Európai Méhész

Trans

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Facebook

Régi oldal


Engedéllyel mérgezik a méhéket Magyarországon! Amiről nem tudunk, az nincs? (2. rész)

Bencsik JózsefBencsik József

Valójában, a csávázással mérgezett vetőmag alkalmazásában, egyedül és kizárólag azon mezőgazdászok érdekeltek, akik állandóan, csakis egy és ugyanazon tekémet pl. kukoricát  repcét, napraforgót,. . .szeretnének  termelni.  Ezzel a módszerrel, évről évre, szinte tökéletes feltételeket  biztosítanak a károsító, rovarinvázió, “sáskajárás”  szintre szaporodására. Úgy látszik , az ily módon termelő gazdák  nem ismerik az ötéves vetésforgó alkalmazását, amelyet már nagyapáink nagyapjai is alkalmaztak. A korszerű gazdálkodás érdekében,  időközben még hatalmas befektetéseket is végrehajtottak a gazdasági területeik  alkalmatos locsolására. Ugyanakkor, mesterséges vegyszeres műtrágyázásra is kényszerültek miután az állandó egyoldalú használat folytán kimerült a termőtalaj !
De a VMNVB Bizottság  ugyancsak nem hallott ilyen vetésforgós módszerek alkalmazásáról. Legalábbis senki az ülésen arra nem hivatkozott. Történhetett az vajon azért mert ülés tárgya, a neonikodinos rovarirtó mérgek gyártóinak kérelmére, (talán költségeire is?) kizárólag  a mérgező termékeik  alkalmazásának engedélyezése  lett volna?  Minden más felvetés elvetendő?  Talán csakis  ezen, és ilyen kérdések  megvitatásáért kaptak fizetséget a Bizottság  egyes tagjai.(egyesek talán még a méreggyártóktól közvetlenül is? )! A VM, hűséges, tisztviselő sereg pedig,  készségesen végrehajtja a miniszteri megbízatást, föl se veti, figyelembe se veszi az eljárásának  káros következményeit. Nem véletlenül, hiszen, elvégre is nem az a megbízatásuk, nem azért kapnak fizetséget? Vajon ki, hol mikor, miért  indítványozhatta a VMNVB összehívását , a részvételi tagok, a műsor összeállítását?
Kívülről nézve a Bizottság, összetétele  ugyancsak furcsa és meglepő tényekre vet fényt. Azok elemzése egy másik írásban külön fejezetet érdemel. 10/30 miniszteri tisztviselő, mind szakértő, mind specialista,  nem semmi, de nem is kevés minden bizonnyal nem is véletlen !  A kérdések tömege nem fér ezen írás kereteibe!  
Talán éppen az Élelmiszerlánc-Bizottsági Hivatal (NEHBIH) vizsgálatai folytán valami rendellenességet, valami kárt, észlelt volna a fogyasztókra leselkedő mérgezési veszélyekről, maga az intézmény? Elvégre is neki az kötelessége is! De nem, hiszen a beszámolóban sehol, semmi hivatkozás ilyen indokokra, se előzetes vizsgálati eredményekre.
A napirendre tűzött pontokat, a gyűlés elnöke, a VM főosztályvezető helyettese ismertette. Míg a titkári teendőket a NEBIH igazgatóhelyettese biztosította.
Tárgy: a neonikodin rovarirtó mérgek okozta mérgezési kockázattal kapcsolatos kérdések!
A VM elnöki megállapítás szerint” Nincs más native eljárás! ! !? a neonikotinoidos vetőmagcsávázáson kívül”, mialatt “ezen hatóanyagokat tartalmazó csávázószerek felhasználásából “nem volt bizonyított méhpusztulás”!
De sehol semmi hivatkozás,  ki, mikor hol végzett  egyszeres, többszörös,  helyszíni,  és labor vizsgálatokat? Ki mikor milyen intézményhez , laboratóriumhoz  (l a NEBIH -hez?) fordult ilyen vizsgálatok elvégzéséhez? No lám, nem véletlen ha a VM felelős főtisztviselő urai nem hallottak tömeges méhpusztulásokról Magyarországon?  Talán még az sem véletlen ha az ilyen károsult méhészek kárjelzései el se jutottak a VM tisztviselő urai fülébe. Most kezdem megérteni kétségbeesésüket, miért fordulnak hozzám, több mint 80 éves, 57 év óta Francia földön élő műkedvelő méhészhez? Amiről nem tudunk az nincs! A VM főtisztviselő urai között is.
Valahogy így lehet ez kérem az OMME szervezetben is, nem csak a VM bizottsági gyűlésen? De még inkább, a legutóbbi Monitoring  beszámolóban is. Nem tudjuk pontosan, vajon  károsítják e pusztítják e  irtják e, úgymond a méheket, a rovarirtók.  A vizsgálatokra majd a továbbiakban fog sor kerülni, “a jövő feladata “, rá kerül a sor majd amikor már sok- sok méhpusztulás lesz. Majd akkor vizsgálódunk, majd akkor lesznek bizonyítékaink ! Ma azonban kijelenthetjük:  miután károsító hatásról  maga a méhészszervezet se rendelkezik bizonyítékokkal,  következés képen, nincs veszély? Nem de könnyebb azokról nem tudni ? Ez lenne az igazi, részarányosan ésszerű hozzá állás? Lásd a VMNVB  határozatát a miniszter úr korábbi nyilatkozását (MTI 03/19 ? Csak meg ne sértődjenek, a rovarirtó gyártok! Márpedig ilyen sértődés már meg is történt!  Lásd a tiltakozást, például, egyenesen a Méhészet szaklapban  2013/09 oldal 18!
Amiről nem tudunk az nincs! Nos lám akkor, tudjunk róla!   
Annyit azonban még hozzá kell tenni, hogy a gyakorlatban, a méhek képtelenek elkerülni a rovarirtókkal,  a gaztalanító , gombásodást akadályozó különféle szerekkel  kezelt növényeket .  Az utolsó látogatásaikkal, még elvégzik a beporzást, biztosítják a termést a hálátlan, méhgyilkos  gazda számára. Nem de jövőre, majdcsak jönni fog a kaptárjaival másik tudatlan OMME vándorméhész ?
Márpedig,  a csávázással veteményezett növények esetében több mint érintkezés történik a rovarirtókkal, és az elkerülhetetlenül,! A növény tápnedvében keringő mérgek ugyanis természetesen megtalálhatók a virágban, a virágporban akár a nektárban. De megtalálhatók  a “gouttation”  reggeli harmatok, ivóvizében is. Mi több, és mi sokkal súlyosabb, az ilyen mérgezett növények méhészeti termékei a magamfajta “kétlábú emlős” asztalára is fölkerülnek. A fogyasztó mit sem tud, legalábbis nincs bizonyítéka, milyen mérgezett területről származik, milyen mérgeket, milyen mennyiségben tartalmaz az elfogyasztott  méhészeti termékek. Márpedig amiről nem tudunk az nincs!  Ilyen értesülések nem olvashatók a termék címkéin!  Arról egyenlőre csak a méreggyártók tudnak, de nem  kiabálják se a méhészek se a fogyasztok között a háztetőkön.  Ők tudják : amiről nem tudunk az nincs   Nem de fölemelő feladat lenne a NEBIH intézmény részére kimutatni azt amiről nem tudunk? Történhet ugyanis  mérgező  fogyasztás, nap, mint nap, legyen az kis adagokban. A dohányzó se tudja melyik az utolsó cigaretta, amely kiváltja a tüdőrákot? A neonikotinoidok fogyasztásával  most már a gyomor rák a bélrák a májrák, és ki tudja hány másik … is fenyeget minden fogyasztót. No persze, a méhészeti iparág, kereskedelem, a méz és virágpor termelők, és kereskedők, természetesen nem szívesen feszegetnek ilyen kérdéseket. Kockán forog  egész iparág léte, amennyiben kiderülnek az ilyen egészségi veszélyek. Ja kérem mindezen problémák már nem tartoznak méreggyártók gondjai közé. No lám a VMNVB ülésen se kerültek szoba!  Talán  akaratlanul, talán véletlenül  ?
Mialatt, hozzám, ide Franciaországba, számos magyar méhész kétségbeesetten jelenti  az elszenvedett súlyos állomány veszteségeit. Azóta is többször kérdezem magamban, miért éppen nálam jelentkeztek és miért nem a saját szervezetükben, avagy más hivatalos intézményben a helyszínen? Talán tudnak arról, legalábbis sejtik hogy itt Franciában károsodás estén a méhész jelzi károsultságát a saját szak-szervezetében is . Esetenként amikor többen is károsultak a környezetben akkor a szervezet ügyvédje is  képviselheti a károsultakat , a birósági kártérítési tárgyaláson.  A tanulságok szerint a károsult magyar méhészek tanúskodása, az elszenvedett károk bejelentése,  a gyakorlatban nem jár semmi gyors kártérítéssel. A tudósított intézmények, hivatalok felelősei,  különböző kifogások segítségével igyekeznek kibújni a felelősség alól és így véglegesen, avagy sokszor hosszú éveken keresztül. Nem kitalált állítások! A károsult méhészek állításai! Nem de így történik az a VMNVB bizottság módszerében is. “Nincsenek bizonyítékaink a károkról”. Ugyanakkor, a gyakorlatban a VMNVB bizottságban  senki nem akar tudni, a tömeges méhpusztulásokról történt tanúskodásokról, kivéve a nemzetközi “Greenpeace”. Vajon;  nem de éppen ezért próbálkozik értesíteni számos magyar  károsult egy Francia földön élő világszerte ismert a magyar méhészt. Talán fölrázza, talán becsületes cselekvésre ösztökéli  a polcon ülő rosszakaratú tehetetlenkedőket, avagy azok leváltását kényszeríti ki..  Már csak ezért is,  ma, szinte erkölcsi kötelességemnek érzem (hát ilyen is van?) a károsultak mögé állni, velük együtt érezni, méltatlankodni, megbotránkozni, tiltakozni  holott a hőbörgéseim, a tiltakozásaim, pontosan úgy mint a károsultakét, senki illetékes helyen nem veszi figyelembe. Nem marad más hatra, mint fölrázni a közvéleményt.
Néhány tanulság röviden:
A VMNVB-i ülés megrendezése, minden bizonnyal  a rovarirtókat gyártok  nyomására történhetett. A meghívott tagok között nem kapott helyet több más érdekelt szervezet pl. környezetvédelem, a biogazdálkodás, a vadállatok . . . halak, . . . védelme  oldalán.  Az újabb rovarirtók engedélyezése, igen súlyos következményékkel jár, nem csak a méhészet oldalán, de az emberek életére háruló veszélyek miatt is. Újabb, ismert és  ismeretlen  betegségek, azzal járó szenvedések, költségek  várnak a társadalomra! Ugyanakkor, és minden bizonnyal elkerülhetetlen környezetrombolás is várható.
Ezekkel a hátrányokkal, várható súlyos károkkal szemben, a mérleg másik oldalán, vagyis a rovarirtók oldalán, a termékek alkalmazásának engedélyezése, igen jelentős pénzbeli haszonnal jár,  első sorban a mérek gyártóinak, Míg a fölhasználok oldalán elkerülhető költségek. Végül is  kiderült, hogy a VMNVB gyűlés mint olyan, semmi esetre  se vetette  napirendre, se nem vette figyelemre  az emberi egészségveszély, közérdekek, a környezetrombolás kérdését.  Nyilvánvalóan, az ilyen kérdések fölvetését, rovarirtók nem óhajtották. Elvégre is, ezek nem tartoznak  gongjaik köze?
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal, összesen hét szakértő részvételével szerepelt. Sajnos , az Intézmény szemlátomást nem állt a küldetése magaslatán. Sehol fől se merült a legfontosabb kérdés: milyen veszélyek állhatnak elő a szóban forgó rovarirtók rendszeres és többéves alkalmazása következtében, a környék lakosságának egészségi körülményeire, betegségveszélyre, a környezetre? Milyen következményekkel fog járni a csávázással termékek fogyasztása  az állatokra és  az azokat fogyasztó emberi társadalomra? A határozatok, tehát  a “bizonyítékok hiányában”, az egészségvédelmi veszélyek eshetőségek jelzésének nélkülönözésével történtek. Márpedig  a magamfajta szerény hozzá nemértő tudatlan fogyasztó szerint, ezen alapvető hiányosságok  jegyzőkönyvezésé életbevágó fontossággal bír az eljövendő nemzedék életében.
Időközben, Amerikában, Olaszországban  laborkutatások teljes bizonyossággal kimutatták a neonikotinoidok mérgező hatását a méhcsaládra. Lásd angol nyelven a mellékletben.   Megküldhető a VM -nek, az illetékes miniszternek, a Növényvédő  Bizottság minden tagjának ! Igaz ugyan már egy kicsit késő! A VM főtisztviselő urai  és a NVB tagjai, már megszavazták az engedélyezést, fölvették az ülésre fordított erőfeszítéseikért, fáradságaikért  járó “megérdemelt” fizetségeiket! Most már, készek, a további, újabb, hasonló küldetésekre?  Így az OMME -ben, és a kivizsgáló Monitorium  bizottságban is? Miközben  a már károsult méhészek várhatnak az elszenvedett káraik megtérésére.   Vajon, a jelen mint az eljövendő nemzedék tudni fogja e hová, kell fordulnia? A NEBIH hivatalaiba, VM minisztériumhoz, annak felelőtlen s tisztviselőihez? NVB bizottsági szervezetekhez? Közöttük az OMME hoz?  a bizottság  megbízott   tagjaihoz? a méreggyártókhoz? Avagy lesz e hol az elszenvedett károkat jelezni, messze Francia földön?
A bizottsági  ülés mint olyan határozata, a rovarirtók alkalmazásának engedélyezése, minden bizonnyal több mint bírálatot, tiltakozást, felháborodást  érdemel. Legyen a közvélemény nyomása hatalmas, úgy az VM -re mint a méltatlan  Bizottságaira . Legyen ezen nyomás  sokkal hatalmasabb mint a méreggyártóké! Tessék ezen tiltakozó írás minden károsult, vagy eljövendő károsult rendelkezésére áll. Meg lehet azt küldeni nem csak az illetékeseknek de egyben és ugyanakkor a tömeg hírszolgáltatási eszközöknek, újságoknak TV –nek. Elvégre is nem csak a méhészek de mindenki egészsége forog kockán!
Miután az OMME lemondott (a VMNVB-on) a hivatásáról, a méhészek érdekvédelméről,  így hová fordulhat a károsult méhész?  A hivatalos intézményekhez?  A VM -hez és annak NVB bizottsági képviselőihez, olyanokhoz,  akik egyszer már elárulták a méhészet, a méhészek érdekeit? Fölcseréltek, elsőbbségi helyzetbe állították a méreggyártók jövedelmi nyereségeit? Míg itt Francia földön kivétel nélkül minden méhészegyesület a méheket és a tagok érdekeit védik és ezen állítás nem hamis! Mi több a közvélemény is úgy! Például a Méhek és Beporzókat Védő Társulat (700 ezer tag) francia, belga, osztrák . . . résztvevőkkel, hatalmas lépéseket tervez a rovarirtó trösztök ellen. www.pollinis.org . Ez idő alatt Magyarföldön állami és méhesszervezeti engedéllyel mérgezik a méheket, károsítják a méhészeket, rongálják a közegészséget, rombolják a környezetet !
Ilyen körülmények között hol, és hogyan kártérítést remélni a szerencsétlen mérgezésben károsult  méhészek részekre és azokra akikre még ezek után vár ilyen sors ? Ha nem állandó tiltakozóssal, az intézmények turpisságainak földerítésévél, ki kiabálásával, a felelősök leváltásának megkövetelésével. Mindez a nyilvánosság, a közvélemény előtt ! ! ! A már károsultak, és az eljövendő károsultak társulatára és a  rokonérdekszerveszetek összefogására vár a hivatás !
Ugyanakkor máris figyelmet, elismerést, dicséretet érdemel az www.europamehesze.atw.hu  honlap amely ma is és  mindig készen áll a méhészek érdekvédelmi oldalán, akár ilyen « felháborító » írás leközlésével is !  Tessék lehet beszállni ! Másoknak is lehetnek  meglátási, okai, legyen az akár ezen írásban olvasható tiltakozással szemben !


joseph.bencsik@free.fr  2013 november
Természetesen, tetszés szerint, bárhova továbbítható!    

Kérlek csatlakoz Francia nyelv http://actions.pollinis.org/contrez-le-plan-anti-abeilles-des-firmes-agrochimiques

Angol nyelv
http://actions.pollinis.org/block-the-bee-killing-scheme-of-the-agrochimical-firms

Comments

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Név:

Ellenőrzőkód:
Ellenőrzőkód


Generálási idő: 0.03 másodperc