Főoldal     Hírek     Múltunk     Intézmények     Hírmondó     Album     Testvérfalu     Büszkeségeink     Hasznos

   
   

| Vissza | Frissítés | Nyomtatás |

 
   

A közbeszerzési eljárást követően megkezdődött a szennyvízcsatorna valamint a szennyvíztelep kivitelezése. Leszállításra került a projekt részeként beállított 5,3 m3-es galvanizált szippantó kocsi valamint egy Lamborghini traktor. Az elmúlt hónapban kétszer volt falugyűlés, illetve lakossági fórum, melyben részletes tájékoztatást tartott a képviselő-testület, valamint a kivitelezők és a projekt menedzserek. Természetesen Okorvölgy és Szentkatalin településekben is megtörtént a lakossági tájékoztató az ottani polgármesterek, valamint a képviselő-testületek bevonásával. A 331.000.000 forint összértékű beruházás bonyolítója a megalakult Vízközmű Társulat.

Nagyításhoz kattintson a képre!

 

2011.Június

Jó ütemben halad a szennyvízcsatorna valamint aszennyvíztelep kivitelezése. Már elkészült az átemelő és kiépítésre került a Kossuth utca.

Napokon belül csatornázás készül az Ady Endre és a Petőfi Sándor utcában.

A Rákóczi Ferenc utcában a KPM-mel történő egyeztetést kővetően indulnak a munkálatok.

 

2011. Július

Jól halad településünk szennyvízcsatornázása valamint a szennyvíztelep kivitelezése. Természetesen ekkora beruházásnál mindig adódnak előre nem látható problémák, melyekkel menetközben kell megküzdeni, de eddig az akadályokat sikerrel vettük. Reményeink szerint a határidőt tartani tudják a kivitelezők.

Nagyításhoz kattintson a képre!

 

2011. Szeptember

Hetvehelyen elkészült a szennyvíztelep, valamint kiépítve és nyomáspróbázva lettek a Kossuth, az Ady, és a Petőfi utcák. Ezekben az utcákban a helyreállítás van még hátra. Akadályoztatás miatt a Rákóczi út építése csak szeptember végén folytatható, amikor a gerincvezetéket fektetik le.

Problémák adódtak a szennyvíztartályok beépítésével. Természetesen a kivitelezőnek záros időn belül meg kell találni a legoptimálisabb 3 köbméteres tartályt, mely probléma mentesen kerül lehelyezésre.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy legyenek türelemmel. Az idei esztendőben meg kell kezdeni a szennyvízszállítást és üzemelnie kell a szennyvíztelepnek. 

 

2011. Október

Hetvehelyen az utolsó szakaszához érkezett a Rákóczi út csatornázása. Mint ahogy az előző hírmondóban jeleztük a Rákóczi úton akadályoztatás történt az építkezés során, mely új közbeszerzést igényelt. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően elhárult az akadály a tovább építésben.

Amennyiben az időjárás még kegyes lesz hozzánk, úgy várhatóan november végére elkészül a teljes csatornahálózat.

A tartályok lehelyezésében több probléma adódott melyet a műszaki ellenőr kifogásolt, ezért új tartályok kerülnek a sérült tartályok helyére.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy legyenek még egy kis türelemmel. Minden portán csak a sérülésmentes tartályok kerülhetnek átvételre és üzembe helyezésre.

Nagyításhoz kattintson a képre!

 

2012.Március

Falugyűlés illetve közmeghallgatás keretén belül a polgármesterúr beszámolt a szennyvízprojekt jelenlegi állásáról és egy fontos bejelentést tett az ügyben. Az elmúlt hetekben leesett hatalmas hó késleltette a szennyvízcsatorna valamint a szennyvíztelep műszaki átadását. A hóolvadást követően megtörtént a műszaki ellenőrzés és a műszaki átadás. A telep és a csatornahálózat jól vizsgázott mely azt jelenti, hogy a projektben résztvevők ráköthetnek a rendszerre. A helyreállítási munkálatok folytatódnak a jó idő beköszöntével. Ezzel egy régi álma valósult meg a településünknek. Több mint tíz év kemény munkával sikerült a projektet megnyernünk, melynek beruházási értéke  331.000.000 Ft. Az összeg nagyságából ítélve érezhetjük, hogy milyen hatalmas kihívásnak kellett megfelelnünk.

Köszönetünket fejezzük ki a lakosság felé, akik türelemmel viselték a munkával járó kellemetlenségeket.

A kezdés és a befejezés közt 10 hónap telt el, melyben a havária helyzet miatt 4 hónappal tolódott ki a befejezés. Fontos, hogy ettől az időponttól használhatjuk a rend-szert és egy újabb beruházással gazdagodott a településünk, valamint értékesebbek lettek az ingatlanok. A környezetvédelem az egészséges ivóvíz megőrzése mindennél fontosabb, hiszen az életünk, a jövőnk függ ettől. Büszkék lehetünk, mert ebben az elszegényedett világban a településünk gazdagodott egy traktorral és szippantó kocsival, egy saját tulajdonú szennyvízteleppel, csatornahálózattal, mely további lehetőséget rejt magában.

Településünk képviselő-testülete köszönetet mond mindenkinek, akik bármily módon segítették a megvalósulást és köszönet minden résztvevőnek, akik türelmesek voltak az ügyben.

Nagyításhoz kattintson a képre!

 

2012. Április

Üzemel a szennyvízhálózat és a szennyvíztelep. 3 hét alatt több mint 80 ház kötött rá a rendszerre, és rákötésre kerültek az intézmények is.

 

2012. Augusztus

Befejeződött a szennyvízberuházás a Hetvehelyi mikro-körzetben

Javában tart a próbaüzem

Megtörtént amire már mindenki nagyon várt. A 2012 június végi hivatalos és nagyon szigorú műszaki átadással és átvétellel befejezetté nyilvánították a 2011 áprilisában indított nagy beruházást, amelynek hivatalos elnevezése „Hetvehely, Okorvölgy és Szentkatalin Községek Kommunális Szennyvízcsatornázási  Projekt”. A pályázat beadása előtt a települések konzorciumot hoztak létre, melynek vezetője Hetvehely önkormányzata lett.

Egy ilyen nagy léptékű fejlesztést valóban megillet a nagy jelző, mivel 276 546 858 forintos EU-s pályázati forrásból elnyert összegből, valamint az ehhez még kapcsolódó 54 milliós önerő biztosításából, összesen  331 millió forintból valósult meg. Hetvehely külterületén  épült meg a szennyvízfogadó és tisztító üzem a legmodernebb műszaki megoldással, a Hetvehelyen lefektetett 5,5 kilométer hosszúságú elvezető csatornarendszer, az Okorvölgy, Szentkatalin településeken és Kán településrészen földben elhelyezett mintegy 120 darab  egyenként 4,4 köbméteres szivárgásmentes beton tározóakna.

Ezekben hetekben, hónapokban tart a műszaki próba,a mérések eddig jó eredményeket hoztak. A féléves próbaüzem befejezése után már a leendő üzemeltetőn a sor, aki gondoskodik a kistelepüléseken keletkezett szennyvíz elszállításáról, teljes beruházás üzembiztonságáról.

 

Meg kell említeni azt a tényt is, hogy több évtizede várt erre a napra a három település. Többszöri nekifutás után sikerült  a pályázati forrást megszerezni, amihez persze előtte igen sok előzetes hozzájáruló nyilatkozatot, szakmai engedélyeket kellett beszerezni, külön-külön tanulmányokat készíteni és nagyon sok helyszíni bejárást, egyeztető tárgyalásokat lefolytatni.

Az eltelt egy év alatt is voltak persze kisebb-nagyobb zökkenők, hiszen két külön vállalkozóval (az egyik a szennyvízfogadó és tisztító üzemet építette, míg a másik a vezetékrendszerért és a tartályok elhelyezésért volt felelős) kellett folyamatosan egyeztetniük a polgármestereknek, különösen a konzorciumot vezető Wágner Antal polgármesternek és Völgyi Tamás menedzsernek, akiknek sikerült minden esetben megtalálniuk a megoldást a kivitelezőkkel és a tervezővel. Utóbbi kettő igen gyakran mutogatott egymásra, egyik a helytelen tervezésre, másik a helytelen kivitelezésre hivatkozott. Az egyeztetések során nagyon nagy feladat hárult Horváth Attilára a Kapos Hydro műszaki ellenőrére, aki minden esetben a megrendelőket segítette. A Kapos Hydro Kft. mindvégig rendkívül korrekt cég bonyolította le a közbeszerzési eljárásokat is, amelyek utólag értékelve bizony nem voltak könnyűek.

 

De ami a legfontosabb: elkészült a nagy mű! Örömmel említhetjük, hogy a Hetvehelyen érintett mintegy 150 ingatlan 70 százaléka már rákötött a hálózatra és használja a rendszert. Hamarosan a többi ingatlan is rákapcsolódik a hálózatra. Ezzel az infrastrukturális fejlesztéssel olyan nagy lépést tett előre a mikro-térség, amely megalapozza a települések jövőjét a turizmus fellendítése szempontjából, továbbá ami a másik legfontosabb elem a környezet megóvása a káros szennyeződésektől, hiszen alattuk fokozottan érzékeny vízbázis húzódik. Eddig ez nem volt lehetséges, hiszen a korábbi szennyvízfogadó aknák az udvarokban szivárgóak voltak, ami fokozottan veszélyeztette az altalajt és az abban húzódó vízréteget.

Külön kell szólni a lakosságról és a településeket vezető polgármesterekről. A lakosság a teljes időszak alatt türelmes volt és megértő, hiszen tudták, értük történik a modernizálás és mostantól egy lényegesen komfortosabb településen élnek, lényegesen jobbak lettek az életkörülményeik és felértékelődött az ingatlanjuk is. Jó volt azt is tapasztalni, hogy a településeket vezető polgármesterek és képviselők is minden esetben folyamatosan és hitelesen tájékoztatták a lakosságot és együttműködtek velük akkor is, amikor esetleg nézetkülönbség alakult ki a vállalkozók, a tervező és a lakosság között.

Csak gratulálni lehet a mikro-térség eddigi legnagyobb beruházásának megvalósításához.

A továbbiakban bízunk a hamarosan kiválasztásra kerülő üzemeltetőben, aki szakszerűen és hozzáértően végzi majd el a rá háruló feladatokat.

Egy újabb jelentős korszak zárult le ezzel a kistelepülések történetében.

 

 
  Fotódokumentáció  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

| Vissza | Frissítés | Nyomtatás |