Múlt

Globalizált Gyermek Gyermeknevelési Konferencia I.

A konferencia 2004. márciusában került először megrendezésre. A tanácskozás középpontjába egy örök kihívást, a gyermeknevelést és egy új problémát a "globalizációt "helyeztük. Mindkettő magában foglalja a világméretű szakmai összefogás lehetőségét. Ezért tartottuk fontosnak a fogalmak tisztázást és a szakmák közötti kommunikációt.


Globalizált Gyermek II. Gyermeknevelési Konferencia - Gyermekek a művészetben és a médiában - 2005. október

A világot egy paradoxon jellemzi, amire időnként utalunk, de amin nemigen gondolkodunk el: a növekvő globalizáció újabb differenciálódással jár együtt, egyre messzebbre ható kapcsolatok jönnek létre, egyre bonyolultabb megosztottság mellett.
A kozmopolitizmus és a provinciális szellem nem ellentétes többé, összefüggenek egymással és kölcsönösen erősítik egymást. A technika diadalmenete, különösen a média és a kommunikáció terén, a világot az információ és a kauzalitás egyetlen hálójává kapcsolta össze. A média minden történést egyenesen a világ lakóhelyeinek nappali szobáiba szállít be. Ezzel együtt reméljük, hogy korunk nem a kulturális határok leépülését, mint inkább ezek újrafogalmazását, megsokszorozását erősíti.
Orientációs pontokat keresünk magunk és gyermekeink számára. Voltaképpen hogyan kezeljük egy olyan világot, amely nem jól tagolt, de egyetlen egységet sem alkot? Csak azt tudjuk befolyásolni , amit értünk.
Bár csekélyek a kilátások arra, hogy szintézis jöjjön létre, de másokkal beszélni, eszmét cserélni, odafigyelni közelebb visz a megoldáshoz (s ne feledjük a remény morális kötelességét!)
A körforgás terhét könnyíti meg a művészet, mely mindig, viszonylag jól ellenáll az okoskodásnak és a butáskodásnak.
A technikák fejlődése ijesztőnek tűnhet: mégis naivitás volna azt hinni, hogy önmagunkban meghatározzák majd jövendő társadalmaink arculatát.
A kép alakításában változatlanul jelentős szerepe van a nyomtatott és az elektronikus sajtónak. Ezek figyelmét a tragédiák, az erőszakos cselekmények keltik fel elsősorban, sőt a hírértéket fokozni látszik, ha gyermek az elkövető vagy áldozat.