Kalaznó

> Kezdőlap
> Önkormányzat
> A Fejlődő Kalaznóért Egyesület
> Könyvtár
> Kalaznói Kalauz
> Kereskedők nyilvántartása
> Településképi arculati kézikönyv

Kalaznó múltja

> Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás
> Nagy Lóránd: A kalaznói német temető 2005. évben
> Kalaznó címere
> Kalaznó a német rádióban
> Donauschwaben: 1722

Letöltések

> Nyomtatványok
> Rendeletek

Fórum

Galéria

 

Hirdetmény: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019

 

Hirdetmény: A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019
H I R D E T M É N Y

 
A JELÖLTSÉGHEZ SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK SZÁMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA
 
A Hőgyészi Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Kalaznó Községben

- a  polgármester jelöltséghez szükséges ajánlások számát 4 db-ban,

- települési képviselő jelöltséghez szükséges ajánlások számát 2 db-ban
állapítja meg.

 
 Kalaznó, 2019.08.08.
 
 
 
Széll Aranka sk.
jegyző
HVI vezető
 

 

 

TISZTELT LAKOSSÁG!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Kalaznó Község Önkormányzatának polgármestere László János 2019. július 25. napjával polgármesteri tisztségéről lemondott.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. októberi általános választásáig hátralévő időben Beréti Zoltán alpolgármester látja el a polgármesteri feladatokat.

Kalaznó, 2019. 07. 26.

 

Széll Aranka jegyzőKalaznói Helyi Választási Bizottság határozata
Önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum kiadásáról 

Rendelet Kalaznó  2019. évi költségvetéséről 

1/2019 (II.15) HVI HATÁROZAT Képviselő-testület meghatározandó tagjainak számáról

 


 

TÁJÉKOZTATÁS TÉLI REZSICSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATBAN

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) számú határozatában döntött arról, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Az igénybejelentést az önkormányzat fele 2018. október 10. napig kell írásban megtenni.

Az igénybejelentésre szolgáló adatlapok rendelkezésükre állnak, azok az Kalaznó Község Önkormányzatánál ügyfélfogadási időben átvehetők vagy az alább lévő linkre kattintva tölthetők le.

Az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások tegyék meg a következő elvek szerint:

 • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
 • a felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15-e,
 • az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

 

KALAZNÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


 • бинарная теория
 • бинарные индикаторы
 • бинарные брокеры
 • стратегия форекс
 • форекс индикаторы
 • форекс пары
 • форекс деривативы
 • теория форекса