Európai Méhész

Trans

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Facebook

Régi oldal


Igazságosság , részarányosság, ésszerűség, törekvés ! (IRET)

Bencsik JózsefBencsik József

Jó hír a magyar méhészetben !
Saját szaklapjuk van a magyar méhészeknek ! Igazán jó hír ! Közel 10 ? éves kihagyással? Alapvető, nélkülönözhetetlen szervezeti eszköz ! A megújult vezetőség fölismerte annak jelentőségét. Ma egy olyan saját hírközlő, tudósító eszközzel rendelkeznek, amely megrendelés és többletfizetség nélkül eljut közel 11 ezer szervezeti tagdíjfizetőkhöz. Míg a kb. 6 ezer kívülálló magyar méhész, magam is hozzájuthat olcsó pénzért. Kívánjunk a szaklapnak sok sikert, nem utolsó sorban a méhészeti érdekvédelem oldalán.
Valamikor régebben volt kisebb nagyobb szaklap, kettő három is az országban, de az nem tetszett sokaknak . Első sorban az országos monopol szervezet akkori vezetőségének! Oly annyira, hogy saját magának se kellett , semmilyen szaklap. Nem véletlenül? Senkit nem tűrt meg a közelségében. Talán ma már nem így? Mert ugyebár a több párt rendszer, az káros! Kinek? Hát az “Egy pártnak” legalábbis az IRET alapján. No persze semmiesetre se kívánkozók a szervezet belügyeibe avatkozni. Ma is, csak éppen egy külső, messziről kiabáló látszattot emlegetek: a 40 év alatt uralkodó egypárt rendszer berögződött szokások, továbbra is virulnak!
Franciába kerültem akaratom ellenére 57 évvel ez előtt (1957/08/21). Történt az mert az akkori Egypárt rendszer, az IRET elgondolásim, hozzáállásom miatt (1957/01/21) válaszút elé kényszerített: Szibéria, vagy menekülés ? 1960 építészmérnöki diploma Strasbourgban. 1961- ben házasság egy ugyancsak magyar menekült hölggyel. Mindketten, ma is kizárólag magyar állampolgárok vagyunk! Öt gyereket neveltünk föl, mindenki beszél, ír, olvas magyarul. Közöttük kettő (IRET) tudományos témában doktorált . A lányom Dr. biológus, ma kutató igazgató az ANSES labo hálózatban. Míg a Márton fiam, ugyancsak Dr. fizika matematika, ma tanár a Nottingham-I Műszaki Egyetemen.
Az építészet mellett, immár 43 éve, Franciában, Jarnioux-ban méhészkedek,(30 Dadant) kisérletezek, figyelek, kutatok. Így ez most már a Márton fiammal is! Ő ,ma egy hatalmas (1,4 milló €) EU -os méhészeti kutatási pályázat nyertese. “ Helyzetismeret a méhcsaládban rezgésméréssel, kaptárnyitás nélkül” témában! Ma, a kutatás már félúton, és meglepő kecsegtető eredményekkel! Lásd Angol sajtónyilatkozat fordításban, a www.europaimehesz.atw.hu honlapon ! A kutatás beindítása idején, Márton (2010) jelentkezett a VM -ben, magyar kutatok betársulása érdekében: Összesen, 5, balga, semmire kellő kérdés, balgábbnál is balgább feltételek, volt a válasz. Nem véletlen ha semmi se lett a kezdeményezésből! A helyzet ma se különb legalábbis a VM -ben.
Feltehető, avagy vallomás?: a VM ma sem rendelkezik a kutatási ajánlatok megítéléshez szükséges megfelelő képzettségű szakemberekkel, mint 2010 -ben. Ezen valósághoz , újabb bizonyítékot is szolgáltat. Az egyik legújabb VM rendelet szerint (118/2013.XII/16) méhészeti kutatás ügyekben ma már az OMME hoz kell fordulni. Reméljük , a VM főtisztviselő urak e változásról értesíteni fogják a Nottingham-I Műegyetemen a Márton fiamat is? Úgy tudom a rezgésméréssel végzett újabb méhészeti kutatásokban, újabb fázisbővítés várható. Ilyen körülmények között, fölösleges, újra a VM -hez fordulni ! Az intézmény (VM) beosztott tisztviselő urai, ezúttal már megszabadultak a méhészeti kutatások szervezeti gondjairól, például, holmiféle Nottingham-i zaklatásoktól. Így megy ez minden valószínűség szerint más szakosztályon is? Ugyanakkor, ily módon megnövekedtek az OMME gondjai! Keressenek maguknak megoldást! A VM rendelkező főtisztviselőinek továbbiakban nem de semmi köze az ilyen gondokhoz ?

Valamikor régen is történhetett ez ugyancsak így, az EU méhészeti segítség kiosztásának odaítélése körül, az akkori OMME terhére, vagy javára? Lett is abból igazi és egyetlen, és kizárólagos méhészérdek! Miközben ugyanazon VM főtisztviselő “vámosai” , miniszteri rendeletekkel újabb és újabb adó fizetségeket vetett ki az EU “megsegített” és az abból kizárt méhészekre is! (Dr. Bíró Géza írása Méhészet 2013/10) Mi több, a méhészek érdekében, ugyanezen VM jóváhagyta a rovarirtó szerek forgalmazását … lásd a VM NVB bizottsági gyűlés beszámolóját (2013/02/18) és abban az OMME érdekvédelmi lemondását. Ja kérem másik méhészérdekvédő szervezet nincs, így, és annak híján nem is történhetett semmi tiltakozás! Történik mindez a magyar méhészek szeme láttára és minden zokszó nélkül! Vajon ezek után is így?
A “kis hatalmi méhészet” EU országokban, mint ismeretes, több országos méhésszervezet szokásos. Így Franciában három is! Közülük egy például csakis a méhegészségi kutató intézményi hálózatok (CRNS. . . ) értesülések, témában, szervezkedéssel, szakirodalommal foglalkozik. Szaklapjuk " La Santé de l’Abeille “ = a Méh Egészsége, kéthavonként jelenik meg közel 100 (fél)oldalon. Régebben néhány alkalommal ott is megjelentek méhegészségi ügyekkel foglalkozó írásaim. Míg a másik két országos szervet, saját szaklappal rendelkezik. Havonként jelennek meg, 50 oldalon, de azokban soha egymás ellen, szó sem olvasható! Annál inkább rázós bírálatok, a politika, a hivatalok, a rovarirtók… rendelkezések, minden szaklap, saját szempontja szerint .
Mint ismeretes (legalábbis az EU országaiban!) a nyugati szaklapokban gyakorta megjelennek írásaim. Legutóbb, és többek között, és első sorban az “Abeilles et Fleurs” az UNAF francia országos méhésszervezet szaklapjában, 2013/10, mint 2013/2, avagy 2012/5. . így ez 1984 óta. A kérdés, vajon az ilyen írások elfogadhatok lennének az új méhészeti szaklapban, a Magyar Méhészújságban is? Igaz ugyan, azokban az IRET féle “rázos” szellem uralkodik. Akkor hát nem véletlen, ha, mint olyanok elfogadhatatlanoknak minősülhettek magyar oldalon? Az korábbi egységvédő “Egypártosok”, országos szervezeti elnöke, úgy mint a tőlük független szaklap a Méhészet szerkesztősége, írásban is igazolták, megerősítették visszautasításukat ! Az egység, ( Egypártrendszer) kötelez! Miért legyünk ma derűlátóbbak? A korábbi írásaimban, számos alkalommal volt szerencsém az egyetlen szabad, független helyen, a www.europamehesze.atw.hu honlapon, jelezni: közel se vagyok az OMME ellenes, ellenkezőleg ! Szerintem, abból kettő is kellene! Ki tud többet, ki tud jobban közreműködni a méhészeti érdekek szolgálatában .
A nyugati gyakorlat szerint, a szaklapok között, a tudás-képesség verseny a lényeg , és nem az egységre törekedés. A versenypályán, győztesek legyen azon ajánlatok, amelyek többet, jobbat, tudnak, amelyek közelebb az IRET hez,! De mennyire terméketlen az a versenypálya amelyiken nincs versenyfél, nincs küzdelem, se törtetés, nem kell a másikra figyelni, nem szükséges a másikat túlszárnyalni. De minden marad a régiben, nincs változás, nincs haladás, nincs remény a gyors fejlődésre. Vajon, az “egypárt”hívei, többségben ma is?
De a méhészek szerencséjére tanulhatnak a méhcsaládok eljárásaiból. Ott valóban IRET eljárás uralkodik. Ők pontosan tudják hogyan eljárni, nem terheket róni egymásra, hanem bátorítást adni , egymásnak, egyben az egész családnak! Főhordás idején, egymás bátorításával, szinte bezsong az egész méhcsalád. A ki -be tóduló gyűjtő méheket senki semmilyen módon nem akadályozza, nem terheli, a munkájukban. A kiszállásuk alkalmával nincs rájuk kivetve semmiféle közlekedési, úti-díj. Szabadon repülhetnek szabadon gyűjthetnek és a kaptárban szabadon raktározhatnak. Nincs szükségük “VM rendeletekre” se, még inkább nincs szükség azokat készítő és behajtó tisztviselő seregre . Mégis a kaptárban, egymás között tájékozódva, mindenki tudja mi a dolga. Honnan tudják, de tudják, hogyan eljárni ésszerűen? Közöttük hátráltató, termelést gátló VM rendeleteket elképzelni képtelenség! Így eljárni, csak a “kétlábú emlősök “ között lehet.
Közelebbről: A méhészeket; (úgy mint, más termelőket is!) fizetségkötelezettség sújtja, már a méz üres kaptárjaikkal történő vándorlásaik alkalmával (úti -adó tagdíj, . . .) Amikor is, még be se gyűjtötték, kis se pörgették, nem is értékesítették termékeiket! Ugyanakkor szabad legyen megjegyezni: az ilyen VM rendelkezések végrehajtásából nem következik semmiféle hozam növekedés. Nem fognak a méhészek bezsongani, lelkesedni a vándorlásaik alkalmával mint a méheik a főhordás idején! Ellenkezőleg , történik azzal csakis elszegényedés! Mi több, kis idővel később, így ez a rendelkezők, a behajtó tisztviselő sereg, a közösség részére is. “Az egyének elszegényítése egyben a közösség elszegényesedése is”! Úgy látszik, ez a matematikai tagadhatatlan valóság nem ismeretes illetékes helyen. Igaz ugyan, őket semmi olyan előre befizetendő pillanatnyi fizetség nem terhel. A hivatalnok sereg számára nincs pillanatnyi elszegényedés.
Egy képtelen elgondolás vetődött föl bennem nem rég ezen tagadhatatlan valóság folytán . Történt így a legújabb különleges, méhészeket sújtó adófizetségi VM rendeletek alkalmával. Miért ne arányosan megterhelni a rendelkező és végrehajtó tisztviselő sereget is, olyan különleges, de arányos adótöbblet fizetséggel ? Bizonyára hatalmas fölháborodást, forradalmat okozna? IRET ide, IRET oda, fölöttük nem rendelkezik senki, hacsak nem a politikusok. De ilyen politikus régóta nem született! “Meghalt Mátyás, oda az igazság”! De létezik közvélemény . Márpedig a hivatalnokok tömege, az kérem több mint nagy, részarányosan óriási tömeg. Vajon azzal arányos lenne a fölháborodásuk is? Tessék kipróbálni! Mindenki , aki ezen elgondolás igazságosságával, részarányosságával, ésszerűségével egyetért, tessék jelezni, továbbítani, terjeszteni a tömeghírközlő eszközökkel, úgy mint a szociális internet hálózaton keresztül.
A napokban kaptam kézhez a Magyar Méhészújság első számát. A főszerkesztőjét és a megjelent írások szerzői közül többeket személyesen is ismerek, hosszú idők óta. Kívánok nekik is és minden cikkírónak, sok sikeres bátor szókimondó IRET szellemben végzett alkotó munkát . Ugyancsak kívánok az új méhésszervezti vezércsapatnak is derűs reményteljes nyitottságot, új és hathatós, ésszerű és részarányos érdekvédelmi intézkedéseket . A hallgatag tagságnak, törtetést és bátorságot a vélemény nyilvánításhoz, legyen az bármilyen.
Valójában ezen írásban fogalmazott egyes elgondolások, érdemlegesnek bizonyulnak elsősorban az árutermelőknek, gyártóknak! Terjedésének kerékkötői egyedül a hivatalnokok és a velük összhangban ténykedő illetékes politikusok lesznek.
Cselekedjünk az IRET szellemében , és bízzunk az igazunkban!
joseph.bencsik@free.fr 2014 Január 31.

Comments

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Név:

Ellenőrzőkód:
Ellenőrzőkód


Generálási idő: 0.07 másodperc