jelzi éhségét, csönget a felszolgálónak, itt vagyok, semmi az asztalomon és persze, éhes vagyok. Ezen rezgés, csöngetés,+ illat erjesztés eljárás folytán az éhező lárva pontos elhelyezése is rögzítve, és persze, fölismerhető úgy az etetők, mint az élősködők által. Ezen jelek alapján az éhező lárvákat előbb utóbb kiszolgálják, legalábbis ha nincs éhínség a kaptárban .
No persze, eredetileg, ezek a jelek kizárólag a fiasítást gondozó méhek munka beosztása érdekében kerültek alkalmazására. De az eljárás jogosan gondolkodóba ejtheti a méhészt is. Honnan ezek a jelek fölismerése, alkalmazása, az élősködők oldalán? Azok, csak éppen kihasználják az alkalmat. Miközben ezen csábító illatok gerjesztői, terjesztői még feltehetően, “csöngetnek” is, rezgési jelekkel is igyekeznek biztosítani az illat jeleik igazát, hollétét . Miközben az “ átszállás” után az új szállító, előbb utóbb, biztosan friss fiasítás közelbe érkezik. A fiasítás illatai, a rezgési csengők is egyre erősebben, hangosabban igazolják közellétüket . Nos akkor az atka már le is szállhat a hordozója hátáról annál is inkább mert újabb, még csábítóbb, ellenállhatatlan illatok terjengenek a közelben. Most már a sejtek szélein sétálva válogathat a nyitott sejtek között. Választani is lehet, melyik közöttük a legcsábítóbb, melyik lesz közöttük a legalkalmasabb az atka szaporodásának megvalósítására ? Minden esetre, az a lárva sejt mutatkozik a legalkalmasabbnak, amelyben már nincs ételmaradék sem, nem érezni annak illatát az atka . Az ilyen sejt lakója már a lefedelezését várja.
Miért mutatkozik érdemlegesnek az ilyen megfigyelések fölidézése, emlegetése ? Volt már ezekről szó, régebben is, számos írásomban. Például “Gondolatok, képzelődések az atka irtás körül”, 2015/12. Ma szinte mint egy rögeszme, számomra, újra, meg újra visszajön. Napjainkban, ésszerű elképzelések, és valóságok szerint ugyanis miért ne kihasználni, és hogyan, az atka, újabban fölfedezett eljárásait? Az ilyen eljárás, pontosabb ismerete, ésszerűbb, hatásosabb atka irtási lehetőségre nyújthat alkalmat, mindez jobb, erősebb hatásfokkal?
Végül is, az atkának nincsenek szemei, mégis lát, tájékozódni tud. Képes így eljárni, pontosan a feromon illatok áramlása, rezgés jelek értékelése segítségével. Márpedig ha így, akkor képzeljünk el, hogy ilyen eszközök, vagyis illat áramlatok, rezgés jelzések , segítségével, egy közeli napon , maga méhész oda vezetheti az élősködőt, ahová akarja, vagyis, lépre, a csapdába ! De ha már itt tartunk, akkor mire várunk ? Egy atka csapda ajánlat már leközölve, mi több egy csali illat anyag elméletileg ugyancsak ismeretes. Marad a feltehető rezgés jelek fölfedezése, pontosítása amelyet éppen a fedelező kérelmet sugárzó lárvák gerjesztenek . De hiányzik a gyakorlat. Hogyan megtalálni a leghatásosabb csali illatot ! Valójában, több mint számos , meghatározott pontosító kísérlet végrehajtására ugyancsak, és valóban szükség mutatkozik !
Természetesen, a méhészek között, sokan, fölülről várják a helyzet javulását. Amikor is a hivatalos intézmények, végül is fölismerik a csali illat létezését, annak jelentőségét. Majd 3-4 év múltán, a saját kísérleteik folytán, kutatják, tanulmányozzák annak összetételét, esetleges alkalmazását. Akkor, szerencsés esetben, újabb évek múltán vásárolható is lesz az, a méhészeti kellékek között is. Ki tudja, ez idő alatt mennyi kínlódás többlet munka, méh betegségek, hozomány csökkenés vár, a méhészekre ? No lám, akinek így jo, hát az várakozzon! Miközben dühöng az atka szaporodás, EU-szert, és azon túl!

A Jarnioux-i, kis “méhesemben” április 7 és 17 között, egy elképzelt atka csapdázás, gyakorlati kísérletezéseim is szerepelnek. Történik az, a Márton fiam, Dr. Bencsik Martin, a Nottingham-i Műszaki Egyetem, matematika fizika tanára szíves közre működésével! Néhány év óta nem csak egyetemi tanárkodással, de tudományos megfigyelésekkel is foglalkozik, méhészeti oldalon is. Több tudományos írása jelent meg, így a biztos rajzás előjelzés rezgés méréssel,10-14 nappal előre. Egyéb, rezgés értesülések forgalma, tanulmányozása is műsoron a méh családban. Lásd a legutóbbi tudományos írását, sajnos angol nyelven.: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0171162.
Míg az atka csapdázási kísérletezéseink sikere esetén, a magam részéről, igyekezni fogok beszámolni, röviden, magyarul is. Legyen az például az Európai Méhész honlapon, ahol, az utóbbi 10 év alatt megjelent írásaim is megtalálhatók.

Kérdés, mennyire érdekli a magyar méhészeket az írásaimban emleget, legutóbbi téma: az atka csapdázás? A magam részéről már többszörösen is felhívtam a figyelmet ilyen eljárás előnyeire. Ugyanakkor bennfentes vagyok , angol, és francia oldalon ténykedő kutatok, intézmények között is. Tervezzünk, alkossunk olyan eljárásokat, módszereket, amelyek a méhészek, közöttük első helyen a magyar méhészek előnyére szolgálnak. Például, és többek között hogyan lépre csalni az élősködő atkát? Elvégre is, a feltételek, a módszerek nyitottak, bárki bármikor bekapcsolódhat.
Tegyük fel, az erőfeszítéseink folytán a csapdázás segítségével, a magyar méhészeknek, sikerült megszabadulni az atka okozta óriási tehertől, az állandó költséges, fáradságos, munka és időigényes eljárásoktól, a méh családban okozott betegségektől, a méhész önmaga a mérgeződési veszélytől. . . . Amennyiben az erőfeszítéseink sikerrel járnak, annak jelentősége világra szóló esemény lehet!
Szabadon továbbítható, leközölhető.
Joseph.bencsik@free.fr 2017 április

Comments

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Név:

Ellenőrzőkód:
Ellenőrzőkód


Generálási idő: 0.20 másodperc