Ébren Álmodók 
Fordította : Oláf, 2003. November

 

Robert Bruce Auralátó Tanfolyama

 
   

1. Bevezető

Ez az iromány remélhetőleg választ ad az aurát körülölelő számtalan kérdés többségére és szétoszlatja az aurával kapcsolatos tévhiteket. Megtudhatod mi is az aura, hogyan néz ki, mire jó, ha képes vagy érzékelni, és természetesen legfőként azt, hogy hogyan tanulhatja meg bárki az aura látását. Az aura látása nem olyan nehéz, mint ahogy azt elsőre gondolnád - mármint ha megfelelően gyakorlod. Ez egy nagyon egyszerű és közérthető edzőprogram, amely lépésről lépésre elmagyaráz minden lényeges dolgot, amit az auráról tudni kell. Az elején fogjuk kezdeni, először a legkönnyebben látható aurákkal, azaz a színek aurájával, hogy végül majd áttérjünk a jóval bonyolultabb emberi aurára is.

Az aura a látható része azoknak a finomenergia folyamatoknak, amelyek minden fizikai dolog belsejében zajlanak. Minden anyagnak van valamilyen aurája - még egy egyszerű kőnek is - bár összehasonlítva a szivárvány színeiben pompázó emberi aurával az egyszerű tárgyak aurái elég silánynak tűnhetnek. Aura vesz körül minden fizikai dolgot,  életerőt, színt, és természetesen minden más energiaforrást.

Az első fejezetek megismertetnek bennünket azzal a kevéssé ismert ténnyel, hogy magunknak a színeknek is van aurájuk. Minden színnek egyedi aurája van. Ez az aura teljesen más színű, mint az eredeti szín. Azok az aurák, amelyeket erős, elsődleges színek sugároznak ki, sokkal erősebbek és könnyebb is őket látni mint más auratípusokat. A színek auráit használva segítségként, a legtöbben általában rögtön az első alkalommal képeseket az aurát látni.

Én már évek óta látom az aurát. Nem születtem ezzel a képességgel, hanem megtanultam látni - a nehezebb utat jártam végig. Néhány évbe belekerült mire eléggé tisztán láttam ahhoz, hogy a gyakorlatban is hasznosítani tudjam ezt a képességet. Ismerem az aurikus látás kifejlesztésével járó problémákat, ezért ezt az edzőprogramot úgy állítottam össze, hogy segítsen elkerülni és legyőzni a gyakorlás közben jelentkező akadályokat.

2. Hogyan Működik Az Aurikus Látás?

Az én elméletem a következő: A fény mindenképp szükséges ahhoz, hogy a szemöldök csakra ráhangolódjon és odafókuszáljon az aurikus energiára. Az aura valójában ennek az aurikus energiának a vizuális képe, amelyet az agy látóközpontja idéz elő. Ez lehet az egyetlen logikus magyarázat az aurikus látásra. Az aurikus látás - mint a tisztánlátás egyéb formái is - a szemek és a normális optikai látási folyamatok működésétől is függ. A fizikai és nem-fizikai látás nagyon közeli kapcsolatban vannak egymással. Mindkettő az érzékelés egy formája, amely lehetővé teszi az agy számára, hogy különböző fajta energiákat érzékeljen, amit aztán képként jelenik meg előttünk.

Normális látás

A szemek fényt érzékelnek - a fény formájában lévő energiát. A szemek a fényenergiát a fényérzékeny idegszövetekre fókuszálják, a szem hátsó részében, amely az optikai idegekkel van kapcsolatban. Leegyszerűsítve tehát, ez a fényérzékeny idegszövet a fókuszált fényenergiát bonyolult elektromos jelfolyamokká alakítja át. Ezek a jelek áthaladnak az optikai idegeken, és az agy látóközpontjába érkeznek. Az agy értelmezi ezeket az elektromos jelfolyamokat és létrehoz egy színekben és formákban gazdag vizuális képet, tehát azt a képet, amelyet mi látásként érzékelünk.

Aurikus látás

A szemöldök csakra (harmadik szem, szemöldökközpont) jóval finomabb energiákat érzékel, mint amilyen fényenergia. Ezeket az energiákat a szemöldök csakra csakis akkor tudja érzékelni, amikor aktív és rá van hangolva arra, hogy fogadja ezt a fajta energiatípust. A szemöldök csakra a szemek között (szemöldökök között) helyezkedik el, és közvetlen összeköttetésben áll a normális optikai látással. A szemöldök csakra által érzékelt energia, elektromos jelek formájában, szintén áthalad az agy látóközpontján - ugyanúgy mint normális látás esetében. Az agy értelmezi ezeket a jeleket is - bármit amit érzékel - és egy vizuális képet állít elő belőle. Tehát az aurikus energiából is vizuális képet alkot - színes fényfoltokként alkotja meg az aurikus energiát, amelyek körbeveszik a szemlélt dolgot, és ezt nevezzük mi aurának.

 • A szemek a normális optikai látás szervei (fizikai szervek)

 • A szemöldökközpont a nem-fizikai látás szerve (nem-fizikai szerv)

Mindkét szerv ugyanabban a körzetben helyezkedik el. Az elhelyezkedésük miatt, azt feltételezhetjük, hogy hasonlóak a funkcióik mindkét szervnek, és közeli kapcsolatban állnak egymással (a szemek, a szemöldökközpont, és az agy látóközpontja össze vannak kötve egymással). A kutatásaim a következőket látszanak alátámasztani: A nem-fizikai látás minden formája közeli kapcsolatban áll a normál optikai látás folyamatával. Bár közeli kapcsolat van az optikai látás és a szemöldökközpont között - az aura nem a fény valamely típusa. Néhány ember azt hiszi, hogy az aura még a fény egy formája, csak magasabb frekvenciájú, mint a normál fény - és ez csak a tisztánlátók számára látható. Ha ez igaz lenne, akkor képesek lennénk érzékelni és megmérni ezt a fényt a ma használatos bonyolult elektronikus műszerekkel. Vannak olyan tudományos műszerek (például kamerák, stb.), amelyeket rá lehet hangolni a fényspektrum bármely tartományára és így érzékelni is - mindegy mennyire finom az a fény. Például: Az infravörös, ultraibolya, x-sugarakat, gamma-sugarakat, stb. ezek a műszerek mind-mind képesek érzékelni, de az aurát nem. Ezért hát logikusnak tűnik arra következtetni, hogy az aura nem a fény valamely formája.

A normál látás bonyolultsága

Az aurikus látás folyamata talán nagyon bonyolultnak hangzik, de egyáltalán nem az, sőt nagyon egyszerű, amikor összehasonlítod a normális optikai látással - az aurikus látás egy egyszerű vizuális dolog, amelyet mind annyian megkapunk születésünkkor. Nézz körbe a szobában, ahol most vagy, nézz ki az ablakon - mit látsz? Gondolkodj el, hogy hány millió szín, árnyalatot és formát látsz - és mindet egyszerre - lenyűgöző háromdimenziós formában. És mindegy milyen gyorsan fordulsz a látómeződdel, az agyad átmenet nélkül lefordítja neked ezeket a fantasztikusan bonyolult képeket, amelyeket látsz. A szemed hihetetlen mennyiségű információval bombázza az agyadat, de ő azonnal értelmezi és megjeleníti azt. A normál optikai látás egy lenyűgözően bonyolult és erőteljes képesség. Hasonlítsd az imént látott képet, az aura néhány színárnyalatával, amelyet látsz. Nem számit mennyire gyönyörűnek és bonyolultnak látszik az aura, ez akkor is egy sokkal egyszerűbb kép. Nem is lehetne összehasonlítani a kettőt - a normál látás sokkal bonyolultabb és sokkal több erőkifejtést igényel az agytól, mint az aurikus látás.

Összefoglalva a fentieket: Az aurikus látás össze van kapcsolva és függ a normál látástól. Amit látsz és auraként érzékelsz, az valójában az agy által létrehozott képe illetve megfelelője annak az energiának, amely az élettelen és élő dolgokból sugárzik. A fizikai szemeidet használod arra, hogy ráhangold és ráfókuszáld a szemöldökközpontodat erre az aurikus energiára. Miután, az a kép amit látsz, elektromos jelek formájában megérkeznek a látóközpontba, az agy lefordítja és értelmezi őket. Ennek köszönhetően az agy színes fényfoltokként jeleníti meg az aurát, amely körbeveszi a megfigyelt dolgot.

3. Auraérzékelő Kamerák

Léteznek olyan kamerák, amelyek képesek lefényképezni az emberi aurát? Manapság már bizony, még a saját aurádról is kaphatsz fényképet egy pszichikus vásárban. Hogyan lehetséges ez?

Nos, ezek az úgynevezett auraérzékelő kamerák nem az aura aktuális képét mutatják, ezek nem képesek látni az aurát. Az ilyen kamerák csupán előállítják az aura illúzióját egy filmen.

Hogyan működnek az aura kamerák?

1. Érzékelőket helyeznek el a bőrön, vagy beépítik őket a székbe, amelyre leül a páciens, és így érintkeznek vele. Ezek az érzékelők érzékelik a bőr elektromos ellenállását (galvanikus bőr feleletet). A bőr elektromos ellenállása változik, attól függően, hogy milyen a só- és nedvességtartalma. Ezeket sok minden befolyásolja - diéta, folyadékok, egészség, hőmérséklet, érzelmek, hangulat, aktivitások, izzadás, stb.
2. Ezeket az érzékelt jeleket (információkat) bevezetik egy elektronikus processzorba, amely egy kamerához (általában egy kis fekete doboz) van kötve, és amely értelmezi őket. Ez a processzor aztán elektronikus jelmintákat generál ezekből a beérkező információkból attól függően, hogy hogyan van beprogramozva.
3. Ezeket a jelmintákat aztán egy speciálisan módosított kamerába vezetik. A kamera belsejében, egy optikai színező készülék különböző színes fénymintákat állít elő, és rávetíti ezt arra a képre, amelyet a kamera vesz. Ez adja a pácienst körülvevő színes aura illúzióját - az aura képe tehát attól függ, hogy milyen jelek érkeztek a személytől.

Ezért, mivel ezek a kamerák így működnek, csak ritkán mutatják a valódi aurát. Ez a színminták sokféle lehetséges variációja miatt van, amelyet a némileg eltérő jelek, miatt érzékel így - ha már csak egy kicsit megváltozik a jel, egész másként fest az aura a fényképen. Nagyon nehezen lehetne találni két ugyanolyan szenzoros leolvasást, amelyet egy személyről készítettek, és ebből következően két azonos fényképet, amely ugyanarról a személyről egyazon napon készült. Az aura fénykép valójában a kamera tervezőjének az elképzelése arról, hogy hogyan kellene kinéznie az aurádnak, a kutatásai szerint. Ezeket a kutatásokat tisztánlátók segítségével végzik és összekapcsolják a látott aurát a bőr aktuális galvanikus ellenállásával, s így következtetik ki, hogy mikor milyennek kellene lennie. A tervezők minden galvanikus értékhez hozzárendelnek egy-egy színárnyalatot. Az aura fénykép tehát egy elektronikus úton előállított illúzió, nem pedig az aura aktuális és valódi képe.

4. A Fény És Az Aura

A fény mindenképpen szükséges ahhoz, hogy bárminek is láthassuk a fő auráját. Az élő aura reagál a fény jelenlétére - kiterjeszkedik és megerősödik. Ez a reakció leginkább akkor vehető észre, amikor egy élő aurát közvetlen napfénynek teszünk ki. Azt is mondhatnánk, hogy az aura fényérzékeny. Alapos megfigyeléseket végeztem ezzel a fényreakcióval kapcsolatban. Megfigyeltem emberek auráját bent a házban, és aztán kint a napsütötte szabadban is. Az emberek élő aurája megnövekedik, szétterjeszkedik a napfényben és sokkal erősebb és tisztábban ragyogó lesz. Az élő aurák tisztán ragyognak, életerőtől duzzadnak, ha közvetlen napfénynek tesszük ki őket. Láttam aurákat, amelyek a normál méretük többszörösére nőttek a napfény hatására. Egy másik érdekes megfigyelés, hogy bár az aura nem fény, de szükség van fényre az aurikus látás működéséhez. A fő aurát nem lehet teljes sötétségben látni. Ha az aura nem fény, akkor miért van szükség fényre, hogy láthassuk? Ez azt mutatja, hogy a fény és az optikai látás, fontos része az aurikus látásnak is.

Teljes sötétségben is lehetséges látni valamiféle gyenge aktivitást az energiatest körül, közel a bőrhöz. Ez majdnem láthatatlan, úgy néz ki, mint sok-sok nagyon apró, nagyon gyenge kék színű szikrák. Ezek nagyon haloványak és leginkább az ujjhegyeid körül láthatóak, amikor a két kezed ujjhegyeit összetolod és összeérinted magad előtt. Lehetséges látni apró de intenzív fénypontokat is, amelyek a teljesen aktív energiaközpontokból (csakrákból) áramlanak kifelé. A csakráknak nagyon aktívnak kell lenniük ahhoz, hogy ezek a fénypontok láthatóak legyenek, és erősen a célszemélyre kell fókuszálni. Ez sok gyakorlást igényel, és a célszemélynek szellemileg fejlettnek kell lennie, ahhoz hogy ezt megláthassuk. Sokkal könnyebb ezt látni, ha van egy kis fény is a szobában - még ha csak annyi is, hogy legalább elmosódott árnyékokat láthassunk, mert így van mire fókuszálni.

Ahhoz, hogy sötétben is megfigyelhessük az energia test valamely részét, a memória alapú vizualizációt használjuk arra, hogy a szemöldökközpontot a célpontra fókuszáljuk. Tudni kell azt is pontosan, hogy hol helyezkedik el a célszemély (teljes sötétség esetén), képesnek kell lenni megsaccolni a távolságát, alakját és helyzetét, és tisztán látni az elmédben. A fentiek miatt, azt gondolom, hogy mind az asztrális látás, mind pedig tisztánlátás szerepet játszik azoknál, akik képesek az energiaaktivitást teljes sötétségben is érzékelni. Ez tűnik az egyetlen logikus magyarázatnak erre a jelenségre.

Megjegyzés: Fényre nincs szükség a tisztánlátás, és az asztrális látás működéshez, de a szemek és a fókuszáló képességük még ez esetben is használva vannak, csak ilyenkor memória alapú fókuszálás és vizualizáció van használva a normális fény alapú fókuszálás helyett. Az asztrális látás és a tisztánlátás lehetővé teszi, hogy ugyanolyan tökéletesen láss teljes sötétségben is, mint fényes nappal.

5. A Színek Aurája
 

A tárgy színe     A tárgy aurikus színe
Piros     Zöld
Narancs     Halványzöld
Sárga     Halványkék
Zöld     Narancs
Kék     Sárga
Indigó     Arany
Lila     Halványarany
Rózsaszín     Irizáló Zöld

1.Táblázat - néhány normál fizikai szín által kibocsátott aurikus szín

A fizikai színek aurájának pontos színárnyalata és erőssége nagyban változhat a szemlélt fizikai szín árnyalatától és erősségétől függően. Az aurára kihatással van a háttér színe is, amely a szemlélt tárgy mögött van, amikor az auráját figyeled.

6. Az Utóképek

Az aurikus színek kinézetükben nagyon hasonlítanak az utóképekre. Az utóképek akkor jelentkeznek, ha mondjuk 20 másodpercig vagy még tovább bámulunk egy erősen megvilágított színre, és aztán gyorsan becsukjuk a szemünket vagy másfelé nézünk. Sűrűn azt gondolják, hogy az utóképeket a szemben található pálcikák és csapok színvesztesége okozza, amelyet az idéz elő. hogy túl sokáig bámulunk egyetlen színre. Ez generálja a negatív vagy komplementer színét annak a színnek, amelyet nézünk. Az utókép mindaddig ott marad a látómezőnkben, amíg ezt a színveszteséget nem korrigálja a szem, és vissza nem tér normál állapotába. Én nem egyezek ezzel az elmélettel, és erre nyomós okom is van. Az utóképek akkor jelentkeznek, ha hosszú ideig bámulunk egy színes tárgyra - 20-30 másodpercig vagy még tovább. Ez az, amiért nem egyezek ezzel az elmélettel. Amikor az aurikus látás már fejlettebb, a színek auráját szinte azonnal tisztán lehet látni, amint az aurikus látásunkat ráfókuszáltuk a színes tárgyra. Nincs szükség hosszabb idejű bámulásra ahhoz, hogy az aura láthatóvá váljon. Most, miközben ezt írom, elvégeztem egy tesztet. A szobámban, úgy 7 lépésnyire tőlem, egy szék van. Rajta egy világoskék színű mez lóg. Ma még nem csináltam gyakorlatokat az aurikus látásom stimulálására. Kora reggel van, 6 óra körül, nemrég keltem fel. Egy tiszta, erős sárga aura jelenik meg 4 másodperc alatt a mez körül (lemértem). Ez biztosan túl kevés idő az utókép megjelenéséhez. Sokszor megismétlem  ezt, és egyre gyorsabban és könnyebben sikerül, és az aura is egyre erősebben látszik, minél többször ránézek. Most, azt mondhatod, hogy a szememet elárasztotta a kék szín, mivel sokszor megismételtem a műveletet, s ezért könnyebben generálja a szemem ezt a sárga aurát. De, most megfordulok és a kampón lógó piros mezt nézem, amely a szoba másik sarkában lóg. Ezúttal egy tiszta és erős világoszöld aura jelenik meg mindössze 5 másodperc alatt. Ez szintén túl kevés az utókép megjelenéséhez. Amikor már elég fejlett vagy, akkor a színek aurái szinte azonnal megjelennek, akár egyetlen másodperc alatt. Nincs észlelhető különbség, rögtön megjelenik, kiáradva a színekből, amint ránézel.

Az aurák, amiket látok a színek és az emberek körül is, egy kissé beégnek a szemembe, így hozva létre egyfajta utóképet, ha túl sokáig nézem őket. Azonban ez az aura utóképe. Ez hasonló a normális utóképekhez, amelyek hozzákapcsolódnak és a látómezőmmel együtt mozognak. Amikor egy ember auráját nézem, megkérem, hogy vegye le bizonyos ruháit. Ez így sokkal tisztább képet ad az auráról, és nem zavarnak be a ruha színei. Ilyenkor tiszta és erős színeket látok ezekben az aurákban, amelyek a meztelen bőrből sugárzódnak ki. A meztelen bőrnek nincs színe, így nem lenne képes semmiféle színes utóképet létrehozni. Hogy őszinte legyek, az aurikus színek, amelyeket a színek és az emberek körül látok, még azután is ott vannak a látómezőmben, amikor már másfelé nézek vagy becsukom a szemeimet. Ez egy színes utókép - de ezt az aura színeire való bámulás hozza létre. Ez tehát az aura utóképe.

Egy másik érdekes dolog: Az aura utóképének a színei, amelyek az élő emberi aura megfigyelésekor a szemembe égnek, ugyanolyan színűek, mint az aura színei, tehát nem az aura komplementer színei, hanem az aura eredeti színei.

Ha tehát, a szemben található pálcikák és csapok színvesztesége okozza az utóképeket, akkor ez hogyan történhet meg?

Egy szerintem jobb módja a komplementer színek utókép-hatásának a megmagyarázására a " lassú aurikus színek" fogalom bevezetése. Ha erősen bámulsz egy színre, az aurikus színe lassan bevésődik az agy látóközpontjába. Nem a szemek azok, amelyek kimerülnek a színekből,  hanem az aurikus szín nyomódik bele az agy látóközpontjába. Az utóképek, amelyek megjelennek, amikor az elsődleges színekre bámulsz, ugyanazok, mint azok az aurikus színek, amelyeket ezek a színek generálnak. Az e színek közti hasonlóság szintén támogatja ezt az elméletemet. Miért is lennének különbözőek? Az auralátás kezdeti szakaszaiban erős utókép-hatásokat fogsz tapasztalni. Ezek az utóképek rátapadnak és követik a látómeződet, és látni fogod őket akkor is, amikor behunyod a szemeidet vagy másfelé nézel. Ezt nevezem én "lassú aurikus képhatásnak" - ezt a jelenséget a hosszú ideig egy dologra történő intenzív bámulás idézi elő, miközben próbálod elsajátítani az auralátás alapjait.

Az utókép-hatások csökkenni fognak a későbbiekben. Miután az alaptechnikát elsajátítottad, a legtöbb utókép-hatás el fog tűnni. Aztán, ahogy a szemöldökközpont fejlődik és stimulálva lesz a használata folyamán, még tovább csökkennek az utókép-hatások, amíg végül már csak igen nehezen lehet majd őket észrevenni. De egy nagyon halovány utókép-hatás mindig jelentkezni fog, ha erősen tanulmányozod az aurát. Ez elkerülhetetlen, amikor feszülten figyeled az aurát, megpróbálván rájönni a titkaira. Az aurikus látás természete és a normál optikai látási folyamatnak a belekeverése miatt, mindig jelentkezni fog gyenge utókép-hatás. Ez még akkor is megtörténik, amikor az auralátás egy fejlettebb szakaszába érkezel.

Néhány végső megjegyzés az utóképekről:

Az aura megjelenésének a módja teljesen más, mint ahogyan az utókép jelenik meg. A meztelen bőrből épül ki és ott gomolyog - nem halványodik el lassan a látómeződben, mint ahogy az utókép -, a szemed előtt növekszik. Az élő aura színei nem holmi halovány árnyékként kezdenek megjelenni, lassan belekúszni a látómeződbe és aztán egyre mélyülni és erősebbre növekedni. Ez egyetlen sűrű szín, már az első megjelenésekor, olyan mint egy vékony fénycsík a bőr peremén - amely az éterikus aurát jelzi, és amely közel van a bőrhöz, s teljes méretében akár 2-3 lépésnyire is kiterjedhet. De az aura nem csak egy halvány körvonal a bőr körül, hanem egy nagy ragyogó színfelhő egyedi sűrűséggel és mélységgel. És végül, ha miközben az aura megjelenik, lassan fókuszt váltasz vagy pislantasz, azonnal eltűnik - és csak néhány másodperc múltán jelentkezik újra - míg egy utókép nem tűnik el.

7. Periférikus Látás

Az aurát a periférikus látásunkkal láthatjuk és ha direkt az aurára fókuszálunk, akkor az aura nem lesz látható. Ahhoz, hogy láthasd az aurát, egy kicsit a szemlélt tárgy mögé és mellé kell nézned. A periférikus látómező nagyon érzékeny a mozgásra, sokkal jobban mint a fókuszált központi látómező. Képes érzékelni az olyan finom és rendkívül gyors mozgásokat is, amelyet a központi fókuszált látómező nem. A periférikus látás rendkívül érzékeny a különböző finomenergiákra is, amelyek körülvesznek bennünket.
A legtöbb emberrel már történt olyan, hogy valamilyen mozgást láttak a szemük sarkából, de mikor odanéztek és ráfókuszáltak, már semmi sem volt ott.

Mi történt?

 • Egy tárgy auráját látták megjelenni.

 • Egy szellemi entitást láttak manifesztálódni a közelükben, és érzékelték az energiáját a sokkal érzékenyebb periférikus látómezejükkel.

8. Dr. Kilner

Egy angol orvos, Dr. Walter J. Kilner 1911-ben, különböző színeket használt arra, hogy stimulálja az aurikus látását. Dr. Kilner arra használta az aurikus látást, hogy megkönnyítse vele a páciensei egészségi állapotának a felmérését. Ehhez dicyanin képernyőt használt. A dicyanin, a szénkátrányból nyert festékanyag. Ezek a képernyők két üveglapból álltak, amelyek közé beszorította ezt a dycianin festéket. Úgy találta, hogy ezen képernyők használatával - ő aura szemüvegeknek hívta őket -  fejleszteni és stimulálni tudja az aura látásának a képességét. E képernyőkön keresztül nézett néhány percig egy erős fényforrást. Aztán, amikor ránézett a pácienseire, látta az aurájukat. Ekkor lejegyzett minden változást és abnormalitást az aurájukban és összehasonlította az egészséges emberektől vett auraképekkel. Ez segített neki diagnosztizálni a betegségeket még a nagyon korai szakaszokban is, mielőtt még az aktuális tünetek fizikai szinten jelentkeztek volna. Dr. Kilner néhány különböző színű képernyőt használt, valamint  azok kombinációit. A különböző színű képernyők az aura különböző rétegeit mutatták meg számára. Ezenkívül használt még erős fénnyel megvilágított színes ruhaanyagokat is. Egyik ilyen ruhaanyagra meredt rá, miután felkészítette a szemeit a képernyői segítségével. Ezek a ruhadarabok egy fantomdarabot hoztak létre, más színnel, amely megjelent a látómezejében. Olyan voltak ezek a látómezejében megjelenő fantom ruhaanyagok (utóképek), mint kis ablakok, amelyeket mozgatni lehetett a tekintet mozgatásával, és így ki tudta emelni a célszemély aurájának különböző pontjait. Ez egy másfajta nézetet (megfigyelési lehetőséget) biztosított az aura azon pontjában, amelyre figyelni kívánt.

Hogyan működik ez?

Azzal, hogy ezeken a képernyőkön át figyelt egy erős fényforrásra, Kilner elárasztotta a szemeit a képernyő színének a komplementer színeivel. Ez szuperérzékennyé tette a szemeit arra a bizonyos színre, és lehetővé tette számára, hogy azt a színt láthassa a páciensei aurájában is. A különböző színű képernyők különböző színeket engedtek látni az aurában. A színes ruhaanyag-darabok lehetővé tették számára, hogy láthasson egy új színárnyalatot az aurában (a színes ruhadarabok negatív színeiből kivonva a képernyő eredeti színét. Ez a kis fantomablak mozgatható volt a páciens körül, a tekintet változtatásával, miközben megvilágította a megfigyelni kívánt aurarészt.

Az érdekes az volt Dr. Kilner munkájával kapcsolatban, hogy néhány hónapnyi használat után, úgy találta, hogy egyre kevésbé van szüksége a képernyőkre. Miközben folyamatosan nézte az aura-szemüvegével az aurát, stimulálta a szemöldökközpontját és tökéletesítette azt a vizuális technikát, amely az aura látásához szükséges. Végülis teljes aurikus látást szerzett és többé már nem volt szüksége aurikus szemüvegekre ahhoz, hogy láthassa az aurát.

Megjegyzés: Én nem tudom leellenőrizni az eredeti aura szemüveg hatásosságát, mivel soha nem láttam egyet sem. De kísérleteztem egyel, amit én magam csináltam néhány évvel ezelőtt. Két üvegdarabot használtam, közéjük mélykék festéket öntve, és az üveg széleit elreteszelve szélfogó tömítővel. Követtem Kilner utasításait, egy erős fénybe néztem ezen az üvegen keresztül, stb. Úgy találtam, hogy a szemeim túlságosan is érzékenyek lettek tőle, ezért abbahagytam a használatukat. Viszont azt kellett észrevennem, hogy ezek valóban működnek, mert tapasztaltam néhány érdekes aurikus hatást. De úgy láttam, hogy ez a gyakorlat nem túl egészséges. Fájdalmas égető érzést okozott a szememben,  így azt a következtetést vontam le, hogy akár károsíthatja is a szemeimet. Könyvében, Kilner külön fel is hívja a figyelmet erre kellemetlen mellékhatásra - az égő, túlérzékeny szemekre.

9. Az Emberi Aura

Az emberi aura egy energiamező, amely körbeveszi az emberi testet, és visszatükrözi a finom életerő-energiákat, amelyek benne és körülötte működnek. Olyan ez, mint a mágneses mező, amely körbevesz egy egyszerű mágnest. Mint a mágneses mező is, az aura is a fizikai anyagon belül generálódik, de kihatással van rá a környezet is. Az auránkon árfolyó energiák tesznek bennünket olyanná, amilyenek most vagyunk, és az aurára kihatással van az életstílusunk, a környezetünk, és az életkörülményeink is. Az aura visszatükrözi a szervek működését, egészségi állapotunkat, mentális aktivitásunkat, és érzelmi állapotunkat. Jelzi a betegségeket - jóval azelőtt, mielőtt még a tünetek fizikai szinten is jelentkeznének. Az aura ereje és tulajdonságai attól függnek, hogy mennyi és milyen minőségű energia folyik át rajta.

A fő aura

A fő emberi aura a test körül helyezkedik el, rétegszerűen. Képzelj el egy személyt vékony színes fénykarikákkal maga körül és már meg is van, hogyan néz ki az aura. A fő aura az elsődleges energiaközpontokból (csakrákból) sugárzódik ki. A különálló színrétegeket nehéz látni anélkül, hogy kifejlesztenéd a magasszintű aurikus látásodat, és nem árt, ha az aura látásához szükséges ideális körülmények is mind jelen vannak.


Az éterikus aura

Közel a bőrhöz van az éterikus aura. Ezt sokszor egészséghűvelynek is nevezik. Ez úgy néz ki (aurikus látással nézve), mint egy halvány és keskeny fénycsík, közel a bőrhöz, a test vonalait követve. Ez általában nem vastagabb fél inchnél - a személy egészségi állapotától függően. Olyan, mint egy sűrű, halvány füstszerű valami, ami a bőrhöz tapad. Ez a az energiatest látható része összezsugorodott állapotában. Alvás közben az éterikus aura kinyílik és kitágul (nagyobb és finomabb lesz), azért, hogy vitalitást szívjon magába és aztán tárolja azt (univerzális energia). Alvás után az energiatest becsukódik és sűrű burkot képez a fizikai test körül, közel a bőrhöz. Ez tárolja mindazt az energiát, ami a fizikai életbenmaradáshoz kell. Az energiatest végeredményben olyan, mint egy élő, tárolásra szolgáló akkumulátor. Alvás közben automatikusan feltöltésre kapcsol, és kicseréli az elhasználódott energiákat.

10. Az Energiaközpontok (Csakrák)

Az elsődleges energiaközpontok (csakrák) az energiatest nem-fizikai szervei. Legalább hét elsődleges energiaközpont van, és 300 másodlagos- és mellékközpont, szétszórva az egész emberi testben. Ezek együtt adják a nem-fizikai energiaszervek bonyolult hálózatát. Ezek mind össze vannak kapcsolva egymással az energiacsatornák vagy meridiánok segítségével. Ezek a központok és csatornák (meridiánok) már fel lettek térképezve a kínaiak és más keleti népek által, évezredekkel ezelőtt. E energia-térképek modern verzióit még ma is széles körben alkalmazzák az olyan alternatív gyógyászati eljárásokban, mint az akupunktúra és a reflexológia. Az elsődleges energiaközpontok össze vannak kapcsolva a fő belső szervekkel, mirigyekkel, idegekkel és a gerincoszloppal. A másodlagos és mellékcsakrák össze vannak kötve az izületekkel, mirigy- és idegfürtökkel az egész testben. Vannak aktív energiaközpontok, amelyek átalakítják és szolgáltatják az energiát, így táplálva a többi energiaközpontot, és így gondoskodnak az életfolyamatokról - a fizikai és a nem-fizikai életfolyamatokról is. Vannak tárolóközpontok, kommunikációs központok, és a az energia befogadására szolgáló központok is, amelyek az energiatestbe szívják az energiát a körülöttünk lévő energiaforrásokból.

Néhány energiaforrás: Az élelem, víz, oxigén, napfény, bolygó-energia, kozmikus energia, szeretet, szex, zene, stb. Ezek az energiaforrások közül néhány nagyon finom és nehezen érzékelhető, de mind-mind szükséges a kiegyensúlyozott élethez.

Az energiaközpontok láthatatlanok a csupasz szem számára, de eléggé erősen lehet érezni őket, amikor aktívak (pulzáló monoton érzéklet). Amikor az energiát tudatosan elmozdítod egyik központból a másikba, ezt többféleképpen érzékelheted: - gyorsan áramló vízfolyam-érzet, egyre terjedő melegségérzet, egy bizsergő-csiklandó érzés, vagy ezek kombinációja. Az energiaközpontok láthatóak is - aurikus vagy tisztánlátó látással - mint intenzív színes fényekből álló forgó örvény.

Minden energiaközpontnak külön feladata van az energiatestben. Ezek összhangban dolgoznak a többi fő- és mellékcsakrával is. Minden központ egyedi, de szerves része az energiatestnek. Mind együtt dolgoznak az egész energiatest érdekében, mint ahogy a fizikai szervek- az agy, szív, tüdő, vesék, mirigyek, stb. - a fizikai test egészségéért. Az energiatest nagyon bonyolult. Valamilyen módon hasonlít egy elektromos szerkezethez. Energia folyik be az elektromos szerkezetbe a meridiánokon keresztül, amelyek hozzá vannak kötve az áramkörhöz. Ezek a vezetékek szállítják az energiát az összes elektromos alkatrészhez (csakrákhoz): diódákhoz, ellenállásokhoz, kondenzátorokhoz., stb. Az energia közben állandóan átalakul, megnövekszik vagy áttranszformálódik, ezeknek a részeknek a segítségével - azért hogy megfeleljenek azoknak az igényeknek, amelyeket az a szerkezet megkövetel, s hogy így az egész egység megfelelően működjön. Egy egyszerű energiaközpont olyan, mint egy egyszerű elektronikai alkatrész. Felveszi az energiát a környező alkatrészektől és megváltoztatja az értékét. Megnöveli az energiát, változtatja valamilyen módon, átalakítja valami mássá, amelyre a teljes egységnek szüksége van. Minden energiaközpont felveszi a számára megfelelő energiát az energiatest más központjaitól és egy teljesen más típusú energiát generál belőle - más értékűt és színűt - attól függően, hogy mire van szükség. Minden energiaközpont ereje és hatékonysága az egyes személyekben, a személy életvitelétől függ - a természetétől, egészségétől és életstílusától, szellemi, morális és pszichikai fejlettségétől. A csakrák által generált energia az aurába sugárzódik ki, összekeveredik és ez okozza az aura domináns árnyalatát. Ez a domináns árnyalat az, amelyet aurikus látással leggyakrabban látunk.

A 7 fő energiaközpont:
 

Csakrák

Elhelyezkedése Színe
1. Alap A gerincoszlop alapjánál (az ánusz és a külső nemi szervek között)   Piros
2. Lép A köldök övezetében   Narancs
3. Solar Plexus A szegycsont alapjánál (kezdeténél)   Sárga
4. Szív A szívközpontban   Zöld
5. Torok A torok alapjánál, épp afölött ahol a mellkashoz csatlakozik   Kék
6. Szemöldök Pontosan a homlok közepén (a szemek között)   Lila
7. Korona Az egész fejtetőn   Arany


Néhány megjegyzés a csakrákról:

 • Minden elsődleges csakra nagyjából tenyérnyi nagyságú

 • Minden elsődleges csakrának több funkciója is van (szirma)

 • Az, hogy az aktív elsődleges csakrákat pontosan hol érzékeljük, változhat kissé - attól függően, hogy az energiaközpont épp melyik része (szirma) aktív. Például a lépközpont általában a gyomorszáj és a szeméremvonal között érezhető. A szemöldökközpont pedig a szemöldökök között nem pedig az aktuális szemöldökön.

11. Az Emberi Aura És A Színek

Az emberi aura nagyon érzékeny a színekre. Reagál a ruhánk és a környezet színeire is. A színek befolyásolják az energiatest finomenergiáit. Emiatt van az is, hogy bizonyos színeket jobban szeretünk, másokat meg kevésbé, és ez határozza meg azt is, hogy milyen ruhákat veszünk fel szívesen, és milyen környezetet alakítunk ki magunknak. Ez az érzékenység minden embernél más, attól függően, hogy mennyire érzékeny az aurájuk és ők maguk. A nők általában sokkal finomabb és érzékenyebb aurával rendelkeznek, mint a férfiak. Ezért a színekre is sokkal érzékenyebbek, Egy nagyon érzékeny személyre nagyon erős hatással lehetnek a színek. Ha ilyen emberek olyan színű ruhákat hordanak, amelyek túlságosan ütköznek az aurájukkal. akkor akár fizikailag is megbetegedhetnek ettől. A színek az érzelmekre is kihatnak. A falak a modern kórházakban és egyéb egészségügyi intézményekben olyan színűre vannak festve, hogy nyugtatólag hassanak az izgatott és zavarodott emberekre. A lágy pasztell árnyalatokat, a kéket és a rózsaszínt használják legsűrűbben, mivel ezek nyugtató hatása közismert.


Az alap színárnyalatok

Az aura alapvető színárnyalatát nevezzük az aura domináns színének. Ez a leginkább látható szín, ezt a csakrák által generált színek egyvelege alkotja. Természetesen a domináns színen kívül, még sokféle más szín is van egy személy aurájában, de ez az ami általában elsőre látható.

Sok ember úgy gondolja, hogy az embereket kategorizálni lehet az aurájuk domináns színe alapján.

Például:

Piros - érzékenység, egészség, vitalitás, nyers energia
Narancs - érzelem
Sárga - személyes vonzerő, mentális erő, intellektus, erős személyiség
Zöld - szellemiség, lelkiség, szeretet, természetes gyógyító, közeli kapcsolat a természettel
Kék - magasan fejlett szellemiség, vallásos, természetes tanár, gyógyító
Lila - nagyon magas fejlettségű szellemiség, pszichikus, tisztánlátó, vallásos, tanító és gyógyító
Arany - talán a legmagasabb fejlettségű szellemiség és pszichikus képességek - szakértő

Én úgy találtam, hogy ez a fajta kategorizálás nem igazságos és teljesen félrevezető lehet. Az egyéni színek jelentése jól ismert. Úgy találtam, hogy az emberi aura egy olyan bonyolult és állandóan változó szerkezet, hogy lehetetlen ilyen egyszerűen kategorizálni az alapján valakit. Elmondom mire gondolok.

Például: Adott egy személy akinek a kék a domináns szín az aurájában, de jelenleg épp érzelmi krízist él át ezért az aurája el lesz árasztva nagy narancssárga foltokkal. Ez egy időleges állapot, és mikor a krízis megszűnik, az aurája ismét vissza lesz állítva természetes kékre. De ha ilyenkor nézi valaki, akkor könnye azt hiheti, hogy a narancs az aurájának a domináns színe.
 

Nagyon sok dolog van, ami időlegesen megváltoztathatja az aura megjelenését - néha csak egy órára, máskor meg többre. Az áhítatos imádkozás például, magas szellemi gondolatokat és mély szellemi szeretetet generál. Egy instabil, érzelmektől túlfűtött  domináns és erőszakos személy, akinek mondjuk az aurája természetesen állapotában piros és narancs, fekete sávokkal benne, most szintén képes generálni magas szellemi színeket az imádkozás alatt. Ez időlegesen elönti az aurát, és olyan kinézetet kölcsönöz az aurájának, mintha ez a személy egy magasan fejlett spirituális ember lenne - pedig csak az imádkozás hatására elrejti az igazi színeit és igazi természetét.

Példák az aura domináns színének az időleges megváltozására:

Jock esete:

Jock egy általam néhány évvel ezelőtt megismert fiatalember. Ő egy nagyon egészséges és érzékeny ember volt, de nagyon érzelmileg nagyon instabil, sok problémával. Jock mély gondolkodó volt, sokszor elbeszélgettünk az élet értelméről és az univerzum természetéről. Ilyenkor sűrűn láttam az auráját egy szeretettel teli szellemi kéknek. Aztán amikor egyszer Jock megivott pár italt (alkoholt), nagyon agresszív lett és veszélyes. Ilyenkor az aurája dramatikusan megváltozott, pillanatok alatt, egy erős dühös pirosra, nagy narancs foltokkal és fekete sávokkal. Még csak nyoma sem maradt az eredeti kék aurájának. Ez a piros, narancs, és fekete szín egész addig megmaradt, amíg teljesen le nem nyugodott és ki nem józanodott.

Dan esete:

Dan egy barátom volt, természetesen zöld aurával rendelkezett. Amikor Dannak valamilyen problémája volt, sokat rágódott rajta, és az elméje túlhajszolta magát, miközben megoldást próbált találni a problémájára. Ilyenkor az aurája átváltott erős sárgára, nagymértékben elárasztva az auráját. És mikor megtalálta a probléma megoldását, az aurája azonnal visszaváltott az eredeti zöldre. Sokszor megfigyeltem ezt, miközben sakkoztunk. Mindig amikor nehéz helyzetbe került, az aurája sárgává változott.

Kertészkedés

Amikor kertészkedtem - és sok fizikai kontaktusban voltam a növényekkel - a kezem és az alkarom körüli aura szeretettel teli zöld színűvé vált. Ez a zöld néhány óra múlva aztán eltűnt. A növényekkel való közeli kapcsolat, úgy tűnik kihatással van az energiatestre. Lehet, hogy innen ered az a mondás, amelyet a kertészkedni szerető emberekre mondanak: "Zöld ujjai vannak."

Ezek a példák jól mutatják az emberi aura változékony természetét. Az aura a változó visszatükröződése az emberben végbemenő energiaaktivitásoknak. Ezt a visszatükröződést a szemöldökközpont érzékeli, majd pedig a látóközpont értelmezi, és létrehoz egy  színekben gazdag aurát. Az egészség, hangulat, erős gondolatok, érzelmek, kábítószerek, és más behatások, stimulálják az energiamintázatokat az elsődleges és másodlagos energiaközpontokban. Ezek a különböző mintázatok megváltoztatják a teljes minőségét az aurában visszatükröződő energiának. Ez sok különböző színt generál - amelyek megváltoztathatják az aura domináns színét is.

Ruházkodás

Ruhán keresztül lehetetlen az aurát tisztán látni. A színes ruhák által generált aurikus színek hatással vannak a személy aurájára. Ez interferenciát okoz, amely blokkolja és megváltoztatja az aurában áramló energiákat természetes folyamát. Például: Egy kék póló elárasztja a viselője auráját sárgával - megváltoztatva az aura kinézetét. Még a semleges színek is blokkolják és elhomályosítják az aurát - tompává és nehezen láthatóvá teszik azt. Például, ha egy piros pólós személyt figyelsz, akkor az aurája nagy része zöld lesz. Ez mutatja, hogy miért is a legjobb meztelen bőrű embereknél figyelni az aurát - az sokkal tisztább képet ad. Amikor egy színes anyagot viselsz, a közvetlen közelében megfigyelhető színek azok a negatív aurikus színei. Az aura igazi színei e színek körül jelennek meg. A negatív aurikus színe az anyagnak és az igazi élő aura hatnak egymásra, és együtt megváltoztatják az aura természetes színét.

12. Betegségek

Betegség

Ez sokféleképpen jelentkezhet az aurában, néha már hetekkel vagy vagy hónapokkal a fizikai tünetek megjelenése előtt. Egy fülfertőzés például úgy jelenik meg az aurában, mint egy fokozatosan vastagodó (nagyobbodó) árnyék a fül fölött, a fej mellett. Ezt már néhány nappal azelőtt látni lehet, mielőtt bármilyen fizikai tünet megjelenne. Ez az árnyék egy halványszürke foltként indul, de aztán egyre nagyobbodik és sötétedik. Ez végül egy sötétzöld, tenyérnagyságú folttá fog átalakulni. Ahogy a fertőzés súlyosbodik, a foltban piros és narancs csíkok (sávok) jelennek meg, esetleg  pöttyök és szikrák. Az árnyék az aurában az első figyelmeztető jele lehet bármiféle közeledő egészségügyi problémának. A sötétzöld szín, piros és narancs csíkokkal, esetleg pöttyökkel és szikrákkal, fertőzésre utal.

Halál

Amikor egy személy haldoklik, az aurája drasztikusan megváltozik. Megfigyeltem olyan emberek auráját, akik a rák végső fázisaiban és más halálos betegségekben szenvedtek, és már csak néhány hetük volt hátra. Az első észrevehető változás, amikor az aura egyre gyengébb és halványabb lesz. A következő (a hosszú lefolyású betegségeknél) úgy egy héttel a fizikai halál előtt, az aura elkezd szétterjedni és változni. Átváltozik gyönyörű (nagyon halvány) tejszerű kékké, és halvány apró ezüst és fehér szikrákkal lesz teli. Ezek a szikrák fellobbannak és csillámlanak a beteg egész környezetében. Minden szikra csak a másodperc egy töredékéig látható.

Megjegyzés: Egy haldokló aurája nagyon halvány tej-kék. Ez nagyon halvány és gyenge, nagyon nehéz látni. Előfordul, hogy egy személy körül halványkék aurát látunk és ő mégis egészséges A halványkék aura tehát nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető meg fog halni. Egy haldokló aurája egészen különbözik egy normális egészséges halványkék aurától. Egy haldokló aurája egyetlen színből áll, ás sokkal nagyobb, mint a normális aura, és nagyon tejszerű és halvány.

Amikor már közelebb van a halálhoz, az aura elkezd pulzálni, összevissza kitágulni és összehúzódni. Néha akkora, hogy az egész szobát betölti, és inkább már atmoszféraszerű lesz, mintsem auraszerű. Máskor meg annyira összeszűkül, hogy szinte láthatatlan lesz az aurikus látás számára. Napról napra egyre halványabb és finomabb lesz, és az apró ezüst és fehér szikrák is egyre finomodna  és növelik a frekvenciájukat. Ilyenkor erős aktivitás van az összes energiaközpontban. Az energiatest felkészíti önmagát a végső elválásra - a fizikai test elválását a nem-fizikai testtől (szellem). Ilyenkor néha gyenge színhullámzás és halvány színes szikrák, mint holmi pasztell-szökőkutak, hullámzanak és áramlanak ki az elsődleges csakrákból. A csakrák ilyenkor rázkódnak és elkezdenek egy sokkal magasabbszintű és sokkal finomabb energiát generálni. Ez jelzi a rövidesen bekövetkező végső elválasztódást, amikoris a szellem elválik a fizikai testtől - amit mi halálnak nevezünk.

A fent leírtakat nem szabad összekeverni a normális halványkék aurával és szikrákkal, amelyeket az egészséges aurában lehet látni. A fent leírtak nem láthatóak bármely normál fejlettségű aurikus látással, hanem szükség van egy bizonyos fokú tisztánlátásra is, a képességre, hogy láthassuk az elme szeme által érzékelt víziókat. Néha (ez változó), a fizikai halál előtt, az aura majdhogynem láthatatlanná válik az aurikus látás számára. Csak egy nagyon gyenge, nagyon halvány fény lesz látható, közel a bőrhöz. Ez a megmaradó éterikus anyag, amely a fizikai testhez kapcsolódik. De ettől függetlenül, még ilyenkor is állandóan intenzív aktivitás folyik az energiatestben, csak ez már nem látható a a normális aurikus látással. Az aura most már egy sokkal magasabbszintű valóságba sugározza ki önmagát - egy másik dimenzióba. Tisztánlátó és asztrális látás szükséges ahhoz, hogy ezeket az energiaaktivitásokat képesek legyünk végigkövetni a halál utolsó folyamataiban is. A halál pontos pillanatában, ha közelről szemléled, látni fogsz egy nagyon gyenge és halvány ködszerű, páraszerű valamit kiemelkedni a testből és gyorsan eltűnni. Ez, a szellem, amint épp elhagyja a fizikai testet. Ez a halvány ködszerű pára a visszamaradt éterikus anyag, amely a szellemi testhez kapcsolódik, amint az lecsatlakozik. Az, hogy ezek a változások az aurában mikor kezdenek észlelhetővé válni, nagyban függ a betegség fajtájától, a lefolyási idejétől és a haldokló személy életerejétől. Ezek együtt felelősek a halál lezajlásának a gyorsaságáért. Néhány feltétel meglétével, ez az egész folyamat nagyon gyorsan is lefolyhat, sokszor néhány óra alatt. Más feltételek esetén, néhány napig vagy akár hónapokig is eltarthat.

13. Szellemi Energia

Mindig sok szellemi energia és aktivitás veszi körül a haldokló személyeket, napokkal vagy hetekkel a haláluk előtt. A szellemi aktivitás mennyisége úgy tűnik nagyban függ az adott személy hitrendszerétől. és a morális, spirituális és pszichikai fejlettségétől. A legerősebb ilyen aktivitás,  amit valaha is éreztem - magasszintű szellemi energia és aktivitás -, a haldokló gyermekek körül van. A gyermekek úgy tűnik, hogy sokkal inkább tisztában vannak azzal, hogy ők valójában szellemi lények, mint az őket nevelő szüleik. Mi, felnőttek, úgy tűnik, hogy egyre többet vesztünk ebből a tudatosságból - a szellemi és isteni természetünkből - ahogy öregszünk. Sok haldokló gyermek mellett voltam ott az utolsó perceiben. Meg sem tudom fogalmazni, milyen érzés volt ott lenni mellettük az utolsó pillanataikban, mintha egy szent jelenlétében lettem volna - ez a dolog jóval túlnyúlik az én szegényes felfogóképességemen a valóságról. A gyermekek különleges bölcsességet és magasszintű szellemi megértést birtokolnak, tesznek magukévá ilyenkor - és nem félnek a haláltól. Soha nem tudtam megfigyelni egy haldokló auráját, aki épp akkor szenvedett valamilyen balesetet vagy szerencsétlenséget, ezért a halál e fajtájáról nem tudok mit mondani.

Túl korai halál

Ismertem olyan egészséges embereket, akik hirtelen haltak meg, szélütéstől, szívinfarktustól, vagy agy aneurizmától. Megfigyeltem őket néhány nappal vagy héttel a korai haláluk bekövetkezte előtt. Észrevettem néhány hasonló változást a haldokló személyekkel kapcsolatban. Nagy tejszerű halványkék kitágult aura, ezüst és fehér szikrák, és sok spirituális energia és aktivitás volt körülöttük. Ezek az emberek nem voltak betegek. Mindannyian egészségesek, vitálisak voltak, de mégis valami érezhető volt körülöttük - egy megfogalmazhatatlan atmoszféra lengte körül őket. Minden esetben úgy tűnt, hogy intuitív módon (de nem tudatosan) tisztában voltak vele, hogy az idejük ezen a világon lejárt. Megtettek minden szükséges dolgot, rendezték, rendbe hozták a kapcsolataikat. vagy valamilyen módon megfelelő irányba terelték a dolgokat, néhány nappal vagy héttel a bekövetkezett esemény azaz halál előtt.

14. Miért Nem Képes Sok Ember Látni Az Aurát, Vagyis Hol Rontják El?

A legfőbb oka ennek az, hogy az emberek azonnal az emberi aurát akarják látni. Az emberi aura nem jó gyakorlóterep egy kezdő számára.

Általában a következő történik:

Egy önkéntes nyugodtan ül és vár hosszabb ideig, amíg te erőlködve bámulod, hogy megpillanthasd végre az auráját. Próbálsz relaxálni és koncentrálni - és tökéletesíteni egy trükkös vizuális technikát - mindezt egyszerre. A tudatalattid közben azon aggódik, hogy vajon mit gondolnak mások rólad. Vajon unalmas számukra? Türelmetlenek? Talán azt hiszik, hogy bolond vagy, vagy hogy nem vagy képes rá? Vagy mindkettőt egyszerre? Ezek a feszültségek, finom gátakat alakítanak ki benned és megakadályozzák a relaxált állapot elérését, amely az aura látásához kell. Eredmények elérése ilyesfajta nyomás alatt, kezdőként, majdhogynem lehetetlen.

Itt egy e-mail egy fiatalembertől. Ez bemutatja a legtöbb félreértést, amelyet az aura első megpillantásakor tapasztalnak.

David: Közgazdaságtanon ültem, amikor egy halvány fehér fényt láttam az előadó feje körül (nem igazán tudom ezt leírni), körbevette a fejét oldalról. Ezután egy hasonlót láttam, amely az egyik tanulóból jött, amely a tanár előtt ült, de a tanuló körül kékes színű volt. Tovább nézelődtem, és akkor erős sárga fény jelent meg a feje körül. De aztán láttam, hogy a számítógép monitorjából is hasonló fehér fény jön ki. Elsőre azt reméltem, hogy az aurát látom, de amikor a monitorok körül is láttam, kétségeim támadtak.

Robert Bruce: Minden élő és élettelen dolognak van aurája, beleértve a monitorokat is. Az oka annak, hogy láttad az aurát, valószínűleg az volt, hogy unatkoztál, fáradt voltál, nagyon relaxált, amolyan holdkóros állapotban voltál. A szemeid fáradtak voltak, nehezek, alig bírtad nyitva tartani őket? Ezek a tökéletes feltételek az aura látásához.

David: Igen, pontosan így volt, az óra tananyaga egyáltalán nem érdekelt. Csodálkoztam, hogy azt mondod, hogy az aurát láttam. Otthon megpróbáltam a tükör elé állni és a saját aurámat látni, a barátaimét is megpróbáltam, de semmit sem láttam. Azóta sem láttam az aurát, és ennek már vagy két hete. De van néhány kérdésem. Kíváncsi vagyok milyen színű aurát adnak ki az élettelen dolgok. Talán fehéret? Miért volt az aura erősebb a fejük körül?

Robert Bruce: Márpedig az aurát láttad. Az élettelen dolgok által kibocsátott aura a tárgy színétől függően változik, de az élettelen dolgoknak általában egyszerű, halvány krémszínű aurájuk van. Az aura, amelyet az emberek feje körül láttál, az éterikus aura volt, amely halvány krémszínű szín, általában halványkék árnyalattal.

Az emberi aura erősebb a fejnél két okból:

1. A ruha gátolja az aurát.
2. A fejrész általában meztelen (nincs ruha) és ez az a hely, ahol a sárga intellektus szín a legaktívabb, amelyet nagyon könnyű látni. Ez a sárga változik intenzitásában, a mentális aktivitástól függően, amely épp akkor zajlik a megfigyelt személyben. A mentális aktivitás erősíti ezt a sárga szint. Lehet, hogy azok a tanulók, akiket figyeltél, épp nagyon odafigyeltek az órára és erősen gondolkodtak?

A levél lényege: David elkezdte látni az aurát, amikor fáradt volt és nem akarta látni. Nagyon fáradt volt, unatkozott, és nagyon relaxált volt, alvajáró állapotban volt kicsit. David próbált ébren maradni, és nyitva tartani a szemeit. Szemének az erőltetett nyitva tartásával, erős mentális nyitóakciót végzett a szemöldökközpont helyén - a szemek között. Ez stimulálta a szemöldökközpontot és ezzel a relaxált, nem-fókuszált tekintettel egybekötve egy spontán auralátást eredményezett nála. Amikor David később megpróbálta látni az aurát, nem sikerült neki, mert túl éber volt és tudatosan próbálkozott, nem volt relaxált állapotban, így nem működhetett az aurikus látás. Tartsd ezt észben, miközben az első auralátással próbálkozol.

 15. Hogyan láthatjuk az aurát?

Ugyanazt az alapmódszert használjuk a színek aurájánál is, mint minden más auratípus esetében, beleértve az emberi aurát is. Ez a módszer része a teljes tisztánlátásnak is. Ezért is olyan remek ötlet a színek aurájával kezdeni, mert ez jó alapot ad az emberi aura látásához is. A színek aurája sokkal sűrűbb és ezért könnyebb látni, mint az emberekét. Ez elősegíti az auralátó technika megtanulását, sokkal könnyebbé és gyorsabbá téve a fejlődést, hogy később aztán a sokkal nehezebben látható emberi aurán is elkezdhessünk gyakorolni. Ahhoz, hogy láthasd az aurát, képesnek kell lenned relaxálni és koncentrálni egyazon időben, és el kell sajátítanod a szemek fókuszálásának egy különleges, trükkös módját is.

Az aurán át kell bámulni - nem szabad közvetlenül ránézni!

Fény

Először is egy kis jófajta lágy fényre lesz szükséged a gyakorláshoz. Nem sűrű füsthöz, hanem lágy fényhez. Nagyon fontos, hogy semmiféle erős fény ne tükröződjön a szemeidben. A legjobb ha a fény mögüled vagy fölüled jön. Ha például egy ablak van a szobádban, ami elönti a látómeződet és az egész szobát miközben az aurát nézed, akkor az valószínűleg meg fog zavarni, és nagyon megnehezíti majd az aura látását. Egy 100 wattos égő, amely fölüled és mögüled árasztja fényét, tökéletesen megfelel.

1.lépés

Szerezz egy könyvet és borítsd be a külsejét egy erős elsődleges kék vagy piros színű papírral. Állítsd fel ezt a beborított könyvet mondjuk egy asztalon, úgy 6-7 lépésnyire magadtól (kb. 2 méternyire). Kísérletezz a helyes távolsággal, amíg meg nem találod a számodra megfelelő távolságot, de a minimum távolság 4 lépés kell, hogy legyen (1.2 méter). Győződj meg arról, hogy a háttér valamilyen sima semleges színű fal. A háttér semmiképp ne legyen erős élénk színű fal, vagy valamilyen rikító színű tapéta. Ha a fal színe nem megfelelő, akkor helyezz egy semleges színű papírlapot vagy ruhát (lepedőt) a könyved mögé. Ezek közül bármelyik tökéletesen megfelel e célra.

Megjegyzés:

 • A könyv csak támaszként szolgál a színes papírhoz, vagyis te a színes papír auráját fogod látni, nem pedig a könyvét. Ha mondjuk egy téglát használsz a könyv helyett, az is tökéletesen meg fog felelni, ahogy az is ha egy színes papírdarabot függesztesz fel egy semleges színű fal előtt.

 • A piros és kék szín aurája a legkönnyebben látható, mert nagyon erős és élénk.

 • Az aura színének az erőssége és árnyalata a papír színének az árnyalatától és erősségétől függően változik, ezért elsősorban, elsődleges erős színeket használj.

 • Bármilyen erős színű tárgyat használhatsz erre: ruhákat, konyhai dobozokat, játékokat, vagy négyzet alakú kivágott színes papírokat amelyeket a falra akasztasz.

2.lépés

 • Csukd be a szemeidet, vegyél néhány mély levegőt és relaxálj. Amikor már elég nyugodt vagy, nézz rá a könyvre. A szemeiddel ne fókuszálj semmire, egy kicsit a könyvnek oldalt és mögé nézz. Olyan ez, mintha csak néznéd, de nem fókuszálnál a mögötte lévő falra.

 • Az egész lényege az, hogy teljesen relaxáld a szemeid fókuszát, és a tárgyat a periférikus vagy oldalsó látómeződdel szemléld. Oldalsó látómező alatt a normális fókuszált látómező szélét értem (néhány inchnyi csupán), nem pedig a szemed sarkán is túli részt. - Lágyan tartsd meg ezt a tekintetet és relaxáld a szemeidet. Csak használd ezt a relaxált fókuszt és ne próbáld erőltetni, megfeszíteni a szemeidet vagy a homlokodat közben. Koncentrálj. Egy intenzív, de nagyon relaxált, nyugodt tekintetre van szükséged,  olyan tekintetre. mint mikor napközben révetegen álmodozol.

Pislogás

Amikor pislantanod kell, pislants nyugodtan, mert különben a szemeidben feszültség lép fel, és égni és könnyezni kezd. Pislants normálisan, a fókuszod megváltoztatása nélkül, és ne legyél szórakozott. A pislantás hatására az aura el fog tűnni- 1-2 másodpercre, de aztán gyorsan megjelenik ismét - ha nyugodt és relaxáltan fókuszált maradsz. Megtanulni megtartani a fókuszodat, miközben normálisan pislogsz, nagyon fontos része az aurikus látás elsajátításának.

A szemöldökközpont megnyitása

Mindenképp szükséges valamilyen szemöldökközpont-aktivizáló gyakorlat, hogy stimulálni tudd a szemöldökközpontodat, hogy az érzékelni kezdjen. Ez teszi lehetővé, hogy érzékeld a célszemélyt körülvevő energiákat - az aurikus látásoddal. A színek auráját lehetséges látni enélkül is, de az élő dolgok auráját elég nehéz - anélkül, hogy stimulálnád és megnyitnád a szemöldökközpontodat.

Nagyon figyelj arra, ami most következik!

 • Emlékszel milyen érzés nagyon-nagyon fáradtnak, teljesen kimerültnek lenni? Emlékszel milyen érzés, amikor nem aludtál már napok óta, és nagyon nehezen tudod nyitva tartani a szemeidet?

 • Emlékszel milyen érzés, amikor a szemeid állandóan maguktól le akarnak csukódni? Milyen érzés küzdeni a szemeiddel azért, hogy nyitva maradjanak?

 • Ha visszaemlékezel és jobban megfigyeled milyen volt, észreveszed, hogy ez egyfajta különleges érzettel párosul: olyan mintha egy nehéz, homályos fátylat próbálnál fellebbenteni a szemeid mögött. Amikor ez történik, a szemizmok nem reagálnak túl jól, ezért ez a cselekmény majdnem teljesen mentálissá válik.

 • Ebben a pillanatban állj meg és emlékezz, milyen érzés ez.

 • A fáradt szemek küzdelme a nyitva maradásért egy erős mentális nyitóakciót hoz létre a szemöldökközpont helyén - és így stimulálva lesz a harmadik szem.

Hogyan működik ez?

 • Ez a mentális nyitóakció a teljes testi tudatosságodat a szemöldökközpont helyére fókuszálja.

 • Amikor a testi tudatosságod a test egyetlen pontjára összpontosul, és azt a részt az elméddel manipulálod, akkor valójában az energiatestet stimulálod azon a helyen - egyfajta dinamikus formában.

 • Ha ez a mentális nyitóakció elég hosszú ideig folytatódik, és elég mentális erőkifejtés van mögötte, akkor a szemöldökközpontod (harmadik szem) elkezd megnyílni.

 • Ha akkor csinálod ezt a mentális nyitóakciót, amikor relaxált vagy, és a célszemély a látómeződben van - és nem nézel közvetlenül a célszemélyre - akkor egy spontán auralátás fog megtörténni.

 • Ez a mentális nyitóakció hasonló - csak sokkal erősebb és hatásosabb - mint a vizualizáció alapú csakra-megnyitó módszerek,  amelyet a legtöbb szellemi fejlődéssel és energiamunkával foglalkozó tanár tanít. A vizualizáció alapú energiamunka a maga módján elég gyenge és korlátolt, és nehéz elsajátítani és használni.

Most térjünk vissza a színes beborított könyvhöz!

Miközben folyamatosan, relaxált fókusszal nézed a kék vagy piros könyvet - használd ugyanazt a mentális nyitóakciót, amit fent ismertettem. Összpontosítsd a testi tudatosságodat a szemeid közé. Érezd ezt a helyet az elméddel - koncentrálj minden érzékeddel, a teljes testi tudatosságoddal erre az egyetlen területre.

Néhány hasznos tanács:

 • Gyengéden dörzsöld meg az ujjvégeiddel a szemeid közötti bőrfelületet, és kicsit fölötte is, a szemöldökközpontodnál. Ez segít érezned azt a helyet, és arra a pontra fókuszálnod a testi tudatosságodat.

 • Váltsd át a teljes testi tudatosságodat a szemeid közti területre - koncentrálj oda, hogy tudatában legyél annak a területnek.

 • Mentálisan emeld fel azt az egész területet - mintha a szemeidet kényszerítenéd, hogy nyíljanak ki - de ne engedd a fizikai izmaidnak, hogy megfeszüljenek vagy bármi más módon reagáljanak erre a nyitóakcióra ( hisz ez mind mentális cselekvés).

 • Különítsd el azt a mentális parancsot, amely a szemhéjaid felemelkedéséért felelős. Szemléld magad közelről. Képzeld azt, hogy a szemeid nagyon nehezek, ás engedd őket lecsukódni és kinyitódni őket párszor egymásután. Figyeld meg, hogy mely izmok működtetik ezt a folyamatot. Most használd ugyanezt a mentális parancsot - az elme alapú testi tudatosságot azon a területen - de anélkül, hogy a szemhéjizmaid engedelmeskednének.

 • Csináld ezt újra és újra - emeld, emeld, emeld - mintha egy nehéz árnyas fátyolt emelnél fel a szemeid mögött, a harmadik szemed elől.

 • Ismételd ezt a nyitóakciót újra és újra, de ne engedd meg magadnak - vagy bármely izmodnak - hogy megfeszüljön vagy válaszoljon. Ez eleinte egy kicsit trükkösnek tűnik, de kis gyakorlással könnyen elsajátítható.

 • Ez a mentális nyitóakció nagyon fontos. Ez az első lépés, ahhoz, hogy megtanuld irányítani a szemöldökközpontodat és később akár az  energiatestedet többi részét - ha úgy döntesz, hogy ki szeretnéd fejleszteni a teljes tisztánlátó és pszichikus képességeidet.

 • A kezdeti szakaszban úgy érezheted, hogy túl nagy területet emelsz meg a homlokodnál.  Még ha akár egy nagyobb területet is emelsz mentálisan - mert nem tudsz pont a harmadik szem helyére koncentrálni -, akkor is lesz bizonyos mértékű nyitó hatása a szemöldökközpontra nézve. Gyakorlással, képes leszel ezt a mentális nyitóakciót csipán a szemöldökközpont területére szűkíteni.

 • Ha csinálod ezt a mentális nyitóakciót, stimulálni fogod vele a szemöldökközpontodat - és aktivizálásra kényszeríted. A folyamatos relaxált fókuszálás a megfigyelni kívánt személyre, ráhangolja a szemöldökközpontot a személy által kisugárzott finomenergiákra. Ezek az energiák elektromos jelek formájában az agy látóközpontjába jutnak, ahol értelmezve lesznek és mi a személyt körülvevő színes fényburokként fogjuk érzékelni, azaz auraként.

 • Ha már elkülönítetted a megfelelő mentális nyitóakciót, és meg tudod mentálisan csinálni, észre fogod venni, hogy a fátyol egyik oldalát könnyebb lesz felemelni, mint a másikat - általában a jobboldalit könnyebb. Ezt az érzést az agy két féltekéje okozza - egyiket könnyebb használni, mint a másikat. Ha ezt a problémád tapasztalod, akkor alkalmazz az óramutató járásával megegyező mentális forgó mozgást a szemöldökközpontod helyén, és így stimuláld. Ezt az óramutató járásával megegyező forgó mozgást úgy értem, hogy ez egy belül a szemöldökközpontod helyén lévő forgó mozgás. Használd ugyanazt a mentális izomparancsot, mint a harmadik szem megnyitásánál, de most forgasd, mintha mondjuk mentálisan izgatnád egy ceruzával.

 • A legjobb, ha váltogatsz a két módszer között - tehát a fő mentális nyitóakció és a forgó mozgás között - amikor aktivizálni próbálod a szemöldökközpontodat. A fő nyitóakcióra mindenképp szükség van azért, hogy ráhangolja a szemöldökközpontodat az aurára.

Megjegyzés:

 • Emlékezz, hogy mindezek az energiastimuláló gyakorlatok a lokalizált testi tudatosságodtól függnek, pontosabban a lokalizált felületi tudatosságodtól a bőrödön. Képesnek kell lenned érezni ezeket a mentális akciókat megtörténni ahhoz, hogy hatásosak legyenek.

Az első aura megpillantása:

 • Miközben a fent leírtakat csinálod, türelmesen tarts fent a relaxált tekintetedet is, egy kicsit mellé és mögé nézz a könyvnek. Egy idő után (néhány másodperctől pár percig terjedő idő alatt - a korai szakaszban) látni fogsz valamilyen halvány csillogó jelenséget a levegőben, a könyv körül. Aztán észreveszel egy halvány keskeny fénycsíkot kiépülni közel a könyv pereméhez. Ez a könyv éterikus aurája.

 • Maradj relaxált továbbra is!

 • Ne válts fókuszt - semmiképp!

 • Ne nézz rá közvetlenül!

 • Pislants ha kell - az aura gyorsan vissza fog jönni!

 • Nemsokára egy világossárga (kék könyv) vagy egy világoszöld aura (piros könyv) fog megjelenni, a halvány éterikus aura körül. Ha fókuszt váltasz, megfeszülsz, vagy direkt ránézel az aurára, az aura azonnal el fog tűnni.

 • Az aurát a periférikus látással tehát az oldalsó látómezővel kell nézni.

 • Ha valami történik és az aura eltűnik, ne izgasd fel magad. Csak figyeld tovább, nyugodtan, és türelmesen, amíg vissza nem tér.

 • A korai szakaszokban az aura sokszor hajlamos teljesen eltűnni. Ez teljesen normális. Tarts ki és egyre kevesebbszer fordul majd elő, ahogy egyre inkább elsajátítod ezt a nézőtechnikát.

3. lépés - Az aurikus színek hatása egymásra

 • Miután elvégezted az első lépéseket, gyűjts össze néhány könyvet és borítsd be őket, mindegyiket különböző elsődleges színekkel.

 • Minél erősebb a szín, annál jobb - annál erősebb lesz az aura is, és így könnyebb lesz látni is.

 • Tanulmányozd ezeket a színes könyveket, egyszerre egyet, és írd le milyen színeket látsz körülöttük.

 • Figyeld a könyveket, most kettőt egyszerre, és figyeld meg, hogy az aurikus színek hogyan hatnak egymásra.

 • Mozgasd őket, keverd őket, helyezd a könyveket egymásra, mindenféle módon figyeld meg őket.

4. lépés - Kisebb növények aurája

 • Szerezz egy növényt vagy friss virágokat és tanulmányozd az aurájukat. Az aura, amit körülöttük fogsz látni, élő aura. Tartsd észben, hogy a levelekből és szirmokból aurikus színek áramolnak ki. A narancs árnyalat, amit látni fogsz a zöld részek körül (törzs, levelek) a zöld szín aurikus színéből jön - ez olyan mintha egy zöld könyvet néznél. Néhány más szín, a virágoknál a szirmok színéből származik majd.

 • Egy sokkal világosabb és jobban kivehető éterikus aurát és egy erősebben csillogó, optikai jelenséget látsz majd a növények körül.

 • Az élő aurák sokkal finomabbak, ezért nehezebb őket látni, mint egy sima színek auráját. Gyakorlással, a növények auráját is egyre könnyebb lesz látni.

5. lépés - A fák aurája

 • Figyeld meg egy fa auráját. Válassz ki egy szép nagy termetű fát, amelyet az éggel a háttérben tudsz tanulmányozni. A legjobb, ha úgy figyeled, hogy a Nap mögötted van - kora reggel vagy késő délután. Ha napfény,  vagy bármely más erős fény árasztja el a látómeződet, akkor nagyon nehéz lesz meglátnod az aurát.

 • A fa körüli csillogás sokkal kivehetőbb és erősebb, intenzívebb lesz, mint egy kis növény esetében. A fa aurájának a színe, szintén megváltozik, nemcsak a levelek és az ágak színeinek a hatására, hanem még az ég színének a hatására is. Egy napsütéses napon, a fa aurája a kék egy árnyalatában tündököl, egy felhős napon viszont krémszürke színű lesz.

 • Nézési távolság: Kísérletezz ezzel, ez a fa méretétől függ. Győződj meg róla, hogy látod az egész tetejét a fának a látómeződben. Valószínűleg háromszor messzebb kell, hogy állj, mint amilyen magas a fa, vagy talán még messzebb.

 • Egy fa aurája nagyon nagy lehet, a fa méreteitől és életerejétől függően. A fa tetején néha látni lehet egy szökőkútra hasonlító jelenséget - mintha a fa lassan fújná ki magából az aurát. Nem vagyok biztos abban, hogy mi okozza ezt, mert nem minden fánál láttam ilyet. Néhány ember azt mondja, hogy ez a fa szelleme, vagy egy természeti szellem, amely a fában él, és ez okozza. Néhány fának úgy tűnik, hogy valamiféle saját tudata van, szóval lehet, hogy igaz ez az elmélet.

6. lépés - Állatok aurája

 • Következő lépésként használj egy állatot. Lehet bármilyen állat: kutya, macska, kenguru, teve, elefánt, oroszlán, tigris, stb. - ha hozzáférhetsz ilyenekhez. Próbáld akkor szemlélni őket, amikor pihennek. Az állatok aurája nem olyan színdús, mint az embereké, de gyakorlásképpen nagyon megfelel ez is. Tartsd észben, hogy az állatok auráját megváltoztatja a bundájuk, bőrük színe.

 • A betegségeket is észre lehet venni az állatok aurájában, ugyanúgy, mint az embereknél. Ez egy nagyon jó gyakorlási lehetőség - diagnosztizálni a betegségek korai jeleit az állatok aurában.

7. lépés - A saját aurád

 • Figyeld a saját aurádat. Ezt kint is lehet végezni (a Nap mögötted legyen), vagy odabenn a szobában egy semleges háttér előtt. Nyújtsd ki a kezed magad elé, és tanulmányozd a kézfejedet és az alkarodat. Le is feküdhetsz és így akár a lábaidat is tanulmányozhatod.

8. lépés - Az emberi aura

1. fázis

 • A megfigyelni kívánt személy viseljen színes mezt, pulóvert vagy kabátot - vagy bármilyen más színes ruha is megteszi. Bármilyen színt használhatsz, kivéve a kéket - mert ez elárasztja és elrejti a sárga intellektust, amely a legsűrűbben látott szín a fej körül.

 • Győződj meg arról, hogy a nyak felső része meztelen. Figyeld a vállai övezetét, használd ugyanazt a technikát, mint a könyveknél. Látni fogod a pulóver aurikus színét kiépülni könnyedén, a váll részeinél.

 • Közben csináld folyamatosan a mentális nyitóakciót is.

 • Amikor a pulóver aurája már tisztán látszik a váll körül, váltsd a fókuszodat óvatosan egy kicsit magasabbra - tehát most a meztelen nyakát nézd a személynek. Tartsd meg a pulóver auráját is a látómeződben. Figyeld meg, hogy milyen színeket veszel észre a meztelen nyak körül kiépülni.

 • Ennél a gyakorlatnál fontos, hogy a szemöldökközpont és a szemek együtt dolgozzanak, mint ahogy a könyv esetében is.

 • Ne fókuszálj közvetlenül a célszemély nyakára. Az aurát a periférikus látással kell nézni, tehát át kell bámulni rajta, nem pedig direkt ráfókuszálni.

 • Elkezdesz majd látni egy kicsit más színt, a pulóver tetejének a közelében a pulóver aurikus színének a pereméből kiépülni - a meztelen nyaknál és fejrésznél.

 • Most váltsd a a tekintetedet még egy kicsit magasabbra, hogy a látómeződ a fejjel legyen egy szintben. Tartsd a tekintetedet relaxáltan és ne változtass semmin. Ekkor egy kis sárga színt láthatsz ezen a területen.

 • Amikor már látod ezt a sárga színt, kérd meg a célszemélyt, hogy számoljon kicsit fejben, vagy gondoljon erősen valamire. Figyeld meg, hogy erősödik-e az aurája ennek a hatására.

2.fázis

 • Kérd meg az önkéntest, hogy vesse le a felsőteste ruháit. Tanulmányozd a meztelen bőrrészt, a semleges háttér előtt - ugyanúgy, mint a könyvnél. A felkar és a vállrész a legjobb hely a tanulmányozás megkezdésére.

 • Meztelen bőrrel, az első dolog, amit látni fogsz egy gyenge csillámló effektus, egy homályosság a levegőben a bőrhöz közel. Következőre az éterikus aurát látod majd kiépülni a bőrből. Ez egy krémszerű halványkék füst, amely a bőrhöz tapad. Ez eléggé kivehető és normálisan fél inchnyi szélességű.

 • Tartsd meg a fókuszodat és az aura fő színei is elkezdenek megjelenni, az éterikus aura peremén. Elsőként egy vékony színes fénycsík jelenik meg az éterikus aura körül. Ez hol megjelenik, hol újra eltűnik, vastagszik és keskenyedik egy kissé. Ez a rész nagyon idegesítő, de tarts ki és egyre könnyebb lesz. Ez a szín lassan növekedni fog és vastagabb lesz és sokkal jobban kivehető. Tartsd meg továbbra is a fókuszodat és néhány inchnyire vagy még vastagabbra növekszik. A fő aura eltűnhet és újra megjelenhet néhányszor, ahogy mondtam is, miközben lassan megjelenik. Ezt a pislogás és a szem pillanat-fókuszváltásai okozzák, és ez ellen nem tehetsz semmit.

Tipp: Egy személy aurájának az erőssége nagyban függ a hangulatától és az érzelmi állapotától. Ha boldog és teli van élettel, az aurája sokkal erősebb lesz, nagyobb és világosabb. Próbáld neki lejátszani a kedvenc zenéjét, elmondani pár viccet, hogy egy jót nevessen. Ez segít energetizálni az aurát, és ezáltal könnyebb lesz látni is.

16. Gyakorlás És Idő

Az emberi aura látása gyakorlást igényel, szóval ne legyél csalódott, ha az első pár alkalommal nem sikerül vagy csak alig látsz valamit belőle. Ha sikerült látnod az eredeti kék könyv auráját, akkor meg tudod tanulni az emberi aurát is látni. Használd a szemöldökközpont-nyitó módszert, amely a szemöldökközpontot stimulálja, és amely a felelős a nem-fizikai látásért. A használatával növekedni fog az ereje és az aura látása folyamatosan egyre könnyebbé válik. Ha gyenge természetes képességed van ehhez, akkor néhány hétig eltarthat, mielőtt az első aurát megpillanthatod - de gyakorlással te is képes leszel látni. Azt ajánlom, gyakorlod a mentális nyitó és stimuláló gyakorlatokat, és figyeld az aurát legalább néhány percig minden nap. Ez stimulálni fogja a szemöldökközpontodat és gyorsabban fejlődsz.

Spontán aurikus látás

Észre fogod venni, hogy lesznek olyan napok, amikor az aurát csak nagyon nehezen leszel képes látni. Észreveszed majd azt is, hogy a szemöldökközpontod néha nagyon aktív lesz valamilyen különös oknál fogva. Előfordulhat, hogy csak ülsz és beszélgetsz valakivel, és akkor hirtelen meglátod az auráját, vagy a ruhája auráját - mindenféle erőlködés nélkül. Az erős spontán aurikus látás jelenetei rendszeresen ismétlődnek majd, miután elkezdted stimulálni és fejleszteni a szemöldökközpontodat, az auralátás gyakorlásán és az aura megfigyelésén keresztül.

A következő levél jól bemutatja ezt:

Erik: "Naponta gyakoroltam ezt a módszert, egy hónapja kezdtem, de nem volt különösebb sikerem az emberi aura látásában, egész a mai napig. Most már sűrűn látom a színes növények és állatok auráját, és a saját aurámat is jól látom. Eddig csak a színek auráját és az emberek körüli torz foltokat láttam, amikor az aurát próbáltam látni. Tegnap épp a számítógépemen dolgoztam, amikor a barátnőm bejött a szobába. Épp akkor tusolt le, és épp öltözött. Csak ránéztem és ekkor BUMM, hirtelen egy hatalmas aurát láttam körülötte. Gyönyörű és egyszerű kinézete volt. Főleg zöld szín volt a teste körül, egy sárga fénnyel a fej körül. És volt néhány piros és narancs folt a csípője és a gyomra körül. Nem próbáltam látni az aurát. Csak be akartam fejezni a munkámat, és nagyon fáradt voltam, a jövő heti vizsgák miatt. És az aura csak úgy megjelent,  mint valami varázslat. Hogyan történt ez, hogyan láthattam próbálkozás nélkül? Megpróbáltam másnap is, de akkor már nem láttam. Mi történt?

Robert Bruce: Brávó Erik! Nagyon jól csináltad. Amit láttál az a barátnőd élő aurája volt. Meztelen volt, amikor láttad? Ez segíthetett abban, hogy tisztábban lásd az auráját. Ez egy spontán aurikus látás volt, amelyet a rendszeres gyakorlás idézett elő - az auralátó gyakorlatok. Ez egyre rendszeresebben fordul majd elő ezentúl. Csak úgy megtörténik, időről időre, amikor a szemöldökközpontod nagyon aktív valamilyen okból. Ez annak a jele, hogy a szemöldökközpontod jól reagál a gyakorlatokra, és szépen fejlődik. Az álmaid is megsokasodnak majd és sokkal élethűbbek lesznek, sok tudatos álommal, stb. Ez egy másik jellemző jele a szemöldökközpont fejlődésének.

A fenti levél jó példa a spontán aurikus látásra. Erik fáradt volt és relaxált, amikor először megtörtént - a tökéletes állapot az aura látására. Néhány hétig gyakorolta az aurikus gyakorlatokat. Ez stimulálta a szemöldökközpontját, és spontán aurikus látás idézett elő nála. Erik elég szerencsés volt ahhoz, hogy egy meztelen célszemélyt lásson elsőként aurikusan, és nem zavartak be a ruhák, stb. Erikkel ezután rendszeresen történtek ilyen spontán auralátások, szinte minden héten úgy egy éven keresztül. Egyre sűrűbben, átlagban hetente egyszer. Néha csupán egy-egy színfolt jelentkezett néhány pillanatra, máskor meg az egész aurát látta. Miután Erik átélte az első spontán auralátását, sokkal könnyebben látta az emberi aurát, amikor szándékosan próbálta. Még mindig nem képes látni a teljes aurát - amikor akarja -, bár sokszor látja spontánul. Most már olyan színfoltokat és csíkokat lát az emberek aurájában, amit azelőtt nem volt képes látni.

Az aura első alkalommal való megpillantása:

Itt egy másik e-mail. Ez jól bemutatja az aurának egy igen szokatlan módon megtörtént első megpillantását.

Rick: Szeretnék elmondani egy szokatlan eseményt, amely tegnap történt velem. A templomban ültem, a kórusra bámultam, amikor egy lenyűgöző fehér árnyékszerű fényt láttam, és a kórus három tagja kilőtte ezt a fehér fényt a mennyezet felé, amely kékké és zölddé változott. Úgy nézett ki, mint egy erős és világos többszínű x-sugár. Döbbenetes élmény volt, Végigfutott a hideg a gerincemen és azt gondoltam: "Váo!" Mikor pislantottam egyet, eltűnt. Mi a franc volt ez? Talán az aurát láttam?

Robert Bruce: Te - ahogy leírtad - nagyon relaxált állapotban lehettél, máshol járhattál lélekben, és emelkedett hangulatban voltál a kórus énekének hatására. Ez stimulálhatta az energiatestedet és a szemöldökközpontodat, egy spontán auralátást okozva ezzel, és ilymódon észrevehetted a kórus auráját, amint kitört és kiszélesedett. Amit láttál az az emberi aura kitörése volt, egy izgatott állapotban. Ez egy ritka és nagyon ritkán látható esemény. Én csupán egyszer láttam ilyet. A kórus aurakitörését az okozta, hogy  emelkedett, áhítatos vallási atmoszféra volt a templomban, és az a dal is hozzájárulhatott, amelyet a kórus énekelt abban a pillanatban. Ez így együtt mély spirituális érzelmeket hozott létre és emelkedett hangulatba hozta a tagokat. A fehér, kék és zöld, változó és növekvő aura, amit láttál, a torok és a szívcsakrájukból jött elő. Ezek a magasszintű spirituális színek, amelyek spirituális érzelmek és a szeretet által jelennek meg.

17. Utószó

Sok embert tanítottam meg látni az aurát ezzel a módszerrel. A kezdeti szakaszokban elért gyors eredmények kellő önbizalmat adnak és segítenek fenntartani az érdeklődést. Ez biztosítja, hogy elég munkát és gyakorlást áldozzanak a tanulók az elérni kívánt cél elérésére - az emberi aura látását. Miután sikerült meglátnod az első emberi aurádat, ezzel megtetted az első lépést egy sokkal színesebb és gazdagabb világ felé. Ha eleget gyakorolsz és fejleszted a látásodat, akkor egyre fejlettebbé vélik majd a szemöldökközpontod is, és ennek köszönhetően egyre tisztábban látod majd az aurát. A következő lépés a tisztánlátás kifejlesztése lehet. E képesség segítségével képes leszel a világ sokkal finomabb energiáit is észlelni. Képesek leszünk érzékelni a karmikus hatásokat, az életkörülményeket, a múltbéli cselekedeteink eredményeit, a jövő eseményeit és lehetőségeit ezen energiák segítségével - plusz még egy csomó más lenyűgöző és érdekes dolgot. Ezeket az energiákat tisztánlátással szimbólumokban gazdag metaforikus képekként érzékeljük. Ezek a látomások jelentkezhetnek egyszerű állóképek vagy akár színdús mozgóképek formájában is.

Tartalom:

1. Bevezető
2. Hogyan működik
    az aurikus látás?

3. Auraérzékelő
    kamerák

4. A fény és az aura
5. A színek aurája
6. Az utóképek
7. Periférikus látás
8. Dr. Kilner
9. Az emberi aura
10. Az energiaközpontok
11. Az emberi aura és a
     színek

12. Betegségek
13. Szellemi Energia
14. Miért nem látom?
15. Hogyan láthatjuk az
      aurát?

16. Gyakorlás és idő
17. Utószó
 

Könyvtár