Főoldal     Hírek     Múltunk     Intézmények     Hírmondó     Album     Testvérfalu     Büszkeségeink     Hasznos

   
   

| Vissza | Frissítés | Nyomtatás |

 
  Büszkeségeink

Nyugdíj

Harminchárom pedagógus pályán töltött év után - amelyből huszonhat évet a Hetvehelyi Általános Iskola tanulói közt töltött -, nyugdíjba vonult Vass József Tanár Úr. Ez alkalomból köszöntötték iskolánk tanárai, dolgozói. A Hírmondó következő számában pályájáról, a negyedszázaddal ezelőtti hetvehelyi iskoláról, s legelső,  hetvehelyi emlékeiről kérdezzük.

Hetvehelyi Hírmondó 2003. február

Vass József 1944-2003

1944. ápr. 14-én született Királyegyházán. Édesapja ismert kántor-tanító volt, bátyja és nővére is pedagógus.

Általános iskolai tanulmányait Goricán kezdte, majd Bükkösdön folytatta. Szigetváron a Zrínyi Miklós Gimnáziumban érettségizett 1963-ban. A pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett tanári diplomát biológia-földrajz-technika szakon 1967-ben.

Ezután 4 évet Bakócán töltött a Nevelőotthonban, mint nevelőtanár. 1970-től új munkahelye Zalacsány, ahol szintén nevelőtanárként dolgozott. 1971-ben megnősült. Közben elvégezte a budapesti Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán a nevelőotthoni tanár szakot. Kinevezték igazgatóhelyettesnek. Két év után áthelyezték Letenyére az újonnan létesített Nevelőotthonba ig. helyettesnek és nevelőtanárnak. Itt, ebben a határ menti „kisvárosban” 3 évet töltött családjával. A nevelőotthoni gyerekek tisztelték, szerették. Mi sem mutatja ezt ennél jobban, minthogy az elmúlt nyáron két itteni volt tanítványa 30 év után meglátogatta.

Hetvehelyre 1975 aug. 16-án nevezték ki tanárrá. 28 évet töltött a faluban, ebből 1,5 év kihagyással kb. 26 évet a helyi általános iskolában tanított. E negyed századnyi idő alatt nagyon sokféle tantárgyat tanított a saját szakjain kívül. Az első évektől kezdve ő volt az, aki tanulmányi- és sportversenyekre (sakk, lövészet, foci) vitte a tanulókat.

Nagyon sok kirándulásnak, túrának ő volt a szervezője és lebonyolítója is. A tanulókkal növény és állatmegfigyeléseket, gyűjtéseket szervezett. Ajtaja otthon is mindig nyitva állt a gyerekek előtt késő estig és a nyári szünet napjai alatt is. Bükkösdre vitte a gyerekeket halászni, segített a felnőtteknek a szedett gombák meghatározásában, ha kellett szívesen vett részt a falu javát szolgáló társadalmi munkában, amíg ereje megengedte. Szeretett olvasni, sokat is olvasott, tudományos és szakmai folyóiratokat (Élet és Tudomány, A természet világa, Búvár, Földgömb, …).Érdeklődött a régészet és az őslénytan iránt és ilyen irányban gyűjtött is.

Álma volt az iskolában egy külön terem a természettudományoknak, főleg a biológiának, gazdag szemléltető anyaggal, melyhez éveken át gyűjtötte is az anyagot. Élete utolsó hónapjaiban is tervezett: tervezett egy miskolci természetvédelmi csoporttal való kapcsolatfelvételt, tervezett egy lepkeállomány-felmérést gyerekek bevonásával, …

Már nem érte meg ezek megvalósulását.

 

 

 

Lelked már szabad

 

Meghaltál.

Elmentél.

59 évet itt éltél

e Földön.

 

Nem szóltál.

Hirtelen elhagytál

Egyedül.

 

Nem fáj az élet.

Elmúlt a kín

Örökre.

 

Ott fönn a mennyben

Lelked már pihen.

S mint szabad madár

csapong a végtelenben.

(Vass Józsefné, 2003. 03. 23)

Hetvehelyi Hírmondó 2003. április

 

 
 

Általános iskola

 
 

- Elismerés

 
 

- Emléktábla avató

 
 

- Rékai János

 
 

- Tóka Alina

 
 

- Vass József

 
 

- Vass Józsefné

 
     
     
     
     
     
   

| Vissza | Frissítés | Nyomtatás |